Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Black Friday: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Hàn Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Hàn Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KOSPI 2,437.86 -3.47 -0.14%
Up
46.43%
Down
43.35%
Unchanged
10.22%
377 352
KOSDAQ 733.56 -4.66 -0.63%
Up
35.10%
Down
53.79%
Unchanged
11.11%
556 852
KOSPI 200 316.07 -1.23 -0.39%
Up
39.50%
Down
51.00%
Unchanged
9.50%
79 102
KOSPI 100 2,378.58 -9.84 -0.41%
Up
42.00%
Down
49.00%
Unchanged
9.00%
42 49
KOSPI 50 2,168.34 -9.31 -0.43%
Up
44.00%
Down
52.00%
Unchanged
4.00%
22 26

Chứng Khoán Hàn Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Sewoo Global 2,230 1,885 2,400 1,910 +18.30% 37.55M 25/11  
TYM 2,510 2,370 2,575 2,395 +5.91% 24.19M 25/11  
Taihan Electric Wir. 1,745 1,715 1,820 1,720 +1.75% 21.60M 25/11  
Bumyang Constructio. 5,000 4,520 5,470 4,460 +10.62% 19.83M 25/11  
In The F 1,900 1,900 2,025 1,870 0.00% 11.36M 25/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Dynamic Design 6,800 +1500 +28.30%
Kolon Globalco 28,700 +5800 +25.33%
Sewoo Global 2,230 +345 +18.30%
Daedong Ind 12,600 +1550 +14.03%
Bumyang Construction 5,000 +480 +10.62%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Baiksan 8,790 -650 -6.89%
Sjm Holdings 4,015 -295 -6.84%
Hwaseung Enterprise 9,370 -680 -6.77%
Maniker 1,350 -80 -5.59%
Kumyang 30,650 -1700 -5.26%

Hàn Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KOSPI 200 Constru. 282.88 -1.99 -0.70%
Up
25.00%
Down
41.67%
Unchanged
33.33%
3 5
KOSPI 200 Consume. 877.57 +3.90 +0.45%
Up
44.00%
Down
44.00%
Unchanged
12.00%
11 11
KOSPI 200 Energy . 1,676.80 +6.97 +0.42%
Up
42.31%
Down
50.00%
Unchanged
7.69%
11 13
KOSPI 200 Financi. 611.90 -0.66 -0.11%
Up
47.62%
Down
47.62%
Unchanged
4.76%
10 10
KOSPI 200 Consume. 1,395.09 -6.92 -0.49%
Up
34.29%
Down
62.86%
Unchanged
2.86%
12 22
KOSPI 200 IT 2,929.94 -13.82 -0.47%
Up
23.08%
Down
76.92%
3 10
KOSPI 200 Heavy I. 289.02 +1.73 +0.60%
Up
50.00%
Down
33.33%
Unchanged
16.67%
6 4
KOSPI 200 Steels . 864.86 +23.62 +2.81%
Up
100.00%
Down
0.00%
8 0
KRX Machinery & E. 622.33 +5.58 +0.90%
Up
62.96%
Down
29.63%
Unchanged
7.41%
17 8
KQ Manufacturing 2,478.91 -0.99 -0.04%
Up
36.43%
Down
51.76%
Unchanged
11.81%
259 368
KQ Construction 80.31 -0.01 -0.01%
Up
44.83%
Down
37.93%
Unchanged
17.24%
13 11
KQ Financials 744.57 -3.32 -0.44%
Up
33.01%
Down
37.86%
Unchanged
29.13%
34 39
KQ Distribution 425.63 -3.84 -0.89%
Up
41.76%
Down
51.65%
Unchanged
6.59%
38 47
KQ Transportation. 7,916.48 +53.06 +0.67%
Up
50.00%
Down
33.33%
Unchanged
16.67%
3 2
KQ Food Beverage . 7,522.47 -32.28 -0.43%
Up
31.71%
Down
60.98%
Unchanged
7.32%
13 25
KQ Textile Appare. 105.50 +0.38 +0.36%
Up
44.44%
Down
44.44%
Unchanged
11.11%
8 8
KQ Chemical 2,783.31 -8.40 -0.30%
Up
33.70%
Down
54.35%
Unchanged
11.96%
31 50
KQ Pharmaceutical. 7,283.75 -70.90 -0.96%
Up
22.81%
Down
64.04%
Unchanged
13.16%
26 73
KQ Machinery 545.39 +3.17 +0.58%
Up
41.23%
Down
46.49%
Unchanged
12.28%
47 53
KQ Electric Elect. 1,310.37 +30.69 +2.40%
Up
42.25%
Down
47.89%
Unchanged
9.86%
30 34
KQ Medical Precis. 1,601.55 -4.65 -0.29%
Up
34.72%
Down
47.22%
Unchanged
18.06%
25 34
KQ Vehicles Compo. 5,809.90 -109.71 -1.85%
Up
38.10%
Down
47.62%
Unchanged
14.29%
24 30
KQ Telecom Broadc. 1,092.31 +9.37 +0.87%
Up
29.41%
Down
64.71%
Unchanged
5.88%
5 11
KQ Telecommunicat. 828.98 +19.32 +2.39%
Up
33.33%
Down
66.67%
3 6
KQ Broadcasting 3,157.91 +3.84 +0.12%
Up
25.00%
Down
62.50%
Unchanged
12.50%
2 5
KQ Internet 11,665.90 -122.53 -1.04%
Up
30.00%
Down
60.00%
Unchanged
10.00%
3 6
KQ IT Software 204.71 -1.14 -0.55%
Up
34.00%
Down
62.00%
Unchanged
4.00%
34 62
KQ Computer Servi. 217.19 +0.87 +0.40%
Up
44.00%
Down
56.00%
11 14
KQ Computer Hardw. 10.81 -0.03 -0.28%
Up
38.10%
Down
47.62%
Unchanged
14.29%
8 10
KQ Semiconductor 1,371.80 -13.24 -0.96%
Up
27.56%
Down
65.35%
Unchanged
7.09%
35 83
KQ IT Components 1,119.86 +0.14 +0.01%
Up
38.89%
Down
52.78%
Unchanged
8.33%
42 57
KQ Entertainment . 627.88 +0.16 +0.03%
Up
34.48%
Down
58.62%
Unchanged
6.90%
10 17
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email