Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Hàn Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Hàn Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KOSPI 2,494.28 -20.67 -0.82%
Up
37.67%
Down
54.63%
Unchanged
7.70%
313 454
KOSDAQ 813.38 -15.14 -1.83%
Up
22.59%
Down
69.90%
Unchanged
7.51%
379 1173
KOSPI 200 332.85 -3.29 -0.98%
Up
46.00%
Down
47.50%
Unchanged
6.50%
92 95
KOSPI 100 2,505.26 -26.23 -1.04%
Up
45.00%
Down
46.00%
Unchanged
9.00%
45 46
KOSPI 50 2,293.40 -26.28 -1.13%
Up
40.00%
Down
48.00%
Unchanged
12.00%
20 24

Chứng Khoán Hàn Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Kg Chemical 7,930 7,270 8,620 7,570 +9.08% 20.08M 05/12  
Union 6,170 5,420 7,040 5,950 +13.84% 18.93M 05/12  
Union Materials 2,980 2,765 3,450 2,910 +7.78% 18.17M 05/12  
Kwangdong Phar 7,910 7,140 8,300 7,320 +10.78% 16.58M 05/12  
Hanwha Investment S. 3,260 3,515 3,695 3,205 -7.25% 14.69M 05/12  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Hankook Tire Worldwide 21,850 +5030 +29.90%
Union 6,170 +750 +13.84%
Automobile &Pc 1,578 +174 +12.39%
Kwangdong Phar 7,910 +770 +10.78%
SD Biosensor 13,250 +1250 +10.42%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Ascendio 1,293 -283 -17.96%
STX 15,760 -2470 -13.55%
Taeyang Metal 3,815 -580 -13.20%
Unid BTPlus 7,800.00 -920.00 -10.55%
Heung A Shippi 2,335 -220 -8.61%

Hàn Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KOSPI 200 Constru. 314.72 -0.66 -0.21%
Up
40.00%
Down
40.00%
Unchanged
20.00%
4 4
KOSPI 200 Consume. 799.25 +10.34 +1.31%
Up
70.83%
Down
20.83%
Unchanged
8.33%
17 5
KOSPI 200 Energy . 1,368.02 -2.39 -0.17%
Up
44.83%
Down
51.72%
Unchanged
3.45%
13 15
KOSPI 200 Financi. 639.82 +0.11 +0.02%
Up
50.00%
Down
40.91%
Unchanged
9.09%
11 9
KOSPI 200 Consume. 1,461.23 +2.35 +0.16%
Up
38.24%
Down
52.94%
Unchanged
8.82%
13 18
KOSPI 200 IT 3,122.54 -49.34 -1.56%
Up
41.67%
Down
58.33%
5 7
KOSPI 200 Heavy I. 327.59 -1.64 -0.50%
Up
25.00%
Down
75.00%
3 9
KOSPI 200 Steels . 913.40 +3.25 +0.36%
Up
75.00%
Down
25.00%
6 2
KRX Machinery & E. 720.69 +29.39 +4.25%
Up
14.81%
Down
81.48%
Unchanged
3.70%
4 22
KQ Manufacturing 2,735.88 -41.53 -1.50%
Up
27.13%
Down
65.86%
Unchanged
7.02%
201 488
KQ Construction 69.61 -1.12 -1.58%
Up
17.86%
Down
78.57%
Unchanged
3.57%
5 22
KQ Financials 1,722.57 -24.79 -1.42%
Up
15.52%
Down
65.52%
Unchanged
18.97%
18 76
KQ Distribution 438.53 -0.24 -0.05%
Up
27.17%
Down
59.78%
Unchanged
13.04%
25 55
KQ Transportation. 2,801.21 -9.67 -0.34%
Up
40.00%
Down
60.00%
2 3
KQ Food Beverage . 6,620.38 +61.76 +0.94%
Up
33.33%
Down
57.14%
Unchanged
9.52%
14 24
KQ Textile Appare. 81.97 0.00 0.00%
Up
35.00%
Down
60.00%
Unchanged
5.00%
7 12
KQ Chemical 2,711.27 -35.53 -1.29%
Up
30.30%
Down
64.65%
Unchanged
5.05%
30 64
KQ Pharmaceutical. 7,479.68 +76.33 +1.03%
Up
62.39%
Down
35.04%
Unchanged
2.56%
73 41
KQ Machinery 542.21 -12.43 -2.24%
Up
13.56%
Down
80.51%
Unchanged
5.93%
16 95
KQ Electric Elect. 2,246.42 -84.03 -3.61%
Up
21.92%
Down
67.12%
Unchanged
10.96%
16 49
KQ Medical Precis. 2,105.27 -14.62 -0.69%
Up
26.76%
Down
60.56%
Unchanged
12.68%
19 43
KQ Vehicles Compo. 4,901.15 -84.81 -1.70%
Up
6.06%
Down
86.36%
Unchanged
7.58%
4 57
KQ Telecom Broadc. 877.38 -17.61 -1.97%
Up
25.00%
Down
65.00%
Unchanged
10.00%
5 13
KQ Telecommunicat. 617.12 -4.78 -0.77%
Up
30.00%
Down
60.00%
Unchanged
10.00%
3 6
KQ Broadcasting 2,624.16 -68.20 -2.53%
Up
20.00%
Down
70.00%
Unchanged
10.00%
2 7
KQ Internet 10,625.12 +22.61 +0.21%
Up
30.00%
Down
70.00%
3 7
KQ IT Software 235.14 -7.07 -2.92%
Up
18.33%
Down
78.33%
Unchanged
3.33%
22 94
KQ Computer Servi. 202.30 -3.75 -1.82%
Up
16.00%
Down
80.00%
Unchanged
4.00%
4 20
KQ Computer Hardw. 10.48 -0.12 -1.13%
Up
20.83%
Down
66.67%
Unchanged
12.50%
5 16
KQ Semiconductor 1,734.50 -60.25 -3.36%
Up
11.19%
Down
84.62%
Unchanged
4.20%
16 121
KQ IT Components 1,078.74 -23.78 -2.16%
Up
15.24%
Down
81.90%
Unchanged
2.86%
16 86
KQ Entertainment . 557.33 -5.10 -0.91%
Up
10.00%
Down
76.67%
Unchanged
13.33%
3 23
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email