Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hàn Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Hàn Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KOSPI 2,638.05 +25.60 +0.98%
Up
68.28%
Down
21.69%
Unchanged
10.04%
551 175
KOSDAQ 873.97 +2.54 +0.29%
Up
50.78%
Down
33.16%
Unchanged
16.06%
778 508
KOSPI 200 348.04 +3.78 +1.10%
Up
80.50%
Down
15.00%
Unchanged
4.50%
161 30
KOSPI 100 2,615.66 +28.59 +1.11%
Up
81.00%
Down
13.00%
Unchanged
6.00%
81 13
KOSPI 50 2,375.91 +25.65 +1.09%
Up
80.00%
Down
10.00%
Unchanged
10.00%
40 5

Chứng Khoán Hàn Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Korea Ind 7,290 6,490 8,110 6,550 +12.33% 34.14M 13:49:15  
Ts 4,845 4,720 5,350 4,775 +2.65% 32.47M 13:50:04  
Sajodongaone 2,095 2,060 2,285 2,070 +1.70% 32.01M 13:50:00  
Taihan Electric Wir. 2,125 2,090 2,165 2,100 +1.67% 29.03M 13:49:22  
Shinsung E&G 2,225 2,220 2,325 2,160 +0.23% 28.36M 13:47:45  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Chasys 1,400 +250 +21.74%
Korea Ind 7,290 +800 +12.33%
Aprogen KIC 1,795 +185 +11.49%
Daegu Dept Sto 12,200 +1150 +10.41%
Singsongholdin 9,500 +830 +9.57%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Daeho Al 3,065 -385 -11.16%
Foosung 23,200 -2400 -9.38%
HLB Global 11,150 -700 -5.91%
Woongjin 2,050 -85 -3.98%
Pusan Cast Met 1,090 -45 -3.96%

Hàn Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KOSPI 200 Constru. 279.06 -0.84 -0.30%
Up
54.55%
Down
45.45%
6 5
KOSPI 200 Consume. 939.08 +6.70 +0.72%
Up
80.00%
Down
12.00%
Unchanged
8.00%
20 3
KOSPI 200 Energy . 1,738.05 +29.00 +1.70%
Up
88.46%
Down
11.54%
23 3
KOSPI 200 Financi. 711.57 +10.72 +1.53%
Up
100.00%
Down
0.00%
20 0
KOSPI 200 Consume. 1,577.33 +14.38 +0.92%
Up
94.12%
Down
5.88%
32 2
KOSPI 200 IT 3,137.58 +40.89 +1.32%
Up
69.23%
Down
23.08%
Unchanged
7.69%
9 3
KOSPI 200 Heavy I. 288.03 +3.26 +1.14%
Up
92.31%
Down
0.00%
Unchanged
7.69%
12 0
KOSPI 200 Steels . 943.78 +1.56 +0.17%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
4 2
KRX Machinery & E. 588.49 +4.69 +0.80%
Up
77.78%
Down
18.52%
Unchanged
3.70%
21 5
KQ Manufacturing 2,835.90 +12.84 +0.45%
Up
56.36%
Down
28.61%
Unchanged
15.03%
390 198
KQ Construction 97.08 +0.23 +0.24%
Up
58.62%
Down
31.03%
Unchanged
10.34%
17 9
KQ Financials 930.26 +4.62 +0.50%
Up
41.38%
Down
28.74%
Unchanged
29.89%
36 25
KQ Distribution 457.22 +2.17 +0.48%
Up
53.85%
Down
27.47%
Unchanged
18.68%
49 25
KQ Transportation. 7,327.40 -108.87 -1.46%
Up
80.00%
Down
20.00%
4 1
KQ Food Beverage . 11,372.29 +442.79 +4.05%
Up
80.00%
Down
12.50%
Unchanged
7.50%
32 5
KQ Textile Appare. 134.71 +1.14 +0.85%
Up
61.11%
Down
16.67%
Unchanged
22.22%
11 3
KQ Chemical 3,159.44 +14.41 +0.46%
Up
60.00%
Down
26.67%
Unchanged
13.33%
54 24
KQ Pharmaceutical. 8,905.82 +24.38 +0.27%
Up
50.46%
Down
35.78%
Unchanged
13.76%
55 39
KQ Machinery 610.27 +2.03 +0.33%
Up
53.64%
Down
26.36%
Unchanged
20.00%
59 29
KQ Electric Elect. 1,336.26 +7.15 +0.54%
Up
57.97%
Down
26.09%
Unchanged
15.94%
40 18
KQ Medical Precis. 1,819.91 +16.95 +0.94%
Up
51.43%
Down
31.43%
Unchanged
17.14%
36 22
KQ Vehicles Compo. 6,961.70 -131.64 -1.86%
Up
40.32%
Down
37.10%
Unchanged
22.58%
25 23
KQ Telecom Broadc. 1,233.21 +2.66 +0.22%
Up
35.29%
Down
58.82%
Unchanged
5.88%
6 10
KQ Telecommunicat. 850.30 -2.94 -0.34%
Up
22.22%
Down
77.78%
2 7
KQ Broadcasting 3,727.73 +16.84 +0.45%
Up
50.00%
Down
37.50%
Unchanged
12.50%
4 3
KQ Internet 15,362.79 +96.79 +0.63%
Up
40.00%
Down
30.00%
Unchanged
30.00%
4 3
KQ IT Software 269.31 -0.45 -0.17%
Up
41.76%
Down
42.86%
Unchanged
15.38%
38 39
KQ Computer Servi. 290.61 +2.66 +0.92%
Up
52.00%
Down
28.00%
Unchanged
20.00%
13 7
KQ Computer Hardw. 13.19 +0.08 +0.61%
Up
42.86%
Down
38.10%
Unchanged
19.05%
9 8
KQ Semiconductor 1,763.83 +2.75 +0.16%
Up
43.44%
Down
43.44%
Unchanged
13.11%
53 53
KQ IT Components 1,306.55 -3.73 -0.28%
Up
41.28%
Down
36.70%
Unchanged
22.02%
45 40
KQ Entertainment . 674.45 +6.42 +0.96%
Up
50.00%
Down
36.67%
Unchanged
13.33%
15 11
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email