Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Amvibiotech 31,000 31,000 29,500 +900 +2.99% 99.37K 13:10:00  
  AnPhat Securities 6,750 6,900 6,700 -150 -2.17% 265.40K 10:49:00  
  APP 10,400 10,400 8,600 +0 +0.00% 0 25/09  
  INCOMEX 7,600 7,600 7,500 0 0.00% 36.00K 10:40:00  
  ORS 2,900 3,300 2,900 0 0.00% 0 25/09  
  CEMENT.T., JSC 11,200 11,200 11,000 +1000 +9.80% 8.10K 09:25:00  
  Tng Investment And Trading JSC 18,300 18,400 17,400 +600 +3.39% 1.33M 13:12:00  
  Hanoi Textbooks Printing JSC 10,400 10,400 10,400 +0 +0.00% 0 24/09  
  TIBACO 11,500 11,500 11,500 +0 +0.00% 0 25/09  
  PECC 2 134,800 136,000 129,000 +3900 +2.98% 69.22K 11:26:00  
  Gypsum And Cement JSC 13,000 13,000 13,000 +0 +0.00% 0 25/09  
  VINACONEX 21 21,800 21,800 21,800 +1800 +9.00% 0.12K 09:46:00  
  Mekong Fisheries JSC 11,750 11,750 11,200 +750 +6.82% 5.82K 13:05:00  
  Bentre Aquaproduct Import Export 40,000 41,000 39,000 +500 +1.27% 6.69K 13:05:00  
  Cuulong Fish JSC 15,000 15,600 14,200 +400 +2.74% 8.42K 13:11:00  
  Nam Duoc JSC 34,000 39,500 34,000 -600 -1.73% 0.80K 10:26:00  
  Vinh Hoan Corp 97,100 98,300 96,000 +1100 +1.15% 245.27K 13:12:00  
  South Vietnam Container Shipping 1,700 1,700 1,400 +0 +0.00% 0 21/09  
  DMC Northern Petroleum Chemicals 4,500 4,500 4,500 +400 +9.76% 2.10K 10:15:00  
  Hydraulic Engineering II 28,000 28,000 28,000 +0 +0.00% 0 25/09  
  FPT Securities 16,300 16,300 15,300 +1050 +6.89% 235.51K 13:12:00  
  Viet Nam Land Invest 10,800 12,800 10,800 0 0.00% 0 25/09  
  VP Petrochemical 6,000 6,000 6,000 +0 +0.00% 0.60K 10:11:00  
  Vietnam Water Sanitation 25,000 25,000 25,000 +0 +0.00% 0 24/09  
  Hai Phong Cua Cam 36,000 36,000 36,000 +1000 +2.86% 0.10K 09:39:00  
  Dona Transportation 23,000 23,000 22,800 +700 +3.14% 27.80K 11:02:00  
  Vietnam Hydraulic 15,800 15,800 15,800 +0 +0.00% 0 21/09  
  Hanoi Pharma 10,500 12,000 10,500 0 0.00% 0 24/09  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email