x
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  VAM 8,500 8,500 7,500 +700 +8.97% 27.10K 26/05  
  Viglacera Ba Hien 5,800 5,800 5,800 +700 +13.73% 0.20K 26/05  
  Baoviet Securities Company 19,000 19,100 18,600 +300 +1.60% 42.37K 26/05  
  Const and Infra Dev 13,000 13,000 13,000 0 0.00% 0 25/05  
  Vietinbanksc 10,800 11,000 10,500 +200 +1.89% 1.18M 26/05  
  Hataphar 73,000 78,000 71,000 -1000 -1.35% 36.14K 26/05  
  VHLC 12,200 12,300 10,100 +1000 +8.93% 4.00K 26/05  
  IDICO INCON 6,200 6,200 6,200 0 0.00% 0 25/05  
  LABECO 19,000 19,000 16,000 +1400 +7.95% 7.10K 26/05  
  PHUC HUNG 18,600 19,000 18,200 +400 +2.20% 599.70K 26/05  
  HONGHA VIETNAM 15,000 15,500 13,300 +1100 +7.91% 15.90K 26/05  
  Petrolimex Hanoi 26,000 27,600 25,200 +900 +3.59% 2.23K 26/05  
  PHARMEDIC JSC 83,000 88,000 82,000 +3000 +3.75% 3.11K 26/05  
  Petrolimex Saigon 17,000 17,000 17,000 0 0.00% 0 25/05  
  Sagiang Import&Export Corporation 61,200 61,200 61,200 +5500 +9.87% 27.10K 26/05  
  SHS 11,700 11,700 11,000 +700 +6.36% 2.00M 26/05  
  SON LA SUGAR 200,000 201,000 191,500 +4100 +2.09% 23.54K 26/05  
  VNECO 8 ELECTR 14,200 15,000 14,200 -500 -3.40% 6.30K 26/05  
  Nam Dinh Export Foodstuff Agri Prod 8,900 8,900 8,100 +800 +9.88% 190.80K 26/05  
  Atesco Industrial Cartering 18,900 19,400 16,600 +1000 +5.59% 107.50K 26/05  
  MB Securities 8,900 8,900 8,500 +400 +4.71% 382.90K 26/05  
  Ipa Investments 12,200 12,800 11,700 +200 +1.67% 70.60K 26/05  
  Khanh Hoa Power Centrifugal 17,400 22,400 17,400 0 0.00% 0 24/05  
  ACC-244 35,600 35,600 35,600 +2500 +7.55% 0.10K 26/05  
  Central Pharma No2 21,500 21,500 21,500 +2800 +14.97% 0.10K 26/05  
  Vietnam Pharma 28,600 28,600 27,000 +3700 +14.86% 4.17M 26/05  
  Sivico 59,400 59,400 59,000 +7700 +14.89% 2.10K 26/05  
  Nam Viet Corp 10,500 11,000 10,500 -200 -1.87% 1.34K 26/05  
  Bien Hoa Sugar JSC 21,450 21,450 20,450 +1400 +6.98% 5.64M 26/05  
  Materials Petroleum JSC 82,300 82,300 71,700 +5300 +6.88% 0.15K 26/05  
  CuongThuan Idico Development Invest 32,700 32,700 31,600 +400 +1.24% 624.70K 26/05  
  DHG Pharmaceutical JSC 112,400 112,400 108,500 +7333 +6.98% 469.69K 26/05  
  Gemadept Corp 42,850 44,500 41,450 +850 +2.02% 4.66M 26/05  
  Kinh Do Corp 43,600 45,400 43,300 -400 -0.91% 650.03K 26/05  
  Binh Duong Mineral and Construction 53,700 53,700 51,300 +2400 +4.68% 634.42K 26/05  
  Ninh Van Bay Travel Real Estate 4,970 4,970 4,970 320 6.88% 77.23K 26/05  
  Quoc Cuong Gia Lai JSC 22,000 22,850 22,000 -800 -3.51% 354.35K 26/05  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 29,350 29,400 28,400 +900 +3.16% 2.23M 26/05  
  Southern Hydropower JSC 20,600 21,800 20,600 +100 +0.49% 4.80K 26/05  
  Can Don Hydro Power JSC 32,800 33,500 32,100 +1100 +3.47% 92.32K 26/05  
  Power Engineering Consulting JSC 1 18,800 19,500 18,800 -400 -2.08% 5.41K 26/05  
  Binh Dien Fertilizer JSC 41,000 41,500 40,500 +0 +0.00% 436.90K 26/05