Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Bisathico 19,100 19,100 19,100 +1700 +9.77% 0.10K 20/07  
  Yen Bai Forest JSC 46,900 51,400 45,000 +100 +0.21% 36.80K 20/07  
  DIC HOI AN 17,000 17,000 17,000 +0 +0.00% 0 20/07  
  LILAMA TESTING 6,900 6,900 6,900 +0 +0.00% 0 20/07  
  PVGASCITY 22,800 22,800 22,800 +1400 +6.54% 0.20K 20/07  
  Dong Nai Paint Corporation 38,700 38,700 38,700 +3500 +9.94% 0.10K 20/07  
  Bentre Aquaproduct Import Export 41,000 41,000 38,500 +2000 +5.13% 0.38K 20/07  
  Central Pharmaceutical JSC No3 88,000 88,000 82,000 +8000 +10.00% 126.10K 20/07  
  Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC 14,700 15,400 14,400 +300 +2.08% 3.97M 20/07  
  Halang Railway 10,200 10,200 10,200 +0 +0.00% 0 19/07  
  Quy Nhon New Port 15,000 15,500 14,800 +200 +1.35% 2.00K 20/07  
  Tra Vinh Urban 10,200 10,200 10,200 0 0.00% 0 19/07  
  Phu Khanh Railway 9,000 9,000 9,000 +1000 +12.50% 1.70K 20/07  
  Ha Thai Railway 10,000 10,000 10,000 0 0.00% 0 18/07  
  Hai Phong Cua Cam 28,200 28,200 28,200 +200 +0.71% 0.10K 20/07  
  Thanh Hoa Railway 6,000 6,000 6,000 0 0.00% 0 18/07  
  Hau Giang Materials 19,500 19,500 19,500 +0 +0.00% 0 17/07  
  Vinh Phu Railway 6,500 6,500 6,500 +0 +0.00% 4.80K 20/07  
  Truong Giang Invest 18,500 19,200 17,800 -600 -3.14% 439.97K 20/07  
  Ca Mau Water 13,900 13,900 10,300 +1400 +11.20% 1.30K 20/07  
  Navetco National Veterinary 55,000 55,000 54,700 +5000 +10.00% 1.10K 20/07  
  Quang Nam Da Nang 8,000 8,000 8,000 +500 +6.67% 2.02K 20/07  
  Tra Vinh Rural Electric 16,200 16,200 14,800 +0 +0.00% 0 17/07  
  CENCON Vietnam 80,300 80,300 80,300 +10400 +14.88% 1.80K 20/07  
  Viet Brand Invest 5,800 5,800 5,800 +0 +0.00% 0 18/07  
  Hoa Binh Clear Water 50,000 50,000 50,000 +6500 +14.94% 0.70K 20/07  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email