Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Khoáng sản Á Châu 31,800.0 38,800.0 31,800.0 -3500.0 -9.92% 28.60K 17/09  
  Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 40,500.0 40,500.0 38,000.0 +3600.0 +9.76% 630.55K 17/09  
  Chứng khoán Apec 18,900.00 19,500.00 17,700.00 +1100.00 +6.18% 3.78M 17/09  
  CTCP 482 1,400 1,400 1,300 +100 +7.69% 4.41K 17/09  
  Xi măng Bỉm Sơn 20,300.0 20,700.0 19,500.0 +400.0 +2.01% 2.34M 17/09  
  Xi măng Bút Sơn 10,800.0 10,800.0 9,900.0 +900.0 +9.09% 948.95K 17/09  
  Cơ điện Dzĩ An 8,000.0 8,000.0 8,000.0 +700.0 +9.59% 161.90K 17/09  
  Ô tô Giải Phóng 3,100 3,100 3,100 +400 +14.81% 13.94K 17/09  
  Chứng khoán Hòa Bình 11,700.00 11,700.00 10,800.00 +1000.00 +9.35% 326.61K 17/09  
  Hưng Đạo Container 1,400 1,400 1,400 +100 +7.69% 34.22K 17/09  
  Sách Đại học - Dạy nghề 19,300.0 19,300.0 19,300.0 +1700.0 +9.66% 0.10K 17/09  
  Than Hà Lầm 19,000.0 20,500.0 18,600.0 -200.0 -1.04% 59.39K 17/09  
  In sách giáo khoa Hòa Phát 30,000.0 33,100.0 28,500.0 -100.0 -0.33% 9.10K 17/09  
  Hóa chất Việt Trì 40,500.0 42,300.0 39,000.0 +0.0 +0.00% 0 15/09  
  IDJ Việt Nam 28,200.0 29,000.0 26,700.0 +1600.0 +6.02% 2.53M 17/09  
  KASATI 31,000.0 31,000.0 31,000.0 +300.0 +0.98% 0.80K 17/09  
  Thử nghiệm LILAMA 6,800.0 6,800.0 6,800.0 0.0 0.00% 0 16/09  
  MASERCO 8,100.0 8,600.0 7,900.0 +200.0 +2.53% 437.24K 17/09  
  Than Mông Dương 17,000.0 19,600.0 16,200.0 -1000.0 -5.56% 128.92K 17/09  
  Than Núi Béo 23,800.0 26,600.0 23,800.0 -1800.0 -7.03% 1.43M 17/09  
  Truyền thông số 1 7,700.0 9,000.0 7,700.0 -500.0 -6.10% 149.04K 17/09  
  Khí Miền Nam 24,400.0 25,000.0 23,400.0 +1000.0 +4.27% 276.65K 17/09  
  PVPS 11,900.0 11,900.0 11,700.0 +100.0 +0.85% 40.50K 17/09  
  Logistics Portserco 21,600.0 21,600.0 21,600.0 +1800.0 +9.09% 0.10K 17/09  
  Petrolimex Saigon 18,000.0 18,000.0 16,600.0 +1400.0 +8.43% 0.70K 17/09  
  Xây lắp Dầu khí Sài Gòn 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 55.98K 17/09  
  PVGAS LPG 13,200.0 13,800.0 12,700.0 +500.0 +3.94% 1.92M 17/09  
  Sông Đà 12 1,000 1,000 800 +100 +11.11% 141.90K 17/09  
  Sacomreal 12,350.0 12,350.0 11,600.0 +800.0 +6.93% 27.52M 17/09  
  Sông Đà 9 9,400.0 9,500.0 9,000.0 +300.0 +3.30% 468.25K 17/09  
  Simco Sông Đà 7,600.0 7,800.0 7,100.0 +500.0 +7.04% 22.25K 17/09  
  Mía đường Sơn La 173,500 178,800 163,000 +10900 +6.70% 65.84K 17/09  
  SAMETEL 39,500.0 41,400.0 34,000.0 +1800.0 +4.77% 443.53K 17/09  
  Công nghiệp Thương mại Sông Đà 9,400.0 9,500.0 9,300.0 0.0 0.00% 22.20K 17/09  
  Than Cọc Sáu 16,800.0 17,800.0 16,200.0 +600.0 +3.70% 697.49K 17/09  
  Than Đèo Nai 19,400.0 21,200.0 19,000.0 -500.0 -2.51% 675.51K 17/09  
  Bia Hà Nội - Thanh Hóa 14,800.0 15,000.0 14,800.0 +300.0 +2.07% 3.20K 17/09  
  Than Hà Tu 20,000.0 21,500.0 18,800.0 0.0 0.00% 688.57K 17/09  
  Công nghiệp Tung Kuang 47,700.0 55,400.0 47,000.0 -2700.0 -5.36% 53.99K 17/09  
  Than Vàng Danh - Vinacomin 17,700.0 21,200.0 18,700.0 -400.0 -2.04% 788.04K 17/09  
  VINACONEX 21 9,200.0 9,200.0 9,100.0 +800.0 +9.52% 48.40K 17/09  
  Vận tải và Thuê tàu 11,900 11,900 11,800 +1500 +14.42% 33.20K 17/09  
  Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 22,500.0 22,500.0 18,500.0 +2000.0 +9.76% 1.86M 17/09  
  VNDIRECT 54,300.0 55,500.0 52,600.0 +1600.0 +3.04% 12.26M 17/09  
  TCT Tái bảo hiểm quốc gia VN 42,500.0 44,000.0 39,500.0 +2500.0 +6.25% 301.46K 17/09  
  Vật liệu xây dựng Bến Tre 10,500.0 10,500.0 10,500.0 +900.0 +9.38% 40.90K 17/09  
  Bao bì Dầu khí Việt Nam 11,000.0 11,000.0 11,000.0 +200.0 +1.85% 0.30K 17/09  
  Hóa chất Đức Giang 141,900.0 141,900.0 134,900.0 +9200.0 +6.93% 2.01M 17/09  
  Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 6,000.00 6,000.00 5,600.00 +500.00 +9.09% 943.72K 17/09  
  Dầu khí An Pha 10,450.0 10,450.0 10,450.0 +660.0 +6.74% 542.30K 17/09  
  CTCP NTACO 2,600 2,600 2,600 +300 +13.04% 25.21K 17/09  
  Khoáng sản Bình Định 28,700.0 28,700.0 27,200.0 +1850.0 +6.89% 206.50K 17/09  
  Bảo hiểm Bảo Minh 36,850.0 37,200.0 36,300.0 +1050.0 +2.93% 1.37M 17/09  
  Beton 6 5,200 5,200 5,000 +600 +13.04% 64.61K 17/09  
  CNG Việt Nam 34,600.0 34,800.0 33,000.0 +1600.0 +4.85% 541.90K 17/09  
  Hóa chất Cơ bản miền Nam 57,000.0 57,000.0 53,500.0 +3700.0 +6.94% 1.01M 17/09  
  Khoáng sản Dương Hiếu 13,350.0 13,400.0 12,600.0 +800.0 +6.37% 907.20K 17/09  
  ELCOM 24,300.0 24,450.0 23,600.0 +800.0 +3.40% 623.60K 17/09  
  Everpia 17,600.0 17,800.0 17,050.0 +700.0 +4.14% 249.70K 17/09  
  Thực phẩm Sao Ta 48,100.0 48,500.0 47,250.0 +400.0 +0.84% 213.70K 17/09  
  Gilimex 71,800.0 74,400.0 69,800.0 +1500.0 +2.13% 790.80K 17/09  
  Thủy điện Hương Sơn 12,500 13,500 12,500 +500 +4.17% 21.20K 17/09  
  Gas Shipping 15,400.0 15,400.0 14,650.0 +1000.0 +6.94% 1.03M 17/09  
  Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 67,000.0 68,300.0 65,500.0 +2000.0 +3.08% 1.19M 17/09  
  Kim khí TP. HCM 30,700.0 30,950.0 30,000.0 +350.0 +1.15% 228.00K 17/09  
  Hoa Sen 43,800.0 48,300.0 46,650.0 -3200.0 -6.81% 15.78M 17/09  
  Xi Măng Hà Tiên 23,300.0 23,750.0 22,900.0 +100.0 +0.43% 4.33M 17/09  
  Công nghệ Tiên Phong 21,100.0 22,100.0 21,000.0 +300.0 +1.44% 1.13M 17/09  
  LICOGI 16 18,650.0 19,450.0 18,350.0 -50.0 -0.27% 8.03M 17/09  
  CTCP MT Gas 6,200 6,200 6,200 +700 +12.73% 29.08K 17/09  
  Thép Nam Kim 40,600.0 46,300.0 43,600.0 +1450.0 +3.32% 8.81M 17/09  
  Vật liệu xây dựng Dufago 11,700.0 12,000.0 10,500.0 +100.0 +0.86% 139.60K 17/09  
  Petrolimex Gas 24,400.0 24,400.0 23,500.0 +1550.0 +6.78% 286.20K 17/09  
  Vận tải Dầu khí 24,800.0 25,500.0 24,100.0 +600.0 +2.48% 11.00M 17/09  
  XNK Quảng Bình 4,330.0 4,840.0 4,300.0 -290.0 -6.28% 13.91M 17/09  
  TCT Cơ điện lạnh 66,900.0 68,500.0 65,000.0 +1900.0 +2.92% 2.31M 17/09  
  SaigonTel 27,000.0 29,000.0 27,000.0 -500.0 -1.82% 386.80K 17/09  
  Superdong – Kiên Giang 15,550.0 15,850.0 15,050.0 +250.0 +1.63% 1.22M 17/09  
  Gang thép Thái Nguyên 15,600 16,700 15,300 +1000 +6.85% 718.70K 17/09  
  Thép Tiến Lên 23,350.0 23,700.0 22,200.0 +750.0 +3.32% 4.31M 17/09  
  Cáp điện Taya 18,200.0 18,800.0 17,800.0 +450.0 +2.54% 102.00K 17/09  
  VIPCO 12,150.0 12,150.0 11,700.0 +750.0 +6.58% 2.84M 17/09  
  Thực phẩm Vĩnh Long 4,200 4,200 4,200 +500 +13.51% 86.39K 17/09  
  Việt Việt Nhật 6,400 6,600 5,200 +600 +10.34% 959.66K 17/09  
  Container Phía Nam 2,900 3,000 2,700 0 0% 92.41K 17/09  
  VITRANSCHART 3,100 3,100 3,100 +400 +14.81% 96.44K 17/09  
  Phân bón Miền Bắc 13,500.0 14,000.0 12,500.0 +500.0 +3.85% 220.30K 17/09  
  Bao bì Đạm Phú Mỹ 13,500.0 13,500.0 13,500.0 +0.0 +0.00% 1.20K 17/09  
  Nhựa Việt Nam 24,600 25,400 24,100 -700 -2.77% 174.00K 17/09  
  Luyện kim Cao Bằng 11,800 11,800 10,000 +1400 +13.46% 46.70K 17/09  
  TrangCorp 9,300.0 9,300.0 9,100.0 +700.0 +8.14% 33.20K 17/09  
  Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin 7,800 9,300 7,000 -300 -3.70% 197.47K 17/09  
  Thép Việt Nam 18,900 19,300 18,600 +100 +0.53% 1.93M 17/09  
  CTCP HCD 9,680.0 9,950.0 9,150.0 +180.0 +1.89% 1.21M 17/09  
  Khoáng sản TKV 48,700.00 51,900.00 46,900.00 +1900.00 +4.06% 48.00K 17/09  
  Docimexco 2,000 2,000 2,000 +200 +11.11% 112.20K 17/09  
  Vocarimex 32,000 32,500 31,100 +200 +0.63% 239.82K 17/09  
  Mỏ Việt Bắc 31,100 33,200 30,200 -1800 -5.47% 10.10K 17/09  
  Sợi Phú Bài 19,600 19,600 19,600 +2500 +14.62% 0.10K 17/09  
  Xây lắp điện 1 36,950.0 37,700.0 36,750.0 0.0 0.00% 2.22M 17/09  
  Đường Quãng Ngãi 54,000 55,200 53,400 0 0% 1.36M 17/09  
  Seaprodex 44,600 45,000 40,000 -1000 -2.19% 37.70K 17/09  
  In Hàng không 40,300 40,300 40,300 +5100 +14.49% 0.30K 16/09  
  Chứng khoán FPT 62,500.0 62,600.0 59,800.0 +2500.0 +4.17% 802.60K 17/09  
  Giao thông Thừa Thiên Huế 8,000 9,300 8,000 -300 -3.61% 1.30K 15/09  
  Khoáng sản Hà Tĩnh 12,800 14,000 12,200 -1200 -8.57% 170.50K 17/09  
  Petrolimex Hà Tây 19,000 19,000 19,000 0 0% 0.10K 16/09  
  Bao bì Sài Gòn 21,000 21,000 21,000 +5900 +39.07% 0.10K 16/09  
  Vinacomin 20,600.0 21,900.0 20,500.0 -200.0 -0.96% 27.76K 17/09  
  BĐS Việt Nam 14,000 14,000 14,000 +1100 +8.53% 0.11K 17/09  
  Phát triển Điện lực Việt Nam 15,500.0 15,750.0 15,300.0 +150.0 +0.98% 37.50K 17/09  
  Cơ khí Điện lực 8,400 8,400 8,400 +2400 +40.00% 0.10K 16/09  
  Cơ khí AMECC 17,600 18,900 17,400 -400 -2.22% 567.03K 17/09  
  Công nghệ Sao Bắc Đẩu 12,000 12,000 10,700 +1000 +9.09% 1.20K 17/09  
  Hàng hải Đông Đô 3,200 3,200 3,100 +400 +14.29% 20.90K 17/09  
  Armephaco 14,300 19,300 14,300 -2600 -15.38% 0.50K 17/09  
  Đạt Phương 44,900.0 45,000.0 43,400.0 +700.0 +1.58% 700.10K 17/09  
  Điện Gia Lai 18,700 19,000 18,300 +100 +0.54% 1.41M 17/09  
  Công nghiệp và Vận tải TCD 27,400.0 27,400.0 26,000.0 +1750.0 +6.82% 1.42M 17/09  
  Vận tải dầu Phương Đông Việt 9,200 9,300 9,200 +500 +5.75% 13.41K 17/09  
  Đầu tư Xây dựng số 5 11,800 11,800 11,800 +1500 +14.56% 0.40K 16/09  
  Dệt may Hòa Thọ 26,500 26,500 25,300 +1200 +4.74% 35.90K 17/09  
  Xây dựng Thủy lợi Việt Nam 36,200 36,800 35,000 +2200 +6.47% 56.10K 17/09  
  Chứng khoán Bản Việt 67,000.0 66,000.0 62,700.0 +700.0 +1.11% 11.47M 17/09  
  Việt Thắng 30,500.0 30,500.0 29,400.0 +550.0 +1.84% 10.60K 17/09  
  Thủy điện Bắc Hà 12,000 12,000 11,700 +600 +5.26% 5.20K 16/09  
  Nhôm Sông Hồng 17,000.00 19,600.00 16,200.00 -900.00 -5.03% 1.95M 17/09  
  Nhựa Pha Lê 14,450.0 14,450.0 14,450.0 +900.0 +6.64% 694.50K 17/09  
  Phong Phú 34,900 35,500 32,600 +2900 +9.06% 441.50K 17/09  
  Công trình Viễn thông 15,000 15,000 14,800 0 0% 2.60K 17/09  
  Điện nước An Giang 24,000 24,000 24,000 +2200 +10.09% 0.12K 15/09  
  CTCP ILA 6,900 8,500 6,800 -1000 -12.66% 1.52M 17/09  
  Kosy 31,800 31,800 30,700 +1100 +3.58% 289.40K 17/09  
  Cảng Cái Lân 5,500 5,500 5,500 +700 +14.58% 2.50K 17/09  
  VIWASEEN 20,000 20,000 19,300 +300 +1.52% 0.50K 14/09  
  VNPost 42,500 43,500 37,900 +4500 +11.84% 2.90K 17/09  
  XNK Việt Phát 59,100.0 59,500.0 58,000.0 +800.0 +1.37% 539.50K 17/09  
  Thương mại - Đầu tư Long Biên 12,500 12,500 12,500 0 0% 0 16/09  
  FPT Bán Lẻ 47,000.0 47,400.0 45,850.0 +1200.0 +2.62% 2.32M 17/09  
  LOUIS CAPITAL JSC 64,500.00 64,500.00 56,100.00 +4200.00 +6.97% 1.62M 17/09  
  Dược phẩm Hà Nội 26,500 26,500 26,500 0 0% 0 17/09  
  Địa ốc Việt Tiên Sơn 27,000.0 27,700.0 25,600.0 +1300.0 +5.06% 2.26M 17/09  
  Công nghiệp Yên Bái 9,400.0 9,670.0 8,800.0 +360.0 +3.98% 405.90K 17/09  
  Nông nghiệp CN cao Trung An 20,700.0 23,700.0 22,700.0 +100.0 +0.44% 1.80M 17/09  
  Kien Giang Construction Investment Consultancy 25,200.00 25,250.00 24,600.00 +800.00 +3.28% 2.50M 17/09  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email