x
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Cotana., JSC 31,000 32,000 30,000 +1200 +4.03% 12.42K 8:44:00  
  DIC No 2 6,100 6,800 6,100 -500 -7.58% 3.90K 8:44:00  
  Hataphar 92,400 92,400 85,000 +8400 +10.00% 24.80K 8:44:00  
  Haiphong Cement Transport JSC 18,000 19,200 18,000 -400 -2.17% 0.60K 8:45:00  
  HONGHA VIETNAM 13,600 15,100 11,900 +1000 +7.94% 580.40K 8:26:00  
  Petrovietnam Insurance JSC 29,900 29,900 27,200 +2700 +9.93% 754.41K 8:45:00  
  SON LA SUGAR 128,000 129,300 123,000 +2000 +1.59% 19.08K 8:45:00  
  Viettronics Binh Hoa JSC 20,900 20,900 20,900 0 0.00% 0.10K 3:08:00  
  Vina Printing and Trading 14,800 14,800 14,800 0 0.00% 0 27/03  
  Electrical Devices No1 24,000 24,000 24,000 0 0.00% 0 28/03  
  Southern Waterborne 21,700 22,800 21,600 0 0.00% 180.10K 8:34:00  
  One World Services 15,200 15,200 15,200 +100 +0.66% 0.10K 3:00:00  
  Petrolimex Infor Tech 28,200 34,000 27,100 -2700 -8.74% 1.01K 8:26:00  
  Haiphong Port Tugboat 10,000 10,000 9,900 +200 +2.04% 1.70K 7:54:00  
  Nha Trang Urban 7,000 7,000 7,000 0 0.00% 0 28/03  
  Special Aquatic 6,900 6,900 6,900 +900 +15.00% 0.10K 3:42:00  
  Development Investment 1 19,000 19,000 16,900 +1900 +11.11% 8.95K 7:55:00  
  Dat Phuong 137,000 138,000 135,000 +3100 +2.32% 36.46K 8:45:00  
  BaoMinh Insurance Corp 29,000 29,200 27,300 +1700 +6.23% 279.76K 8:46:00  
  Cotec Construction JSC 212,000 216,000 211,000 +0 +0.00% 124.18K 8:46:00  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 20,000 20,000 19,050 +950 +4.99% 4.36M 8:46:00  
  Duc Thanh Wood Processing 60,000 63,600 58,300 +500 +0.84% 1.46K 8:07:00  
  Khang Dien House Trading Invest 25,400 25,850 25,150 -450 -1.74% 41.00K 8:46:00  
  Quoc Cuong Gia Lai JSC 6,430 6,430 6,010 +420 +6.99% 156.92K 8:47:00  
  Refrigeration Electrical Engineerin 28,000 28,650 27,800 +250 +0.90% 3.84M 8:47:00  
  Song Ba JSC 13,150 13,250 13,100 +0 +0.00% 34.03K 8:47:00  
  Sieu Thanh JSC 32,000 34,000 32,000 -2000 -5.88% 8.21K 8:47:00