Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Airimex JSC 76,400 76,400 76,400 +6900 +9.93% 0.10K 22/03  
  Ha Long Canned Food JSC 42,000 42,000 42,000 +0 +0.00% 0 20/03  
  DZIMA 3,100 3,100 2,800 0 0.00% 0.50K 22/03  
  Ha Long No. 1 Viglacera JSC 24,000 24,000 24,000 +0 +0.00% 0 18/03  
  HOTRACO 30,000 31,900 28,100 +0 +0.00% 0 19/03  
  VICCO 52,000 52,000 52,000 0 0.00% 0.20K 22/03  
  Hung Long Mineral 300 300 300 +0 +0.00% 0 22/03  
  QUANG ANH MINE 3,100 3,600 3,100 -300 -8.82% 95.32K 22/03  
  LILAMA.EMC 10,100 11,000 9,100 0 0.00% 8.30K 22/03  
  PVI INVEST 3,400 3,400 3,400 +0 +0.00% 0.10K 22/03  
  Q.E.E.J.CO 12,400 12,400 12,400 +1000 +8.77% 0.10K 22/03  
  Hanoi Textbooks Printing JSC 10,600 10,600 10,600 +200 +1.92% 0.30K 22/03  
  VINACONEX ITC 13,900 13,900 13,500 +1200 +9.45% 371.70K 22/03  
  Song Da Thanh Hoa JSC 13,500 13,500 11,200 +1100 +8.87% 71.50K 22/03  
  Hochiminh City Metal Corp 19,600 19,800 18,600 +1000 +5.38% 31.16K 22/03  
  Ninh Van Bay Travel Real Estate 8,850 9,710 8,850 +-250 +-2.75% 277.51K 22/03  
  Phuoc Hoa Rubber JSC 53,200 58,500 52,400 -3000 -5.34% 1.89M 22/03  
  Sonadezi Long Thanh Shareholding Co 44,100 45,000 41,100 +300 +0.68% 23.79K 22/03  
  Thong Nhat Rubber JSC 15,000 15,000 15,000 0 0.00% 1.05K 22/03  
  Thanh Thanh Cong Tourist JSC 23,600 23,600 22,800 +800 +3.51% 479.61K 22/03  
  Electromechanics Materials 11,500 11,500 11,500 +1500 +15.00% 0 21/03  
  Hanoi Fuel 17,800 17,800 17,800 +2300 +14.84% 0 22/03  
  Hoa Viet 5,000 5,000 5,000 +100 +2.04% 0 18/03  
  Mechanical and Industrial 17,400 17,400 17,400 +2200 +14.47% 0 22/03  
  Long Khanh Water Supply 27,400 27,400 27,400 +1200 +4.58% 0 18/03  
  Ninh Thuan Water 20,900 20,900 20,900 +0 +0.00% 0 18/03  
  Labour and Expert 10,600 20,200 10,600 -7000 -39.77% 0 22/03  
  Vinacomin Northern Coal 8,800 8,800 7,200 +0 +0.00% 0 21/03  
  Ben Thanh Material 27,000 31,000 27,000 -200 -0.74% 0 22/03  
  X18 Cement 4,400 4,400 4,400 +1200 +37.50% 0 22/03  
  Dong A Packaging 61,000 61,000 61,000 +7900 +14.88% 0 22/03  
  Dat Phuong 60,500 63,000 58,200 -1100 -1.79% 138.26K 22/03  
  Vietnam Hydraulic 20,000 20,000 20,000 +1500 +8.11% 0 20/03  
  Viet Thang 30,000 31,000 30,000 0 0.00% 20.01K 22/03  
  An Giang Power 25,000 25,000 19,600 +2000 +8.70% 0 22/03  
  No 471 12,000 12,000 11,000 +900 +8.11% 0 20/03  
  Nam Hoa Trading 60,000 62,400 59,800 +1000 +1.69% 0 22/03  
  Bac Minh Develop 28,000 28,100 28,000 -4000 -12.50% 0 22/03  
  Kien Hung 14,700 15,600 14,600 -200 -1.34% 8.20K 22/03  
  Create Capital Vietnam 22,400 23,900 22,400 -800 -3.45% 288.32K 22/03  
  Sonadezi Chau Duc 17,500 17,600 16,400 +1050 +6.38% 594.16K 22/03  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email