x
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Amvibiotech 10,300 10,300 10,000 +900 +9.57% 36.40K 24/02  
  Apec Investmen 15,600 15,900 15,100 +600 +4.00% 22.00K 24/02  
  CMC JSC 52,000 54,000 50,600 +1400 +2.77% 798.17K 24/02  
  HST 6,400 6,400 6,400 0 0.00% 1.30K 24/02  
  VICCO 26,500 27,000 26,000 +800 +3.11% 5.90K 24/02  
  KASATI 8,800 8,800 8,800 +800 +10.00% 0.10K 24/02  
  LICOGI - 18 12,600 12,600 12,600 0 0.00% 0 23/02  
  Petroleum Interior 13,500 13,500 13,500 +1600 +13.45% 0.20K 24/02  
  PORTSERCO 15,500 15,500 15,500 +1400 +9.93% 0.10K 24/02  
  SADICO CAN THO 25,000 25,000 25,000 0 0.00% 0.91K 24/02  
  SARA., JSC 5,600 5,600 5,100 +500 +9.80% 17.00K 24/02  
  TIBACO 12,000 12,000 12,000 0 0.00% 0 23/02  
  VINACONEX 21 15,100 15,400 13,900 +1100 +7.86% 141.90K 24/02  
  Vietnam Construction JSC No. 3 38,600 38,700 37,200 +1000 +2.66% 227.70K 24/02  
  VINACONEX NO7 20,500 20,600 19,700 +600 +3.02% 88.33K 24/02  
  Advanced Compound Stone JSC 151,900 152,500 148,900 +3900 +2.64% 77.32K 24/02  
  VITECO VIETNAM 5,500 5,500 5,000 0 0.00% 0 23/02  
  Binh Tay Steel Wire Netting 29,300 29,300 25,600 0 0.00% 0 22/02  
  VN Benchmark Investment 45,900 46,200 44,900 +900 +2.00% 120.70K 24/02  
  Vina Printing and Trading 14,800 14,800 14,800 0 0.00% 1.50K 24/02  
  Dong Nai Brick and Tile 18,000 18,000 18,000 +800 +4.65% 0.10K 24/02  
  One World Services 10,500 10,500 10,500 +500 +5.00% 0.10K 24/02  
  Petrolimex Infor Tech 16,000 16,000 16,000 +2000 +14.29% 0.50K 24/02  
  Petrovietnam Oil Nam Dinh 15,500 15,500 15,500 0 0.00% 0 23/02  
  SaoBacDau Tech 10,500 10,500 10,500 0 0.00% 0.40K 24/02  
  Thanh An 77 300 300 0 0 0.00% 0 24/02  
  BIDV Securities JSC 12,300 12,700 12,100 -100 -0.81% 51.87K 24/02  
  Cuu Long Pharmaceutical 30,200 30,900 27,950 +200 +0.67% 1.09M 24/02  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 17,050 17,700 16,900 +50 +0.29% 4.71M 24/02  
  FLC Group JSC 7,800 7,970 7,550 +350 +4.70% 44.43M 24/02  
  Gemadept Corp 33,900 35,200 33,900 +100 +0.30% 1.26M 24/02  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 53,100 53,100 50,800 +3450 +6.95% 3.27M 24/02  
  CII Bridges and Roads Investment 29,950 29,950 26,600 0 0.00% 0 23/02  
  Long Giang Investment and Urban Dev 8,870 8,870 8,870 580 7.00% 0.01K 24/02  
  Tan Dai Hung Plastic JSC 9,000 9,000 9,000 +150 +1.69% 1.00K 24/02  
  Van Phat Hung Corp 11,150 11,150 10,900 +700 +6.70% 1.69M 24/02  
  Sesan 4A Hydroelectric 19,000 19,000 18,500 +700 +3.83% 32.00K 24/02  
  Faros Construction 146,700 146,800 145,600 +1100 +0.76% 3.22M 24/02  
  Saigon Beer Alcohol Beverage 227,000 230,000 226,000 0 0.00% 107.84K 24/02