Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Da Nang Plastic JSC 42,600 42,600 42,600 +3700 +9.51% 0 17/01  
  Ha Long No. 1 Viglacera JSC 17,400 17,400 17,400 +600 +3.57% 0 18/01  
  PP Pack Making 13,900 13,900 13,900 +1500 +12.10% 0 18/01  
  INCOMEX 11,000 11,000 10,900 +0 +0.00% 0 18/01  
  Quang Nam Mineral Industry 7,200 7,200 7,200 +800 +12.50% 0 17/01  
  Sao Ta Foods JSC 32,900 33,000 32,300 +350 +1.08% 177.35K 14:46:07  
  Petroleum Industrial and Civil Cons 2,680 2,850 2,680 +10 +0.37% 12.59K 14:36:55  
  Mientrung Petroleum Construction 400 400 400 +100 +33.33% 0 18/01  
  Vinafco JSC 33,400 33,400 33,400 +4200 +14.38% 0 18/01  
  Thanh Thanh Cong Tourist JSC 20,700 20,750 20,650 0 0.00% 424.16K 14:46:38  
  DMC Northern Petroleum Chemicals 8,400 8,400 8,400 +600 +7.69% 0 18/01  
  La Hien Cement 20,300 20,300 20,300 +1700 +9.14% 0 18/01  
  Vinaconex Power Development 35,500 36,000 35,500 +0 +0.00% 0 17/01  
  Hoa Viet 5,000 5,000 4,900 +200 +4.17% 0 18/01  
  Protrade Garment 38,000 40,000 32,200 +2000 +5.56% 0 18/01  
  Ba Ria Urban 14,000 14,000 14,000 +1600 +12.90% 0 17/01  
  Saigon Maritime 6,400 6,400 6,400 +800 +14.29% 0 18/01  
  Hung Yen Garment 31,600 31,600 31,600 +4100 +14.91% 0 18/01  
  Tra Vinh Rural Electric 22,400 22,400 22,400 +2900 +14.87% 0 18/01  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email