x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  VAM 11,000 11,300 9,900 +300 +2.80% 68.60K 8:44:00  
  Alphanam M&E 4,500 4,500 4,500 0 0.00% 0 18/07  
  Construction&Mechanical JSC No 1. 9,400 9,400 9,400 +800 +9.30% 0.60K 3:20:00  
  Underground Works Construction JSC 900 900 800 0 0.00% 1.90K 3:55:00  
  Real Estate 11 15,000 15,000 15,000 0 0.00% 0 19/07  
  Hataphar 86,900 92,900 85,600 +1000 +1.16% 68.90K 8:44:00  
  GiaiPhong Motor 800 800 600 +100 +14.29% 103.38K 8:31:00  
  Hoa Cam Concrete JSC 28,100 30,000 28,000 -300 -1.06% 15.40K 8:45:00  
  MIMECO JSC 9,000 9,600 9,000 +200 +2.27% 7.10K 7:15:00  
  Sai Gon Petroleum Construct 500 600 500 -100 -16.67% 125.73K 7:03:00  
  SURICOD.,JSC 26,000 26,000 26,000 0 0.00% 0 19/07  
  Seafood JSC No 1 22,900 22,900 21,800 +1100 +5.05% 1.00K 8:45:00  
  Book And Educational Equipment JSC 40,000 40,000 33,300 +3000 +8.11% 4.10K 8:45:00  
  Viglacera Tu Son Ceramic JSC 15,400 15,500 15,400 -100 -0.65% 0.63K 8:23:00  
  Yenbai Cement 20,400 20,400 20,400 0 0.00% 0 17/07  
  South Books Educational Equipment 10,000 11,000 10,000 0 0.00% 0 18/07  
  Anvifish JSC 600 700 500 0 0.00% 1.25M 8:40:00  
  Cadovimex Seafood Import Export 1,000 1,000 1,000 +100 +11.11% 29.10K 5:09:00  
  Central Pharmaceutical JSC No3 46,800 49,000 46,000 +1900 +4.23% 31.43K 8:44:00  
  Thuan Thao Corp 600 800 600 -100 -14.29% 563.90K 8:42:00  
  General Materials Biochemistry Fert 1,600 1,600 1,400 0 0.00% 13.80K 8:09:00  
  Transport Engineering Construction 1,200 1,500 1,200 -200 -14.29% 1.47M 8:39:00  
  Mientrung Petroleum Construction 500 600 500 0 0.00% 155.60K 8:34:00  
  Vina Printing and Trading 19,000 19,000 19,000 +100 +0.53% 0.10K 7:04:00  
  Viet Nam Land Invest 12,600 12,600 12,600 0 0.00% 0 20/07  
  SaoBacDau Tech 16,500 16,500 16,500 0 0.00% 0 17/07  
  Hai Phong Cua Cam 16,400 16,500 13,800 +200 +1.23% 0.70K 4:38:00  
  Nha Trang Urban 10,600 10,600 10,600 +1300 +13.98% 1.90K 7:51:00  
  CamRanh Port 65,800 65,800 65,800 +18800 +40.00% 0.10K 8:33:00  
  Petrolimex Installation III 13,900 14,000 13,900 +1100 +8.59% 1.30K 8:45:00  
  Khang Minh Brick 20,700 20,700 20,600 +1800 +9.52% 52.00K 8:44:00  
  Dinh Binh Hydro 35,000 35,000 35,000 +3000 +9.38% 4.60K 5:18:00  
  Binh Duong Agriculture 20,000 20,000 20,000 0 0.00% 0.20K 7:31:00  
  Hai Duong Mineral 30,500 30,500 30,500 0 0.00% 7.50K 7:28:00  
  Long An Water 11,500 11,500 11,500 0 0.00% 0.10K 7:18:00  
  Vinatex DaNang 13,300 13,300 13,300 -2200 -14.19% 0.10K 3:20:00  
  AgriBank Securities JSC 4,450 4,680 4,450 -230 -4.91% 1.17M 8:46:00  
  Nam Viet Corp 14,000 14,000 13,200 +800 +6.06% 107.57K 8:46:00  
  CuChi Commercial and Industrial Dev 15,400 17,650 15,400 -1100 -6.67% 0.02K 7:10:00  
  Foreign Trade Development Invest 30,000 30,000 30,000 0 0.00% 0.21K 3:15:00  
  HAI Agrochem JSC 10,150 10,150 9,510 +650 +6.84% 3.85M 8:46:00  
  An Duong Thao Dien Real estate Trad 11,400 11,400 10,700 +700 +6.54% 4.41M 8:46:00  
  Imexpharm Corp 70,200 73,000 70,000 -100 -0.14% 48.06K 8:46:00  
  Licogi 16 JSC 11,450 11,650 11,300 50 0.44% 1.11M 8:46:00  
  Dong Nai Port JSC 86,000 91,200 79,500 +600 +0.70% 1.08K 7:46:00  
  Petrovietnam Low Pressure Gas Distr 53,000 55,000 52,500 +100 +0.19% 24.80K 8:46:00  
  Pha Lai Thermal Power JSC 20,600 22,300 20,600 -1300 -5.94% 885.81K 8:46:00  
  Song Ba JSC 15,700 15,800 15,650 +200 +1.29% 74.33K 8:47:00  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 39,550 40,000 38,250 +1150 +2.99% 4.49M 8:47:00  
  Saigon Tourist Transport Corp 12,150 12,150 11,500 +750 +6.58% 0.13K 8:04:00  
  Saigon Beer Alcohol Beverage 235,500 237,500 232,000 +1500 +0.64% 117.59K 8:47:00  
  Hydro Power No3 41,000 43,000 40,000 0 0.00% 4.81K 8:46:00  
  An Phat Yen Bai Mineral Plastic 28,700 28,800 26,700 +800 +2.87% 538.02K 8:46:00  
  Viet Dragon 11,700 12,400 11,700 -300 -2.50% 15.16K 8:47:00  
  Binh Duong Water 18,350 18,350 18,350 +1200 +7.00% 10.01K 8:46:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email