Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Nam Mu Hydropower JSC 26,000 26,000 24,500 +1500 +6.12% 0 15/11  
  VHLC 7,900 7,900 7,200 +700 +9.72% 0 15/11  
  VCASC 5,100 5,200 5,100 -100 -1.92% 0 15/11  
  VHTC 7,900 7,900 7,700 +100 +1.28% 0 15/11  
  VNECO2 12,000 12,000 12,000 +0 +0.00% 0 15/11  
  VITECO VIETNAM 15,500 15,500 15,500 +1200 +8.39% 0 15/11  
  Song Da Thanh Hoa JSC 12,500 12,500 12,500 +1100 +9.65% 0 15/11  
  Tri Viet Management Investment Corp 12,500 12,800 12,200 +0 +0.00% 0 15/11  
  An Giang Import Export Co 14,250 15,300 14,250 -1050 -6.86% 29.65K 14:46:06  
  CII Bridges and Roads Investment 29,900 29,900 29,900 +500 +1.70% 0.01K 14:40:18  
  Nam Viet JSC 9,050 9,050 8,460 +590 +6.97% 17.11K 14:46:18  
  Ocean Group JSC 3,420 3,490 3,370 +140 +4.27% 5.43M 14:46:19  
  Phuoc Hoa Rubber JSC 31,000 31,800 30,700 +150 +0.49% 451.57K 14:46:20  
  Indochina Petroleum Transportation 8,700 8,700 8,700 +0 +0.00% 0 14/11  
  Vinafco JSC 17,100 17,100 17,100 +2200 +14.77% 0 13/11  
  Vinh Hoan Corp 108,900 109,000 105,000 +4400 +4.21% 291.63K 14:46:27  
  Thanh Thanh Cong Tourist JSC 19,550 19,550 18,750 +800 +4.27% 436.36K 14:46:27  
  Phu Thanh Garment 4,900 5,200 4,900 +100 +2.08% 0 15/11  
  Consultant and Inspection 26,000 26,000 26,000 +2300 +9.70% 0 15/11  
  Hanoi Water Supply 2 33,900 33,900 33,900 +1100 +3.35% 0 15/11  
  Ha Thai Railway 10,000 10,000 10,000 0 0.00% 0 13/11  
  Hai Phong Cua Cam 40,100 40,200 40,100 +200 +0.50% 0 14/11  
  Viet Nam Technology 8,100 8,100 8,100 +1000 +14.08% 0 13/11  
  Hoa Tho Textile 21,700 22,500 20,400 +1200 +5.85% 0 15/11  
  Long An Water 14,000 14,000 14,000 +0 +0.00% 0 13/11  
  Petrovietnam Oil Thai Binh 10,100 10,100 10,100 +1200 +13.48% 0 13/11  
  Construction Industrial Production 26,200 26,200 26,200 +3400 +14.91% 0 13/11  
  Vinhyen Environment 8,000 8,000 8,000 +1000 +14.29% 0 14/11  
  Engine Agricultural Machinery 36,700 37,300 35,400 +1300 +3.67% 0 15/11  
  Ca Mau Seafood 13,900 13,900 13,800 +1600 +13.01% 0 15/11  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email