Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  KASATI 21,400 21,400 21,400 +0 +0.00% 0 24/05  
  KTT 7,900 7,900 7,900 +0 +0.00% 0 24/05  
  LILAMA 5.JSC 4,700 4,700 4,500 0 0.00% 0 22/05  
  Low Current - Telecom JSC 4,400 4,400 4,000 0 0.00% 0.50K 25/05  
  PVGASCITY 16,500 18,500 16,100 -400 -2.37% 9.88K 25/05  
  Thanh Dat Investment 7,100 7,100 7,100 +0 +0.00% 0 23/05  
  Vietnam Superintendence&Inspection 57,200 57,200 57,200 +0 +0.00% 0 22/05  
  Thanglong JSC 30,300 30,300 30,300 0 0.00% 0 22/05  
  Vung Ang Petroleum JSC 10,600 10,600 10,600 +0 +0.00% 0 23/05  
  Thai Nguyen Iron 13,000 13,600 13,000 -100 -0.76% 168.00K 25/05  
  Tan Binh Import Export JSC 42,350 48,650 42,350 -3150 -6.92% 45.22K 25/05  
  Tan Dai Hung Plastic JSC 14,000 14,500 13,150 200 1.45% 13.58K 25/05  
  Ben Thanh Material 18,500 18,500 18,500 +1000 +5.71% 1.00K 25/05  
  EVN Intl 8,200 9,000 8,200 0 0.00% 0 23/05  
  Bao Loc Supply Sewerage 21,200 21,200 21,200 +0 +0.00% 0 22/05  
  Ba Ria Urban 10,000 10,000 10,000 +0 +0.00% 0 24/05  
  Electro Mechanical 63,000 63,300 55,200 +7800 +14.13% 22.01K 25/05  
  Viglacera Mineral 13,400 13,400 13,400 +1600 +13.56% 0.10K 25/05  
  Angiang Port 119,200 119,200 119,200 +10600 +9.76% 0.10K 25/05  
  Hanoi School Books 19,000 19,000 19,000 +0 +0.00% 0 23/05  
  Vinhomes 117,500 119,900 114,500 +3000 +2.62% 1.75M 25/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email