Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Việt Nam
Lần cuối
Cao
Thấp
37,90037,90037,9000.000.00%0Hà Nội
19,00019,00017,900+800.0+4.40%925.62KHà Nội
16,20016,20016,2000.000.00%0Ho Chi Minh
41,50041,50040,800+700.0+1.72%441.1KHà Nội