Tin Tức Nóng Hổi
0

Tỷ giá Forex Trực tuyến - Cặp Tiền tệ

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Báo Giá
 

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
USD/VND 16:56:44
Bid
23,197.0
Ask
23,202.0
L:23,197.0 H:23,202.5
+1.5 (+0.01%)
USD/CNY 22:30:40
Bid
6.7765
Ask
6.7814
L:6.7677 H:6.7811
+0.0054 (+0.08%)
EUR/USD 04:06:25
Bid
1.1364
Ask
1.1366
L:1.1352 H:1.1412
-0.0030 (-0.26%)
GBP/USD 04:06:24
Bid
1.2866
Ask
1.2868
L:1.2857 H:1.2995
-0.0117 (-0.90%)
USD/JPY 04:06:24
Bid
109.74
Ask
109.75
L:109.06 H:109.90
+0.52 (+0.47%)
USD/CHF 04:06:22
Bid
0.9956
Ask
0.9957
L:0.9932 H:0.9960
+0.0015 (+0.16%)
AUD/USD 04:06:19
Bid
0.7167
Ask
0.7168
L:0.7162 H:0.7214
-0.0024 (-0.33%)
USD/CAD 04:06:22
Bid
1.3274
Ask
1.3276
L:1.3233 H:1.3285
0.0000 (0.00%)
BTC/USD 04:06:28
Bid
3,671.0
Ask
3,671.1
L:3,652.4 H:3,725.0
-29.1 (-0.79%)
ETH/USD 04:05:33
Bid
121.82
Ask
121.83
L:120.16 H:127.32
-2.29 (-1.85%)
NZD/USD 04:06:28
Bid
0.6741
Ask
0.6742
L:0.6740 H:0.6781
-0.0021 (-0.30%)
EUR/GBP 04:06:24
Bid
0.8831
Ask
0.8836
L:0.8765 H:0.8841
+0.0063 (+0.71%)
EUR/JPY 04:06:24
Bid
124.70
Ask
124.79
L:124.22 H:124.99
+0.29 (+0.24%)
AUD/JPY 04:06:24
Bid
78.65
Ask
78.67
L:78.39 H:79.11
+0.11 (+0.14%)
GBP/JPY 04:06:22
Bid
141.19
Ask
141.25
L:141.10 H:142.09
-0.60 (-0.42%)
EUR/CHF 04:06:25
Bid
1.1314
Ask
1.1317
L:1.1301 H:1.1340
-0.0010 (-0.09%)
USD/CNH 04:06:23
Bid
6.8058
Ask
6.8096
L:6.7753 H:6.8098
+0.0324 (+0.48%)
USD/MXN 04:06:22
Bid
19.1036
Ask
19.1046
L:18.9752 H:19.1455
+0.0935 (+0.49%)
USD/ZAR 04:06:23
Bid
13.8454
Ask
13.8559
L:13.6934 H:13.8685
+0.1321 (+0.96%)
USD/INR 04:06:24
Bid
71.247
Ask
71.267
L:70.991 H:71.295
+0.222 (+0.31%)
USD/RUB 03:50:00
Bid
66.2722
Ask
66.2722
L:66.1345 H:66.4940
-0.0931 (-0.14%)
USD/BRL 03:15:42
Bid
3.7502
Ask
3.7532
L:3.7283 H:3.7732
+0.0015 (+0.04%)
USD/TRY 04:06:22
Bid
5.3190
Ask
5.3245
L:5.3170 H:5.3772
-0.0216 (-0.41%)
XAU/USD 04:06:23
Bid
1,280.81
Ask
1,281.07
L:1,280.72 H:1,292.60
-11.09 (-0.86%)
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email