Tin Tức Nóng Hổi
0

Tỷ giá Forex Trực tuyến - Cặp Tiền tệ

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Báo Giá
 

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
USD/VND 19:10:39
Bid
23,282.1
Ask
23,352.1
L:23,205.4 H:23,317.4
+2.1 (+0.01%)
USD/CNY 19:10:29
Bid
6.9530
Ask
6.9550
L:6.9474 H:6.9565
-0.0021 (-0.03%)
EUR/USD 19:10:35
Bid
1.1276
Ask
1.1278
L:1.1217 H:1.1320
-0.0013 (-0.12%)
GBP/USD 19:10:35
Bid
1.2952
Ask
1.2954
L:1.2887 H:1.3037
-0.0025 (-0.19%)
USD/JPY 19:10:38
Bid
113.86
Ask
113.88
L:113.76 H:113.99
+0.05 (+0.04%)
USD/CHF 19:10:43
Bid
1.0095
Ask
1.0097
L:1.0058 H:1.0128
+0.0026 (+0.26%)
AUD/USD 19:10:23
Bid
0.7205
Ask
0.7205
L:0.7188 H:0.7238
-0.0013 (-0.18%)
USD/CAD 19:10:20
Bid
1.3231
Ask
1.3233
L:1.3218 H:1.3249
-0.0008 (-0.06%)
BTC/USD 19:10:15
Bid
6,385.4
Ask
6,387.5
L:6,339.0 H:6,501.1
-68.5 (-1.06%)
ETH/USD 19:10:15
Bid
204.78
Ask
204.79
L:202.22 H:213.36
-6.88 (-3.25%)
NZD/USD 19:10:20
Bid
0.6779
Ask
0.6782
L:0.6756 H:0.6802
+0.0017 (+0.25%)
EUR/GBP 19:10:34
Bid
0.8706
Ask
0.8706
L:0.8667 H:0.8740
+0.0006 (+0.07%)
EUR/JPY 19:10:42
Bid
128.39
Ask
128.41
L:128.28 H:128.98
-0.09 (-0.07%)
AUD/JPY 19:10:45
Bid
82.02
Ask
82.05
L:81.84 H:82.47
-0.12 (-0.15%)
GBP/JPY 19:10:45
Bid
147.47
Ask
147.50
L:146.79 H:148.43
-0.19 (-0.13%)
EUR/CHF 19:10:42
Bid
1.1385
Ask
1.1387
L:1.1361 H:1.1393
+0.0016 (+0.14%)
USD/CNH 19:10:23
Bid
6.9474
Ask
6.9512
L:6.9390 H:6.9533
+0.0028 (+0.04%)
USD/MXN 19:10:45
Bid
20.4928
Ask
20.5034
L:20.4370 H:20.5435
+0.0052 (+0.03%)
USD/ZAR 19:10:45
Bid
14.3945
Ask
14.4013
L:14.3786 H:14.4760
-0.0583 (-0.40%)
USD/INR 19:10:41
Bid
72.220
Ask
72.230
L:71.980 H:72.616
-0.100 (-0.14%)
USD/RUB 19:10:00
Bid
67.8079
Ask
67.8079
L:67.6294 H:68.2775
-0.3068 (-0.45%)
USD/BRL 19:10:39
Bid
3.8129
Ask
3.8149
L:3.7967 H:3.8149
+0.0106 (+0.28%)
USD/TRY 19:09:53
Bid
5.4691
Ask
5.4772
L:5.4500 H:5.5009
-0.0026 (-0.05%)
XAU/USD 19:10:45
Bid
1,200.07
Ask
1,200.44
L:1,197.94 H:1,204.55
-1.86 (-0.15%)
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email