Tin Tức Nóng Hổi
0

Tỷ giá Forex Trực tuyến - Cặp Tiền tệ

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Báo Giá
 

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
USD/VND 16:56:44
Bid
23,310.5
Ask
23,380.5
L:23,338.0 H:23,368.1
+7.5 (+0.03%)
USD/CNY 16:56:38
Bid
6.8743
Ask
6.8763
L:6.8555 H:6.8814
-0.0039 (-0.06%)
EUR/USD 16:57:03
Bid
1.1766
Ask
1.1767
L:1.1724 H:1.1815
+0.0017 (+0.14%)
GBP/USD 16:56:58
Bid
1.3158
Ask
1.3158
L:1.3095 H:1.3161
+0.0039 (+0.30%)
USD/JPY 16:56:58
Bid
112.83
Ask
112.83
L:112.75 H:112.97
+0.02 (+0.02%)
USD/CHF 16:56:58
Bid
0.9659
Ask
0.9660
L:0.9636 H:0.9671
+0.0013 (+0.13%)
AUD/USD 16:56:58
Bid
0.7244
Ask
0.7246
L:0.7236 H:0.7263
-0.0008 (-0.11%)
USD/CAD 16:57:01
Bid
1.2955
Ask
1.2958
L:1.2946 H:1.2973
+0.0002 (+0.02%)
BTC/USD 16:56:14
Bid
6,411.1
Ask
6,411.2
L:6,369.4 H:6,660.0
-204.6 (-3.09%)
ETH/USD 16:56:14
Bid
211.24
Ask
211.25
L:207.12 H:237.15
-22.22 (-9.52%)
NZD/USD 16:56:58
Bid
0.6646
Ask
0.6646
L:0.6631 H:0.6652
+0.0001 (+0.01%)
EUR/GBP 16:57:10
Bid
0.8942
Ask
0.8943
L:0.8940 H:0.8975
-0.0013 (-0.15%)
EUR/JPY 16:57:03
Bid
132.75
Ask
132.78
L:132.37 H:132.96
+0.22 (+0.17%)
AUD/JPY 16:57:04
Bid
81.72
Ask
81.76
L:81.66 H:82.04
-0.08 (-0.10%)
GBP/JPY 16:56:58
Bid
148.44
Ask
148.47
L:147.82 H:148.51
+0.46 (+0.31%)
EUR/CHF 16:57:01
Bid
1.1365
Ask
1.1367
L:1.1320 H:1.1373
+0.0034 (+0.30%)
USD/CNH 16:56:58
Bid
6.8682
Ask
6.8681
L:6.8576 H:6.8727
-0.0005 (-0.01%)
USD/MXN 16:57:10
Bid
18.9685
Ask
18.9777
L:18.9301 H:19.0059
+0.0043 (+0.02%)
USD/ZAR 16:57:09
Bid
14.3632
Ask
14.3692
L:14.3218 H:14.4434
-0.0100 (-0.07%)
USD/INR 16:57:08
Bid
72.650
Ask
72.660
L:72.555 H:73.310
-0.260 (-0.36%)
USD/RUB 16:57:00
Bid
65.7360
Ask
65.7360
L:65.6640 H:65.9896
-0.1105 (-0.17%)
USD/BRL 16:57:04
Bid
4.0895
Ask
4.0963
L:4.0904 H:4.0937
+0.0025 (+0.06%)
USD/TRY 16:57:10
Bid
6.1269
Ask
6.1505
L:6.0675 H:6.1879
-0.0132 (-0.21%)
XAU/USD 16:56:59
Bid
1,199.73
Ask
1,200.07
L:1,197.17 H:1,200.82
+1.04 (+0.09%)
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email