Tin Tức Nóng Hổi
0

Tỷ giá Forex Trực tuyến - Cặp Tiền tệ

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Báo Giá
 

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
USD/VND 03:59:37
Bid
23,011.2
Ask
23,081.2
L:22,935.7 H:23,054.0
-5.8 (-0.03%)
USD/CNY 03:59:39
Bid
6.7694
Ask
6.7714
L:6.7659 H:6.8117
-0.0037 (-0.05%)
EUR/USD 03:59:56
Bid
1.1721
Ask
1.1722
L:1.1626 H:1.1739
+0.0078 (+0.67%)
GBP/USD 03:59:58
Bid
1.3129
Ask
1.3131
L:1.2995 H:1.3140
+0.0116 (+0.89%)
USD/JPY 03:59:58
Bid
111.46
Ask
111.47
L:111.39 H:112.62
-0.99 (-0.88%)
USD/CHF 03:59:58
Bid
0.9924
Ask
0.9926
L:0.9916 H:1.0044
-0.0065 (-0.65%)
AUD/USD 03:59:53
Bid
0.7418
Ask
0.7420
L:0.7318 H:0.7431
+0.0063 (+0.86%)
USD/CAD 03:59:56
Bid
1.3144
Ask
1.3146
L:1.3115 H:1.3290
-0.0127 (-0.96%)
BTC/USD 18:52:38
Bid
7,313.1
Ask
7,313.2
L:7,221.0 H:7,685.2
-206.7 (-2.75%)
ETH/USD 18:52:07
Bid
455.52
Ask
455.53
L:439.52 H:469.94
-10.37 (-2.23%)
NZD/USD 03:59:56
Bid
0.6808
Ask
0.6810
L:0.6721 H:0.6817
+0.0065 (+0.96%)
EUR/GBP 03:59:58
Bid
0.8926
Ask
0.8927
L:0.8921 H:0.8958
-0.0020 (-0.22%)
EUR/JPY 03:59:56
Bid
130.61
Ask
130.63
L:130.56 H:131.21
-0.32 (-0.24%)
AUD/JPY 03:59:58
Bid
82.68
Ask
82.72
L:82.21 H:83.00
-0.02 (-0.02%)
GBP/JPY 03:59:58
Bid
146.34
Ask
146.37
L:145.99 H:146.67
-0.02 (-0.01%)
EUR/CHF 03:59:56
Bid
1.1634
Ask
1.1637
L:1.1625 H:1.1655
0.0000 (0.00%)
USD/CNH 03:58:51
Bid
6.7759
Ask
6.7809
L:6.7776 H:6.8368
-0.0126 (-0.19%)
USD/MXN 03:59:56
Bid
19.0157
Ask
19.0307
L:18.9087 H:19.1482
-0.0298 (-0.16%)
USD/ZAR 03:58:51
Bid
13.3971
Ask
13.4361
L:13.3912 H:13.6250
-0.1222 (-0.90%)
USD/INR 03:59:44
Bid
68.740
Ask
68.750
L:68.695 H:69.155
-0.200 (-0.29%)
USD/RUB 03:50:00
Bid
63.5093
Ask
63.5093
L:63.3107 H:63.6649
-0.1556 (-0.24%)
USD/BRL 03:59:39
Bid
3.7713
Ask
3.7743
L:3.7599 H:3.8315
-0.0587 (-1.53%)
USD/TRY 03:59:58
Bid
4.7939
Ask
4.7979
L:4.7728 H:4.8276
-0.0130 (-0.27%)
XAU/USD 03:59:00
Bid
1,231.63
Ask
1,231.91
L:1,215.78 H:1,232.32
+8.93 (+0.73%)
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email