US 500 Cash (US500)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
4,271.9
-16.1(-0.38%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
4,260.44,320.1
Biên độ 52 tuần
3,490.54,607.0
Giá đ.cửa hôm trước
4,288
Giá mở cửa
4,314.6
Thay đổi 1 năm
20.11%
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
4,260.4-4,320.1
Biên độ 52 tuần
3,490.5-4,607
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Hoa Kỳ
Làm cơ sở:S&P 500