Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Lockheed Martin 323.58 323.68 314.13 +6.45 +2.03% 918.88K 01:48:28  
  BMW ST 89.000 90.800 88.470 -1.830 -2.01% 2.10M 23/05  
  Apple 187.42 187.70 185.77 +0.26 +0.14% 12.11M 01:48:21  
  Boeing 358.42 359.15 351.62 +3.40 +0.96% 2.81M 01:48:30  
  Alibaba 196.34 196.88 192.80 +0.47 +0.24% 9.10M 01:48:26  
  Allianz 188.88 192.34 187.30 -3.90 -2.02% 1.52M 23/05  
  BMW ST 88.61 90.74 88.61 -2.07 -2.28% 1.98K 23/05  
  Tesla 277.32 279.91 274.00 +2.31 +0.84% 4.66M 01:48:28  
  Facebook 185.77 185.80 182.18 +1.97 +1.07% 10.41M 01:48:28  
  PepsiCo 100.09 100.39 99.61 +0.16 +0.16% 3.50M 01:48:22  
  NVIDIA 244.86 245.14 240.25 +2.31 +0.95% 7.82M 01:48:31  
  Microsoft 97.98 98.19 96.33 +0.48 +0.49% 11.29M 01:48:27  
  Amazon.com 1,592.99 1,595.08 1,566.34 +11.59 +0.73% 2.07M 01:48:19  
  Netflix 341.85 342.00 328.09 +10.23 +3.08% 7.16M 01:48:24  
  Walmart 82.73 83.02 82.17 -0.64 -0.76% 6.17M 01:48:24  
  Vingroup JSC 103,000 106,300 99,000 -3400 -3.20% 2.36M 23/05  
  Coca-Cola 42.38 42.44 41.93 +0.13 +0.31% 5.08M 01:48:27  
  Visa 131.11 131.30 129.92 +0.40 +0.31% 3.23M 01:48:17  
  Bayer 102.74 104.78 102.10 -2.30 -2.19% 3.05M 23/05  
  Mastercard 191.80 192.10 190.34 +0.18 +0.09% 1.20M 01:48:23  
  Vinamilk 167,300 169,500 160,100 +5300 +3.27% 971.28K 23/05  
  McDonald's 160.91 161.38 159.20 +1.46 +0.91% 2.17M 01:47:48  
  IBM 144.02 144.63 143.48 -1.07 -0.74% 1.82M 01:48:18  
  Qualcomm 58.49 58.54 56.83 +1.10 +1.92% 7.05M 01:48:29  
  Vietnam Prosperity 45,100 45,500 43,200 +100 +0.22% 2.60M 23/05  
  Hoa Phat Group JSC 51,700 52,000 50,300 +1200 +2.38% 3.29M 23/05  
  Goldman Sachs 235.33 237.54 234.39 -2.67 -1.12% 1.77M 01:48:13  
  J&J 123.31 123.97 122.74 +0.40 +0.33% 2.50M 01:48:10  
  Binh Minh Plastics JSC 60,300 60,400 58,500 +1400 +2.38% 381.50K 23/05  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 28,000 28,000 26,650 +900 +3.32% 5.20M 23/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email