Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Apple 222.19 222.82 219.70 +1.40 +0.63% 24.55M 02:59:59  
  Alibaba 164.25 165.44 162.83 +1.09 +0.67% 9.59M 02:59:59  
  Facebook 164.91 165.59 161.15 -0.50 -0.30% 27.62M 02:59:59  
  Tesla 300.99 304.60 296.50 +1.31 +0.44% 4.48M 02:59:59  
  Nike 84.79 85.10 84.07 +0.52 +0.62% 10.52M 02:59:59  
  Amazon.com 1,974.55 1,975.91 1,938.85 +40.19 +2.08% 4.54M 02:59:59  
  Boeing 367.23 370.46 366.88 -0.76 -0.21% 2.97M 02:59:59  
  Lockheed Martin 343.54 345.33 337.45 +5.96 +1.77% 1.36M 02:59:59  
  Total 55.50 55.58 55.45 -0.09 -0.16% 228.49K 14:09:45  
  Netflix 369.43 371.34 364.49 -0.18 -0.05% 6.80M 02:59:59  
  JPMorgan 116.39 117.97 116.32 -0.33 -0.28% 9.31M 02:59:59  
  Coca-Cola 45.68 46.18 45.61 -0.39 -0.85% 7.92M 02:59:59  
  McDonald's 166.41 167.18 164.07 +3.10 +1.90% 5.28M 02:59:59  
  Total ADR 65.150 65.690 64.910 +1.040 +1.62% 7.09M 02:59:59  
  Renault 73.16 74.13 73.10 -0.91 -1.23% 37.48K 14:10:01  
  Total Nig 181.00 180.00 180.00 -9.70 -5.11% 24.92K 25/09  
  Total System Services 98.78 99.27 98.47 +0.60 +0.61% 869.20K 02:59:59  
  NVIDIA 268.41 269.42 264.91 +2.71 +1.02% 7.01M 02:59:59  
  Mastercard 222.12 223.04 221.22 +0.77 +0.35% 2.18M 02:59:59  
  Walmart 95.10 96.52 94.99 +0.18 +0.19% 6.19M 02:59:59  
  Vingroup JSC 99,200 99,300 99,000 -300 -0.30% 392.10K 13:53:00  
  Microsoft 114.45 115.10 113.75 -0.22 -0.19% 22.67M 02:59:59  
  Vinamilk 136,500 136,900 136,300 -400 -0.29% 298.12K 13:53:00  
  Bank for Investment and Development 35,300 35,450 34,950 +300 +0.86% 1.42M 13:52:00  
  Military Commercial Bank 23,100 23,250 22,800 +200 +0.87% 3.98M 13:53:00  
  Hoa Phat Group JSC 41,350 41,450 41,100 +100 +0.24% 3.02M 13:54:00  
  Caterpillar 154.09 154.50 152.81 +0.09 +0.06% 3.45M 02:59:59  
  Sun 100.72 101.65 100.61 -0.55 -0.54% 362.21K 02:59:59  
  Alphabet C 1,184.65 1,186.88 1,168.00 +11.28 +0.96% 977.73K 02:59:59  
  Cisco 48.47 48.88 48.43 +0.03 +0.06% 15.81M 02:59:59  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email