x
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Apple 135.72 135.83 135.10 +0.38 +0.28% 22.20M 17/02  
  Tesla 272.23 272.89 264.15 +3.28 +1.22% 6.26M 17/02  
  SBI 269.50 273.65 267.70 -1.00 -0.37% 17.81M 17/02  
  Amazon.com 845.07 847.27 840.73 +0.93 +0.11% 3.11M 17/02  
  HDFC Bank 1,375.00 1,454.00 1,360.45 +47.10 +3.55% 100.56M 17/02  
  Facebook 133.53 134.09 133.17 -0.31 -0.23% 12.28M 17/02  
  Tata Motors 451.50 456.60 442.40 +5.50 +1.23% 10.05M 17/02  
  AMD 13.130 13.140 12.600 +0.160 +1.23% 40.89M 17/02  
  Crescent Steel & Allied Products 218.67 218.67 207.15 +10.41 +5.00% 2.10M 17/02  
  NVIDIA 107.23 107.41 104.79 -0.02 -0.02% 14.09M 17/02  
  Alphabet 846.55 846.94 839.78 +4.38 +0.52% 1.46M 17/02  
  Besiktas Futbol 5.270 5.270 5.180 +0.130 +2.53% 14.17M 17/02  
  Bank of America 24.52 24.58 24.20 -0.06 -0.24% 85.79M 17/02  
  Microsoft 64.62 64.69 64.30 +0.10 +0.15% 21.25M 17/02  
  Teva 13,750 13,800 13,470 +360 +2.69% 470.55K 14:24:00  
  Sun Pharma 673.10 677.95 649.10 +23.80 +3.67% 6.16M 17/02  
  Tata Consultancy 2,415.00 2,475.60 2,402.00 -32.75 -1.34% 1.36M 17/02  
  Unilever NV 44.80 44.92 39.41 +5.23 +13.22% 31.57M 17/02  
  IBM 180.67 181.57 180.00 -0.76 -0.42% 3.55M 17/02  
  Coca-Cola 41.23 41.36 41.05 +0.03 +0.07% 15.07M 17/02  
  Kraft Heinz 96.65 97.77 91.85 +9.37 +10.74% 30.01M 17/02  
  Alphabet Inc C 828.07 828.07 821.66 +3.91 +0.47% 1.61M 17/02  
  Teva 35.20 36.01 35.17 -0.61 -1.70% 7.88M 17/02  
  General Motors 37.22 37.90 36.41 +0.19 +0.51% 15.78M 17/02  
  Vedanta Ltd 263.75 266.00 259.25 +0.55 +0.21% 11.54M 17/02  
  Intesa Sanpaolo 2.170 2.212 2.130 -0.026 -1.18% 147.87M 17/02  
  Bumi Resources 362 382 346 +6 +1.69% 1.05B 17/02  
  Aselsan 13.35 13.48 13.30 0.00 0.00% 3.03M 17/02  
  Cisco 33.74 33.77 33.43 +0.14 +0.42% 31.84M 17/02  
  Exxon Mobil 81.76 82.19 81.44 -0.54 -0.66% 15.65M 17/02