Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Apple 191.41 191.97 186.90 +4.61 +2.47% 46.48M 03:59:59  
  Alibaba 156.22 157.40 150.89 +5.78 +3.84% 30.08M 03:59:59  
  Facebook 143.85 144.84 140.83 -0.37 -0.26% 30.32M 03:59:59  
  Microsoft 107.28 107.80 103.91 +2.31 +2.20% 38.51M 03:59:59  
  Amazon.com 1,619.44 1,624.82 1,546.51 +20.43 +1.28% 8.43M 03:59:59  
  Lockheed Martin 305.48 308.00 299.74 +2.09 +0.69% 1.23M 03:59:59  
  Boeing 341.57 347.98 336.51 -3.15 -0.91% 4.86M 03:59:59  
  Netflix 290.06 292.50 282.16 +3.33 +1.16% 9.97M 03:59:59  
  Tesla 348.44 348.58 339.04 +4.44 +1.29% 4.63M 03:59:59  
  Visa 141.84 141.91 137.93 +2.60 +1.87% 8.56M 03:59:59  
  Mastercard 200.71 201.15 194.33 +3.13 +1.58% 3.42M 03:59:59  
  JPMorgan 110.07 110.08 106.81 +2.74 +2.55% 19.10M 03:59:59  
  McDonald's 183.56 183.98 181.52 -0.29 -0.16% 3.35M 03:59:59  
  NVIDIA 202.39 205.30 195.50 +5.20 +2.64% 21.02M 03:59:59  
  Coca-Cola 49.74 49.75 49.27 -0.02 -0.04% 12.08M 03:59:59  
  Walmart 99.54 102.80 98.62 -1.99 -1.96% 16.08M 03:59:59  
  Target 80.76 82.85 80.07 -2.37 -2.85% 7.12M 03:59:59  
  Alphabet C 1,064.71 1,071.85 1,031.78 +21.05 +2.02% 1.84M 03:59:59  
  Nike 74.33 74.67 72.89 -0.87 -1.16% 7.86M 03:59:59  
  Caterpillar 129.42 130.28 123.13 +4.32 +3.45% 5.82M 03:59:59  
  Renault 64.85 66.18 64.75 -0.38 -0.58% 273.02K 19:11:58  
  IBM 121.44 121.44 119.51 +1.24 +1.03% 5.21M 03:59:59  
  J&J 144.50 144.51 142.48 +0.25 +0.17% 6.66M 03:59:59  
  Discover 70.72 70.76 68.36 +1.53 +2.21% 2.63M 03:59:59  
  Twitter Inc 33.15 33.36 32.62 +0.24 +0.73% 16.82M 03:59:59  
  Qualcomm 55.39 55.54 53.53 +1.45 +2.69% 18.86M 03:59:59  
  Vingroup JSC 90,100 92,500 89,800 -1600 -1.74% 895.70K 14:46:27  
  Visa Steel Ltd 9.60 9.70 9.30 +0.30 +3.23% 10.41K 17:12:09  
  Mobile World Investment Corp 107,200 110,000 107,000 +200 +0.19% 631.25K 14:46:18  
  Intel 48.11 48.24 46.72 +1.02 +2.17% 29.58M 03:59:59  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email