Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  NHTM Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 13,450.0 13,600.0 12,950.0 -50.0 -0.37% 6.06M 01/07  
  Điện Gia Lai 24,000 25,000 23,200 -500 -2.04% 3.47M 01/07  
  VNDIRECT 18,600.0 18,600.0 16,700.0 +1200.0 +6.90% 35.63M 01/07  
  Đầu tư và khoáng sản FLC Stone 2,990.00 3,000.00 2,720.00 +70.00 +2.40% 1.88M 01/07  
  Dịch vụ Khoan Dầu khí 16,800.0 17,150.0 15,700.0 +200.0 +1.20% 6.00M 01/07  
  Nhựa Việt Nam 15,000 15,200 14,500 +200 +1.35% 6.20K 01/07  
  BOS Securities JSC 4,600.0 4,600.0 4,300.0 +100.0 +2.22% 1.33M 01/07  
  Xi măng Cần Thơ 56,500 56,500 52,000 0 0.00% 1.60K 27/06  
  Tập đoàn FLC 5,800.0 5,980.0 5,350.0 +50.0 +0.87% 8.40M 01/07  
  Hoà Phát 22,400.0 22,600.0 21,550.0 100.0 0.45% 15.20M 01/07  
  Vận tải Dầu khí 20,500.0 20,650.0 19,600.0 +300.0 +1.49% 3.08M 01/07  
  Novaland 74,400 74,900 73,800 -100 -0.13% 1.68M 01/07  
  Vietnam Airlines 15,600.0 15,800.0 15,100.0 +100.0 +0.65% 1.09M 01/07  
  Ngân hàng MSB 17,000.00 17,000.00 16,400.00 0.00 0.00% 1.15M 01/07  
  Ngân hàng ACB 24,050.0 24,050.0 23,500.0 50.0 0.21% 1.85M 01/07  
  Dược Hà Tây 40,500.0 40,800.0 40,500.0 -400.0 -0.98% 0.30K 01/07  
  Điện Nước Lắp Máy Hải Phòng 61,300.0 61,300.0 61,300.0 +0.0 +0.00% 0 24/06  
  Bánh kẹo Hải Hà 98,900.0 98,900.0 98,900.0 0.0 0.00% 0 29/06  
  Tasco 26,800.0 27,500.0 24,400.0 +1800.0 +7.20% 3.47M 01/07  
  Tư vấn Đầu tư IDICO 15,200.0 15,200.0 15,200.0 +0.0 +0.00% 0 20/06  
  LICOGI 14 102,000.0 109,000.0 91,500.0 +700.0 +0.69% 267.53K 01/07  
  Minh Hữu Liên 8,100.0 8,100.0 8,100.0 -900.0 -10.00% 2.20K 01/07  
  Sách Và Thiết Bị Trường Học Quảng Ninh 17,200.0 17,200.0 17,200.0 0.0 0.00% 0 15/04  
  Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội 14,500.0 14,600.0 13,400.0 +900.0 +6.62% 9.51M 01/07  
  Tổng hợp I Việt Nam 7,100 7,100 7,100 -1200 -14.46% 9.20K 01/07  
  Vận tải và Thuê tàu 6,700 6,700 6,700 +200 +3.08% 2.70K 01/07  
  Khoáng sản Yên Bái 8,400 8,400 8,400 -2400 -22.22% 150.00K 01/07  
  Tập đoàn C.E.O 28,000.0 28,900.0 24,100.0 +1700.0 +6.46% 6.24M 01/07  
  Sao Mai 15,000.0 15,250.0 14,000.0 0.0 0.00% 3.55M 01/07  
  Khoáng sản Bình Định 12,900.0 13,500.0 12,750.0 -550.0 -4.09% 28.00K 01/07  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email