x
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Daimler AG 70.280 70.430 69.960 -0.280 -0.40% 1.65M  
  Apple 140.64 141.74 140.35 -0.28 -0.20% 22.40M 24/03  
  Vietnam Exhibition Fair Centre JSC 61,800 62,400 57,800 +3000 +5.10% 7.94K 8:22:00  
  Total 46.00 46.26 45.83 -0.21 -0.45% 1.51M 13:37:34  
  Vinamilk 142,000 143,800 141,500 +300 +0.21% 1.07M 8:49:00  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 9,900 10,100 9,500 0 0.00% 13.17M 8:46:00  
  FLC Group JSC 8,300 8,430 8,180 +150 +1.84% 27.61M 8:46:00  
  Total System Services 51.81 52.66 51.62 -0.47 -0.90% 1.10M 24/03  
  Hoa Phat Group JSC 43,050 43,350 42,950 0 0.00% 3.25M 8:46:00  
  Lockheed Martin 267.42 269.98 266.73 -2.08 -0.77% 870.50K 24/03  
  Tesla 263.16 263.89 255.01 +8.38 +3.29% 5.65M 24/03  
  Heineken 78.33 78.55 77.87 +0.03 +0.04% 374.56K 13:37:10  
  Faros Construction 158,500 158,600 156,700 +2000 +1.28% 4.61M 8:47:00  
  Kim Vi Inox Import Export 2,600 2,600 2,500 +100 +4.00% 430.30K 8:44:00  
  Mastercard 111.98 112.47 111.67 +0.38 +0.34% 3.22M 24/03  
  SHB 6,100 6,200 5,700 +400 +7.02% 14.50M 8:44:00  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 58,000 58,800 56,000 +2400 +4.32% 2.70M 8:46:00  
  Petrovietnam Gas JSCrp 54,000 54,400 53,700 -500 -0.92% 555.01K 8:46:00  
  Kinh Bac City Development Share 15,250 15,300 14,650 +600 +4.10% 9.06M 8:46:00  
  Ho Chi Minh City Securities Corp 32,700 32,700 32,050 +650 +2.03% 481.56K 8:46:00  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 2,650 2,690 2,640 +30 +1.15% 9.55M 8:46:00  
  BMW ST 82.675 83.050 82.450 -1.005 -1.20% 567.08K 13:37:40  
  Cisco 34.08 34.30 33.95 +0.12 +0.35% 18.13M 24/03  
  Coca-Cola 42.12 42.25 41.91 -0.05 -0.12% 13.80M 24/03  
  Berkshire Hathaway 252,301 255,440 252,100 -2401 -0.94% 0.28K 24/03  
  Binh Duong Mineral and Construction 38,600 39,700 38,500 -900 -2.28% 234.53K 8:46:00  
  Daimler AG 70.45 70.65 70.00 +0.10 +0.14% 7.77K 12:03:00  
  Licogi 16 JSC 8,300 8,400 8,220 0 0.00% 1.32M 8:47:00  
  Construction Investment Corp 3 2 51,100 51,800 51,000 -400 -0.78% 214.46K 8:46:00  
  Petroleum Technical 17,500 17,800 17,500 -300 -1.69% 1.12M 8:44:00