x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Apple 160.47 160.87 159.23 +0.59 +0.37% 19.00M 17/10  
  Alibaba 175.32 180.12 175.30 -4.24 -2.36% 20.13M 17/10  
  Netflix 199.48 204.38 197.77 -3.20 -1.58% 23.90M 17/10  
  Caterpillar 130.54 131.47 130.32 -0.93 -0.71% 2.38M 17/10  
  Boeing 258.62 259.05 256.26 -1.13 -0.43% 2.52M 17/10  
  Lockheed Martin 318.27 318.92 317.02 -0.67 -0.21% 741.61K 17/10  
  McDonald's 165.40 166.02 164.75 +0.39 +0.24% 2.38M 17/10  
  Facebook 176.11 176.13 174.36 +1.59 +0.91% 15.99M 17/10  
  PepsiCo 112.19 113.56 111.66 -1.38 -1.22% 3.83M 17/10  
  Procter&Gamble 92.80 93.09 92.40 -0.34 -0.36% 5.32M 17/10  
  HSBC 747.30 749.30 743.50 +3.80 +0.51% 5.21M 14:02:00  
  Tesla 355.75 356.22 350.07 +5.15 +1.47% 3.29M 17/10  
  Pirelli & C 6.50 6.50 6.46 +0.04 +0.54% 1.64M 14:02:13  
  JPMorgan 97.62 98.18 97.32 -0.22 -0.22% 10.34M 17/10  
  NVIDIA 197.75 198.90 196.35 -0.18 -0.09% 11.96M 17/10  
  HSBC ADR 49.11 49.19 48.95 -0.23 -0.47% 1.36M 17/10  
  Hoa Phat Group JSC 38,400 39,300 38,200 -600 -1.54% 3.26M 8:46:00  
  Nike 52.00 52.04 51.38 +0.63 +1.23% 9.49M 17/10  
  Amazon.com 1,009.13 1,011.47 1,004.38 +2.79 +0.28% 2.32M 17/10  
  An Duong Thao Dien Real estate Trad 11,700 12,500 11,650 -800 -6.40% 985.63K 8:46:00  
  Visa 107.54 108.42 107.30 -0.76 -0.70% 5.98M 17/10  
  Military Commercial Bank 23,100 23,600 23,100 -350 -1.49% 4.59M 8:46:00  
  Coca-Cola 46.52 46.63 46.31 -0.10 -0.21% 7.70M 17/10  
  Cat Loi JSC 73,900 74,300 72,500 -400 -0.54% 2.97K 8:46:00  
  FLC Group JSC 7,460 7,660 7,450 -140 -1.84% 12.78M 8:46:00  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,400 11,550 11,400 -50 -0.44% 2.85M 8:46:00  
  Becamex Infrastructure Development 11,450 11,950 11,450 -450 -3.78% 778.57K 8:46:00  
  HAI Agrochem JSC 11,150 11,250 11,150 -800 -6.69% 10.07M 8:46:00  
  Hoang Huy Investment Services 4,450 4,580 4,390 +50 +1.14% 2.89M 8:46:00  
  Vinamilk 149,000 149,600 149,000 +-100 +-0.07% 385.67K 8:46:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email