x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Lockheed Martin 304.80 305.48 302.97 +2.92 +0.97% 960.44K 22/08  
  Apple 159.78 160.00 158.02 +2.57 +1.63% 21.60M 22/08  
  McDonald's 159.64 159.94 158.39 +1.28 +0.81% 2.12M 22/08  
  Alibaba 174.46 174.77 169.64 +5.21 +3.08% 24.48M 22/08  
  Boeing 239.75 239.89 236.11 +4.07 +1.73% 2.92M 22/08  
  J&J 134.70 134.79 132.90 +1.25 +0.94% 4.15M 22/08  
  Facebook 169.64 169.87 167.15 +1.86 +1.11% 11.39M 22/08  
  Microsoft 73.16 73.24 72.35 +1.01 +1.40% 14.34M 22/08  
  Tesla 341.35 342.24 337.37 +3.49 +1.03% 4.32M 22/08  
  Amazon.com 966.90 967.93 955.49 +13.61 +1.43% 2.75M 22/08  
  Vinamilk 148,500 148,500 147,800 0 0.00% 403.24K 8:46:00  
  PepsiCo 117.92 118.70 117.65 -0.34 -0.29% 2.31M 22/08  
  Saigon Securities Incorporation 24,300 24,300 23,850 +300 +1.25% 3.22M 8:46:00  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 19,000 19,050 18,550 +300 +1.60% 2.25M 8:46:00  
  IBM 141.01 141.15 140.38 +0.68 +0.48% 2.54M 22/08  
  Bank for Investment and Development 19,400 19,500 19,050 +250 +1.31% 1.18M 8:46:00  
  APP 9,000 9,000 9,000 -900 -9.09% 0 7:34:00  
  NVIDIA 162.55 162.79 159.71 +3.54 +2.23% 11.26M 22/08  
  Mobile World Investment Corp 104,000 105,500 103,900 -1100 -1.05% 452.77K 8:46:00  
  Nam Long Investment Corp 28,750 29,500 28,150 -350 -1.20% 711.36K 8:46:00  
  Military Commercial Bank 22,000 22,150 21,800 0 0.00% 888.12K 8:46:00  
  FLC Group JSC 7,490 7,500 7,100 +320 +4.46% 39.16M 8:46:00  
  Samsung Electronics DRC 1,049.00 1,052.00 1,045.00 +2.00 +0.19% 4.97K 10:50:00  
  Apple Hospitality REIT 18.01 18.07 17.92 +0.09 +0.50% 620.36K 22/08  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,800 11,950 11,650 +100 +0.85% 582.45K 8:46:00  
  Coca-Cola 45.60 45.75 45.54 -0.08 -0.18% 10.54M 22/08  
  Alphabet A 940.40 941.96 926.17 +19.53 +2.12% 1.78M 22/08  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 29,000 29,300 28,800 +50 +0.17% 1.65M 8:46:00  
  Royal Dutch Shell A 23.145 23.255 23.115 -0.175 -0.75% 3.32M 11:08:53  
  Hoa Phat Group JSC 33,500 33,500 32,950 +250 +0.75% 2.08M 8:46:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email