x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Alibaba 184.65 192.39 184.60 -10.65 -5.45% 25.36M 02:59:59  
  Daimler 65.860 66.660 65.370 -1.170 -1.75% 1.34M 17:49:04  
  Boeing 319.61 332.68 319.01 -17.49 -5.19% 7.28M 02:59:59  
  Coca-Cola 42.76 43.37 42.70 -0.24 -0.56% 12.27M 2:59:59  
  Lockheed Martin 327.15 335.47 325.79 -8.32 -2.48% 1.54M 2:59:59  
  Apple 168.85 172.68 168.60 -2.42 -1.41% 41.49M 02:59:59  
  Facebook 164.89 170.27 163.72 -4.50 -2.66% 73.74M 02:59:59  
  Total 45.87 46.10 45.58 -0.39 -0.84% 2.22M 17:49:24  
  McDonald's 157.04 159.12 156.85 -1.62 -1.02% 3.67M 2:59:59  
  Netflix 306.70 314.12 305.66 -9.78 -3.09% 8.06M 02:59:59  
  Tesla 309.10 318.82 308.18 -7.43 -2.35% 4.94M 02:59:59  
  Total ADR 56.580 56.970 56.350 -0.750 -1.31% 901.50K 2:59:59  
  Caterpillar 146.90 153.50 146.25 -8.90 -5.71% 8.23M 2:59:59  
  Amazon.com 1,544.92 1,573.85 1,542.40 -36.94 -2.34% 6.32M 02:59:59  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 34,950 35,400 33,850 -850 -2.37% 13.24M 14:46:00  
  Total System Services 87.22 88.90 87.16 -1.95 -2.19% 1.16M 2:59:59  
  Dropbox 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 30/11  
  Air Products 161.19 165.28 160.86 -5.05 -3.04% 1.10M 2:59:59  
  JPMorgan 109.95 113.60 109.54 -4.79 -4.17% 22.55M 2:59:59  
  Hoa Phat Group JSC 61,400 62,000 60,500 -1400 -2.23% 5.42M 14:50:00  
  Vietcombank 69,900 70,700 68,500 -2100 -2.92% 4.56M 14:46:00  
  NVIDIA 241.85 247.88 240.34 -6.71 -2.70% 13.78M 02:59:59  
  Vingroup JSC 109,500 111,200 105,500 +1500 +1.39% 3.46M 14:46:00  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 42,350 43,000 41,800 -1650 -3.75% 1.65M 14:46:00  
  Saigon Securities Incorporation 39,600 39,600 38,100 -700 -1.74% 9.96M 14:46:00  
  Military Commercial Bank 35,500 35,500 34,450 -500 -1.39% 9.92M 14:46:00  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 15,750 15,800 15,400 -250 -1.56% 17.46M 14:46:00  
  Siemens AG 101.88 102.66 100.88 -1.38 -1.34% 1.01M 17:49:01  
  Vinamilk 207,000 208,000 205,100 -2000 -0.96% 685.22K 14:49:00  
  SHB 12,900 13,200 12,500 -400 -3.01% 24.97M 14:45:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email