Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Apple 191.44 192.43 190.17 -0.44 -0.23% 20.71M 02:59:59  
  Xiaomi 19.88 20.45 19.50 -0.22 -1.09% 111.71M 20/07  
  Boeing 354.90 356.99 353.00 -0.43 -0.12% 1.82M 02:59:59  
  Caterpillar 136.82 138.58 136.64 -2.60 -1.86% 5.25M 02:59:59  
  Netflix 361.05 370.50 360.14 -3.18 -0.87% 15.11M 02:59:59  
  Facebook 209.94 211.50 208.50 +1.85 +0.89% 16.24M 02:59:59  
  Lockheed Martin 322.55 322.85 317.44 +2.95 +0.92% 1.57M 02:59:59  
  Visa 140.99 141.47 139.92 +0.86 +0.61% 7.16M 02:59:59  
  Amazon.com 1,813.70 1,834.84 1,810.06 +0.73 +0.04% 3.89M 02:59:59  
  Tesla 313.58 323.24 311.71 -6.65 -2.08% 5.17M 02:59:59  
  Microsoft 106.27 108.20 106.08 +1.87 +1.79% 56.04M 02:59:59  
  JPMorgan 111.28 111.74 109.78 +1.39 +1.26% 13.58M 02:59:59  
  Alibaba 187.25 189.50 186.61 -0.09 -0.05% 12.81M 02:59:59  
  Renault 73.24 74.13 72.28 -0.88 -1.19% 1.20M 20/07  
  Coca-Cola 45.28 45.28 44.90 +0.17 +0.38% 9.06M 02:59:59  
  Mastercard 206.71 207.35 206.18 +0.65 +0.32% 2.80M 02:59:59  
  McDonald's 157.97 158.35 156.28 +0.56 +0.36% 2.70M 02:59:59  
  Pfizer 37.33 37.33 37.12 -0.03 -0.08% 14.79M 02:59:59  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 24,700 24,750 23,600 +300 +1.23% 7.18M 20/07  
  Vingroup JSC 103,600 105,000 103,500 -1400 -1.33% 2.19M 20/07  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 6,190 6,390 6,100 -70 -1.12% 16.03M 20/07  
  Alphabet C 1,184.91 1,196.86 1,184.22 -2.05 -0.17% 1.25M 02:59:59  
  Vietcombank 56,800 57,200 55,100 0 0.00% 2.20M 20/07  
  ACB 36,800 36,800 34,600 +1400 +3.95% 8.93M 20/07  
  Colgate-Palmolive 65.95 66.13 65.39 +0.20 +0.30% 3.27M 02:59:59  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 24,500 24,800 23,600 -550 -2.20% 3.56M 20/07  
  Military Commercial Bank 23,300 23,500 22,000 +700 +3.10% 8.82M 20/07  
  Bank for Investment and Development 25,400 25,900 24,800 -400 -1.55% 4.28M 20/07  
  Vietnam Prosperity 29,500 29,700 27,800 -200 -0.67% 12.85M 20/07  
  Nike 76.96 77.08 76.16 +0.01 +0.01% 5.25M 02:59:59  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email