x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Alibaba 173.55 173.55 170.00 +1.80 +1.05% 41.36M 16/12  
  Total 46.51 47.29 46.51 -0.69 -1.47% 16.74M 15/12  
  Apple 173.97 174.17 172.46 +1.75 +1.02% 40.17M 16/12  
  Walt Disney 111.27 112.00 110.60 +0.70 +0.63% 19.98M 16/12  
  Lockheed Martin 322.82 323.38 318.43 +5.81 +1.83% 1.93M 16/12  
  Tesla 343.45 343.90 335.76 +5.56 +1.65% 6.93M 16/12  
  Wal-Mart Stores 97.11 98.49 96.91 -0.02 -0.02% 16.14M 16/12  
  Boeing 293.94 297.37 293.02 +0.06 +0.02% 6.93M 16/12  
  Total ADR 54.370 54.910 54.140 -0.766 -1.39% 2.38M 16/12  
  Netflix 190.12 191.43 188.01 +0.56 +0.30% 7.29M 16/12  
  McDonald's 174.06 175.09 173.68 +0.92 +0.53% 7.44M 16/12  
  NVIDIA 191.56 192.38 185.62 +5.09 +2.73% 16.75M 16/12  
  Total System Services 77.81 77.87 76.65 +1.18 +1.54% 2.28M 16/12  
  Philip Morris 109.68 110.27 108.43 +2.00 +1.86% 11.08M 16/12  
  Amazon.com 1,179.14 1,182.75 1,169.33 +4.88 +0.42% 4.78M 16/12  
  Facebook 180.18 180.49 178.36 +1.79 +1.00% 28.46M 16/12  
  Visa 113.82 114.20 112.39 +0.90 +0.80% 16.39M 16/12  
  General Motors 40.95 41.33 40.92 +0.14 +0.34% 24.49M 16/12  
  CME Group 151.07 151.80 150.00 +0.65 +0.43% 2.24M 16/12  
  SINA Corp 100.90 101.11 98.70 +1.34 +1.35% 829.61K 16/12  
  Mastercard 153.40 153.62 150.86 +1.47 +0.97% 5.07M 16/12  
  Hoa Phat Group JSC 41,700 41,950 40,950 +1050 +2.58% 5.53M 15/12  
  Microsoft 86.85 87.09 84.88 +2.16 +2.55% 53.94M 16/12  
  Coca-Cola 46.19 46.42 46.04 +0.16 +0.35% 21.18M 16/12  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 12,700 12,700 12,300 +200 +1.60% 3.32M 15/12  
  Vinamilk 197,000 201,000 195,000 -4000 -1.99% 1.87M 15/12  
  Hoang Huy Investment Services 5,500 5,840 5,500 -150 -2.65% 4.39M 15/12  
  Qualcomm 64.76 65.42 64.50 +0.06 +0.09% 18.83M 16/12  
  JPMorgan 106.14 106.52 105.20 +1.48 +1.41% 29.35M 16/12  
  Refrigeration Electrical Engineerin 41,000 41,350 40,100 +500 +1.23% 2.46M 15/12  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email