Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Vietnam Airlines 25,900.0 26,200.0 25,400.0 +300.0 +1.17% 910.00K 24/09  
  PET 26,500.0 27,500.0 26,250.0 -500.0 -1.85% 1.54M 24/09  
  MBBank 28,700.0 28,850.0 27,900.0 +800.0 +2.87% 29.13M 24/09  
  Sacombank 26,750.0 27,200.0 26,600.0 +150.0 +0.56% 13.85M 24/09  
  Ngân hàng ACB 32,000.0 32,150.0 31,600.0 +400.0 +1.27% 6.69M 24/09  
  Sacomreal 13,150.0 13,500.0 13,000.0 +50.0 +0.38% 11.84M 24/09  
  Cao su Đà Nẵng 32,500.0 33,500.0 32,500.0 -700.0 -2.11% 1.60M 24/09  
  FPT 92,700.0 93,200.0 92,700.0 -400.0 -0.43% 1.45M 24/09  
  Gas Shipping 15,100.0 16,000.0 14,700.0 -450.0 -2.89% 452.30K 24/09  
  Superdong – Kiên Giang 14,750.0 15,050.0 14,700.0 -200.0 -1.34% 745.00K 24/09  
  Thép Tiến Lên 20,900.0 22,000.0 20,700.0 -800.0 -3.69% 3.47M 24/09  
  Vietjet Air 125,000 125,200 123,000 +1300 +1.05% 1.04M 24/09  
  IDICO 49,600 50,400 49,400 -1000 -1.98% 2.00M 24/09  
  Dược Hà Tây 47,500.0 47,500.0 46,800.0 +300.0 +0.64% 11.80K 24/09  
  Chứng khoán HSC 54,500.0 55,800.0 54,500.0 -600.0 -1.09% 4.53M 24/09  
  Tập đoàn Kido 58,700.0 58,800.0 58,000.0 +500.0 +0.86% 1.16M 24/09  
  Vận tải Đa phương thức Duyên Hải 30,500.0 30,500.0 29,300.0 +300.0 +0.99% 307.20K 24/09  
  Vinamilk 90,700.0 91,400.0 90,500.0 -100.0 -0.11% 2.99M 24/09  
  Dầu khí Thái Dương 6,550.00 7,100.00 6,550.00 -490.00 -6.96% 1.60M 24/09  
  Tập đoàn C.E.O 10,400.0 10,800.0 10,300.0 -300.0 -2.80% 3.33M 24/09  
  Hoà Phát 50,800.0 51,700.0 50,700.0 -200.0 -0.39% 15.88M 24/09  
  Vingroup 87,000 87,500 86,300 +-100 +-0.11% 3.08M 24/09  
  Xây dựng FLC Faros 5,610.0 5,700.0 5,490.0 +110.0 +2.00% 12.00M 24/09  
  Vincom Retail 28,500.0 28,950.0 28,250.0 -400.0 -1.38% 3.03M 24/09  
  Tập đoàn Tiến Bộ 7,800.0 8,290.0 7,800.0 -580.0 -6.92% 1.64M 24/09  
  Nhựa An Phát 16,300.0 16,600.0 16,250.0 -300.0 -1.81% 3.36M 24/09  
  Chứng khoán APG 21,350.0 21,350.0 21,350.0 -1600.0 -6.97% 592.40K 24/09  
  HUDLAND Real Estate 36,900.0 37,500.0 36,700.0 -100.0 -0.27% 11.60K 24/09  
  Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc 64,000.0 67,000.0 62,700.0 +1300.0 +2.07% 74.36K 24/09  
  VNDIRECT 52,600.0 53,600.0 52,600.0 -1000.0 -1.87% 2.96M 24/09  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email