Lợi Suất Trái Phiếu Nhật Bản 30 Năm

Tokyo
1.547
+0.024(+1.58%)
  • Giá đ.cửa hôm trước:
    1.523
  • Biên độ ngày:
    1.531 - 1.550
  • Loại:Trái phiếu
  • Nhóm:Chính phủ
  • Thị trường:Nhật Bản

Tổng quan Suất Thu lợi Trái phiếu Nhật Bản 30 Năm

Giá đ.cửa hôm trước
1.523
Giá cả
101.58
Lãi phiếu
1.60
Biên độ ngày
1.531-1.55
Giá Mở Cửa
101.351
Ngày Đáo Hạn
20/12/2052
Biên độ 52 tuần
0.807-1.715
Phạm Vi Giá Cả
101.02-101.414
Thay đổi 1 năm
90.75%
Bạn cảm thấy thế nào về Nhật Bản 30N?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích Nhật Bản 30 Năm

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBánBánBán MạnhBánMua
Chỉ báo Kỹ thuậtBánBánMuaBán MạnhMua Mạnh
Tổng kếtBánBánTrung TínhBán MạnhMua Mạnh
Mô hình
Khung thời gian
Độ tin cậy
M. hình Nến Trước đây
Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bullish1H
206/02/2023 06:00
Engulfing Bearish30
206/02/2023 07:30
Tri Star Bullish15
206/02/2023 08:00
Three Outside Up30
306/02/2023 07:00
Tri Star Bearish15
306/02/2023 07:45