CTCP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVH)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
1,100
+100
(+10.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
900
1,100
Biên độ 52 tuần
900
3,100
Khối lượng
27,000
Giá đ.cửa hôm trước
2,400
Giá mở cửa
1,100
Biên độ ngày
900-1,100
Biên độ 52 tuần
900-3,100
Khối lượng
27,000
KLTB (3 thg)
14,200
Thay đổi 1 năm
-56%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Hồ sơ Công ty CTCP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam