Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Hà Lan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP Call 10 USD NYMEX CRUDE 03/16NL0011.19.140+0.00%003/03 
 GS Call 2037208 EUR BOSKALIS 31Dec9NL0013.1.9700.00%004/02 
 BNP Put 6833 EUR TAKEAWAYCOM 31Dec9NL0013.8.8800.00%004/02 
 BNP Put 6498 EUR TAKEAWAYCOM 31Dec9NL0013.1.6700.00%004/02 
 GS Put 825946 EUR AKZO NOBEL 31Dec9NL0013.0.7600.00%004/02 
 GS Call 9224 USD GOLD FIXING 31Dec9NL0011.28.1600.00%004/02 
 GS Call 464 EUR KBC GROEP NV 31Dec9NL0011.2.2000.00%009/03 
 GS Call 452 EUR DAIMLER BENZ 31Dec9NL0011.1.2600.00%004/02 
 GS Call 357 EUR KBC GROEP NV 31Dec9NL0011.3.3100.00%004/02 
 BNP Put 909 USD QUALCOMM INC 31Dec9NL0012.0.7000.00%004/02 
 GS Put 4950 EUR STOXX 50 31Dec99NL0011.8.6900.00%004/02 
 GS Call 2520 USD S AND P 500 31Dec9NL0013.2.3400.00%004/02 
 BNP Put 24813 JPY NIKKEI 225 31Dec9NL0013.1.0700.00%004/02 
 BNP Put 24292 JPY NIKKEI 225 31Dec9NL0013.1.9300.00%004/02 
 BNP Put 23771 JPY NIKKEI 225 31Dec9NL0013.1.9900.00%004/02 
 BNP Put 2945 EUR CORBION NV 31Dec99NL0013.0.9000.00%004/02 
 GS Put 901 EUR KBC GROEP NV 31Dec99NL0011.2.6200.00%003/03 
 GS Put 3910857 EUR AALBERTS 31Dec99NL0013.8.4500.00%004/02 
 BNP Call Crude Oil 03/19 31Dec99NL0013.2.2200.00%004/02 
 BNP Put 18134 NVIDIA CORP 31Dec99NL0013.1.5350.00%004/02 

Chứng Chỉ - Pháp

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 PTBITTYE0094PTBITT.2.563+0.63%194.73K17/06 
 BNP Gold 31Dec99NL0006.135.20-2.91%0.08K17/06 
 SG ZT PALLADIUM 31Dec99FR0012.86.55+0.00%003/06 
 SG ZT NYMEX LS CRUDE 09/16 31Dec99FR0013.51.200.00%006/04 
 SG ZT WTI Fut 5X Lev Ind 31Dec99FR0013.1.18+0.00%003/03 
 SG ZT WTI Fut 5X ShLev Ind 31Dec99FR0013.0.42+0.00%018/03 
 SG Call 11.44 EUR ORANGE 31Dec99FR0012.0.400.00%005/03 
 SG Call 16.64 EUR AXA 31Dec99FR0012.0.93+0.00%010/03 
 SG Call WTI CRUDE 31Dec99FR0010.2.47+0.00%021/05 
 SG Call ICE BRENT 05/12 31Dec99FR0011.20.00+0.00%005/06 
 SG ZT Brent x 5 Short 31Dec99FR0011.0.030.00%004/02 
 SG ZT GOLD 31Dec99FR0010.137.700.00%005/06 
 SG ZT Gold x 5 Lev 31Dec99FR0011.3.780.00%005/06 
 SG ZT Gold x 5 Short 31Dec99FR0011.7.970.00%023/03 
 SG ZT GOLD X10 LEV 31Dec99FR0011.1.100.00%027/05 
 SG ZT PLATINUM 31Dec99FR0012.8.860.00%004/02 
 SG Call 65.52 CAP GEMINI 31Dec99LU1357.2.90+0.00%003/03 
 SG ZT SILVER 31Dec99FR0012.15.49+0.00%025/05 
 SG ZT SILVER X5 LEV 31Dec99FR0011.0.370.00%027/05 
 SG ZT SILVER X5 SHO 31Dec99FR0011.6.390.00%024/03 

Chứng Chỉ - Thụy Sỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 VT Swiss Research Basket CallZ44AAV212.100-1.35%0.18K17/06 
 CH0382903356ZXBTAV5,170.000+0.00%009/03 

Chứng Chỉ - Thụy Điển

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 NBp Call x5 Swedbank 31Dec99SE0011.1.62+8.00%776.55K17/06 
 NBp Call SSAB A shares 31Dec99SE0011.1.96-15.52%15.07K17/06 
 NBp Call Fingerprint Cards BSE0011.7.79+7.45%5.40K17/06 
 NB Call Africa Oil 31Dec99SE0011.9.75+0.00%016/06 
 NB Put 19000 EUR DAX 31Dec99SE0009.8.19-0.49%113.09K17/06 
 NB Call MINI GULD NORDENT 7 31Dec99SE0009.37.79-13.80%3.75K17/06 
 NB Call 6500 EUR DAX 31Dec99SE0009.85.56+0.00%016/06 
 NB Call 8.3 USD COMEX SilverSE0009.12.40-10.14%20.81K17/06 
 NBp Call Hennes and Mauritz ser. BSE0011.9.14+3.39%0.12K17/06 
 NB Call MINI GULD NORDENT 14SE0009.74.18-3.62%0.02K17/06 
 NB Call MINI GULD NORDENT 9 31Dec99SE0009.47.47-10.92%0.22K17/06 
 NB Call Fingerprint Cards B 31Dec99SE0011.145.45+7.70%3.01K17/06 
 NBp Call Volvo AB ser. B 31Dec99SE0011.143.60-0.90%0.30K17/06 
 NB ZT 110 SEK IndustrivardenSE0010.221.050.00%016/06 
 NBp Call Gold 31Dec99SE0011.1.01+0.00%011/06 
 NBp Call x4 Swedbank 31Dec99SE0011.9.15-8.86%0.50K17/06 
 NBp Call DAX 31Dec99SE0011.3.270.00%027/02 
 NBp Call 90 SEK Tele2 AB ser. BSE0011.40.65+0.00%009/06 
 NBp Call 90 SEK ELEKTA B 31Dec99SE0011.6.200.00%006/03 
 NBp Call 64 SEK Ericsson ser. BSE0011.5.920.00%006/03 

Chứng Chỉ - Ý

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Uni Call Italia X 7 Long 15Oct21DEHV41.4.190+0.72%1.14M17/06 
 BNP Put Eurex DAX Future 15Dec21NL2666.0.031+0.00%016/06 
 BNP Call Eurex DAX Future 15Dec21NL2666.1.500-0.33%54.51K17/06 
 Uni Call ENI LEV 3 LDNR 15Oct21DEHV41.6.590+0.00%016/06 
 BNP Call FTSE MIB Future 17Dec21NL2666.0.053-3.64%130.00K17/06 
 ALETTI 181007 STOXX Div 30 15Sep23IT5212.101.550-0.54%4.19K17/06 
 UBS Zt Basket 30Oct23DEUX7X.84.500-0.59%0.44K17/06 
 XS1973533927XS1973.96.890+1.37%0.85K17/06 
 BNP Zt 9.8784 EUR Eni SpA 09Aug21NL2877.94.000+0.00%016/06 
 BNP Call 805 Azimut Holding 19Dec25NL3140.14.540+0.00%016/06 
 IT0005367856IT0005.103.950-0.70%2.40K17/06 
 ALETTI 211763 STOXX Div 30 21Apr23IT5330.99.100-0.40%0.35K17/06 
 ALETTI 282024 DJ STOXX 50 18Feb22IT5158.100.800-0.49%0.32K17/06 
 ALETTI DJ EURO STOXX 50 16Sep22IT5282.103.5500.00%016/06 
 ALETTI 17235.71 FTSE MIB 18Mar22IT5163.100.250-0.50%0.78K17/06 
 BNP Zt 1,5804 Intesa SanPaolo 09AugNL2877.106.2500.00%016/06 
 BANCA IMI ZT DivDAX 31May23XS1602.1,080.940+0.00%0.47K17/06 
 Leo Basket 29May24 CH0475339740CH0475.953.930+1.06%0.00K17/06 
 ALETTI 208412 STOXX Div 30 18Mar22IT5245.94.550-0.42%0.10K17/06 
 ALETTI 214665 STOXX Div 30 14Apr22IT5249.93.000-0.53%0.71K17/06 

Chứng Chỉ - Đức

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DZ ZT Silber Endlos 31Dec99DEDZ0B.20.800-7.18%0.25K00:34:00 
 Bayerische Gold 31Dec99DEHV2X.14.27-3.45%001:00:00 
 BNP KOSPI 200 Index 31Dec99DE5715.320.200+0.23%000:20:00 
 BNP DJ Stoxx 600 Cyclical Goods SerDE8274.26.710+0.11%000:20:00 
 BNP DAXplus Maximum Sharpe Ger TRDEAA0K.95.040+0.05%000:20:00 
 BNP Call RBS Generic Drugs TR IndexDEABN9.245.020+0.90%000:20:00 
 BNP Call MSCI New Zealand 31Dec99DEAA20.50.320+0.52%000:20:00 
 BNP Call MSCI Colombia 31Dec99DEAA2R.31.260+1.39%000:20:00 
 BNP Call MSCI Chile Net TR USDDEAA2R.22.050-0.81%000:20:00 
 BNP ZT BNP Vietnam Price ReturnDEAA0K.25.870+1.25%000:20:00 
 BNP Call Chile Inter 10 IndexDEAA0C.27.840-1.38%000:20:00 
 BNP Call CECE Composite EuroDEABN0.16.350-0.79%000:20:00 
 BNP Call CASE 30 31Dec99DEABN1.51.140+1.79%000:20:00 
 BNP Call 466.07 NYSE Arca BiotechnoDE1674.451.380+1.45%000:20:00 
 BNP Call 2730 EUR DAX 31Dec99DE7217.125.510+0.18%000:50:00 
 BNP Call 2457 EUR DAX 31Dec99DE7217.128.700+0.16%000:50:00 
 BNP Call 2260.19 China EnterprisesDE3426.128.190+2.16%000:20:00 
 BNP Paribas ZT MSCI Russia 31Dec99DEBN2R.87.290+0.82%017/06 
 BNP ZT DAX 31Dec99DE7689.34.860+0.06%017/06 
 Bayerische DAX Index 31Dec99DEHY1Y.15,713.990+0.07%001:00:00 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email