Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Bồ Đào Nha

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 PTBITHYM0080PTBITH.% 

Chứng Chỉ - Pháp

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 PTBITTYE0094PTBITT.2.626-0.34%64.11K19:13:00 
 PTBIVRYE0068PTBIVR.39.540+0.28%0.41K19:16:00 
 BNP Gold 31Dec99NL0006.152.02+0.71%0.00K17:59:00 
 DE000SB2JY87DE000S.47.1100.00%028/11 
 DE000SD09YZ9DE000S.6.290+0.00%014/09 

Chứng Chỉ - Thụy Điển

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 CH1114178796CH1114.2.900-2.03%294.69K28/11 
 NBp Put x5 Swedbank 31Dec99SE0011.0.19+0.00%7.89K16:56:00 
 NBp Call SSAB A shares 31Dec99SE0011.1.350.00%025/11 
 NBp Call x5 Swedbank 31Dec99SE0011.1.320.00%025/11 
 NBp Call Volvo AB ser. B 31Dec99SE0011.37.74+0.00%025/11 
 NB Call Africa Oil 31Dec99SE0011.53.40+7.32%0.01K16:00:00 
 NB Call Gold x5 31Dec99SE0011.93.79+1.56%0.19K18:36:00 
 NB Call MINI GULD NORDENT 14SE0009.76.800.00%028/11 
 NB Put SKF B 31Dec99SE0011.55.440.00%018/02 
 NB Put Swedbank 31Dec99SE0011.55.17+0.00%009/11 
 NB ZT 110 SEK IndustrivardenSE0010.138.140.00%007/07 
 NB ZT 312 SEK Investor B sharesSE0010.580.160.00%010/12 
 NB ZT 47.7 SEK Ericsson ser. BSE0010.18.100.00%023/11 
 NB ZT 69 SEK Stora Enso Oyj 31Dec99SE0010.123.310.00%028/01 
 NBp Call 1175 USD Gold 31Dec99SE0011.21.57+0.00%004/11 
 NBp Call 585 SEK AstraZenecaSE0011.390.020.00%026/05 
 NBp Call 130 SEK Boliden AB 31Dec99SE0011.289.510.00%023/11 
 NBp Call 196 SEK Fastighets ABSE0011.36.710.00%029/09 
 NB Put 411 SEK Electrolux B sharesSE0009.142.69+0.00%016/09 
 NBp Call 90 SEK Tele2 AB ser. BSE0011.36.830.00%025/10 

Chứng Chỉ - Ý

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 LU2200515109LU0515.0.0270.00%2.45M18:40:00 
 UBS Zt Basket 30Oct23DEUX7X.94.500+0.64%0.63K18:06:00 
 ALETTI 181007 STOXX Div 30 15Sep23IT5212.97.400+0.15%0.87K18:53:00 
 ALETTI 211763 STOXX Div 30 21Apr23IT5330.98.500-0.10%0.59K18:24:00 
 SG MSCI THE WORLDXS8816.152.000+0.23%0.05K18:59:00 
 XS1973533927XS1973.59.750-1.47%0.14K16:53:00 
 XS2101530397XS1530.968.450+0.34%0.04K17:39:00 
 Bnp Iss - Isp 21Nv23XS1859.36.620-1.13%0.41K16:03:00 
 IT0005367856IT0005.98.800+0.00%028/11 
 Bi Gbrdccpbon103%B15,317E310523XS5014.1,004.750-0.33%0.04K18:23:00 
 SG S&P 500 NET TR 31Dec99XS8816.174.250+0.17%0.12K19:14:00 
 IT0005282949IT0005.955.000+3.11%0.09K18:18:00 
 ALETTI 336151 DJ STOXX 50 17Mar23IT5327.102.100-0.49%0.25K16:49:00 
 ALETTI 213632 DJ STOXX 50 16Dec22IT5311.103.4500.00%028/11 
 IT0005451700IT5451.71.200+1.06%0.25K17:37:00 
 XS1923629460XS1923.945.7000.00%028/11 
 IMI 19681 STOXX SelectDiv30 04Sep23IT5339.971.450+0.01%0.03K16:19:00 
 XS1706855043XS1706.955.010+3.07%0.03K18:28:00 
 Bi Totccpbon103%B29,6742E280623XS2016.993.600-0.63%0.06K18:04:00 
 IT0005274177IT0005.953.220+1.14%0.03K18:28:00 

Chứng Chỉ - Đức

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DE000DA0AAS6DEDA0A.17.730+0.62%69.38K18:02:28 
 DE000DA0AB14DEDA0A.16.760+0.72%017:38:49 
 HV Call Solactive Diabetes PerformaDEHV54.70.640-1.90%0.31K14/02 
 HSBC Brent Crude Oil Future 31Dec99DETB7D.69.230+2.87%019:00:00 
 BNP ZT DAX 31Dec99DE7689.30.320-0.62%018:20:00 
 EFG Call Solactive LED PerformanceDEEFG0.232.620+0.00%016/11 
 GS Call ISHARES A50 Index 31Dec99DEGS3P.15.9500.00%005/02 
 GS Call EURO STOXX Banks 31Dec99DEGS9P.7.790+0.00%001/10 
 GS Call DAXplus Export Strategy PeDEGS29.58.230-0.15%018:46:00 
 Bayerische Gold 31Dec99DEHV2X.13.39+1.29%018:45:00 
 EFG Call Solactive Cloud Computin PDEEFG5.490.1900.00%025/11 
 DZ Call Kupfer Quanto EndlosDEDZ2X.63.580+1.68%018:34:00 
 GS ZT S P Global Timber Forestry TRDEGS0T.292.440+0.00%001/10 
 DZ Call Kupfer 31Dec99 EndlosDEDZ2X.81.840+1.16%018:34:00 
 DZ Call Kupfer 31Dec99DEDZ2X.63.400+1.68%018:34:00 
 DZ Call Erdgas Quanto EndlosDEDZ2X.82.440+2.58%018:34:00 
 GS GSCI Natural Gas Index TRDEGS14.19.830+0.30%018:42:00 
 HV Call DAXglobal China Short TRDEHV5J.9.920-1.88%018:19:00 
 HSBC Call 1974.8545 EUR DAX 31Dec99DE9606.120.770+0.50%019:00:00 
 HSBC Call 3417.4547 EUR DAX 31Dec99DE9638.103.640+0.58%019:00:00 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email