Tin Tức Nóng Hổi
0

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Hà Lan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP Call 0.65 EUR PHARMING GROUP NVNL0013.0.150-11.76%13.85K19:12:00 
 BNP Call 10.01 EUR ING 31Dec99NL0011.2.360-2.48%32.50K17:28:00 
 BNP Call 23.45 EUR AMG N.V. 31Dec99NL0013.1.1500.00%020/03 
 ING Call 290747STOXX 50 31Dec99NL0011.6.200+0.00%019/03 
 BNP Call 13.33 USD SILVER 31Dec99NL0013.1.5400.00%020/03 
 BNP Call 1197.05 USD GOLD 31Dec99NL0013.9.340+17.78%0.05K17:12:00 
 BNP Call 13.9 USD SILVER 31Dec99NL0013.1.360+19.30%7.39K18:30:00 
 BNP Call 9.46 EUR ING 31Dec99NL0013.1.930-1.53%5.45K17:40:00 
 BNP Call 132 EUR ASML HOLDINGNL0013.4.4400.00%018/03 
 BNP Call 1026 EUR Brunel InternatNL0013.0.4300.00%018/03 
 ING Call 9432 EUR ING 31Dec99NL0013.1.250-8.76%3.00K15:07:00 
 BNP Call 1238.23 USD GOLD 31Dec99NL0013.5.760+25.22%16.40K19:10:00 
 BNP Call 157 EUR BE SemiconductorNL0013.1.500+1.35%0.35K16:19:00 
 ING Call 9838 EUR ING 31Dec99NL0011.1.830-3.17%45.30K19:10:00 
 BNP Call 561 EUR ADYEN 31Dec99NL0013.2.350+0.00%019/03 
 BNP Call 1.31 EUR ALTICE A 31Dec99NL0013.0.730+0.00%015/03 
 BNP Call 24.43 EUR AMG N.V. 31Dec99NL0013.4.720-2.78%1.05K19:15:00 
 BNP Call 2.03 EUR POSTNL 31Dec99NL0010.0.7900.00%020/03 
 BNP Call 5.3 EUR FUGRO 31Dec99NL0013.4.400-1.35%10.00K18:59:00 
 BNP Call 1.18 EUR ALTICE A 31Dec99NL0013.0.890+0.00%020/03 

Chứng Chỉ - Pháp

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 SOCIETE GENERALE CAC 40 X10 31DEC99FR0011.0.0680+0.00%020/03 
 COMMERZ Put CAC FUT 05/17 31Dec99DE000C.0.0520+8.56%71.20K19:11:00 
 Commerz CAC FUT 02/16 31Dec997DE000C.0.1300-4.97%61.43K15:01:00 
 Commerz Put CAC40 FUT 0618 31Dec992DE000C.1.03+9.47%95.49K19:14:00 
 SG ZT CAC 40 x7 Short 31Dec99FR0012.0.0313+5.03%50.00K19:18:00 
 COMMERZBANK CAC FUT 07/16 31Dec99DE000C.5.75-6.81%1.30K18:52:00 
 BNP Put 5552.14 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.140.00%019/03 
 SG ZT CAC 40 x5 Leverage 31Dec998FR0010.3.33-1.06%0.62K17:22:00 
 BNP Call 11.4 EUR MERCIALYS 31Dec99FRBNPP.0.280.00%015/03 
 CITI Put CAC 40 x15 Sh GR 31Dec99DE000C.0.400.00%019/03 
 SG ZT CAC 40 X5 SHORT 31DEC99FR0012.0.560.00%018/03 
 Commerz Put CAC FUT 03/17 31Dec992DE000C.0.270.00%12.50K15:05:00 
 BNP Put 6135.74 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.60+7.74%3.60K15:32:00 
 SG Call 13 EUR ORANGE 31Dec99LU1428.0.35+0.00%019/03 
 COMMERZBANK Call ICE BRENT 0917DE000C.1.29+1.90%7.78K17:31:00 
 BNP Call 37.94 EUR ERAMET 31Dec99FRBNPP.1.41+2.55%0.51K15:18:00 
 Commerz VIX CBOE-10/16 31Dec992DE000C.2.04+0.00%020/03 
 COMMERZ Put DAX FUT 09/17 31Dec99DE000C.2.18+9.77%2.30K18:59:00 
 COMMERZBANK Call VALEO SA 31Dec99DE000C.0.0142+5.19%2.50K18:21:00 
 BNP Put 11855.9 EUR DAX 31Dec99FRBNPP.0.320.00%015/03 

Chứng Chỉ - Thụy Điển

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 SB Put x18 OMXS30 31Dec99SE0011.1.910.00%018/03 
 NB Put Fingerprint Cards B x3SE0011.0.20+5.26%1.19M18:47:00 
 NB Put x12 ICE Brent Crude OilSE0011.1.76+7.98%497.14K19:13:00 
 SB Put ICE Brent Crude Oil 31Dec99SE0012.2.54+1.60%375.00K19:18:00 
 SB Put S&P 500 31Dec99SE0012.3.41+0.00%020/03 
 NBp Put x20 DAX 31Dec99SE0011.11.91+20.67%33.40K19:19:00 
 NBp Put x18 OMXS30 31Dec99SE0011.3.81+2.14%48.02K18:20:00 
 NB Call 111 SEK Hennes and MauritzBSE0009.36.66+0.00%018/03 
 NB Call 8500 EUR DAX 31Dec99SE0009.26.93-5.14%11.50K19:26:00 
 NBp Put ICE x15 Brent Crude OilSE0011.8.02+3.62%68.41K18:49:00 
 NBp Call x12 Brent Oil 314 Dec99SE0011.30.10-4.75%10.06K19:17:00 
 NBp Put x20 OMXS30 31Dec99SE0011.7.75+13.80%29.35K19:26:00 
 NBp Call 10600 EUR DAX 31Dec99SE0011.10.520.00%020/03 
 NB Call 6500 EUR DAX 31Dec99SE0009.48.81-2.92%7.30K19:26:00 
 NB Call 150 SEK Swedbank 31Dec99SE0010.25.47+2.99%3.41K18:55:00 
 NB Call 8.3 USD COMEX SilverSE0009.5.83+4.11%4.67K15:38:00 
 SB Put x15 OMXS30 31Dec99SE0011.27.12+6.44%24.75K18:53:00 
 NB Put 50 SEK TeliaSonera 31Dec99SE0010.4.25-3.85%1.00K18:41:00 
 NBp Call x5 Swedbank 31Dec99SE0011.32.000.00%0.90K17:55:00 
 NBp Put Fingerprint Cards B 31Dec99SE0011.114.00+4.92%1.75K18:50:00 

Chứng Chỉ - Ý

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vontobel 7X Long on Coffee 8.95DEVN9A.0.00218.75%52.50K17:47:00 
 SG FTSE MIB Gross TR 5x S 18Jun21LU0163.0.510+3.03%1.27M19:11:00 
 Vontobel 7X Short WTI Oil 7.47DEVN9C.0.169-0.88%659.00K17:11:00 
 Vontobel 7X Long Natural Gas 8.06DEVN9C.0.0180.00%020/03 
 SG GAS X7 LONG 18Jun21LU4170.0.036-1.37%292.00K18:53:00 
 Vontobel Put VT 7XS Nasdaq 100DEVN9A.0.027-1.82%169.00K19:10:00 
 Vontobel Call VT 7XL Brent OilDEVN9A.0.223-1.98%1.26M18:36:00 
 SG Put FTSE MIB Gross TR 5x 19Jun20DESG7Y.0.102+0.99%472.50K18:58:00 
 Vontobel Put VT 7XS DJ 18Dec20DEVN9A.0.136+2.26%359.00K15:26:00 
 Vontobel 7X Short on Cocoa 9.09DEVN9B.0.071+0.00%020/03 
 Vontobel Call VT 7XL WTI 18Dec20DEVN9A.0.029-3.39%600.00K18:50:00 
 Vontobel 7X Short WTI Oil 8.95DEVN9A.0.0040.00%300.00K19:00:00 
 Vontobel 7X Short linked to DAXDEVN9A.0.516+6.83%72.07K18:59:00 
 Vontobel Call VT 7XL FTSE MIBDEVN9D.0.386+0.52%12.30K15:55:00 
 BNP Put FTSE MIB Future 17Dec21NL2666.6.140+0.66%84.62K18:57:00 
 BNP Call 5 Pirelli C SpA 19Dec25NL3034.0.921+0.00%018/03 
 Vontobel 7X Short Palladium 8.44DEVN9C.0.054-5.22%1.00K15:38:00 
 BNP Call FTSE MIB Future 17Dec21NL2666.9.400-0.74%16.99K18:55:00 
 Vontobel Call VT 5XL Coffee 18Dec20DEVN9A.0.0440.00%020/03 
 SG NASDAQ 100 Short x7 01Apr21LU1376.0.221-3.71%61.80K17:02:00 

Chứng Chỉ - Đức

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DB Brent Crude Oil 31Dec99DEDB3C.32.120+0.03%0.01K19:11:00 
 CB Call MSCI WORLD INDEX 31Dec99DE5906.18.500-0.11%018:55:00 
 UBS Call DAX 31Dec99DE5504.115.100-1.01%018:37:00 
 BNP ZT HANG SENG 31Dec99DE6859.293.670-0.21%018:26:00 
 DB ZT MSCI Philippines 31Dec99DEDB6H.21.7400.00%019:12:00 
 DB ZT DB Dax Top 10 Index 31Dec99DE4734.255.180-0.04%018:41:00 
 CB ZT FTSE 100 31Dec99DE7036.84.260-0.31%018:56:00 
 Bayerische Gold 31Dec99DEHV2X.10.59+0.38%019:06:00 
 ING Call 0.2451 CHF EUR/CHFDENG16.76.830-0.03%018:32:00 
 HSBC Call 99.5 JPY EUR/JPYDETD6E.14.730-2.90%019:08:00 
 HSBC Call 109.5 JPY EUR/JPYDETD6E.0.0000.00%030/11 
 HSBC Call 103.5 JPY EUR/JPYDETD6E.11.300-3.75%019:08:00 
 HSBC Call 107.5 JPY EUR/JPYDETD6E.7.870-5.64%019:08:00 
 ING Call 19.6124 JPY USD/JPYDENG16.71.630+0.28%018:34:00 
 HSBC Call 0.965 USD EUR/USD SpotDETD6E.5.150-6.02%019:08:00 
 HSBC Call 0.945 USD EUR/USD SpotDETD6E.7.110-4.31%019:08:00 
 HSBC Call 0.925 USD EUR/USD SpotDETD6E.9.080-3.51%019:08:00 
 HSBC Call 0.905 USD EUR/USD SpotDETD6E.11.050-2.64%019:08:00 
 HSBC Call 0.79 GBP EUR/GPBDETD6E.0.0000.00%030/11 
 ING Call 0.9807 NOK EUR/NOK FXDENG16.88.780-0.10%018:37:00 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email