Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Chỉ số Trái phiếu

Bạn có thể tìm các chỉ số hàng đầu thế giới trên trang Chỉ số Chính

Tìm Kiếm Chỉ Số Trái Phiếu

Quốc gia Niêm yết:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Tìm kiếm
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 Chỉ sốLần cuốiCaoThấp% T.đổiThời gian
 TR UK 10 Years Government Benchmark845.449845.449845.4490.00%02/02 
 FTSE Actuaries Govt Securities UK Linked over 5 ye576.21576.21576.21-1.34%03/02 
 Short Treas 7-10T80.5380.5380.53-0.67%02/02 
 SGI Double Short 10Y US Treasuries81.4681.4681.46+0.00%25/10 
 TR US 10 Year Government Benchmark605.250605.250605.2500.00%02/02 
 TR Canada 10 Years Government Benchmark835.288835.288835.2880.00%02/02 
 TR Canadian Corporate All Bond 5 10 Y273.957273.957273.957+0.13%02/02 
 TR Canadian Corporate All Bond 7 10 Y281.284281.284281.284+0.15%02/02 
 TR Canadian All Bond 5 10 Y235.539235.539235.539+0.10%02/02 
 TR Canadian Corporate All Bond 10+ Y323.105323.105323.105+0.27%02/02 
 TR Canadian Financial All Bond 10+ Y321.270321.270321.270+0.22%02/02 
 TR Canadian All Bond 10+ Y286.319286.319286.319+0.15%02/02 
 TR Canadian Financial All Bond 5 10 Y264.106264.106264.106+0.10%02/02 
 TR Canadian All Bond 7 10 Y244.833244.833244.833+0.14%02/02 
 TR Canadian Financial All Bond 7 10 Y280.111280.111280.111+0.14%02/02 
 TR Canadian Government All Bond 5 10 Y202.166202.166202.166+0.09%02/02 
 TR Canadian Government All Bond 7 10 Y214.255214.255214.255+0.12%02/02 
 TR Canadian Government All Bond 10+ Y249.829249.829249.829+0.02%02/02 
 TR Canadian Industrial All Bond 5 10 Y283.029283.029283.029+0.16%02/02 
 TR Canadian Industrial All Bond 7 10 Y290.357290.357290.357+0.16%02/02 
 TR Canadian Industrial All Bond 10+ Y326.423326.423326.423+0.29%02/02 
 TR Canadian Provincial All Bond 5 10 Y245.961245.961245.961+0.09%02/02 
 TR Canadian Provincial All Bond 7 10 Y252.478252.478252.478+0.17%02/02 
 TR Canadian Provincial All Bond 10+ Y289.103289.103289.103+0.16%02/02 
 TR Sweden 10 Years Government Benchmark1,013.6641,013.6641,013.6640.00%02/02 
 MTS Italy BOT Ex Bank of Italy315.97315.97315.97+0.02%03/02 
 MTS Italy 10y Government Bond278.86278.86278.86-1.38%03/02 
 TR Italy 10 Years Government Benchmark1,054.1241,054.1241,054.1240.00%02/02 
 TR Switzerland 10 Years Government Benchmark351.117351.117351.1170.00%02/02 
 Nifty GS 10Yr2,086.812,086.912,083.97+0.14%03/02 
 Nifty 10 Year Benchmark G Sec Clean Price867.54867.59866.33+0.12%03/02 
 DBAG Eurogov Germany 5-10 PR104.56105.29104.38-0.75%03/02 
 DBAG Eurogov Germany 10+ PR112.69114.78112.34-2.19%03/02 
 DBAG Eurogov Germany 1-10 PR86.1586.5786.03-0.51%03/02 
 EB REXX Germany 5.5-10.5 PR114.63115.46114.41-0.86%00:04:00 
 TR Germany 10 Years Government Benchmark551.481551.481551.4810.00%02/02 
 EUROGOV Fance 1-10Y Price80.492980.830080.4020-0.47%03/02 
 Eb.Rexx Government Germany 5.5-10.5 TR211.9210213.4660211.5190-0.85%00:04:00 
 TR Netherlands 10 Years Government Benchmark610.479610.479610.4790.00%02/02 
 Deut Börse EUROGOV France 5-10 TR226.34227.86226.06-0.76%03/02 
 TR France 10 Years Government Benchmark740.065740.065740.0650.00%02/02 
 Tel Gov - CPI Linked 5-10372.0373.3370.7+0.35%02/02 
 Tel Gov - CPI Linked 10+416.9418.5415.1+0.50%02/02 
 Tel Gov - Shekel 5+632.6633.8629.9+0.81%02/02 
 TR Denmark 10 Years Government Benchmark693.582693.582693.5820.00%02/02 
 TR Australia 10 Years Government Benchmark1,300.9981,300.9981,300.9980.00%02/02 
 TR Spain 10 Years Government Benchmark1,124.0531,124.0531,124.0530.00%02/02 
 TR Ireland 10 Years Government Benchmark826.860826.860826.8600.00%02/02 
 TR Belgium 10 Years Government Benchmark759.780759.780759.7800.00%02/02 
 TR Japan 10 Years Government Benchmark324.794324.794324.7940.00%02/02 
 SSE Enterprise Bond227.44227.48227.44-0.01%03/02 
 SSE Convertible Bond355.24356.48353.99-0.35%03/02 
 SSE CB 30165.67166.09165.63+0.03%03/02 
 SSE Credit Bond 100189.21189.27189.11-0.02%03/02 
 Shanghai SE Treasury Bond199.09199.10199.07+0.01%03/02 
 SSE 5-Year Credit Bond225.84225.88225.84-0.01%03/02 
 TR Portugal 10 Years Government Benchmark832.438832.438832.4380.00%02/02 
 TR New Zealand 10 Years Government Benchmark927.546927.546927.5460.00%02/02 
 TR Greece 10 Years Government Benchmark339.878339.878339.8780.00%02/02 
 Tadawul Sukuk & Bonds952.38952.53943.84+0.90%02/02 
 TR Poland 10 Years Government Benchmark398.471398.471398.4710.00%02/02 
 TR Austria 10 Years Government Benchmark644.436644.436644.4360.00%02/02 
 TR Czech Republic 10 Years Government Benchmark282.524282.524282.5240.00%02/02 
 TR Norway 10 Years Government Benchmark566.625566.625566.6250.00%02/02 
 TR Finland 10 Years Government Benchmark688.042688.042688.0420.00%02/02 
 EuroMTS Eurozone IG 7-10Y Governmen239.29239.29239.29-1.16%03/02 
 EuroMTS Eurozone IG Government Broa234.44234.44234.44-1.00%07/10 
 TR Eurozone 10 Years Government Benchmark238.511238.511238.5110.00%02/02 
 FTSE MTS Eur Gov Bond IG 7-10Y Ex-CNO237.333237.333237.333-1.13%03/02 
 TR Hungary 10 Years Government Benchmark448.522448.522448.5220.00%02/02 
 TR South Africa 10 Years Government Benchmark945.054945.054945.0540.00%02/02 
 EMTX 7-10 Y RT230.14230.14230.14-1.00%07/10 
 SBI Foreign AAA-BBB 5-10 TR133.15134.04132.96-0.66%03/02 
 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email