Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ số Trái phiếu

Bạn có thể tìm các chỉ số hàng đầu thế giới trên trang Chỉ số Chính

Tìm Kiếm Chỉ Số Trái Phiếu

Quốc gia Niêm yết:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Tìm kiếm
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 Chỉ sốLần cuốiCaoThấp% T.đổiThời gian
 TR UK 10 Years Government Benchmark916.653916.653916.6530.00%11/08 
 FTSE Actuaries Govt Securities UK Linked over 5 ye683.47683.47683.47-1.68%11/08 
 Short Treas 7-10T76.1776.1776.17-0.12%10/08 
 SGI Double Short 10Y US Treasuries81.4681.4681.460.00%11/08 
 TR US 10 Year Government Benchmark620.265620.265620.2650.00%11/08 
 TR Canada 10 Years Government Benchmark824.991824.991824.9910.00%11/08 
 TR Canadian Corporate All Bond 5 10 Y268.021268.021268.021+0.27%10/08 
 TR Canadian Corporate All Bond 7 10 Y275.217275.217275.217+0.30%10/08 
 TR Canadian All Bond 5 10 Y234.101234.101234.101+0.28%10/08 
 TR Canadian Corporate All Bond 10+ Y318.707318.707318.707+0.09%10/08 
 TR Canadian Financial All Bond 10+ Y318.368318.368318.368+0.18%10/08 
 TR Canadian All Bond 10+ Y287.459287.459287.459+0.25%10/08 
 TR Canadian Financial All Bond 5 10 Y259.217259.217259.217+0.25%10/08 
 TR Canadian All Bond 7 10 Y244.331244.331244.331+0.29%10/08 
 TR Canadian Financial All Bond 7 10 Y275.475275.475275.475+0.26%10/08 
 TR Canadian Government All Bond 5 10 Y204.183204.183204.183+0.26%10/08 
 TR Canadian Government All Bond 7 10 Y216.775216.775216.775+0.27%10/08 
 TR Canadian Government All Bond 10+ Y256.225256.225256.225+0.17%10/08 
 TR Canadian Industrial All Bond 5 10 Y276.316276.316276.316+0.28%10/08 
 TR Canadian Industrial All Bond 7 10 Y283.319283.319283.319+0.32%10/08 
 TR Canadian Industrial All Bond 10+ Y321.400321.400321.400+0.06%10/08 
 TR Canadian Provincial All Bond 5 10 Y242.397242.397242.397+0.30%10/08 
 TR Canadian Provincial All Bond 7 10 Y248.989248.989248.989+0.31%10/08 
 TR Canadian Provincial All Bond 10+ Y289.657289.657289.657+0.34%10/08 
 TR Sweden 10 Years Government Benchmark1,043.9621,043.9621,043.9620.00%11/08 
 MTS Italy BOT Ex Bank of Italy315.52315.52315.52+0.01%11/08 
 MTS Italy 10y Government Bond295.09295.09295.09-0.45%11/08 
 TR Italy 10 Years Government Benchmark1,107.2761,107.2761,107.2760.00%11/08 
 TR Switzerland 10 Years Government Benchmark369.905369.905369.9050.00%11/08 
 Nifty GS 10Yr2,021.652,027.312,021.02-0.25%16:00:20 
 Nifty 10 Year Benchmark G Sec Clean Price869.21871.65868.93-0.27%16:00:20 
 DBAG Eurogov Germany 5-10 PR113.84113.86113.54-0.07%15:57:00 
 DBAG Eurogov Germany 10+ PR133.24133.42132.54-0.50%15:57:00 
 DBAG Eurogov Germany 1-10 PR92.5692.5792.35-0.06%15:57:00 
 EB REXX Germany 5.5-10.5 PR125.50125.52125.15-0.05%15:57:00 
 TR Germany 10 Years Government Benchmark602.350602.350602.3500.00%11/08 
 EUROGOV Fance 1-10Y Price85.847785.857085.6850-0.06%15:57:00 
 Eb.Rexx Government Germany 5.5-10.5 TR230.8579230.8860230.2010-0.04%15:57:00 
 TR Netherlands 10 Years Government Benchmark667.650667.650667.6500.00%11/08 
 Deut Börse EUROGOV France 5-10 TR242.45242.48241.84-0.10%15:57:00 
 TR France 10 Years Government Benchmark791.659791.659791.6590.00%11/08 
 TR Denmark 10 Years Government Benchmark819.431819.431819.4310.00%11/08 
 TR Australia 10 Years Government Benchmark1,303.5471,303.5471,303.5470.00%11/08 
 TR Spain 10 Years Government Benchmark1,205.4141,205.4141,205.4140.00%11/08 
 TR Ireland 10 Years Government Benchmark892.461892.461892.4610.00%11/08 
 TR Belgium 10 Years Government Benchmark828.762828.762828.7620.00%11/08 
 TR Japan 10 Years Government Benchmark325.361325.361325.3610.00%11/08 
 SSE Enterprise Bond223.03223.06223.030.01%14:59:50 
 SSE Convertible Bond365.75366.01364.97+0.10%14:59:08 
 SSE CB 30164.73164.73164.10+0.39%14:59:47 
 SSE Credit Bond 100177.66177.77177.53+0.01%14:59:59 
 Shanghai SE Treasury Bond196.56196.56196.53+0.01%14:59:47 
 SSE 5-Year Credit Bond222.85222.85222.83+0.02%14:59:50 
 TR Portugal 10 Years Government Benchmark896.759896.759896.7590.00%11/08 
 TR New Zealand 10 Years Government Benchmark957.949957.949957.9490.00%11/08 
 TR Greece 10 Years Government Benchmark370.895370.895370.8950.00%11/08 
 Tadawul Sukuk & Bonds967.33967.55965.96+0.10%10/08 
 TR Poland 10 Years Government Benchmark396.781396.781396.7810.00%11/08 
 TR Austria 10 Years Government Benchmark703.363703.363703.3630.00%11/08 
 TR Czech Republic 10 Years Government Benchmark292.100292.100292.1000.00%11/08 
 TR Norway 10 Years Government Benchmark557.644557.644557.6440.00%11/08 
 TR Finland 10 Years Government Benchmark751.307751.307751.3070.00%11/08 
 EuroMTS Eurozone IG 7-10Y Governmen258.37258.37258.37-0.62%11/08 
 EuroMTS Eurozone IG Government Broa259.37259.37259.37-0.09%11/08 
 TR Eurozone 10 Years Government Benchmark260.512260.512260.5120.00%11/08 
 FTSE MTS Eur Gov Bond IG 7-10Y Ex-CNO256.712256.712256.712-0.61%11/08 
 TR Hungary 10 Years Government Benchmark420.333420.333420.3330.00%11/08 
 TR South Africa 10 Years Government Benchmark893.717893.717893.7170.00%11/08 
 EMTX 7-10 Y RT255.23255.23255.23-0.61%11/08 
 SBI Foreign AAA-BBB 5-10 TR134.76134.98134.63-0.16%15:57:00 
 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email