Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ số Trái phiếu

Bạn có thể tìm các chỉ số hàng đầu thế giới trên trang Chỉ số Chính

Tìm Kiếm Chỉ Số Trái Phiếu

Quốc gia Niêm yết:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Tìm kiếm
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 Chỉ sốLần cuốiCaoThấp% T.đổiThời gian
 TR UK 10 Years Government Benchmark936.182936.182936.1820.00%15/11 
 FTSE Actuaries Govt Securities UK Linked over 5 ye714.50714.50714.50+0.00%00:34:00 
 Short Treas 7-10T79.0879.0879.08-0.20%14/11 
 SGI Double Short 10Y US Treasuries99.96100.0999.85+0.18%18:57:00 
 TR US 10 Year Government Benchmark555.148555.148555.1480.00%15/11 
 10-year US Treasury VIX4.074.283.340.00%04:14:00 
 TR Canada 10 Years Government Benchmark807.760807.760807.7600.00%15/11 
 TR Canadian Corporate All Bond 5 10 Y242.618242.618242.618+0.09%14/11 
 TR Canadian Corporate All Bond 7 10 Y248.428248.428248.428+0.08%14/11 
 TR Canadian All Bond 5 10 Y219.351219.351219.351+0.11%14/11 
 TR Canadian Corporate All Bond 10+ Y297.712297.712297.712+0.14%14/11 
 TR Canadian Financial All Bond 10+ Y297.039297.039297.039+0.22%14/11 
 TR Canadian All Bond 10+ Y277.875277.875277.875+0.16%14/11 
 TR Canadian Financial All Bond 5 10 Y235.180235.180235.180+0.13%14/11 
 TR Canadian All Bond 7 10 Y228.320228.320228.320+0.11%14/11 
 TR Canadian Financial All Bond 7 10 Y247.374247.374247.374+0.13%14/11 
 TR Canadian Government All Bond 5 10 Y198.369198.369198.369+0.16%14/11 
 TR Canadian Government All Bond 7 10 Y209.205209.205209.205+0.18%14/11 
 TR Canadian Government All Bond 10+ Y258.797258.797258.797+0.29%14/11 
 TR Canadian Industrial All Bond 5 10 Y249.820249.820249.820+0.06%14/11 
 TR Canadian Industrial All Bond 7 10 Y255.694255.694255.694+0.04%14/11 
 TR Canadian Industrial All Bond 10+ Y300.521300.521300.521+0.13%14/11 
 TR Canadian Provincial All Bond 5 10 Y225.109225.109225.109+0.09%14/11 
 TR Canadian Provincial All Bond 7 10 Y230.722230.722230.722+0.09%14/11 
 TR Canadian Provincial All Bond 10+ Y278.913278.913278.913+0.12%14/11 
 TR Sweden 10 Years Government Benchmark1,081.6411,081.6411,081.6410.00%15/11 
 OMRX Bond All plus Muni683.81683.81683.61+0.00%09/03 
 OMRX All plus Muni1,276.641,276.641,276.29+0.00%09/03 
 MTS Italy BOT Ex Bank of Italy318.12318.12318.120.00%00:01:00 
 MTS Italy 10y Government Bond261.51261.51261.51+0.00%00:00:00 
 TR Italy 10 Years Government Benchmark971.382971.382971.3820.00%15/11 
 TR Switzerland 10 Years Government Benchmark390.004390.004390.0040.00%15/11 
 Nifty GS 10Yr1,646.841,650.271,646.84-0.27%17:00:22 
 Nifty 10 Year Benchmark G Sec Clean Price897.85899.77897.85-0.30%17:00:22 
 DBAG Eurogov Germany 5-10 PR124.02124.06123.96-0.09%18:41:20 
 DBAG Eurogov Germany 10+ PR151.16151.30151.05-0.17%18:41:20 
 DBAG Eurogov Germany 1-10 PR99.1099.1299.06-0.05%18:41:20 
 EB REXX Germany 5.5-10.5 PR137.14137.18137.07-0.08%18:41:30 
 BUNDF 5XL389.51389.51389.510.00%18:57:02 
 BUNDF 10XL1,047.341,047.341,047.340.00%18:57:02 
 BUNDF 15XL1,785.391,785.391,785.390.00%18:57:02 
 BUNDF 5XS14.1514.1514.150.00%18:57:02 
 BUNDF 10XS1.3901.3901.3900.00%17:38:34 
 BUNDF 15XS0.09000.09000.09000.00%14:01:17 
 TR Germany 10 Years Government Benchmark620.220620.220620.2200.00%15/11 
 EUROGOV Fance 1-10Y Price96.614996.631896.5904-0.04%18:41:00 
 Eb.Rexx Government Germany 5.5-10.5 TR240.4784240.5407240.3438-0.07%18:41:00 
 TR Netherlands 10 Years Government Benchmark674.261674.261674.2610.00%15/11 
 Deut Börse EUROGOV France 5-10 TR250.86250.95250.80-0.06%18:41:20 
 TR France 10 Years Government Benchmark800.530800.530800.5300.00%15/11 
 TR Denmark 10 Years Government Benchmark821.614821.614821.6140.00%15/11 
 TR Australia 10 Years Government Benchmark1,296.0051,296.0051,296.0050.00%15/11 
 TR Spain 10 Years Government Benchmark1,163.8161,163.8161,163.8160.00%15/11 
 TR Ireland 10 Years Government Benchmark901.843901.843901.8430.00%15/11 
 TR Belgium 10 Years Government Benchmark837.312837.312837.3120.00%15/11 
 TR Japan 10 Years Government Benchmark321.473321.473321.4730.00%15/11 
 SSE Enterprise Bond190.92190.92190.86+0.04%14:14:00 
 Shanghai SE Corporate Bond224.01224.01223.94+0.04%14:14:00 
 SSE Convertible Bond271.83272.38270.80+0.30%14:14:00 
 SSE CB 30151.02151.02150.87+0.05%14:14:00 
 SSE Credit Bond 100179.62179.64179.38+0.10%14:14:00 
 Shanghai SE Treasury Bond168.28168.28168.21+0.05%14:14:00 
 SSE 5-Year Credit Bond190.10190.10189.96+0.08%14:14:00 
 TR Portugal 10 Years Government Benchmark833.808833.808833.8080.00%15/11 
 TR New Zealand 10 Years Government Benchmark927.258927.258927.2580.00%15/11 
 TR Greece 10 Years Government Benchmark277.858277.858277.8580.00%15/11 
 Tadawul Sukuk & Bonds988.82988.82988.82+0.00%15/11 
 TR Poland 10 Years Government Benchmark430.992430.992430.9920.00%15/11 
 TR Austria 10 Years Government Benchmark703.993703.993703.9930.00%15/11 
 TR Czech Republic 10 Years Government Benchmark304.435304.435304.4350.00%15/11 
 TR Norway 10 Years Government Benchmark566.847566.847566.8470.00%15/11 
 TR Finland 10 Years Government Benchmark774.055774.055774.0550.00%15/11 
 iBoxx EUR Liquid Sover Divers 1-10161.83161.83161.83-0.03%30/04 
 EuroMTS Eurozone IG 7-10Y Governmen258.28258.28258.28+0.00%00:01:00 
 EuroMTS Eurozone IG Government Broa258.41258.41258.41+0.15%17:31:00 
 TR Eurozone 10 Years Government Benchmark268.274268.274268.2740.00%15/11 
 FTSE Euro corporate Government Bond 7 10 years mat129.295129.557129.260-0.24%18:57:00 
 FTSE Euro corporate Government Bond >10 years matu147.314147.506147.282-0.15%18:57:00 
 FTSE Eurozone Government Bond 7 10 years132.510132.540132.378+0.07%18:57:00 
 FTSE Eurozone Government Bond >10Y142.286142.353142.158+0.04%18:57:00 
 FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG 10-15Y63.20463.20463.2040.00%00:00:00 
 FTSE MTS Eur Gov Bond IG 7-10Y Ex-CNO256.347256.347256.347+0.00%00:01:00 
 TR Hungary 10 Years Government Benchmark505.116505.116505.1160.00%15/11 
 TR South Africa 10 Years Government Benchmark630.902630.902630.9020.00%15/11 
 EMTX 7-10 Y RT254.21254.21254.21-0.16%14/11 
 SBI Foreign AAA-BBB 5-10 TR144.98145.00144.97-0.03%18:39:00 
 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email