Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ số Trái phiếu

Bạn có thể tìm các chỉ số hàng đầu thế giới trên trang Chỉ số Chính

Tìm Kiếm Chỉ Số Trái Phiếu

Quốc gia Niêm yết:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Tìm kiếm
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 Chỉ sốLần cuốiCaoThấp% T.đổiThời gian
 TR UK 10 Years Government Benchmark988.034988.034988.0340.00%25/01 
 FTSE Actuaries Govt Securities UK Linked over 5 ye872.56872.56872.56-0.48%25/01 
 Short Treas 7-10T70.9270.9270.92-0.01%24/01 
 SGI Double Short 10Y US Treasuries81.4681.5780.960.00%13/03 
 TR US 10 Year Government Benchmark683.336683.336683.3360.00%25/01 
 10-year US Treasury VIX4.715.154.60-5.42%15/05 
 TR Canada 10 Years Government Benchmark887.329887.329887.3290.00%25/01 
 TR Canadian Corporate All Bond 5 10 Y286.040286.040286.040+0.11%24/01 
 TR Canadian Corporate All Bond 7 10 Y295.204295.204295.204+0.09%24/01 
 TR Canadian All Bond 5 10 Y247.610247.610247.610+0.10%24/01 
 TR Canadian Corporate All Bond 10+ Y357.558357.558357.558-0.12%24/01 
 TR Canadian Financial All Bond 10+ Y355.375355.375355.375+0.11%24/01 
 TR Canadian All Bond 10+ Y324.493324.493324.493-0.03%24/01 
 TR Canadian Financial All Bond 5 10 Y277.550277.550277.550+0.20%24/01 
 TR Canadian All Bond 7 10 Y259.572259.572259.572+0.10%24/01 
 TR Canadian Financial All Bond 7 10 Y297.094297.094297.094+0.15%24/01 
 TR Canadian Government All Bond 5 10 Y216.196216.196216.196+0.05%24/01 
 TR Canadian Government All Bond 7 10 Y230.078230.078230.078+0.07%24/01 
 TR Canadian Government All Bond 10+ Y289.984289.984289.984-0.12%24/01 
 TR Canadian Industrial All Bond 5 10 Y294.289294.289294.289+0.06%24/01 
 TR Canadian Industrial All Bond 7 10 Y303.104303.104303.104+0.06%24/01 
 TR Canadian Industrial All Bond 10+ Y360.828360.828360.828-0.19%24/01 
 TR Canadian Provincial All Bond 5 10 Y255.009255.009255.009+0.15%24/01 
 TR Canadian Provincial All Bond 7 10 Y263.857263.857263.857+0.17%24/01 
 TR Canadian Provincial All Bond 10+ Y327.384327.384327.384+0.04%24/01 
 TR Sweden 10 Years Government Benchmark1,145.1471,145.1471,145.1470.00%25/01 
 OMRX Bond All plus Muni683.81683.81683.610.00%04/02 
 OMRX All plus Muni1,276.641,276.641,276.290.00%04/02 
 MTS Italy BOT Ex Bank of Italy316.87316.87316.87-0.01%25/01 
 MTS Italy 10y Government Bond334.90334.90334.90-0.03%25/01 
 TR Italy 10 Years Government Benchmark1,267.9371,267.9371,267.9370.00%25/01 
 TR Switzerland 10 Years Government Benchmark385.746385.746385.7460.00%25/01 
 Nifty GS 10Yr2,038.172,041.352,037.12+0.03%25/01 
 Nifty 10 Year Benchmark G Sec Clean Price909.75911.17909.28+0.01%25/01 
 DBAG Eurogov Germany 5-10 PR122.32122.38122.25-0.09%23:00:00 
 DBAG Eurogov Germany 10+ PR161.69162.06161.43-0.43%23:00:00 
 DBAG Eurogov Germany 1-10 PR97.8797.9097.82-0.05%23:00:00 
 EB REXX Germany 5.5-10.5 PR135.48135.56135.40-0.07%00:04:00 
 BUNDF 5XL512.75517.23499.230.00%04/02 
 BUNDF 10XL1,754.961,785.401,664.250.00%04/02 
 BUNDF 15XL3,631.013,724.903,355.180.00%04/02 
 BUNDF 5XS9.7910.069.700.00%04/02 
 BUNDF 10XS0.6400.6800.6300.00%04/02 
 BUNDF 15XS0.03000.03000.03000.00%04/02 
 TR Germany 10 Years Government Benchmark659.755659.755659.7550.00%25/01 
 EUROGOV Fance 1-10Y Price91.500291.573091.4810-0.10%26/01 
 Eb.Rexx Government Germany 5.5-10.5 TR247.7319247.8820247.5980-0.07%00:04:00 
 TR Netherlands 10 Years Government Benchmark719.864719.864719.8640.00%25/01 
 Deut Börse EUROGOV France 5-10 TR259.92260.19259.85-0.12%23:00:00 
 TR France 10 Years Government Benchmark865.589865.589865.5890.00%25/01 
 TR Denmark 10 Years Government Benchmark870.240870.240870.2400.00%25/01 
 TR Australia 10 Years Government Benchmark1,455.9531,455.9531,455.9530.00%25/01 
 TR Spain 10 Years Government Benchmark1,343.6271,343.6271,343.6270.00%25/01 
 TR Ireland 10 Years Government Benchmark956.199956.199956.1990.00%25/01 
 TR Belgium 10 Years Government Benchmark917.409917.409917.4090.00%25/01 
 TR Japan 10 Years Government Benchmark325.027325.027325.0270.00%25/01 
 SSE Enterprise Bond220.06220.06220.01+0.03%26/01 
 Shanghai SE Corporate Bond249.22249.22249.200.00%25/12 
 SSE Convertible Bond372.05373.02370.44+0.31%26/01 
 SSE CB 30163.77163.77163.72+0.04%26/01 
 SSE Credit Bond 100180.74180.84180.46+0.09%26/01 
 Shanghai SE Treasury Bond192.58192.84192.58-0.01%26/01 
 SSE 5-Year Credit Bond219.00219.02218.98+0.02%26/01 
 TR Portugal 10 Years Government Benchmark1,001.4781,001.4781,001.4780.00%25/01 
 TR New Zealand 10 Years Government Benchmark1,019.2261,019.2261,019.2260.00%25/01 
 TR Greece 10 Years Government Benchmark391.926391.926391.9260.00%25/01 
 Tadawul Sukuk & Bonds995.72995.73993.52+0.11%25/01 
 TR Poland 10 Years Government Benchmark437.163437.163437.1630.00%25/01 
 TR Austria 10 Years Government Benchmark758.037758.037758.0370.00%25/01 
 TR Czech Republic 10 Years Government Benchmark293.851293.851293.8510.00%25/01 
 TR Norway 10 Years Government Benchmark598.042598.042598.0420.00%25/01 
 TR Finland 10 Years Government Benchmark827.053827.053827.0530.00%25/01 
 iBoxx EUR Liquid Sover Diversi 7-10173.6770173.6770173.24020.22%13/05 
 iBoxx EUR Liquid Sover Divers 1-10161.83161.83161.83-0.03%30/04 
 IBX EOLISO10+TR192.6893192.6918191.76140.47%13/05 
 iBoxx EUR Eurozone 7-10258.4983258.4983257.91530.20%13/05 
 iBoxx EUR Eurozone 10+312.0584312.0595310.69170.43%13/05 
 iBoxx EUR Sub-Sovereigns 10+315.4238315.7825314.33470.29%06/05 
 EuroMTS Eurozone IG 7-10Y Governmen283.44283.44283.44-0.08%25/01 
 EuroMTS Eurozone IG Government Broa283.22283.22283.22-0.25%25/01 
 TR Eurozone 10 Years Government Benchmark285.338285.338285.3380.00%25/01 
 FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG 10-15Y54.55254.55254.5520.00%21/03 
 FTSE MTS Eur Gov Bond IG 7-10Y Ex-CNO275.586275.586275.5860.00%21/03 
 TR Hungary 10 Years Government Benchmark506.854506.854506.8540.00%25/01 
 TR South Africa 10 Years Government Benchmark873.664873.664873.6640.00%25/01 
 EMTX 7-10 Y RT278.85278.85278.85-0.08%25/01 
 SBI Foreign AAA-BBB 5-10 TR147.59147.67147.54+0.01%23:00:00 
 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email