x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Tất cả các loại tiền điện tử

Tìm đồng tiền
   
   
   
Tìm

Bitcoin (35.55%)

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BTC/USD Bitfinex 4,263.0 4,469.9 4,152.0 -1.66% 37.34K 15:16:50  
  BTC/KRW Bithumb 4,875,000 5,042,000 4,848,000 -2.99% 27.73K 15:16:48  
  BTC/CNY OKCoin 29,054.0 30,160.0 28,112.0 -0.01% 23.95K 15:16:45  
  BTC/CNY BTCC 29,975.0 29,975.0 29,975.0 +0.00% 20.41K 17/08  
  BTC/CNY Huobi 29,158.0 29,546.0 28,333.0 -0.14% 19.94K 15:17:01  
  BTC/USD GDAX 4,271.9 4,469.0 4,180.0 -4.06% 18.35K 15:16:55  
  BTC/USD BitStamp 4,273.0 4,480.0 4,167.2 -1.07% 15.38K 08:14:58  
  BTC/USD Poloniex 4,260.0 4,469.0 4,152.6 -1.67% 10.70K 15:17:01  
  BTC/KRW Coinone 4,870,500 5,048,500 4,845,500 -3.16% 6.62K 15:17:00  
  BTC/USD Bittrex 4,242.01 4,480.00 4,150.02 -1.85% 5.70K 15:16:46  
  BTC/EUR Kraken 3,659.0 3,721.0 3,555.1 +0.61% 4.97K 15:16:42  
  BTC/CNY CHBTC 29,000 30,000 28,256 -0.26% 3.30K 15:16:54  
  BTC/EUR BitStamp 3,640.6 3,827.0 3,581.9 -1.58% 2.12K 08:14:58  
  BTC/EUR GDAX 3,671.2 3,852.0 3,601.0 -4.02% 2.07K 15:16:58  
  BTC/USD HitBTC 4,248.89 4,466.17 4,162.46 -4.69% 1.50K 15:07:46  
  BTC/CNY Yunbi 29,101.12 30,199.99 28,600.00 -0.84% 1.35K 15:16:56  
  BTC/PLN BitBay 15,799.57 16,197.40 15,500.00 +0.19% 1.08K 15:16:53  
  BTC/USD OKCoin 4,463.8 4,659.7 4,290.7 -0.32% 0.83K 15:16:45  
  BTC/USD itBit 4,267.5 4,361.4 4,186.9 -0.27% 0.79K 15:16:56  
  BTC/USD xBTCe 4,270.70 4,455.70 4,196.42 -1.36% 0.68K 15:16:48  
  BTC/BRL FoxBit 14,254.10 14,500.00 14,021.00 -0.94% 0.49K 15:16:59  
  BTC/RUB Exmo 250,019 257,800 245,050 -0.27% 0.34K 15:16:57  
  BTC/BRL MercadoBitcoin 14,385.00 14,499.00 14,085.00 +0.74% 0.30K 15:16:50  
  BTC/TRY BTCTurk 15,850.00 16,250.00 15,510.00 +1.15% 0.30K 06:24:26  
  BTC/GBP GDAX 3,390.0 3,498.6 3,275.4 -2.57% 0.29K 15:16:58  
  BTC/USD Exmo 4,250.00 4,315.00 4,106.96 +0.83% 0.22K 15:16:57  
  BTC/EUR Exmo 3,623.10 3,773.00 3,545.00 -0.71% 0.13K 15:16:58  
  BTC/GBP Kraken 3,325.0 3,525.0 3,286.7 -1.34% 0.12K 15:13:33  
  BTC/CAD ANX 5,434.3 6,154.3 5,303.4 -0.37% 0.06K 15:17:02  
  BTC/JPY ANX 470,219 531,332 457,869 -0.23% 0.06K 15:17:01  
  BTC/USD Kraken 4,275.1 4,348.9 4,199.8 -0.92% 0.05K 15:16:42  
  BTC/CAD Kraken 5,499.00 5,500.00 5,250.00 +0.90% 0.03K 15:15:03  
  BTC/UAH Exmo 108,590 110,000 106,850 -0.35% 0.03K 15:16:59  
  BTC/SGD ANX 5,909.1 6,660.4 5,739.5 +0.46% 0.03K 15:16:51  
  BTC/CNY ANX 28,489.9 32,600.2 28,489.9 -0.82% 0.03K 15:16:50  
  BTC/EUR ANX 3,755.3 4,160.1 3,668.2 +2.29% 0.02K 15:16:47  
  BTC/NZD ANX 6,013.7 6,673.1 5,998.1 +1.76% 0.01K 15:16:46  
  BTC/HKD ANX 34,500.0 38,218.7 34,352.8 +2.45% 0.01K 15:16:46  
  BTC/USD ANX 4,410.1 4,885.5 4,381.9 +2.46% 0.01K 15:16:47  
  BTC/JPY Kraken 476,404 486,990 465,000 -0.64% 0.01K 15:15:46  
  BTC/AUD ANX 5,580.9 6,173.8 5,573.0 +2.25% 0.01K 15:16:46  
  BTC/CHF ANX 4,299.3 4,329.2 4,299.3 +3.75% 0.00K 15:16:45  
  BTC/EUR itBit 3,634.3 3,673.3 3,590.7 -0.50% 0.00K 15:16:56  
  BTC/GBP xBTCe 2,028.31 2,028.31 2,028.31 0.00% 0 15:16:10  
  BTC/RUB xBTCe 270,659.34 270,830.91 270,659.34 -1.31% 0 15:16:57  
  BTC/CNH xBTCe 30,568.60 27,568.87 30,568.60 +1.16% 0 15:16:52  
  BTC/JPY xBTCe 294,044.6 294,044.6 294,044.6 0.00% 0 15:16:59  
  BTC/EUR xBTCe 3,791.43 3,302.73 3,619.92 +0.00% 0 15:17:00  
  BTC/GBP ANX 3,480.5 3,496.5 3,480.5 +4.05% 0 15:16:44  
  BTC/SGD itBit 5,854.2 5,865.6 5,751.3 -0.12% 0 15:16:56  

Bitcoin Cash (28.52%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BCH/KRW Bithumb 646,000 700,000 336,000 +91.52% 1.50M 15:16:56  
  BCH/USD Bitfinex 569.00 576.90 297.71 +49.86% 295.06K 15:16:55  
  BCH/BTC Bittrex 0.13730 0.13756 0.06785 +57.26% 290.51K 15:16:46  
  BCH/KRW Coinone 663,500 770,000 338,500 +96.01% 264.28K 15:17:01  
  BCH/BTC Bitfinex 0.13349 0.13599 0.06702 +52.43% 174.90K 15:16:56  
  BCH/BTC HitBTC 0.13500 0.13597 0.06697 +101.49% 151.46K 15:07:51  
  BCH/CNY Yunbi 4,020.00 4,500.00 1,996.99 +57.58% 73.63K 15:16:47  
  BCH/BTC Kraken 0.14000 0.14029 0.09880 +36.07% 34.48K 15:16:21  
  BCH/USD Bittrex 577.99 584.88 300.50 +54.11% 30.17K 15:16:47  
  BCH/ETH Bittrex 1.93531 1.97600 0.97824 +54.82% 12.43K 15:16:48  
  BCH/ETH Bitfinex 1.8979 1.9699 0.9712 +51.90% 9.88K 15:16:56  
  BCH/EUR Kraken 497.79 497.79 367.00 +33.99% 8.96K 15:16:21  
  BCH/USD HitBTC 575.000 575.000 297.000 +91.79% 4.45K 15:07:45  
  BCH/PLN BitBay 1,805.00 1,805.01 1,274.01 +29.75% 3.56K 15:16:54  
  BCH/ETH HitBTC 1.8822 1.9247 0.9601 +94.28% 2.02K 15:07:45  
  BCH/USD xBTCe 545.98 508.00 306.72 +42.44% 0.48K 15:16:11  
  BCH/USD Kraken 572.00 584.00 439.78 +30.07% 0.13K 15:16:21  

Ethereum (12.26%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ETH/KRW Bithumb 342,500 348,700 335,100 -0.71% 438.07K 15:16:50  
  ETH/KRW Coinone 342,400 348,200 337,150 -0.88% 164.33K 15:16:59  
  ETH/BTC Poloniex 0.07029 0.07139 0.06850 0.00% 140.12K 15:16:39  
  ETH/USD Bitfinex 299.98 308.00 293.00 -1.11% 138.54K 15:16:51  
  ETH/BTC Bittrex 0.07011 0.07181 0.06840 -0.27% 114.54K 15:16:46  
  ETH/USD GDAX 300.82 306.09 296.50 -1.38% 101.92K 15:16:56  
  ETH/CNY CHBTC 2,043.00 2,099.99 2,011.00 -0.59% 73.40K 15:16:53  
  ETH/BTC Bitfinex 0.07032 0.07154 0.06853 +0.25% 64.93K 15:16:51  
  ETH/CNY Yunbi 2,031.31 2,100.00 2,021.00 -1.30% 61.26K 15:16:53  
  ETH/USD Poloniex 299.10 306.92 294.00 -1.40% 36.31K 15:17:01  
  ETH/BTC Binance 0.07014 0.07247 0.06808 +1.94% 31.52K 15:17:02  
  ETH/BTC HitBTC 0.07045 0.07148 0.06808 +2.43% 22.95K 15:06:42  
  ETH/EUR Kraken 256.20 262.00 252.00 -0.26% 18.84K 15:16:53  
  ETH/BTC GDAX 0.07039 0.07130 0.06803 +2.40% 13.87K 15:16:57  
  ETH/USD Bittrex 299.00 308.50 293.00 -1.32% 12.06K 15:16:47  
  ETH/BTC xBTCe 0.07092 0.07062 0.06911 +0.61% 11.21K 15:15:40  
  ETH/USD HitBTC 300.030 307.520 293.450 -2.10% 8.65K 15:07:41  
  ETH/EUR GDAX 258.75 264.00 255.00 -1.99% 2.72K 15:17:00  
  ETH/BTC Exmo 0.07016 0.07130 0.06800 +0.31% 1.68K 15:16:57  
  ETH/USD Exmo 297.00 300.00 292.58 +0.32% 1.23K 15:16:58  
  ETH/BTC Kraken 0.07032 0.07128 0.06966 +0.31% 1.04K 15:16:54  
  ETH/PLN BitBay 1,101.00 1,114.54 1,070.00 +0.79% 1.00K 15:16:53  
  ETH/CNY OKCoin 4,463.78 4,659.67 4,290.68 -0.32% 0.83K 15:16:46  
  ETH/USD xBTCe 299.00 306.38 297.66 -0.29% 0.76K 15:16:38  
  ETH/EUR Exmo 257.54 261.55 245.00 -0.33% 0.56K 15:16:58  
  ETH/USD Kraken 301.80 306.48 296.15 +0.08% 0.50K 15:16:52  
  ETH/LTC Exmo 6.4052 6.9543 6.3248 -6.75% 0.45K 15:16:59  
  ETH/RUB Exmo 17,501.00 17,799.99 17,300.00 +0.67% 0.22K 15:17:00  
  ETH/CAD Kraken 384.00 390.10 376.12 +2.10% 0.15K 15:16:52  
  ETH/GBP Kraken 238.49 239.95 231.11 +0.52% 0.14K 15:16:53  
  ETH/JPY Kraken 33,000.0 34,084.0 32,800.0 -0.33% 0.00K 15:16:54  
  ETH/LTC xBTCe 6.780 6.529 6.780 0.00% 0.00K 15:16:36  
  ETH/RUB xBTCe 19,125.68 0.00 19,125.68 +5.75% 0 15:16:34  
  ETH/JPY xBTCe 33,368.31 0.00 33,368.31 +0.00% 0 15:16:37  
  ETH/CNH xBTCe 2,076.06 0.00 2,076.06 0.00% 0 15:16:40  
  ETH/EUR xBTCe 264.73 241.21 264.73 +0.00% 0 15:16:44  

Litecoin (3.53%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  LTC/KRW Bithumb 52,200 55,600 49,010 +3.78% 1.24M 15:16:51  
  LTC/CNY OKCoin 312.00 321.99 290.00 +6.42% 1.08M 15:16:44  
  LTC/CNY Huobi 311.21 320.08 291.00 +5.52% 880.32K 15:16:50  
  LTC/BTC Poloniex 0.01082 0.01120 0.00987 +6.85% 399.70K 15:17:01  
  LTC/USD GDAX 46.03 47.99 43.13 +4.09% 315.59K 15:16:56  
  LTC/BTC Bittrex 0.01082 0.01150 0.00985 +6.86% 233.24K 15:16:46  
  LTC/CNY CHBTC 311.74 322.99 290.22 +5.70% 192.68K 15:16:55  
  LTC/USD Bitfinex 46.04 47.91 42.91 +5.28% 181.65K 15:16:51  
  LTC/BTC Bitfinex 0.01081 0.01120 0.00987 +7.00% 128.55K 15:16:51  
  LTC/BTC GDAX 0.01083 0.01121 0.00988 +8.63% 72.43K 15:16:57  
  LTC/USD Poloniex 46.00 47.90 43.00 +5.02% 54.16K 15:17:02  
  LTC/BTC Kraken 0.01075 0.01165 0.01011 +4.73% 52.73K 15:16:20  
  LTC/BTC Binance 0.01069 0.01120 0.00974 +7.89% 44.16K 15:16:53  
  LTC/USD HitBTC 46.337 47.881 43.042 +5.01% 42.50K 15:07:42  
  LTC/USD BitStamp 47.68 47.93 43.00 +9.41% 32.33K 08:14:59  
  LTC/BTC HitBTC 0.01090 0.01281 0.00969 +10.10% 29.95K 15:07:40  
  LTC/USD OKCoin 48.20 49.50 44.35 +6.40% 29.06K 15:17:01  
  LTC/USD Bittrex 45.800 47.999 43.001 +4.93% 24.99K 15:16:49  
  LTC/ETH Bittrex 0.1530 0.1584 0.1430 +5.15% 14.38K 15:16:49  
  LTC/BTC xBTCe 0.01136 0.01065 0.01039 +6.77% 12.53K 15:17:01  
  LTC/EUR BitStamp 40.690 40.720 36.800 +8.94% 11.94K 08:14:59  
  LTC/CNY BTCC 297.00 303.99 292.01 +0.00% 11.36K 17/08  
  LTC/USD xBTCe 46.43 47.72 43.02 +6.50% 10.20K 15:16:43  
  LTC/BTC BitStamp 0.01117 0.01117 0.00984 +9.91% 10.15K 08:14:59  
  LTC/EUR GDAX 39.620 40.870 36.860 +4.26% 7.79K 15:16:59  
  LTC/EUR Kraken 39.956 41.000 37.000 +6.55% 7.40K 15:15:29  
  LTC/USD Exmo 46.5000 47.4490 42.6000 +7.39% 3.68K 15:16:59  
  LTC/PLN BitBay 171.00 172.90 158.01 +6.25% 2.96K 15:16:54  
  LTC/BRL MercadoBitcoin 151.50 152.79 143.52 +4.41% 2.74K 15:16:50  
  LTC/USD Kraken 45.62 47.28 43.62 +3.22% 2.56K 15:16:52  
  LTC/BTC Exmo 0.01089 0.01130 0.00987 +7.82% 2.16K 15:17:00  
  LTC/BTC BTCC 0.00980 0.01070 0.00980 0.00% 0.18K 17/08  
  LTC/BTC ANX 0.01100 0.01100 0.00970 +2.14% 0.01K 15:16:48  
  LTC/EUR xBTCe 40.075 35.308 40.075 -5.00% 0.00K 15:16:07  
  LTC/RUB xBTCe 2,732.03 0.00 2,730.97 0.00% 0.00K 15:16:41  
  LTC/JPY xBTCe 5,598.58 0.00 5,302.18 +0.00% 0 15:16:51  
  LTC/CNH xBTCe 350.35 350.35 350.35 +0.00% 0 15:16:08  

Tether (2.61%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  USDT/USD Kraken 1.00050 1.00210 0.99020 +0.05% 200.05K 15:16:21  

Ripple (1.21%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XRP/KRW Bithumb 180.00 187.00 176.00 0.00% 226.90M 15:16:55  
  XRP/KRW Coinone 180.00 187.00 176.00 0.00% 72.26M 15:17:00  
  XRP/BTC Poloniex 0.000037 0.000038 0.000035 0.00% 56.38M 15:17:00  
  XRP/BTC Bittrex 0.000037 0.000038 0.000035 0.00% 29.65M 15:16:48  
  XRP/USD Poloniex 0.15900 0.16125 0.15104 +0.95% 14.40M 15:17:01  
  XRP/USD BitStamp 0.15525 0.16010 0.15200 -0.82% 12.23M 08:14:58  
  XRP/USD Bitfinex 0.15877 0.16500 0.15110 +1.02% 9.93M 15:16:52  
  XRP/BTC BitStamp 0.000036 0.000037 0.000035 0.00% 6.73M 08:14:59  
  XRP/BTC Bitfinex 0.000037 0.000038 0.000035 0.00% 4.98M 15:16:51  
  XRP/USD Kraken 0.15870 0.16500 0.15000 +0.32% 4.50M 15:16:54  
  XRP/EUR BitStamp 0.13237 0.13700 0.13024 -1.27% 4.11M 08:14:58  
  XRP/BTC Kraken 0.000037 0.000038 0.000036 0.00% 3.97M 15:16:54  
  XRP/USD Bittrex 0.15798 0.16100 0.15110 0.00% 3.74M 15:16:49  
  XRP/BTC HitBTC 0.000037 0.000038 0.000035 0.00% 3.40M 15:12:59  
  XRP/ETH Bittrex 0.000525 0.000540 0.000510 0.00% 1.02M 15:16:50  
  XRP/EUR Kraken 0.13600 0.13849 0.13010 +0.73% 279.04K 15:16:54  
  XRP/JPY Kraken 17.70 19.19 17.05 +0.34% 4.62K 15:15:46  

Dash (0.91%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DASH/KRW Bithumb 261,300 299,950 256,000 -10.85% 124.92K 15:16:53  
  DASH/BTC Poloniex 0.053841 0.058800 0.053212 -5.54% 33.35K 15:17:01  
  DASH/BTC HitBTC 0.054500 0.058942 0.041275 -4.33% 18.03K 15:05:03  
  DSH/USD Bitfinex 230.840 262.780 223.330 -6.70% 13.34K 15:16:54  
  DASH/USD Bitfinex 230.840 262.780 223.330 -6.70% 13.34K 15:16:52  
  DASH/BTC Bittrex 0.054000 0.058700 0.053000 -5.26% 11.35K 15:16:48  
  DASH/USD Poloniex 230.000 264.549 223.000 -6.46% 8.71K 15:16:42  
  DASH/BTC Bitfinex 0.053890 0.058851 0.053172 -5.32% 8.10K 15:16:52  
  DSH/BTC Bitfinex 0.053890 0.058851 0.053172 -5.32% 8.10K 15:16:55  
  DASH/BTC xBTCe 0.054630 0.057050 0.053830 -5.75% 6.15K 15:16:46  
  DASH/USD HitBTC 230.650 262.090 223.490 -9.69% 5.22K 15:12:58  
  DASH/USD xBTCe 234.540 261.039 227.230 -3.86% 3.25K 15:16:55  
  DASH/USD Bittrex 230.989 264.569 224.507 -5.66% 1.99K 15:16:50  
  DASH/BTC Exmo 0.054686 0.058640 0.054100 -3.54% 1.50K 15:16:58  
  DASH/USD Exmo 233.363 253.000 226.000 -2.25% 0.86K 15:16:59  
  DASH/EUR Kraken 197.39 209.75 195.00 -2.77% 0.72K 15:15:35  
  DASH/RUB Exmo 13,861.0 15,869.6 13,380.0 -2.39% 0.51K 15:17:00  
  DASH/BTC Kraken 0.054995 0.055976 0.054005 -1.07% 0.20K 15:15:35  
  DASH/USD Kraken 238.772 244.999 231.598 -0.51% 0.12K 15:15:46  
  DASH/CNH xBTCe 1,423.49 1,423.49 1,423.49 +0.00% 0 15:16:53  

Ethereum Classic (0.90%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ETC/KRW Bithumb 15,870 16,600 15,605 -0.38% 1.22M 15:16:53  
  ETC/KRW Coinone 15,880 16,400 15,650 +0.06% 604.08K 15:17:00  
  ETC/CNY CHBTC 94.87 98.60 91.91 +1.07% 546.83K 15:16:54  
  ETC/CNY Yunbi 94.51 99.00 92.08 +2.06% 233.99K 15:16:59  
  ETC/BTC Poloniex 0.00324 0.00338 0.00311 0.00% 198.59K 15:16:43  
  ETC/USD Bitfinex 13.823 14.494 13.502 +0.12% 164.86K 15:16:54  
  ETC/BTC Bittrex 0.00326 0.00334 0.00311 0.00% 116.31K 15:16:48  
  ETC/USD Poloniex 13.781 14.460 13.500 -0.42% 108.47K 15:16:43  
  ETC/BTC Bitfinex 0.00325 0.00334 0.00310 0.00% 100.11K 15:16:54  
  ETC/ETH Bittrex 0.04657 0.04700 0.04517 +1.23% 50.33K 15:16:50  
  ETC/ETH Poloniex 0.04645 0.04700 0.04513 +1.54% 29.63K 15:17:03  
  ETC/BTC Kraken 0.00331 0.00331 0.00313 +4.71% 26.88K 15:16:20  
  ETC/USD Bittrex 13.850 14.500 13.510 +1.09% 26.30K 15:16:50  
  ETC/EUR Kraken 11.8845 12.1939 11.4533 +1.09% 17.51K 15:16:20  
  ETC/USD Kraken 13.920 14.200 13.526 +0.87% 8.08K 15:16:20  
  ETC/ETH Kraken 0.04640 0.04650 0.04550 +1.31% 7.59K 15:16:21  

NEO (0.81%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ANS/BTC Bittrex 0.008710 0.010780 0.008240 -6.84% 2.29M 15:16:52  
  ANS/BTC Binance 0.008689 0.010418 0.008160 -3.99% 1.00M 15:17:01  
  ANS/CNY Yunbi 247.200 298.688 241.000 -11.63% 429.49K 15:16:55  
  ANS/USD Bittrex 37.0500 46.0000 35.3920 -9.53% 254.14K 15:16:52  
  ANS/ETH Bittrex 0.12500 0.15300 0.11111 -6.72% 188.47K 15:16:52  

IOTA (0.67%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  IOT/USD Bitfinex 0.9533 1.1000 0.9110 -9.21% 32.14M 15:16:54  
  IOT/BTC Bitfinex 0.000224 0.000247 0.000210 0.00% 15.87M 15:16:54  
  IOT/ETH Bitfinex 0.00319 0.00365 0.00296 -8.31% 3.85M 15:16:55  

Qtum (0.56%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  QTUM/CNY CHBTC 81.07 91.00 79.70 -7.88% 901.20K 15:16:55  
  QTUM/CNY Yunbi 80.230 90.900 77.600 -9.22% 865.92K 15:16:54  
  QTUM/BTC Bittrex 0.002760 0.003150 0.002760 -8.00% 439.84K 15:16:51  
  QTUM/ETH Binance 0.039880 0.044567 0.037835 -6.94% 124.49K 15:16:54  
  QTUM/ETH Bittrex 0.039320 0.045200 0.039150 -8.89% 85.25K 15:16:52  

BitShares (0.46%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BTS/CNY CHBTC 0.9241 0.9586 0.8500 +2.39% 94.66M 15:16:53  
  BTS/CNY Yunbi 0.9200 0.9550 0.8403 +2.35% 24.62M 15:17:00  
  BTS/BTC Poloniex 0.000032 0.000033 0.000029 0.00% 21.46M 15:16:43  
  BTS/BTC Bittrex 0.000032 0.000033 0.000029 0.00% 11.06M 15:16:55  
  BTS/ETH Bittrex 0.000447 0.000470 0.000412 0.00% 272.95K 15:16:53  

EOS (0.36%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  EOS/CNY Yunbi 9.90 10.50 9.80 -3.60% 4.00M 15:16:58  
  EOS/CNY CHBTC 9.92 10.46 9.80 -4.25% 2.57M 15:16:55  
  EOS/BTC HitBTC 0.000336 0.000368 0.000328 0.00% 2.12M 15:07:39  
  EOS/USD Bitfinex 1.4110 1.5459 1.4100 -6.78% 2.05M 15:16:52  
  EOS/BTC Bitfinex 0.000332 0.000364 0.000328 0.00% 985.83K 15:16:52  
  EOS/USD HitBTC 1.4293 1.5542 1.4108 -5.79% 885.01K 15:12:57  
  EOS/ETH Bitfinex 0.004740 0.005103 0.004700 -5.26% 872.90K 15:16:53  
  EOS/ETH Kraken 0.005080 0.005080 0.004650 0.00% 275.99K 15:15:58  
  EOS/EUR Kraken 1.2880 1.3250 1.2487 -0.92% 267.02K 15:15:02  
  EOS/USD Kraken 1.5490 1.5500 1.4650 +1.24% 163.60K 15:15:47  
  EOS/ETH Binance 0.004851 0.005174 0.004743 0.00% 78.28K 15:16:55  
  EOS/BTC Kraken 0.000354 0.000359 0.000341 0.00% 11.58K 15:15:02  

Stratis (0.22%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  STRAT/BTC Bittrex 0.001380 0.001538 0.001366 0.00% 1.19M 15:16:51  
  STRAT/BTC HitBTC 0.001395 0.001531 0.001366 0.00% 899.90K 15:07:39  
  STRAT/BTC Poloniex 0.001383 0.001530 0.001360 0.00% 591.78K 15:16:45  
  STRAT/ETH Bittrex 0.019990 0.021915 0.019450 -2.69% 29.25K 15:16:53  

Zcash (0.21%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ZEC/BTC HitBTC 0.048368 0.049677 0.047160 +0.47% 19.73K 15:07:40  
  ZEC/BTC Poloniex 0.048368 0.050000 0.047500 -0.36% 9.08K 15:16:43  
  ZEC/USD HitBTC 205.9900 214.4800 204.0900 -3.32% 7.93K 15:09:24  
  ZEC/USD Bitfinex 206.1200 215.0100 202.3200 -1.35% 5.21K 15:16:55  
  ZEC/BTC Bittrex 0.048324 0.049679 0.047401 -0.77% 4.93K 15:16:48  
  ZEC/CNY Yunbi 1,386.68 1,427.99 1,368.00 -1.99% 4.69K 15:16:46  
  ZEC/USD Poloniex 206.6669 215.0000 204.0000 -1.36% 4.46K 15:16:43  
  ZEC/BTC Bitfinex 0.048316 0.049708 0.047409 -0.25% 3.05K 15:16:55  
  ZEC/ETH Poloniex 0.6836 0.7038 0.6732 -1.64% 1.87K 15:16:44  
  ZEC/USD Bittrex 206.0000 216.0020 204.0000 -0.96% 1.10K 15:16:51  
  ZEC/EUR Kraken 177.0000 180.3735 175.1140 -1.16% 0.83K 15:16:21  
  ZEC/BTC Kraken 0.048559 0.049600 0.045200 -0.39% 0.78K 15:16:20  
  ZEC/USD Kraken 205.6010 211.7720 202.0100 -2.10% 0.59K 15:16:20  
  ZEC/ETH Bittrex 0.6820 0.7118 0.6723 -1.47% 0.19K 15:16:54  

Monero (0.14%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XMR/BTC Poloniex 0.011174 0.011428 0.010953 +1.26% 66.03K 15:16:43  
  XMR/BTC HitBTC 0.011216 0.011443 0.010900 +1.66% 33.67K 15:12:57  
  XMR/USD HitBTC 47.8800 49.4300 46.3800 -2.13% 30.68K 15:09:26  
  XMR/BTC Bitfinex 0.011215 0.011400 0.010848 +3.38% 21.42K 15:16:53  
  XMR/BTC Bittrex 0.011198 0.011423 0.010941 +1.42% 21.06K 15:16:49  
  XMR/USD Poloniex 47.7769 49.2900 46.4071 -0.15% 10.39K 15:16:43  
  XMR/USD Bitfinex 47.8510 49.2290 46.4600 -0.05% 6.52K 15:16:53  
  XMR/BTC Kraken 0.011200 0.011456 0.010335 0.00% 2.79K 15:16:08  
  XMR/USD Bittrex 47.7500 49.4930 46.6700 +0.98% 1.00K 15:16:51  
  XMR/EUR Kraken 41.0072 41.5999 40.0420 +0.51% 0.24K 15:16:09  
  XMR/USD Kraken 48.4800 48.4830 47.0003 -0.01% 0.09K 15:16:10  

NEM (0.09%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XEM/BTC Poloniex 0.000057 0.000061 0.000054 0.00% 11.61M 15:16:44  
  XEM/BTC HitBTC 0.000058 0.000062 0.000052 0.00% 6.77M 15:07:42  
  XEM/BTC Bittrex 0.000058 0.000061 0.000055 0.00% 6.31M 15:16:54  
  XEM/USD HitBTC 0.24692 0.25500 0.23620 -1.15% 1.44M 15:13:00  
  XEM/ETH Bittrex 0.000838 0.000860 0.000784 0.00% 349.24K 15:16:53  

Siacoin (0.08%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  SC/BTC Poloniex 0.000002 0.000002 0.000002 0.00% 325.81M 15:17:00  
  SC/BTC Bittrex 0.000002 0.000002 0.000002 0.00% 285.31M 15:16:54  
  SC/CNY Yunbi 0.04715 0.05200 0.04600 -1.81% 205.32M 15:17:02  
  SC/ETH Bittrex 0.000024 0.000025 0.000023 0.00% 11.95M 15:16:55  

Waves (0.03%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  WAVES/BTC Bittrex 0.001052 0.001100 0.001028 0.00% 341.01K 15:16:51  
  WAVES/BTC Exmo 0.001072 0.001130 0.001034 0.00% 31.45K 15:16:58  
  WAVES/ETH Bittrex 0.01500 0.01600 0.01465 -2.58% 24.05K 15:16:53  

Steem (0.02%)

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  STEEM/BTC Poloniex 0.000255 0.000272 0.000230 0.00% 518.54K 15:16:45  
  STEEM/BTC Bittrex 0.000272 0.000294 0.000246 0.00% 401.67K 15:16:51  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email