x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Tất cả các loại tiền điện tử

Nhận Báo Giá Tiền Điện Tử Theo Thời Gian Thực
   
   
   
Tìm

Bitcoin

(45.77%)
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BTC/USD Bitfinex 19,265.0 19,187.0 19,891.0 18,396.0 +0.41% 50.62K 22:30:43  
  BTC/KRW Bithumb 21,738,000 22,077,000 22,890,000 20,924,000 -1.54% 46.95K 22:30:32  
  BTC/USD GDAX 19,459.5 19,650.2 19,892.0 18,720.0 -0.97% 25.62K 22:30:49  
  BTC/USD BitStamp 19,064.2 19,187.8 19,666.0 18,503.4 -0.64% 9.45K 22:30:44  
  BTC/KRW Coinone 21,725,500 22,105,500 22,865,000 21,029,500 -1.72% 7.80K 22:30:42  
  BTC/USD Poloniex 19,119.2 19,223.0 19,903.4 18,318.0 -0.54% 7.46K 22:30:46  
  BTC/USD Binance 19,019.0 19,102.7 19,798.7 18,365.0 -0.44% 7.19K 22:29:14  
  BTC/USD Bittrex 19,050.0 19,265.1 19,850.0 18,450.0 -1.12% 6.12K 22:30:24  
  BTC/USD Gemini 19,326.7 19,500.0 19,999.0 19,009.0 -0.89% 5.44K 22:30:39  
  BTC/USD HitBTC 18,990.0 19,027.6 19,531.9 18,250.0 -0.20% 4.05K 22:30:36  
  BTC/EUR Bitfinex 16,395.0 16,317.8 16,925.0 15,678.8 +0.47% 3.20K 22:30:43  
  BTC/EUR BitStamp 15,810.0 16,147.0 16,457.0 15,329.0 -2.09% 2.85K 22:30:44  
  BTC/EUR Kraken 15,861.9 16,139.7 16,323.0 15,680.0 -1.72% 2.64K 22:30:43  
  BTC/CNY Huobi 40,600 40,600 40,600 40,600 +0.00% 2.18K 07:00:01  
  BTC/USD Kraken 19,113.0 19,355.5 19,660.0 18,807.0 -1.25% 1.96K 22:30:43  
  BTC/USD CEX.IO 20,878.3 20,698.0 21,283.7 19,661.5 +0.87% 1.89K 22:30:43  
  BTC/PLN BitBay 65,001 67,218 67,959 63,890 -3.30% 1.83K 22:30:39  
  BTC/TRY Paribu 77,501 76,200 79,999 72,004 +1.71% 1.48K 22:30:46  
  BTC/USD Exmo 19,237.0 19,300.0 19,900.0 18,505.0 -0.33% 1.28K 22:30:34  
  BTC/RUB Exmo 1,170,001 1,182,717 1,200,000 1,141,754 -1.08% 0.92K 22:30:35  
  BTC/IDR BTC Indonesia 265,926,000 266,800,992 269,999,008 255,254,000 -0.33% 0.84K 22:30:44  
  BTC/TRY BTCTurk 77,250 77,011 79,000 74,000 +0.31% 0.60K 22:30:48  
  BTC/BRL MercadoBitcoin 69,756 69,100 69,950 65,751 +0.95% 0.58K 22:30:37  
  BTC/BRL FoxBit 68,550 68,510 69,500 64,913 +0.06% 0.52K 22:29:23  
  BTC/USD itBit 19,130.0 19,347.7 19,720.0 18,925.0 -1.13% 0.40K 22:30:37  
  BTC/EUR Exmo 17,201.0 17,050.5 17,900.0 16,300.0 +0.88% 0.32K 22:30:35  
  BTC/EUR CEX.IO 17,021.1 16,897.0 17,500.0 14,500.0 +0.73% 0.28K 22:30:43  
  BTC/USD OKCoin 19,764.0 19,943.3 20,312.4 18,723.7 -0.90% 0.25K 22:30:46  
  BTC/USD Liqui 19,117.3 18,831.0 19,751.6 18,277.5 +1.52% 0.12K 22:30:37  
  BTC/USD xBTCe 19,351.0 19,310.0 19,832.0 18,523.0 +0.21% 0.10K 22:30:40  
  BTC/UAH Exmo 569,000 571,000 589,800 533,001 -0.35% 0.07K 22:30:36  
  BTC/PLN Exmo 68,500 66,496 69,300 63,719 +3.01% 0.06K 22:30:41  
  BTC/GBP ANX 14,537.8 13,732.4 15,072.1 14,069.9 +5.87% 0.06K 22:30:43  
  BTC/CAD ANX 24,917.1 23,541.7 25,832.8 24,115.2 +5.84% 0.06K 22:30:43  
  BTC/JPY ANX 2,180,833 2,052,465 2,260,983 2,034,208 +6.25% 0.06K 22:30:42  
  BTC/AUD ANX 25,306.9 24,275.5 26,237.0 24,369.8 +4.25% 0.06K 22:30:44  
  BTC/EUR ANX 16,476.5 15,790.2 17,082.1 15,946.3 +4.35% 0.06K 22:30:45  
  BTC/USD ANX 19,367.3 18,296.5 20,079.1 18,744.0 +5.85% 0.06K 22:30:44  
  BTC/CNY ANX 128,034 122,438 132,740 123,914 +4.57% 0.06K 22:30:45  
  BTC/SGD ANX 26,112.9 24,685.5 27,072.7 25,272.6 +5.78% 0.06K 22:30:46  
  BTC/CHF ANX 19,182.6 18,265.8 19,887.6 18,565.3 +5.02% 0.06K 22:30:43  
  BTC/HKD ANX 151,280 142,900 156,840 146,452 +5.86% 0.06K 22:30:30  
  BTC/NZD ANX 27,703.0 26,315.4 28,721.1 26,811.5 +5.27% 0.06K 22:30:44  
  BTC/USDT Exmo 19,168.2 19,302.6 19,900.0 18,574.9 -0.70% 0.04K 22:30:40  
  BTC/CAD Kraken 24,777.9 25,198.0 25,198.0 24,000.0 -1.67% 0.03K 22:30:12  
  BTC/CNH xBTCe 124,838 121,911 124,838 121,911 +2.40% 0.01K 22:30:40  
  BTC/EUR xBTCe 16,472.7 16,494.8 16,405.4 16,036.8 -0.13% 0.01K 22:30:41  
  BTC/JPY xBTCe 2,252,647 2,040,664 2,252,647 2,252,647 +10.39% 0.01K 22:30:41  
  BTC/GBP xBTCe 14,000.0 13,864.9 14,000.0 13,864.9 +0.97% 0.01K 22:30:41  
  BTC/RUB xBTCe 1,181,440 1,124,810 1,181,440 1,124,810 +5.03% 0.01K 22:30:41  
  BTC/JPY Kraken 2,209,478 2,199,500 2,300,000 2,160,500 +0.45% 0.01K 22:30:49  
  BTC/RUB CEX.IO 1,200,012 1,190,000 1,230,000 1,123,011 +0.84% 0.01K 22:30:44  
  BTC/SGD itBit 26,084.3 25,863.9 26,333.6 25,751.3 +0.85% 0.00K 22:30:38  
  BTC/CNY OKCoin 40,303 40,303 40,303 40,303 +0.00% 0.00K 22:30:47  
  BTC/GBP GDAX 14,703.9 15,289.8 0.0 0.0 -3.83% 0 22:30:33  
  BTC/EUR itBit 16,408.6 16,330.0 16,680.0 16,152.7 +0.48% 0 22:30:38  
  BTC/CNY BTCC 0 0 0 0 0.00% 0 07:00:01  
  BTC/EUR GDAX 16,581.0 16,819.7 16,979.0 16,061.0 -1.42% 0 22:30:33  
  BTC/CNY CHBTC 27,197 27,197 27,197 27,197 +0.00% 0 07:00:01  

Ethereum

(7.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ETH/BTC Binance 0.036844 0.035574 0.037990 0.034800 +3.57% 250.68K 22:29:10  
  ETH/USD Bitfinex 710.20 684.35 722.00 672.51 +3.78% 190.48K 22:30:33  
  ETH/KRW Bithumb 800,900 787,100 827,800 772,000 +1.75% 186.20K 22:30:33  
  ETH/USD GDAX 723.70 705.00 733.22 684.00 +2.65% 166.64K 22:30:49  
  ETH/BTC Poloniex 0.037066 0.035501 0.037834 0.034772 +4.41% 150.83K 22:30:12  
  ETH/BTC Bittrex 0.037088 0.035501 0.037977 0.034800 +4.47% 132.15K 22:30:24  
  ETH/BTC Bitfinex 0.036947 0.035681 0.037847 0.034808 +3.55% 91.38K 22:30:43  
  ETH/BTC HitBTC 0.036935 0.035579 0.037900 0.035000 +3.81% 81.98K 22:30:46  
  ETH/BTC GDAX 0.037110 0.035910 0.037970 0.034900 +3.34% 64.84K 22:30:32  
  ETH/USD Gemini 716.39 696.00 725.00 692.78 +2.93% 41.63K 22:30:40  
  ETH/KRW Coinone 800,000 788,000 827,500 770,000 +1.52% 39.88K 22:30:42  
  ETH/USD Poloniex 707.40 684.11 720.00 671.96 +3.40% 30.33K 22:30:47  
  ETH/USD Binance 700.75 681.12 720.00 669.22 +2.88% 28.87K 22:29:16  
  ETH/BTC BitStamp 0.037169 0.035640 0.037826 0.034746 +4.29% 25.35K 22:30:44  
  ETH/USD BitStamp 703.97 684.00 720.00 665.50 +2.92% 21.59K 22:30:44  
  ETH/USD Bittrex 706.00 686.00 719.12 671.27 +2.92% 21.11K 22:30:24  
  ETH/BTC Kraken 0.036920 0.035590 0.037950 0.035500 +3.74% 20.24K 22:30:48  
  ETH/EUR Kraken 585.30 576.05 594.76 574.10 +1.61% 18.64K 22:30:46  
  ETH/BTC Gemini 0.036980 0.035640 0.037950 0.035640 +3.76% 14.00K 22:30:40  
  ETH/USD HitBTC 700.02 679.58 712.00 660.00 +3.01% 13.63K 22:30:46  
  ETH/EUR BitStamp 583.30 573.01 599.99 560.00 +1.80% 13.00K 22:30:44  
  ETH/USD Kraken 704.00 687.29 714.29 687.29 +2.43% 12.39K 22:30:44  
  ETH/USD CEX.IO 766.78 734.70 770.00 722.11 +4.37% 8.37K 22:30:43  
  ETH/BTC Exmo 0.036747 0.035642 0.037932 0.034897 +3.10% 7.69K 22:30:35  
  ETH/TRY BTCTurk 2,824.0 2,740.0 2,838.9 2,700.1 +3.06% 6.43K 22:30:43  
  ETH/BTC Liqui 0.036878 0.035589 0.037954 0.035094 +3.62% 5.11K 22:30:37  
  ETH/USD Exmo 710.00 688.21 715.07 681.70 +3.17% 4.96K 22:30:35  
  ETH/BTC CEX.IO 0.036944 0.035508 0.037900 0.035100 +4.04% 2.86K 22:30:43  
  ETH/USD Liqui 703.90 672.26 714.04 662.94 +4.71% 2.68K 22:30:47  
  ETH/PLN BitBay 2,406.0 2,397.3 2,454.0 2,345.0 +0.36% 1.84K 22:30:48  
  ETH/USD xBTCe 711.47 685.62 716.92 676.00 +3.77% 1.52K 22:30:39  
  ETH/RUB Exmo 43,133 42,413 43,900 41,897 +1.70% 1.48K 22:30:37  
  ETH/EUR CEX.IO 626.00 600.00 629.89 591.00 +4.33% 1.22K 22:30:44  
  ETH/EUR Exmo 634.76 608.80 649.00 600.00 +4.26% 1.18K 22:30:36  
  ETH/UAH Exmo 20,750.0 20,200.0 21,100.0 19,530.0 +2.72% 0.99K 22:30:38  
  ETH/EUR xBTCe 623.46 598.11 623.46 578.72 +4.24% 0.41K 22:30:40  
  ETH/LTC Exmo 2.2399 2.3378 2.3550 2.1027 -4.19% 0.34K 22:30:36  
  ETH/PLN Exmo 2,499.0 2,374.8 2,499.0 2,300.0 +5.23% 0.30K 22:30:42  
  ETH/CAD Kraken 909.45 880.40 930.00 880.01 +3.30% 0.27K 22:30:45  
  ETH/BTC xBTCe 0.038270 0.042760 0.034780 0.038270 -10.50% 0.20K 22:30:39  
  ETH/LTC xBTCe 2.3645 2.3688 2.3645 2.3645 -0.18% 0.12K 22:30:39  
  ETH/CNH xBTCe 5,075.7 4,906.5 5,075.7 4,906.5 +3.45% 0.12K 22:30:39  
  ETH/JPY xBTCe 86,504 83,649 86,504 83,649 +3.41% 0.12K 22:30:39  
  ETH/JPY Kraken 82,000 77,400 84,906 77,400 +5.94% 0.04K 22:30:47  
  ETH/BTC BTC Indonesia 0.037200 0.036520 0.038450 0.035500 +1.86% 0.02K 22:30:27  
  ETH/GBP Kraken 360.10 375.00 448.00 360.00 -3.97% 0.01K 22:30:46  
  ETH/CNY OKCoin 1,937.0 1,937.0 1,937.0 1,937.0 +0.00% 0.00K 22:30:48  
  ETH/CNY CHBTC 2,050.0 2,050.0 2,050.0 2,050.0 +0.00% 0 07:00:01  
  ETH/RUB xBTCe 43,119 33,171 43,119 43,119 +29.99% 0 22:30:39  
  ETH/IDR BTC Indonesia 9,800,000 9,727,000 9,849,000 9,395,000 +0.75% 0 22:30:45  
  ETH/EUR GDAX 611.25 598.98 0.00 0.00 +2.05% 0 22:30:34  
  ETH/BTC BTCTurk 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0 22:30:48  

Litecoin

(5.93%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  LTC/USD GDAX 325.55 306.86 334.87 280.00 +6.09% 1.17M 22:30:32  
  LTC/USD Bitfinex 319.04 294.87 331.84 275.03 +8.20% 549.89K 22:30:43  
  LTC/KRW Bithumb 359,300 338,500 382,000 327,200 +6.14% 509.56K 22:30:34  
  LTC/BTC Binance 0.016528 0.015352 0.017390 0.014774 +7.66% 350.36K 22:29:11  
  LTC/BTC GDAX 0.016690 0.015600 0.017490 0.014960 +6.99% 290.29K 22:30:32  
  LTC/BTC Bittrex 0.016650 0.015287 0.017333 0.014840 +8.92% 276.87K 22:30:24  
  LTC/BTC Poloniex 0.016658 0.015304 0.017255 0.014860 +8.85% 227.29K 22:30:46  
  LTC/BTC Bitfinex 0.016634 0.015399 0.017350 0.014830 +8.02% 161.43K 22:30:43  
  LTC/CNY Huobi 344.96 344.96 344.96 344.96 +0.00% 93.61K 07:00:01  
  LTC/USD Poloniex 318.50 295.20 329.80 284.68 +7.89% 78.94K 22:30:47  
  LTC/USD BitStamp 317.90 294.79 329.84 284.30 +7.84% 70.91K 22:30:44  
  LTC/KRW Coinone 358,250 338,500 383,450 326,500 +5.83% 70.66K 22:30:44  
  LTC/BTC BitStamp 0.016650 0.015460 0.017296 0.014878 +7.70% 66.91K 22:30:44  
  LTC/USD Bittrex 318.37 295.29 330.00 284.65 +7.82% 41.38K 22:30:26  
  LTC/BTC HitBTC 0.016640 0.015360 0.017300 0.014870 +8.33% 40.50K 22:30:46  
  LTC/EUR BitStamp 263.93 248.80 274.99 237.00 +6.08% 33.08K 22:30:44  
  LTC/EUR Kraken 263.29 247.24 269.58 245.72 +6.49% 23.83K 22:30:43  
  LTC/BTC Kraken 0.016608 0.015277 0.017102 0.015345 +8.71% 23.00K 22:30:12  
  LTC/USD HitBTC 315.38 292.62 328.16 280.30 +7.78% 20.71K 22:30:46  
  LTC/USD Kraken 315.60 296.91 325.48 296.17 +6.29% 18.46K 22:30:44  
  LTC/BRL MercadoBitcoin 1,120.0 1,040.0 1,120.0 1,030.0 +7.69% 15.06K 22:30:37  
  LTC/PLN BitBay 1,071.0 1,025.0 1,112.4 1,000.0 +4.49% 10.39K 22:30:48  
  LTC/BTC Exmo 0.016540 0.015317 0.017188 0.014860 +7.98% 10.21K 22:30:37  
  LTC/USD OKCoin 321.33 300.00 340.00 291.16 +7.11% 9.45K 22:30:43  
  LTC/USD Exmo 319.00 295.30 330.00 292.00 +8.03% 9.39K 22:30:37  
  LTC/ETH Bittrex 0.44753 0.43155 0.46500 0.41900 +3.70% 8.04K 22:30:27  
  LTC/USD xBTCe 317.58 297.70 326.85 286.78 +6.68% 4.03K 22:30:40  
  LTC/XMR Poloniex 0.93932 0.91286 0.97215 0.87409 +2.90% 3.86K 22:30:17  
  LTC/BTC Liqui 0.016506 0.015391 0.017212 0.014929 +7.25% 3.73K 22:30:47  
  LTC/USD Liqui 317.53 290.66 321.75 284.21 +9.25% 2.37K 22:30:39  
  LTC/ETH Liqui 0.44667 0.42748 0.46044 0.42262 +4.49% 2.20K 22:30:40  
  LTC/RUB Exmo 19,320.0 18,137.7 20,000.0 18,001.0 +6.52% 1.87K 22:30:38  
  LTC/BTC xBTCe 0.017690 0.017150 0.017690 0.017150 +3.15% 0.31K 22:30:41  
  LTC/BTC ANX 0.016500 0.016860 0.017900 0.015140 -2.14% 0.24K 22:30:45  
  LTC/CNH xBTCe 2,190.3 2,072.9 2,190.3 2,072.9 +5.66% 0.12K 22:30:41  
  LTC/CNY OKCoin 340.00 340.00 340.00 340.00 0.00% 0.11K 22:30:44  
  LTC/EUR xBTCe 289.33 266.17 289.33 260.81 +8.70% 0.09K 22:30:41  
  LTC/RUB xBTCe 19,699.6 18,429.9 18,000.0 17,926.6 +6.89% 0.09K 22:30:40  
  LTC/JPY xBTCe 37,783 31,475 37,783 37,783 +20.04% 0.09K 22:30:40  
  LTC/BTC BTC Indonesia 0.016510 0.015199 0.017101 0.015000 +8.63% 0.02K 22:30:30  
  LTC/CNY BTCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 07:00:01  
  LTC/IDR BTC Indonesia 4,396,000 4,026,000 4,462,000 3,995,000 +9.19% 0 22:30:37  
  LTC/CNY CHBTC 334.10 334.10 334.10 334.10 0.00% 0 07:00:01  
  LTC/BTC BTCC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 07:00:01  
  LTC/EUR GDAX 275.50 260.96 0.00 0.00 +5.57% 0 22:30:33  

Tether

(5.68%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  USDT/USD Kraken 0.99870 1.00520 1.00590 0.99020 -0.65% 1.17M 22:30:18  

Bitcoin Cash

(3.47%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BCH/KRW Bithumb 2,063,500 2,041,000 2,210,000 1,996,500 +1.10% 102.45K 22:30:35  
  BCH/USD Bitfinex 1,833.7 1,774.1 1,910.0 1,730.1 +3.36% 41.29K 22:30:23  
  BCH/BTC Bittrex 0.095644 0.092299 0.099000 0.090228 +3.62% 34.30K 22:30:23  
  BCH/BTC Bitfinex 0.095630 0.092360 0.099168 0.090010 +3.54% 18.79K 22:30:43  
  BCH/KRW Coinone 2,070,000 2,041,900 2,203,900 1,993,500 +1.38% 16.95K 22:30:43  
  BCH/BTC Poloniex 0.095445 0.092230 0.100004 0.090500 +3.49% 15.80K 22:30:16  
  BCH/BTC Binance 0.095289 0.091800 0.099470 0.090320 +3.80% 12.21K 22:29:39  
  BCH/USD Poloniex 1,830.0 1,777.7 1,910.2 1,735.0 +2.94% 8.58K 22:30:51  
  BCH/USD HitBTC 1,820.0 1,762.0 1,892.3 1,714.1 +3.29% 5.25K 22:30:47  
  BCH/USD Bittrex 1,827.9 1,770.0 1,905.0 1,740.0 +3.27% 4.66K 22:30:24  
  BCH/USD Binance 1,820.1 1,755.3 1,907.0 1,732.2 +3.70% 3.09K 22:29:42  
  BCH/BTC Kraken 0.094790 0.092290 0.098280 0.091800 +2.71% 3.05K 22:30:18  
  BCH/BNB Binance 310.16 376.89 419.75 269.01 -17.71% 2.68K 22:29:53  
  BCH/USD Kraken 1,811.0 1,783.4 1,850.0 1,778.0 +1.55% 1.97K 22:30:16  
  BCH/EUR Kraken 1,507.7 1,488.0 1,555.0 1,476.0 +1.32% 1.87K 22:30:16  
  BCH/ETH Binance 2.5950 2.5800 2.6990 2.4751 +0.58% 1.18K 22:29:40  
  BCH/USD CEX.IO 1,987.5 1,905.0 2,049.0 1,867.0 +4.33% 1.07K 22:30:43  
  BCH/USD Exmo 1,841.0 1,785.0 1,900.0 1,752.0 +3.14% 1.05K 22:30:41  
  BCH/ETH Bittrex 2.6000 2.5840 2.6853 2.4970 +0.62% 0.94K 22:30:25  
  BCH/BTC Exmo 0.095389 0.092436 0.099218 0.087000 +3.19% 0.86K 22:30:40  
  BCH/ETH Bitfinex 2.5876 2.5800 2.6765 2.4753 +0.29% 0.84K 22:30:43  
  BCH/ETH Poloniex 2.6020 2.6032 2.6700 2.4974 -0.05% 0.70K 22:30:17  
  BCH/PLN BitBay 6,238.0 6,140.0 6,400.0 5,900.0 +1.60% 0.62K 22:30:49  
  BCH/BRL MercadoBitcoin 6,407.0 6,212.0 6,474.0 6,200.0 +3.14% 0.40K 22:30:38  
  BCH/BTC CEX.IO 0.095500 0.092141 0.098630 0.090396 +3.65% 0.40K 22:30:43  
  BCH/RUB Exmo 111,999 109,322 116,350 108,050 +2.45% 0.26K 22:30:41  
  BCH/BTC HitBTC 0.023200 0.022881 0.023687 0.022116 +1.39% 0.19K 22:30:45  
  BCH/BTC Liqui 0.095541 0.091828 0.098334 0.090754 +4.04% 0.17K 22:30:47  
  BCH/ETH Liqui 2.6083 2.5764 2.6712 2.4988 +1.24% 0.12K 22:30:47  
  BCH/USD Liqui 1,832.3 1,746.5 1,881.5 1,719.9 +4.92% 0.10K 22:30:39  
  BCH/EUR CEX.IO 1,647.8 1,570.0 1,649.0 1,493.1 +4.95% 0.05K 22:30:43  
  BCH/USD xBTCe 1,851.2 1,764.5 1,851.7 1,764.5 +4.91% 0.03K 22:30:41  
  BCH/BTC xBTCe 0.11300 0.12200 0.08600 0.11300 -7.38% 0.02K 22:30:41  
  BCH/ETH HitBTC 0.62934 0.61757 0.74876 0.54033 +1.91% 0.01K 22:30:47  
  BCH/IDR BTC Indonesia 25,146,000 24,834,000 25,700,000 24,300,000 +1.26% 0 22:30:46  

Ripple

(3.26%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XRP/KRW Bithumb 819.00 851.00 865.00 800.00 -3.76% 341.24M 22:30:35  
  XRP/BTC Bittrex 0.000038 0.000038 0.000041 0.000036 0.00% 163.68M 22:30:25  
  XRP/BTC Poloniex 0.000038 0.000038 0.000041 0.000036 0.00% 163.68M 22:30:46  
  XRP/BTC Binance 0.000038 0.000038 0.000041 0.000034 0.00% 127.56M 22:29:32  
  XRP/USD Bitfinex 0.72998 0.73900 0.76191 0.69522 -1.22% 103.27M 22:30:43  
  XRP/KRW Coinone 820.00 850.00 866.00 798.00 -3.53% 49.11M 22:30:42  
  XRP/USD Poloniex 0.72700 0.74000 0.76012 0.70259 -1.76% 36.76M 22:30:13  
  XRP/BTC Bitfinex 0.000038 0.000038 0.000041 0.000036 0.00% 35.14M 22:30:43  
  XRP/USD BitStamp 0.72581 0.73997 0.76000 0.69000 -1.91% 34.95M 22:30:44  
  XRP/BTC BitStamp 0.000038 0.000038 0.000041 0.000035 0.00% 24.66M 22:30:44  
  XRP/USD Bittrex 0.73000 0.74001 0.76000 0.70100 -1.35% 17.75M 22:30:26  
  XRP/BTC Kraken 0.000039 0.000039 0.000042 0.000035 0.00% 15.88M 22:30:49  
  XRP/EUR BitStamp 0.60225 0.62194 0.63880 0.58128 -3.17% 15.40M 22:30:44  
  XRP/BTC HitBTC 0.000038 0.000038 0.000042 0.000036 0.00% 13.08M 22:30:36  
  XRP/EUR Kraken 0.61499 0.62580 0.65000 0.58001 -1.73% 12.54M 22:30:49  
  XRP/ETH Binance 0.001046 0.001078 0.001110 0.000940 0.00% 12.19M 22:30:34  
  XRP/USD Kraken 0.73900 0.74756 0.78574 0.70000 -1.15% 8.88M 22:30:49  
  XRP/BTC Exmo 0.000039 0.000039 0.000042 0.000035 0.00% 7.49M 22:30:38  
  XRP/ETH Bittrex 0.001029 0.001079 0.001110 0.000982 0.00% 6.86M 22:30:27  
  XRP/USD Exmo 0.73692 0.74700 0.77351 0.71000 -1.35% 6.06M 22:30:40  
  XRP/BTC BTC Indonesia 0.000038 0.000038 0.000042 0.000036 0.00% 0.08K 22:30:29  
  XRP/IDR BTC Indonesia 10,230.0 10,339.0 10,699.0 9,718.0 -1.05% 0 22:30:33  

Cardano

(2.75%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ADA/BTC Bittrex 0.000024 0.000021 0.000029 0.000014 0.00% 1.25B 22:30:04  
  ADA/BTC Binance 0.000024 0.000021 0.000031 0.000013 0.00% 595.33M 22:30:16  
  ADA/ETH Binance 0.000648 0.000580 0.000850 0.000371 0.00% 87.60M 22:30:17  
  ADA/ETH Bittrex 0.000650 0.000580 0.000799 0.000378 0.00% 26.46M 22:30:05  

Verge

(2.35%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XVG/BTC Bittrex 0.000003 0.000002 0.000004 0.000001 0.00% 7.11B 22:30:36  
  XVG/BTC Binance 0.000003 0.000002 0.000005 0.000001 0.00% 5.49B 22:30:08  

TRON

(1.70%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  TRX/BTC Binance 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001 -5.00% 6.84B 22:30:11  
  TRX/ETH Binance 0.000050 0.000052 0.000060 0.000038 0.00% 1.58B 22:30:10  
  TRX/BTC Liqui 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001 -5.00% 635.57M 22:30:50  
  TRX/ETH Liqui 0.000050 0.000051 0.000060 0.000035 0.00% 513.20M 22:30:50  
  TRX/USD Liqui 0.035000 0.035999 0.040000 0.020667 -2.77% 84.18M 22:30:41  

Ethereum Classic

(1.53%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ETC/KRW Bithumb 38,120 38,650 41,150 37,700 -1.37% 3.24M 22:30:35  
  ETC/USD Bitfinex 33.817 33.700 35.900 33.284 +0.35% 776.17K 22:30:43  
  ETC/BTC Binance 0.001759 0.001760 0.001877 0.001704 0.00% 715.49K 22:29:34  
  ETC/BTC Bittrex 0.001760 0.001751 0.001878 0.001702 0.00% 679.51K 22:30:25  
  ETC/KRW Coinone 38,150 38,690 41,000 37,770 -1.40% 589.88K 22:30:43  
  ETC/BTC Poloniex 0.001759 0.001750 0.001882 0.001710 0.00% 474.32K 22:30:48  
  ETC/USD Poloniex 33.700 33.912 35.750 33.333 -0.63% 297.95K 22:30:14  
  ETC/BTC Bitfinex 0.001761 0.001754 0.001879 0.001710 0.00% 291.70K 22:30:33  
  ETC/ETH Binance 0.047742 0.049274 0.051395 0.047181 -3.11% 245.93K 22:29:37  
  ETC/USD Bittrex 33.750 33.911 35.760 33.400 -0.47% 132.14K 22:30:27  
  ETC/BTC HitBTC 0.001760 0.001756 0.001879 0.001708 0.00% 56.89K 22:30:36  
  ETC/ETH Bittrex 0.047622 0.048815 0.051399 0.047500 -2.44% 49.25K 22:30:27  
  ETC/EUR Kraken 28.069 28.248 29.700 27.805 -0.63% 46.74K 22:30:13  
  ETC/USD Kraken 33.539 33.776 35.686 33.000 -0.70% 40.32K 22:30:13  
  ETC/BTC Kraken 0.001763 0.001747 0.001895 0.001702 0.00% 36.65K 22:30:13  
  ETC/USD HitBTC 33.460 33.550 35.400 33.000 -0.27% 26.10K 22:30:38  
  ETC/ETH Kraken 0.047730 0.049130 0.053999 0.047112 -2.85% 17.39K 22:30:15  
  ETC/ETH Poloniex 0.047650 0.049713 0.051414 0.047610 -4.15% 12.11K 22:30:15  
  ETC/ETH HitBTC 0.047926 0.049179 0.051178 0.046837 -2.55% 3.43K 22:30:49  
  ETC/CNY CHBTC 81.00 81.00 81.00 81.00 +0.00% 0 07:00:01  
  ETC/IDR BTC Indonesia 468,400 470,000 492,000 464,000 -0.34% 0 22:30:34  

Qtum

(1.45%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  QTUM/KRW Bithumb 32,260.0 32,300.0 34,000.0 31,500.0 -0.12% 5.90M 22:30:37  
  QTUM/BTC Binance 0.001478 0.001441 0.001616 0.001378 0.00% 1.59M 22:29:29  
  QTUM/KRW Coinone 32,110.0 32,290.0 34,150.0 31,250.0 -0.56% 1.24M 22:30:43  
  QTUM/BTC Bittrex 0.001485 0.001466 0.001675 0.001395 0.00% 1.19M 22:30:29  
  QTUM/USD Bitfinex 27.6000 27.9630 31.2000 27.0210 -1.30% 220.22K 22:30:43  
  QTUM/BTC Bitfinex 0.001468 0.001457 0.001639 0.001392 0.00% 199.71K 22:30:43  
  QTUM/ETH Binance 0.040396 0.040958 0.044500 0.038005 -1.37% 91.41K 22:29:12  
  QTUM/ETH Bittrex 0.040703 0.040900 0.046500 0.038000 -0.48% 53.75K 22:30:30  
  QTUM/ETH Bitfinex 0.038772 0.041000 0.044239 0.038264 -5.43% 15.66K 22:30:43  
  QTUM/BTC Liqui 0.002837 0.002837 0.002837 0.002837 0.01% 0 22:30:47  
  QTUM/CNY CHBTC 79.01 79.01 79.01 79.01 +0.00% 0 07:00:01  
  QTUM/USD Liqui 14.8169 14.8169 14.8169 14.8169 +0.00% 0 22:30:37  
  QTUM/ETH Liqui 0.041998 0.041998 0.041998 0.041998 0.00% 0 22:30:47  

Stellar

(1.44%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XLM/BTC Bittrex 0.000013 0.000012 0.000016 0.000010 0.00% 641.19M 22:30:43  
  XLM/BTC Poloniex 0.000013 0.000012 0.000015 0.000010 0.00% 497.49M 22:30:19  
  XLM/USD Poloniex 0.25600 0.23290 0.29900 0.19100 +9.92% 112.06M 22:30:22  
  XLM/BTC Kraken 0.000014 0.000012 0.000015 0.000012 0.00% 60.02M 22:30:25  
  XLM/ETH Bittrex 0.000361 0.000336 0.000435 0.000281 0.00% 18.13M 22:29:59  
  XLM/BTC BTC Indonesia 0.000014 0.000012 0.000015 0.000010 0.00% 0.50K 22:30:32  

Dash

(1.34%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DASH/KRW Bithumb 1,181,600 1,190,000 1,470,000 1,016,700 -0.71% 123.51K 22:30:34  
  DASH/BTC HitBTC 0.055002 0.051647 0.060271 0.046503 +6.50% 47.05K 22:30:46  
  DASH/USD Bitfinex 1,055.90 990.00 1,157.30 881.10 +6.66% 46.67K 22:30:43  
  DASH/BTC Bittrex 0.054860 0.051683 0.060230 0.046350 +6.15% 28.84K 22:30:25  
  DASH/BTC Poloniex 0.054958 0.051970 0.060000 0.046520 +5.75% 27.51K 22:30:47  
  DASH/BTC Bitfinex 0.055299 0.051620 0.059990 0.046474 +7.13% 14.17K 22:30:43  
  DASH/BTC Binance 0.054450 0.050844 0.060792 0.046501 +7.09% 12.31K 22:29:33  
  DASH/USD Poloniex 1,051.00 993.00 1,158.62 881.47 +5.84% 6.57K 22:30:13  
  DASH/USD HitBTC 1,042.34 988.20 1,143.63 871.72 +5.48% 5.76K 22:30:35  
  DASH/ETH Binance 1.48736 1.44149 1.64314 1.28690 +3.18% 5.01K 22:30:33  
  DASH/BTC Kraken 0.054630 0.051060 0.059980 0.050900 +6.99% 4.15K 22:30:49  
  DASH/USD Bittrex 1,040.44 990.00 1,145.00 883.45 +5.10% 3.74K 22:30:27  
  DASH/EUR Kraken 868.87 820.00 955.47 819.00 +5.96% 3.64K 22:30:49  
  DASH/BTC Exmo 0.054545 0.051196 0.059990 0.046565 +6.54% 2.97K 22:30:36  
  DASH/USD Exmo 1,056.32 987.00 1,147.00 890.10 +7.02% 2.33K 22:30:36  
  DASH/USD Kraken 1,042.99 988.00 1,199.50 952.77 +5.57% 2.10K 22:30:49  
  DASH/USD CEX.IO 1,144.00 1,057.00 1,250.00 947.15 +8.23% 1.52K 22:30:44  
  DASH/ETH Bittrex 1.48002 1.45104 1.63000 1.29500 +2.00% 1.10K 22:30:33  
  DASH/USD xBTCe 1,059.00 954.30 1,145.80 897.78 +10.97% 0.97K 22:30:40  
  DASH/PLN BitBay 3,614.9 3,345.6 3,821.6 3,050.0 +8.05% 0.84K 22:30:50  
  DASH/RUB Exmo 64,378 61,001 72,319 55,340 +5.54% 0.78K 22:30:37  
  DASH/BTC CEX.IO 0.054586 0.050425 0.060000 0.046670 +8.25% 0.49K 22:30:44  
  DASH/CNH xBTCe 6,446.8 6,292.7 6,446.8 6,292.7 +2.45% 0.41K 22:30:40  
  DASH/BTC Liqui 0.054340 0.050910 0.059894 0.046942 +6.74% 0.32K 22:30:40  
  DASH/ETH HitBTC 1.52364 1.44661 1.65000 1.28025 +5.33% 0.27K 22:30:40  
  DASH/ETH Liqui 1.48253 1.43279 1.61917 1.28252 +3.47% 0.22K 22:30:41  
  DASH/BTC xBTCe 0.056190 0.054150 0.051010 0.056190 +3.77% 0.19K 22:30:40  
  DASH/USD Liqui 1,043.20 962.45 1,073.47 875.95 +8.39% 0.18K 22:30:40  
  DASH/XMR Poloniex 3.0814 3.0746 3.3087 2.7735 +0.22% 0.10K 22:30:18  

EOS

(1.18%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  EOS/USD Bitfinex 8.1114 8.3500 9.0000 7.9420 -2.86% 6.98M 22:30:43  
  EOS/BTC Binance 0.000424 0.000434 0.000470 0.000403 0.00% 6.13M 22:29:36  
  EOS/BTC Bitfinex 0.000422 0.000434 0.000468 0.000395 0.00% 3.82M 22:30:43  
  EOS/ETH Binance 0.011480 0.012202 0.012613 0.010680 -5.92% 1.77M 22:29:13  
  EOS/ETH Bitfinex 0.011478 0.012170 0.012689 0.011000 -5.69% 1.25M 22:30:43  
  EOS/BTC Kraken 0.000421 0.000433 0.000480 0.000405 0.00% 425.23K 22:30:10  
  EOS/BTC HitBTC 0.000423 0.000434 0.000470 0.000405 0.00% 318.35K 22:30:46  
  EOS/USD HitBTC 8.0422 8.2883 8.8367 7.8200 -2.97% 310.01K 22:30:46  
  EOS/ETH Kraken 0.011545 0.012133 0.012600 0.011130 -4.85% 208.64K 22:30:11  
  EOS/BTC Liqui 0.000422 0.000439 0.000466 0.000412 0.00% 54.20K 22:30:47  
  EOS/ETH HitBTC 0.011505 0.012228 0.012873 0.011029 -5.91% 40.79K 22:30:40  
  EOS/ETH Liqui 0.011491 0.012240 0.012719 0.010994 -6.12% 38.83K 22:30:37  
  EOS/USD Liqui 8.1000 8.2871 8.5800 7.7882 -2.26% 25.38K 22:30:49  
  EOS/CNY CHBTC 4.8600 4.8600 4.8600 4.8600 +0.00% 0 07:00:01  

IOTA

(0.95%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  IOT/USD Bitfinex 3.6040 3.5930 3.7800 3.4000 +0.31% 26.88M 22:30:33  
  IOT/BTC Binance 0.000186 0.000186 0.000196 0.000172 0.00% 26.57M 22:29:56  
  IOT/BTC Bitfinex 0.000188 0.000187 0.000197 0.000175 0.00% 11.42M 22:30:43  
  IOT/ETH Binance 0.005071 0.005238 0.005450 0.004667 -3.19% 3.54M 22:30:05  
  IOT/ETH Bitfinex 0.005067 0.005254 0.005435 0.004686 -3.56% 2.23M 22:30:33  
  IOT/BNB Binance 0.62935 0.77562 0.86499 0.50401 -18.86% 297.98K 22:30:35  

Monero

(0.87%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XMR/KRW Bithumb 388,900 372,000 416,000 355,000 +4.54% 243.51K 22:30:36  
  XMR/USD Bitfinex 338.88 323.04 359.70 308.63 +4.90% 116.66K 22:30:43  
  XMR/BTC HitBTC 0.017656 0.016778 0.018698 0.016310 +5.23% 110.22K 22:30:35  
  XMR/BTC Poloniex 0.017669 0.016781 0.018679 0.016350 +5.29% 87.96K 22:30:48  
  XMR/BTC Bittrex 0.017600 0.016753 0.018752 0.016295 +5.06% 56.45K 22:30:26  
  XMR/BTC Bitfinex 0.017571 0.016779 0.018695 0.016318 +4.72% 45.23K 22:30:43  
  XMR/BTC Binance 0.017814 0.016582 0.019124 0.016300 +7.43% 34.04K 22:29:35  
  XMR/USD Poloniex 336.00 321.00 359.60 310.00 +4.67% 13.79K 22:30:15  
  XMR/USD HitBTC 335.47 319.46 354.00 305.00 +5.01% 11.64K 22:30:46  
  XMR/USD Bittrex 334.60 324.34 360.00 309.88 +3.16% 10.21K 22:30:28  
  XMR/EUR Kraken 283.54 272.30 294.10 271.51 +4.13% 8.95K 22:30:12  
  XMR/BTC Kraken 0.018013 0.016959 0.018725 0.016786 +6.21% 6.50K 22:30:11  
  XMR/USD Kraken 342.69 326.11 357.17 325.11 +5.08% 5.02K 22:30:12  
  XMR/ETH Binance 0.48956 0.46654 0.52660 0.45200 +4.93% 3.80K 22:29:43  
  XMR/ETH HitBTC 0.48250 0.46779 0.53606 0.45249 +3.15% 2.82K 22:30:36  
  XMR/USD Exmo 342.10 323.77 355.00 316.18 +5.66% 2.48K 22:30:40  
  XMR/ETH Bittrex 0.47644 0.47122 0.50000 0.45319 +1.11% 1.72K 22:30:32  
  XMR/BTC Exmo 0.017732 0.016798 0.018510 0.016360 +5.56% 1.64K 22:30:41  

NEO

(0.82%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ANS/BTC Binance 0.003098 0.002568 0.003180 0.002430 +20.64% 1.46M 22:29:09  
  ANS/BTC Bittrex 0.003042 0.002561 0.003094 0.002420 +18.78% 1.21M 22:30:29  
  ANS/USD Bitfinex 58.381 49.100 59.950 46.251 +18.90% 698.78K 22:30:43  
  ANS/BTC Bitfinex 0.003052 0.002566 0.003074 0.002413 +18.94% 246.07K 22:30:43  
  ANS/USD Bittrex 58.150 49.518 59.450 46.688 +17.43% 224.21K 22:30:29  
  ANS/ETH Binance 0.083577 0.072081 0.084562 0.068765 +15.95% 148.22K 22:30:02  
  ANS/USD Binance 58.993 49.116 60.000 46.450 +20.11% 123.62K 22:30:21  
  ANS/ETH Bittrex 0.082396 0.072097 0.084397 0.068600 +14.29% 73.52K 22:30:29  
  ANS/BNB Binance 10.3420 10.7110 11.3470 8.2600 -3.45% 73.14K 22:30:41  
  ANS/USD HitBTC 57.930 49.180 58.240 45.520 +17.79% 60.65K 22:30:50  
  ANS/BTC HitBTC 0.003030 0.002570 0.003100 0.002420 +17.90% 40.56K 22:30:49  
  ANS/ETH Bitfinex 0.083373 0.071526 0.085703 0.068379 +16.56% 36.53K 22:30:43  

Zcash

(0.71%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ZEC/KRW Bithumb 613,100 533,900 698,000 522,600 +14.83% 113.23K 22:30:36  
  ZEC/BTC HitBTC 0.027000 0.024061 0.027435 0.023490 +12.21% 71.03K 22:30:46  
  ZEC/USD Bitfinex 515.88 464.66 536.00 454.41 +11.02% 34.28K 22:30:43  
  ZEC/BTC Binance 0.026804 0.024091 0.027499 0.022400 +11.26% 30.46K 22:30:19  
  ZEC/BTC Bittrex 0.026722 0.023878 0.027462 0.023250 +11.91% 28.32K 22:30:25  
  ZEC/BTC Bitfinex 0.026939 0.024200 0.027800 0.023509 +11.32% 16.77K 22:30:43  
  ZEC/BTC Poloniex 0.026898 0.024011 0.027400 0.023500 +12.02% 16.45K 22:30:49  
  ZEC/USD Poloniex 512.30 462.16 533.07 454.09 +10.85% 11.73K 22:30:15  
  ZEC/USD Bittrex 517.00 465.00 530.00 451.00 +11.18% 7.38K 22:30:28  
  ZEC/USD HitBTC 511.76 460.39 527.15 444.17 +11.16% 6.81K 22:30:35  
  ZEC/USD Exmo 512.00 464.30 529.00 455.57 +10.27% 3.91K 22:30:37  
  ZEC/BTC Kraken 0.026600 0.024080 0.027590 0.024040 +10.47% 3.01K 22:30:14  
  ZEC/EUR Kraken 420.62 390.30 436.00 386.65 +7.77% 2.57K 22:30:15  
  ZEC/USD Kraken 505.85 466.83 526.23 465.08 +8.36% 2.31K 22:30:14  
  ZEC/BTC Exmo 0.026605 0.024100 0.027319 0.023500 +10.40% 2.17K 22:30:40  
  ZEC/ETH Binance 0.74379 0.68099 0.75884 0.66000 +9.22% 1.56K 22:30:20  
  ZEC/USD CEX.IO 561.14 494.95 590.00 490.10 +13.37% 1.56K 22:30:44  
  ZEC/ETH Bittrex 0.72227 0.67767 0.75000 0.66562 +6.58% 1.17K 22:30:31  
  ZEC/RUB Exmo 31,132.8 28,644.7 32,000.0 28,018.0 +8.69% 0.76K 22:30:41  
  ZEC/ETH HitBTC 0.72385 0.67489 0.75000 0.65478 +7.26% 0.44K 22:30:40  
  ZEC/ETH Poloniex 0.71747 0.67654 0.74400 0.66879 +6.05% 0.42K 22:30:49  
  ZEC/BTC CEX.IO 0.027558 0.024419 0.027558 0.023413 +12.85% 0.35K 22:30:44  
  ZEC/XMR Poloniex 1.47360 1.44663 1.57600 1.35527 +1.86% 0.07K 22:30:18  

Dogecoin

(0.54%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DOGE/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 9.50B 22:30:19  
  DOGE/BTC Bittrex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 8.14B 22:30:37  
  DOGE/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 1.26B 22:30:48  
  DOGE/USD HitBTC 0.006460 0.005634 0.007804 0.004856 +14.66% 257.71M 22:30:47  

OmiseGO

(0.51%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  OMG/BTC Bittrex 0.000850 0.000735 0.000851 0.000699 +15.65% 2.81M 22:30:33  
  OMG/USD Bitfinex 16.3100 14.1660 16.4880 13.2200 +15.13% 2.15M 22:30:33  
  OMG/BTC Binance 0.000844 0.000740 0.000877 0.000690 +14.05% 1.33M 22:29:44  
  OMG/BTC Bitfinex 0.000849 0.000736 0.000849 0.000699 +15.35% 665.75K 22:30:33  
  OMG/USD Bittrex 16.3300 14.0980 16.3300 13.1200 +15.83% 519.53K 22:29:58  
  OMG/BTC Poloniex 0.000850 0.000732 0.000850 0.000700 +16.12% 354.06K 22:30:24  
  OMG/ETH Binance 0.022899 0.020733 0.024150 0.018700 +10.45% 271.69K 22:29:45  
  OMG/ETH Bittrex 0.022894 0.020600 0.022975 0.019200 +11.14% 169.70K 22:30:33  
  OMG/ETH Bitfinex 0.023002 0.020816 0.023002 0.019124 +10.50% 120.38K 22:30:43  
  OMG/ETH Poloniex 0.022713 0.020700 0.022900 0.019123 +9.72% 29.17K 22:30:24  
  OMG/BTC Liqui 0.000837 0.000730 0.000837 0.000699 +14.71% 11.34K 22:30:47  
  OMG/ETH Liqui 0.022763 0.020551 0.022763 0.019219 +10.76% 7.22K 22:30:47  
  OMG/USD Liqui 15.9572 13.8874 15.9555 13.0851 +14.90% 6.08K 22:30:47  
  OMG/ETH HitBTC 0.022101 0.022999 0.023000 0.015725 -3.90% 4.67K 22:30:47  

DigiByte

(0.48%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DGB/BTC Bittrex 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.00% 2.29B 22:30:36  
  DGB/BTC Poloniex 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.00% 1.86B 22:30:18  
  DGB/ETH Bittrex 0.000060 0.000046 0.000069 0.000031 0.00% 34.85M 22:30:46  

Nxt

(0.45%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  NXT/BTC Bittrex 0.000041 0.000035 0.000045 0.000034 0.00% 131.44M 22:30:38  
  NXT/BTC Poloniex 0.000042 0.000035 0.000044 0.000035 0.00% 16.89M 22:30:20  
  NXT/USD Poloniex 0.80000 0.67600 0.85000 0.66580 +18.34% 13.76M 22:30:21  
  NXT/BTC HitBTC 0.000041 0.000035 0.000044 0.000035 0.00% 10.35M 22:30:47  
  NXT/USD HitBTC 0.78717 0.67313 0.85802 0.64749 +16.94% 753.33K 22:30:37  

Status

(0.44%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  SNT/BTC Bittrex 0.000008 0.000006 0.000011 0.000005 0.00% 487.13M 22:30:38  
  SNT/BTC Binance 0.000008 0.000006 0.000010 0.000005 0.00% 158.58M 22:30:03  
  SNT/ETH Bittrex 0.000222 0.000176 0.000287 0.000152 0.00% 68.82M 22:30:44  
  SNT/ETH Binance 0.000221 0.000174 0.000280 0.000128 0.00% 68.55M 22:29:26  
  SNT/ETH Liqui 0.000222 0.000172 0.000257 0.000152 0.00% 6.48M 22:30:50  
  SNT/USD Liqui 0.155886 0.114655 0.180458 0.102359 +35.96% 4.90M 22:30:40  
  SNT/ETH HitBTC 0.000224 0.000174 0.000266 0.000146 0.00% 3.05M 22:30:48  

Bitcoin Gold

(0.39%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BTG/KRW Bithumb 333,500 331,000 345,400 321,600 +0.76% 200.23K 22:30:37  
  BTG/BTC Bittrex 0.015267 0.014801 0.015782 0.014544 +3.15% 52.71K 22:30:05  
  BTG/BTC HitBTC 0.015117 0.014742 0.015450 0.011000 +2.54% 41.59K 22:30:48  
  BTG/USD Bitfinex 292.97 286.21 300.00 282.01 +2.36% 24.01K 22:30:43  
  BTG/BTC Binance 0.015086 0.014878 0.016400 0.014479 +1.40% 23.46K 22:29:30  
  BTG/USD Bittrex 292.00 289.00 299.00 284.43 +1.04% 14.58K 22:30:05  
  BTG/BTC Bitfinex 0.015178 0.014821 0.015929 0.014503 +2.41% 9.42K 22:30:23  
  BTG/USD HitBTC 286.26 280.51 293.50 261.00 +2.05% 8.28K 22:30:48  
  BTG/ETH HitBTC 0.40697 0.40991 0.42435 0.38008 -0.72% 1.67K 22:30:48  
  BTG/ETH Binance 0.41700 0.41511 0.42982 0.40000 +0.46% 1.46K 22:29:31  
  BTG/ETH Bittrex 0.41004 0.41722 0.43333 0.40228 -1.72% 0.72K 22:30:07  

Lisk

(0.34%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  LSK/BTC Bittrex 0.000710 0.000539 0.000750 0.000501 +31.73% 2.93M 22:30:32  
  LSK/BTC Poloniex 0.000710 0.000542 0.000798 0.000527 +30.99% 1.65M 22:30:16  
  LSK/BTC Binance 0.000704 0.000543 0.000858 0.000529 +29.74% 1.32M 22:30:22  
  LSK/PLN BitBay 45.330 35.710 46.980 34.670 +26.94% 813.10K 22:30:49  
  LSK/BTC HitBTC 0.000707 0.000540 0.000756 0.000515 +30.85% 193.93K 22:30:47  
  LSK/ETH Binance 0.019230 0.015274 0.023859 0.014600 +25.90% 62.40K 22:30:30  
  LSK/ETH Poloniex 0.019249 0.015100 0.021490 0.014726 +27.48% 58.70K 22:30:17  
  LSK/USD BitBay 12.8800 10.1200 12.8800 9.8000 +27.27% 3.10K 22:30:40  

Binance Coin

(0.32%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BNB/BTC Binance 0.000299 0.000242 0.000340 0.000223 0.00% 9.75M 22:29:18  
  BNB/USD Binance 5.6799 4.6378 6.7000 4.1601 +22.47% 1.48M 22:29:55  
  BNB/ETH Binance 0.008122 0.006800 0.009560 0.006122 +19.44% 1.24M 22:29:19  

NEM

(0.30%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XEM/BTC Bittrex 0.000035 0.000034 0.000039 0.000032 0.00% 57.02M 22:30:31  
  XEM/BTC Poloniex 0.000035 0.000034 0.000038 0.000032 0.00% 33.53M 22:30:50  
  XEM/BTC HitBTC 0.000035 0.000034 0.000038 0.000031 0.00% 9.03M 22:30:46  
  XEM/ETH Bittrex 0.000950 0.000946 0.001045 0.000881 0.00% 1.31M 22:30:30  
  XEM/USD HitBTC 0.66107 0.64597 0.74112 0.58940 +2.34% 434.86K 22:30:47  
  XEM/BTC BTC Indonesia 0.000035 0.000035 0.000038 0.000033 0.00% 0.03K 22:30:28  

BitShares

(0.21%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BTS/BTC Poloniex 0.000021 0.000023 0.000024 0.000020 0.00% 47.42M 22:30:48  
  BTS/BTC Binance 0.000021 0.000023 0.000024 0.000019 0.00% 32.97M 22:30:18  
  BTS/ETH Binance 0.000585 0.000650 0.000679 0.000540 0.00% 6.29M 22:30:32  
  BTS/ETH Bittrex 0.000152 0.000152 0.000152 0.000152 0.00% 175.12K 07:00:01  
  BTS/BTC Bittrex 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.00% 152.58K 07:00:01  
  BTS/BTC BTC Indonesia 0.000021 0.000023 0.000024 0.000020 0.00% 0.08K 22:30:31  
  BTS/CNY CHBTC 0.54100 0.54100 0.54100 0.54100 +0.00% 0 07:00:01  

Waves

(0.20%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  WAVES/BTC Bittrex 0.000684 0.000690 0.000723 0.000658 0.00% 1.05M 22:30:28  
  WAVES/BTC Exmo 0.000691 0.000685 0.000736 0.000600 0.00% 181.46K 22:30:35  
  WAVES/RUB Exmo 812.96 819.06 832.56 806.01 -0.74% 21.07K 22:30:41  
  WAVES/ETH Bittrex 0.018569 0.019234 0.019792 0.018390 -3.46% 18.21K 22:30:31  
  WAVES/ETH Liqui 0.019194 0.019780 0.019993 0.019035 -2.96% 14.55K 22:30:41  
  WAVES/BTC Liqui 0.000705 0.000701 0.000729 0.000676 0.00% 14.46K 22:30:41  
  WAVES/USD Liqui 13.5698 13.3148 13.7479 12.8409 +1.92% 12.15K 22:30:37  
  WAVES/BTC HitBTC 0.000757 0.000832 0.000907 0.000750 0.00% 2.21K 22:30:38  
  WAVES/IDR BTC Indonesia 183,100 184,900 188,400 180,200 -0.97% 0 22:30:36  

Hshare

(0.20%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  HSR/BTC Binance 0.001070 0.001209 0.001363 0.000135 -11.50% 488.24K 22:29:17  
  HSR/ETH Binance 0.029086 0.033914 0.036900 0.027001 -14.24% 191.46K 22:29:54  
  HSR/CNY CHBTC 44.86 44.86 44.86 44.86 +0.00% 0 07:00:01  

Einsteinium

(0.18%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  EMC2/BTC Bittrex 0.000108 0.000101 0.000126 0.000095 0.00% 22.83M 22:30:08  
  EMC2/BTC Poloniex 0.000107 0.000102 0.000125 0.000095 0.00% 4.41M 22:30:25  

FirstBlood

(0.18%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  1ST/BTC Bittrex 0.000031 0.000030 0.000039 0.000029 0.00% 11.74M 22:30:42  
  1ST/USD Liqui 0.39352 0.39352 0.39352 0.39352 0.00% 0 22:30:40  

Siacoin

(0.17%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  SC/BTC Bittrex 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.00% 2.19B 22:30:32  
  SC/BTC Poloniex 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.00% 1.33B 22:30:46  
  SC/ETH Bittrex 0.000028 0.000020 0.000028 0.000016 0.00% 75.22M 22:30:32  

AdEx

(0.16%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ADX/BTC Bittrex 0.000076 0.000070 0.000078 0.000066 0.00% 4.07M 22:30:37  
  ADX/BTC Binance 0.000077 0.000070 0.000078 0.000065 0.00% 2.40M 22:30:23  
  ADX/BNB Binance 0.25768 0.29099 0.31600 0.21437 -11.45% 996.55K 22:30:37  
  ADX/BTC Liqui 0.000076 0.000070 0.000077 0.000067 0.00% 501.51K 22:30:48  
  ADX/ETH Liqui 0.002089 0.001965 0.002099 0.001866 +6.32% 412.72K 22:30:39  
  ADX/USD Liqui 1.46950 1.32856 1.48657 1.24664 +10.61% 409.45K 22:30:39  
  ADX/ETH HitBTC 0.002017 0.001989 0.002180 0.001775 0.00% 242.76K 22:30:47  
  ADX/ETH Bittrex 0.002050 0.001978 0.002151 0.001819 0.00% 163.55K 22:30:46  

Stratis

(0.15%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  STRAT/BTC Bittrex 0.000569 0.000553 0.000589 0.000502 0.00% 2.76M 22:30:28  
  STRAT/BTC Binance 0.000569 0.000555 0.000608 0.000506 0.00% 781.08K 22:29:41  
  STRAT/BTC Poloniex 0.000568 0.000553 0.000589 0.000507 0.00% 635.39K 22:30:16  
  STRAT/USD HitBTC 12.1900 11.3200 13.0000 10.0000 +7.69% 78.27K 22:30:37  
  STRAT/ETH Binance 0.015426 0.015580 0.016781 0.014123 -0.99% 51.88K 22:30:31  
  STRAT/ETH Bittrex 0.015440 0.015744 0.015864 0.014030 -1.93% 48.46K 22:30:30  
  STRAT/BTC HitBTC 0.000641 0.000591 0.000695 0.000579 0.00% 25.64K 22:30:46  

Cofound.it

(0.14%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  CFI/BTC Bittrex 0.000009 0.000009 0.000012 0.000008 0.00% 36.53M 22:30:44  
  CFI/ETH Bittrex 0.000249 0.000248 0.000344 0.000235 0.00% 2.00M 22:30:47  
  CFI/USD Liqui 0.17606 0.17760 0.19459 0.16116 -0.87% 184.68K 22:30:40  

Power Ledger

(0.14%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  POWR/BTC Binance 0.000038 0.000035 0.000040 0.000034 0.00% 29.76M 22:30:12  
  POWR/BTC Bittrex 0.000038 0.000036 0.000039 0.000035 0.00% 24.83M 22:30:03  
  POWR/BNB Binance 0.12814 0.14574 0.15918 0.10699 -12.08% 5.60M 22:30:14  
  POWR/ETH Binance 0.001043 0.000987 0.001089 0.000950 0.00% 2.38M 22:30:13  
  POWR/ETH Bittrex 0.001029 0.001011 0.001055 0.000963 0.00% 788.94K 22:30:04  

Ethos

(0.13%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BQX/BTC Binance 0.000073 0.000069 0.000074 0.000067 0.00% 3.61M 22:29:52  
  BQX/ETH Binance 0.001980 0.001941 0.002024 0.001887 0.00% 240.40K 22:30:07  
  BQX/ETH HitBTC 0.001894 0.001952 0.002050 0.001810 0.00% 25.53K 22:30:48  

Monaco

(0.13%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  MCO/BTC Bittrex 0.000788 0.000785 0.000852 0.000742 0.00% 850.57K 22:30:33  
  MCO/BTC Binance 0.000786 0.000790 0.000849 0.000737 0.00% 694.48K 22:29:20  
  MCO/ETH Bittrex 0.021398 0.022129 0.023418 0.020455 -3.30% 38.81K 22:30:38  
  MCO/ETH Binance 0.021412 0.022478 0.023650 0.020343 -4.74% 37.15K 22:29:22  
  MCO/BTC Liqui 0.000796 0.000777 0.000839 0.000760 0.00% 7.20K 22:30:48  
  MCO/ETH Liqui 0.021742 0.021970 0.023081 0.020924 -1.04% 5.52K 22:30:48  
  MCO/USD Liqui 15.2635 14.8386 15.5312 14.6019 +2.86% 5.11K 22:30:39  

QASH

(0.11%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  QASH/USD Bitfinex 1.04250 1.21500 1.26530 0.93000 -14.20% 16.18M 22:30:43  
  QASH/BTC Bitfinex 0.000054 0.000064 0.000066 0.000048 0.00% 4.22M 22:30:43  
  QASH/ETH Bitfinex 0.001498 0.001768 0.001825 0.001310 -15.26% 1.51M 22:30:23  

YOYOW

(0.11%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  YOYOW/USD Bitfinex 0.38832 0.41339 0.46000 0.36310 -6.06% 22.88M 22:30:43  
  YOYOW/ETH Binance 0.000551 0.000605 0.000640 0.000524 0.00% 9.03M 22:30:49  
  YOYOW/BTC Binance 0.000020 0.000022 0.000024 0.000019 0.00% 6.88M 22:30:48  
  YOYOW/BTC Bitfinex 0.000020 0.000021 0.000024 0.000019 0.00% 4.52M 22:30:43  
  YOYOW/ETH Bitfinex 0.000550 0.000598 0.000694 0.000521 0.00% 1.02M 22:30:43  
  YOYOW/BNB Binance 0.06849 0.09172 0.09450 0.05899 -25.33% 186.28K 22:30:51  
  YOYOW/BTC HitBTC 0.000020 0.000022 0.000024 0.000019 0.00% 104.30K 22:30:51  

Bitcore

(0.09%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BTX/BTC HitBTC 0.000900 0.001000 0.001100 0.000900 -10.00% 1.50K 22:30:50  
  BTX/USD HitBTC 19.0500 19.2300 19.9000 15.8000 -0.94% 0.43K 22:30:40  

Byteball Bytes

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  GBYTE/BTC Bittrex 0.027798 0.031403 0.041877 0.026304 -11.48% 35.77K 22:30:39  

Tierion

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  TNT/BTC Binance 0.000007 0.000006 0.000009 0.000005 0.00% 70.40M 22:30:26  
  TNT/ETH Binance 0.000189 0.000169 0.000245 0.000150 0.00% 6.34M 22:30:28  
  TNT/ETH Liqui 0.000198 0.000165 0.000227 0.000149 0.00% 1.86M 22:30:47  
  TNT/USD Liqui 0.138439 0.111632 0.154015 0.102563 +24.01% 1.41M 22:30:48  
  TNT/BTC Liqui 0.000007 0.000006 0.000008 0.000005 0.00% 1.22M 22:30:47  

Ark

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ARK/BTC Bittrex 0.000300 0.000256 0.000352 0.000242 0.00% 2.79M 22:30:36  
  ARK/BTC Binance 0.000298 0.000260 0.000350 0.000246 0.00% 1.65M 22:29:57  
  ARK/ETH Binance 0.008000 0.007199 0.009391 0.006846 +11.13% 175.03K 22:30:40  

BitConnect

(0.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BCC/BTC HitBTC 0.023200 0.022881 0.023687 0.022116 +1.39% 0.19K 22:30:39  
  BCC/USD HitBTC 440.00 435.30 465.00 412.00 +1.08% 0.03K 22:30:39  
  BCC/ETH HitBTC 0.62934 0.61757 0.74876 0.54033 +1.91% 0.01K 22:30:49  

TenX

(0.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  PAY/BTC Bittrex 0.000168 0.000148 0.000183 0.000141 0.00% 4.33M 22:30:36  
  PAY/ETH Bittrex 0.004520 0.004190 0.004857 0.003951 +7.88% 287.81K 22:30:40  
  PAY/BTC Liqui 0.000165 0.000149 0.000182 0.000143 0.00% 58.70K 22:30:48  
  PAY/ETH Liqui 0.004542 0.004213 0.004803 0.003100 +7.80% 31.69K 22:30:48  
  PAY/USD Liqui 3.1815 2.8169 3.3160 2.6597 +12.95% 27.99K 22:30:39  

Metal

(0.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  MTL/BTC Bittrex 0.000412 0.000345 0.000418 0.000330 0.00% 2.07M 22:30:41  
  MTL/BTC Binance 0.000401 0.000349 0.000439 0.000326 0.00% 874.56K 22:30:04  
  MTL/ETH Bittrex 0.011000 0.009168 0.011296 0.009168 +19.98% 40.76K 22:29:59  

SALT

(0.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  SALT/BTC Bittrex 0.000520 0.000520 0.000549 0.000484 0.00% 885.55K 22:30:10  
  SALT/BTC Binance 0.000518 0.000524 0.000554 0.000481 0.00% 803.55K 22:30:44  
  SALT/ETH Binance 0.014083 0.014855 0.015672 0.013285 -5.20% 289.04K 22:30:45  
  SALT/ETH Bittrex 0.014117 0.014694 0.015500 0.013291 -3.93% 71.09K 22:30:10  
  SALT/BTC Liqui 0.000513 0.000518 0.000535 0.000485 0.00% 31.58K 22:30:42  
  SALT/USD Liqui 9.8064 9.8064 10.2459 8.9563 0.00% 21.89K 22:30:41  
  SALT/ETH Liqui 0.014059 0.014587 0.015035 0.013217 -3.62% 19.28K 22:30:42  

Storj

(0.06%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  STORJ/BTC Binance 0.000067 0.000057 0.000067 0.000055 0.00% 8.26M 22:30:00  
  STORJ/BTC Bittrex 0.000064 0.000057 0.000064 0.000055 0.00% 3.66M 22:30:38  
  STORJ/BTC Poloniex 0.000064 0.000057 0.000064 0.000056 0.00% 580.65K 22:30:24  
  STORJ/ETH Bittrex 0.001750 0.001610 0.001750 0.001546 +8.69% 156.87K 22:30:48  
  STORJ/USD Liqui 1.21513 1.07237 1.21513 1.04495 +13.31% 23.20K 22:30:40  

Basic Attention Token

(0.06%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BAT/BTC Bittrex 0.000016 0.000014 0.000016 0.000013 0.00% 25.64M 22:30:38  
  BAT/BTC Binance 0.000016 0.000014 0.000016 0.000013 0.00% 17.14M 22:30:24  
  BAT/BTC Liqui 0.000016 0.000014 0.000016 0.000013 0.00% 2.61M 22:30:48  
  BAT/ETH Bittrex 0.000437 0.000392 0.000445 0.000356 0.00% 1.43M 22:30:47  
  BAT/ETH Liqui 0.000433 0.000387 0.000439 0.000359 0.00% 657.96K 22:30:50  
  BAT/USD Liqui 0.30652 0.25952 0.30652 0.24194 +18.11% 502.26K 22:30:39  

MonaCoin

(0.06%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  MONA/BTC Bittrex 0.000706 0.000715 0.000760 0.000669 0.00% 482.18K 22:30:09  

Factom

(0.06%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  FCT/BTC Poloniex 0.002135 0.001603 0.002192 0.001543 +33.21% 227.95K 22:30:20  
  FCT/BTC Bittrex 0.002133 0.001595 0.002160 0.001550 +33.74% 89.11K 22:30:39  
  FCT/ETH Bittrex 0.059000 0.044103 0.059000 0.043000 +33.78% 7.63K 22:29:59  

Vertcoin

(0.06%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  VTC/BTC Bittrex 0.000438 0.000413 0.000455 0.000400 0.00% 1.67M 22:30:51  
  VTC/BTC Poloniex 0.000441 0.000415 0.000458 0.000400 0.00% 412.40K 22:30:23  

Bytecoin

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BCN/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 1.93B 22:30:19  
  BCN/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 1.73B 22:30:47  
  BCN/USD HitBTC 0.003865 0.003353 0.003866 0.002902 +15.27% 569.88M 22:30:48  

PIVX

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  PIVX/BTC Bittrex 0.000391 0.000310 0.000484 0.000291 0.00% 2.09M 22:30:39  

Augur

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  REP/BTC Bittrex 0.002162 0.002165 0.002456 0.002084 0.00% 85.55K 22:30:45  
  REP/BTC Poloniex 0.002180 0.002151 0.002423 0.002075 0.00% 72.31K 22:30:20  
  REP/USD Poloniex 41.500 41.400 44.948 40.020 +0.24% 46.14K 22:30:23  
  REP/EUR Kraken 35.560 35.374 36.900 34.010 +0.53% 12.08K 22:30:26  
  REP/BTC Kraken 0.002227 0.002125 0.002413 0.002105 +4.80% 10.48K 22:30:27  
  REP/ETH Poloniex 0.058323 0.060329 0.065886 0.057693 -3.33% 5.88K 22:30:25  
  REP/ETH Bittrex 0.058658 0.061561 0.066667 0.057600 -4.72% 4.55K 22:30:08  
  REP/BTC Liqui 0.002181 0.002135 0.002384 0.002125 0.00% 4.32K 22:30:41  
  REP/ETH Liqui 0.059574 0.060516 0.064974 0.058474 -1.56% 4.10K 22:30:41  
  REP/USD Liqui 42.096 41.164 43.750 40.262 +2.26% 3.67K 22:30:49  

Ardor

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ARDR/BTC Bittrex 0.000050 0.000048 0.000055 0.000046 0.00% 8.42M 22:30:46  
  ARDR/BTC Poloniex 0.000051 0.000048 0.000054 0.000045 0.00% 2.18M 22:30:22  

Ubiq

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  UBQ/BTC Bittrex 0.000130 0.000132 0.000140 0.000119 0.00% 1.40M 22:30:33  

district0x

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DNT/BTC Binance 0.000004 0.000004 0.000006 0.000003 0.00% 70.35M 22:30:01  
  DNT/BTC Bittrex 0.000004 0.000004 0.000006 0.000003 0.00% 44.77M 22:29:59  
  DNT/ETH Binance 0.000114 0.000107 0.000158 0.000095 0.00% 11.34M 22:29:23  
  DNT/BTC Liqui 0.000004 0.000004 0.000005 0.000003 0.00% 4.00M 22:30:47  
  DNT/ETH Liqui 0.000111 0.000104 0.000133 0.000094 0.00% 2.93M 22:30:48  
  DNT/USD Liqui 0.078740 0.069515 0.092531 0.062487 +13.27% 1.55M 22:30:48  

FunFair

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  FUN/BTC Binance 0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.00% 102.54M 22:30:06  
  FUN/BTC Bittrex 0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.00% 79.99M 22:30:43  
  FUN/ETH Bittrex 0.000065 0.000060 0.000070 0.000058 0.00% 14.99M 22:29:57  

Komodo

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  KMD/BTC Bittrex 0.000234 0.000230 0.000269 0.000223 0.00% 1.51M 22:30:39  
  KMD/BTC Binance 0.000236 0.000230 0.000263 0.000224 0.00% 968.12K 22:29:58  
  KMD/ETH Binance 0.006410 0.006471 0.007250 0.006141 0.00% 50.03K 22:30:43  

Civic

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  CVC/BTC Bittrex 0.000024 0.000021 0.000025 0.000021 0.00% 12.30M 22:30:37  
  CVC/BTC Poloniex 0.000024 0.000022 0.000025 0.000021 0.00% 1.87M 22:30:24  
  CVC/ETH Bittrex 0.000672 0.000597 0.000694 0.000582 0.00% 747.98K 22:30:46  
  CVC/ETH Poloniex 0.000663 0.000606 0.000699 0.000585 0.00% 270.29K 22:30:24  
  CVC/BTC Liqui 0.000024 0.000021 0.000025 0.000021 0.00% 244.83K 22:30:41  
  CVC/USD Liqui 0.46290 0.40490 0.48706 0.39864 +14.32% 157.33K 22:30:39  

DigitalNote

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XDN/BTC HitBTC 2.01B 22:30:50  
  XDN/USD HitBTC 0.006550 0.005072 0.006576 0.003994 +29.14% 240.36M 22:30:39  

0x

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ZRX/BTC Binance 0.000024 0.000020 0.000027 0.000018 0.00% 12.88M 22:29:50  
  ZRX/ETH Binance 0.000656 0.000553 0.000680 0.000506 +18.61% 5.65M 22:29:51  
  ZRX/BTC Poloniex 0.000024 0.000020 0.000025 0.000019 0.00% 5.25M 22:30:19  
  ZRX/ETH Poloniex 0.000644 0.000564 0.000680 0.000519 0.00% 1.30M 22:30:21  
  ZRX/BTC Liqui 0.000024 0.000020 0.000025 0.000018 0.00% 676.83K 22:30:48  
  ZRX/ETH Liqui 0.000639 0.000560 0.000670 0.000518 0.00% 438.10K 22:30:48  
  ZRX/ETH HitBTC 0.000650 0.000551 0.000719 0.000514 0.00% 329.79K 22:30:48  
  ZRX/USD HitBTC 0.44685 0.37502 0.47508 0.35089 +19.15% 328.40K 22:30:49  
  ZRX/USD Liqui 0.45152 0.37663 0.46152 0.34845 +19.89% 291.26K 22:30:39  

Iconomi

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ICN/BTC Kraken 0.000144 0.000099 0.000153 0.000095 0.00% 1.39M 22:30:21  
  ICN/ETH Kraken 0.003899 0.002752 0.003900 0.002600 +41.68% 759.56K 22:30:26  
  ICN/ETH Binance 0.004185 0.002867 0.004773 0.002431 +45.97% 268.03K 22:29:21  
  ICN/ETH Liqui 0.003935 0.002769 0.003973 0.002462 +42.11% 190.80K 22:30:48  
  ICN/BTC Liqui 0.000145 0.000098 0.000145 0.000091 0.00% 148.51K 22:30:40  
  ICN/USD Liqui 2.76000 1.86025 2.78479 1.65000 +48.37% 113.74K 22:30:49  

ZCoin

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  XZC/BTC Bittrex 0.003197 0.003033 0.003315 0.002920 +5.40% 95.65K 22:30:00  
  XZC/IDR BTC Indonesia 848,700 811,900 865,400 790,600 +4.53% 0 22:30:38  

Golem

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  GNT/BTC Bittrex 0.000024 0.000021 0.000024 0.000020 0.00% 8.98M 22:30:39  
  GNT/BTC Poloniex 0.000024 0.000021 0.000024 0.000020 0.00% 3.18M 22:30:21  
  GNT/BTC Liqui 0.000024 0.000021 0.000024 0.000020 0.00% 1.59M 22:30:48  
  GNT/ETH Bittrex 0.000657 0.000600 0.000672 0.000570 0.00% 941.12K 22:30:50  
  GNT/ETH Liqui 0.000654 0.000580 0.000665 0.000567 0.00% 785.91K 22:30:50  
  GNT/ETH Poloniex 0.000654 0.000595 0.000667 0.000571 0.00% 407.90K 22:30:22  
  GNT/USD Liqui 0.46137 0.39007 0.46468 0.38382 +18.28% 393.29K 22:30:39  

Decred

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DCR/BTC Bittrex 0.004593 0.004297 0.004870 0.004090 +6.88% 58.91K 22:30:42  
  DCR/BTC Poloniex 0.004528 0.004313 0.004824 0.004074 +4.99% 34.05K 22:30:21  

Gnosis

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  GNO/BTC Poloniex 0.009357 0.009410 0.009887 0.008249 0.00% 7.86K 22:30:21  
  GNO/BTC Bittrex 0.009374 0.009330 0.010101 0.008892 0.00% 7.57K 22:30:44  
  GNO/ETH Poloniex 0.25280 0.26886 0.27153 0.24056 -5.97% 1.20K 22:30:23  
  GNO/USD Liqui 178.75 175.17 185.59 168.75 +2.04% 0.41K 22:30:39  

Stox

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  STX/USD HitBTC 0.70572 0.66444 0.76200 0.65000 +6.21% 1.45M 22:30:50  
  STX/ETH Liqui 0.001016 0.000988 0.001068 0.000840 0.00% 267.12K 22:30:47  
  STX/BTC Liqui 0.000037 0.000035 0.000039 0.000034 0.00% 227.73K 22:30:48  
  STX/ETH HitBTC 0.001006 0.000977 0.001137 0.000900 0.00% 178.19K 22:30:49  
  STX/USD Liqui 0.70930 0.66714 0.74395 0.64937 +6.32% 151.93K 22:30:39  

Bytom

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BTM/ETH Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 22:29:25  

Edgeless

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  EDG/BTC Bittrex 0.000085 0.000088 0.000095 0.000082 0.00% 3.97M 22:30:42  
  EDG/BTC HitBTC 0.000084 0.000088 0.000095 0.000079 0.00% 186.78K 22:30:49  
  EDG/BTC Liqui 0.000084 0.000087 0.000093 0.000081 0.00% 96.09K 22:30:50  
  EDG/ETH Liqui 0.002274 0.002450 0.002513 0.002259 -7.19% 87.82K 22:30:48  
  EDG/USD Liqui 1.59613 1.64799 1.69790 1.58503 -3.15% 63.20K 22:30:40  

SegWit2x [Futures]

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  B2X/USD HitBTC 194.81 197.88 202.85 191.41 -1.55% 0.74K 22:30:48  
  B2X/BTC HitBTC 0.010320 0.010390 0.010920 0.010020 0.00% 0.17K 22:30:48  

Steem

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  STEEM/BTC Bittrex 0.000117 0.000111 0.000121 0.000108 0.00% 1.67M 22:30:29  
  STEEM/BTC Poloniex 0.000116 0.000104 0.000120 0.000104 0.00% 1.01M 22:30:16  
  STEEM/ETH Poloniex 0.003150 0.002946 0.003300 0.002849 +6.92% 16.94K 22:30:25  

Metaverse ETP

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ETP/USD Bitfinex 3.7254 3.8117 3.8640 3.4010 -2.26% 958.34K 22:30:40  
  ETP/BTC Bitfinex 0.000194 0.000201 0.000202 0.000181 0.00% 254.38K 22:30:43  
  ETP/ETH Bitfinex 0.005283 0.005600 0.005645 0.004929 -5.67% 44.87K 22:30:43  
  ETP/BTC HitBTC 0.000190 0.000190 0.000200 0.000180 0.00% 19.20K 22:30:49  

Triggers

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  TRIG/BTC Bittrex 0.000053 0.000049 0.000055 0.000048 0.00% 2.15M 22:30:00  

VeriCoin

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  VRC/BTC Bittrex 0.000047 0.000049 0.000050 0.000046 0.00% 1.08M 22:30:51  
  VRC/BTC Poloniex 0.000048 0.000049 0.000051 0.000046 0.00% 323.94K 22:30:23  

Bancor

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BNT/BTC Binance 0.000205 0.000197 0.000218 0.000190 0.00% 508.80K 22:29:47  
  BNT/USD HitBTC 3.8565 3.7232 4.0668 3.4157 +3.58% 158.00K 22:30:50  
  BNT/BTC Bittrex 0.000208 0.000195 0.000221 0.000191 0.00% 142.51K 22:30:43  
  BNT/ETH Binance 0.005489 0.005490 0.005828 0.005360 0.00% 63.55K 22:29:27  
  BNT/USD Liqui 3.9535 3.7882 3.9709 3.6972 +4.36% 40.58K 22:30:40  
  BNT/BTC HitBTC 0.000205 0.000195 0.000209 0.000183 0.00% 28.90K 22:30:47  
  BNT/ETH Bittrex 0.005650 0.005460 0.005750 0.005428 +3.48% 28.77K 22:30:43  

Matchpool

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  GUP/BTC Bittrex 0.000031 0.000033 0.000037 0.000027 0.00% 11.37M 22:30:04  
  GUP/ETH Bittrex 0.000829 0.000919 0.001018 0.000770 0.00% 442.79K 22:30:04  
  GUP/BTC Liqui 0.000029 0.000031 0.000036 0.000027 0.00% 337.84K 22:30:50  
  GUP/ETH Liqui 0.000801 0.000889 0.000980 0.000768 0.00% 321.15K 22:30:51  
  GUP/USD Liqui 0.55832 0.59463 0.65891 0.54203 -6.11% 292.60K 22:30:41  

Syscoin

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  SYS/BTC Bittrex 0.000025 0.000024 0.000026 0.000023 0.00% 12.93M 22:30:37  
  SYS/BTC Poloniex 0.000025 0.000024 0.000026 0.000023 0.00% 2.00M 22:30:19  

NAV Coin

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  NAV/BTC Bittrex 0.000123 0.000120 0.000132 0.000116 0.00% 2.40M 22:30:48  
  NAV/BTC Poloniex 0.000125 0.000118 0.000128 0.000110 0.00% 248.17K 22:30:23  

Melon

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  MLN/BTC Bittrex 0.004173 0.004400 0.004840 0.003900 -5.17% 3.62K 22:29:59  
  MLN/BTC Liqui 0.004188 0.004292 0.004387 0.004083 -2.41% 2.33K 22:30:50  
  MLN/USD Liqui 80.491 81.087 82.288 76.167 -0.74% 2.16K 22:30:40  
  MLN/ETH Liqui 0.11454 0.12200 0.12200 0.11268 -6.12% 2.06K 22:30:51  
  MLN/BTC Kraken 0.004200 0.004347 0.004748 0.003500 -3.38% 1.58K 22:30:27  

Patientory

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  PTOY/BTC Bittrex 0.000017 0.000016 0.000021 0.000015 0.00% 20.78M 22:30:05  
  PTOY/ETH Bittrex 0.000461 0.000454 0.000569 0.000420 0.00% 1.01M 22:30:05  
  PTOY/BTC Liqui 0.000017 0.000016 0.000022 0.000016 0.00% 257.96K 22:30:51  
  PTOY/ETH Liqui 0.000458 0.000449 0.000544 0.000427 0.00% 107.88K 22:30:51  
  PTOY/USD Liqui 0.32103 0.30030 0.37137 0.29804 +6.90% 89.73K 22:30:41  

Emercoin

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  EMC/BTC Bittrex 0.000069 0.000073 0.000080 0.000065 0.00% 158.72K 22:30:51  

CoinDash

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  CDT/BTC Binance 0.000005 0.000005 0.000006 0.000004 0.00% 37.83M 22:30:36  
  CDT/ETH Binance 0.000146 0.000151 0.000162 0.000136 0.00% 14.79M 22:30:25  
  CDT/ETH HitBTC 0.000143 0.000153 0.000166 0.000138 0.00% 1.61M 22:30:49  

Populous

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  PPT/BTC Binance 0.002282 0.002410 0.002638 0.002222 -5.31% 36.00K 22:30:42  
  PPT/ETH Binance 0.061830 0.068936 0.071200 0.060010 -10.31% 21.42K 22:30:38  

Wings

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  WINGS/BTC Bittrex 0.000035 0.000035 0.000038 0.000032 0.00% 1.23M 22:30:45  
  WINGS/USD Liqui 0.68556 0.65830 0.69728 0.62707 +4.14% 263.91K 22:30:39  
  WINGS/ETH Liqui 0.000973 0.000972 0.000994 0.000925 0.00% 262.53K 22:30:51  
  WINGS/BTC Liqui 0.000036 0.000035 0.000037 0.000034 0.00% 258.19K 22:30:51  

SingularDTV

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  SNGLS/BTC Binance 0.000008 0.000007 0.000009 0.000006 0.00% 26.83M 22:29:46  
  SNGLS/BTC Bittrex 0.000008 0.000007 0.000008 0.000006 0.00% 12.58M 22:30:42  
  SNGLS/ETH Binance 0.000213 0.000194 0.000242 0.000186 0.00% 6.20M 22:29:48  
  SNGLS/ETH Bittrex 0.000208 0.000200 0.000232 0.000170 0.00% 3.03M 22:30:44  
  SNGLS/BTC Liqui 0.000008 0.000007 0.000008 0.000007 0.00% 660.06K 22:30:48  
  SNGLS/ETH Liqui 0.000211 0.000197 0.000228 0.000188 0.00% 571.57K 22:30:48  
  SNGLS/USD Liqui 0.14810 0.13265 0.16000 0.12914 +11.65% 248.80K 22:30:40  

Gas

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  GAS/BTC Binance 0.001397 0.001258 0.001461 0.001205 +11.05% 111.21K 22:29:24  
  GAS/BTC Poloniex 0.001420 0.001225 0.001430 0.001136 +15.92% 26.10K 22:30:24  

Veritaseum

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  VERI/BTC HitBTC 0.015000 0.013584 0.016799 0.013584 +10.42% 0.31K 22:30:50  
  VERI/ETH HitBTC 0.38900 0.39955 0.46000 0.38006 -2.64% 0.21K 22:30:40  
  VERI/USD HitBTC 257.00 255.00 339.00 230.24 +0.78% 0.03K 22:30:40  

ZenCash

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ZEN/BTC Bittrex 0.001700 0.001666 0.001800 0.001600 0.00% 63.97K 22:30:00  

MaidSafeCoin

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  MAID/BTC Poloniex 0.000035 0.000033 0.000036 0.000032 0.00% 2.35M 22:30:21  
  MAID/BTC HitBTC 0.000027 0.000023 0.000033 0.000022 0.00% 2.02M 22:30:48  
  MAID/BTC Bittrex 0.000034 0.000032 0.000035 0.000031 0.00% 1.63M 22:30:45  
  MAID/USD HitBTC 0.49776 0.45336 0.50599 0.43323 +9.79% 171.86K 22:30:48  

GameCredits

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  GAME/BTC Bittrex 0.000144 0.000134 0.000149 0.000130 0.00% 595.58K 22:30:41  
  GAME/BTC Poloniex 0.000143 0.000132 0.000148 0.000129 0.00% 289.30K 22:30:20  
  GAME/PLN BitBay 9.3200 8.9000 9.5400 8.6300 +4.72% 262.93K 22:30:49  

DigixDAO

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DGD/BTC Binance 0.008104 0.007196 0.008596 0.007114 +12.62% 13.47K 22:30:29  
  DGD/BTC Bittrex 0.007970 0.007158 0.008527 0.007157 +11.35% 4.39K 22:30:47  
  DGD/ETH Bittrex 0.22290 0.20231 0.23374 0.19700 +10.18% 0.62K 22:30:48  
  DGD/USD Liqui 154.74 138.80 162.18 137.26 +11.49% 0.40K 22:30:40  

Nexus

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  NXS/BTC Bittrex 0.000190 0.000195 0.000209 0.000188 0.00% 699.40K 22:30:36  

TokenCard

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  TKN/BTC Bittrex 0.000056 0.000056 0.000090 0.000045 0.02% 450.40K 07:00:01  
  TKN/ETH Bittrex 0.001786 0.001978 0.003200 0.001581 -9.71% 68.34K 07:00:01  
  TKN/USD Liqui 0.89787 0.86650 0.95100 0.85111 +3.62% 28.36K 22:30:39  

Polybius

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  PLBT/BTC HitBTC 0.000278 0.000305 0.000324 0.000272 0.00% 129.49K 22:30:50  

Fantomcoin

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  FCN/BTC HitBTC 0.000023 0.000026 0.000026 0.000021 0.00% 27.06K 22:30:50  

Royal Kingdom Coin

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  RKC/ETH HitBTC 0.001389 0.001133 0.001389 0.001132 +22.59% 2.40K 22:30:49  

BitcoinDark

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BTCD/BTC Poloniex 0.009100 0.009382 0.009533 0.008857 -3.01% 0.49K 22:30:23  
  BTCD/BTC Bittrex 0.009358 0.009401 0.009694 0.009000 0.00% 0.21K 22:30:49  

DECENT

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  DCT/BTC Bittrex 0.000041 0.000040 0.000043 0.000038 0.00% 1.19M 22:30:44  
  DCT/BTC HitBTC 0.000040 0.000041 0.000065 0.000038 0.00% 22.02K 22:30:48  

iExec RLC

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  RLC/BTC Bittrex 0.000048 0.000041 0.000048 0.000039 0.00% 1.71M 22:30:47  
  RLC/USD Liqui 0.86582 0.73286 0.86582 0.69127 +18.14% 28.27K 22:30:40  
  RLC/BTC HitBTC 0.000070 0.000047 0.000072 0.000037 0.00% 1.56K 22:30:49  

Aeon

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  AEON/BTC Bittrex 0.000214 0.000181 0.000240 0.000170 0.00% 261.83K 22:30:52  

MobileGo

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  MGO/BTC Liqui 0.000035 0.000036 0.000038 0.000034 0.00% 386.94K 22:30:48  
  MGO/ETH Liqui 0.000937 0.001005 0.001005 0.000906 0.00% 165.99K 22:30:50  
  MGO/USD Liqui 0.66240 0.67474 0.69111 0.61108 -1.83% 139.39K 22:30:40  

Particl

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  PART/BTC Bittrex 0.000521 0.000516 0.000567 0.000510 0.00% 51.00K 22:30:42  

Aragon

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  ANT/BTC Bittrex 0.000140 0.000131 0.000148 0.000126 0.00% 368.68K 22:30:46  
  ANT/ETH Bittrex 0.003767 0.003678 0.003946 0.003519 0.00% 131.00K 22:30:48  
  ANT/USD Liqui 2.6870 2.4850 2.7384 2.3705 +8.13% 35.96K 22:30:40  

Blocknet

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BLOCK/BTC Bittrex 0.001300 0.001262 0.001450 0.001262 0.00% 12.77K 22:30:41  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email