x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Tất cả các loại tiền điện tử

Nhận Báo Giá Tiền Điện Tử Theo Thời Gian Thực
   
   
   
Tìm

Bitcoin

(56.51%)
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BTC/USD Bitfinex 5,915.0 6,005.1 6,199.9 5,733.3 -1.50% 59.11K 08:55:29  
  BTC/KRW Bithumb 6,883,000 6,906,000 7,193,000 500 -0.33% 35.71K 08:55:38  
  BTC/USD BitStamp 5,927.2 6,008.8 6,180.0 5,756.0 -1.36% 15.14K 08:55:32  
  BTC/USD GDAX 5,941.9 6,024.9 6,189.1 5,775.0 -1.38% 13.85K 08:55:41  
  BTC/KRW Coinone 6,882,000 6,900,000 7,190,500 6,689,500 -0.26% 9.01K 08:55:39  
  BTC/USD Poloniex 5,923.9 6,009.3 6,180.0 5,759.0 -1.42% 5.90K 08:55:30  
  BTC/USD Bittrex 5,927.5 6,002.0 6,189.0 5,766.0 -1.24% 5.36K 08:55:18  
  BTC/CNY OKCoin 36,547 37,315 38,466 36,010 -2.06% 2.58K 08:55:26  
  BTC/EUR BitStamp 5,030.0 5,115.7 5,250.0 4,907.8 -1.68% 1.98K 08:55:32  
  BTC/EUR GDAX 5,083.5 5,148.9 5,318.0 5,001.3 -1.27% 1.84K 08:55:43  
  BTC/USD HitBTC 5,919.2 6,013.8 6,169.0 5,759.1 -1.57% 1.73K 08:55:35  
  BTC/USD Binance 5,905.3 6,025.0 6,171.0 5,770.0 -1.99% 1.58K 08:55:17  
  BTC/EUR Kraken 5,061.0 5,110.1 5,188.6 4,930.5 -0.96% 1.57K 08:55:33  
  BTC/CNY Huobi 35,999 36,479 37,678 35,224 -1.32% 1.36K 08:55:37  
  BTC/PLN BitBay 21,566 21,647 21,900 21,347 -0.38% 1.28K 08:55:39  
  BTC/USD Kraken 5,949.9 6,043.0 6,090.8 5,810.0 -1.54% 1.13K 08:55:32  
  BTC/TRY Paribu 22,006 22,490 22,874 21,501 -2.15% 0.86K 08:55:42  
  BTC/USD OKCoin 5,950.0 6,003.1 6,235.8 5,800.0 -0.89% 0.72K 08:55:25  
  BTC/IDR BTC Indonesia 80,595,504 81,677,600 83,486,000 78,553,800 -1.32% 0.64K 08:55:38  
  BTC/USD Exmo 5,887.0 5,913.2 6,050.0 5,652.0 -0.44% 0.45K 08:55:43  
  BTC/RUB Exmo 332,620 333,450 346,000 323,300 -0.25% 0.42K 08:55:43  
  BTC/BRL FoxBit 18,988 18,935 19,575 18,600 +0.28% 0.41K 08:55:45  
  BTC/GBP GDAX 4,553.4 4,616.3 4,734.1 4,432.2 -1.36% 0.34K 08:55:44  
  BTC/BRL MercadoBitcoin 18,600 18,519 19,000 17,980 +0.44% 0.31K 08:55:33  
  BTC/USD itBit 5,924.4 6,013.6 6,070.8 5,772.1 -1.48% 0.30K 08:55:40  
  BTC/TRY BTCTurk 22,198 22,351 23,000 21,580 -0.69% 0.26K 08:55:41  
  BTC/USD Liqui 5,935.1 6,026.7 6,195.8 5,850.0 -1.52% 0.14K 08:55:36  
  BTC/EUR Exmo 5,059.5 5,130.7 5,267.6 4,922.0 -1.39% 0.12K 08:55:43  
  BTC/USD xBTCe 5,933.5 6,028.9 6,168.4 5,755.0 -1.58% 0.11K 08:55:32  
  BTC/JPY xBTCe 717,446 717,446 717,446 659,184 +0.00% 0.05K 08:55:34  
  BTC/HKD ANX 47,011 47,003 48,499 46,000 +0.02% 0.04K 08:55:39  
  BTC/AUD ANX 7,708.8 7,706.7 7,952.9 7,543.1 +0.03% 0.04K 08:55:38  
  BTC/EUR ANX 5,111.8 5,110.9 5,273.6 5,001.8 +0.02% 0.04K 08:55:40  
  BTC/CNY ANX 39,893 39,893 41,156 39,035 0.00% 0.04K 08:55:41  
  BTC/USD ANX 6,024.5 6,023.5 6,215.2 5,894.9 +0.02% 0.04K 08:55:40  
  BTC/CHF ANX 5,929.4 5,927.9 6,117.1 5,801.9 +0.03% 0.04K 08:55:38  
  BTC/NZD ANX 8,650.9 8,649.5 8,924.7 8,464.8 +0.02% 0.04K 08:55:39  
  BTC/SGD ANX 8,201.1 8,198.6 8,460.7 8,024.7 +0.03% 0.04K 08:55:41  
  BTC/GBP ANX 4,568.4 4,566.2 4,712.9 4,470.1 +0.05% 0.04K 08:55:37  
  BTC/JPY ANX 683,926 683,720 705,573 669,217 +0.03% 0.04K 08:55:37  
  BTC/CAD ANX 7,606.6 7,605.6 7,847.4 7,443.1 +0.01% 0.04K 08:55:37  
  BTC/GBP xBTCe 4,796.3 4,796.3 4,796.3 4,445.5 +0.00% 0.03K 08:55:35  
  BTC/CNH xBTCe 41,881 41,881 41,881 39,710 +0.00% 0.03K 08:55:33  
  BTC/EUR xBTCe 5,471.5 5,471.5 4,958.8 4,941.1 +0.00% 0.03K 08:55:34  
  BTC/UAH Exmo 152,000 157,725 164,055 144,170 -3.63% 0.03K 08:55:45  
  BTC/CAD Kraken 7,568.3 7,680.0 7,680.0 7,409.1 -1.45% 0.01K 08:55:42  
  BTC/JPY Kraken 678,659 687,966 689,905 649,222 -1.35% 0.00K 08:55:41  
  BTC/CNY CHBTC 27,197 27,197 0 0 +0.00% 0 08:55:21  
  BTC/CNY BTCC 0 28,158 0 0 -100.00% 0 08:55:44  
  BTC/SGD itBit 7,909.8 8,262.0 7,909.8 7,869.8 -4.26% 0 08:55:41  
  BTC/RUB xBTCe 342,793 342,793 323,321 342,793 +0.00% 0 08:55:33  
  BTC/EUR itBit 4,907.5 5,113.3 5,000.7 4,907.5 -4.02% 0 08:55:41  

Ethereum

(9.98%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ETH/USD Bitfinex 294.78 299.00 305.62 289.31 -1.41% 112.02K 08:55:29  
  ETH/KRW Bithumb 342,600 343,150 352,200 337,750 -0.16% 105.54K 08:55:40  
  ETH/USD GDAX 296.69 300.00 306.55 291.38 -1.10% 101.14K 08:55:41  
  ETH/BTC Poloniex 0.049845 0.049819 0.051500 0.047000 0.00% 93.43K 08:55:29  
  ETH/BTC Bitfinex 0.049888 0.049850 0.051450 0.047136 0.00% 84.33K 08:55:29  
  ETH/KRW Coinone 342,350 342,900 351,900 337,850 -0.16% 61.18K 08:55:38  
  ETH/BTC Bittrex 0.049880 0.049652 0.051523 0.047050 +0.46% 47.79K 08:55:19  
  ETH/BTC HitBTC 0.049888 0.049897 0.051414 0.047172 0.00% 36.61K 08:55:44  
  ETH/BTC GDAX 0.049800 0.049830 0.051450 0.047250 0.00% 28.43K 08:55:42  
  ETH/BTC Binance 0.049840 0.049930 0.051600 0.047050 0.00% 27.22K 08:55:44  
  ETH/USD BitStamp 295.87 299.10 305.57 290.34 -1.08% 24.23K 08:55:33  
  ETH/USD HitBTC 294.97 299.48 305.00 290.19 -1.51% 21.80K 08:55:45  
  ETH/USD Poloniex 295.63 299.70 305.50 290.06 -1.36% 19.76K 08:55:30  
  ETH/USD Bittrex 294.55 299.84 306.18 290.60 -1.76% 15.28K 08:55:19  
  ETH/CNY OKCoin 1,815.1 1,855.0 1,895.0 1,808.0 -2.15% 12.97K 08:55:26  
  ETH/BTC Kraken 0.049650 0.049630 0.051550 0.049310 0.00% 11.23K 08:55:37  
  ETH/BTC BitStamp 0.049790 0.049890 0.051450 0.046900 -0.20% 10.47K 08:55:33  
  ETH/EUR BitStamp 250.91 254.63 260.48 246.00 -1.46% 8.87K 08:55:33  
  ETH/USD Binance 296.98 298.94 306.99 290.00 -0.66% 7.69K 08:55:19  
  ETH/USD Kraken 296.67 300.11 307.00 295.00 -1.15% 6.75K 08:55:34  
  ETH/BTC Liqui 0.049899 0.049641 0.051451 0.046055 +0.52% 4.32K 08:55:45  
  ETH/EUR Kraken 251.93 254.26 259.79 251.10 -0.92% 3.67K 08:55:36  
  ETH/EUR GDAX 254.01 255.20 263.00 250.50 -0.47% 3.45K 08:55:45  
  ETH/BTC Exmo 0.049679 0.049700 0.051604 0.047047 0.00% 3.11K 08:55:43  
  ETH/USD Liqui 295.64 295.42 304.01 289.26 +0.07% 2.19K 08:55:45  
  ETH/USD Exmo 290.04 293.44 300.00 281.60 -1.16% 1.62K 08:55:43  
  ETH/PLN BitBay 1,080.0 1,071.6 1,103.0 1,030.1 +0.79% 0.55K 08:55:39  
  ETH/EUR Exmo 251.73 255.52 260.40 245.40 -1.48% 0.48K 08:55:44  
  ETH/TRY BTCTurk 1,116.49 1,105.10 1,129.95 1,061.10 +1.03% 0.45K 08:55:41  
  ETH/RUB Exmo 16,542 16,606 16,993 16,105 -0.38% 0.40K 08:55:45  
  ETH/LTC Exmo 5.1809 5.1855 5.2734 5.0000 -0.09% 0.37K 08:55:44  
  ETH/UAH Exmo 7,562.2 7,829.8 7,997.0 7,511.0 -3.42% 0.31K 08:55:37  
  ETH/CNH xBTCe 2,113.2 2,194.1 2,113.2 2,113.2 -3.69% 0.29K 08:55:31  
  ETH/JPY xBTCe 36,201 36,271 36,201 35,581 -0.19% 0.29K 08:55:30  
  ETH/EUR xBTCe 276.96 274.91 276.96 266.55 +0.75% 0.29K 08:55:31  
  ETH/LTC xBTCe 5.1717 5.4029 5.1717 5.1717 -4.28% 0.29K 08:55:30  
  ETH/USD xBTCe 295.41 300.13 304.28 289.99 -1.57% 0.27K 08:55:30  
  ETH/CAD Kraken 378.09 385.75 409.87 370.93 -1.99% 0.11K 08:55:35  
  ETH/BTC xBTCe 0.049810 0.052250 0.049710 0.048330 -4.67% 0.03K 08:55:29  
  ETH/BTC BTC Indonesia 0.049710 0.049580 0.051750 0.047350 +0.26% 0.02K 08:55:42  
  ETH/JPY Kraken 33,678 34,121 34,918 33,678 -1.30% 0.01K 08:55:37  
  ETH/BTC BTCTurk 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0 08:55:41  
  ETH/RUB xBTCe 19,706 16,600 19,706 19,706 +18.71% 0 08:55:29  
  ETH/CNY CHBTC 2,050.0 2,050.0 2,050.0 1,950.0 +0.00% 0 08:55:45  
  ETH/GBP Kraken 198.00 228.50 228.50 198.00 -13.35% 0 08:55:36  
  ETH/IDR BTC Indonesia 4,029,000 4,065,400 4,140,100 3,955,500 -0.90% 0 08:55:39  

Bitcoin Cash

(6.79%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BCH/KRW Bithumb 381,200 372,300 415,300 368,600 +2.39% 303.96K 08:55:48  
  BCH/BTC HitBTC 0.05527 0.05378 0.06028 0.05160 +2.77% 202.67K 08:55:55  
  BCH/KRW Coinone 380,600 371,800 417,000 368,500 +2.37% 62.65K 08:55:58  
  BCH/USD Bitfinex 327.33 322.47 358.90 312.00 +1.51% 39.75K 08:55:23  
  BCH/BTC Bitfinex 0.05526 0.05394 0.06000 0.05145 +2.45% 20.38K 08:55:23  
  BCH/BTC Poloniex 0.05525 0.05370 0.06028 0.05143 +2.88% 16.46K 08:55:34  
  BCH/USD HitBTC 330.82 320.88 358.97 311.98 +3.10% 15.41K 08:55:58  
  BCH/BTC Bittrex 0.05522 0.05370 0.06100 0.05178 +2.83% 14.03K 08:55:18  
  BCH/ETH HitBTC 1.12614 1.07666 1.19734 1.05990 +4.60% 6.75K 08:55:57  
  BCH/USD Poloniex 328.65 323.15 358.99 312.69 +1.70% 4.86K 08:55:34  
  BCH/BTC Kraken 0.05341 0.05358 0.06000 0.05325 -0.32% 2.96K 08:55:47  
  BCH/USD Bittrex 327.73 323.00 360.42 313.25 +1.46% 2.48K 08:55:50  
  BCH/EUR Kraken 279.00 273.40 299.00 270.10 +2.05% 1.66K 08:55:47  
  BCH/USD Kraken 330.00 319.90 357.20 319.90 +3.16% 1.10K 08:55:13  
  BCH/ETH Bittrex 1.11760 1.06766 1.19000 1.06766 +4.68% 0.80K 08:55:51  
  BCH/ETH Poloniex 1.11925 1.08156 1.18100 1.06008 +3.48% 0.66K 08:55:34  
  BCH/BTC Liqui 0.05598 0.05337 0.05982 0.05135 +4.89% 0.31K 08:55:54  
  BCH/ETH Bitfinex 1.12070 1.07170 1.18130 1.06870 +4.57% 0.28K 08:55:23  
  BCH/PLN BitBay 1,160.0 1,150.0 1,239.9 1,138.0 +0.87% 0.25K 08:55:56  
  BCH/USD Liqui 335.01 319.97 355.40 314.93 +4.70% 0.23K 08:55:56  
  BCH/ETH Liqui 1.12171 1.07666 1.17944 1.07450 +4.18% 0.22K 08:55:54  
  BCH/USD xBTCe 335.00 339.77 335.00 335.00 -1.40% 0.01K 08:55:56  
  BCH/IDR BTC Indonesia 4,450,000 4,379,900 4,874,900 4,322,800 +1.60% 0 08:55:41  

Tether

(4.62%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  USDT/USD Kraken 1.00150 0.99990 1.00420 0.99810 +0.16% 405.72K 08:55:14  

Ripple

(3.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XRP/KRW Bithumb 234.00 241.00 242.00 230.00 -2.90% 231.63M 08:55:20  
  XRP/BTC Poloniex 0.000034 0.000035 0.000035 0.000032 0.00% 59.49M 08:55:29  
  XRP/USD Bitfinex 0.20224 0.20999 0.21215 0.19700 -3.69% 50.06M 08:55:29  
  XRP/BTC Bittrex 0.000034 0.000035 0.000035 0.000032 0.00% 35.06M 08:55:20  
  XRP/KRW Coinone 234.00 240.00 241.00 231.00 -2.50% 33.16M 08:55:40  
  XRP/BTC Bitfinex 0.000034 0.000035 0.000035 0.000032 0.00% 17.34M 08:55:21  
  XRP/USD BitStamp 0.20214 0.20928 0.21147 0.19500 -3.41% 15.05M 08:55:32  
  XRP/USD Poloniex 0.20342 0.20989 0.21200 0.19666 -3.08% 13.82M 08:55:30  
  XRP/BTC HitBTC 0.000034 0.000035 0.000035 0.000032 0.00% 12.99M 08:55:35  
  XRP/BTC BitStamp 0.000034 0.000035 0.000035 0.000028 0.00% 12.58M 08:55:32  
  XRP/USD Bittrex 0.20286 0.20967 0.21100 0.19700 -3.25% 10.09M 08:55:21  
  XRP/EUR BitStamp 0.17277 0.17850 0.17979 0.16601 -3.21% 8.55M 08:55:32  
  XRP/USD Kraken 0.20453 0.20862 0.21314 0.19756 -1.96% 2.59M 08:55:39  
  XRP/ETH Bittrex 0.000690 0.000697 0.000705 0.000659 0.00% 1.86M 08:55:22  
  XRP/BTC Kraken 0.000034 0.000035 0.000035 0.000034 0.00% 1.39M 08:55:38  
  XRP/EUR Kraken 0.17377 0.17800 0.17990 0.17066 -2.38% 1.19M 08:55:38  
  XRP/BTC BTC Indonesia 0.000034 0.000035 0.000035 0.000032 0.00% 0.02K 08:55:44  

Litecoin

(3.00%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  LTC/KRW Bithumb 66,150 66,740 68,800 65,380 -0.88% 297.61K 08:55:41  
  LTC/USD GDAX 57.340 58.140 59.180 56.200 -1.38% 271.21K 08:55:42  
  LTC/USD Bitfinex 56.992 58.003 59.263 55.351 -1.74% 192.11K 08:55:29  
  LTC/BTC Poloniex 0.009625 0.009660 0.009800 0.009210 0.00% 140.22K 08:55:29  
  LTC/USD HitBTC 57.109 57.830 59.295 56.080 -1.25% 125.05K 08:55:45  
  LTC/BTC Bitfinex 0.009621 0.009648 0.009798 0.009230 0.00% 110.15K 08:55:29  
  LTC/CNY OKCoin 351.89 362.01 373.19 345.05 -2.80% 91.32K 08:55:24  
  LTC/BTC Bittrex 0.009638 0.009651 0.009845 0.009203 0.00% 70.29K 08:55:19  
  LTC/BTC GDAX 0.009630 0.009640 0.009800 0.009000 0.00% 57.98K 08:55:43  
  LTC/BTC Binance 0.009597 0.009621 0.009789 0.009104 0.00% 56.00K 08:55:14  
  LTC/CNY Huobi 343.98 351.81 357.00 342.00 -2.23% 39.88K 08:55:37  
  LTC/USD Poloniex 57.021 57.991 59.240 56.098 -1.67% 31.34K 08:55:31  
  LTC/BTC HitBTC 0.009610 0.009630 0.009810 0.009220 0.00% 28.69K 08:55:45  
  LTC/USD OKCoin 57.480 58.390 59.760 56.530 -1.56% 23.97K 08:55:23  
  LTC/USD Bittrex 56.975 58.000 59.351 56.203 -1.77% 19.05K 08:55:20  
  LTC/USD BitStamp 57.000 57.950 59.310 55.720 -1.64% 16.80K 08:55:32  
  LTC/BTC BitStamp 0.009652 0.009654 0.009811 0.009221 0.00% 13.09K 08:55:32  
  LTC/EUR BitStamp 48.510 49.230 50.310 47.500 -1.46% 9.18K 08:55:33  
  LTC/EUR GDAX 49.550 49.630 50.790 48.190 -0.16% 6.92K 08:55:45  
  LTC/BTC Liqui 0.009681 0.009596 0.009807 0.009200 0.00% 4.50K 08:55:45  
  LTC/USD Kraken 57.450 58.110 58.780 57.000 -1.14% 4.48K 08:55:34  
  LTC/ETH Bittrex 0.19149 0.19235 0.20041 0.18984 -0.45% 4.08K 08:55:22  
  LTC/USD Liqui 57.31659 57.80496 59.08196 56.51518 -0.84% 3.50K 08:55:39  
  LTC/ETH Liqui 0.19352 0.19464 0.20047 0.19094 -0.57% 3.16K 08:55:40  
  LTC/BTC Kraken 0.009607 0.009639 0.009811 0.009562 0.00% 3.11K 08:55:42  
  LTC/BRL MercadoBitcoin 176.41 177.20 183.90 176.00 -0.45% 2.70K 08:55:33  
  LTC/BTC Exmo 0.009586 0.009638 0.009858 0.009200 0.00% 2.13K 08:55:45  
  LTC/PLN BitBay 207.03 207.26 210.41 204.11 -0.11% 1.94K 08:55:39  
  LTC/EUR Kraken 48.880 49.110 49.720 48.290 -0.47% 1.75K 08:55:33  
  LTC/USD Exmo 56.302 56.670 57.832 55.150 -0.65% 1.38K 08:55:45  
  LTC/USD xBTCe 57.062 57.838 59.105 56.197 -1.34% 1.27K 08:55:31  
  LTC/BTC xBTCe 0.010110 0.010500 0.010100 0.010110 -3.71% 0.34K 08:55:34  
  LTC/RUB xBTCe 3,649.1 3,591.5 3,649.1 3,611.3 +1.60% 0.29K 08:55:31  
  LTC/JPY xBTCe 7,186.9 6,401.4 7,186.9 6,910.0 +12.27% 0.29K 08:55:32  
  LTC/EUR xBTCe 54.974 47.930 54.974 51.782 +14.70% 0.29K 08:55:34  
  LTC/CNH xBTCe 419.51 414.88 419.51 416.18 +1.12% 0.29K 08:55:35  
  LTC/RUB Exmo 3,181.2 3,221.7 3,256.2 3,152.0 -1.26% 0.25K 08:55:46  
  LTC/XMR Poloniex 0.64845 0.65725 0.67860 0.64435 -1.34% 0.13K 08:55:34  
  LTC/BTC ANX 0.009800 0.009310 0.009800 0.009310 +5.26% 0.05K 08:55:40  
  LTC/BTC BTC Indonesia 0.009697 0.009600 0.009825 0.009220 0.00% 0.00K 08:55:45  
  LTC/CNY BTCC 0.00 362.00 0.00 0.00 -100.00% 0 08:55:26  
  LTC/CNY CHBTC 334.10 334.10 344.10 324.00 0.00% 0 08:55:22  
  LTC/BTC BTCC 0.000000 0.014300 0.000000 0.000000 -100.00% 0 08:55:23  

Stellar Lumens

(1.99%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XLM/BTC Poloniex 0.000005 0.000006 0.000006 0.000004 0.00% 1.30B 08:55:36  
  XLM/BTC Bittrex 0.000005 0.000006 0.000006 0.000004 0.00% 692.68M 08:55:34  
  XLM/USD Poloniex 0.032333 0.036600 0.038990 0.024368 -11.66% 155.25M 08:55:38  
  XLM/BTC Kraken 0.000005 0.000006 0.000006 0.000005 0.00% 24.48M 08:55:50  
  XLM/BTC BTC Indonesia 0.000005 0.000006 0.000006 0.000004 0.00% 0.32K 08:55:47  

Dash

(1.23%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DASH/BTC HitBTC 0.046890 0.045812 0.047675 0.044186 +2.35% 38.73K 08:55:44  
  DASH/USD HitBTC 278.23 276.07 288.43 268.76 +0.78% 17.73K 08:55:35  
  DASH/BTC Poloniex 0.046810 0.045949 0.047737 0.044200 +1.87% 14.78K 08:55:30  
  DASH/KRW Bithumb 322,900 318,200 332,000 316,600 +1.48% 13.16K 08:55:42  
  DASH/USD Bitfinex 278.16 275.49 288.64 270.00 +0.97% 10.83K 08:55:21  
  DSH/BTC Bitfinex 0.047038 0.046003 0.047768 0.044000 +2.25% 9.00K 08:55:23  
  DASH/BTC Bitfinex 0.047038 0.045993 0.047768 0.044000 +2.27% 9.00K 08:55:29  
  DASH/BTC Bittrex 0.046946 0.045923 0.047952 0.044100 +2.23% 4.46K 08:55:20  
  DASH/USD Poloniex 277.64 274.50 289.00 268.00 +1.14% 2.00K 08:55:31  
  DASH/BTC Exmo 0.046885 0.045669 0.047872 0.044552 +2.66% 1.11K 08:55:44  
  DASH/USD Bittrex 279.14 276.58 288.80 270.00 +0.93% 1.10K 08:55:23  
  DASH/USD Exmo 275.57 271.85 283.93 266.00 +1.37% 0.78K 08:55:44  
  DASH/USD xBTCe 277.02 279.47 287.00 271.65 -0.88% 0.62K 08:55:33  
  DASH/BTC xBTCe 0.046770 0.048380 0.046000 0.046770 -3.33% 0.31K 08:55:32  
  DASH/CNH xBTCe 2,030.4 2,096.6 2,030.4 2,030.4 -3.16% 0.29K 08:55:33  
  DASH/BTC Liqui 0.046853 0.045824 0.047469 0.044465 +2.25% 0.23K 08:55:40  
  DASH/USD Liqui 278.48 276.14 288.87 273.13 +0.85% 0.22K 08:55:56  
  DASH/BTC Kraken 0.046800 0.046280 0.047770 0.045630 +1.12% 0.20K 08:55:39  
  DASH/RUB Exmo 15,690 15,341 15,943 15,204 +2.27% 0.20K 08:55:45  
  DASH/ETH Bittrex 0.94645 0.92314 0.97137 0.91500 +2.53% 0.20K 08:55:27  
  DASH/USD Kraken 277.01 278.60 282.95 276.13 -0.57% 0.12K 08:55:40  
  DASH/XMR Poloniex 3.1858 3.1225 3.3400 3.0780 +2.03% 0.08K 08:55:35  
  DASH/EUR Kraken 237.04 238.70 242.99 235.20 -0.69% 0.05K 08:55:40  

Qtum

(1.15%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  QTUM/KRW Coinone 12,240 12,390 12,620 11,900 -1.21% 1.30M 08:55:58  
  QTUM/BTC Bittrex 0.001767 0.001815 0.001860 0.001665 0.00% 458.07K 08:55:54  
  QTUM/BTC Binance 0.001779 0.001801 0.001857 0.001671 0.00% 361.09K 08:55:32  
  QTUM/ETH Bittrex 0.035603 0.036456 0.037000 0.034780 -2.34% 27.12K 08:55:55  
  QTUM/ETH Binance 0.035540 0.036457 0.037989 0.034710 -2.52% 13.81K 08:55:47  
  QTUM/ETH Liqui 0.041998 0.041935 0.041999 0.036000 0.00% 0 08:55:54  
  QTUM/USD Liqui 14.8169 14.8169 14.8169 14.8169 +0.00% 0 08:55:45  
  QTUM/CNY CHBTC 79.01 76.53 0.00 0.00 +3.24% 0 08:55:50  
  QTUM/BTC Liqui 0.002837 0.002810 0.002863 0.002500 0.00% 0 08:55:54  

NEO

(1.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ANS/BTC Bittrex 0.004751 0.004520 0.005098 0.004200 +5.10% 550.28K 08:55:54  
  ANS/BTC Binance 0.004766 0.004496 0.005080 0.004251 +6.01% 400.73K 08:55:43  
  ANS/USD Bittrex 28.250 27.136 29.519 25.960 +4.10% 95.19K 08:55:24  
  ANS/ETH Bittrex 0.09620 0.09100 0.09958 0.08852 +5.71% 29.91K 08:55:55  

Zcash

(0.95%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ZEC/BTC HitBTC 0.035593 0.035269 0.036788 0.033810 +0.92% 72.78K 08:55:44  
  ZEC/BTC Poloniex 0.035605 0.035144 0.036788 0.029000 +1.31% 16.83K 08:55:32  
  ZEC/USD Bitfinex 210.79 211.08 220.00 207.00 -0.14% 14.63K 08:55:30  
  ZEC/USD HitBTC 211.51 212.24 219.01 206.75 -0.34% 12.81K 08:55:57  
  ZEC/BTC Bitfinex 0.035565 0.035323 0.036719 0.033912 +0.69% 10.02K 08:55:23  
  ZEC/USD Poloniex 211.00 213.34 219.77 207.00 -1.10% 6.00K 08:55:32  
  ZEC/BTC Bittrex 0.035393 0.035339 0.036682 0.033941 0.00% 5.84K 08:55:20  
  ZEC/USD Bittrex 210.62 211.31 221.92 206.00 -0.33% 2.10K 08:55:23  
  ZEC/ETH Poloniex 0.71238 0.70624 0.74478 0.67000 +0.87% 2.00K 08:55:32  
  ZEC/USD Exmo 209.00 211.15 218.33 205.01 -1.02% 0.71K 08:55:54  
  ZEC/ETH Bittrex 0.71174 0.70214 0.74673 0.70200 +1.37% 0.55K 08:55:26  
  ZEC/BTC Kraken 0.035610 0.035420 0.036890 0.035050 +0.54% 0.41K 08:55:46  
  ZEC/EUR Kraken 180.00 182.06 184.66 180.00 -1.13% 0.25K 08:55:13  
  ZEC/USD Kraken 213.97 212.13 218.66 210.70 +0.87% 0.13K 08:55:45  
  ZEC/XMR Poloniex 2.4271 2.3978 2.5133 2.3657 +1.22% 0.04K 08:55:35  

Monero

(0.61%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XMR/BTC HitBTC 0.014726 0.014610 0.015033 0.014048 +0.79% 76.16K 08:55:46  
  XMR/USD HitBTC 87.30 88.09 88.80 86.00 -0.90% 55.40K 08:55:57  
  XMR/BTC Poloniex 0.014664 0.014679 0.015022 0.014030 0.00% 45.33K 08:55:31  
  XMR/KRW Bithumb 101,350 101,080 102,480 100,100 +0.27% 22.18K 08:55:49  
  XMR/BTC Bitfinex 0.014682 0.014595 0.015196 0.014018 0.00% 15.36K 08:55:22  
  XMR/USD Bitfinex 87.46 88.00 89.25 85.91 -0.61% 15.23K 08:55:22  
  XMR/BTC Bittrex 0.014760 0.014695 0.014996 0.014016 0.00% 11.67K 08:55:51  
  XMR/USD Poloniex 87.32 87.74 89.00 85.81 -0.48% 3.84K 08:55:32  
  XMR/ETH HitBTC 0.29709 0.29359 0.30200 0.28529 +1.19% 2.19K 08:55:36  
  XMR/USD Bittrex 87.81 88.31 88.99 86.10 -0.57% 2.05K 08:55:23  
  XMR/BTC Kraken 0.014624 0.014600 0.016000 0.014446 0.00% 0.89K 08:55:41  
  XMR/EUR Kraken 74.19 74.48 75.89 73.85 -0.39% 0.66K 08:55:41  
  XMR/ETH Bittrex 0.29466 0.29290 0.29932 0.28500 +0.60% 0.29K 08:55:27  
  XMR/USD Kraken 87.67 88.19 89.68 87.12 -0.59% 0.19K 08:55:41  

Vertcoin

(0.58%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  VTC/BTC Bittrex 0.000510 0.000461 0.000571 0.000360 0.00% 6.45M 08:55:40  
  VTC/BTC Poloniex 0.000503 0.000462 0.000550 0.000370 0.00% 1.94M 08:55:40  

OmiseGO

(0.58%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  OMG/BTC Bittrex 0.001269 0.001225 0.001334 0.001132 0.00% 902.44K 08:55:58  
  OMG/USD Bitfinex 7.4612 7.3620 7.7500 6.9100 +1.35% 622.37K 08:55:23  
  OMG/BTC Bitfinex 0.001263 0.001220 0.001335 0.001124 0.00% 385.79K 08:55:23  
  OMG/ETH Bittrex 0.025217 0.024646 0.026217 0.023812 +2.32% 132.86K 08:55:58  
  OMG/ETH Bitfinex 0.025481 0.024482 0.026400 0.023708 +4.08% 89.24K 08:55:24  
  OMG/BTC Liqui 0.001271 0.001210 0.001326 0.001134 0.00% 7.03K 08:55:54  
  OMG/ETH Liqui 0.025372 0.024513 0.026010 0.023844 +3.50% 6.61K 08:55:54  
  OMG/USD Liqui 7.4869 7.2757 7.7658 6.9713 +2.90% 4.25K 08:55:54  
  OMG/ETH HitBTC 0.026700 0.023878 0.027061 0.023878 +11.82% 1.52K 08:55:58  

Ethereum Classic

(0.54%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ETC/KRW Bithumb 12,515 12,505 13,100 12,340 +0.08% 441.08K 08:55:43  
  ETC/KRW Coinone 12,550 12,500 13,020 12,310 +0.40% 422.68K 08:55:44  
  ETC/USD Bitfinex 10.7640 10.8440 11.1990 10.6410 -0.74% 150.14K 08:55:22  
  ETC/BTC Poloniex 0.001820 0.001805 0.001891 0.001733 0.00% 123.72K 08:55:31  
  ETC/BTC Bitfinex 0.001819 0.001807 0.001897 0.001750 0.00% 115.36K 08:55:22  
  ETC/BTC HitBTC 0.001818 0.001806 0.001888 0.001746 0.00% 69.11K 08:55:58  
  ETC/BTC Bittrex 0.001814 0.001805 0.001883 0.001739 0.00% 52.28K 08:55:20  
  ETC/USD Poloniex 10.7600 10.8100 11.1600 10.6040 -0.46% 35.17K 08:55:31  
  ETC/USD Bittrex 10.8100 10.8768 11.1500 10.6500 -0.61% 17.27K 08:55:22  
  ETC/ETH Poloniex 0.036423 0.036279 0.036991 0.035937 +0.40% 11.59K 08:55:33  
  ETC/USD Kraken 10.8060 10.8610 11.1630 10.7550 -0.51% 4.53K 08:55:44  
  ETC/EUR Kraken 9.2300 9.1720 9.4440 9.1700 +0.63% 3.14K 08:55:42  
  ETC/ETH Bittrex 0.036301 0.036300 0.037183 0.035862 0.00% 2.63K 08:55:52  
  ETC/BTC Kraken 0.001822 0.001791 0.001889 0.001791 0.00% 2.26K 08:55:44  
  ETC/ETH Kraken 0.036753 0.035680 0.037000 0.035680 +3.01% 2.00K 08:55:13  
  ETC/CNY CHBTC 81.00 81.00 81.02 77.39 +0.00% 0 08:55:22  

IOTA

(0.43%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  IOT/USD Bitfinex 0.38213 0.38825 0.40479 0.31930 -1.58% 22.19M 08:55:22  
  IOT/BTC Bitfinex 0.000065 0.000065 0.000068 0.000052 0.00% 14.23M 08:55:22  
  IOT/ETH Bitfinex 0.001300 0.001298 0.001331 0.001050 0.00% 3.34M 08:55:23  

Hshare

(0.34%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  HSR/BTC Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 08:55:51  
  HSR/CNY CHBTC 44.86 0.00 0.00 0.00 +0.00% 0 08:55:51  

Waves

(0.26%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  WAVES/BTC Bittrex 0.000591 0.000590 0.000622 0.000553 0.00% 205.83K 08:55:54  
  WAVES/BTC Exmo 0.000597 0.000600 0.000620 0.000572 0.00% 60.93K 08:55:52  
  WAVES/USD Liqui 3.5269 3.6143 3.7179 3.4364 -2.42% 19.23K 08:55:45  
  WAVES/ETH Bittrex 0.012155 0.012000 0.013000 0.011533 +1.29% 13.38K 08:55:56  

Lisk

(0.22%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  LSK/BTC Bittrex 0.000801 0.000785 0.000830 0.000730 0.00% 338.02K 08:55:57  
  LSK/BTC Poloniex 0.000805 0.000783 0.000822 0.000726 0.00% 171.15K 08:55:33  
  LSK/BTC HitBTC 0.000810 0.000779 0.000845 0.000710 0.00% 130.32K 08:55:58  
  LSK/PLN BitBay 17.070 16.950 17.190 16.000 +0.71% 99.31K 08:55:57  
  LSK/ETH Poloniex 0.016094 0.015669 0.016243 0.015000 +2.71% 9.31K 08:55:34  
  LSK/USD BitBay 4.4900 4.6800 4.7900 4.4600 -4.06% 0.08K 08:55:40  

Stratis

(0.19%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  STRAT/BTC Bittrex 0.000492 0.000500 0.000537 0.000433 0.00% 1.00M 08:55:53  
  STRAT/BTC Poloniex 0.000491 0.000500 0.000538 0.000429 0.00% 411.70K 08:55:33  
  STRAT/BTC HitBTC 0.000494 0.000496 0.000533 0.000428 0.00% 285.57K 08:55:55  
  STRAT/ETH Bittrex 0.010183 0.010153 0.010606 0.009052 0.00% 49.50K 08:55:55  
  STRAT/USD HitBTC 2.9100 3.1200 3.1300 2.7200 -6.73% 0.51K 08:55:39  

district0x

(0.19%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DNT/ETH Binance 0.000214 0.000195 0.000250 0.000176 0.00% 5.36M 08:55:58  
  DNT/BTC Liqui 0.000011 0.000010 0.000013 0.000008 0.00% 3.47M 08:55:55  
  DNT/ETH Liqui 0.000216 0.000198 0.000253 0.000117 0.00% 2.67M 08:55:55  
  DNT/USD Liqui 0.063518 0.058418 0.075693 0.052195 +8.73% 1.37M 08:55:38  

EOS

(0.17%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  EOS/USD Bitfinex 0.52005 0.52399 0.53750 0.50600 -0.75% 2.95M 08:55:22  
  EOS/USD HitBTC 0.52897 0.53375 0.55000 0.51300 -0.90% 2.84M 08:55:57  
  EOS/BTC Bitfinex 0.000088 0.000087 0.000091 0.000082 0.00% 1.92M 08:55:22  
  EOS/ETH Bitfinex 0.001765 0.001764 0.001810 0.001710 0.00% 1.53M 08:55:22  
  EOS/ETH Binance 0.001769 0.001754 0.001812 0.001730 0.00% 789.80K 08:55:48  
  EOS/ETH Liqui 0.001785 0.001765 0.001798 0.001750 0.00% 233.54K 08:55:54  
  EOS/USD Liqui 0.52852 0.52300 0.53592 0.51308 +1.05% 183.82K 08:55:56  
  EOS/BTC Liqui 0.000089 0.000087 0.000091 0.000083 0.00% 164.36K 08:55:54  
  EOS/BTC Kraken 0.000086 0.000087 0.000091 0.000086 0.00% 37.44K 08:55:41  
  EOS/BTC HitBTC 0.000092 0.000088 0.000092 0.000081 0.00% 35.13K 08:55:56  
  EOS/ETH Kraken 0.001774 0.001730 0.001794 0.001730 0.00% 22.91K 08:55:41  
  EOS/CNY CHBTC 4.8600 0.0000 0.0000 0.0000 +0.00% 0 08:55:23  

AdEx

(0.16%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ADX/BTC Bittrex 0.000133 0.000136 0.000149 0.000116 0.00% 1.83M 08:55:59  
  ADX/ETH HitBTC 0.002562 0.002691 0.002843 0.002500 -4.79% 1.33M 08:55:59  
  ADX/ETH Bittrex 0.002633 0.002727 0.002958 0.002450 0.00% 176.78K 08:55:37  
  ADX/BTC Liqui 0.000131 0.000134 0.000147 0.000117 0.00% 151.89K 08:55:55  
  ADX/ETH Liqui 0.002621 0.002718 0.002933 0.002461 0.00% 129.76K 08:55:55  
  ADX/USD Liqui 0.77353 0.80615 0.87699 0.71972 -4.05% 111.89K 08:55:38  

NEM

(0.10%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XEM/BTC Poloniex 0.000035 0.000035 0.000037 0.000032 0.00% 6.67M 08:55:33  
  XEM/BTC Bittrex 0.000035 0.000035 0.000037 0.000033 0.00% 4.82M 08:55:56  
  XEM/BTC HitBTC 0.000035 0.000035 0.000037 0.000032 0.00% 4.16M 08:55:57  
  XEM/USD HitBTC 0.20811 0.21442 0.21540 0.19700 -2.94% 1.36M 08:55:46  
  XEM/ETH Bittrex 0.000700 0.000716 0.000729 0.000678 0.00% 537.41K 08:55:55  
  XEM/BTC BTC Indonesia 0.000035 0.000035 0.000036 0.000033 0.00% 0.00K 08:55:58  

Nxt

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  NXT/BTC HitBTC 0.000011 0.000010 0.000011 0.000010 0.00% 30.92M 08:55:59  
  NXT/USD Poloniex 0.06300 0.06255 0.06474 0.05862 +0.72% 4.60M 08:55:37  
  NXT/BTC Bittrex 0.000011 0.000010 0.000011 0.000010 0.00% 4.47M 08:56:01  
  NXT/BTC Poloniex 0.000011 0.000010 0.000011 0.000010 0.00% 4.28M 08:55:36  
  NXT/USD HitBTC 0.06315 0.06099 0.06413 0.05743 +3.54% 3.32M 08:56:00  

Dogecoin

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DOGE/USD HitBTC 0.001010 0.000980 0.001040 0.000932 0.00% 1.03B 08:55:36  
  DOGE/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 852.68M 08:55:35  
  DOGE/BTC Bittrex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 492.43M 08:56:00  
  DOGE/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 236.88M 08:56:01  

BitShares

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BTS/BTC Poloniex 0.000009 0.000008 0.000009 0.000008 0.00% 30.13M 08:55:31  
  BTS/BTC Bittrex 0.000009 0.000009 0.000010 0.000008 -1.56% 6.87M 08:55:57  
  BTS/ETH Bittrex 0.000152 0.000152 0.000171 0.000130 -0.18% 175.12K 08:55:56  
  BTS/BTC BTC Indonesia 0.000009 0.000008 0.000009 0.000008 0.00% 0.01K 08:55:31  
  BTS/CNY CHBTC 0.54100 0.00000 0.00000 0.00000 +0.00% 0 08:55:45  

DigiByte

(0.08%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DGB/BTC Poloniex 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.00% 208.81M 08:55:35  
  DGB/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.00% 165.19M 08:55:59  
  DGB/ETH Bittrex 0.000030 0.000029 0.000031 0.000028 0.00% 3.33M 08:55:38  

Monaco

(0.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  MCO/BTC Bittrex 0.001360 0.001296 0.001400 0.001209 0.00% 143.90K 08:55:58  
  MCO/BTC Binance 0.001364 0.001299 0.001440 0.001206 0.00% 142.54K 08:55:54  
  MCO/ETH Binance 0.027994 0.026139 0.028000 0.024799 +7.10% 21.83K 08:55:57  
  MCO/ETH Bittrex 0.026414 0.026293 0.027377 0.024891 +0.46% 13.54K 08:56:00  
  MCO/BTC Liqui 0.001330 0.001298 0.001397 0.001208 0.00% 5.34K 08:55:55  
  MCO/USD Liqui 7.89509 7.85357 8.16456 7.37148 +0.53% 4.31K 08:55:39  
  MCO/ETH Liqui 0.026404 0.026315 0.027398 0.024698 0.00% 3.94K 08:55:55  

Golem

(0.07%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  GNT/BTC Poloniex 0.000034 0.000034 0.000035 0.000032 0.00% 4.61M 08:55:37  
  GNT/BTC Bittrex 0.000034 0.000034 0.000035 0.000031 0.00% 3.98M 08:55:32  
  GNT/BTC Liqui 0.000034 0.000034 0.000035 0.000032 0.00% 2.08M 08:55:55  
  GNT/ETH Poloniex 0.000686 0.000680 0.000719 0.000670 0.00% 1.47M 08:55:38  
  GNT/ETH Bittrex 0.000678 0.000697 0.000722 0.000670 0.00% 619.46K 08:55:40  
  GNT/ETH Liqui 0.000683 0.000688 0.000724 0.000675 0.00% 377.52K 08:55:57  
  GNT/USD Liqui 0.202161 0.205514 0.213941 0.198311 -1.63% 356.07K 08:55:38  

Verge

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  XVG/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -3.00% 356.84M 08:55:59  

Ark

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ARK/BTC Bittrex 0.000428 0.000427 0.000470 0.000392 0.00% 842.10K 08:55:59  

Metal

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  MTL/BTC Bittrex 0.001134 0.001097 0.001213 0.000985 0.00% 166.80K 08:55:32  

Factom

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  FCT/BTC Poloniex 0.002605 0.002570 0.002669 0.002310 0.00% 46.09K 08:55:36  
  FCT/BTC Bittrex 0.002636 0.002563 0.002691 0.002325 0.00% 24.85K 08:55:31  

MaidSafeCoin

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  MAID/BTC HitBTC 0.000059 0.000057 0.000062 0.000050 0.00% 2.68M 08:56:00  
  MAID/BTC Poloniex 0.000059 0.000057 0.000061 0.000053 0.00% 1.73M 08:55:37  
  MAID/USD HitBTC 0.34809 0.34573 0.36850 0.30197 +0.68% 825.46K 08:55:37  
  MAID/BTC Bittrex 0.000058 0.000057 0.000062 0.000053 0.00% 509.63K 08:55:36  

Basic Attention Token

(0.05%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BAT/BTC Bittrex 0.000024 0.000024 0.000026 0.000022 0.00% 7.66M 08:56:01  
  BAT/BTC Liqui 0.000024 0.000024 0.000026 0.000022 0.00% 4.07M 08:55:55  
  BAT/ETH Liqui 0.000489 0.000481 0.000502 0.000457 0.00% 670.73K 08:55:57  
  BAT/ETH Bittrex 0.000490 0.000484 0.000503 0.000451 0.00% 649.77K 08:55:38  
  BAT/USD Liqui 0.14508 0.14277 0.15187 0.13452 +1.61% 550.77K 08:55:56  

FunFair

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  FUN/BTC Bittrex 0.000003 0.000004 0.000004 0.000003 0.00% 36.76M 08:55:34  
  FUN/ETH Bittrex 0.000066 0.000064 0.000067 0.000056 0.00% 6.58M 08:55:40  

TenX

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  PAY/BTC Bittrex 0.000300 0.000298 0.000314 0.000270 0.00% 744.87K 08:55:58  
  PAY/ETH Bittrex 0.006000 0.006010 0.006192 0.005599 0.00% 119.71K 08:55:32  
  PAY/BTC Liqui 0.000301 0.000297 0.000308 0.000270 0.00% 28.11K 08:55:55  
  PAY/USD Liqui 1.782582 1.775518 1.831300 1.684564 +0.40% 19.96K 08:55:38  
  PAY/ETH Liqui 0.006027 0.005987 0.006216 0.005635 0.00% 19.73K 08:55:55  

Status

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  SNT/BTC Bittrex 0.000004 0.000005 0.000005 0.000004 0.00% 11.53M 08:56:00  
  SNT/ETH HitBTC 0.000086 0.000086 0.000090 0.000085 0.00% 8.96M 08:56:00  
  SNT/USD Liqui 0.025399 0.025682 0.026476 0.024771 -1.10% 8.34M 08:55:40  
  SNT/ETH Liqui 0.000086 0.000086 0.000088 0.000085 0.00% 8.02M 08:55:57  
  SNT/ETH Binance 0.000087 0.000086 0.000088 0.000083 0.00% 5.44M 08:56:01  
  SNT/ETH Bittrex 0.000084 0.000085 0.000088 0.000084 0.00% 1.10M 08:55:35  

NAV Coin

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  NAV/BTC Bittrex 0.000129 0.000127 0.000147 0.000115 0.00% 1.42M 08:55:39  
  NAV/BTC Poloniex 0.000131 0.000127 0.000147 0.000115 0.00% 538.38K 08:55:39  

Siacoin

(0.04%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  SC/BTC Poloniex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -27.00% 215.97M 08:55:29  
  SC/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -27.00% 193.73M 08:55:26  
  SC/ETH Bittrex 0.000012 0.000012 0.000013 0.000012 0.00% 15.49M 08:55:26  

0x

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ZRX/BTC Poloniex 0.000034 0.000034 0.000036 0.000032 0.00% 1.37M 08:55:36  
  ZRX/ETH Poloniex 0.000688 0.000692 0.000737 0.000662 0.00% 755.52K 08:55:37  
  ZRX/BTC Liqui 0.000034 0.000034 0.000036 0.000032 0.00% 637.93K 08:55:55  
  ZRX/ETH Liqui 0.000689 0.000679 0.000721 0.000668 0.00% 506.05K 08:55:55  
  ZRX/USD Liqui 0.20221 0.20221 0.21402 0.19782 0.00% 434.71K 08:55:38  
  ZRX/ETH HitBTC 0.000675 0.000681 0.000725 0.000665 0.00% 91.39K 08:56:00  

Syscoin

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  SYS/BTC Bittrex 0.000029 0.000028 0.000030 0.000027 0.00% 4.75M 08:56:00  
  SYS/BTC Poloniex 0.000029 0.000028 0.000030 0.000027 0.00% 1.41M 08:55:36  

Bancor

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BNT/BTC HitBTC 0.000339 0.000340 0.000343 0.000177 0.00% 126.98K 08:56:00  
  BNT/BTC Bittrex 0.000336 0.000335 0.000354 0.000313 0.00% 57.81K 08:55:34  
  BNT/ETH Bittrex 0.006718 0.006908 0.006944 0.006664 -2.76% 38.24K 08:55:35  
  BNT/USD Liqui 2.017584 2.006785 2.052284 1.953962 +0.54% 24.88K 08:55:40  
  BNT/ETH Binance 0.006626 0.006623 0.006702 0.006622 0.00% 5.14K 08:55:31  

Civic

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  CVC/BTC Bittrex 0.000050 0.000052 0.000053 0.000047 0.00% 2.70M 08:56:00  
  CVC/ETH Bittrex 0.001004 0.001051 0.001064 0.000986 0.00% 127.55K 08:55:37  
  CVC/USD Liqui 0.29946 0.30943 0.31532 0.29576 -3.22% 95.88K 08:55:39  

Ardor

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ARDR/BTC Bittrex 0.000035 0.000034 0.000036 0.000031 0.00% 2.90M 08:55:37  
  ARDR/BTC Poloniex 0.000035 0.000034 0.000036 0.000031 0.00% 2.51M 08:55:38  

Bytecoin

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BCN/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 454.34M 08:55:59  
  BCN/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 117.57M 08:55:35  
  BCN/USD HitBTC 0.001493 0.001516 0.001540 0.001451 0.00% 116.05M 08:55:37  

Steem

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  STEEM/BTC Bittrex 0.000164 0.000162 0.000174 0.000145 0.00% 666.08K 08:55:54  
  STEEM/BTC Poloniex 0.000164 0.000162 0.000173 0.000145 0.00% 419.91K 08:55:33  

SingularDTV

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  SNGLS/BTC Bittrex 0.000023 0.000022 0.000026 0.000021 0.00% 1.02M 08:55:33  
  SNGLS/ETH Liqui 0.000474 0.000441 0.000478 0.000440 0.00% 365.52K 08:55:55  
  SNGLS/BTC Liqui 0.000024 0.000022 0.000024 0.000021 0.00% 340.81K 08:55:55  
  SNGLS/ETH Bittrex 0.000468 0.000440 0.000480 0.000432 0.00% 288.14K 08:55:36  
  SNGLS/USD Liqui 0.14048 0.13155 0.14264 0.13043 +6.79% 211.36K 08:55:39  

Binance Coin

(0.03%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BNB/BTC Binance 0.000208 0.000210 0.000220 0.000193 0.00% 796.89K 08:55:52  
  BNB/ETH Binance 0.004220 0.004150 0.004300 0.004000 0.00% 160.04K 08:55:53  

Edgeless

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  EDG/BTC Bittrex 0.000069 0.000069 0.000075 0.000065 0.00% 459.13K 08:55:33  
  EDG/BTC Liqui 0.000071 0.000069 0.000074 0.000066 0.00% 241.81K 08:55:57  
  EDG/ETH Liqui 0.001417 0.001409 0.001528 0.001400 0.00% 203.37K 08:55:55  
  EDG/USD Liqui 0.420202 0.420073 0.450141 0.411468 +0.03% 169.36K 08:55:39  

GameCredits

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  GAME/BTC Bittrex 0.000316 0.000321 0.000325 0.000291 0.00% 212.70K 08:55:33  
  GAME/BTC Poloniex 0.000316 0.000319 0.000336 0.000300 0.00% 179.32K 08:55:36  

Decred

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DCR/BTC Bittrex 0.004050 0.004147 0.004474 0.003802 0.00% 16.10K 08:55:33  
  DCR/BTC Poloniex 0.004033 0.004088 0.004437 0.003820 0.00% 10.81K 08:55:37  

Iconomi

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ICN/BTC Liqui 0.000195 0.000191 0.000198 0.000188 0.00% 69.20K 08:55:57  
  ICN/USD Liqui 1.15981 1.15623 1.21243 1.14480 +0.31% 61.21K 08:55:56  
  ICN/ETH Liqui 0.003916 0.003882 0.004043 0.003827 0.00% 58.94K 08:55:55  
  ICN/BTC Kraken 0.000197 0.000191 0.000200 0.000188 0.00% 26.97K 08:55:49  
  ICN/ETH Kraken 0.003875 0.003880 0.003988 0.003800 0.00% 22.46K 08:55:50  
  ICN/ETH Binance 0.003900 0.003950 0.003963 0.003900 0.00% 7.17K 08:55:56  

PIVX

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  PIVX/BTC Bittrex 0.000599 0.000550 0.000637 0.000470 0.00% 246.31K 08:55:32  

Gas

(0.02%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  GAS/BTC Binance 0.003566 0.003143 0.003764 0.003017 +13.46% 16.70K 08:55:59  

Melon

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  MLN/USD Liqui 58.80441 54.79514 66.48215 53.55394 +7.32% 1.12K 08:55:39  

Augur

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  REP/BTC Poloniex 0.002850 0.002788 0.002924 0.002605 0.00% 7.20K 08:55:37  
  REP/BTC Bittrex 0.002833 0.002800 0.002937 0.002630 0.00% 5.29K 08:55:36  
  REP/USD Poloniex 16.8042 16.8658 17.3032 16.2000 -0.37% 4.05K 08:55:38  
  REP/USD Liqui 16.79963 16.58284 17.18960 16.28138 +1.31% 2.81K 08:55:56  
  REP/BTC Kraken 0.002838 0.002793 0.002932 0.002790 0.00% 0.44K 08:55:51  
  REP/EUR Kraken 14.5560 14.3640 14.5800 14.2790 +1.34% 0.30K 08:55:51  

Wings

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  WINGS/BTC Bittrex 0.000072 0.000070 0.000078 0.000065 0.00% 354.10K 08:55:36  
  WINGS/USD Liqui 0.41901 0.42405 0.45559 0.41317 -1.19% 153.84K 08:55:39  

iExec RLC

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  RLC/BTC Bittrex 0.000076 0.000077 0.000082 0.000070 0.00% 250.54K 08:55:38  
  RLC/USD Liqui 0.466628 0.474582 0.513418 0.454575 -1.68% 51.74K 08:55:40  

TokenCard

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  TKN/BTC Bittrex 0.000208 0.000211 0.000236 0.000193 0.00% 246.84K 08:56:00  
  TKN/USD Liqui 1.23249 1.27795 1.39170 1.17950 -3.56% 23.89K 08:55:39  
  TKN/ETH Bittrex 0.004191 0.004317 0.004750 0.003982 -2.92% 21.30K 08:55:38  

VeriCoin

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  VRC/BTC Bittrex 0.000062 0.000061 0.000064 0.000058 0.00% 341.10K 08:55:41  
  VRC/BTC Poloniex 0.000061 0.000061 0.000064 0.000057 0.00% 184.58K 08:55:40  

Stox

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  STX/ETH Liqui 0.001591 0.001592 0.001688 0.001410 0.00% 314.52K 08:55:55  
  STX/BTC Liqui 0.000079 0.000079 0.000081 0.000075 0.00% 270.55K 08:55:55  
  STX/USD Liqui 0.47011 0.47028 0.49742 0.45167 -0.04% 186.33K 08:55:39  

Tierion

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  TNT/ETH Liqui 0.000156 0.000151 0.000161 0.000148 0.00% 2.49M 08:55:54  
  TNT/USD Liqui 0.04599 0.04484 0.04663 0.04460 +2.56% 1.76M 08:55:38  
  TNT/BTC Liqui 0.000008 0.000007 0.000008 0.000007 0.00% 1.15M 08:55:54  

FirstBlood

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  1ST/BTC Bittrex 0.000044 0.000043 0.000048 0.000041 0.00% 603.03K 08:55:33  
  1ST/USD Liqui 0.264449 0.260773 0.273524 0.250740 +1.41% 268.68K 08:55:40  

MobileGo

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  MGO/BTC Liqui 0.000067 0.000067 0.000068 0.000066 0.00% 370.19K 08:55:55  
  MGO/ETH Liqui 0.001345 0.001366 0.001424 0.001300 0.00% 225.85K 08:55:57  
  MGO/USD Liqui 0.398487 0.405028 0.412250 0.394568 -1.61% 220.14K 08:55:39  

Ubiq

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  UBQ/BTC Bittrex 0.000200 0.000200 0.000220 0.000184 0.00% 256.46K 08:55:27  

Gnosis

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  GNO/BTC Poloniex 0.011968 0.011900 0.012732 0.011012 0.00% 1.75K 08:55:38  
  GNO/BTC Bittrex 0.012016 0.011820 0.012336 0.010991 +1.66% 1.16K 08:55:36  
  GNO/ETH Poloniex 0.23935 0.23998 0.24993 0.22859 -0.26% 0.39K 08:55:39  
  GNO/USD Liqui 71.80783 71.12517 72.93022 69.31706 +0.96% 0.37K 08:55:39  

Blocknet

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BLOCK/BTC Bittrex 0.003802 0.004000 0.004450 0.003650 -4.94% 10.49K 08:55:32  

Nexus

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  NXS/BTC Bittrex 0.000207 0.000201 0.000210 0.000188 0.00% 173.32K 08:55:59  

Komodo

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  KMD/BTC Bittrex 0.000275 0.000278 0.000297 0.000265 0.00% 272.64K 08:56:01  

Bitquence

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BQX/ETH HitBTC 0.002303 0.002197 0.002359 0.002100 +4.82% 149.80K 08:56:00  

Aragon

(0.01%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  ANT/BTC Bittrex 0.000252 0.000245 0.000268 0.000224 0.00% 105.55K 08:55:37  
  ANT/USD Liqui 1.499389 1.491185 1.646112 1.470000 +0.55% 51.83K 08:55:39  
  ANT/ETH Bittrex 0.004986 0.004979 0.005450 0.004900 0.00% 49.38K 08:55:39  

Emercoin

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  EMC/BTC Bittrex 0.000080 0.000080 0.000089 0.000077 0.00% 96.96K 08:55:40  

Byteball Bytes

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  GBYTE/BTC Bittrex 0.031501 0.031408 0.034843 0.030500 0.00% 0.72K 08:55:31  

BitcoinDark

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BTCD/BTC Poloniex 0.013229 0.012873 0.013827 0.012310 +2.77% 0.54K 08:55:39  
  BTCD/BTC Bittrex 0.013100 0.013130 0.013985 0.012500 0.00% 0.27K 08:55:40  

DECENT

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DCT/BTC Bittrex 0.000070 0.000068 0.000073 0.000066 0.00% 161.21K 08:55:35  
  DCT/BTC HitBTC 0.000072 0.000068 0.000076 0.000064 0.00% 6.05K 08:56:00  

DigixDAO

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  DGD/BTC Bittrex 0.010649 0.010367 0.010649 0.010164 +2.72% 0.71K 08:55:38  
  DGD/USD Liqui 63.989910 63.012077 65.681892 62.906563 +1.55% 0.44K 08:55:39  
  DGD/ETH Bittrex 0.202175 0.209745 0.220000 0.202175 -3.61% 0.17K 08:55:39  

Particl

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  PART/BTC Bittrex 0.001142 0.001010 0.001142 0.000969 +13.12% 7.27K 08:55:34  

Storj

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  STORJ/BTC Bittrex 0.000057 0.000053 0.000059 0.000052 0.00% 239.89K 08:56:01  
  STORJ/USD Liqui 0.33632 0.32868 0.34927 0.32654 +2.33% 86.27K 08:55:39  
  STORJ/ETH Bittrex 0.001138 0.001098 0.001183 0.001058 0.00% 42.45K 08:55:39  

Bytom

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BTM/ETH Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 08:56:00  

Cofound.it

(0%)
  Tên Sở giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
  CFI/BTC Bittrex 0.000013 0.000013 0.000014 0.000013 0.00% 584.12K 08:55:35  
  CFI/USD Liqui 0.078907 0.079627 0.084356 0.078113 -0.90% 330.89K 08:55:39  
  CFI/ETH Bittrex 0.000270 0.000262 0.000285 0.000242 0.00% 50.60K 08:55:39  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email