Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Tất cả các loại tiền điện tử

Nhận Báo Giá Tiền Điện Tử Theo Thời Gian Thực
   
   
   
Tìm

Tether

(68.86%)
  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  Tether Investing.com 1.0002 1.0001 1.0002 1.0001 0% 79.02M 19:48:47  
  USDT/USD Kraken 1.0001 1.0001 1.0002 0.9999 0.00% 59.07M 19:53:08  
  USDT/TRY Binance 18.930 18.910 18.990 18.890 +0.11% 36.30M 19:52:45  
  USDT/USD Bitfinex 1.0005 1.0002 1.0005 1.0000 +0.03% 20.05M 19:48:51  
  USDT/BRL Binance 5.254 5.219 5.269 5.178 +0.67% 14.36M 19:52:35  
  USDT/RUB Binance 62.620 61.760 63.220 58.800 +1.39% 11.30M 19:52:45  
  USDT/TRY Paribu 18.962 18.945 19.013 18.910 +0.09% 9.28M 19:51:27  
  USDT/TRY BTCTurk 18.935 18.908 18.990 18.908 +0.14% 6.03M 19:52:51  
  USDT/THB Bitkub 34.980 35.120 35.250 34.900 -0.40% 5.83M 19:53:06  
  USDT/THB Satang Pro 35.020 35.250 35.350 34.890 -0.65% 551.05K 19:51:29  
  USDT/RUB EXMO 68.545 68.185 68.800 67.604 +0.53% 549.41K 19:53:07  
  USDT/CAD Kraken 1.3428 1.3433 1.3442 1.3416 -0.04% 72.04K 19:52:55  
  USDT/INR Bitbns 94.85 94.43 95.46 93.56 +0.44% 45.82K 19:51:44  

Bitcoin

(51.40%)
Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  Bitcoin Investing.com 16,957.6 17,030.3 16,973.9 16,932.7 -0.43% 211.39K 19:52:57  
  BTC/USD Binance 16,964.9 16,997.9 17,189.0 16,787.9 -0.19% 187.28K 19:52:57  
  BTC/USD Coinbase Pro 16,958.7 16,999.6 17,158.4 16,791.0 -0.24% 22.68K 19:53:04  
  Bitcoin Euro Investing.com 16,103.2 16,176.6 16,124.9 16,083.0 -0.45% 3.18K 19:51:42  
  Bitcoin KRW Investing.com 22,808,099 22,842,952 22,808,660 22,774,768 -0.15% 3.00K 19:51:42  
  BTC/EUR Binance 16,103.3 16,146.1 16,305.1 16,047.7 -0.26% 2.40K 19:52:30  
  BTC/KRW Bithumb 22,812,000 22,786,000 22,964,000 22,731,000 +0.11% 1.68K 19:53:03  
  BTC/USD Bitfinex 16,962.0 17,036.0 17,144.0 16,789.0 -0.43% 1.64K 19:51:36  
  Bitcoin JPY Investing.com 2,286,339 2,299,512 2,291,332 2,284,684 -0.57% 1.21K 19:52:50  
  BTC/KRW Upbit 22,815,000 22,809,000 22,973,000 22,752,000 +0.03% 0.88K 19:52:46  
  Bitcoin BRL Investing.com 89,098 88,869 89,229 89,063 +0.26% 0.83K 19:51:26  
  BTC/BRL Binance 89,115 88,699 89,777 88,050 +0.47% 0.64K 19:52:34  
  BTC/JPY bitFlyer 2,286,031 2,300,339 2,286,031 2,286,031 -0.62% 0.63K 19:53:02  
  Bitcoin GBP Investing.com 13,795.6 13,851.5 13,824.8 13,791.4 -0.40% 0.60K 19:50:55  
  BTC/JPY BTCBOX 2,287,211 2,293,097 2,328,141 2,280,775 -0.26% 0.58K 19:53:06  
  BTC/GBP Binance 13,796.0 13,850.1 13,968.9 13,763.5 -0.39% 0.52K 19:52:33  
  BTC/KRW Coinone 22,818,000 22,848,000 22,954,000 22,638,000 -0.13% 0.45K 19:53:02  
  Bitcoin TRY Investing.com 321,007 322,527 321,510 320,554 -0.47% 0.44K 19:53:07  
  BTC/EUR BitStamp 16,112.0 16,138.0 16,277.0 16,038.0 -0.16% 0.38K 19:53:00  
  BTC/TRY Paribu 320,995 321,075 324,990 318,511 -0.02% 0.36K 19:51:26  
  BTC/EUR Coinbase Pro 16,103.8 16,141.1 16,280.0 16,045.5 -0.23% 0.24K 19:53:05  
  BTC/MXN Bitso 329,180 326,130 333,320 322,500 +0.94% 0.18K 19:53:07  
  Bitcoin MXN Investing.com 329,530 325,900 330,080 328,580 +1.11% 0.18K 19:50:03  
  BTC/EUR Kraken 16,101.2 16,139.6 16,297.4 16,052.0 -0.24% 0.16K 19:52:56  
  BTC/BRL NovaDAX 89,191 88,728 89,500 88,100 +0.52% 0.15K 19:53:08  
  BTC/ZAR Luno 301,500 300,388 301,500 301,500 +0.37% 0.12K 19:53:04  
  Bitcoin ZAR Investing.com 301,500 300,388 302,485 301,425 +0.37% 0.12K 19:52:58  
  Bitcoin THB Investing.com 592,388 598,002 594,206 591,721 -0.94% 0.10K 19:47:44  
  BTC/THB Bitkub 592,684 598,000 601,678 591,505 -0.89% 0.10K 19:53:06  
  Bitcoin AUD Investing.com 25,021.4 25,037.4 25,059.0 24,990.4 -0.06% 0.10K 19:51:54  
  BTC/GBP Coinbase Pro 13,815.3 13,847.4 13,967.6 13,768.3 -0.23% 0.08K 19:53:00  
  BTC/TRY BTCTurk 321,061 321,530 323,920 318,680 -0.15% 0.08K 19:53:05  
  BTC/UAH EXMO 673,396 669,787 678,859 666,667 +0.54% 0.07K 19:53:02  
  BTC/XRP CoinField 42,821.7411 43,471.3281 43,508.0129 42,761.9056 -1.49% 0.07K 19:53:00  
  BTC/AUD BTC Markets 24,988.6 25,022.7 25,250.0 24,921.1 -0.14% 0.05K 19:52:59  
  BTC/NZD Independent Reserve 26,544.58 26,653.80 26,861.82 26,426.36 -0.41% 0.05K 19:53:09  
  BTC/AUD Independent Reserve 25,054.86 25,014.57 25,319.97 24,898.61 +0.16% 0.05K 19:53:08  
  BTC/BRL MercadoBitcoin 88,989 88,679 89,631 88,024 +0.35% 0.05K 19:53:02  
  BTC/NGN Luno 12,452,219 12,500,026 12,452,219 12,452,219 -0.38% 0.04K 19:51:58  
  Bitcoin CAD Investing.com 22,809.3 22,857.4 22,888.8 22,789.8 -0.21% 0.03K 19:51:59  
  Bitcoin PLN Investing.com 76,042 76,210 76,192 75,739 -0.22% 0.03K 19:51:09  
  Bitcoin IDR Investing.com 263,985,294 264,350,512 264,321,111 263,940,192 -0.14% 0.02K 19:50:46  
  Bitcoin MYR Investing.com 74,989 75,389 75,217 74,902 -0.53% 0.02K 19:50:59  
  BTC/MYR Luno 74,989 75,389 74,989 74,989 -0.53% 0.02K 19:53:04  
  BTC/PLN Zonda (BitBay) 75,972 76,009 76,783 75,502 -0.05% 0.02K 19:53:02  
  BTC/IDR BTC Indonesia 263,991,000 264,280,000 265,277,000 262,500,000 -0.11% 0.02K 19:50:40  
  BTC/CAD CoinField 22,834.35 22,852.01 23,148.68 22,781.76 -0.08% 0.02K 19:53:06  
  BTC/RUB EXMO 1,161,711 1,160,606 1,170,000 1,149,161 +0.10% 0.02K 19:52:54  
  Bitcoin RUB Investing.com 1,162,152 1,163,651 1,165,640 1,160,495 -0.13% 0.02K 19:50:28  
  BTC/CAD Kraken 22,778.4 22,857.0 23,054.5 22,723.2 -0.34% 0.01K 19:53:06  
  BTC/CHF Kraken 15,866.8 15,901.0 16,022.5 15,827.9 -0.22% 0.01K 19:53:02  
  Bitcoin CHF Investing.com 15,866.8 15,919.8 15,898.8 15,850.2 -0.33% 0.01K 19:50:00  
  BTC/PLN EXMO 76,324.1 76,474.4 77,166.7 75,823.8 -0.20% 0.01K 19:50:41  
  BTC/IDR Luno 263,990,000 265,288,992 263,990,000 263,990,000 -0.49% 0.00K 19:53:09  
  BTC/INR Bitbns 1,611,865 1,610,000 1,711,383 1,591,374 +0.12% 0.00K 19:52:44  
  Bitcoin INR Investing.com 1,611,865 1,601,049 1,629,897 1,605,096 +0.68% 0.00K 19:51:59  
  Bitcoin SAR Investing.com 63,738 64,028 63,802 63,655 -0.45% 0 19:52:02  
  BTC/ZMW Luno 1,045,572 1,045,572 1,045,572 1,045,572 0% 0 19:37:03  
  BTC/SGD Luno 78,002.2 78,002.2 78,002.2 78,002.2 0.00% 0 19:53:08  
  BTC/JPY Liquid 2,600,000 2,600,000 3,452,998 2,600,000 0% 0 18:56:03  
  BTC/UGX Luno 60,000,000 75,846,000 60,000,000 60,000,000 -20.89% 0 19:37:02  
  BTC/XAU Synthetic 9.4314 9.4646 9.4409 9.4192 -0.35% 0 19:52:01  
  BTC/SGD Liquid 21,000.0 21,000.0 28,888.9 20,888.9 0% 0 18:55:01  
  BTC/INR Synthetic 1,380,903 1,384,728 1,382,294 1,379,109 -0.28% 0 19:52:02  
  BTC/HKD Liquid 132,412 129,200 233,000 129,347 +2.49% 0 15:39:50  
  BTC/ETH Synthetic 13.35 13.20 13.37 13.24 +1.12% 0 19:52:32  
  Bitcoin SEK Investing.com 174,892 175,964 175,068 174,695 -0.61% 0 19:52:07  
  BTC/ZAR Synthetic 297,420 295,307 297,720 297,034 +0.72% 0 19:52:02  
  BTC/MXN Synthetic 328,802 326,274 329,133 328,375 +0.77% 0 19:52:02  
  Bitcoin SGD Investing.com 49,501.1 49,501.1 78,002.2 49,501.1 0% 0 18:58:33  
  BTC/SAR Synthetic 63,738 64,028 63,802 63,655 -0.45% 0 19:52:02  
  BTC/SEK Synthetic 174,892 175,964 175,068 174,665 -0.61% 0 19:52:02  
  BTC/ILS Synthetic 57,641 57,853 57,699 57,566 -0.37% 0 19:52:03  
  BTC/MYR Synthetic 74,407 74,732 74,482 74,310 -0.44% 0 19:52:03  
  BTC/VND Synthetic 413,340,643 414,936,640 413,754,873 412,926,413 -0.38% 0 19:52:02  
  BTC/THB Satang Pro 598,871 598,099 607,999 590,000 +0.13% 0 19:51:35  
  Bitcoin VND Investing.com 413,340,640 414,936,640 413,754,880 412,926,400 -0.38% 0 19:51:54  
  Bitcoin ILS Investing.com 57,641 57,853 57,699 57,566 -0.37% 0 19:52:03  
  Bitcoin HKD Investing.com 132,412 129,200 132,412 132,412 +2.49% 0 20:06:12  

Ethereum

(17.97%)
  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  Ethereum Investing.com 1,271.02 1,290.49 1,282.93 1,268.70 -1.51% 432.06K 19:51:54  
  ETH/USD Binance 1,270.99 1,288.99 1,309.00 1,260.54 -1.40% 405.55K 19:52:19  
  Ethereum BTC Investing.com 0.074939 0.075779 0.075591 0.074902 -1.11% 60.93K 19:51:43  
  ETH/BTC Binance 0.074969 0.075826 0.076097 0.074698 -1.13% 60.02K 19:53:00  
  Ethereum Euro Investing.com 1,206.92 1,225.49 1,218.80 1,204.98 -1.51% 20.13K 19:52:39  
  Ethereum KRW Investing.com 1,709,484 1,730,389 1,721,631 1,708,000 -1.21% 19.44K 19:52:39  
  ETH/USD Bitfinex 1,272.60 1,291.20 1,305.60 1,261.70 -1.44% 13.36K 19:53:05  
  ETH/USD Huobi 1,271.94 1,290.98 1,305.00 1,261.50 -1.47% 13.16K 19:53:05  
  ETH/EUR Binance 1,206.97 1,224.23 1,240.00 1,197.33 -1.41% 10.16K 19:52:31  
  ETH/KRW Upbit 1,710,000 1,728,500 1,747,000 1,701,000 -1.07% 9.42K 19:53:01  
  ETH/KRW Bithumb 1,710,000 1,728,000 1,748,000 1,700,000 -1.04% 6.84K 19:52:57  
  ETH/EUR Coinbase Pro 1,207.09 1,223.92 1,240.00 1,198.11 -1.38% 4.78K 19:53:03  
  Ethereum TRY Investing.com 24,075.0 24,410.8 24,318.0 24,022.1 -1.38% 3.42K 19:53:06  
  ETH/KRW Coinone 1,709,000 1,731,000 1,747,000 1,700,000 -1.27% 3.21K 19:52:31  
  ETH/EUR Kraken 1,207.62 1,223.93 1,240.87 1,196.34 -1.33% 2.66K 19:53:05  
  ETH/EUR BitStamp 1,207.50 1,223.20 1,237.20 1,194.50 -1.28% 2.53K 19:53:03  
  Ethereum AUD Investing.com 1,870.78 1,893.94 1,895.40 1,870.63 -1.22% 1.82K 19:51:05  
  ETH/AUD Binance 1,871.10 1,895.00 1,924.02 1,860.62 -1.26% 1.68K 19:52:36  
  ETH/TRY Bitexen 24,098.3 24,401.7 24,691.6 23,924.6 -1.24% 1.54K 19:53:06  
  ETH/UAH EXMO 50,390.9 50,814.2 51,509.3 50,139.0 -0.83% 1.49K 19:53:07  
  ETH/LTC EXMO 16.5430 16.7624 16.9580 16.5033 -1.31% 1.40K 19:53:07  
  ETH/TRY BTCTurk 24,060.0 24,389.0 24,657.0 23,901.0 -1.35% 1.36K 19:53:06  
  ETH/GBP Coinbase Pro 1,035.76 1,050.52 1,064.05 1,028.05 -1.41% 1.35K 19:53:07  
  ETH/GBP Bitfinex 1,034.50 1,050.20 1,060.20 1,027.40 -1.49% 1.19K 19:53:05  
  ETH/GBP Binance 1,034.24 1,049.58 1,062.80 1,026.58 -1.46% 0.84K 19:52:33  
  ETH/BTC Huobi 0.074981 0.075755 0.076186 0.074692 -1.02% 0.77K 19:53:03  
  Ethereum THB Investing.com 44,437.2 45,357.2 44,891.6 44,354.3 -2.03% 0.71K 19:52:39  
  ETH/THB Bitkub 44,441.4 45,355.0 45,600.0 44,222.0 -2.01% 0.71K 19:53:08  
  ETH/TRY Paribu 24,045.00 24,390.00 24,641.00 24,000.00 -1.41% 0.52K 19:50:35  
  ETH/DAI HitBTC 1,271.28 1,290.77 1,306.26 1,263.45 -1.51% 0.47K 19:52:56  
  Ethereum ZAR Investing.com 22,570.0 22,772.0 22,820.0 22,570.0 -0.89% 0.43K 19:50:06  
  ETH/ZAR Luno 22,616.0 22,772.0 22,616.0 22,616.0 -0.69% 0.43K 19:53:08  
  Ethereum JPY Investing.com 171,618 173,699 172,524 171,396 -1.20% 0.38K 19:53:08  
  ETH/BRL NovaDAX 6,698.72 6,746.65 6,817.75 6,650.00 -0.71% 0.36K 19:53:08  
  ETH/JPY Bitfinex 170,690 173,040 174,990 169,620 -1.36% 0.22K 19:53:05  
  ETH/RUB EXMO 87,079 87,976 88,792 86,883 -1.02% 0.21K 19:51:07  
  Ethereum RUB Investing.com 87,079 88,069 88,026 87,063 -1.12% 0.21K 19:51:59  
  Ethereum MXN Investing.com 24,655.0 24,693.0 24,942.0 24,643.0 -0.15% 0.19K 19:49:22  
  ETH/MXN Bitso 24,655.0 24,697.0 25,290.0 24,392.0 -0.17% 0.19K 19:53:09  
  ETH/BTC Poloniex 0.074970 0.075800 0.076000 0.074710 -1.09% 0.17K 19:52:25  
  ETH/BRL MercadoBitcoin 6,681.91 6,727.19 6,809.54 6,645.67 -0.67% 0.17K 19:53:08  
  ETH/JPY Zaif 172,850 171,780 175,000 171,300 +0.62% 0.16K 13:46:41  
  Ethereum PLN Investing.com 5,658.14 5,736.42 5,735.63 5,658.14 -1.36% 0.16K 19:52:52  
  ETH/MYR Luno 5,619.00 5,698.00 5,619.00 5,619.00 -1.39% 0.16K 19:52:46  
  Ethereum MYR Investing.com 5,619.00 5,698.00 5,677.00 5,612.00 -1.39% 0.16K 19:52:34  
  Ethereum IDR Investing.com 19,740,000 19,997,018 19,938,062 19,726,503 -1.29% 0.15K 19:52:00  
  ETH/IDR BTC Indonesia 19,740,000 19,999,000 20,152,000 19,700,000 -1.30% 0.15K 19:53:05  
  ETH/AUD BTC Markets 1,866.99 1,892.94 1,923.65 1,859.10 -1.37% 0.14K 19:53:09  
  ETH/PLN Zonda (BitBay) 5,660.52 5,765.16 5,809.44 5,660.00 -1.81% 0.12K 19:53:08  
  Ethereum CAD Investing.com 1,709.18 1,732.03 1,730.68 1,706.43 -1.32% 0.11K 19:50:47  
  ETH/XRP CoinField 3,210.4983 3,293.6270 3,304.3085 3,204.6699 -2.52% 0.09K 19:53:08  
  Ethereum INR Investing.com 121,864 122,500 122,000 120,700 -0.52% 0.08K 19:50:47  
  ETH/INR Bitbns 121,864 121,227 122,900 120,100 +0.53% 0.08K 19:51:43  
  ETH/CAD CoinField 1,710.37 1,731.24 1,748.65 1,704.54 -1.21% 0.07K 19:53:04  
  ETH/PLN EXMO 5,650.68 5,789.89 5,844.54 5,637.56 -2.40% 0.04K 19:52:59  
  ETH/CAD Kraken 1,707.01 1,733.26 1,750.00 1,696.29 -1.51% 0.04K 19:53:07  
  ETH/NGN Luno 930,131 949,958 930,131 930,131 -2.09% 0.01K 19:52:58  
  ETH/THB Satang Pro 44,481.9 45,490.0 45,500.0 44,214.7 -2.22% 0.01K 19:47:39  
  ETH/IDR Luno 19,802,000 19,999,000 19,802,000 19,802,000 -0.98% 0 19:37:03  
  ETH/HKD Liquid 10,084.2 9,871.6 29,062.0 9,387.1 +2.15% 0 15:40:16  
  ETH/CNY Synthetic 8,925.9 9,064.8 9,011.8 8,912.8 -1.53% 0 19:52:31  
  ETH/ILS Synthetic 4,319.37 4,383.67 4,360.94 4,313.04 -1.47% 0 19:52:03  
  ETH/SGD Liquid 1,796.00 1,796.00 1,795.00 1,185.90 0.00% 0 18:56:14  
  ETH/INR Synthetic 103,480 104,924 104,476 103,328 -1.38% 0 19:52:02  
  ETH/ZAR Synthetic 22,287.6 22,376.0 22,502.1 22,255.0 -0.40% 0 19:52:02  
  ETH/MXN Synthetic 24,639.2 24,722.5 24,876.3 24,603.1 -0.34% 0 19:52:02  
  ETH/SAR Synthetic 4,776.28 4,851.56 4,822.25 4,769.29 -1.55% 0 19:52:02  
  ETH/SEK Synthetic 13,105.8 13,333.2 13,231.9 13,086.6 -1.71% 0 19:52:02  
  ETH/MYR Synthetic 5,575.78 5,662.62 5,629.45 5,567.62 -1.53% 0 19:52:03  
  Ethereum VND Investing.com 30,961,624 31,443,834 31,259,626 30,916,302 -1.53% 0 19:52:05  
  ETH/VND Synthetic 30,961,624 31,443,834 31,259,625 30,916,302 -1.53% 0 19:52:03  
  Ethereum CNY Investing.com 8,925.9 9,064.8 9,011.8 8,913.6 -1.53% 0 19:52:31  
  Ethereum HKD Investing.com 10,084.195 9,871.599 10,084.195 10,084.195 +2.15% 0 20:06:12  
  ETH/XAU Synthetic 0.70676 0.71715 0.71356 0.70572 -1.45% 0 19:52:01  
  ETH/JPY Liquid 185,686 185,686 253,310 176,843 0% 0 18:56:04  
  Ethereum SEK Investing.com 13,105.8 13,333.2 13,231.9 13,087.7 -1.71% 0 19:51:54  
  Ethereum ILS Investing.com 4,319.37 4,383.67 4,360.94 4,313.04 -1.47% 0 19:52:12  
  Ethereum SAR Investing.com 4,774.62 4,851.56 4,822.25 4,769.29 -1.59% 0 19:50:12  

Binance USD

(15.94%)
  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  Binance USD Investing.com 1.0000 0.9999 1.0000 0.9999 +0.01% 588.88M 19:52:31  
  BUSD/USD Binance 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0% 588.45M 19:52:32  
  BUSD/USD LBank 1.0000 0.9997 1.0001 0.9997 +0.03% 425.67K 19:52:10  
  BUSD/INR Bitbns 94.77 95.84 95.84 94.01 -1.12% 24.52K 19:42:25  

USD Coin

(6.20%)
  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  USD Coin Investing.com 0.9999 0.9999 1.0000 0.9999 0% 67.08M 19:51:46  
  USDC/USD Kraken 0.9999 0.9999 1.0000 0.9998 0% 41.60M 19:46:22  
  USDC/USD Huobi 0.9998 0.9999 1.0000 0.9990 -0.01% 18.40M 19:53:04  
  USDC/USD OKX 1.0001 1.0000 1.0001 1.0000 +0.01% 7.08M 19:53:05  
  USDC/EUR Kraken 0.9495 0.9494 0.9496 0.9488 0% 871.35K 19:53:05  
  USDC/INR Bitbns 88.53 88.53 97.79 88.52 0% 0.04K 19:42:27  
  USD Coin BTC Investing.com 0.00005881 0.00005744 0.00005881 0.00005881 +2.39% 0.01K 19:40:37  
  USDC/BTC Bittrex 0.00005881 0.00005744 0.00008177 0.00005798 +2.39% 0.01K 19:53:02  

BNB

(2.11%)
  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  BNB Investing.com 291.00 291.19 292.20 290.11 -0.07% 303.51K 19:51:26  
  BNB/USD Binance 291.30 291.40 294.40 286.40 -0.03% 293.74K 19:53:03  
  BNB BTC Investing.com 0.017166 0.017100 0.017224 0.017106 +0.39% 46.86K 19:52:09  
  BNB/BTC Binance 0.017166 0.017144 0.017239 0.016960 +0.13% 45.37K 19:52:11  
  BNB ETH Investing.com 0.229006 0.225593 0.229800 0.226394 +1.51% 17.45K 19:51:19  
  BNB/ETH Binance 0.229000 0.226100 0.229900 0.224300 +1.28% 16.41K 19:53:01  
  BNB/USD Gate.io 291.10 291.40 294.32 286.94 -0.10% 9.37K 19:52:01  
  BNB/TRY Binance 5,508.00 5,511.00 5,565.00 5,426.00 -0.05% 7.63K 19:52:30  
  BNB/EUR Binance 276.3 276.7 279.6 273.0 -0.14% 6.46K 19:52:31  
  BNB Euro Investing.com 276.3 276.4 277.4 275.6 -0.04% 6.46K 19:52:31  
  BNB/BRL Binance 1,530.00 1,519.00 1,540.00 1,502.00 +0.72% 3.35K 19:52:32  
  BNB/BTC P2PB2B 0.017166 0.017097 0.017231 0.017078 +0.40% 1.48K 19:53:04  
  BNB/INR Bitbns 27,508 27,877 28,022 27,203 -1.32% 1.35K 19:51:44  
  BNB/ETH P2PB2B 0.229000 0.225500 0.229800 0.225600 +1.55% 1.03K 19:51:57  
  BNB/THB Bitkub 10,183.74 10,227.15 10,293.30 10,100.00 -0.42% 0.83K 19:53:08  
  BNB/TAUD Binance DEX 2,930.33 2,930.33 2,930.33 2,930.33 0.00% 0 18:56:02  
  BNB/CAD Synthetic 392.14 390.96 393.63 390.93 +0.30% 19:52:36  

Dogecoin

(1.78%)
  Tên Sàn giao dịch Lần cuối Mở Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
  Dogecoin Investing.com 0.099341 0.099719 0.099609 0.098801 -0.38% 1.78B 19:51:51  
  DOGE/USD Binance 0.099410 0.099740 0.103190 0.096850 -0.33% 1.35B 19:52:27  
  DOGE/BUSD Binance 0.09941 0.09974 0.10312 0.09686 -0.33% 597.55M 19:52:35  
  DOGE/KRW Upbit 133.0 134.0 138.0 132.0 -0.75% 422.79M 19:52:49  
  DOGE/USD Coinbase Pro 0.099440 0.099760 0.103120 0.096710 -0.32% 398.20M 19:53:00  
  Dogecoin BTC Investing.com 0.00000586 0.00000585 0.00000588 0.00000582 -0.17% 115.52M 19:52:28  
  DOGE/BTC Binance 0.00000586 0.00000587 0.00000604 0.00000574 -0.17% 105.44M 19:52:28  
  DOGE/KRW Bithumb 133.8 133.8 138.1 131.9 0.00% 82.33M 19:53:10  
  DOGE/USD ZB.COM 0.061492 0.061087 0.061664 0.060980 +0.66% 55.68M 10:49:51  
  DOGE/TRY Binance 1.8800 1.8870 1.9500 1.8350 -0.37% 49.72M 19:52:33  
  DOGE/USD Huobi 0.099465 0.099736 0.103079 0.096888 -0.27% 32.31M 19:53:08  
  DOGE/TRY Paribu 1.8829 1.8910 1.9445 1.8203 -0.43% 27.75M 19:51:18  
  DOGE/TRY Bitexen 1.8810 1.8842 1.9513 1.8345 -0.17% 18.65M 19:53:10  
  DOGE/EUR Coinbase Pro 0.09410 0.09470 0.09790 0.09270 -0.63% 13.66M 19:45:05  
  DOGE/BTC Coinbase Pro 0.00000586 0.00000587 0.00000604 0.00000575 -0.17% 10.08M 19:49:57  
  DOGE/EUR Binance 0.09448 0.09474 0.09788 0.09278 -0.27% 6.28M 19:52:33  
  DOGE/EUR Kraken 0.09437 0.09479 0.09780 0.09294 -0.44% 3.88M 19:53:07  
  DOGE/RUB Binance 6.245 6.152 6.420 6.000 +1.51% 1.14M 19:52:36  
  Dogecoin ETH Investing.com 0.00007825 0.00007718