Bitcoin MXN (BTC/MXN)

Investing.com
Tiền tệ tính theo
MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
700,020
+23,000(+3.40%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
687,890702,210
Biên độ 52 tuần
319,110702,210
Giá đ.cửa hôm trước
677,020
Giá mở cửa
677,020
Thay đổi 1 năm
113.05%
Khối lượng
45
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
687,890-702,210
Biên độ 52 tuần
319,110-702,210
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Làm cơ sở:BTC/MXN
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BTC/MXN?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc