Tin Tức Nóng Hổi
0

Lịch Nghỉ Giao dịch

2018-05-25 - 2018-08-24
 
 
Ngày Quốc gia Tên Sở Giao Dịch Ngày nghỉ
Ngày Quốc gia Tên Sở Giao Dịch Ngày nghỉ
25/05/2018  Argentina Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires Ngày Cách Mạng
 Ecuador Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito Trận Chiến Pichincha
 Jordan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman Ngày Độc Lập
 Lebanon Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut Ngày Kháng Chiến và Giải Phóng
 Zambia Zambia Ngày Tự Do Châu Phi
 Zimbabwe Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe Ngày Châu Phi
28/05/2018  Anh Quốc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn Mùa xuân
 Hi Lạp Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens Lễ Hiện Xuống Chính Thống
 Hoa Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
 Romania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest Lễ Ngũ Tuần
 Síp Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp Ngày Chúa Thánh Thần
 Ukraine Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine Chúa Ba Ngôi
29/05/2018  Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Lễ Phật Đản
 Malaysia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur Ngày Wesak
 Nigeria Lagos Democracy Day
 Singapore Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore Lễ Phật Đản
 Sri Lanka Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo Ngày Trăng Tròn Poson
 Thái Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan Ngày Wisakha Bucha
30/05/2018  Malaysia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur Ngày nghỉ
31/05/2018  Ba Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 Brazil Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 Croatia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 Malaysia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur Ngày nghỉ
 Áo Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna Lễ Mình Máu Thánh Chúa
01/06/2018  Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Ngày Pancasila
 Kenya Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya Ngày Madaraka
 Mongolia Mongolia Stock exchange Ngày Thiếu Nhi
 Romania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest Ngày Thiếu Nhi
02/06/2018  Malaysia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur Ngày Nuzul Al-Quran
03/06/2018  Uganda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda Ngày Marty
04/06/2018  Ai-Len Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len Nghỉ Lễ Ngân Hàng Tháng Sáu
 Colombia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 New Zealand New Zealand Sinh Nhật Nữ Hoàng
 Venezuela Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas Lễ Mình Máu Thánh Chúa
05/06/2018  Đan Mạch Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen Ngày Hiến Pháp
06/06/2018  Hàn Quốc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
 Thụy Điển Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm Ngày Quốc Gia
07/06/2018  Malta Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta Ngày Bảy tháng Sáu
08/06/2018  Pakistan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi Juma Tul Vida
09/06/2018  Uganda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda Ngày Anh Hùng
11/06/2018  Colombia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia Lễ Thánh Tâm
 Úc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney Sinh Nhật Nữ Hoàng
12/06/2018  Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Ngày nghỉ
 Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) Regional Securities Exchange Lễ Ramadan
 Nga Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va Ngày Lễ Nước Nga
 Philippines Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines Ngày Độc Lập
13/06/2018  Hàn Quốc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul Ngày Bầu Cử Khu Vực
 Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Lễ Eid-Ul-Fitr
14/06/2018  Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Lễ Eid-Ul-Fitr
 Thổ Nhĩ Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul Lễ Ramadan
 Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai Lễ Eid al-Fitr
 Ả Rập Saudi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi Lễ Eid al-Fitr
15/06/2018  Ai Cập Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập Lễ Eid al-Fitr
 Bahrain Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain Lễ Eid al-Fitr
 Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Jumat-ul-Bida
 Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Lễ Eid-Ul-Fitr
 Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) Regional Securities Exchange Lễ Eid-Ul-Fitr
 Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Lễ Eid-Ul-Fitr
 Iraq Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq Lễ Eid al-Fitr
 Jordan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman Lễ Eid al-Fitr
 Kenya Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya Lễ Eid al-Fitr
 Kuwait Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait Eid El Fitri
 Lebanon Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut Lễ Eid al-Fitr
 Lãnh Thổ Palestine Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah Lễ Eid al-Fitr
 Malaysia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur Lễ Hội Hari Raya Puasa
 Morocco Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca Lễ Hiến Tế
 Nigeria Lagos Id el Fitr
 Oman Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman Lễ Eid al-Fitr
 Pakistan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi Lễ Eid-Ul-Fitr
 Singapore Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore Lễ Hội Hari Raya Puasa
 Sri Lanka Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo Idd ul Fitr
 Tanzania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam Eid El Fitri
 Thổ Nhĩ Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul Lễ Ramadan - Đóng cửa sớm lúc 13:00
 Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai Lễ Eid al-Fitr
 Tunisia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis Lễ Eid al-Fitr
 Uganda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda Lễ Eid al-Fitr
 Ả Rập Saudi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi Lễ Eid al-Fitr
16/06/2018  Ai Cập Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập Lễ Eid al-Fitr
 Bahrain Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain Lễ Eid al-Fitr
 Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Lễ Eid-Ul-Fitr
 Iraq Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq Lễ Eid al-Fitr
 Jordan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman Lễ Eid al-Fitr
 Kuwait Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait Eid El Fitri
 Lebanon Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut Lễ Eid al-Fitr
 Lãnh Thổ Palestine Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah Lễ Eid al-Fitr
 Malaysia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur Lễ Hội Hari Raya Puasa
 Nam Phi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg Ngày Hội Giới Trẻ
 Namibia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia Ngày Hội Giới Trẻ
 Nigeria Lagos Id el Fitr
 Oman Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman Lễ Eid al-Fitr
 Pakistan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi Lễ Eid-Ul-Fitr
 Thổ Nhĩ Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul Lễ Ramadan - Đóng cửa sớm lúc 13:00
 Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai Lễ Eid al-Fitr
 Ả Rập Saudi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi Lễ Eid al-Fitr
17/06/2018  Bahrain Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain Lễ Eid al-Fitr
 Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Lễ Eid-Ul-Fitr
 Iraq Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq Lễ Eid al-Fitr
 Jordan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman Lễ Eid al-Fitr
 Kuwait Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait Eid El Fitri
 Lãnh Thổ Palestine Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah Lễ Eid al-Fitr
 Oman Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman Lễ Eid al-Fitr
 Pakistan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi Lễ Eid-Ul-Fitr
 Qatar Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha Lễ Eid al-Fitr
 Thổ Nhĩ Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul Lễ Ramadan - Đóng cửa sớm lúc 13:00
 Ả Rập Saudi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi Lễ Eid al-Fitr
18/06/2018  Hồng Kông Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông Ngày Tuen Ng
 Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Lễ Eid-Ul-Fitr
 Iraq Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq Lễ Eid al-Fitr
 Lãnh Thổ Palestine Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah Lễ Eid al-Fitr
 Qatar Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha Lễ Eid al-Fitr
 Trung Quốc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải Lễ Hội Thuyền Rồng
 Đài Loan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan Lễ Hội Thuyền Rồng
19/06/2018  Indonesia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta Lễ Eid-Ul-Fitr
 Iraq Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq Lễ Eid al-Fitr
 Qatar Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha Lễ Eid al-Fitr
20/06/2018  Argentina Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires Ngày Lễ Quốc Kỳ
22/06/2018  Croatia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb Ngày Đấu Tranh Chống Phát Xít
 Phần Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki Ngày Hạ Chí
 Thụy Điển Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm Ngày Hạ Chí
25/06/2018  Croatia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb Ngày của Bang
 Slovenia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana Ngày Quốc Gia
27/06/2018  Sri Lanka Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo Ngày Trăng Tròn Poson
28/06/2018  Ukraine Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine Ngày Hiến Pháp
29/06/2018  Malta Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta Lễ Thánh Peter và Thánh Paul
 Peru Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima Ngày Thánh Peter và Thánh Paul
01/07/2018  Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Ngày Nghỉ của Ngân Hàng
02/07/2018  Botswana Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana Ngày Nghỉ Pháp Định
 Canada Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto Ngày Canada
 Chi-lê Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago Ngày Thánh Peter và Thánh Paul
 Colombia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia Ngày Thánh Peter và Thánh Paul
 Hồng Kông Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông Ngày Thành Lập SAR
 Rwanda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda Ngày Độc Lập
 Venezuela Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas Ngày Thánh Peter và Thánh Paul
 Zambia Zambia Ngày Anh Hùng
03/07/2018  Hoa Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York Ngày Độc Lập - Đóng cửa sớm lúc 13:00
 Zambia Zambia Ngày Thống Nhất
04/07/2018  Hoa Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York Ngày Độc Lập
 Rwanda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda Ngày Giải Phóng
05/07/2018  Cộng Hòa Séc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague Ngày Cyril và Methodius
 Slovakia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava Ngày Cyril và Methodius
 Venezuela Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas Ngày Độc Lập
06/07/2018  Cộng Hòa Séc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague Ngày Jan Hus
 Kazakstan Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan Ngày Thủ Đô
 Lithuania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius Ngày Quốc Gia
 Malawi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malawi Ngày Độc Lập
07/07/2018  Tanzania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam Ngày Saba Saba
09/07/2018  Argentina Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires Ngày Độc Lập
 Brazil Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa Chiến Tranh Lập Hiến năm 1932
 Latvia Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga Ngày Không Giao Dịch
11/07/2018  Mongolia Mongolia Stock exchange Lễ Hội Naadam
12/07/2018  Mongolia Mongolia Stock exchange Lễ Hội Naadam
13/07/2018  Mongolia Mongolia Stock exchange Lễ Hội Naadam
 Montenegro Montenegro Stock Exchange Ngày của Bang
14/07/2018  Iraq Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq Ngày Cộng Hòa
 Mongolia Mongolia Stock exchange Lễ Hội Naadam
15/07/2018  Mongolia Mongolia Stock exchange Lễ Hội Naadam
 Thổ Nhĩ Kỳ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul Democracy Day
16/07/2018  Botswana Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana Ngày Tổng Thống
 Chi-lê Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago Ngày Đức Mẹ Núi Carmel
 Nhật Bản Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo Ngày Hàng Hải
17/07/2018  Botswana Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana Ngày Nghỉ Pháp Định
20/07/2018  Colombia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia Ngày Độc Lập của Colombia
22/07/2018  Israel Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv Ngày Ăn Chay
23/07/2018  Ai Cập Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập Ngày Cách Mạng
 Oman Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman Ngày Phục Hưng
24/07/2018  Venezuela Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas Sinh Nhật Simón Bolívar
25/07/2018  Costa Rica Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica Ngày Sát Nhập Guanacaste
 Tunisia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis Ngày Cộng Hòa
27/07/2018  Sri Lanka Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo Ngày Trăng Tròn Esala
 Thái Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan Ngày Asarnha Bucha
30/07/2018  Morocco Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca Day of the King Ascension to the Thron
 Thái Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan Ngày Sinh Nhật Đức Vua
01/08/2018  Jamaica Jamaica Stock exchange Ngày Giải Phóng
 Thụy Sỹ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ Ngày Quốc Gia
02/08/2018  Costa Rica Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica Lễ Đức Mẹ Los Angeles
03/08/2018  Rwanda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda Lễ Tạ Ơn Umuganura
06/08/2018  Ai-xơ-len Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len Ngày Thương Mại
 Canada Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto Ngày Lễ Công Dân
 Jamaica Jamaica Stock exchange Ngày Độc Lập
 Zambia Zambia Ngày của người Nông Dân (Ngày Nane Nane)
07/08/2018  Colombia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia Trận Chiến Boyacá
 Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) Regional Securities Exchange Ngày Độc Lập
08/08/2018  Tanzania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam Ngày của Nhà Nông
09/08/2018  Nam Phi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg Ngày Phụ Nữ Quốc Gia
 Namibia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia Ngày Phụ Nữ Quốc Gia
 Singapore Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore Ngày Quốc Gia
10/08/2018  Ecuador Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito Ngày Độc Lập
11/08/2018  Nhật Bản Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo Ngày của Ngọn Núi
13/08/2018  Thái Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan Ngày Sinh Nhật Nữ Hoàng
 Tunisia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis Ngày Phụ Nữ
 Zimbabwe Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe Ngày Anh Hùng
14/08/2018  Morocco Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca Ngày Oued Ed-Dahab
 Pakistan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi Ngày Độc Lập
 Zimbabwe Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe Ngày Anh Hùng
15/08/2018  Ba Lan Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Bangladesh Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka Ngày Quốc Tang
 Chi-lê Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Costa Rica Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) Regional Securities Exchange Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Croatia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Hi Lạp Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Hàn Quốc Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul Ngày Giải Phóng Đất Nước
 Lebanon Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên
 Lithuania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Malta Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên
 Mauritius Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius Lễ Đức Đồng Trinh Lên Trời
 Romania Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên
 Rwanda Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Slovenia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Síp Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Áo Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Ý Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 Ấn Độ Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ Ngày Độc Lập
Đang tải dữ liệu......
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email