Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Síp - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Síp

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Cyprus Main Marke. 68.89 +0.85 +1.25%
Up
57.14%
Down
28.57%
Unchanged
14.29%
4 2

Chứng Khoán Síp

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Bank of Cyprus 2.0500 2.0000 2.0500 2.0000 +2.50% 39.29K 31/01  
Demetra Inv 0.486 0.478 0.486 0.480 +1.67% 33.04K 31/01  
Hellenic Bnk 1.570 1.570 1.590 1.560 0.00% 23.32K 31/01  
Louis Plc 0.083 0.083 0.084 0.080 0.00% 19.19K 31/01  
Tsokkos Htls 0.078 0.079 0.078 0.078 -1.90% 10.00K 26/01  
Logicom 2.000 1.980 2.000 1.990 +1.01% 4.76K 31/01  
LCP Holdings and In. 0.075 0.063 0.075 0.075 +20.00% 0.00K 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
LCP Holdings and Investments Public 0.075 +0.013 +20.00%
Logicom 2.000 +0.020 +1.01%
Hellenic Bnk 1.570 -0.000 0.00%
Louis Plc 0.083 0.000 0.00%
Tsokkos Htls 0.078 -0.002 -1.90%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tsokkos Htls 0.078 -0.002 -1.90%
Hellenic Bnk 1.570 -0.000 0.00%
Louis Plc 0.083 0.000 0.00%
Logicom 2.000 +0.020 +1.01%
LCP Holdings and Investments Public 0.075 +0.013 +20.00%

Síp Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Cyprus Investment. 993.60 +14.96 +1.53%
Up
75.00%
Down
0.00%
Unchanged
25.00%
3 0
Cyprus Hotels 944.13 -0.00 0.00%
Up
80.00%
Down
0.00%
Unchanged
20.00%
4 0
CSE Financials 1,182.54 -0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email