Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Na Uy - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Na Uy

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
OSE Benchmark 1,203.31 +7.87 +0.66%
Up
84.06%
Down
10.14%
Unchanged
5.80%
58 7
Oslo OBX 1,095.83 +5.96 +0.55%
Up
88.00%
Down
12.00%
22 3
Oslo All Share 1,372.10 +8.82 +0.65%
Up
59.79%
Down
23.20%
Unchanged
17.01%
116 45

Chứng Khoán Na Uy

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
REC Silicon 17.275 14.150 17.275 15.770 +22.08% 8.62M 15:24:16  
Norwegian Air Shutt. 9.98 9.45 10.00 9.84 +5.61% 4.98M 15:31:39  
Nel ASA 17.34 16.96 17.45 17.00 +2.21% 1.88M 15:30:53  
MPC Container 16.33 15.81 16.41 15.95 +3.29% 1.50M 15:31:27  
Kongsberg Automotiv. 2.63 2.59 2.64 2.59 +1.31% 674.81K 15:30:50  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
REC Silicon 17.275 +3.125 +22.08%
Norwegian Air Shuttle 9.98 +0.53 +5.61%
Ultimovacs 123.40 +6.20 +5.29%
Nykode Therapeutics 29.80 +1.34 +4.71%
Carasent ASA 16.30 +0.62 +3.95%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
P/f Bakkafrost 608.00 -9.50 -1.54%
Bergenbio 6.61 -0.07 -1.12%
Kongsberg 392.00 -4.00 -1.01%
Crayon 99.10 -0.75 -0.75%
Sparebank 1 SR Bank ASA 115.00 -0.40 -0.35%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email