Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Na Uy - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Na Uy

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
OSE Benchmark 1,168.55 -26.62 -2.23%
Up
18.84%
Down
76.81%
Unchanged
4.35%
13 53
Oslo OBX 1,067.78 -25.55 -2.34%
Up
16.00%
Down
80.00%
Unchanged
4.00%
4 20
Oslo All Share 1,335.14 -33.40 -2.44%
Up
24.23%
Down
67.01%
Unchanged
8.76%
47 130

Chứng Khoán Na Uy

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Norwegian Air Shutt. 9.00 9.16 9.62 8.78 -1.75% 10.51M 05/07  
REC Silicon 16.480 16.650 16.825 16.420 -1.02% 10.13M 05/07  
Norsk Hydro 52.84 55.04 55.14 52.38 -4.00% 5.51M 05/07  
Equinor 337.45 348.95 350.65 336.10 -3.30% 4.31M 05/07  
MPC Container 18.88 19.14 19.50 18.58 -1.36% 4.05M 05/07  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Carasent ASA 22.80 +1.20 +5.56%
Entra ASA 131.70 +3.00 +2.33%
Arcticzymes Tech 80.75 +1.75 +2.22%
Bouvet 60.00 +0.90 +1.52%
Tomra Systems 195.78 +2.28 +1.18%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Kongsberg 339.00 -22.40 -6.20%
Aker Horizons AS 15.26 -0.99 -6.07%
Subsea 7 74.36 -4.78 -6.04%
Sats 13.08 -0.80 -5.76%
Gjensidige Forsikring 199.20 -10.80 -5.14%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email