Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thụy Điển - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Thụy Điển

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
OMXS30 2,259.38 -12.89 -0.57%
Up
30.00%
Down
70.00%
9 21
OMX Nordic 40 2,318.89 -16.19 -0.69%
Up
30.00%
Down
70.00%
12 28

Chứng Khoán Thụy Điển

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Telia Company 35.16 35.38 35.28 35.05 -0.59% 4.75M 21:18:41  
Nordea Bank 107.28 107.24 107.30 104.92 +0.04% 3.95M 21:18:39  
LM Ericsson B 92.26 93.82 93.69 91.86 -1.66% 3.75M 21:18:47  
Swedish Match 66.2 67.0 66.7 65.7 -1.22% 3.73M 21:18:06  
H&M B 161.4 162.6 161.6 159.1 -0.76% 3.16M 21:18:48  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Autoliv Inc. SDB 872.4 +21.4 +2.51%
Boliden 312.20 +5.80 +1.89%
Getinge B 386.5 +3.8 +0.99%
Kinnevik B 330.4 +1.9 +0.58%
Hexagon B 134.2 +0.6 +0.49%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Evolution Gaming 969.10 -34.30 -3.42%
Alfa Laval AB 352.1 -9.5 -2.63%
AstraZeneca 998.5 -19.5 -1.92%
LM Ericsson B 92.26 -1.56 -1.66%
SCA B 148.3 -2.4 -1.59%

Thụy Điển Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Stockholm Telecom. 920.21 -7.34 -0.79%
Up
46.15%
Down
46.15%
Unchanged
7.69%
6 6
Stockholm Consume. 1,241.12 0.00 0.00%
Up
34.38%
Down
53.12%
Unchanged
12.50%
11 17
Stockholm Basic M. 2,568.43 -5.09 -0.20%
Up
39.29%
Down
60.71%
11 17
Stockholm Consume. 2,375.68 0.00 0.00%
Up
47.37%
Down
50.00%
Unchanged
2.63%
18 19
Stockholm Health . 3,705.14 +12.42 +0.34%
Up
58.33%
Down
38.33%
Unchanged
3.33%
35 23
Stockholm Industr. 3,278.15 -12.04 -0.37%
Up
39.36%
Down
55.32%
Unchanged
5.32%
37 52
Stockholm Financi. 3,457.24 +11.91 +0.35%
Up
36.36%
Down
60.61%
Unchanged
3.03%
12 20
Stockholm Technol. 1,457.22 0.00 0.00%
Up
54.84%
Down
41.94%
Unchanged
3.23%
17 13
Stockholm Oil & G. 1,995.65 -98.53 -4.70%
Up
50.00%
Down
50.00%
4 4
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email