Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thụy Điển - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Thụy Điển

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
OMXS30 2,058.10 +76.28 +3.85%
Up
86.67%
Down
13.33%
26 4
OMX Nordic 40 2,108.19 +40.94 +1.98%
Up
77.50%
Down
22.50%
31 9

Chứng Khoán Thụy Điển

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Sinch AB 46.84 42.81 47.67 44.31 +9.41% 12.72M 27/05  
Svenska Handelsbank. 98.46 100.55 100.70 96.72 -2.08% 10.33M 27/05  
H&M B 132.5 121.9 133.1 125.0 +8.68% 9.36M 27/05  
LM Ericsson B 81.40 77.71 81.43 78.98 +4.75% 7.96M 27/05  
Telia Company 40.61 40.69 40.90 40.28 -0.20% 7.80M 27/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Evolution Gaming 1,017.40 +88.40 +9.52%
Sinch AB 46.84 +4.03 +9.41%
H&M B 132.5 +10.6 +8.68%
Alfa Laval AB 253.2 +18.4 +7.84%
Electrolux B 151.7 +10.7 +7.59%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Svenska Handelsbanken A 98.46 -2.09 -2.08%
SCA B 180.9 -0.9 -0.52%
Telia Company 40.61 -0.08 -0.20%
Swedish Match 101.9 -0.1 -0.05%
Swedbank A 151.15 +0.70 +0.47%

Thụy Điển Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Stockholm Telecom. 863.67 +21.44 +2.55%
Up
76.92%
Down
23.08%
10 3
Stockholm Basic M. 2,772.86 +57.05 +2.10%
Up
76.92%
Down
19.23%
Unchanged
3.85%
20 5
Stockholm Health . 3,162.51 +110.42 +3.62%
Up
91.53%
Down
6.78%
Unchanged
1.69%
54 4
Stockholm Industr. 2,755.67 +124.04 +4.71%
Up
81.25%
Down
15.62%
Unchanged
3.12%
78 15
Stockholm Financi. 2,681.33 +89.18 +3.44%
Up
88.57%
Down
11.43%
31 4
Stockholm Oil & G. 2,739.68 +19.55 +0.72%
Up
66.67%
Down
33.33%
6 3
OMX Stockholm Tec. 1,830.28 +90.07 +5.18%
Up
83.33%
Down
16.67%
10 2
OMX Stockholm Tec. 2,456.43 +114.08 +4.87%
Up
89.19%
Down
8.11%
Unchanged
2.70%
33 3
OMX Stockholm Tel. 926.59 +25.37 +2.82%
Up
75.00%
Down
0.00%
Unchanged
25.00%
3 0
OMX Stockholm Tel. 8,634.76 +9.57 +0.11%
Up
50.00%
Down
50.00%
2 2
OMX Stockholm Tel. 1,553.41 +38.58 +2.55%
Up
76.92%
Down
23.08%
10 3
OMX Stockholm Hea. 1,354.63 +85.67 +6.75%
Up
92.19%
Down
6.25%
Unchanged
1.56%
59 4
OMX Stockholm Pha. 5,608.62 +94.27 +1.71%
Up
87.88%
Down
9.09%
Unchanged
3.03%
29 3
OMX Stockholm Hea. 3,966.19 +138.48 +3.62%
Up
91.53%
Down
6.78%
Unchanged
1.69%
54 4
OMX Stockholm Fin. 4,217.41 +140.27 +3.44%
Up
88.57%
Down
11.43%
31 4
OMX Stockholm Rea. 5,120.20 +240.25 +4.92%
Up
92.68%
Down
7.32%
38 3
OMX Stockholm Con. 1,139.63 +7.59 +0.67%
Up
80.00%
Down
10.00%
Unchanged
10.00%
8 1
OMX Stockholm Tra. 9,148.97 +683.43 +8.07%
Up
90.00%
Down
10.00%
9 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email