Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị Trường Bắt đầu

Thụy Điển - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Thụy Điển

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
OMXS30 2,223.75 +24.31 +1.11%
Up
83.33%
Down
16.67%
25 5
OMX Nordic 40 2,324.19 +16.01 +0.69%
Up
80.00%
Down
20.00%
32 8

Chứng Khoán Thụy Điển

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Samhallsbyggnadsbol. 14.14 14.02 14.27 13.55 +0.89% 23.59M 31/03  
Telia Company 26.37 25.93 26.43 25.83 +1.70% 13.68M 31/03  
LM Ericsson B 60.60 60.00 60.70 59.41 +1.00% 9.46M 31/03  
Sinch AB 27.88 28.08 28.33 27.26 -0.69% 9.33M 31/03  
H&M B 147.8 142.9 149.5 143.6 +3.44% 9.08M 31/03  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
H&M B 147.8 +4.9 +3.44%
Atlas Copco B 119.2 +3.8 +3.33%
Atlas Copco A 131.5 +4.0 +3.15%
Alfa Laval AB 369.7 +10.7 +2.98%
Tele2 AB 103.25 +2.55 +2.53%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Swedbank A 170.15 -8.75 -4.89%
SCA B 136.4 -2.7 -1.94%
Nordea Bank 110.64 -1.04 -0.93%
Svenska Handelsbanken A 89.84 -0.80 -0.88%
Sinch AB 27.88 -0.19 -0.69%

Thụy Điển Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Stockholm Telecom. 677.39 +10.02 +1.50%
Up
76.92%
Down
23.08%
10 3
Stockholm Basic M. 2,704.20 +8.74 +0.32%
Up
55.56%
Down
40.74%
Unchanged
3.70%
15 11
Stockholm Health . 3,070.00 +4.31 +0.14%
Up
51.67%
Down
43.33%
Unchanged
5.00%
31 26
Stockholm Industr. 3,222.84 +52.57 +1.66%
Up
63.54%
Down
31.25%
Unchanged
5.21%
61 30
Stockholm Financi. 2,622.18 +1.05 +0.04%
Up
55.56%
Down
33.33%
Unchanged
11.11%
20 12
Stockholm Oil & G. 2,425.44 +53.62 +2.26%
Up
62.50%
Down
37.50%
5 3
First North Oil &. 272.16 +2.05 +0.76%
Up
55.00%
Down
45.00%
11 9
First North Basic. 194.39 +5.92 +3.14%
Up
46.67%
Down
46.67%
Unchanged
6.67%
14 14
First North Indus. 3,622.34 +45.23 +1.26%
Up
42.71%
Down
45.83%
Unchanged
11.46%
41 44
First North Healt. 1,056.80 +27.50 +2.67%
Up
50.43%
Down
40.17%
Unchanged
9.40%
59 47
First North Utili. 1,269.36 -1.67 -0.13%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
First North Finan. 2,510.99 -11.61 -0.46%
Up
52.38%
Down
38.10%
Unchanged
9.52%
11 8
First North Techn. 2,201.79 -2.82 -0.13%
Up
45.08%
Down
41.80%
Unchanged
13.11%
55 51
OMX Stockholm Tec. 2,038.88 +26.00 +1.29%
Up
41.67%
Down
50.00%
Unchanged
8.33%
5 6
OMX Stockholm Tec. 2,381.05 +31.14 +1.33%
Up
56.76%
Down
37.84%
Unchanged
5.41%
21 14
OMX Stockholm Tel. 875.70 +16.92 +1.97%
Up
100.00%
Down
0.00%
3 0
OMX Stockholm Tel. 6,785.05 +121.27 +1.82%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
OMX Stockholm Tel. 1,259.00 +18.61 +1.50%
Up
76.92%
Down
23.08%
10 3
OMX Stockholm Hea. 1,290.66 +26.14 +2.07%
Up
76.67%
Down
21.67%
Unchanged
1.67%
46 13
OMX Stockholm Pha. 6,221.95 +33.53 +0.54%
Up
51.52%
Down
42.42%
Unchanged
6.06%
17 14
OMX Stockholm Hea. 3,887.98 +5.46 +0.14%
Up
51.67%
Down
43.33%
Unchanged
5.00%
31 26
OMX Stockholm Fin. 4,221.77 +26.28 +0.63%
Up
55.56%
Down
33.33%
Unchanged
11.11%
20 12
OMX Stockholm Rea. 3,763.72 +33.44 +0.90%
Up
80.43%
Down
15.22%
Unchanged
4.35%
37 7
OMX Stockholm Con. 1,314.00 +17.23 +1.33%
Up
88.89%
Down
0.00%
Unchanged
11.11%
8 0
OMX Stockholm Tra. 11,906.87 +107.61 +0.91%
Up
77.78%
Down
22.22%
7 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email