Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Cộng Hòa Séc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Cộng Hòa Séc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
PX 1,351.96 +9.46 +0.70%
Up
55.56%
Down
22.22%
Unchanged
22.22%
5 2

Chứng Khoán Cộng Hòa Séc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Moneta Money Bank 80.00 80.70 81.00 79.90 -0.87% 488.67K 01/02  
CEZ as 906.50 888.00 907.00 883.50 +2.08% 224.39K 01/02  
Komercni Banka 745.00 735.50 745.00 735.50 +1.29% 222.39K 01/02  
Erste Group Bank AG. 826.40 819.60 832.00 820.00 +0.83% 60.14K 01/02  
Colt CZ SE 579.00 584.00 584.00 579.00 -0.86% 23.66K 01/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
CEZ as 906.50 +18.50 +2.08%
Vienna Insurance AG 599.00 +12.00 +2.04%
Komercni Banka 745.00 +9.50 +1.29%
Erste Group Bank AG 826.40 +6.80 +0.83%
Photon 66.60 +0.20 +0.30%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Moneta Money Bank 80.00 -0.70 -0.87%
Colt CZ SE 579.00 -5.00 -0.86%
Philip Morris CR 16,800.00 0.00 0.00%
Kofola CeskoSlovensko as 253.00 0.00 0.00%
Photon 66.60 +0.20 +0.30%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email