Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Uganda - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Uganda

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Uganda All Share 1,205.88 -6.85 -0.56%
Up
10.00%
Down
40.00%
Unchanged
50.00%
1 4

Chứng Khoán Uganda

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
New Vision Printing. 155.00 150.00 155.00 155.00 +3.33% 0 02/02  
Centum Investment 290.00 290.00 290.00 290.00 0.00% 0 11/08  
Bank of Baroda Ugan. 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00% 0 31/01  
NIC Holdings 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00% 0 22/07  
Umeme 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00% 0 01/02  
Cipla Quality 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00% 0 31/01  
dfcu 542.00 543.00 542.00 542.00 -0.18% 0 17/01  
Stanbic Bank Uganda. 21.00 23.00 21.00 21.00 -8.70% 0 01/02  
Uganda Clays 15.00 17.00 15.00 15.00 -11.76% 0 31/01  
British American To. 15,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 -50.00% 0 28/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
New Vision Printing & Publishing 155.00 +5.00 +3.33%
Centum Investment 290.00 0.00 0.00%
NIC Holdings 6.00 0.00 0.00%
Umeme 300.00 0.00 0.00%
Bank of Baroda Uganda 85.00 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
British American Tobacco Uganda 15,000.00 -15000.00 -50.00%
Uganda Clays 15.00 -2.00 -11.76%
Stanbic Bank Uganda 21.00 -2.00 -8.70%
dfcu 542.00 -1.00 -0.18%
Cipla Quality 60.00 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email