Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tây Ban Nha - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tây Ban Nha

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
IBEX 35 8,912.83 +24.03 +0.27%
Up
57.14%
Down
42.86%
20 15
FTSE Latibex   2,699.90 -3.60 -0.13%
Up
76.19%
Down
19.05%
Unchanged
4.76%
16 4
IBEX Medium Cap 13,319.90 +29.20 +0.22%
Up
57.89%
Down
42.11%
11 8
IBEX Small Cap 8,859.10 +0.50 +0.01%
Up
43.33%
Down
33.33%
Unchanged
23.33%
13 10

Chứng Khoán Tây Ban Nha

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Banco de Sabadell 0.8251 0.8514 0.8650 0.8222 -3.09% 34.51M 22:09:44  
Santander 3.0293 3.0200 3.0485 2.9910 +0.31% 21.90M 22:09:37  
IAG 1.546 1.515 1.554 1.512 +2.05% 14.04M 22:09:26  
Caixabank 3.364 3.410 3.431 3.354 -1.35% 10.87M 22:09:29  
BBVA 5.019 5.007 5.045 4.967 +0.24% 5.50M 22:09:20  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Acerinox 12.010 +0.790 +7.04%
Fluidra 24.720 +0.780 +3.26%
ArcelorMittal 30.330 +0.840 +2.85%
Inditex 22.245 +0.595 +2.75%
IAG 1.546 +0.031 +2.05%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Mapfre 1.772 -0.071 -3.85%
Banco de Sabadell 0.8251 -0.0263 -3.09%
Acciona 185.050 -4.550 -2.40%
Enagas 21.615 -0.465 -2.11%
Red Electrica 19.455 -0.315 -1.59%

Tây Ban Nha Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Madrid Financial . 412.23 -1.61 -0.39%
Up
57.14%
Down
38.10%
Unchanged
4.76%
12 8
Madrid Basic Mate. 1,414.40 +11.90 +0.85%
Up
67.86%
Down
17.86%
Unchanged
14.29%
19 5
Madrid Technology. 812.59 +5.15 +0.64%
Up
57.14%
Down
14.29%
Unchanged
28.57%
4 1
BCN Cement & Cons. 1,241.70 +2.97 +0.24%
Up
50.00%
Down
41.67%
Unchanged
8.33%
6 5
Madrid Consumer S. 872.59 +9.40 +1.09%
Up
53.33%
Down
46.67%
8 7
Madrid Petrol and. 1,835.52 -11.35 -0.61%
Up
9.09%
Down
90.91%
1 10
BCN Commerce & Fi. 108.83 +1.76 +1.64%
Up
50.00%
Down
50.00%
2 2
Madrid Consumer G. 3,890.86 +69.68 +1.82%
Up
56.52%
Down
34.78%
Unchanged
8.70%
13 8
BCN Metallurgical. 709.34 +10.36 +1.48%
Up
70.00%
Down
20.00%
Unchanged
10.00%
7 2
BCN Services 1,914.56 +9.83 +0.52%
Up
70.37%
Down
22.22%
Unchanged
7.41%
19 6
BCN Electric 2,384.49 -17.19 -0.72%
Down
100.00%
0 3
BCN Textiles 1,116.89 +15.74 +1.43%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
BCN Banks 721.11 -5.17 -0.71%
Up
33.33%
Down
66.67%
2 4
IBEX 35 Construct. 1,627.80 -4.70 -0.29%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
IBEX 35 Energy 1,531.20 -11.20 -0.73%
Down
100.00%
0 7
IBEX 35 Banks 505.90 -2.50 -0.49%
Up
40.00%
Down
60.00%
2 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email