Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Black Friday: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Tây Ban Nha - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tây Ban Nha

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
IBEX 35 8,416.60 +37.20 +0.00%
Up
45.71%
Down
54.29%
16 19
FTSE Latibex   2,366.90 +27.00 +0.00%
Up
57.14%
Down
28.57%
Unchanged
14.29%
12 6
IBEX Medium Cap 12,847.00 +111.10 +0.00%
Up
68.42%
Down
26.32%
Unchanged
5.26%
13 5
IBEX Small Cap 7,564.60 +60.10 +0.00%
Up
55.17%
Down
34.48%
Unchanged
10.34%
16 10

Chứng Khoán Tây Ban Nha

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Santander 2.8340 2.8340 2.8380 2.7810 +1.72% 45.81M 26/11  
Banco de Sabadell 0.8760 0.8760 0.8760 0.8660 +1.20% 15.44M 25/11  
BBVA 5.641 5.641 5.644 5.572 +1.09% 11.40M 26/11  
Iberdrola 10.820 10.820 10.860 10.750 +0.28% 9.27M 25/11  
Telefonica 3.6530 3.6530 3.6710 3.6350 +0.22% 9.08M 25/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Repsol 14.670 +0.215 +1.49%
Banco de Sabadell 0.8760 +0.0100 +1.20%
Amadeus 51.780 +0.560 +1.09%
Fluidra 14.670 +0.140 +0.96%
Sacyr 2.584 +0.020 +0.78%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
ACS 26.580 -0.630 -2.32%
IAG 1.560 -0.002 -0.10%
Mapfre 1.881 +0.014 +0.75%
BBVA 5.641 +0.061 +1.09%
Santander 2.8340 +0.0480 +1.72%

Tây Ban Nha Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Madrid Financial . 421.97 +5.13 +0.00%
Up
42.86%
Down
47.62%
Unchanged
9.52%
9 10
Madrid Basic Mate. 1,369.46 +1.36 +0.00%
Up
64.29%
Down
28.57%
Unchanged
7.14%
18 8
Madrid Technology. 645.61 +0.07 +0.00%
Up
57.14%
Down
42.86%
4 3
BCN Cement & Cons. 1,023.72 -4.36 0.00%
Up
33.33%
Down
58.33%
Unchanged
8.33%
4 7
Madrid Consumer S. 798.91 +2.64 +0.00%
Up
46.67%
Down
40.00%
Unchanged
13.33%
7 6
Madrid Petrol and. 1,742.44 +5.42 +0.00%
Up
36.36%
Down
63.64%
4 7
BCN Commerce & Fi. 104.29 +0.07 +0.00%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
Madrid Consumer G. 3,838.96 -7.48 0.00%
Up
52.17%
Down
47.83%
12 11
BCN Metallurgical. 653.79 +0.77 +0.00%
Up
50.00%
Down
40.00%
Unchanged
10.00%
5 4
BCN Services 1,555.79 +3.72 +0.00%
Up
62.96%
Down
37.04%
17 10
BCN Electric 2,229.56 +8.08 +0.00%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
BCN Textiles 1,096.71 -4.22 0.00%
Up
25.00%
Down
75.00%
1 3
BCN Banks 745.80 +9.22 +0.00%
Up
66.67%
Down
33.33%
4 2
IBEX 35 Construct. 1,675.90 +0.20 +0.00%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
IBEX 35 Energy 1,444.80 +4.60 +0.00%
Up
37.50%
Down
62.50%
3 5
IBEX 35 Banks 523.20 +6.30 +0.00%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email