Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Trung Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Trung Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Shanghai 3,587.00 -6.15 -0.17%
Up
33.62%
Down
62.48%
Unchanged
3.89%
501 931
TR China 50 206.62 +2.88 +1.41%
Up
46.00%
Down
50.00%
Unchanged
4.00%
23 25
China A50 15,840.38 -18.21 -0.11%
Up
16.00%
Down
74.00%
Unchanged
10.00%
8 37

Chứng Khoán Trung Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
MengDian HuaNeng Po. 4.360 4.240 4.540 4.050 +2.83% 516.41M 20/10  
GD Power Dev 3.060 2.780 3.060 2.780 +10.07% 431.45M 20/10  
Zijin Mining A 11.32 11.80 11.46 11.16 -4.07% 428.67M 20/10  
Aluminum Corp of Ch. 7.10 7.30 7.20 6.82 -2.74% 379.94M 20/10  
Inner Mongolia BaoT. 3.010 2.920 3.080 2.850 +3.08% 1.32B 20/10  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Beijing Piesat Information Technology Co 53.97 +5.50 +11.35%
Huadian Energy 2.830 +0.260 +10.12%
Huadian Power A 4.48 +0.41 +10.07%
GD Power Dev 3.060 +0.280 +10.07%
Henan Huanghe Whirlwind 11.500 +1.050 +10.05%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
China Coal Energy 8.15 -0.91 -10.04%
Shanxi Lanhua Sci-Tech 12.48 -1.39 -10.02%
Shanxi Coal Energy 10.69 -1.19 -10.02%
Beijing Haohua Energy Resource 12.05 -1.34 -10.01%
Zhejiang Grandwall Electric A 51.28 -5.70 -10.00%

Trung Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SSE Financials 4,853.29 -23.30 -0.48%
Up
16.67%
Down
66.67%
Unchanged
16.67%
5 20
SSE Commodity Equ. 3,006.46 -66.47 -2.16%
Up
19.57%
Down
78.26%
Unchanged
2.17%
9 36
SSE Consumer Disc. 3,865.86 +2.29 +0.06%
Up
46.81%
Down
53.19%
22 25
SSE Materials 3,072.76 -16.69 -0.54%
Up
34.04%
Down
61.70%
Unchanged
4.26%
16 29
SSE Energy 1,626.56 -95.65 -5.55%
Up
3.57%
Down
96.43%
1 27
SSE Utilities 2,387.41 +79.24 +3.43%
Up
65.52%
Down
34.48%
19 10
SSE Industrials 3,014.95 +19.02 +0.63%
Up
42.86%
Down
53.06%
Unchanged
4.08%
21 26
SSE Natural Resou. 2,902.72 -66.12 -2.23%
Up
17.39%
Down
80.43%
Unchanged
2.17%
8 37
SSE Information T. 4,442.52 -19.99 -0.45%
Up
33.33%
Down
63.64%
Unchanged
3.03%
11 21
SSE New Comp 3,031.32 -5.14 -0.17%
Up
33.58%
Down
61.73%
Unchanged
4.69%
365 671
SSE Telecommunica. 2,655.23 -12.87 -0.48%
Up
20.00%
Down
60.00%
Unchanged
20.00%
2 6
SSE Consumer Stap. 17,450.46 +32.71 +0.19%
Up
33.33%
Down
66.67%
11 22
SSE Health Care 9,405.35 -75.19 -0.79%
Up
29.27%
Down
68.29%
Unchanged
2.44%
12 28
SSE Emerging Indu. 9,898.84 +2.35 +0.02%
Up
57.45%
Down
42.55%
27 20
SSE Banks 803.38 -4.08 -0.51%
Up
7.14%
Down
64.29%
Unchanged
28.57%
1 9
SZSE Agriculture 12,551.41 -102.59 -0.81%
Up
28.00%
Down
70.00%
Unchanged
2.00%
14 35
SZSE Business Ser. 1,097.51 -8.60 -0.78%
Up
38.24%
Down
61.76%
13 21
SZSE Consumer 50 9,817.02 -55.02 -0.56%
Up
30.00%
Down
68.00%
Unchanged
2.00%
15 34
SZSE Consumer Dis. 6,276.49 -12.38 -0.20%
Up
29.41%
Down
70.59%
10 24
SZSE Culture 2,406.76 -11.82 -0.49%
Up
36.00%
Down
64.00%
18 32
SZSE Conglomerate. 1,684.26 +119.87 +7.66%
Up
20.00%
Down
80.00%
1 4
SZSE Commodities . 2,878.14 -3.17 -0.11%
Up
27.50%
Down
70.00%
Unchanged
2.50%
11 28
SZSE Construction. 1,092.91 -1.74 -0.16%
Up
37.25%
Down
62.75%
19 32
SZSE Defensive 50. 9,753.97 -114.10 -1.16%
Up
32.00%
Down
66.00%
Unchanged
2.00%
16 33
SZSE Downstream I. 7,815.91 -67.80 -0.86%
Up
33.00%
Down
65.00%
Unchanged
2.00%
33 65
SZSE Equipment Ma. 5,719.23 +23.82 +0.42%
Up
50.00%
Down
50.00%
40 40
SZSE Environmenta. 8,962.72 +142.92 +1.62%
Up
65.00%
Down
35.00%
26 14
SZSE Energy 3,906.95 -180.91 -4.43%
Down
100.00%
0 12
SZSE Chinext 50 3,318.94 -15.43 -0.46%
Up
36.00%
Down
64.00%
18 32
SZSE Consumer Sta. 15,593.20 -112.39 -0.72%
Up
35.00%
Down
65.00%
7 13
SZSE Financials 7,317.11 -42.72 -0.58%
Up
20.00%
Down
75.00%
Unchanged
5.00%
4 15
SZSE Health Care . 15,003.91 -179.79 -1.18%
Up
28.00%
Down
68.00%
Unchanged
4.00%
14 34
SZSE Hotel & Cate. 971.11 -21.60 -2.18%
Down
100.00%
0 5
SZSE Health Care 15,334.03 -194.10 -1.25%
Up
29.27%
Down
65.85%
Unchanged
4.88%
12 27
SZSE Investment C. 4,516.42 -8.31 -0.18%
Up
33.00%
Down
64.00%
Unchanged
3.00%
33 64
SZSE Information . 1,722.87 -2.82 -0.16%
Up
39.21%
Down
58.59%
Unchanged
2.20%
89 133
SZSE Industrials 4,770.52 +26.49 +0.56%
Up
49.06%
Down
48.11%
Unchanged
2.83%
52 51
SZSE Industry Top. 3,290.75 -27.69 -0.83%
Up
28.00%
Down
70.00%
Unchanged
2.00%
14 35
SZSE Manufacturin. 3,143.58 +3.05 +0.10%
Up
36.73%
Down
60.45%
Unchanged
2.82%
573 943
SZSE Media 801.75 -12.30 -1.51%
Up
10.34%
Down
86.21%
Unchanged
3.45%
3 25
SZSE Midstream In. 4,093.52 +10.24 +0.25%
Up
44.67%
Down
53.33%
Unchanged
2.00%
67 80
SZSE Mining 2,761.15 -30.68 -1.10%
Up
11.11%
Down
88.89%
3 24
SZSE Materials 4,564.63 +10.61 +0.23%
Up
38.78%
Down
59.18%
Unchanged
2.04%
38 58
SZSE Performance 12,201.17 -62.01 -0.51%
Up
33.00%
Down
62.00%
Unchanged
5.00%
33 62
SZSE Research & D. 2,495.64 -56.77 -2.22%
Up
34.15%
Down
65.85%
14 27
SZSE Real Estate 2,883.58 -21.96 -0.76%
Up
20.00%
Down
80.00%
4 16
SZSE Transportati. 1,286.53 -16.73 -1.28%
Up
22.86%
Down
74.29%
Unchanged
2.86%
8 26
SZSE Telecom 3,016.44 -17.19 -0.57%
Up
25.00%
Down
75.00%
5 15
SZSE Upstream Ind. 6,288.27 -89.09 -1.40%
Up
32.00%
Down
68.00%
16 34
SZSE Utilities 1,987.09 +56.81 +2.94%
Up
80.00%
Down
20.00%
16 4
SZSE Wholesale & . 1,409.73 +1.06 +0.07%
Up
22.86%
Down
72.86%
Unchanged
4.29%
16 51
SZSE Technology 4,955.08 -4.29 -0.09%
Up
39.39%
Down
58.59%
Unchanged
2.02%
39 58
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email