Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Trung Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Trung Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Shanghai 3,521.26 -34.00 -0.96%
Up
26.58%
Down
71.68%
Unchanged
1.74%
396 1068
TR China 50 211.76 -0.62 -0.29%
Up
32.00%
Down
60.00%
Unchanged
8.00%
16 30
China A50 15,064.20 -188.24 -1.23%
Up
8.00%
Down
92.00%
4 46

Chứng Khoán Trung Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Sichuan Hebang Biot. 3.960 3.600 3.960 3.550 +10.00% 983.11M 14/01  
Inner Mongolia BaoT. 2.630 2.670 2.660 2.600 -1.50% 738.02M 14/01  
China State Constru. 5.02 5.20 5.22 5.00 -3.46% 360.64M 14/01  
Agricultural Bank C. 2.97 3.01 3.01 2.96 -1.33% 313.23M 14/01  
Wintime Energy 1.740 1.780 1.780 1.730 -2.25% 272.16M 14/01  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Suzhou Harmontronics Auto Tech 66.65 +6.50 +10.81%
Fortune Ng Fung Food Hebei 8.86 +0.81 +10.06%
Jinan High tech Development 5.80 +0.53 +10.06%
Zhejiang Shapuaisi Pharm 11.28 +1.03 +10.05%
Zhuzhou Times Tech 12.82 +1.17 +10.04%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Fengfan Power 6.19 -0.69 -10.03%
Beijing Hanjian Heshan Pipeline 7.99 -0.89 -10.02%
Ningbo Sanxing Medical Electric 13.29 -1.46 -9.90%
Jiangsu Tianmu Lake 16.62 -1.30 -7.25%
Ningxia Xinri Hengli 11.72 -0.91 -7.21%

Trung Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SSE Financials 4,812.92 -120.46 -2.44%
Down
100.00%
0 30
SSE Commodity Equ. 2,753.60 -34.94 -1.25%
Up
17.39%
Down
82.61%
8 38
SSE Consumer Disc. 3,644.34 -25.20 -0.69%
Up
21.28%
Down
74.47%
Unchanged
4.26%
10 35
SSE Materials 2,824.80 -28.21 -0.99%
Up
19.15%
Down
80.85%
9 38
SSE Energy 1,449.03 -48.03 -3.21%
Up
3.57%
Down
96.43%
1 27
SSE Utilities 2,343.23 -9.81 -0.42%
Up
27.59%
Down
72.41%
8 21
SSE Industrials 2,870.16 -25.90 -0.89%
Up
4.08%
Down
91.84%
Unchanged
4.08%
2 45
SSE Natural Resou. 2,655.42 -38.97 -1.45%
Up
19.57%
Down
80.43%
9 37
SSE Information T. 4,390.82 +43.84 +1.01%
Up
42.42%
Down
57.58%
14 19
SSE New Comp 2,975.49 -28.76 -0.96%
Up
24.20%
Down
74.43%
Unchanged
1.38%
263 809
SSE Telecommunica. 3,105.62 +9.58 +0.31%
Up
40.00%
Down
60.00%
4 6
SSE Consumer Stap. 16,791.65 -228.20 -1.34%
Up
24.24%
Down
75.76%
8 25
SSE Health Care 8,943.48 +71.90 +0.81%
Up
82.93%
Down
17.07%
34 7
SSE Emerging Indu. 9,219.17 -13.69 -0.15%
Up
27.66%
Down
70.21%
Unchanged
2.13%
13 33
SSE Banks 804.92 -16.69 -2.03%
Down
100.00%
0 14
SZSE Agriculture 12,420.52 -85.65 -0.69%
Up
26.00%
Down
72.00%
Unchanged
2.00%
13 36
SZSE Business Ser. 1,252.65 -10.48 -0.83%
Up
23.68%
Down
76.32%
9 29
SZSE Consumer 50 9,643.70 -101.25 -1.04%
Up
20.00%
Down
78.00%
Unchanged
2.00%
10 39
SZSE Consumer Dis. 6,362.49 -58.33 -0.91%
Up
29.41%
Down
70.59%
10 24
SZSE Culture 2,695.93 +3.07 +0.11%
Up
34.00%
Down
64.00%
Unchanged
2.00%
17 32
SZSE Conglomerate. 1,338.71 +29.39 +2.24%
Up
25.00%
Down
75.00%
1 3
SZSE Commodities . 2,784.26 -20.32 -0.72%
Up
12.50%
Down
87.50%
5 35
SZSE Construction. 1,149.82 -20.35 -1.74%
Up
13.21%
Down
84.91%
Unchanged
1.89%
7 45
SZSE Defensive 50. 9,506.38 -13.36 -0.14%
Up
40.00%
Down
58.00%
Unchanged
2.00%
20 29
SZSE Downstream I. 7,543.45 -7.59 -0.10%
Up
40.00%
Down
59.00%
Unchanged
1.00%
40 59
SZSE Equipment Ma. 5,510.71 +33.81 +0.62%
Up
43.75%
Down
53.75%
Unchanged
2.50%
35 43
SZSE Environmenta. 7,747.74 +43.81 +0.57%
Up
45.00%
Down
52.50%
Unchanged
2.50%
18 21
SZSE Energy 3,965.10 -118.23 -2.90%
Down
100.00%
0 12
SZSE Chinext 50 3,108.30 +36.64 +1.19%
Up
54.00%
Down
44.00%
Unchanged
2.00%
27 22
SZSE Consumer Sta. 15,192.17 -126.54 -0.83%
Up
20.00%
Down
75.00%
Unchanged
5.00%
4 15
SZSE Financials 7,117.91 -176.36 -2.42%
Down
100.00%
0 20
SZSE Health Care . 14,160.04 +188.19 +1.35%
Up
66.00%
Down
34.00%
33 17
SZSE Hotel & Cate. 1,206.63 -23.70 -1.93%
Up
25.00%
Down
75.00%
1 3
SZSE Health Care 14,277.13 +176.87 +1.25%
Up
63.41%
Down
36.59%
26 15
SZSE Investment C. 4,344.82 -64.94 -1.47%
Up
18.00%
Down
81.00%
Unchanged
1.00%
18 81
SZSE Information . 1,859.70 -0.59 -0.03%
Up
31.60%
Down
67.97%
Unchanged
0.43%
73 157
SZSE Industrials 4,591.54 +37.77 +0.83%
Up
38.68%
Down
56.60%
Unchanged
4.72%
41 60
SZSE Industry Top. 3,212.93 -4.61 -0.14%
Up
26.00%
Down
74.00%
13 37
SZSE Manufacturin. 3,149.77 +14.84 +0.47%
Up
39.87%
Down
58.98%
Unchanged
1.15%
659 975
SZSE Media 1,018.63 +5.53 +0.55%
Up
31.03%
Down
65.52%
Unchanged
3.45%
9 19
SZSE Midstream In. 3,979.06 +33.18 +0.84%
Up
46.00%
Down
53.33%
Unchanged
0.67%
69 80
SZSE Mining 2,555.28 -63.63 -2.43%
Up
3.70%
Down
96.30%
1 26
SZSE Materials 4,175.87 -1.93 -0.05%
Up
33.67%
Down
66.33%
33 65
SZSE Performance 12,860.78 -42.36 -0.33%
Up
35.00%
Down
64.00%
Unchanged
1.00%
35 64
SZSE Research & D. 2,227.28 +21.98 +1.00%
Up
31.37%
Down
68.63%
16 35
SZSE Real Estate 3,018.03 -68.52 -2.22%
Up
15.00%
Down
85.00%
3 17
SZSE Transportati. 1,361.05 -5.10 -0.37%
Up
11.76%
Down
85.29%
Unchanged
2.94%
4 29
SZSE Telecom 3,072.41 -35.46 -1.14%
Up
30.00%
Down
70.00%
6 14
SZSE Upstream Ind. 5,668.20 -52.78 -0.92%
Up
18.00%
Down
82.00%
9 41
SZSE Utilities 2,004.74 -15.65 -0.78%
Up
20.00%
Down
80.00%
4 16
SZSE Wholesale & . 1,478.17 -6.20 -0.42%
Up
32.05%
Down
66.67%
Unchanged
1.28%
25 52
SZSE Technology 5,020.74 +38.67 +0.78%
Up
47.47%
Down
52.53%
47 52
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email