Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔎 Xem NVDA ProTips đầy đủ để nắm được ngay các rủi ro hoặc lợi ích Nhận ƯU ĐÃI 40%

Trung Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Trung Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Shanghai 2,977.02 -27.86 -0.93%
Up
57.63%
Down
38.58%
Unchanged
3.80%
850 569
TR China 50 158.47 +0.12 +0.08%
Up
30.00%
Down
64.00%
Unchanged
6.00%
15 32
China A50 11,803.36 -197.40 -1.64%
Up
6.00%
Down
94.00%
3 47

Chứng Khoán Trung Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Agricultural Bank C. 4.14 4.26 4.28 4.13 -2.82% 427.08M 14:00:00  
Sichuan Changhong E. 5.080 4.770 5.200 4.790 +6.50% 412.44M 13:56:29  
ICBC 5.32 5.48 5.48 5.30 -2.92% 367.72M 14:00:00  
Wintime Energy 1.370 1.390 1.390 1.370 -1.44% 302.43M 14:00:00  
China State Constru. 5.31 5.49 5.47 5.30 -3.28% 296.54M 14:00:00  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Suzhou TZTEK Technology 35.68 +5.95 +20.01%
Chongqing Dima Industry 1.40 +0.13 +10.24%
Guangdong Dcenti 5.01 +0.46 +10.11%
Hanma Technology 5.35 +0.49 +10.08%
JDM JingDa Machine Ningbo 7.55 +0.69 +10.06%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Chongqing Water 5.47 -0.36 -6.17%
Beijing Haohua Energy Resource 7.40 -0.40 -5.13%
Jiangxi Hongcheng Water 9.08 -0.49 -5.12%
Ningbo Heli Mould A 14.20 -0.76 -5.08%
Flower King Eco-Engineering 6.32 -0.33 -4.96%

Trung Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SSE Financials 4,322.50 -101.51 -2.29%
Up
3.33%
Down
93.33%
Unchanged
3.33%
1 28
SSE Commodity Equ. 2,463.15 -32.33 -1.30%
Up
21.74%
Down
73.91%
Unchanged
4.35%
10 34
SSE Consumer Disc. 2,507.83 +17.41 +0.70%
Up
53.33%
Down
46.67%
24 21
SSE Materials 2,049.46 -26.95 -1.30%
Up
25.53%
Down
68.09%
Unchanged
6.38%
12 32
SSE Energy 2,152.02 -43.67 -1.99%
Up
11.11%
Down
85.19%
Unchanged
3.70%
3 23
SSE Utilities 2,397.58 -63.31 -2.57%
Up
17.24%
Down
79.31%
Unchanged
3.45%
5 23
SSE Industrials 1,996.81 -14.68 -0.73%
Up
22.92%
Down
68.75%
Unchanged
8.33%
11 33
SSE Natural Resou. 2,695.18 -45.53 -1.66%
Up
19.57%
Down
76.09%
Unchanged
4.35%
9 35
SSE Information T. 2,689.58 +16.02 +0.60%
Up
71.88%
Down
25.00%
Unchanged
3.12%
23 8
SSE New Comp 2,515.39 -23.60 -0.93%
Up
52.93%
Down
42.44%
Unchanged
4.63%
560 449
SSE Telecommunica. 3,175.90 -52.74 -1.63%
Up
40.00%
Down
60.00%
4 6
SSE Consumer Stap. 12,003.71 -179.25 -1.47%
Up
36.36%
Down
63.64%
12 21
SSE Health Care 5,874.26 -1.68 -0.03%
Up
50.00%
Down
50.00%
20 20
SSE Emerging Indu. 5,569.05 +2.92 +0.05%
Up
50.00%
Down
50.00%
23 23
SSE Banks 788.34 -20.65 -2.55%
Down
100.00%
0 14
SZSE Agriculture 8,132.97 -36.25 -0.44%
Up
38.00%
Down
56.00%
Unchanged
6.00%
19 28
SZSE Business Ser. 974.62 -2.89 -0.29%
Up
68.29%
Down
26.83%
Unchanged
4.88%
28 11
SZSE Consumer 50 7,290.02 +20.86 +0.29%
Up
40.00%
Down
54.00%
Unchanged
6.00%
20 27
SZSE Central Comp. 3,531.20 -15.38 -0.43%
Up
36.73%
Down
63.27%
18 31
SZSE Consumer Dis. 5,040.11 +49.51 +0.99%
Up
54.72%
Down
41.51%
Unchanged
3.77%
29 22
SZSE Culture 2,148.53 -10.52 -0.49%
Up
28.00%
Down
68.00%
Unchanged
4.00%
14 34
SZSE Conglomerate. 1,240.73 +7.57 +0.61%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
SZSE Commodities . 1,587.47 -6.28 -0.39%
Up
35.00%
Down
62.50%
Unchanged
2.50%
14 25
SZSE Construction. 902.41 +6.76 +0.76%
Up
61.54%
Down
30.77%
Unchanged
7.69%
32 16
SZSE Defensive 50. 6,930.35 -22.65 -0.33%
Up
40.00%
Down
54.00%
Unchanged
6.00%
20 27
SZSE Downstream I. 5,223.56 +7.91 +0.15%
Up
51.00%
Down
45.00%
Unchanged
4.00%
51 45
SZSE Equipment Ma. 3,714.83 +3.23 +0.09%
Up
77.22%
Down
21.52%
Unchanged
1.27%
61 17
SZSE Environmenta. 4,089.86 -28.78 -0.70%
Up
57.50%
Down
42.50%
23 17
SZSE Energy 3,174.65 -31.36 -0.98%
Up
30.77%
Down
61.54%
Unchanged
7.69%
4 8
SZSE Chinext 50 1,659.19 -11.87 -0.71%
Up
50.00%
Down
46.00%
Unchanged
4.00%
25 23
SZSE Consumer Sta. 10,379.75 -74.67 -0.71%
Up
20.00%
Down
75.00%
Unchanged
5.00%
4 15
SZSE Financials 5,171.67 -84.12 -1.60%
Down
100.00%
0 20
SZSE Health Care . 8,686.80 +28.02 +0.32%
Up
66.00%
Down
32.00%
Unchanged
2.00%
33 16
SZSE Hotel & Cate. 1,371.99 +8.63 +0.63%
Up
100.00%
Down
0.00%
4 0
SZSE Health Care 8,983.84 +32.38 +0.36%
Up
69.09%
Down
29.09%
Unchanged
1.82%
38 16
SZSE Individual B. 3,744.96 -1.01 -0.03%
Up
46.00%
Down
48.00%
Unchanged
6.00%
46 48
SZSE Investment C. 3,232.06 -9.63 -0.30%
Up
46.00%
Down
49.00%
Unchanged
5.00%
46 49
SZSE Information . 1,409.13 +1.02 +0.07%
Up
55.00%
Down
41.54%
Unchanged
3.46%
143 108
SZSE Industrials 2,561.85 +5.48 +0.21%
Up
67.55%
Down
31.13%
Unchanged
1.32%
102 47
SZSE Industry Top. 2,136.78 -4.83 -0.23%
Up
46.00%
Down
48.00%
Unchanged
6.00%
23 24
SZSE Manufacturin. 2,124.45 +16.74 +0.79%
Up
79.09%
Down
18.18%
Unchanged
2.74%
1388 319
SZSE Media 778.84 +3.18 +0.41%
Up
48.39%
Down
41.94%
Unchanged
9.68%
15 13
SZSE Midstream In. 2,313.02 +1.62 +0.07%
Up
62.42%
Down
36.24%
Unchanged
1.34%
93 54
SZSE Mining 2,393.07 -12.46 -0.52%
Up
46.43%
Down
53.57%
13 15
SZSE Materials 2,430.92 -7.06 -0.29%
Up
42.06%
Down
53.27%
Unchanged
4.67%
45 57
SZSE Performance 9,646.56 +11.36 +0.12%
Up
48.00%
Down
50.00%
Unchanged
2.00%
48 50
SZSE Research & D. 1,137.67 +10.97 +0.97%
Up
82.26%
Down
17.74%
51 11
SZSE Real Estate 1,629.73 -17.28 -1.05%
Up
22.22%
Down
55.56%
Unchanged
22.22%
4 10
SZSE Transportati. 931.07 -5.20 -0.56%
Up
50.00%
Down
47.06%
Unchanged
2.94%
17 16
SZSE Telecom 3,510.44 +25.03 +0.72%
Up
61.54%
Down
38.46%
16 10
SZSE Upstream Ind. 3,885.47 -17.22 -0.44%
Up
36.00%
Down
62.00%
Unchanged
2.00%
18 31
SZSE Utilities 1,597.32 -29.81 -1.83%
Up
15.00%
Down
85.00%
3 17
SZSE Wholesale & . 1,092.18 +9.94 +0.92%
Up
78.82%
Down
18.82%
Unchanged
2.35%
67 16
SZSE Responsibili. 1,457.75 -1.16 -0.08%
Up
41.41%
Down
54.55%
Unchanged
4.04%
41 54
SZSE Technology 3,313.81 +9.14 +0.28%
Up
52.67%
Down
43.51%
Unchanged
3.82%
69 57
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email