Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Trung Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Trung Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Shanghai 3,145.28 -4.47 -0.14%
Up
43.62%
Down
49.97%
Unchanged
6.41%
646 740
TR China 50 168.42 -3.39 -1.97%
Up
48.00%
Down
42.00%
Unchanged
10.00%
24 21
China A50 12,590.15 +32.57 +0.26%
Up
36.00%
Down
54.00%
Unchanged
10.00%
18 27

Chứng Khoán Trung Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
China United Networ. 4.46 4.14 4.55 4.13 +7.73% 800.20M 13:10:21  
Greenland Holdings 3.44 3.40 3.68 3.40 +1.18% 380.32M 13:10:17  
Sichuan Languang De. 1.39 1.44 1.49 1.38 -3.47% 343.56M 13:10:32  
Inner Mongolia BaoT. 1.980 1.980 2.010 1.980 0.00% 304.15M 13:10:20  
Nanjing Tanker 4.36 4.73 4.71 4.26 -7.82% 301.86M 13:37:48  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Ningbo United Group 8.86 +0.81 +10.06%
China Science Publishing 15.47 +1.41 +10.03%
Shanghai Tongda Venture Capital 17.67 +1.61 +10.03%
Ningbo Bird 4.39 +0.40 +10.03%
Anhui Province Natural Gas 9.22 +0.84 +10.02%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Beijing Capital Dev 6.68 -0.74 -9.97%
COSCO Shipping Energy Trans 15.08 -1.67 -9.97%
Jiangsu Shemar Electric Co 15.31 -1.41 -8.43%
Henan Taloph Pharm 8.09 -0.71 -8.07%
Nanjing Tanker 4.36 -0.37 -7.82%

Trung Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SSE Financials 4,194.02 -21.24 -0.50%
Up
36.67%
Down
53.33%
Unchanged
10.00%
11 16
SSE Commodity Equ. 2,670.03 +5.70 +0.21%
Up
56.52%
Down
39.13%
Unchanged
4.35%
26 18
SSE Consumer Disc. 3,005.77 +47.88 +1.62%
Up
70.21%
Down
25.53%
Unchanged
4.26%
33 12
SSE Materials 2,343.47 -15.05 -0.64%
Up
48.94%
Down
51.06%
23 24
SSE Energy 1,846.19 +20.66 +1.13%
Up
70.37%
Down
18.52%
Unchanged
11.11%
19 5
SSE Utilities 2,256.06 +1.21 +0.05%
Up
20.69%
Down
68.97%
Unchanged
10.34%
6 20
SSE Industrials 2,580.31 -3.49 -0.13%
Up
33.33%
Down
58.33%
Unchanged
8.33%
16 28
SSE Natural Resou. 2,674.19 +8.19 +0.31%
Up
63.04%
Down
32.61%
Unchanged
4.35%
29 15
SSE Information T. 3,068.50 -22.64 -0.73%
Up
28.12%
Down
71.88%
9 23
SSE New Comp 2,657.05 -3.97 -0.15%
Up
42.99%
Down
49.72%
Unchanged
7.29%
460 532
SSE Telecommunica. 2,920.02 +51.46 +1.79%
Up
70.00%
Down
10.00%
Unchanged
20.00%
7 1
SSE Consumer Stap. 14,013.19 -107.70 -0.76%
Up
33.33%
Down
66.67%
11 22
SSE Health Care 7,251.48 -53.62 -0.73%
Up
25.00%
Down
72.50%
Unchanged
2.50%
10 29
SSE Emerging Indu. 7,286.81 -9.72 -0.13%
Up
52.17%
Down
41.30%
Unchanged
6.52%
24 19
SSE Banks 725.36 -3.15 -0.43%
Up
14.29%
Down
57.14%
Unchanged
28.57%
2 8
SZSE Agriculture 10,240.44 -8.87 -0.09%
Up
30.00%
Down
70.00%
15 35
SZSE Business Ser. 969.31 -1.83 -0.19%
Up
29.27%
Down
65.85%
Unchanged
4.88%
12 27
SZSE Consumer 50 7,931.72 +23.42 +0.30%
Up
36.00%
Down
60.00%
Unchanged
4.00%
18 30
SZSE Central Comp. 4,300.01 +6.51 +0.15%
Up
36.00%
Down
64.00%
18 32
SZSE Consumer Dis. 5,074.77 +38.38 +0.76%
Up
47.17%
Down
49.06%
Unchanged
3.77%
25 26
SZSE Culture 1,917.55 -5.55 -0.29%
Up
20.00%
Down
76.00%
Unchanged
4.00%
10 38
SZSE Conglomerate. 1,225.49 -1.82 -0.15%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
SZSE Commodities . 2,141.97 +13.93 +0.66%
Up
40.00%
Down
55.00%
Unchanged
5.00%
16 22
SZSE Construction. 1,156.96 -17.76 -1.51%
Up
21.15%
Down
75.00%
Unchanged
3.85%
11 39
SZSE Defensive 50. 7,826.86 -52.20 -0.66%
Up
20.00%
Down
80.00%
10 40
SZSE Downstream I. 6,032.81 -20.85 -0.34%
Up
26.00%
Down
71.00%
Unchanged
3.00%
26 71
SZSE Equipment Ma. 4,472.12 +5.48 +0.12%
Up
37.50%
Down
56.25%
Unchanged
6.25%
30 45
SZSE Environmenta. 6,366.48 +47.71 +0.76%
Up
42.50%
Down
50.00%
Unchanged
7.50%
17 20
SZSE Energy 3,770.09 +24.01 +0.64%
Up
69.23%
Down
23.08%
Unchanged
7.69%
9 3
SZSE Chinext 50 2,317.32 -10.27 -0.44%
Up
28.00%
Down
70.00%
Unchanged
2.00%
14 35
SZSE Consumer Sta. 12,488.59 -9.27 -0.07%
Up
30.00%
Down
70.00%
6 14
SZSE Financials 5,887.87 -19.15 -0.32%
Up
15.00%
Down
75.00%
Unchanged
10.00%
3 15
SZSE Health Care . 11,235.26 -199.42 -1.74%
Up
10.00%
Down
88.00%
Unchanged
2.00%
5 44
SZSE Hotel & Cate. 1,744.71 -36.34 -2.04%
Up
25.00%
Down
75.00%
1 3
SZSE Health Care 11,516.27 -202.60 -1.73%
Up
9.09%
Down
87.27%
Unchanged
3.64%
5 48
SZSE Individual B. 4,889.98 -9.85 -0.20%
Up
34.00%
Down
62.00%
Unchanged
4.00%
34 62
SZSE Investment C. 3,688.40 +13.62 +0.37%
Up
57.00%
Down
41.00%
Unchanged
2.00%
57 41
SZSE Information . 1,437.91 -7.66 -0.53%
Up
24.70%
Down
73.28%
Unchanged
2.02%
61 181
SZSE Industrials 3,672.79 -2.86 -0.08%
Up
41.38%
Down
54.31%
Unchanged
4.31%
48 63
SZSE Industry Top. 2,394.60 -3.13 -0.13%
Up
26.00%
Down
74.00%
13 37
SZSE Manufacturin. 2,568.15 -9.03 -0.35%
Up
31.11%
Down
65.07%
Unchanged
3.81%
547 1144
SZSE Media 746.28 -4.70 -0.63%
Up
45.16%
Down
54.84%
14 17
SZSE Midstream In. 2,952.01 -9.43 -0.32%
Up
35.33%
Down
62.00%
Unchanged
2.67%
53 93
SZSE Mining 2,864.53 +20.04 +0.70%
Up
60.71%
Down
35.71%
Unchanged
3.57%
17 10
SZSE Materials 3,396.34 -9.05 -0.27%
Up
30.84%
Down
65.42%
Unchanged
3.74%
33 70
SZSE Performance 10,389.15 -131.34 -1.25%
Up
19.00%
Down
76.00%
Unchanged
5.00%
19 76
SZSE Research & D. 1,663.72 -26.87 -1.59%
Up
14.52%
Down
83.87%
Unchanged
1.61%
9 52
SZSE Real Estate 2,684.04 -49.96 -1.83%
Up
35.00%
Down
60.00%
Unchanged
5.00%
7 12
SZSE Transportati. 1,146.74 -7.95 -0.69%
Up
34.29%
Down
57.14%
Unchanged
8.57%
12 20
SZSE Telecom 2,335.76 -14.79 -0.63%
Up
30.00%
Down
70.00%
6 14
SZSE Upstream Ind. 5,408.16 +30.19 +0.56%
Up
48.00%
Down
48.00%
Unchanged
4.00%
24 24
SZSE Utilities 1,782.99 -0.82 -0.05%
Up
30.00%
Down
55.00%
Unchanged
15.00%
6 11
SZSE Wholesale & . 1,299.72 -3.93 -0.30%
Up
34.12%
Down
62.35%
Unchanged
3.53%
29 53
SZSE Responsibili. 1,643.46 -11.21 -0.68%
Up
31.00%
Down
65.00%
Unchanged
4.00%
31 65
SZSE Technology 3,684.27 -16.03 -0.43%
Up
27.27%
Down
66.36%
Unchanged
6.36%
30 73
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email