Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Trung Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Trung Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Shanghai 3,349.75 +29.60 +0.89%
Up
59.11%
Down
34.50%
Unchanged
6.39%
879 513
TR China 50 199.97 +0.73 +0.37%
Up
52.00%
Down
36.00%
Unchanged
12.00%
26 18
China A50 14,632.72 +222.62 +1.54%
Up
46.00%
Down
46.00%
Unchanged
8.00%
23 23

Chứng Khoán Trung Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
China Molybdenum A 5.75 5.98 6.09 5.73 -3.85% 477.98M 24/06  
Zijin Mining A 9.20 9.30 9.25 9.11 -1.07% 354.00M 24/06  
Agricultural Bank C. 3.01 3.02 3.03 3.01 -0.33% 343.71M 24/06  
Everbright Securiti. 16.62 16.66 17.33 16.04 -0.24% 305.33M 24/06  
Inner Mongolia BaoT. 2.640 2.450 2.690 2.390 +7.75% 2.48B 24/06  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Kama 0.424 +0.039 +10.13%
Chongqing QinAn 9.96 +0.91 +10.05%
Anhui Tongfeng 8.00 +0.73 +10.04%
Ningbo Techmation 7.13 +0.65 +10.03%
Zhejiang Goldensea Environment 13.50 +1.23 +10.02%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Pulike Biological 25.11 -1.69 -6.31%
Sundy Land Investment 3.74 -0.24 -6.03%
COSCO Shipping Energy Trans 9.61 -0.57 -5.60%
Gree Real Estate 6.51 -0.38 -5.51%
DELIXI XINJIANG Transport 81.90 -4.58 -5.30%

Trung Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SSE Financials 4,475.13 -12.65 -0.28%
Up
23.33%
Down
70.00%
Unchanged
6.67%
7 21
SSE Commodity Equ. 2,902.63 +8.66 +0.30%
Up
34.78%
Down
60.87%
Unchanged
4.35%
16 28
SSE Consumer Disc. 3,427.94 +41.47 +1.22%
Up
63.83%
Down
29.79%
Unchanged
6.38%
30 14
SSE Materials 2,643.00 +20.03 +0.76%
Up
53.19%
Down
36.17%
Unchanged
10.64%
25 17
SSE Energy 1,765.11 -15.35 -0.86%
Up
14.29%
Down
75.00%
Unchanged
10.71%
4 21
SSE Utilities 2,253.10 +3.07 +0.14%
Up
44.83%
Down
51.72%
Unchanged
3.45%
13 15
SSE Industrials 2,859.90 +50.20 +1.79%
Up
50.00%
Down
37.50%
Unchanged
12.50%
24 18
SSE Natural Resou. 2,775.46 -17.46 -0.63%
Up
19.57%
Down
73.91%
Unchanged
6.52%
9 34
SSE Information T. 3,384.84 +65.48 +1.97%
Up
72.73%
Down
15.15%
Unchanged
12.12%
24 5
SSE New Comp 2,830.08 +25.02 +0.89%
Up
55.44%
Down
37.18%
Unchanged
7.38%
601 403
SSE Telecommunica. 2,880.44 +52.46 +1.86%
Up
70.00%
Down
10.00%
Unchanged
20.00%
7 1
SSE Consumer Stap. 16,378.97 +228.91 +1.42%
Up
87.88%
Down
12.12%
29 4
SSE Health Care 7,616.79 +190.11 +2.56%
Up
63.41%
Down
29.27%
Unchanged
7.32%
26 12
SSE Emerging Indu. 8,422.56 +120.90 +1.46%
Up
68.09%
Down
19.15%
Unchanged
12.77%
32 9
SSE Banks 774.87 -5.34 -0.69%
Up
7.14%
Down
71.43%
Unchanged
21.43%
1 10
SZSE Agriculture 11,922.98 +97.47 +0.82%
Up
76.00%
Down
20.00%
Unchanged
4.00%
38 10
SZSE Business Ser. 1,024.29 +6.78 +0.67%
Up
55.00%
Down
32.50%
Unchanged
12.50%
22 13
SZSE Consumer 50 9,383.12 +143.70 +1.55%
Up
72.00%
Down
24.00%
Unchanged
4.00%
36 12
SZSE Consumer Dis. 5,969.42 +113.58 +1.94%
Up
69.77%
Down
27.91%
Unchanged
2.33%
30 12
SZSE Culture 2,073.95 +11.55 +0.56%
Up
66.00%
Down
32.00%
Unchanged
2.00%
33 16
SZSE Conglomerate. 1,322.97 +11.50 +0.88%
Up
80.00%
Down
20.00%
4 1
SZSE Commodities . 2,641.05 +4.70 +0.18%
Up
55.00%
Down
40.00%
Unchanged
5.00%
22 16
SZSE Construction. 1,190.99 +5.88 +0.50%
Up
40.38%
Down
51.92%
Unchanged
7.69%
21 27
SZSE Defensive 50. 8,714.30 +123.50 +1.44%
Up
72.00%
Down
24.00%
Unchanged
4.00%
36 12
SZSE Downstream I. 6,918.70 +108.85 +1.60%
Up
72.00%
Down
24.00%
Unchanged
4.00%
72 24
SZSE Equipment Ma. 5,338.55 +113.06 +2.16%
Up
72.50%
Down
27.50%
58 22
SZSE Environmenta. 8,321.77 +148.17 +1.81%
Up
65.00%
Down
30.00%
Unchanged
5.00%
26 12
SZSE Energy 4,051.22 +3.24 +0.08%
Up
57.14%
Down
35.71%
Unchanged
7.14%
8 5
SZSE Chinext 50 2,851.66 +67.73 +2.43%
Up
78.00%
Down
22.00%
39 11
SZSE Consumer Sta. 14,726.15 +128.28 +0.88%
Up
70.00%
Down
25.00%
Unchanged
5.00%
14 5
SZSE Financials 6,339.41 -2.73 -0.04%
Up
15.00%
Down
70.00%
Unchanged
15.00%
3 14
SZSE Health Care . 12,197.48 +253.10 +2.12%
Up
76.00%
Down
22.00%
Unchanged
2.00%
38 11
SZSE Hotel & Cate. 1,212.17 +69.57 +6.09%
Up
100.00%
Down
0.00%
4 0
SZSE Health Care 12,492.16 +256.97 +2.10%
Up
80.49%
Down
17.07%
Unchanged
2.44%
33 7
SZSE Investment C. 4,140.72 +48.51 +1.19%
Up
60.00%
Down
35.00%
Unchanged
5.00%
60 35
SZSE Information . 1,462.23 +5.80 +0.40%
Up
62.71%
Down
33.90%
Unchanged
3.39%
148 80
SZSE Industrials 4,365.63 +80.85 +1.89%
Up
60.18%
Down
37.17%
Unchanged
2.65%
68 42
SZSE Industry Top. 2,882.21 +60.36 +2.14%
Up
60.00%
Down
38.00%
Unchanged
2.00%
30 19
SZSE Manufacturin. 2,864.86 +44.56 +1.58%
Up
69.67%
Down
27.58%
Unchanged
2.75%
1190 471
SZSE Media 794.25 +12.50 +1.60%
Up
62.07%
Down
37.93%
18 11
SZSE Midstream In. 3,559.95 +63.24 +1.81%
Up
76.67%
Down
22.00%
Unchanged
1.33%
115 33
SZSE Mining 2,816.90 -38.78 -1.36%
Up
32.14%
Down
60.71%
Unchanged
7.14%
9 17
SZSE Materials 3,947.20 +34.24 +0.88%
Up
68.27%
Down
28.85%
Unchanged
2.88%
71 30
SZSE Performance 11,510.47 +110.03 +0.96%
Up
66.00%
Down
29.00%
Unchanged
5.00%
66 29
SZSE Research & D. 1,920.65 +62.16 +3.34%
Up
74.14%
Down
25.86%
43 15
SZSE Real Estate 2,592.98 -19.89 -0.76%
Up
20.00%
Down
65.00%
Unchanged
15.00%
4 13
SZSE Transportati. 1,165.26 +40.23 +3.58%
Up
57.14%
Down
25.71%
Unchanged
17.14%
20 9
SZSE Telecom 2,471.09 +25.44 +1.04%
Up
70.00%
Down
30.00%
14 6
SZSE Upstream Ind. 5,920.81 -15.31 -0.26%
Up
44.00%
Down
54.00%
Unchanged
2.00%
22 27
SZSE Utilities 1,762.94 -0.40 -0.02%
Up
30.00%
Down
60.00%
Unchanged
10.00%
6 12
SZSE Wholesale & . 1,314.01 +3.45 +0.26%
Up
54.88%
Down
40.24%
Unchanged
4.88%
45 33
SZSE Technology 4,087.71 +47.01 +1.16%
Up
71.72%
Down
25.25%
Unchanged
3.03%
71 25
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
  • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
  • Cảnh báo theo thời gian thực
  • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
  • Cảnh báo cá nhân hóa
  • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email