Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Trung Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Trung Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Shanghai 3,477.22 +29.23 +0.85%
Up
53.69%
Down
41.48%
Unchanged
4.83%
800 618
TR China 50 206.15 +0.53 +0.26%
Up
42.00%
Down
48.00%
Unchanged
10.00%
21 24
China A50 15,585.84 -15.48 -0.10%
Up
22.00%
Down
74.00%
Unchanged
4.00%
11 37

Chứng Khoán Trung Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Power Construction . 5.79 5.76 5.82 5.51 +0.52% 650.09M 14:00:00  
Wintime Energy 1.690 1.720 1.720 1.660 -1.74% 431.91M 14:00:00  
Sany Heavy Industry. 30.25 28.76 30.93 29.16 +5.18% 431.59M 14:00:00  
Metallurgical Corpo. 3.780 3.870 3.830 3.650 -2.33% 430.93M 14:00:00  
Inner Mongolia BaoT. 2.750 2.500 2.750 2.460 +10.00% 2.49B 14:00:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Ningbo Ronbay New Energy Tech 139.50 +16.55 +13.46%
Guangdong Jia Yuan Technology 92.48 +8.85 +10.58%
Baotailong New Materials 4.81 +0.44 +10.07%
Guanghui Energy 4.38 +0.40 +10.05%
Guizhou Redstar Dev 13.49 +1.23 +10.03%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Zhejiang Huatie Construction 11.26 -1.24 -9.92%
Zhejiang Kanglongda Special 11.40 -0.72 -5.94%
Micro Tech Nanjing 276.40 -16.60 -5.67%
Hangzhou Electronic Soul 22.23 -1.17 -5.00%
Shanghai Fenghwa 7.05 -0.37 -4.99%

Trung Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SSE Financials 4,589.05 -35.52 -0.77%
Up
6.67%
Down
83.33%
Unchanged
10.00%
2 25
SSE Commodity Equ. 2,631.84 +90.39 +3.56%
Up
86.96%
Down
10.87%
Unchanged
2.17%
40 5
SSE Consumer Disc. 3,824.04 +52.27 +1.39%
Up
51.06%
Down
46.81%
Unchanged
2.13%
24 22
SSE Materials 3,149.68 +78.33 +2.55%
Up
82.98%
Down
12.77%
Unchanged
4.26%
39 6
SSE Energy 1,268.13 +35.47 +2.88%
Up
89.29%
Down
7.14%
Unchanged
3.57%
25 2
SSE Utilities 1,892.77 +13.30 +0.71%
Up
48.28%
Down
41.38%
Unchanged
10.34%
14 12
SSE Industrials 2,910.00 +87.23 +3.09%
Up
44.90%
Down
55.10%
22 27
SSE Natural Resou. 2,609.52 +101.22 +4.04%
Up
95.65%
Down
4.35%
44 2
SSE Information T. 5,235.26 +134.00 +2.63%
Up
72.73%
Down
21.21%
Unchanged
6.06%
24 7
SSE New Comp 2,938.68 +24.69 +0.85%
Up
50.41%
Down
43.79%
Unchanged
5.80%
548 476
SSE Telecommunica. 2,731.38 +31.43 +1.16%
Up
60.00%
Down
30.00%
Unchanged
10.00%
6 3
SSE Consumer Stap. 17,041.22 -254.44 -1.47%
Up
24.24%
Down
72.73%
Unchanged
3.03%
8 24
SSE Health Care 10,575.62 -52.18 -0.49%
Up
21.95%
Down
78.05%
9 32
SSE Emerging Indu. 10,743.80 +313.57 +3.01%
Up
70.21%
Down
29.79%
33 14
SSE Banks 759.38 -5.89 -0.77%
Down
85.71%
Unchanged
14.29%
0 12
SZSE Agriculture 11,681.66 -121.70 -1.03%
Up
22.00%
Down
78.00%
11 39
SZSE Business Ser. 1,110.57 +0.47 +0.04%
Up
55.88%
Down
41.18%
Unchanged
2.94%
19 14
SZSE Consumer 50 9,853.60 +6.15 +0.06%
Up
26.00%
Down
74.00%
13 37
SZSE Consumer Dis. 6,836.04 +133.20 +1.99%
Up
38.24%
Down
61.76%
13 21
SZSE Culture 2,406.43 -13.21 -0.55%
Up
32.00%
Down
64.00%
Unchanged
4.00%
16 32
SZSE Conglomerate. 1,968.37 +152.97 +8.43%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
SZSE Commodities . 2,676.07 +95.91 +3.72%
Up
77.50%
Down
22.50%
31 9
SZSE Construction. 1,147.59 +6.15 +0.54%
Up
49.02%
Down
37.25%
Unchanged
13.73%
25 19
SZSE Defensive 50. 9,955.11 -137.04 -1.36%
Up
28.00%
Down
72.00%
14 36
SZSE Downstream I. 8,292.87 -49.25 -0.59%
Up
30.00%
Down
70.00%
30 70
SZSE Equipment Ma. 5,965.90 +238.03 +4.16%
Up
80.00%
Down
18.75%
Unchanged
1.25%
64 15
SZSE Environmenta. 8,667.25 +545.84 +6.72%
Up
77.50%
Down
17.50%
Unchanged
5.00%
31 7
SZSE Energy 3,093.16 +89.71 +2.99%
Up
83.33%
Down
16.67%
10 2
SZSE Chinext 50 3,603.30 +101.74 +2.91%
Up
62.00%
Down
34.00%
Unchanged
4.00%
31 17
SZSE Consumer Sta. 14,234.51 -214.33 -1.48%
Up
15.00%
Down
85.00%
3 17
SZSE Financials 6,740.02 -25.26 -0.37%
Up
10.00%
Down
90.00%
2 18
SZSE Health Care . 17,302.80 -164.10 -0.94%
Up
32.00%
Down
68.00%
16 34
SZSE Hotel & Cate. 869.00 -8.86 -1.01%
Up
20.00%
Down
80.00%
1 4
SZSE Health Care 17,695.39 -189.39 -1.06%
Up
26.83%
Down
73.17%
11 30
SZSE Investment C. 4,484.27 +2.01 +0.04%
Up
61.00%
Down
36.00%
Unchanged
3.00%
61 36
SZSE Information . 1,787.35 +7.67 +0.43%
Up
51.54%
Down
43.61%
Unchanged
4.85%
117 99
SZSE Industrials 4,832.81 +203.54 +4.40%
Up
73.58%
Down
24.53%
Unchanged
1.89%
78 26
SZSE Industry Top. 3,479.50 +38.11 +1.11%
Up
38.00%
Down
62.00%
19 31
SZSE Manufacturin. 3,251.26 +80.67 +2.54%
Up
68.85%
Down
28.21%
Unchanged
2.95%
1074 440
SZSE Media 824.26 -16.31 -1.94%
Up
20.69%
Down
72.41%
Unchanged
6.90%
6 21
SZSE Midstream In. 4,332.88 +174.70 +4.20%
Up
82.67%
Down
16.00%
Unchanged
1.33%
124 24
SZSE Mining 2,568.19 +107.06 +4.35%
Up
88.89%
Down
7.41%
Unchanged
3.70%
24 2
SZSE Materials 4,569.44 +173.94 +3.96%
Up
76.53%
Down
20.41%
Unchanged
3.06%
75 20
SZSE Performance 12,485.04 +27.20 +0.22%
Up
47.00%
Down
52.00%
Unchanged
1.00%
47 52
SZSE Research & D. 2,740.94 -2.72 -0.10%
Up
65.85%
Down
34.15%
27 14
SZSE Real Estate 2,741.72 -28.13 -1.02%
Up
10.00%
Down
90.00%
2 18
SZSE Transportati. 1,189.17 -0.27 -0.02%
Up
40.00%
Down
54.29%
Unchanged
5.71%
14 19
SZSE Telecom 3,502.35 +10.91 +0.31%
Up
55.00%
Down
45.00%
11 9
SZSE Upstream Ind. 5,871.97 +255.34 +4.55%
Up
86.00%
Down
10.00%
Unchanged
4.00%
43 5
SZSE Utilities 1,683.07 +11.34 +0.68%
Up
50.00%
Down
45.00%
Unchanged
5.00%
10 9
SZSE Wholesale & . 1,431.72 +3.04 +0.21%
Up
34.29%
Down
52.86%
Unchanged
12.86%
24 37
SZSE Technology 5,302.08 +151.30 +2.94%
Up
73.74%
Down
24.24%
Unchanged
2.02%
73 24
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email