Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Costa Rica - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Costa Rica

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Costa Rica Indice. 11,894.68 0.00 0.00%
Up
42.86%
Down
28.57%
Unchanged
28.57%
3 2

Chứng Khoán Costa Rica

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Delaware Investment. 2.60 2.00 2.60 2.60 +30.00% 0 07/06  
La Nacion S.A. 2.700 2.400 2.700 2.700 +12.50% 0 31/05  
Holcim De Costa Ric. 14.90 14.85 14.90 14.90 +0.34% 0 05/07  
Corporacion Davivie. 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00% 0 23/07  
Banco Lafise Pref 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00% 0 17/06  
Ilg Logistics S.A. 42.00 42.50 42.00 42.00 -1.18% 0 08/04  
Grupo Financiero Im. 0.43 0.44 0.43 0.43 -2.27% 0 24/06  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Delaware Investments Dividend and Income 2.60 +0.60 +30.00%
La Nacion S.A. 2.700 +0.300 +12.50%
Holcim De Costa Rica S.A. 14.90 +0.05 +0.34%
Corporacion Davivienda A 3.75 0.00 0.00%
Banco Lafise Pref 100.00 0.00 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Grupo Financiero Improsa Pref 0.43 -0.01 -2.27%
Ilg Logistics S.A. 42.00 -0.50 -1.18%
Corporacion Davivienda A 3.75 0.00 0.00%
Banco Lafise Pref 100.00 0.00 0.00%
Holcim De Costa Rica S.A. 14.90 +0.05 +0.34%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email