Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Costa Rica - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Costa Rica

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Costa Rica Indice. 11,892.85 0.00 0.00%
Down
42.86%
Unchanged
57.14%
0 3

Chứng Khoán Costa Rica

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Corporacion Davivie. 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00% 0 23/07  
Grupo Financiero Im. 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00% 0 23/11  
Holcim De Costa Ric. 14.75 14.75 14.75 14.75 0.00% 0 10/01  
La Nacion S.A. 2.700 2.700 2.700 2.700 0.00% 0 25/11  
Banco Lafise Pref 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00% 0 31/01  
Ilg Logistics S.A. 42.00 42.50 42.00 42.00 -1.18% 0 08/04  
Delaware Investment. 2.25 2.60 2.25 2.25 -13.46% 0 25/10  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Corporacion Davivienda A 3.75 0.00 0.00%
Grupo Financiero Improsa Pref 0.75 0.00 0.00%
Holcim De Costa Rica S.A. 14.75 0.00 0.00%
La Nacion S.A. 2.700 -0.000 0.00%
Banco Lafise Pref 100.00 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Delaware Investments Dividend and Income 2.25 -0.35 -13.46%
Ilg Logistics S.A. 42.00 -0.50 -1.18%
Corporacion Davivienda A 3.75 0.00 0.00%
Grupo Financiero Improsa Pref 0.75 0.00 0.00%
Holcim De Costa Rica S.A. 14.75 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email