Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Úc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Úc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/ASX 200 7,182.70 +76.80 +1.08%
Up
73.82%
Down
20.42%
Unchanged
5.76%
141 39
ASX All Ordinarie. 7,413.10 +73.80 +1.01%
Up
58.02%
Down
28.27%
Unchanged
13.71%
275 134
S&P/ASX 300 7,168.40 +74.90 +1.06%
Up
67.37%
Down
23.16%
Unchanged
9.47%
192 66

Chứng Khoán Úc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Tabcorp Holdings 1.010 0.965 1.010 0.970 +4.66% 31.76M 13:10:58  
Pilbara Minerals Lt. 2.910 2.810 2.970 2.885 +3.56% 20.08M 13:10:58  
Incitec Pivot 3.500 3.650 3.660 3.475 -4.11% 15.21M 13:10:58  
Santos 8.240 8.150 8.310 8.160 +1.10% 15.11M 13:10:58  
Scentre 2.93 2.86 2.93 2.87 +2.45% 12.02M 13:10:58  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Pointsbet Holdings 2.91 +0.41 +16.40%
Tabcorp Holdings 1.010 +0.045 +4.66%
Credit Corp Group 23.10 +0.93 +4.19%
Beach Energy 1.640 +0.060 +3.80%
Janus Henderson DRC 38.73 +1.35 +3.61%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Appen Ltd 6.54 -1.73 -20.92%
Resolute Mining 0.275 -0.015 -5.17%
CSR 4.670 -0.230 -4.69%
Incitec Pivot 3.500 -0.150 -4.11%
Westgold Resources 1.360 -0.045 -3.20%

Úc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ASX All Ordinarie. 6,317.20 -16.50 -0.26%
Up
25.00%
Down
56.25%
Unchanged
18.75%
8 18
S&P/ASX 300 Metal. 5,933.90 +92.30 +1.58%
Up
43.48%
Down
43.48%
Unchanged
13.04%
20 20
S&P/ASX 200 Energ. 10,097.70 +223.40 +2.26%
Up
100.00%
Down
0.00%
9 0
S&P/ASX 200 Mater. 17,594.70 +258.20 +1.49%
Up
56.41%
Down
41.03%
Unchanged
2.56%
22 16
S&P/ASX 200 Indus. 6,541.60 +32.30 +0.50%
Up
82.35%
Down
17.65%
14 3
S&P/ASX 200 Consu. 2,891.80 +57.80 +2.04%
Up
92.00%
Down
0.00%
Unchanged
8.00%
23 0
S&P/ASX 200 Consu. 12,697.30 -2.50 -0.02%
Up
50.00%
Down
33.33%
Unchanged
16.67%
6 4
S&P/ASX 200 Healt. 40,392.10 +32.50 +0.08%
Up
69.23%
Down
30.77%
9 4
S&P/ASX 200 Finan. 6,636.60 +69.10 +1.05%
Up
86.21%
Down
10.34%
Unchanged
3.45%
25 3
S&P/ASX 200 Infor. 1,466.10 +17.00 +1.17%
Up
71.43%
Down
21.43%
Unchanged
7.14%
10 3
S&P/ASX 200 Telec. 1,419.30 +8.00 +0.57%
Up
70.00%
Down
30.00%
7 3
S&P/ASX 200 Utili. 8,290.60 +124.10 +1.52%
Up
100.00%
Down
0.00%
2 0
S&P/ASX 200 REIT 1,466.60 +13.70 +0.94%
Up
65.00%
Down
15.00%
Unchanged
20.00%
13 3
S&P/ASX 200 Resou. 5,785.00 +99.90 +1.76%
Up
62.16%
Down
35.14%
Unchanged
2.70%
23 13
S&P/ASX All Tech 2,076.30 +22.30 +1.09%
Up
50.70%
Down
36.62%
Unchanged
12.68%
36 26
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email