Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Bồ Đào Nha - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Bồ Đào Nha

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
PSI 5,957.07 +50.06 +0.85%
Up
60.00%
Down
40.00%
9 6

Chứng Khoán Bồ Đào Nha

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Banco Comercial 0.2038 0.1991 0.2050 0.1970 +2.36% 163.04M 02/02  
EDP 4.68 4.55 4.70 4.56 +2.84% 6.79M 02/02  
Sonae 0.9480 0.9485 0.9500 0.9355 -0.05% 3.46M 02/02  
Mota Engil 1.816 1.722 1.832 1.732 +5.46% 2.90M 02/02  
Galp Energia 12.23 12.50 12.47 12.22 -2.16% 2.18M 02/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Mota Engil 1.816 +0.094 +5.46%
EDP Renovaveis 20.55 +0.64 +3.24%
EDP 4.68 +0.13 +2.84%
Banco Comercial 0.2038 +0.0047 +2.36%
Greenvolt Energias Renovaveis 7.82 +0.14 +1.82%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Semapa 12.18 -0.46 -3.64%
Galp Energia 12.23 -0.27 -2.16%
Corticeira Amorim 9.22 -0.08 -0.86%
Altri 4.67 -0.01 -0.21%
Nos SGPS SA 3.95 -0.01 -0.20%

Bồ Đào Nha Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Basic Materials G. 5,541.56 +124.70 +2.30%
Up
20.00%
Down
60.00%
Unchanged
20.00%
1 3
Industrials GR 623.06 +10.97 +1.79%
Up
66.67%
Down
16.67%
Unchanged
16.67%
4 1
Consumer Goods GR. 6,149.36 +33.01 +0.54%
Up
60.00%
Down
10.00%
Unchanged
30.00%
6 1
Consumer Services. 3,287.74 -52.52 -1.57%
Up
50.00%
Down
50.00%
1 1
Telecommunication. 343.26 +1.12 +0.33%
Down
75.00%
Unchanged
25.00%
0 3
Utilities GR 4,820.16 -8.47 -0.18%
Up
100.00%
Down
0.00%
4 0
Financials GR 58.10 +1.10 +1.93%
Up
50.00%
Down
0.00%
Unchanged
50.00%
1 0
Technology GR 657.07 +1.37 +0.21%
Up
33.33%
Down
0.00%
Unchanged
66.67%
1 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email