Tin Tức Nóng Hổi
0

Pakistan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Pakistan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Karachi 100 41,660.75 +232.12 +0.56%
Up
51.52%
Down
45.45%
Unchanged
3.03%
51 45

Chứng Khoán Pakistan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Shahtaj Textile 102.50 87.23 102.50 102.50 +3.57% 0 09/11  
Pakistan Oilfields 523.00 539.23 528.88 508.90 +3.47% 0 16/11  
United Bank 142.55 133.03 143.88 139.50 +3.42% 0 16/11  
Philip Morris Pakis. 3,598.00 3,480.00 3,598.00 3,598.00 +3.39% 0 07/09  
Agriauto Industries. 217.90 208.99 217.90 209.99 +3.76% 0 16/11  
Pakistan State Oil . 278.13 213.74 279.40 270.00 +3.78% 0 16/11  
Jubilee Life Insura. 611.05 521.00 611.05 611.05 +4.99% 0 16/11  
Pakistan Services 1,060.00 1,011.00 1,060.00 1,060.00 +4.85% 0 08/10  
Colgate-Palmolive P. 2,524.99 2,300.00 2,524.99 2,524.99 +4.77% 0 16/11  
Cherat Cement Compa. 83.60 56.22 83.60 80.45 +5.00% 0 16/11  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Cherat Cement Company 83.60 +3.98 +5.00%
Jubilee Life Insurance Company 611.05 +29.05 +4.99%
Pakistan Services 1,060.00 +49.00 +4.85%
Colgate-Palmolive Pakistan 2,524.99 +114.98 +4.77%
Pakistan State Oil Company 278.13 +10.12 +3.78%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Shifa International Hospitals 238.02 -12.52 -5.00%
Attock Refinery 211.75 -11.14 -5.00%
The Searle Company 280.05 -8.85 -3.06%
Byco Petroleum Pakistan 11.80 -0.30 -2.48%
Pak Elektron Ltd 32.86 -0.77 -2.29%
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email