United States Oil Fund, LP (USO)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
64.15
+1.60
(+2.56%)
Đóng cửa
64.15
0.00
(0.00%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
63.46
64.36
Biên độ 52 tuần
57.83
92.20
Khối lượng
6,754,113
ROI (TTM)
-
Giá Mở Cửa
64.10
Cổ Tức (TTM - Trượt 4 quý gần nhất)
-
Tỷ suất Cổ tức
-
Tổng Tài Sản
3.48B
Lớp Tài Sản
Hàng hóa
Giá đ.cửa hôm trước
62.55
Biên độ ngày
63.46-64.36
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:USCF Investments
Lớp Tài Sản:Hàng hóa

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức United States Oil Fund, LP

Phân tích United States Oil Fund, LP