Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
In

Gary Tanashian


Thêm Thông Tin

Kinh Nghiệm Giao Dịch:    5+ Năm
Hình Thức Nhà Giao Dịch:    Nhà giao dịch Ngắn Hạn
Các Thị Trường được Giao Dịch:    Chứng khoán, Options
Trình Độ Kỹ Năng:    Expert
Phương thức Tiếp Cận Ưa Thích:    Kỹ thuật
 

Phần mềm/Kỹ thuật

Các Chỉ Báo Được Sử Dụng:    Accum Dist - BuyPr, ADX, CCI Average, Chaikin Osc, MACD, Exponential, Open Interest, Put-Call OI Ratio, ROC, RSI, TRIX, Volatility, Volatility
Khung Thời Gian Giao Dịch Ưa Thích:    hàng tuần
 

Giáo dục

Các Sách về Kinh Doanh Ưa Thích:    Reminiscences of a Stock Operator
Các Tạp Chí Giao Dịch Ưa Thích:    N/A