Tin Tức Nóng Hổi
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

BTC  
1 BTC = 7313.20 USD
 
USD  
1 USD = 0.000137 BTC
Ngày:
21/07/2018
 

Tổng quan BTC/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

7313.2 7,221.0 7,685.2

Biên độ 52 tuần

7313.2 2404.6 19891.0

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email