x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

BTC  
1 BTC = 18061.00 USD
 
USD  
1 USD = 0.000055 BTC
Ngày:
16/12/2017
 

Tổng quan BTC/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

18061.0 17,050.0 18,090.0

Biên độ 52 tuần

18061.0 738.7 18098.0

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email