x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX245.13-2.51%242.27B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX66.16-2.48%193.65B22/03 
 Vanguard Institutional Index IVINIX240.83-2.51%136.74B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX124.10-2.48%132.12B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX66.14-2.48%129.35B22/03 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Ret Strat InstlPCRIX6.71-0.30%5.17B22/03 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX5.40-0.74%4.09B22/03 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.97-0.40%3.49B22/03 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX6.41-0.47%2.79B22/03 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX11.83-0.50%2.38B22/03 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Idx InvVTBIX10.44+0.19%90.72B22/03 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.000+0.00%85.03B22/03 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.48+0.19%82.91B22/03 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.44+0.19%60.5B22/03 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.59+0.00%55.21B22/03 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX245.13-2.51%242.27B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX66.16-2.48%193.65B22/03 
 Vanguard Institutional Index IVINIX240.83-2.51%136.74B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX124.10-2.48%132.12B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX66.14-2.48%129.35B22/03 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email