Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX269.17-0.57%263B25/09 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX73.27-0.07%213.71B25/09 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX137.44-0.07%148.51B25/09 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX73.23-0.07%136.42B25/09 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.47-0.06%131.91B25/09 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.38+0.31%4.98B25/09 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX4.99+0.20%4.09B25/09 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX6.24+0.32%3.01B25/09 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.87+0.41%2.94B25/09 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX10.90+0.09%2.67B25/09 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.30-0.10%96.88B25/09 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%92.9B25/09 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.33-0.10%85.27B25/09 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.30-0.10%65.25B25/09 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.33-0.74%57.11B25/09 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX269.17-0.57%263B25/09 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX73.27-0.07%213.71B25/09 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX137.44-0.07%148.51B25/09 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX73.23-0.07%136.42B25/09 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.47-0.06%131.91B25/09 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email