Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX258.93-0.09%245.83B20/07 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX70.50-0.14%199B20/07 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX132.24-0.14%138.83B20/07 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX70.48-0.13%131.18B20/07 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.56+0.69%125.61B20/07 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.37+0.79%5.2B20/07 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX5.22+0.77%4.57B20/07 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.78+0.84%3.27B20/07 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX6.19+0.65%2.94B20/07 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX11.36+0.53%2.77B20/07 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.40-0.29%94.19B20/07 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%89.51B19/07 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.43-0.29%83.96B20/07 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.40-0.29%63.3B20/07 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.42-0.22%56.25B20/07 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX258.93-0.09%245.83B20/07 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX70.50-0.14%199B20/07 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX132.24-0.14%138.83B20/07 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX70.48-0.13%131.18B20/07 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.56+0.69%125.61B20/07 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email