Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Cổ Phiếu

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX402.28-1.22%453.24B25/01 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX151.21-1.22%399.36B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX106.65-1.35%341.73B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX200.03-1.36%296.55B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX106.67-1.35%249.28B25/01 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX4.34+0.70%5.65B25/01 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX8.45+1.32%1.35B25/01 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX26.78+0.94%2.03B25/01 
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.69+0.91%5.03B25/01 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX8.81+0.80%1.89B25/01 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%228.58B25/01 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%224.52B25/01 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.82-0.18%141.91B25/01 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.96-0.09%116.3B25/01 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.82-0.18%115.49B25/01 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Manulife Progressive Fund0P0000.10,100.0000%26/01 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email