Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX243.57+0.77%230.38B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX65.67+0.78%185.1B17/01 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX91.66+0.77%153.36B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX122.21+0.30%135.64B17/01 
 Fidelity ContrafundFCNTX11.74+0.69%128.94B17/01 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX5.85+0.17%4.22B17/01 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX4.72+0.21%3.88B17/01 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.61+0.22%2.41B17/01 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX9.75+0.21%2.32B17/01 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX5.08+0.00%2.19B17/01 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%100.09B17/01 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.40-0.10%91.65B17/01 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.440.00%88.28B17/01 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.40-0.10%62.45B17/01 
 PIMCO Income InstlPIMIX11.86-0.08%54.56B17/01 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX243.57+0.77%230.38B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX65.67+0.78%185.1B17/01 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX91.66+0.77%153.36B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX122.21+0.30%135.64B17/01 
 Fidelity ContrafundFCNTX11.74+0.69%128.94B17/01 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email