Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Cổ Phiếu

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX391.03-0.54%401.69B16/06 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX146.97-0.53%333.29B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX106.90-0.48%307.69B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX200.51-0.49%261.01B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX106.92-0.48%219.5B16/06 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX5.46-0.73%7.77B16/06 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX7.21+0.14%1.33B16/06 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX5.47-0.73%2.02B16/06 
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX5.99-0.50%3.13B16/06 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX11.29-0.27%1.86B16/06 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%203.76B16/06 
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%198.77B16/06 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX11.10-0.27%142.01B16/06 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX11.25-0.27%117.53B16/06 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX11.10-0.27%104.76B16/06 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Manulife Progressive Fund0P0000.10,100.0000%16/06 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email