x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - ETF

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX237.95+0.52%205.33B20/10 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX64.44+0.51%170.07B20/10 
 Vanguard Institutional Index IVINIX234.76+0.52%132.23B20/10 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX64.42+0.53%116.12B20/10 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX120.87+0.52%107.93B20/10 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Ret Strat InstlPCRIX6.640.00%5.02B20/10 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.99-0.20%3.47B20/10 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX11.550.00%2.31B20/10 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX5.95+0.34%2.25B20/10 
 DFA Commodity Strategy InstitutionalDCMSX5.92-0.17%1.67B20/10 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.000+0.00%87.24B19/10 
 Vanguard Total Bond Market II Idx InvVTBIX10.72-0.28%77.99B20/10 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.76-0.28%76.97B20/10 
 PIMCO Total Return InstlPTTRX10.28-0.29%53.3B20/10 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.72-0.28%52.44B20/10 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX237.95+0.52%205.33B20/10 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX64.44+0.51%170.07B20/10 
 Vanguard Institutional Index IVINIX234.76+0.52%132.23B20/10 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX64.42+0.53%116.12B20/10 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX120.87+0.52%107.93B20/10 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email