Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX263.36+1.09%230.38B21/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX71.34+1.13%185.1B21/03 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX97.79-1.89%179.24B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX133.82+0.00%152.99B21/03 
 Fidelity Contrafund KFCNKX12.41-2.28%128.94B22/03 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.11-0.16%4.22B21/03 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX4.81-0.82%3.79B22/03 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX10.12+0.00%2.55B21/03 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.73+0.00%2.34B21/03 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX5.49-0.18%2.28B21/03 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%100.09B21/03 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.56+0.00%91.65B21/03 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.60+0.00%88.28B21/03 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.56+0.00%62.45B21/03 
 PIMCO Income InstlPIMIX12.01+0.00%54.56B21/03 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX263.36+1.09%230.38B21/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX71.34+1.13%185.1B21/03 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX97.79-1.89%179.24B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX133.82+0.00%152.99B21/03 
 Fidelity ContrafundFCNTX12.41-2.21%128.94B22/03 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email