x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Ký hiệu Lần cuối T.đổi % T.đổi Thời gian
  Vanguard 500 Index Investor VFINX 224.71 +0.35 +0.16% 23/06  
  Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls VTPSX 111.05 +0.25 +0.23% 23/06  
  Vanguard Total Intl Stock Index Admiral VTIAX 27.76 +0.07 +0.25% 23/06  
  Vanguard Total Bond Market Index Adm VBTLX 10.83 +0.01 +0.09% 23/06  
  Vanguard Total Bond Market Index I VBTIX 10.83 +0.01 +0.09% 23/06  
  American Funds Europacific Growth R6 RERGX 52.18 +0.06 +0.12% 23/06  
  American Funds Europacific Growth A AEPGX 52.22 +0.06 +0.11% 23/06  
  Vanguard Total Bond Market II Idx Inv VTBIX 10.79 +0.01 +0.09% 23/06  
  Vanguard Total Bond Market II Idx I VTBNX 10.79 +0.01 +0.09% 23/06  
  Fidelity 500 Index Premium FUSVX 85.51 +0.13 +0.15% 23/06  
  American Funds American Balanced A ABALX 26.30 +0.02 +0.08% 23/06  
  Fidelity Contrafund FCNTX 115.64 +0.35 +0.30% 23/06  
  Fidelity Contrafund K FCNKX 115.60 +0.35 +0.30% 23/06  
  American Funds Income Fund of Amer A AMECX 22.64 +0.02 +0.09% 23/06  
  American Funds Capital Income Builder A CAIBX 61.51 +0.05 +0.08% 23/06  
  American Funds Washington Mutual A AWSHX 42.44 +0.04 +0.09% 23/06  
  American Funds Capital World Gr&Inc A CWGIX 49.08 +0.06 +0.12% 23/06  
  American Funds Invmt Co of Amer A AIVSX 39.01 +0.05 +0.13% 23/06  
  American Funds Fundamental Invs A ANCFX 59.22 +0.08 +0.14% 23/06  
  Franklin Income A FKINX 2.34 +0.01 +0.43% 23/06  
  Vanguard Mid Cap Index Adm VIMAX 176.66 +0.69 +0.39% 23/06  
  Metropolitan West Total Return Bd I MWTIX 10.71 +0.01 +0.09% 23/06  
  PIMCO Total Return Instl PTTRX 10.27 +0.01 +0.10% 23/06  
  PIMCO Income Instl PIMIX 12.35 +0.02 +0.16% 23/06  
  Vanguard Small Cap Index Adm VSMAX 64.51 +0.44 +0.68% 23/06  
  American Funds New Perspective A ANWPX 41.71 +0.13 +0.31% 23/06  
  Dodge & Cox Stock DODGX 192.11 +0.13 +0.07% 23/06  
  Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm VFSUX 10.69 +0.00 +0.00% 23/06  
  DoubleLine Total Return Bond I DBLTX 10.77 +0.01 +0.09% 23/06  
  Dodge & Cox International Stock DODFX 43.53 +0.16 +0.37% 23/06  
  American Funds AMCAP A AMCPX 29.37 +0.09 +0.31% 23/06  
  Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm VWIUX 14.21 0.00 0.00% 23/06  
  Vanguard Wellesley Income Admiral VWIAX 63.88 +0.07 +0.11% 23/06  
  Vanguard PRIMECAP Adm VPMAX 125.94 +0.34 +0.27% 23/06  
  Vanguard Windsor II Admiral VWNAX 66.30 +0.14 +0.21% 23/06  
  Dodge & Cox Income DODIX 13.88 +0.01 +0.07% 23/06  
  T. Rowe Price Growth Stock PRGFX 64.45 +0.13 +0.20% 23/06  
  Vanguard Health Care Admiral VGHAX 91.16 -0.17 -0.19% 23/06  
  Fidelity Low-Priced Stock FLPSX 53.10 +0.08 +0.15% 23/06  
  Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls VITPX 54.72 +0.13 +0.24% 23/06  
  Harbor International Institutional HAINX 68.02 +0.25 +0.37% 23/06  
  T. Rowe Price Blue Chip Growth TRBCX 87.97 +0.21 +0.24% 23/06  
  T. Rowe Price New Income PRCIX 9.54 +0.01 +0.10% 23/06  
  Vanguard Dividend Growth Inv VDIGX 25.23 +0.06 +0.24% 23/06  
  Strategic Advisers Core Income FPCIX 10.63 +0.01 +0.09% 23/06  
  T. Rowe Price Equity Index 500 PREIX 65.67 +0.11 +0.17% 23/06  
  Vanguard Target Retirement 2020 Inv VTWNX 30.31 +0.06 +0.20% 23/06  
  Oakmark International Investor OAKIX 26.14 +0.02 +0.08% 23/06  
  Vanguard Target Retirement 2030 Inv VTHRX 31.76 +0.06 +0.19% 23/06  
  Vanguard Target Retirement 2035 Inv VTTHX 19.41 +0.04 +0.21% 23/06