Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Cổ Phiếu

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX192.87-0.04%514.59B11/08 
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX388.93-0.04%395.58B11/08 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX146.23-0.04%374.87B11/08 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX102.83-0.04%295.05B11/08 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.36+0.29%164.55B11/08 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX5.08+2.21%3.32B11/08 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX8.56+1.90%2.39B11/08 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX29.71+2.34%2.36B11/08 
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.69+2.45%6.61B11/08 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX10.01+2.04%2.14B11/08 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%226.02B10/08 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%219.54B10/08 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX9.88-0.50%121.12B11/08 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX9.88-0.50%112.95B11/08 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.00-0.50%102.65B11/08 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Manulife Progressive Fund0P0000.10,100.0000%11/08 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email