x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX248.08+0.90%224.17B15/12 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX66.97+0.95%182.03B15/12 
 Vanguard Institutional Index IVINIX244.75+0.90%141.1B15/12 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX66.93+0.94%123.43B15/12 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX125.61+0.95%121.48B15/12 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Ret Strat InstlPCRIX6.58+0.15%4.94B15/12 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX5.20+0.39%3.99B15/12 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.93+0.41%3.33B15/12 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX6.16+0.33%2.72B15/12 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX11.54+0.09%2.24B15/12 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Idx InvVTBIX10.74+0.00%85.15B15/12 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.000+0.00%83.75B15/12 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.78+0.00%81.62B15/12 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.74+0.00%57.61B15/12 
 PIMCO Total Return InstlPTTRX10.26-0.10%54.93B15/12 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX248.08+0.90%224.17B15/12 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX66.97+0.95%182.03B15/12 
 Vanguard Institutional Index IVINIX244.75+0.90%141.1B15/12 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX66.93+0.94%123.43B15/12 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX125.61+0.95%121.48B15/12 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email