Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX252.78+1.10%247.73B15/11 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX68.02+1.13%199.06B15/11 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX127.59+1.13%140.82B15/11 
 Fidelity ContrafundFCNTX12.65+1.36%128.94B15/11 
 Fidelity Contrafund KFCNKX12.65+1.28%128.94B15/11 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.11-1.93%4.79B15/11 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX4.86-2.61%4.07B15/11 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX5.58+0.18%2.61B15/11 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX4.73-2.07%2.67B15/11 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX10.28+0.98%2.54B15/11 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%96.13B14/11 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.230.00%93.57B15/11 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.26+0.00%85.53B15/11 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.230.00%63.2B15/11 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.25-0.15%56.2B15/11 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX252.78+1.10%247.73B15/11 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX68.02+1.13%199.06B15/11 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX127.59+1.13%140.82B15/11 
 Fidelity Contrafund KFCNKX12.65+1.28%128.94B15/11 
 Fidelity ContrafundFCNTX12.65+1.36%128.94B15/11 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email