Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Cổ Phiếu

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX414.18-0.15%431.66B16/09 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX155.69-0.15%365B16/09 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX112.37-0.07%330.32B16/09 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX210.77-0.07%281.09B16/09 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX112.39-0.07%241.76B16/09 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX4.06-0.98%7.52B16/09 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX7.40-0.27%1.28B16/09 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX5.79-0.86%2.19B16/09 
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX6.28-0.95%4.19B16/09 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX11.93-1.00%1.95B16/09 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%208.66B16/09 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%209.23B16/09 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX11.24-0.18%144.48B16/09 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX11.39-0.18%118.9B16/09 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX11.24-0.18%109.83B16/09 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Manulife Progressive Fund0P0000.10,100.0000%17/09 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email