Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Cổ Phiếu

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX189.76-1.06%488.09B03/02 
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX381.91-1.03%367.5B03/02 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX143.58-1.03%352.77B03/02 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX101.16-1.07%274.49B03/02 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX18.01-1.10%161.2B03/02 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX100.17-2.13%1.7B03/02 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX6.68-2.20%2.22B03/02 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX23.98-2.08%2.02B03/02 
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX4.68-2.70%4.45B03/02 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX6.02-2.11%1.59B03/02 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%220.71B02/02 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%217.56B02/02 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX9.63-0.82%115.52B03/02 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX9.63-0.82%114.56B03/02 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX9.75-0.81%94.59B03/02 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Manulife Progressive Fund0P0000.10,100.0000%03/02 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email