Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Tương Hỗ

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Hiệu Suất của Các Quỹ Hàng Đầu

Hoa Kỳ - Các quỹ

Quỹ Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX253.03+0.74%237.58B21/05 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX68.74+0.73%191.09B21/05 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX128.94+0.73%134.97B21/05 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX68.71+0.73%128.61B21/05 
 Vanguard Institutional Index IVINIX249.73+0.74%126.87B21/05 

Quỹ Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Commodity Real Return Strategy InstitutionalPCRIX7.03+0.57%5.32B21/05 
 Fidelity Series Commodity StrategyFCSSX5.66+0.71%4.54B21/05 
 Credit Suisse Commodity Return Strat ICRSOX5.20+0.58%3.58B21/05 
 PIMCO CommoditiesPLUS Strategy InstlPCLIX6.97+0.87%3.04B21/05 
 Deutsche Enhanced Commodity Strat InstlSKIRX12.39+0.81%2.58B21/05 

Quỹ Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.32+0.00%92.27B21/05 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%86.07B20/04 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.35+0.00%83.02B21/05 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.32+0.00%61.69B21/05 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.41+0.07%55.55B21/05 

Quỹ Lớn

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX253.03+0.74%237.58B21/05 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX68.74+0.73%191.09B21/05 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX128.94+0.73%134.97B21/05 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX68.71+0.73%128.61B21/05 
 Vanguard Institutional Index IVINIX249.73+0.74%126.87B21/05 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email