x
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.0615 USD
 
USD  
1 USD = 0.9420 EUR
Ngày:
19/02/2017
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.0615 1.0606 1.0676

Biên độ 52 tuần

1.0615 1.0339 1.1616