x
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.0894 USD
 
USD  
1 USD = 0.9179 EUR
Ngày:
27/03/2017
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.0894 1.0827 1.0896

Biên độ 52 tuần

1.0894 1.0339 1.1616