Tin Tức Nóng Hổi
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.1367 USD
 
USD  
1 USD = 0.8797 EUR
Ngày:
18/01/2019
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.1367 1.1352 1.1412

Biên độ 52 tuần

1.1367 1.1214 1.2557

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email