Tin Tức Nóng Hổi
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.1763 USD
 
USD  
1 USD = 0.8501 EUR
Ngày:
26/09/2018
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.1764 1.1757 1.1770

Biên độ 52 tuần

1.1764 1.1299 1.2557

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email