x
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.0896 USD
 
USD  
1 USD = 0.9178 EUR
Ngày:
30/04/2017
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.0896 1.0857 1.0947

Biên độ 52 tuần

1.0896 1.0339 1.1616