Tin Tức Nóng Hổi
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.1327 USD
 
USD  
1 USD = 0.8828 EUR
Ngày:
16/11/2018
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.1327 1.1322 1.1368

Biên độ 52 tuần

1.1327 1.1214 1.2557

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email