Tin Tức Nóng Hổi
0

Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

EUR  
1 EUR = 1.1315 USD
 
USD  
1 USD = 0.8838 EUR
Ngày:
23/03/2019
 

Tổng quan EUR/USD

Biểu đồ 7 ngày qua

Biên độ trong Ngày

1.1315 1.1275 1.1391

Biên độ 52 tuần

1.1315 1.1176 1.2478

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email