x
0

Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương Thế giới

  Ngân Hàng Trung Ương Tỷ Giá Hiện Hành Kỳ họp Kế Thay Đổi Mới Nhất
  Federal Reserve (FED) 1.00% 14/06/2017 15/03/2017 (25bp)
  European Central Bank (ECB) 0.00% 08/06/2017 10/03/2016 (-5bp)
  Bank of England (BOE) 0.25% 15/06/2017 04/08/2016 (-25bp)
  Swiss National Bank (SNB) -0.75% 15/06/2017 15/01/2015 (-50bp)
  Reserve Bank of Australia (RBA) 1.50% 06/06/2017 02/08/2016 (-25bp)
  Bank of Canada (BOC) 0.50% 12/07/2017 15/07/2015 (-25bp)
  Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.75% 21/06/2017 09/11/2016 (-25bp)
  Bank of Japan (BOJ) -0.10% 16/06/2017 29/01/2016 (-20bp)
  Central Bank of the Russian Federation (CBR) 9.25% 16/06/2017 28/04/2017 (-50bp)
  Reserve Bank of India (RBI) 6.25% 06/06/2017 04/10/2016 (-25bp)
  People's Bank of China (PBOC) 4.35% 23/10/2015 (-25bp)
  Central Bank of Brazil (BCB) 11.25% 31/05/2017 12/04/2017 (-100bp)

Lãi suất

  Thời Gian Hiện Tại: 23:05 (GMT +1:00)

Lịch Kinh Tế

Thời gian Tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Các Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Sắp Tới
3giờ 09phút   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC        
9giờ 54phút   EUR Cung Tiền M3 (Năm trên năm)   5.2% 5.3%
14giờ 54phút   EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu        
14giờ 54phút   ILS Quyết Định Lãi Suất của Israel   0.10% 0.10%
15giờ 54phút   KES Quyết Định Lãi Suất   10.00% 10.00%
7giờ 54phút   ZAR Cung Tiền M3 (Năm trên năm)   5.87% 5.62%
Những Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Được Đăng Gần Đây
16:00   SAR Cung Tiền M3 (Năm trên năm) 0.70%   0.02%

Công bố Mới nhất

Tin Liên quan