Tin Tức Nóng Hổi
0

Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương Thế giới

  Ngân Hàng Trung Ương Tỷ Giá Hiện Hành Kỳ họp Kế Thay Đổi Mới Nhất
  Federal Reserve (FED) 2.50% 30/01/2019 19/12/2018 (25bp)
  European Central Bank (ECB) 0.00% 24/01/2019 10/03/2016 (-5bp)
  Bank of England (BOE) 0.75% 07/02/2019 02/08/2018 (25bp)
  Swiss National Bank (SNB) -0.75% 21/03/2019 15/01/2015 (-50bp)
  Reserve Bank of Australia (RBA) 1.50% 05/02/2019 02/08/2016 (-25bp)
  Bank of Canada (BOC) 1.75% 06/03/2019 24/10/2018 (25bp)
  Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.75% 13/02/2019 09/11/2016 (-25bp)
  Bank of Japan (BOJ) -0.10% 23/01/2019 29/01/2016 (-20bp)
  Central Bank of the Russian Federation (CBR) 7.75% 08/02/2019 14/12/2018 (25bp)
  Reserve Bank of India (RBI) 6.50% 07/02/2019 01/08/2018 (25bp)
  People's Bank of China (PBOC) 4.35% 23/10/2015 (-25bp)
  Central Bank of Brazil (BCB) 6.50% 06/02/2019 21/03/2018 (-25bp)

Lãi suất

  Thời Gian Hiện Tại: 03:53 (GMT +7:00)

Lịch Kinh Tế

Thời gian Tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Những Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Được Đăng Gần Đây
23:00   USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC        
21:05   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC        
20:30   CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài 9.45B   3.97B
18:30   INR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD 397.35B   396.08B
18:18   EGP Cung Tiền M2 (Năm trên năm) 14.04%   15.39%
18:00   USD Cuộc họp OPEC        
14:30   THB Hoán Đổi Tiền Tệ (USD) 32.7B   33.5B

Công bố Mới nhất

Tin Liên quan

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email