x
0

Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương Thế giới

  Ngân Hàng Trung Ương Tỷ Giá Hiện Hành Kỳ họp Kế Thay Đổi Mới Nhất
  Federal Reserve (FED) 1.00% 03/05/2017 15/03/2017 (25bp)
  European Central Bank (ECB) 0.00% 27/04/2017 10/03/2016 (-5bp)
  Bank of England (BOE) 0.25% 13/04/2017 04/08/2016 (-25bp)
  Swiss National Bank (SNB) -0.75% 15/06/2017 15/01/2015 (-50bp)
  Reserve Bank of Australia (RBA) 1.50% 04/04/2017 02/08/2016 (-25bp)
  Bank of Canada (BOC) 0.50% 12/04/2017 15/07/2015 (-25bp)
  Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.75% 11/05/2017 09/11/2016 (-25bp)
  Bank of Japan (BOJ) -0.10% 27/04/2017 29/01/2016 (-20bp)
  Central Bank of the Russian Federation (CBR) 9.75% 16/06/2017 24/03/2017 (-25bp)
  Reserve Bank of India (RBI) 6.25% 06/04/2017 04/10/2016 (-25bp)
  People's Bank of China (PBOC) 4.35% 23/10/2015 (-25bp)
  Central Bank of Brazil (BCB) 12.25% 12/04/2017 22/02/2017 (-75bp)

Lãi suất

  Thời Gian Hiện Tại: 12:06 (GMT +1:00)

Lịch Kinh Tế

Thời gian Tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Các Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Sắp Tới
2giờ 13phút   USD Chủ Tịch Fed chi nhánh Chicago Evans Phát Biểu        
4giờ 23phút   USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC        
5giờ 23phút   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     3.47B
5giờ 43phút   EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB        
6giờ 08phút   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC        
Những Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Được Đăng Gần Đây
09:30   GBP Cung Tiền M4 (Tháng trên tháng) -0.3% 0.5% 0.9%
08:30   THB Quyết Định Lãi Suất của Thái Lan 1.50% 1.50% 1.50%

Công bố Mới nhất

Tin Liên quan