Tin Tức Nóng Hổi
0

Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương Thế giới

  Ngân Hàng Trung Ương Tỷ Giá Hiện Hành Kỳ họp Kế Thay Đổi Mới Nhất
  Federal Reserve (FED) 2.00% 01/08/2018 13/06/2018 (25bp)
  European Central Bank (ECB) 0.00% 26/07/2018 10/03/2016 (-5bp)
  Bank of England (BOE) 0.50% 02/08/2018 02/11/2017 (25bp)
  Swiss National Bank (SNB) -0.75% 20/09/2018 15/01/2015 (-50bp)
  Reserve Bank of Australia (RBA) 1.50% 07/08/2018 02/08/2016 (-25bp)
  Bank of Canada (BOC) 1.50% 05/09/2018 11/07/2018 (25bp)
  Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.75% 09/08/2018 09/11/2016 (-25bp)
  Bank of Japan (BOJ) -0.10% 31/07/2018 29/01/2016 (-20bp)
  Central Bank of the Russian Federation (CBR) 7.25% 27/07/2018 23/03/2018 (-25bp)
  Reserve Bank of India (RBI) 6.25% 01/08/2018 06/06/2018 (25bp)
  People's Bank of China (PBOC) 4.35% 23/10/2015 (-25bp)
  Central Bank of Brazil (BCB) 6.50% 01/08/2018 21/03/2018 (-25bp)

Lãi suất

  Thời Gian Hiện Tại: 18:57 (GMT +7:00)

Lịch Kinh Tế

Thời gian Tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Các Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Sắp Tới
22giờ 02phút   EUR Báo Cáo Hàng Tháng của NHTW Đức        
Những Sự Kiện Kinh Tế Trọng Điểm Được Đăng Gần Đây
18:30   INR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD 405.08B   405.81B
17:00   USD Cuộc họp OPEC        
14:30   THB Hoán Đổi Tiền Tệ (USD) 32.8B   32.7B
14:00   MYR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Malaysia theo USD 104.6B   104.7B
20:15   ZAR Quyết Định Lãi Suất của Nam Phi 6.50% 6.50% 6.50%
20:15   ZAR Lãi Suất Cơ Bản 10.00% 10.00% 10.00%

Công bố Mới nhất

Tin Liên quan

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email