Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Ả Rập Saudi - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AlAhli Saudi Riyal Trade0P0000.1.9300%19.16B24/01 
 AlAhli Div SR Trade Fd0P0000.1.390%7.15B24/01 
 Al Jazira Qawafel Commodities Trading0P0000.151.450%4.03B25/01 
 Riyad Equity 30P0000.89.39-1.98%2.72B24/01 
 Riyad Commodity Trading0P0000.2,236.33+0.00%2.25B25/01 
 Riyad Equity 20P0000.13.63-1.92%2.09B24/01 
 HSBC Amanah Saudi Equity0P0000.47.46-1.37%2.19B24/01 
 HSBC Amanah Saudi Riyal Trading0P0000.16.620%1.99B25/01 
 Jadwa Saudi Equity0P0000.717.94-0.16%1.7B24/01 
 Riyad Japan Stock Fund010061,808.158-0.21%1.49B25/01 
 AlAhli Saudi Trd Equity0P0000.15.74-0.35%946.63M24/01 
 HSBC Amanah Multi Assets Balanced0P0000.23.37-0.70%610.79M24/01 
 Al Jazira Taiyebat Saudi Equities0P0000.670.08+0.42%608.78M25/01 
 HSBC Saudi Freestyle Equity0P0000.39.00-1.34%552.77M24/01 
 Jadwa Murabaha SR0P0000.121.37-0.00%496.71M24/01 
 Riyad Money0P0000.1,717.03+0.00%453.52M25/01 
 Riyad European Growth Fund00100567.018+0.91%424.16M25/01 
 Riyad American Stock Fund01004109.739-1.90%367.18M25/01 
 Riyad Equity 10P0000.29.64-1.94%313.79M24/01 
 HSBC Amanah Multi Assets Defensive0P0000.17.87-0.37%268.21M24/01 

Ai-Len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Comgest Growth Japan JPY Acc0P0000.1,615.000-0.37%449.91B24/01 
 Comgest Growth Japan EUR R Acc0P0001.12.640-0.32%449.91B24/01 
 SPARX Japan Inst0P0000.30,711.000-2.14%191.46B25/01 
 Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR0P0000.184.010-1.05%184.12B25/01 
 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU0P0001.12.935+0.83%143.61B19:00:00 
 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU0P0001.12.252+0.89%143.61B19:00:00 
 Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0P0001.12,617.400+1.26%139.72B31/12 
 PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income0P0001.9.6100%105.81B25/01 
 PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income0P0000.9.880-0.10%102.87B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.2500%73.48B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.770-0.09%73.48B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.16.890-0.06%73.48B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.15.5700%73.48B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.510-0.10%73.48B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.8800.00%73.48B25/01 
 PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income0P0001.8.2800%66.66B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.2600.00%64.61B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.14.880-0.07%64.61B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9.3100.00%64.61B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.13.7100.00%64.61B25/01 

Ai-xơ-len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.13,794.7600.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.11,714.8200.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.205.640+1.50%21.54K02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.174.280+1.49%21.54K02/11 

Ấn Độ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth0P0000.3,321.250+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide0P0000.1,066.988+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth0P0000.3,290.153+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen0P0000.1,066.984+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth0P0000.3,311.775+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di0P0000.1,081.460+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D0P0000.1,079.763+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 0P0000.1,091.799+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend0P0000.1,068.676+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen0P0000.1,131.101+0.01%741.86B26/01 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide0P0000.1,129.306+0.01%741.86B26/01 
 HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout0P0000.1,029.070+0.01%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment0P0000.1,019.8200.00%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund Growth0P0000.4,125.583+0.01%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme0P0000.1,031.226+0.01%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option0P0000.4,157.591+0.01%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo0P0000.1,031.231+0.01%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay0P0000.1,029.154+0.01%557.82B26/01 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv0P0000.1,019.8200.00%557.82B26/01 
 SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend0P0000.63.381+0.72%487.94B25/01 

Andorra - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mora Physical Gold Fund 100 Grams0P0000.5,945.270+0.92%7.11M25/01 
 Mora Physical Gold Fund 1Kg FI0P0000.59,452.740+0.92%7.11M25/01 
 Mak Fund Russian Combined0P0000.219.121+0.10%31/12 
 Olymp Fund Atlant0P0000.420.780+1.73%31/12 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y30P0000.3,323.131+0.39%94.55B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.280-0.10%54.25B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.7600.00%54.25B25/01 
 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F0P0000.8,797.504-3.25%42.27B25/01 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.57.060-1.21%22.21B25/01 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.73.610-1.19%22.21B25/01 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.98.850-1.20%22.21B25/01 
 Fundsmith Equity I Acc0P0000.6.08+0.43%15.26B25/01 
 Fundsmith Equity I Inc0P0000.5.49+0.43%5.59B25/01 
 Fundsmith Equity R Acc0P0000.5.68+0.43%508.08M25/01 
 Fundsmith Equity R Inc0P0000.5.42+0.43%22.55M25/01 
 Fundsmith Equity T Acc0P0000.6.0125+0.43%4.19B25/01 
 Fundsmith Equity T Inc0P0000.5.49+0.43%297.62M25/01 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity0P0001.90.190+0.94%15.28B25/01 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Bd0P0001.15.330-1.60%16.45B25/01 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Z0P0001.16.110-1.59%16.45B25/01 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zd0P0001.15.690-1.63%16.45B25/01 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd0P0001.14.900-1.59%16.45B25/01 
 Capital Group New Perspective Fund LUX B0P0001.15.330-1.60%16.45B25/01 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd0P0001.14.150-1.67%16.45B25/01 

Áo - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.143.820-0.55%5.35B26/01 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.132.450-0.56%5.35B26/01 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.100.620-0.55%5.35B26/01 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.6.350-0.16%1.93B25/01 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.11.770-0.08%1.93B25/01 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.11.3500.00%1.93B25/01 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT0P0000.216.250-1.12%1.57B26/01 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.164.740-0.27%1.3B26/01 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.98.570-0.28%1.3B26/01 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.147.840-0.28%1.3B26/01 
 Raiffeisenfonds-Ertrag T0P0000.168.450-0.34%1.1B26/01 
 Raiffeisenfonds-Ertrag VT0P0000.184.730-0.33%1.1B26/01 
 Raiffeisenfonds-Ertrag A0P0000.124.480-0.34%1.1B26/01 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T0P0001.215.610+1.88%871.23M01/04 
 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T0P0000.182.810-0.16%747.91M26/01 
 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A0P0000.110.930-0.16%747.91M26/01 
 Dachfonds Südtirol (R) VT0P0000.211.340-0.39%727.03M26/01 
 Dachfonds Südtirol (I) T0P0000.227.510-0.59%727.03M25/01 
 Portfolio Management SOLIDE T0P0000.160.340-0.53%720.08M25/01 
 Portfolio Management SOLIDE A0P0000.121.550-0.52%720.08M25/01 

Ba Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PKO Obligacji Dlugoterminowych0P0000.205.390+0.16%7.24B25/01 
 PKO Skarbowy0P0000.2,157.340+0.04%6.65B25/01 
 UniKorona Dochodowy Acc0P0000.232.030-0.18%6.33B24/01 
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN0P0000.617.920+0.45%1.26B25/01 
 Pioneer Gotowkowy0P0000.12.9100%3.74B24/01 
 Aviva Investors Akcyjny0P0000.3,069.010+1.13%3.72B25/01 
 Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc0P0000.30.860-0.13%3.1B24/01 
 Pekao Konserwatywny0P0000.202.400+0.08%2.89B24/01 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A0P0000.119.700-1.86%2.85B24/01 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B0P0000.119.700-1.88%2.85B24/01 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I0P0000.138.710-1.86%2.85B24/01 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE0P0000.119.760-1.86%2.85B24/01 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I0P0000.178.340-0.49%2.81B24/01 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A0P0000.168.900-0.49%2.81B24/01 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B0P0000.168.850-0.49%2.81B24/01 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE0P0000.169.220-0.49%2.81B24/01 
 Aviva Investors Dluzny0P0000.1,816.760+0.25%2.77B25/01 
 PKO Papierów Dluznych Plus0P0000.166.360+0.11%2.75B25/01 
 PZU FIO Gotowkowy A0P0000.79.770-0.09%1.93B24/01 
 PZU FIO Gotowkowy I0P0000.85.170-0.07%1.93B24/01 

Bahrain - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLOM Bond0P0000.3,684.906-7.04%329.59M05/02 
 Global GCC Large Cap GIH0P0000.177.928+1.98%142.43M17/12 
 NIC Al MADA Investment0P0000.0.0220.00%49.18M04/02 
 SICO Khaleej Equity0P0000.551.257+3.63%45.58M31/12 
 AB Invest Arab Bank MENA0P0000.8.2700.00%41.22M04/02 
 Markaz Arabian0P0000.0.0220.00%33.17M04/02 
 Al Mal MENA Equity0P0000.11.800+1.97%29.68M19/01 
 SICO Gulf Equity0P0000.152.390+2.11%25.63M31/12 
 NBK Gulf Equity0P0000.2.461+0.97%27.06M20/01 
 Makaseb Income0P0000.16.310+0.20%23.91M12:00:00 
 NBK Qatar Equity0P0000.2.250+2.09%22.24M20/01 
 Global EPADI GIH0P0000.91.797+0.71%11.59M17/12 
 Global GCC Islamic GIH0P0000.113.858+1.49%10.72M17/12 
 AB Invest IIAB Islamic MENA0P0000.0.0220.00%9.57M04/02 
 SICO Kingdom Equity0P0000.32.303+3.90%9.38M31/12 
 SICO Fixed Income0P0001.106.250-0.16%8.51M22/03 
 Makaseb Arab Tigers0P0000.12.038-0.14%8.48M15/09 
 Almadar US Index0P0000.0.0220.00%5.8M04/02 
 Naeem MENA Growth0P0000.0.0220.00%4.14M04/02 
 Tharawat Sukuk0P0000.0.0220.00%04/02 

Bermuda - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Orbis Global Equity Fund0P0000.311.120-1.98%6.18B20/01 
 Butterfield Select EquityLP6008.23.520-0.55%125.17M13/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.206.010-1.30%124.6M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.176.860-1.31%124.6M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.216.360-1.30%124.6M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.206.000-1.31%124.6M20/01 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.111.350+0.05%97.36M24/01 
 Butterfield US Bond B0P0000.11.008-0.32%92.61M19/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.192.920-0.85%79.69M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.170.130-0.85%79.69M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.191.440-0.85%79.69M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.168.760-0.85%79.69M20/01 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.191.440-0.85%79.69M20/01 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.17.190-0.39%78.82M21/01 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.23.0400.00%49.83M13/01 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.33.535-7.84%22.76M19/01 
 Butterfield Bermuda ALP6000.41.620-1.98%20.26M19/01 
 Butterfield USD BondLP6000.10.786-0.32%16.31M19/01 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.27.209-1.12%11.56M19/01 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.16.490-0.36%5.49M13/01 

Bỉ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri0P0001.115.700-0.81%7.35B24/01 
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist0P0001.129.260-0.81%7.35B24/01 
 Pricos Cap0P0000.518.370-2.30%5.66B24/01 
 Star Fund - capitalisation0P0000.222.180+0.08%4.69B25/01 
 BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR AccLP6505.217.880+0.01%4.22B25/01 
 BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc0P0000.217.880+0.01%4.22B25/01 
 Argenta Pensioenspaarfonds0P0000.157.690-0.16%2.42B25/01 
 Candriam Sustainable - Medium C Cap0P0000.8.415-0.70%2.39B21/01 
 DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap0P0000.312.260-1.21%2.25B25/01 
 Belfius Pension Fund High Equities0P0000.164.440+0.19%1.95B25/01 
 DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap0P0000.391.440+0.13%1.77B25/01 
 DPAM INVEST B Equities Euroland S Distribution0P0000.69.410-0.86%1.77B30/01 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap0P0000.265.850-2.26%1.7B25/01 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis0P0000.204.280-2.27%1.7B25/01 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap0P0000.248.940-2.27%1.7B25/01 
 BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra0P0000.81.740-0.68%1.64B24/01 
 Belfius Portfolio Global Allocation 50 P0P0001.1,235.100-0.81%1.58B21/01 
 DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap0P0000.262.020+0.12%1.5B25/01 
 DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap USD Hedged0P0001.339.190+0.14%1.5B25/01 
 DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation0P0000.289.450+0.13%1.5B25/01 

Bồ Đào Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi0P0000.12.640-3.34%2.16B24/01 
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.8.003-0.80%1.46B24/01 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.4.992-0.75%925.72M24/01 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.9.738-0.75%925.72M24/01 
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5.339-0.01%902.81M24/01 
 CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 0P0000.19.169+0.01%968.41M25/01 
 Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo0P0000.8.0300%621.55M24/01 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.5.004-0.77%517.08M24/01 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen0P0000.7.973-0.77%517.08M24/01 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5.3180%454.74M24/01 
 Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi0P0000.6.201-1.36%373.24M24/01 
 Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A0P0001.5.364-0.80%356.84M24/01 
 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 0P0000.5.819-0.03%308.33M24/01 
 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 0P0001.4.974-0.02%308.33M24/01 
 IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment0P0001.4.960-0.06%281.89M24/01 
 IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment0P0000.3.604-0.06%281.89M24/01 
 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento MobiLP6004.4.466-0.02%243.38M24/01 
 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili0P0000.5,474.499+0.00%239.25M24/01 
 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili0P0001.4.9890%239.25M24/01 
 Imga Alocação Moderada – Fundo De Investimento Mob0P0000.10.105-1.24%206.3M24/01 

Brazil - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.15.755+0.03%191.93B24/01 
 BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE0P0000.3.826+0.03%95.87B25/01 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.43.588+0.04%91.81B24/01 
 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.4.752+0.04%123.24B24/01 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.262.740+0.04%93.03B25/01 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.4.895+0.06%51.93B25/01 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.4.914+0.05%55.7B25/01 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.4.853+0.06%49.84B25/01 
 BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0001.1.385+0.08%11.91B24/01 
 BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE0P0000.4.667+0.03%40.2B25/01 
 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT0P0000.22.263+0.09%51.22B24/01 
 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.13.406+0.04%42.81B24/01 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 0P0000.8.166+0.03%42.8B25/01 
 FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA0P0000.18.099+0.04%49.76B24/01 
 BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN0P0000.21.198+0.04%36.69B25/01 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.179.695+0.04%40.98B25/01 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.2.333+0.08%27.36B25/01 
 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO0P0000.10.333+0.03%30.33B25/01 
 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ0P0000.25.460+0.04%31.92B25/01 
 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE0P0000.4.789+0.03%31.29B25/01 

Canada - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.31.616-0.57%49.91B25/01 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.25.054-0.42%49.91B25/01 
 RBC Select Balanced Portfolio Series Adv0P0000.32.112-0.57%49.91B25/01 
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.25.647-0.57%49.91B25/01 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.33.272-0.57%49.91B25/01 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.26.365-0.41%49.91B25/01 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.24.148-0.34%41.56B25/01 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.19.135-0.18%41.56B25/01 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.13.746-0.02%24.89B25/01 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.13.746-0.02%24.89B25/01 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.13.746-0.02%24.89B25/01 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.13.746-0.02%24.89B25/01 
 RBC Bond Sr A0P0000.6.570-0.02%23.77B25/01 
 RBC Bond Sr D0P0000.6.617-0.02%23.77B25/01 
 RBC Bond Sr F0P0000.6.785-0.02%23.77B25/01 
 RBC Bond Adv0P0000.6.722-0.02%23.77B25/01 
 RBC Canadian Dividend Fund Series I0P0000.94.798+0.54%20.89B25/01 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0000.93.840+0.54%20.89B25/01 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0001.74.361+0.70%20.89B25/01 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0000.96.553+0.54%20.89B25/01 

Chi-lê - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B0P0000.4,530.017-0.80%709.65B24/01 
 Fondo Mutuo Inversión USA B0P0000.8,272.233-0.78%545.17B24/01 
 Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I0P0000.1,349.836+0.04%509.18B24/01 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI0P0001.1,384.656+0.27%413.24B24/01 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA0P0000.1,695.021+0.27%413.24B24/01 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV0P0000.1,749.085+0.27%413.24B24/01 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV0P0000.1,581.201-0.19%389.37B24/01 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV0P0000.2,073.639-0.19%389.37B24/01 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP0P0000.1,818.674-0.19%389.37B24/01 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.4,564.897+0.23%362.06B24/01 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU0P0000.4,584.782+0.23%362.06B24/01 
 Fondo Mutuo BICE Extra G0P0000.1,478.728+0.05%362B25/01 
 Fondo Mutuo BICE Extra D0P0000.1,595.978+0.05%362B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN10P0000.5,493.310+0.11%338.11B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity B0P0000.4,343.304+0.11%338.11B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity C0P0000.4,506.377+0.11%338.11B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity LP30P0000.4,160.893+0.11%338.11B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN40P0000.5,960.919+0.12%338.11B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN30P0000.5,920.754+0.12%338.11B25/01 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN20P0000.5,561.937+0.11%338.11B25/01 

Cộng Hòa Séc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Conseq Invest Equity Fund ALP6509.302.448-2.53%4.09B24/01 
 Conseq Invest Equity Fund BLP6509.327.937-2.52%4.09B24/01 
 Conseq Invest Equity Fund DLP6511.27.809-2.55%4.09B24/01 
 WIOF India Performance Fund A0P0000.122.478-0.45%6.26M31/12 
 WIOF India Performance Fund B0P0000.114.798-0.45%6.26M31/12 

Estonia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Swedbank Russian Equity Fund0P0000.19.470+0.72%13.57M25/01 
 Trigon Baltic Fund C0P0000.20.645+0.31%4.04M25/01 
 Trigon Russia Top Picks Fund A0P0000.12.482+0.96%1.23M25/01 
 Trigon Russia Top Picks Fund C0P0000.32.844+0.96%1.23M25/01 
 Trigon Russia Top Picks Fund D0P0000.15.016+0.96%1.23M25/01 
 Baltic Horizon FundNHCBHF.1.046+0.43%26/01 

Gibraltar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.405-0.17%121.19M26/01 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.010-0.36%121.19M26/01 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.715-0.16%121.19M26/01 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.625+0.06%24.08M26/01 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.358-0.13%24.08M26/01 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.834+0.07%24.08M26/01 
 Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference PartLP6823.76.190+0.97%6.24M29/10 

Hà Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D0P0001.120.735-0.72%5.64B25/01 
 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D0P0001.145.982-1.04%5.29B25/01 
 Werknemers Pensioen Mixfonds0P0001.94.360-1.30%4.37B21/01 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.59.900-1.63%3.86B26/01 
 Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR 0P0000.66.910-0.84%3.45B25/01 
 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS0P0001.19.483-0.76%5.11B25/01 
 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 0P0001.15.500-1.18%4.57B25/01 
 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo0P0001.96.674-0.14%1.98B25/01 
 Robeco Customized Quant Emerging Market0P0001.178.650-0.66%1.82B25/01 
 ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc0P0000.148.620-0.58%1.78B26/01 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri0P0001.91.210-1.16%1.65B26/01 
 DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution0P0000.204.240+0.13%1.5B25/01 
 DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation0P0000.278.890+0.13%1.5B25/01 
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14.540-0.34%1.3B26/01 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.3,435.240-0.76%1.19B25/01 
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.34.880-0.20%1.18B26/01 
 BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc0P0000.116.580-0.88%1.21B26/01 
 ASN Milieu & Waterfonds Inc0P0000.49.610-1.59%1.14B26/01 
 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F0P0001.11.241-0.01%1.33B25/01 
 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT0P0001.13.454+0.96%1.17B25/01 

Hàn Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AB American Growth Equity-Fund of Funds A0P0000.2,423.850+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds CP0P0000.2,416.510+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C40P0000.2,423.810+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C20P0000.2,359.020+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C30P0000.2,394.960+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C10P0000.2,323.760+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce0P0000.2,396.290+1.04%2,088.4B25/01 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds I0P0000.2,539.060+1.04%2,088.4B25/01 
 TongYang High Plus Feeder Bond 1 B0P0000.1,035.970-0.04%1,208.63B25/01 
 TongYang High Plus Feeder Bond 1 I0P0000.1,029.690-0.04%1,208.63B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I0P0000.1,187.980-1.85%1,192.96B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C0P0000.1,173.550-1.86%1,192.96B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce0P0000.1,175.960-1.86%1,192.96B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A0P0000.1,176.170-1.86%1,192.96B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W0P0000.1,188.560-1.85%1,192.96B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP0P0000.1,171.410-1.86%1,192.96B25/01 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy0P0000.1,179.680-1.86%1,192.96B25/01 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A20P0000.1,420.380-2.38%1,149.56B25/01 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B0P0000.1,416.890-2.38%1,149.56B25/01 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae0P0000.1,413.040-2.38%1,149.56B25/01 

Hi Lạp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALPHA Blue Chips Greek Equity0P0000.10.690-0.00%255.87M25/01 
 Eurobank Global Bond Foreign Bond FundLP6806.4.445+0.02%93.65M25/01 
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.8.191-0.10%92.8M25/01 
 Piraeus International Balanced Fd of FdsLP6828.4.406+0.03%75.56M25/01 
 ALPHA Aggressive Strategy Greek Equity0P0000.13.707+0.20%71.76M25/01 
 Piraeus Dynamic Companies Domestic EqLP6516.1.3650%54.7M25/01 
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.152-0.00%31.97M25/01 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.13.951-0.01%38.91M25/01 
 3K Domestic Equity Fund Retail ShareLP6805.9.561+0.06%42.48M25/01 
 European Reliance Growth Domestic Equity Fund0P0001.9.440-0.23%27.96M25/01 
 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.658+0.29%20.42M25/01 
 Allianz Aggressive Strategy Domestic Equities MutuLP6516.3.411+0.13%16.49M25/01 
 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S0P0001.5.772-0.04%7.25M25/01 
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.5.062-0.04%5.72M25/01 
 3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 0P0001.11.504+0.12%13.96M25/01 

Hoa Kỳ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX402.28-1.22%453.24B25/01 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX151.21-1.22%399.36B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX106.65-1.35%341.73B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX200.03-1.36%296.55B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX106.67-1.35%249.28B25/01 
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%228.58B25/01 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%224.52B25/01 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX19.66-0.46%199.31B25/01 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX371.16-1.22%176.41B25/01 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX64.08-2.06%124.91B25/01 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.82-0.18%141.91B25/01 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX106.62-1.35%133.98B25/01 
 Fidelity ContrafundFCNTX16.42-1.97%128.94B25/01 
 Fidelity Contrafund KFCNKX16.47-2.02%128.94B25/01 
 Vanguard Institutional Index IVINIX371.14-1.22%128.44B25/01 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX213.17-1.21%118.48B25/01 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.96-0.09%116.3B25/01 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.82-0.18%115.49B25/01 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX79.05-0.69%111.82B25/01 
 American Funds American Balanced AABALX31.87-0.53%100.9B25/01 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.1100%572.86B25/01 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.9.040+0.22%36.47B25/01 
 Pictet-Global Megatrend Selection P HKD0P0001.2,869.410+0.19%13.64B25/01 
 Franklin Technology Fund A acc HKD0P0000.50.420-3.80%93.69B25/01 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.14.080+0.28%107.74M25/01 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.9.326+0.26%2.38B25/01 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.23.510-1.01%7.86B25/01 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13.320-0.97%7.86B25/01 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P-0P0001.2,104.360-1.57%7.72B25/01 
 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY0P0000.48,734.000-3.20%52.82B25/01 
 Schroder International Selection Fund Emerging Asi0P0000.416.304-0.70%6.72B25/01 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.11.600-0.09%47.49B25/01 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.7.008-1.69%41.49B25/01 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.7.295-1.69%41.49B25/01 
 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-HKD0P0000.10.940+0.09%160.8M25/01 
 HSBC Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus-Ha0P0000.25.220-1.68%33.23B25/01 
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.12.810+0.23%33.09B25/01 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.6.470+0.15%33.09B25/01 
 Fidelity Global Investment Fund - Hong Kong Equity0P0000.16.450-1.67%32.92B25/01 
 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD0P0000.7.157+0.31%1.05B25/01 

Hungary - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.109,977-0.29%6.09B25/01 
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.232,964-3.01%705.44M25/01 
 ESPA Stock Techno VT HUFLP6511.52,212.100-2.69%401.02M26/01 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.155,621-1.53%284.63M25/01 
 Pioneer Funds - Russian Equity C HUF ND0P0000.26,322.240-7.47%68.65M24/01 
 ESPA Stock Commodities VT HUFLP6511.56,977.560+0.85%49.21M26/01 
 ESPA Bond International VTLP6007.25.910+0.12%29.83M26/01 
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7.110-3.12%24/01 
 AEGON Atticus Alfa Derivative0P0000.2.958-0.77%24/01 
 AEGON Russia Equity Fund0P0000.3.077-7.01%24/01 
 Citadella Absolute Return Fund0P0000.2.577-0.50%24/01 
 Concorde Equity Fund0P0000.11.954-2.72%24/01 

Indonesia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Dana Prestasi Plus AccLP6350.30,124.250+0.77%9,580.47B26/01 
 Sucorinvest Equity0P0000.2,459.450+0.70%6,370.1B26/01 
 Schroder Dana Prestasi Acc0P0000.36,874.160-1.47%3,762.04B25/01 
 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara0P0001.1,354.550+0.92%3,443.4B26/01 
 Schroder Dana Mantap Plus II AccSDMP22,951.470-0.02%2,323.84B26/01 
 Manulife Dana Tetap Utama0P0001.2,136.450-0.10%1,976.26B26/01 
 Schroder Dana Campuran Progresif0P0000.1,881.980-0.65%1,895.3B25/01 
 Ashmore Dana Progresif Nusantara0P0001.1,540.230+0.75%1,832.47B26/01 
 Makara Abadi0P0000.5,862.790+0.01%1,489.16B26/01 
 Schroder 90 Plus Equity FundLP6804.1,877.580-1.82%1,367.08B25/01 
 Schroder Dana Istimewa AccLP6350.6,588.630+0.39%1,250.9B26/01 
 BNP Paribas Pesona0P0000.24,645.520+0.62%1,292.46B26/01 
 Ashmore Dana Obligasi NusantaraADON1,554.300-0.02%1,116.21B26/01 
 Schroder Dana Kombinasi AccLP6350.4,323.950+0.03%873.22B26/01 
 Schroder Dana Terpadu II Acc0P0000.4,177.580+0.32%824.46B26/01 
 Mandiri Investa Cerdas Bangsa0P0001.2,245.260+0.71%843.29B26/01 
 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal0P0000.2,218.760-0.01%810.46B26/01 
 TRAM Consumption Plus0P0000.1,753.680+0.32%696.36B26/01 
 Mandiri Investa Dana Utama0P0000.2,446.250+0.03%641.74B26/01 
 Dana Ekuitas Andalan0P0000.4,271.880-1.69%576.67B25/01 

Israel - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Altshuler Shaham 90/100P0000.158.260-0.01%2.87B25/01 
 Meitav 20/800P0001.135.870+0.08%2.33B25/01 
 More 90/100P0001.127.350+0.01%2.32B25/01 
 Yelin Lapidot 30/700P0001.148.080-1.99%2.25B24/01 
 Diamond Bonds without Stocks0P0001.117.400-0.03%2.14B25/01 
 ISP Asset Management 10/900P0001.127.920+0.03%2.07B25/01 
 Meitav Bonds + 10%0P0001.122.690+0.03%2.05B25/01 
 Migdal ILS Money Market Fund0P0000.143.4300%1.83B25/01 
 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd0P0001.108.9-0.03%1.73B25/01 
 More Israel Equities0P0001.271.090+0.44%1.72B25/01 
 I.B.I Government Plus A and Above0P0001.112.680-0.04%1.62B25/01 
 KSM KTF S&P 5000P0001.180.340-0.12%1.61B24/01 
 Yelin Lapidot EquityLP6503.480.890-5.16%1.6B24/01 
 Yelin Lapidot 90/10LP6812.145.4100.00%1.58B25/01 
 Yelin Lapidot 20/80LP6813.167.780+0.08%1.55B25/01 
 Altshuler Shaham Dev Mkts Protctd Forex0P0001.176.600-2.04%1.52B24/01 
 Barometer Bonds 15/85LP6503.238.020+0.04%1.5B25/01 
 Migdal Portfolio Plus0P0001.138.440+0.10%1.41B25/01 
 Forte Bonds Without Stocks0P0001.112.100-0.03%1.39B25/01 
 Harel 80/200P0001.124.880-1.25%1.39B24/01 

Latvia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ABLV Emerging Markets USD BondLP6510.18.561-0.07%33.79M25/01 
 ABLV Emerging Markets EUR BondLP6510.16.659-0.06%11.15M25/01 
 INVL Baltic Fund0P0000.48.350+0.87%10.26M25/01 
 INVL Emerging Europe Bond0P0000.42.725-0.26%9.46M25/01 

Liechtenstein - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CAP Japan Equity Fund JPY I0P0000.19,272.0000%6.09B24/01 
 CAP Japan Equity Fund JPY A0P0000.21,249.000-0.01%6.09B24/01 
 VP Bank Best Manager Pacific Equities B0P0000.120,330+0.02%1.72B30/03 
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.22,360.780-0.05%1.14B17/01 
 LGT GIM Balanced (USD) IM0P0000.19,349.850-0.09%923.43M17/01 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3,708.620-0.62%900.73M24/01 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.4,804.920-0.60%900.73M24/01 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,689.150-0.50%900.73M24/01 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,696.310-0.95%900.73M24/01 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,941.240-0.94%900.73M24/01 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1,425.730-0.25%885.11M21/01 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1,850.980-0.25%885.11M21/01 
 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc0P0000.1,952.410-1.37%873.34M19/01 
 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc0P0000.2,413.240-1.40%873.34M19/01 
 LLB QI Equities Global Passive USD0P0001.2,736.840-1.03%818.99M25/01 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD IM0P0000.2,337.740-1.25%669.04M24/01 
 LGT Select Bond High Yield (USD) IM0P0000.2,611.840-0.36%489.01M24/01 
 Solitaire Global Bond Fund USD0P0001.159.460-0.35%396.86M24/01 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF I10P0000.1,713.400-0.81%340.13M21/01 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF B0P0000.1,707.270-0.81%340.13M21/01 

Lithuania - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CBL Eastern European Bond R Acc USD0P0000.27.160-0.22%56.65M25/01 
 Prudentis Global ValueLP6802.297.607+1.46%23.1M05/11 
 ABLV European Corporate EUR Bond0P0000.12.087-0.06%5.56M25/01 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.154.380-0.36%1,598.67B25/01 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.159.040-0.25%1,375.38B25/01 
 Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF0P0000.200.460-0.64%910.43B25/01 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.961.020+0.03%568.02B25/01 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.829.140+0.14%488.69B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD0P0000.47.060-3.23%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY0P0000.1,603.000-3.20%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD0P0000.24.130-3.25%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD0P0000.14.230-3.26%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD0P0000.255.740-3.24%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR0P0000.187.420-3.03%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD0P0000.228.290-3.23%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD0P0000.25.030-3.21%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD0P0000.18.820-3.24%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR0P0000.10.380-2.99%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD0P0000.26.560-3.24%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (0P0001.141.290-3.27%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (0P0001.166.830-3.26%420.8B25/01 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR0P0000.13.950-2.99%420.8B25/01 
 Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 0P0001.1,156.780-0.44%232.15B25/01 

Malaysia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Affin Hwang Aiiman Money Market Fund0P0000.0.5390%15.63B25/01 
 Public Ittikal Fund0P0000.0.786-1.06%5.38B25/01 
 Public Asia Ittikal Fund0P0000.0.451-1.68%4.31B25/01 
 CIMB Islamic Asia Pacific Equity FundLP6502.0.687-1.26%3.57B25/01 
 CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund0P0000.0.246-1.44%3.48B25/01 
 Public Ittikal Sequel Fund0P0000.0.321-1.17%3.32B25/01 
 Principal Islamic Deposit Fund0P0000.1.0010%3.25B26/01 
 RHB Cash Management Fund 10P0000.1.0000%2.85B26/01 
 Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund0P0000.0.530-2.05%2.74B25/01 
 Affin Hwang Select Cash Fund0P0000.1.0580.00%2.61B25/01 
 CIMB-Principal Greater China Equity FundLP6505.1.184-0.80%2.56B25/01 
 RHB-OSK Asian Income Fund0P0000.0.617-0.63%2.52B25/01 
 Public Global Select Fund0P0000.0.415-1.10%2.47B25/01 
 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund0P0000.0.521-1.70%2.41B25/01 
 Public Islamic Equity Fund0P0000.0.345-0.98%2.41B25/01 
 Affin Hwang Select Income Fund0P0000.0.709-0.27%2.1B25/01 
 CIMB-Principal Global Titans FundLP6150.0.802-1.23%2.1B25/01 
 CIMB Islamic DALI Equity Growth0P0000.0.950+0.57%1.99B26/01 
 RHB-OSK Islamic Cash Management Fund0P0000.1.0000%1.94B26/01 
 Eastspring Investments Islamic Income Fund0P0000.0.5200.00%1.88B26/01 

Malta - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Hermes Linder Fund A0P0000.5,317.391-0.22%206.37M26/11 
 Hermes Linder Fund B0P0000.1,877.787-0.22%206.37M26/11 
 SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class C0P0001.154.885+0.66%168.87M12/11 
 SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F0P0001.173.103+0.67%168.87M12/11 
 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1.588-2.41%123.15M25/01 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1.470-1.30%108.01M25/01 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.187.462-0.21%86.65M24/01 
 APS Income Fund DistributionLP6827.122.281-0.21%86.65M24/01 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0.4580%64.98M25/01 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0.5320%64.98M25/01 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0.979-0.40%51.35M18/01 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1.107-0.40%51.35M18/01 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1.553-0.35%43.43M18/01 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1.211-0.35%43.43M18/01 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1.561-0.34%43.43M18/01 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1.207-0.35%43.43M18/01 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0.5650%40.86M25/01 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0.6030%19.58M25/01 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.1.709-1.42%18.24M25/01 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1.201-1.29%9.07M18/01 

Mauritius - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan India (acc) - USD0P0000.328.640+0.74%707.62M25/01 
 GinsGlobal Global Equity Index Fund Institutional0P0000.19.955-1.04%340.78M25/01 
 Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc0P0001.220.178-2.47%283.3M21/01 
 Indian Entrepreneur Fund Institutional BLP6701.1.014-61.75%157.93M17/07 
 Indian Entrepreneur Fund Institutional ALP6701.2.6080.00%157.93M04/02 
 Indian Entrepreneur Fund Retail BLP6701.4.451-3.72%157.93M24/01 
 Indian Entrepreneur Fund Retail CLP6701.4.797-3.71%157.93M24/01 
 Indian Entrepreneur Fund Retail ALP6701.4.365-3.73%157.93M24/01 
 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD0P0000.31.670+0.35%123.66M25/01 
 Birla Sun Life India AdvantageLP6000.486.720+0.69%113.91M25/01 
 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu0P0001.1.288-3.28%69.94M24/01 
 SBI Resurgent India OppsLP6816.6.100-4.39%32.03M24/01 
 UTI India Fund 1986 SharesLP6812.54.340-0.80%33.61M13/01 
 Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 SharLP6811.20.647+0.30%24.14M25/01 
 India Value Investments Ltd £LP6701.6.290-1.10%15.94M24/01 
 UTI India Pharma Fund A AccLP6501.64.400-1.48%15.08M17/01 
 GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional0P0000.23.385-1.35%10.2M25/01 
 Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc0P0000.931.632-3.70%6.44M24/01 
 Life Fund RetailLP6701.2.624-3.35%2.67M24/01 
 Life Fund Institutional BLP6701.2.668-3.37%2.67M24/01 

Mexico - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.6380%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.5430%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.642+0.06%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.4550%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.5090%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.3940%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.4460%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.494+0.06%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.3890%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.5510%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.518+0.06%188.01B25/01 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.7970%188.01B25/01 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C0P0000.2.2770%184.64B25/01 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A0P0000.2.4840%184.64B25/01 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B0P0000.2.3930%184.64B25/01 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A0P0000.18.195+0.02%163.62B25/01 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B0P0000.15.636+0.01%163.62B25/01 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C0P0000.15.914+0.01%163.62B25/01 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F0P0000.13.372+0.02%163.62B25/01 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB0P0001.12.160+0.06%163.62B25/01 

Monaco - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,213.960-0.00%902.44M24/01 
 Monaction Europe0P0001.1,678.830-3.39%28M24/01 
 Monaco Convertible Bond Europe0P0001.1,149.840-1.60%27.96M24/01 
 Monaction Emerging Markets0P0001.1,911.660-0.95%23.06M24/01 

Na Uy - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.219.130-0.04%123.78B25/01 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.231.460-0.04%123.78B25/01 
 KLP AksjeGlobal indeks 1 A0P0000.5,182.484-1.51%85.89B25/01 
 DNB Global Indeks0P0000.464.747-1.50%53.09B25/01 
 DNB Teknologi0P0000.2,757.637-1.50%40.93B25/01 
 SKAGEN Global C0P0001.2,909.525-1.90%39.05B25/01 
 SKAGEN Global A0P0000.2,818.730-1.91%39.05B25/01 
 SKAGEN Global B0P0001.281.699-1.14%39.05B25/01 
 SKAGEN Global B0P0001.235.515-1.59%39.05B25/01 
 SKAGEN Global B0P0001.2,851.431-1.90%39.05B25/01 
 SKAGEN Global C0P0001.287.439-1.14%39.05B25/01 
 SKAGEN Global C0P0001.3,009.409-1.44%39.05B25/01 
 SKAGEN Global C0P0001.240.313-1.59%39.05B25/01 
 SKAGEN Global C0P0001.297.973-1.02%39.05B25/01 
 SKAGEN Global C0P0001.2,139.549-1.15%39.05B25/01 
 SKAGEN Global D0P0001.241.149-1.59%39.05B25/01 
 SKAGEN Global D0P0001.288.438-1.14%39.05B25/01 
 SKAGEN Global D0P0001.3,019.878-1.44%39.05B25/01 
 SKAGEN Global A0P0000.288.675-1.02%39.05B25/01 
 SKAGEN Global D0P0001.299.010-1.02%39.05B25/01 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.124.282-0.23%155.25B25/01 
 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.124.267-0.23%155.25B25/01 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.124.333-0.22%155.25B25/01 
 Coronation Balanced Plus Fund P0P0000.129.753-0.67%100.35B25/01 
 Coronation Balanced Plus Fund A0P0000.129.504-0.67%100.35B25/01 
 Coronation Balanced Plus Fund D0P0000.129.743-0.67%100.35B25/01 
 Nedgroup Investments Core Income Funds E0P0000.1.0000%60.87B25/01 
 Nedgroup Investments Core Income Fund A10P0000.1.0000%60.87B25/01 
 Investec Opportunity Fund F0P0000.14.016-0.43%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund B0P0000.13.931-0.44%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund G0P0000.13.952-0.44%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund A0P0000.13.932-0.44%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.13.979-0.43%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund E0P0000.13.978-0.44%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund H0P0000.13.955-0.44%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.14.048-0.43%62.81B25/01 
 Investec Opportunity Fund I0P0000.13.965-0.43%62.81B25/01 
 Nedgroup Investments Core Income Fund B0P0000.1.0000%60.87B25/01 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C0P0000.1.0000%60.87B25/01 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C30P0000.1.0000%60.87B25/01 

Namibia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.2,092.225-0.23%3.57B25/01 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.4.673-0.36%3.48B25/01 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.4.675-0.36%3.48B25/01 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.4.677-0.36%3.48B25/01 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.4.671-0.36%3.48B25/01 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.11.033-0.01%1.25B25/01 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.11.030-0.01%1.25B25/01 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.11.027-0.01%1.25B25/01 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0210%1.09B25/01 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0220%1.09B25/01 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0210%1.09B25/01 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0210%1.09B25/01 
 Sanlam Namibia General Equity Fund C0P0001.10.877-0.59%844.83M25/01 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.10.871-0.60%844.83M25/01 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.10.879-0.59%844.83M25/01 
 Sanlam Namibia General Equity Fund D0P0001.10.884-0.59%844.83M25/01 
 Capricorn International Fund C0P0000.4.110-1.64%638.3M26/01 
 Sanlam Namibia Balanced Fund C0P0001.5.120-0.58%375M25/01 
 Sanlam Namibia Balanced Fund A0P0000.5.101-0.58%375M25/01 
 Sanlam Namibia Balanced Fund D0P0001.5.147-0.58%375M25/01 

New Zealand - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ASB KiwiSaver Scheme's Growth0P0000.2.671-0.06%4.89B31/12 
 ANZ KiwiSaver-Growth0P0000.2.651+0.30%4.19B25/01 
 ASB KiwiSaver Scheme's Conservative0P0000.2.055-0.05%3.5B31/12 
 ANZ KiwiSaver-Balanced0P0000.2.334+0.16%3.23B25/01 
 Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund0P0000.2.994-1.10%3.08B21/01 
 ASB KiwiSaver Scheme's Balanced0P0000.2.511+1.07%2.91B31/12 
 Milford Diversified Income0P0000.1.867-0.71%2.89B25/01 
 ASB KiwiSaver Scheme's Moderate0P0000.2.255-0.05%2.49B31/12 
 Westpac KiwiSaver-Growth Fund0P0000.2.453-0.77%2.42B25/01 
 Westpac KiwiSaver-Balanced Fund0P0000.2.273-0.60%2.02B25/01 
 Milford Balanced0P0000.2.882-0.82%1.75B25/01 
 ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced0P0000.2.156+0.11%1.57B25/01 
 Generate KiwiSaver Focused Growth Fund0P0001.2.257-0.65%1.55B25/01 
 Generate KiwiSaver Growth Fund0P0001.2.119-0.52%1.15B25/01 
 Mercer KiwiSaver Conservative (Default)0P0000.0.0220.00%921.79M04/02 
 Milford Dynamic Fund0P0001.2.835-2.56%900.86M25/01 
 ASB Investment Funds World Shares Fund0P0000.2.528-0.27%882.27M31/12 
 Milford KiwiSaver Balanced0P0000.2.962-0.80%820.32M25/01 
 ASB Investment Funds Moderate Fund0P0000.1.941-0.11%759.19M31/12 
 BNZ KiwiSaver Balanced Fund0P0001.1.907-0.59%732.11M21/01 

Nga - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 VTB Treasury0P0000.68.800+0.12%49.36B25/01 
 VTB Balanced0P0000.36.950+1.12%43.23B25/01 
 Sberbank Balanced0P0000.104,764-3.75%42.99B24/01 
 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity0P0000.14,570.530-6.27%28.55B24/01 
 Sberbank Natural Resources0P0000.2,340.000-5.07%25.53B24/01 
 Raiffeisen Bonds0P0000.26,350.140-0.79%11.8B24/01 
 VTB Equities0P0000.45.510+1.77%17.72B25/01 
 Sberbank Global Internet0P0000.4,773.260+2.70%10.03B24/01 
 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund0P0000.38,388.340-0.89%10.27B24/01 
 Raiffeisen Treasury0P0000.16,683.160-0.75%12.74B24/01 
 Raiffeisen - Infotech0P0000.31,210.1500.00%8.78B24/01 
 Sberbank America0P0000.3,095.560+1.75%6.59B24/01 
 VTB Oil & Gas0P0000.30.670+2.10%5.47B25/01 
 Sberbank High Yield Fixed Income0P0000.4,518.960-0.69%5.53B24/01 
 VTB MICEX Index0P0000.8,668.270+2.10%4.64B25/01 
 Sberbank Consumer Sector0P0000.3,094.980-2.83%4.31B24/01 
 VTB Eurobonds0P0000.17.350+0.52%3.61B25/01 
 Raiffeisen USA0P0000.69,591.960+2.48%11.83B24/01 
 VTB Metals & Mining0P0000.25.010+0.68%3.17B25/01 
 Sberbank Eurobonds0P0000.3,226.250+2.02%2.93B24/01 

Nhật Bản - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Daiwa Nikkei225 Listed0P0000.27,855.000-0.39%3,505.05B26/01 
 AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U0P0001.10,554.000-2.56%984.38B26/01 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd0P0001.10,502.000-2.65%1,577.56B26/01 
 Nikko Global Prospective Fund0P0001.14,886.000-3.59%537.09B26/01 
 MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 5000P0001.17,288.000-1.36%918.25B26/01 
 Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month0P0000.2,497.000-1.07%881.67B26/01 
 GS netWIN Internet Strategy B UnHedged0P0000.22,114.000-3.48%700.94B26/01 
 Fidelity US REIT Fund B UnHedged0P0000.3,425.000-0.38%661.74B26/01 
 Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged0P0000.2,590.000-0.15%664.68B26/01 
 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon0P0000.10,066.000+0.09%557.3B26/01 
 AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed0P0001.25,487.000-2.44%622.58B26/01 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg0P0000.41,843.000-2.65%512.32B26/01 
 Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select0P0000.11,817.000-0.02%608.21B26/01 
 AMOne Investment Sommelier0P0000.11,939.000-0.20%639.55B26/01 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund C D1M Hdg 0P0001.10,060.000-2.47%539.99B26/01 
 Fidelity US High Yield Fund0P0000.3,003.000-0.10%473.17B26/01 
 AMOne Shinko US-REIT Open0P0000.2,219.000-0.45%467.35B26/01 
 Fidelity Japan Growth Equity Fund0P0000.29,866.000-0.28%456.03B26/01 
 Rheos Hifumi Plus0P0000.45,118.000-0.37%429.45B26/01 
 Daiwa J-REIT Open D1M0P0000.2,876.000+1.16%363.38B26/01 

Oman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BankMuscat Money Market OMR0P0000.1.2330%43.09M31/12 
 BankMuscat Oryx0P0000.2.623+0.27%44.13M18/01 
 Vision Emerging GCC0P0000.1.044+2.22%9.11M01/04 
 Gulf Baader The First Mazoon0P0000.1.154+4.81%8.77M25/04 
 Vision Al Khair GCC0P0000.1.099+0.00%8.75M01/04 
 Vision Real Economy GCC0P0000.1.173+0.20%7.92M01/04 
 BankMuscat Muscat0P0000.0.691-0.14%2.46M30/01 
 Vision Emerging Oman0P0000.0.963+0.18%1.86M04/04 
 NIFCO Al-Kawthar0P0001.0.955-6.07%29/08 
 Ahli Bank Al Hilal MENA0P0001.0.749-3.73%29/08 
 United GCC0P0000.1.418+0.57%03/11 
 Fincorp Al Amal0P0000.1.160+5.36%25/04 
 Majan Capital JIA0P0000.1.286+4.30%25/04 

Pakistan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Golden Arrow Selected Stocks FundLP6501.15.619-0.51%08/10 

Phần Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Evli Euro Liquidity B SEK0P0000.1,067.320-0.00%22.46B25/01 
 Evli Short Corporate Bond B SEK0P0000.1,185.391-0.07%17.73B25/01 
 Evli Nordic Corporate Bond B SEK0P0000.1,210.274-0.07%13.48B25/01 
 Evli European High Yield B SEK0P0000.1,666.353-0.13%8.15B25/01 
 Evli European High Yield B NOK0P0001.1,254.853-0.13%7.93B25/01 
 Nordea Norsk Kredittobligasjon I0P0001.1,245.318-0.03%4.19B25/01 
 Nordea Norsk Kredittobligasjon0P0001.1,216.761-0.03%4.19B25/01 
 Nordea Swedish Ideas Equity0P0001.225.450+0.75%4.06B25/01 
 Nordea Pro Stable Return SEK0P0001.32.231-1.11%4.03B25/01 
 Nordea SEK Instituutiokorko T EUR0P0000.109.288+0.34%3.55B25/01 
 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR0P0000.115.961+0.34%3.55B25/01 
 Ålandsbanken Euro Bond SEK0P0001.319.120-0.03%3.46B25/01 
 Evli European Investment Grade B SEK0P0000.1,300.913-0.14%3.18B25/01 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.21.668-0.11%3.08B25/01 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.16.087-0.11%3.08B25/01 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR0P0001.20.163-0.11%3.08B25/01 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR0P0001.21.837-0.11%3.08B25/01 
 Ålandsbanken Premium 50 SEK0P0001.337.410-0.05%2.9B25/01 
 Nordea Nordic Small Cap Tuotto0P0000.14.866+1.66%2.87B25/01 
 Nordea Nordic Small Cap Kasvu0P0000.23.682+1.66%2.87B25/01 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.135.340-0.09%9.37B25/01 
 Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0000.117.790-0.09%9.37B25/01 
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc0P0000.689.280-0.08%9.37B25/01 
 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis0P0000.116.290-0.09%9.37B25/01 
 Carmignac Patrimoine E EUR Acc0P0000.168.140-0.08%9.37B25/01 
 Groupama Trésorerie IC0P0000.39,871.320-0.00%9.48B25/01 
 Groupama Trésorerie M0P0000.1,027.420-0.00%9.48B25/01 
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.99.280-0.08%8.4B25/01 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1,789.710-0.08%8.4B25/01 
 Lazard Convertible Global K0P0001.2,162.800-0.81%5.36B25/01 
 Lazard Convertible Global R0P0000.509.580-0.81%5.36B25/01 
 Lazard Convertible Global A0P0000.1,836.920-0.81%5.36B25/01 
 Lazard Convertible Global PC H-EUR0P0001.2,058.230-1.05%5.36B25/01 
 La Française Trésorerie ISR R0P0000.85,479.790-0.00%5.22B25/01 
 Afer-Sfer0P0000.73.770-2.74%5.43B24/01 
 Renaissance Europe I0P0000.245.060-0.58%3.73B25/01 
 Renaissance Europe C0P0000.231.530-0.58%3.73B25/01 
 BNP Paribas Aqua I0P0000.67,573.440-1.41%3.76B25/01 
 BNP Paribas Aqua Classic0P0000.580.270-1.42%3.76B25/01 
 Groupama Entreprises IC0P0000.2,251.790-0.00%4.52B25/01 

Philippines - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Metrofund Starter Fund0P0000.1.7110.00%90.04B25/01 
 BPI Short Term Fund0P0000.156.470+0.01%79.84B26/01 
 BPI Institutional Fund0P0000.263.850+0.02%65.3B26/01 
 ALFM Money Market Fund0P0000.131.3000.00%57.95B26/01 
 ALFM Peso Bond Fund0P0000.374.510-0.03%44.29B26/01 
 ABF Philippines Bond Index Fund0P0000.257.810-0.17%13.66B25/01 
 Philippine Stock Index Fund0P0000.818.940-0.47%11.17B26/01 
 BPI Premium Bond Fund0P0000.200.090-0.06%6.95B26/01 
 ALFM Growth Fund0P0000.231.010-0.45%5.49B26/01 
 Metro Equity Fund0P0000.2.497+0.51%5.74B25/01 
 BPI Balanced Fund0P0000.173.080-0.33%5.26B26/01 
 BPI Equity Fund0P0000.157.850-0.57%4.81B26/01 
 UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio0P0000.310.571-0.15%1.89B25/01 
 UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio0P0000.592.360+0.30%822.26M25/01 
 Metrofund Peak Earner Fund0P0000.2.117-0.04%2.26B25/01 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.485+0.29%1.39B25/01 
 Metrofund Elite Fund0P0000.2.134-0.01%1.06B25/01 
 BPI Global Philippine Fund0P0000.312.600+0.01%905.44M26/01 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.149.237+0.08%170.68M25/01 
 ALFM Dollar Bond Fund0P0000.488.740-0.02%295.77M26/01 

Qatar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.2.096+2.24%287.33M30/12 
 TFI GCC Equity Opportunities Q0P0000.0.0220.00%131M04/02 
 QNB Al Watani0P0000.0.0220.00%128.64M04/02 
 CBQ Al Waseela0P0000.17.993-1.20%112.96M15/05 
 CBQ Al Waseela0P0000.0.0220.00%112.96M04/02 
 QNB Debt0P0000.0.0220.00%88.27M04/02 
 QNB Commodity0P0001.0.0220.00%60.9M04/02 
 Amwal Qatar Gate N0P0000.96.700-8.80%16.4M30/09 
 Amwal Qatar Gate Q0P0000.102.163-6.78%12.7M30/09 
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.1.781-0.06%1.66M08/02 
 QInvest Sukuk FundLP6828.1,052.240-4.16%29/01 
 QInvest JOHCM Sharia’a FundLP6825.1,913.250+3.10%31/12 

Quần Đảo Cayman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2.566+1.91%1.42B31/12 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.375.240+0.33%894.34M19:00:00 
 Russian Prosperity Fund C0P0000.65.470+1.38%842.15M05/07 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.20.500-3.16%790.25M13/01 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.272.260-3.17%790.25M13/01 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.79.830-2.24%215.83M25/01 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.238.240-2.13%188.26M25/01 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.20.600-2.09%188.26M25/01 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.700.040-0.34%150.06M31/12 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.172.180+0.26%145.21M31/12 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,507.778+2.79%118.66M30/12 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.266.230-0.23%118.46M25/01 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.302.830-0.23%118.46M25/01 
 Arava Fund ALP6810.149.420-0.01%84.15M17/01 
 Reliance Emergent India Fund Ltd-Class 2LP6805.201.222+0.85%70.8M29/11 
 Reliance Emergent India Fund Ltd -Class 1LP6805.209.579-0.56%70.8M20/09 
 CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A0P0001.115.557-0.78%23.71M25/01 
 SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla0P0000.12.7800%14.11M21/01 
 AFC Asia Frontier Fund B USD