Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Ả Rập Saudi - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AlAhli Saudi Riyal Trade0P0000.1.9370%19.16B03/08 
 SAMBA Al Sunbullah0P0000.117.92+0.01%10.3B03/08 
 AlAhli Div SR Trade Fd0P0000.1.390%7.15B03/08 
 Riyad Equity 30P0000.97.86+0.13%2.72B08/08 
 SAMBA Al Raed0P0000.78.60+2.39%2.28B01/08 
 Riyad Commodity Trading0P0000.2,254.76+0.01%2.25B10/08 
 Riyad Equity 20P0000.14.61-0.60%2.09B08/08 
 SAMBA Al Razeen0P0000.29.570%2.01B03/08 
 Riyad Japan Stock Fund010061,784.239+0.55%1.49B10/08 
 AlAhli Saudi Trd Equity0P0000.16.80-0.13%946.63M03/08 
 SAMBA Al Musahem0P0000.216.35+2.47%520.34M01/08 
 Riyad Money0P0000.1,734.39+0.01%453.52M10/08 
 Riyad European Growth Fund00100561.125+0.75%424.16M10/08 
 Riyad American Stock Fund01004118.643+2.17%367.18M10/08 
 ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity0P0000.17.05+1.43%316.87M10/08 
 Riyad Equity 10P0000.33.36-0.34%313.79M08/08 
 SAMBA Al Ataa Saudi Equity0P0000.19.96+2.47%256.03M01/08 
 Riyad Gulf0P0000.15.82+0.68%232.41M10/08 
 AlAhli GCC Trd Eqty0P0000.1.720%223.82M03/08 
 ANB Al Arabi Saudi Equity0P0000.190.91+1.70%168.29M10/08 

Ai-Len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mercer Multi-Asset Credit Fund M-2 JPY Hedged0P0001.10,333.930-4.57%580.6B30/06 
 Mercer Multi-Asset Credit Fund M-1 JPY Hedged0P0001.10,563.710-4.53%580.6B30/06 
 Mercer Global High Yield Bond Fund A1-H-0.0200 JPY0P0001.10,413.560+0.42%443.88M10/08 
 Mercer Global High Yield Bond Fund M1 JPY Hedged0P0001.11,196.660+0.42%443.88M10/08 
 Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund Z1 0.00P0001.1,248,124-2.44%3.9B10/08 
 Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-1 JP0P0001.13,806.370+0.39%3.9B27/04 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.020P0001.10,083.390+0.11%2.66B10/08 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-10 JPY 0P0001.10,483.920+0.11%2.66B10/08 
 Comgest Growth Japan JPY Acc0P0000.1,540.000-0.65%390.8B10/08 
 Mercer Passive Global Equity Fund M5 JPY Hedged0P0001.17,593.980-1.58%3.4B30/11 
 Mercer Passive Global Equity Fund M2 JPY0P0001.10,899.879-1.71%3.4B30/11 
 Russell Investment Company II plc - Russell Invest0P0000.3,409.630-0.18%1.63B10/08 
 Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund A1 0.020P0001.11,007.800+1.33%1.89B10/08 
 Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund Z1 0.000P0001.1,485,087-0.38%1.89B10/08 
 Russell Investment Company II plc - Russell Invest0P0000.4,215.800-0.18%1.63B10/08 
 Mercer Sustainable Global Equity Fund Z1 0.0000 JP0P0001.1,229,682+0.18%1.52B10/08 
 Mercer Sustainable Global Equity Fund A1 H 0.0200 0P0001.13,109.410+1.83%1.52B10/08 
 Mercer Sustainable Global Equity Fund A8 0.1500 JP0P0001.11,840.720+0.18%1.52B10/08 
 Mercer Global Small Cap Equity Fund Z1 0.0000 JPY 0P0001.1,507,830+0.45%978.03M10/08 
 Mercer Global Small Cap Equity Fund M-1 JPY0P0001.18,071.930+0.45%978.03M10/08 

Ai-xơ-len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.13,794.7600.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.11,714.8200.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.205.640+1.50%21.54K02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.174.280+1.49%21.54K02/11 

Ấn Độ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 0P0000.1,115.364+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend0P0000.1,092.329+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen0P0000.1,156.135+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide0P0000.1,153.679+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth0P0000.3,392.924+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide0P0000.1,090.017+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth0P0000.3,361.162+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen0P0000.1,090.013+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth0P0000.3,385.075+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di0P0000.1,105.397+0.02%601.87B11/08 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D0P0000.1,103.067+0.02%601.87B11/08 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay0P0000.1,028.740+0.02%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv0P0000.1,019.8200.00%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout0P0000.1,028.692+0.02%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment0P0000.1,019.8200.00%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund Growth0P0000.4,215.030+0.02%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme0P0000.1,031.502+0.02%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option0P0000.4,250.027+0.02%501.29B11/08 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo0P0000.1,031.511+0.02%501.29B11/08 
 SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend0P0000.64.939+0.37%489.08B11/08 

Andorra - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mora Physical Gold Fund 100 Grams0P0000.5,782.020+0.20%8.08M10/08 
 Mora Physical Gold Fund 1Kg FI0P0000.57,820.230+0.20%8.08M10/08 
 Mak Fund Russian Combined0P0000.148.720-4.29%22/07 
 Olymp Fund Atlant0P0000.452.070-4.54%22/07 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y30P0000.3,618.348-0.91%78.78B11/08 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9.440+0.11%47.71B11/08 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9.860+0.10%47.71B11/08 
 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F0P0000.9,201.430-1.97%34.69B10/08 
 Fundsmith Equity I Acc0P0000.6.07+1.30%14.41B11/08 
 Fundsmith Equity I Inc0P0000.5.48+1.30%4.91B11/08 
 Fundsmith Equity R Acc0P0000.5.66+1.30%504.25M11/08 
 Fundsmith Equity R Inc0P0000.5.40+1.30%22.49M11/08 
 Fundsmith Equity T Acc0P0000.6.0014+1.30%4.03B11/08 
 Fundsmith Equity T Inc0P0000.5.48+1.30%283.58M11/08 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.78.750+0.23%22.07B11/08 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.105.300+0.22%22.07B11/08 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.60.750+0.21%22.07B11/08 
 Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg0P0001.96.413-0.45%20.24B11/08 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income0P0001.115.26-0.16%12.52B11/08 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.149.71-0.16%12.52B11/08 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.115.31-0.16%12.52B11/08 
 Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc0P0000.220.97-0.07%14.11B11/08 
 Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc0P0000.187.07-0.07%14.11B11/08 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Bd0P0001.15.140+0.07%13.81B11/08 

Áo - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ERSTE Stock Global VT HUF0P0000.67,815.000+0.10%538.52M11/08 
 ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 VT0P0001.51,692.780-1.91%523.03M11/08 
 ERSTE Responsible Stock America VT HUF0P0000.280,717.440+0.73%248.3M11/08 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.139.160+0.58%5.36B11/08 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.128.160+0.58%5.36B11/08 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.97.360+0.58%5.36B11/08 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.11.200+0.27%1.77B11/08 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.10.770+0.28%1.77B11/08 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.5.990+0.34%1.77B11/08 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT0P0000.213.190+1.32%1.44B11/08 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.12.799+0.05%4M10/08 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.155.590-0.16%1.2B11/08 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.93.100-0.16%1.2B11/08 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.139.630-0.16%1.2B11/08 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.167.940+0.94%658.43M11/08 
 Value Investment Fonds Klassik A0P0000.99.220+0.94%403.16M11/08 
 Raiffeisenfonds-Ertrag T0P0000.161.390-0.28%1.08B11/08 
 Raiffeisenfonds-Ertrag VT0P0000.176.980-0.29%1.08B11/08 
 Raiffeisenfonds-Ertrag A0P0000.119.260-0.28%1.08B11/08 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A0P0000.295.980+3.29%902.84M11/08 

Ba Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PKO Obligacji Dlugoterminowych0P0000.189.360+0.54%7.24B10/08 
 PKO Skarbowy0P0000.2,108.730+0.10%6.65B10/08 
 UniKorona Dochodowy Acc0P0000.215.610+0.10%6.33B10/08 
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN0P0000.655.870+1.12%1.31B11/08 
 Aviva Investors Akcyjny0P0000.2,549.130+1.96%3.72B08/08 
 Pioneer Gotowkowy0P0000.13.150+0.08%3.31B10/08 
 Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc0P0000.30.490+0.03%3.1B10/08 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A0P0000.108.010+0.53%2.85B10/08 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B0P0000.108.040+0.53%2.85B10/08 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I0P0000.125.440+0.53%2.85B10/08 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE0P0000.108.000+0.53%2.85B10/08 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A0P0000.158.470+0.51%2.81B10/08 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B0P0000.158.460+0.51%2.81B10/08 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I0P0000.167.920+0.51%2.81B10/08 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE0P0000.158.640+0.51%2.81B10/08 
 Aviva Investors Dluzny0P0000.1,730.170+0.09%2.77B08/08 
 PKO Papierów Dluznych Plus0P0000.160.830+0.32%2.75B10/08 
 Pekao Konserwatywny0P0000.205.470-0.02%2.57B10/08 
 PZU FIO Gotowkowy A0P0000.78.880+0.11%1.93B10/08 
 PZU FIO Gotowkowy I0P0000.84.380+0.12%1.93B10/08 

Bahrain - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SICO Khaleej Equity0P0000.584.532-4.60%45.58M30/06 
 Al Mal MENA Equity0P0000.11.786-1.35%35.06M01/06 
 NBK Gulf Equity0P0000.2.563+0.90%27.07M04/08 
 SICO Gulf Equity0P0000.161.210-5.11%25.63M30/06 
 NBK Qatar Equity0P0000.2.372+2.71%23.44M04/08 
 SICO Kingdom Equity0P0000.34.163-8.79%9.38M30/06 

Bermuda - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Orbis Global Equity Fund0P0000.269.130+0.02%5.47B04/08 
 Butterfield US Bond B0P0000.10.573-0.11%124.33M03/08 
 Butterfield USD BondLP6000.10.359-0.12%124.33M03/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.161.650-0.33%110.85M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.197.970-0.33%110.85M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.188.290-0.33%107.99M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.188.290-0.33%107.99M04/08 
 Butterfield Select EquityLP6008.20.350+1.70%98.48M04/08 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.108.690-0.09%94.33M09/08 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.15.913+0.22%82.93M05/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.178.700-0.23%67.83M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.157.590-0.23%67.83M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.177.190-0.24%67.83M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.156.190-0.24%67.83M04/08 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.177.180-0.24%67.83M04/08 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.45.7100%11/08 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21.380+0.23%43.25M04/08 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.30.534+3.33%18.68M03/08 
 Butterfield Bermuda ALP6000.38.920-1.27%14.65M03/08 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.24.529+0.73%9.82M03/08 

Bỉ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri0P0001.109.030-0.55%7.35B09/08 
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist0P0001.121.770-0.54%7.35B09/08 
 Star Fund - capitalisation0P0000.208.290+0.80%4.36B10/08 
 BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc0P0000.204.150+0.75%3.96B10/08 
 BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR AccLP6505.204.150+0.75%3.96B10/08 
 Horizon - Comfort Dynamic Cap0P0001.1,396.110+0.30%3.92B10/08 
 Candriam Sustainable - Medium C Cap0P0000.7.961-0.44%2.75B08/08 
 Horizon - Comfort SRI Dynamic Cap0P0001.1,091.080+0.39%2.83B10/08 
 Argenta Pensioenspaarfonds0P0000.147.980+0.86%2.35B10/08 
 Pricos Cap0P0000.481.250+0.88%5.27B10/08 
 DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap USD Hedged0P0001.323.280+1.27%1.01B10/08 
 Belfius Pension Fund High Equities0P0000.154.960+0.73%1.86B10/08 
 DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap0P0000.244.860+1.24%1.01B10/08 
 DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap0P0000.302.570+1.42%2.07B10/08 
 BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra0P0000.78.070-0.48%2.16B09/08 
 Belfius Portfolio Global Allocation 50 P0P0001.1,185.590-0.39%1.62B08/08 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap0P0000.282.460+2.36%1.43B10/08 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy B0P0000.178.700-0.53%1.39B09/08 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy ALP6813.160.380-0.53%1.39B09/08 
 AG Life Balanced0P0000.111.000+0.51%1.29B11/08 

Bồ Đào Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi0P0000.12.598-0.88%2.23B09/08 
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.7.546+0.15%1.29B09/08 
 CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 0P0000.19.725+0.01%1.05B11/08 
 BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Inve0P0000.14.423-0.34%841.16M09/08 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.4.613+0.04%866.28M09/08 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.8.998+0.04%866.28M09/08 
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5.202-0.01%691.86M09/08 
 Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo0P0000.8.1770%642.44M09/08 
 BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim0P0000.12.611-0.15%478.42M09/08 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 0P0001.5.180-0.32%527.58M09/08 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.4.622+0.05%475.24M09/08 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM Fundo de Investimen0P0000.7.363+0.05%475.24M09/08 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5.223-0.02%365.79M09/08 
 Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi0P0000.5.770+0.27%355.3M09/08 
 Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá0P0001.4.593+0.14%343.4M09/08 
 Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A0P0001.5.059+0.14%326.95M09/08 
 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili0P0000.5,461.319-0.01%270.56M09/08 
 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili0P0001.4.976-0.01%270.56M09/08 
 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 0P0000.5.6320%258.86M09/08 
 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 0P0001.4.8150%258.86M09/08 

Brazil - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.5.066+0.05%129.79B10/08 
 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.16.720+0.05%98.07B10/08 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.280.997+0.05%102.68B11/08 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.46.901-0.01%99.23B10/08 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.5.232+0.04%55.71B10/08 
 FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA0P0000.19.241+0.05%49.13B10/08 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 0P0000.3.243+0.05%53.4B11/08 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 0P0000.8.648+0.05%48.92B11/08 
 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.14.307+0.05%50.25B10/08 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.5.172+0.05%47.19B11/08 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.5.222+0.05%47.02B11/08 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.191.693+0.05%42.17B10/08 
 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR0P0000.391.685+0.72%42.51B09/08 
 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT0P0000.23.572-0.01%50.45B09/08 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.6.456+0.04%38.51B11/08 
 BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN0P0000.22.545+0.05%38.26B11/08 
 ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE0P0001.14.427+0.05%44.73B11/08 
 BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE0P0000.4.940+0.05%35.6B11/08 
 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ0P0000.27.092+0.05%35.67B11/08 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R0P0000.2.145+0.05%33.32B10/08 

Canada - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.23.219-0.06%47.26B11/08 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.31.286-0.06%47.26B11/08 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.24.497-0.02%47.26B11/08 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.29.573-0.06%47.26B11/08 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.23.156-0.02%47.26B11/08 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.22.736-0.16%38.13B11/08 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.17.802-0.11%38.13B11/08 
 RBC Bond Sr A0P0000.5.985-0.70%23.11B11/08 
 RBC Bond Sr D0P0000.6.029-0.70%23.11B11/08 
 RBC Bond Sr F0P0000.6.183-0.70%23.11B11/08 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.12.851+0.07%21.57B11/08 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12.851+0.07%21.57B11/08 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.12.851+0.07%21.57B11/08 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12.851+0.07%21.57B11/08 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0000.93.150+0.68%20.18B11/08 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0001.72.936+0.73%20.18B11/08 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0000.95.863+0.68%20.18B11/08 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0001.75.060+0.73%20.18B11/08 
 RBC Canadian Dividend Fund Series I0P0000.94.130+0.68%20.18B11/08 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.9.207+0.07%16.72B11/08 

Chi-lê - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B0P0000.4,679.336-0.13%480.03B10/08 
 Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I0P0000.1,413.683-0.01%550.71B10/08 
 Fondo Mutuo BICE Extra G0P0000.1,612.988+0.11%626.85B10/08 
 Fondo Mutuo BICE Extra D0P0000.1,736.191+0.11%626.85B10/08 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI0P0001.1,508.713+0.09%503.68B10/08 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA0P0000.1,842.482+0.09%503.68B10/08 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV0P0000.1,908.379+0.09%503.68B10/08 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU0P0000.4,997.836+0.10%434.79B10/08 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.4,984.265+0.10%434.79B10/08 
 Fondo Mutuo Inversión USA B0P0000.8,611.085+0.46%303.84B10/08 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV0P0000.2,203.070+0.06%316.39B10/08 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP0P0000.1,924.868+0.06%316.39B10/08 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV0P0000.1,678.073+0.06%316.39B10/08 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I0P0000.1,610.043+0.04%308.27B10/08 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A0P0000.2,301.260+0.04%308.27B10/08 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity LP30P0000.4,153.487-3.17%312.02B29/04 
 Fondo Mutuo Deposito XXI B0P0000.3,007.964+0.11%309.36B10/08 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity B0P0000.4,591.259+0.79%284.31B10/08 
 Fondo Mutuo Utilidades B0P0000.3,190.527-0.02%465.42B10/08 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I0P0000.1,635.872+0.08%348.39B10/08 

Cộng Hòa Séc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Conseq Invest Equity Fund ALP6509.295.600-0.07%4.07B22/02 
 Conseq Invest Equity Fund BLP6509.320.614-0.07%4.07B22/02 
 Conseq Invest Equity Fund DLP6511.27.188-0.07%4.07B22/02 

Estonia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Swedbank Russian Equity Fund0P0000.13.880-26.52%14.71M25/02 
 Trigon Baltic Fund C0P0000.19.212+0.51%3.69M10/08 
 Trigon Russia Top Picks Fund A0P0000.8.748-26.16%1.33M25/02 
 Trigon Russia Top Picks Fund C0P0000.22.996-26.17%1.33M25/02 
 Trigon Russia Top Picks Fund D0P0000.10.526-26.16%1.33M25/02 
 Baltic Horizon FundNHCBHF.0.882+0.80%10/08 

Gibraltar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.321+0.18%122.03M11/08 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.1.961+0.11%122.03M11/08 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.400+1.33%122.03M11/08 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.523+0.15%25.05M11/08 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.286+0.09%25.05M11/08 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.575+1.30%25.05M11/08 
 Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference PartLP6823.76.190+0.97%6.24M29/10 

Hà Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D0P0001.122.355+0.58%5.64B10/08 
 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D0P0001.147.111+0.78%5.29B10/08 
 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS0P0001.19.875+0.91%5.57B10/08 
 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 0P0001.13.964-1.80%4.43B10/08 
 Werknemers Pensioen Mixfonds0P0001.90.935-0.58%4.48B09/08 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.61.820+1.28%997.38M11/08 
 Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR 0P0000.68.370+0.59%3.4B10/08 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri0P0001.95.600+0.98%1.73B11/08 
 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo0P0001.85.777+0.15%1.98B10/08 
 Robeco Customized Quant Emerging Market0P0001.163.010-1.78%1.75B10/08 
 ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc0P0000.144.301+1.19%1.68B10/08 
 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D0P0001.102.995+1.42%1.51B10/08 
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.13.650+0.52%1.18B11/08 
 DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution0P0000.188.910+1.25%1.01B10/08 
 DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation0P0000.261.810+1.25%1.01B10/08 
 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F0P0001.11.171+0.62%948.86M10/08 
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.30.850+0.55%927.41M11/08 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe0P0001.24.080+0.84%769.19M11/08 
 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT0P0001.12.747+1.15%971.3M10/08 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.3,557.720+0.95%1.03B10/08 

Hàn Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C10P0000.2,121.790+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce0P0000.2,194.140+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds I0P0000.2,337.790+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds A0P0000.2,221.680+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds CP0P0000.2,214.340+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C40P0000.2,221.650+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C20P0000.2,156.950+2.31%1,999.94B11/08 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C30P0000.2,192.810+2.31%1,999.94B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy0P0000.1,115.540+1.08%1,148.18B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I0P0000.1,120.720+1.08%1,148.18B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C0P0000.1,112.150+1.08%1,148.18B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce0P0000.1,113.010+1.08%1,148.18B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A0P0000.1,113.630+1.08%1,148.18B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W0P0000.1,121.150+1.08%1,148.18B11/08 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP0P0000.1,110.060+1.08%1,148.18B11/08 
 KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala0P0000.918.640+0.36%1,074.49B11/08 
 KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala0P0000.1,044.080+0.36%1,074.49B11/08 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A20P0000.1,273.990+1.69%1,069.21B11/08 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B0P0000.1,270.860+1.69%1,069.21B11/08 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae0P0000.1,268.450+1.69%1,069.21B11/08 

Hi Lạp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALPHA Blue Chips Greek Equity0P0000.10.136+1.64%234.23M10/08 
 Eurobank Global Bond Foreign Bond FundLP6806.4.380+0.08%89.83M10/08 
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.596+0.22%84.49M10/08 
 Piraeus International Balanced Fd of FdsLP6828.4.405+0.57%75.55M10/08 
 ALPHA Aggressive Strategy Greek Equity0P0000.12.987+1.71%63.91M10/08 
 Piraeus Dynamic Companies Domestic EqLP6516.1.306+1.71%48.35M10/08 
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.103+0.01%36.77M10/08 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.13.894-0.00%36.52M10/08 
 3K Domestic Equity Fund Retail ShareLP6805.9.093+1.04%37.52M10/08 
 European Reliance Growth Domestic Equity Fund0P0001.9.262+1.12%20.33M10/08 
 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.966-0.02%21.25M10/08 
 Allianz Aggressive Strategy Domestic Equities MutuLP6516.3.182+1.80%13.52M10/08 
 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S0P0001.5.427+0.29%6.51M10/08 
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.4.647+0.76%4.69M10/08 
 3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 0P0001.10.997+0.95%12.53M10/08 

Hoa Kỳ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX192.87-0.04%514.59B11/08 
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX388.93-0.04%395.58B11/08 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX146.23-0.04%374.87B11/08 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX102.83-0.04%295.05B11/08 
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%226.02B10/08 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%219.54B10/08 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.36+0.29%164.55B11/08 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX356.91-0.04%151.17B11/08 
 Fidelity ContrafundFCNTX14.85-0.27%128.94B11/08 
 Fidelity Contrafund KFCNKX14.90-0.27%128.94B11/08 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX9.88-0.50%121.12B11/08 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX9.88-0.50%112.95B11/08 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX206.10-0.04%110.15B11/08 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX58.88-0.25%112.03B11/08 
 Vanguard Institutional Index IVINIX356.91-0.04%106.03B11/08 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.00-0.50%102.65B11/08 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX74.37-0.19%95.81B11/08 
 American Funds American Balanced AABALX30.06-0.07%95.74B11/08 
 VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A0P0000.33.140-0.36%92.66B11/08 
 Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund AVMRXX1.0000%88.55B11/08 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9.340+0.11%455.75B11/08 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8.310+0.97%39.96B11/08 
 Pictet-Global Megatrend Selection P HKD0P0001.2,726.030+1.38%12.51B11/08 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.12.690+0.24%81.49M11/08 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.8.182+0.25%1.77B11/08 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.12.440-0.24%7.39B11/08 
 Franklin Technology Fund A acc HKD0P0000.44.730-1.45%57.85B11/08 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.22.400-0.27%7.39B11/08 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P-0P0001.1,671.450+2.11%5.49B11/08 
 Schroder International Selection Fund Emerging Asi0P0000.366.381+1.57%5.85B11/08 
 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY0P0000.47,168.000-1.21%45.54B10/08 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10.670+0.47%43.27B10/08 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.5.604-1.86%38.76B10/08 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.5.840-1.86%38.76B10/08 
 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD0P0001.279.100-0.26%4.89B11/08 
 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK0P0001.168.330-0.26%4.89B11/08 
 HSBC Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus-Ha0P0000.20.820-1.79%30.4B10/08 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C IncomeLP6809.94.095+0.04%25.66B10/08 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A AccumulatioLP6809.152.095+0.04%25.66B10/08 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C AccumulatioLP6809.164.801+0.04%25.66B10/08 

Hungary - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.113,176+0.71%4.77B11/08 
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.258,981-1.43%685.88M11/08 
 ESPA Stock Techno VT HUFLP6511.56,339.100+1.71%384.49M11/08 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.134,861+2.56%187.37M11/08 
 ESPA Stock Commodities VT HUFLP6511.65,430.760-0.35%78.15M11/08 
 Pioneer Funds - Russian Equity C HUF ND0P0000.20,054.330+19.80%17.65B25/02 
 ESPA Bond International VTLP6007.25.200-0.43%27.14M11/08 
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7.239-1.58%11/08 
 AEGON Atticus Alfa Derivative0P0000.2.982-0.10%11/08 
 AEGON Russia Equity Fund0P0000.3.329-0.75%11/08 
 Citadella Absolute Return Fund0P0000.2.631+0.42%11/08 
 Concorde Equity Fund0P0000.12.235-0.86%11/08 

Indonesia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Dana Prestasi Plus AccLP6350.33,000.300+1.04%9,456.87B11/08 
 Sucorinvest Equity0P0000.2,886.350+1.38%6,370.1B11/08 
 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara0P0001.1,448.900+1.11%3,443.4B11/08 
 Mandiri Saham AtraktifLP6813.1,442.200+0.22%3,112.37B29/07 
 Schroder Dana Prestasi Acc0P0000.40,301.310+1.21%3,088.18B11/08 
 Schroder Dana Mantap Plus II AccSDMP22,893.350+0.33%2,163.67B11/08 
 Manulife Dana Tetap Utama0P0001.2,159.590+0.43%1,976.26B11/08 
 Ashmore Dana Progresif Nusantara0P0001.1,727.590+1.34%1,832.47B11/08 
 Schroder Dana Campuran Progresif0P0000.1,992.520+0.49%1,837.66B11/08 
 Makara Abadi0P0000.5,739.960+0.16%1,489.16B11/08 
 BNP Paribas Pesona0P0000.26,084.500+1.00%1,292.46B11/08 
 Ashmore Dana Obligasi NusantaraADON1,520.580+0.34%1,116.21B11/08 
 Schroder 90 Plus Equity FundLP6804.2,009.780+1.18%1,022.36B11/08 
 Schroder Dana Kombinasi AccLP6350.4,367.040+0.15%960.43B11/08 
 Schroder Dana Istimewa AccLP6350.6,937.140+2.06%831.14B11/08 
 Mandiri Investa Cerdas Bangsa0P0001.2,432.740+0.73%843.29B11/08 
 Schroder Dana Terpadu II Acc0P0000.4,366.400+0.63%715.19B11/08 
 Mandiri Investa Dana Utama0P0000.2,428.620+0.25%641.74B11/08 
 Batavia Dana Saham Optimal0P0000.3,213.540+1.34%622.18B11/08 
 Pendapatan Tetap Utama0P0000.2,556.950+0.20%383.07B11/08 

Israel - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 More 90/100P0001.126.220+0.10%2.3B11/08 
 Yelin Lapidot 30/700P0001.145.120+0.50%2.15B10/08 
 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd0P0001.107.4+0.13%1.98B11/08 
 Meitav 20/800P0001.133.550+0.29%1.95B11/08 
 Migdal ILS Money Market Fund0P0000.143.700+0.01%1.76B11/08 
 Meitav Bonds + 10%0P0001.120.600+0.20%1.64B11/08 
 More Israel Equities0P0001.278.530+0.68%1.64B11/08 
 Barometer Bonds 15/85LP6503.236.810+0.09%1.58B11/08 
 Altshuler Shaham 90/100P0000.154.060+0.29%1.53B11/08 
 KSM KTF S&P 5000P0001.177.640+0.63%1.46B10/08 
 ISP Asset Management 10/900P0001.125.740+0.20%1.46B11/08 
 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk!0P0000.200.350-0.01%1.42B10/08 
 I.B.I Government Plus A and Above0P0001.110.050+0.09%1.41B11/08 
 Yelin Lapidot 90/10LP6812.142.480+0.15%1.4B11/08 
 Yelin Lapidot EquityLP6503.475.000+1.69%1.39B10/08 
 Yelin Lapidot 20/80LP6813.164.360+0.23%1.39B11/08 
 Migdal Portfolio Plus0P0001.136.070+0.24%1.27B11/08 
 Yelin Lapidot 25/75LP6824.141.340+0.40%1.26B10/08 
 Yelin Lapidot 90\10 Growth !0P0001.124.780+0.15%1.22B11/08 
 Altshuler Shaham Tel Bond0P0000.186.180+0.15%1.16B11/08 

Latvia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ABLV Emerging Markets USD BondLP6510.16.898+0.42%27.91M10/08 
 INVL Baltic Fund0P0000.48.623+0.85%10.45M10/08 
 ABLV Emerging Markets EUR BondLP6510.14.365+0.11%8M10/08 
 INVL Emerging Europe Bond0P0000.37.366+0.36%7.46M10/08 

Liechtenstein - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CAP Japan Equity Fund JPY I0P0000.19,604.000-0.69%6.61B10/08 
 CAP Japan Equity Fund JPY A0P0000.21,553.000-0.69%6.61B10/08 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,753.280+1.85%870.41M10/08 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,511.850+1.85%870.41M10/08 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,573.460+0.56%870.41M10/08 
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.20,395.880+1.02%887.94M08/08 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.4,931.220+0.56%870.41M10/08 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3,773.400+0.55%870.41M10/08 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1,735.380-0.27%761.06M09/08 
 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc0P0000.2,184.980+0.62%781.85M10/08 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1,343.000-0.26%761.06M09/08 
 LGT GIM Balanced (USD) IM0P0000.17,855.030+0.75%746.84M08/08 
 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc0P0000.1,762.360+0.61%781.85M10/08 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD IM0P0000.1,889.760-0.80%564.34M10/08 
 LLB QI Equities Global Passive USD0P0001.2,598.550+1.79%473.89M10/08 
 LGT Select Bond High Yield (USD) IM0P0000.2,445.840+0.45%369.06M10/08 
 Solitaire Global Bond Fund USD0P0001.136.720-0.20%298.13M10/08 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF IM0P0001.1,299.970-0.45%292.56M09/08 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF I10P0000.1,570.700-0.46%292.56M09/08 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF B0P0000.1,560.700-0.46%292.56M09/08 

Lithuania - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CBL Eastern European Bond R Acc USD0P0000.21.710+0.28%28.48M10/08 
 Prudentis Global ValueLP6802.297.607+1.46%23.1M05/11 
 ABLV European Corporate EUR Bond0P0000.11.153+0.22%3.56M10/08 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF 0P0001.6,909.000+0.60%6.07B11/08 
 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h0P0000.5,785.000+0.03%13.96B11/08 
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.3,506.000+0.34%10.03B11/08 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ0P0000.84,616.280+3.10%5.68B11/08 
 AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc0P0000.7,250.000+0.10%16.71B11/08 
 AB FCP I - American Income Portfolio IT JPY Inc0P0000.10,328.000+0.27%16.71B11/08 
 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac0P0001.6,656.000+0.42%6.44B11/08 
 Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF0P0001.5,267.000+1.42%1.07B11/08 
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.177.810-0.47%1,580.16B11/08 
 Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed0P0001.3,909.000+0.64%3.88B11/08 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.171.530-0.29%1,178.74B11/08 
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.119,484+0.64%2.37B11/08 
 Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged)0P0000.5,737.000+0.84%3.83B11/08 
 Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF0P0000.196.410+0.55%852.66B11/08 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.33,940.780+0.47%1.9B11/08 
 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 0P0001.4,533.000+0.76%6.57B11/08 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.1,043.870-0.19%533.54B11/08 
 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU0P0001.7,207.000+0.71%11.62B11/08 
 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF0P0001.6,345.000+0.65%17.91B11/08 
 Pictet Digital I JPY0P0001.60,927.000+1.87%3.29B11/08 

Malaysia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Affin Hwang Aiiman Money Market Fund0P0000.0.5440.00%13.59B10/08 
 CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund0P0000.0.221-0.90%5.12B10/08 
 Public Ittikal Fund0P0000.0.742+0.34%4.75B10/08 
 Public Asia Ittikal Fund0P0000.0.361-1.15%3.46B10/08 
 Principal Islamic Deposit Fund0P0000.1.0110%3.25B11/08 
 CIMB Islamic Asia Pacific Equity FundLP6502.0.593-1.10%3.12B10/08 
 CIMB-Principal Global Titans FundLP6150.0.784+1.27%3.03B10/08 
 Affin Hwang Select Cash Fund0P0000.1.0680%3.04B10/08 
 Public Ittikal Sequel Fund0P0000.0.301-0.07%2.9B10/08 
 RHB Cash Management Fund 10P0000.1.0000%2.85B11/08 
 RHB-OSK Asian Income Fund0P0000.0.547-0.18%2.52B10/08 
 Public Global Select Fund0P0000.0.361+2.24%2.44B10/08 
 Eastspring Investments Islamic Income Fund0P0000.0.5250%2.33B11/08 
 CIMB-Principal Greater China Equity FundLP6505.1.021-0.87%2.32B10/08 
 Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund0P0000.0.421-1.36%2.32B10/08 
 Public Islamic Equity Fund0P0000.0.313-0.13%2.04B10/08 
 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund0P0000.0.427-1.64%1.98B10/08 
 RHB-OSK Islamic Cash Management Fund0P0000.1.0050.00%1.94B11/08 
 Affin Hwang Select Income Fund0P0000.0.674-0.19%1.87B10/08 
 CIMB Islamic DALI Equity Growth0P0000.0.904+1.35%1.65B11/08 

Malta - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1.423+2.43%123.15M10/08 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1.274+2.75%108.01M10/08 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0.500-0.10%61.74M10/08 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0.420-0.12%61.74M10/08 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0.872+0.20%45.71M09/08 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1.001+0.20%45.71M09/08 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0.5200%41.66M10/08 
 APS Income Fund DistributionLP6827.114.895+0.11%74.8M10/08 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.178.253+0.11%74.8M10/08 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1.406+0.39%36.36M09/08 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1.075+0.39%36.36M09/08 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1.399+0.39%36.36M09/08 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1.072+0.38%36.36M09/08 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.85.130+3.62%21.58M10/08 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.124.179+0.62%21.58M10/08 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.119.164+0.61%21.58M10/08 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0.597+0.42%21.38M10/08 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.1.569+1.37%18.24M10/08 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.127.262-0.93%14.11M09/08 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.119.582-0.93%14.11M09/08 

Mauritius - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan India (acc) - USD0P0000.306.360+0.10%639.15M10/08 
 GinsGlobal Global Equity Index Fund Institutional0P0000.18.898+2.25%405.14M10/08 
 Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc0P0001.192.346+0.08%283.3M05/08 
 Indian Entrepreneur Fund Retail BLP6701.4.344-0.11%164.31M11/08 
 Indian Entrepreneur Fund Retail CLP6701.4.707-0.11%164.31M11/08 
 Indian Entrepreneur Fund Retail ALP6701.4.254-0.12%164.31M11/08 
 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD0P0000.28.570+0.32%118.17M10/08 
 Birla Sun Life India AdvantageLP6000.459.740-0.24%113.91M10/08 
 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu0P0001.1.228-0.56%63.58M10/08 
 SBI Resurgent India OppsLP6816.5.7300.00%42.4M10/08 
 UTI India Fund 1986 SharesLP6812.49.920-0.60%30.84M10/08 
 Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 SharLP6811.19.305+0.20%19.34M10/08 
 India Value Investments Ltd £LP6701.6.230-0.16%15.94M10/08 
 UTI India Pharma Fund A AccLP6501.53.860-0.09%12.06M10/08 
 GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional0P0000.22.567+2.28%9.54M10/08 
 Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc0P0000.874.279+0.41%5.6M10/08 
 Life Fund RetailLP6701.2.589-0.04%2.57M11/08 
 Life Fund Institutional BLP6701.2.647-0.04%2.57M11/08 
 GinsGlobal US Property Index Fund institutional0P0001.43.650+1.59%810.5K10/08 
 Kotak India Equity Fund 10P0000.5.960-0.17%10/08 

Mexico - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.9010%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.7330%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.6300%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.7420%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.5340%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.6010%209.31B11/08 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C0P0000.2.3510%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.4800%209.31B11/08 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A0P0000.2.5720%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.5280%209.31B11/08 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B0P0000.2.4740%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.5870%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.4650%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.6460%209.31B11/08 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.6080%209.31B11/08 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F0P0000.13.872+0.02%193.5B11/08 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB0P0001.12.587+0.02%193.5B11/08 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF0P0001.12.779+0.02%193.5B11/08 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P0P0000.16.789+0.02%193.5B11/08 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV0P0000.17.244+0.02%193.5B11/08 

Monaco - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,184.330+0.00%886.45M10/08 
 Monaction Europe0P0001.1,615.510+0.78%24.38M10/08 
 Monaco Convertible Bond Europe0P0001.1,076.120+0.55%23.45M10/08 
 Monaction Emerging Markets0P0001.1,683.430-0.07%19.22M10/08 

Na Uy - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.203.150-0.32%110.68B11/08 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.214.990-0.32%110.68B11/08 
 Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 0P0000.307.100-0.61%10.62B11/08 
 KLP AksjeGlobal Indeks V0P0001.2,129.354+0.20%80.14B10/08 
 KLP AksjeGlobal indeks 1 A0P0000.5,217.001+0.20%80.14B10/08 
 Schroder International Selection Fund Asian Opport0P0001.194.275-0.04%6B11/08 
 DNB Global Indeks0P0000.467.768+0.09%57.45B10/08 
 KLP Obligasjon Global II0P0000.944.848-0.01%55.95B10/08 
 KLP Obligasjon Global I0P0000.957.439-0.01%55.95B10/08 
 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK0P0000.122.570-1.03%4.9B11/08 
 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP NOK0P0000.1,251.930+0.27%4.12B11/08 
 DNB Teknologi0P0000.2,783.373+0.51%38.88B10/08 
 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP NOK0P0000.322.790-0.48%3.4B11/08 
 SKAGEN Global C0P0001.296.632+1.06%33.57B10/08 
 SKAGEN Global A0P0000.296.953+2.37%33.57B10/08 
 SKAGEN Global A0P0000.286.757+1.06%33.57B10/08 
 SKAGEN Global A0P0000.2,975.682+0.94%33.57B10/08 
 SKAGEN Global A0P0000.242.167+0.91%33.57B10/08 
 SKAGEN Global A0P0000.279.187+1.06%33.57B10/08 
 SKAGEN Global A0P0000.2,133.532+1.05%33.57B10/08 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.126.248+0.63%156.56B11/08 
 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.126.222+0.63%156.56B11/08 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.126.411+0.63%156.56B11/08 
 Coronation Balanced Plus Fund P0P0000.128.901+0.83%100.4B11/08 
 Coronation Balanced Plus Fund D0P0000.128.881+0.83%100.4B11/08 
 Coronation Balanced Plus Fund A0P0000.128.626+0.83%100.4B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B80P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B50P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B130P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B10P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B40P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B30P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B20P0000.1.0000%77.55B11/08 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B60P0000.1.0000%77.55B11/08 
 Nedgroup Investments Core Income Funds E0P0000.0.9980%52.09B11/08 
 Nedgroup Investments Core Income Fund A10P0000.0.9980%52.09B11/08 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.13.949+1.02%64.07B11/08 
 Investec Opportunity Fund D0P0000.13.854+1.02%64.07B11/08 
 Investec Opportunity Fund C0P0000.13.919+1.02%64.07B11/08 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.14.017+1.03%64.07B11/08 

Namibia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.2,106.481+0.63%3.4B11/08 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.4.662+0.44%3.37B11/08 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.4.657+0.44%3.37B11/08 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.4.660+0.44%3.37B11/08 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.4.665+0.44%3.37B11/08 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.11.063+0.31%1.24B11/08 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.11.058+0.30%1.24B11/08 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.11.065+0.30%1.24B11/08 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0230%1.04B11/08 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0230%1.04B11/08 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0240%1.04B11/08 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0230%1.04B11/08 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.10.732+0.75%837.83M11/08 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.10.742+0.75%837.83M11/08 
 Sanlam Namibia General Equity Fund C0P0001.10.739+0.75%837.83M11/08 
 Sanlam Namibia General Equity Fund D0P0001.10.748+0.75%837.83M11/08 
 Capricorn International Fund C0P0000.4.076+0.28%612.35M11/08 
 Sanlam Namibia Balanced Fund A0P0000.5.044+0.39%384.28M11/08 
 Sanlam Namibia Balanced Fund B10P0000.5.050+0.39%384.28M11/08 
 Sanlam Namibia Money Market Fund B10P0000.1.0000%376.76M11/08 

New Zealand - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ASB KiwiSaver Scheme's Growth0P0000.2.437+0.93%4.64B29/07 
 ANZ KiwiSaver-Growth0P0000.2.578+0.20%4.2B11/08 
 ASB KiwiSaver Scheme's Conservative0P0000.1.958+0.50%3.34B29/07 
 ANZ KiwiSaver-Balanced0P0000.2.257+0.12%3.2B11/08 
 Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund0P0000.2.845+0.26%3.07B10/08 
 Milford Diversified Income0P0000.1.847+0.15%2.84B11/08 
 ASB KiwiSaver Scheme's Balanced0P0000.2.322+0.78%2.73B29/07 
 ASB KiwiSaver Scheme's Moderate0P0000.2.116+0.64%2.34B29/07 
 Westpac KiwiSaver-Growth Fund0P0000.2.334+0.33%2.37B10/08 
 Westpac KiwiSaver-Balanced Fund0P0000.2.174+0.26%1.91B10/08 
 Milford Balanced0P0000.2.862+0.13%1.64B11/08 
 Generate KiwiSaver Focused Growth Fund0P0001.2.127-0.08%1.63B11/08 
 ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced0P0000.2.080+0.08%1.55B11/08 
 Generate KiwiSaver Growth Fund0P0001.2.040-0.02%1.09B11/08 
 Milford KiwiSaver Balanced0P0000.2.937+0.13%948.96M11/08 
 ASB Investment Funds World Shares Fund0P0000.2.226+1.21%789.61M29/07 
 ASB Investment Funds Moderate Fund0P0000.1.810+0.63%682.55M29/07 
 Milford Dynamic Fund0P0001.2.722+0.87%676.49M11/08 
 OneAnswer KiwiSaver-Balanced0P0000.2.289+0.12%659.4M11/08 
 ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv (Dflt)0P0000.1.973+0.06%651.43M11/08 

Nga - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Sberbank Balanced0P0000.78,885+0.42%28.69B10/08 
 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity0P0000.9,543.790+1.31%18.72B10/08 
 Sberbank Natural Resources0P0000.1,592.400+0.91%16.38B10/08 
 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund0P0000.40,767.180+0.06%9.97B10/08 
 Sberbank High Yield Fixed Income0P0000.4,768.820+0.08%4.76B10/08 

Nhật Bản - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Daiwa Nikkei225 Listed0P0000.28,410.0000%3,549.43B11/08 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd0P0001.11,055.000-1.28%1,611.32B10/08 
 Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month0P0000.2,943.000-0.07%1,071.22B10/08 
 AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U0P0001.10,484.000-1.61%996.85B10/08 
 MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 5000P0001.19,572.000-0.16%980.53B10/08 
 Fidelity US REIT Fund B UnHedged0P0000.3,683.000+0.90%756.46B10/08 
 Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged0P0000.2,742.000+1.18%737.03B10/08 
 GS netWIN Internet Strategy B UnHedged0P0000.22,977.000-1.53%713.61B10/08 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg0P0000.45,675.000-1.28%680.99B10/08 
 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon0P0000.9,848.000-0.09%653.78B10/08 
 AMOne Investment Sommelier0P0000.11,116.000-0.13%639.46B10/08 
 AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed0P0001.24,649.000-1.71%626.58B10/08 
 Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select0P0000.11,514.000+0.14%619.75B10/08 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund C D1M Hdg 0P0001.9,075.000-1.53%539.09B10/08 
 AMOne Shinko US-REIT Open0P0000.2,370.000+1.11%502.66B10/08 
 Nikko Global Prospective Fund0P0001.11,926.000-5.26%502.5B10/08 
 Fidelity US High Yield Fund0P0000.3,231.000+0.03%485.87B10/08 
 Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select0P0000.19,519.000-0.53%473.54B10/08 
 Rakuten Whole US Equity Index Fund0P0001.20,201.000-0.37%453.69B10/08 
 Fidelity Japan Growth Equity Fund0P0000.29,792.000-0.68%452.16B10/08 

Oman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BankMuscat Oryx0P0000.2.775+8.53%48.06M01/08 
 BankMuscat Money Market OMR0P0000.1.258+0.15%44.86M01/08 
 United GCC0P0000.1.450+0.62%10/08 

Pakistan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Golden Arrow Selected Stocks FundLP6501.14.460-0.69%04/02 

Phần Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Evli Euro Liquidity B SEK0P0000.1,061.556+0.02%19.67B10/08 
 Evli Short Corporate Bond B SEK0P0000.1,131.954+0.04%15.48B10/08 
 Ålandsbanken Global Aktie S0P0001.172.220+0.96%14.94B10/08 
 Nordea North American Enhanced tillväxt (SEK)0P0001.206.491+0.76%14.61B11/08 
 Nordea North American Enhanced avkastning (SEK)0P0001.184.940+0.76%14.61B11/08 
 Evli Nordic Corporate Bond B SEK0P0000.1,125.083+0.11%9.66B10/08 
 Evli European High Yield B SEK0P0000.1,531.845-0.05%6.55B10/08 
 Evli European High Yield B NOK0P0001.1,150.211-0.06%6.31B10/08 
 Nordea Norsk Kredittobligasjon I0P0001.1,183.858+0.11%4.21B11/08 
 Nordea Norsk Kredittobligasjon0P0001.1,155.138+0.11%4.21B11/08 
 Nordea Pro Stable Return SEK0P0001.31.857-0.14%3.88B11/08 
 Ålandsbanken Euro Bond SEK0P0001.302.240+0.12%3.25B10/08 
 Nordea SEK Instituutiokorko T EUR0P0000.108.254+0.33%2.97B11/08 
 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR0P0000.115.462+0.33%2.97B11/08 
 Evli European Investment Grade B SEK0P0000.1,180.863+0.13%2.93B10/08 
 Ålandsbanken Premium 50 SEK0P0001.325.520+0.92%2.75B10/08 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.20.600+0.37%2.58B11/08 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.15.051+0.37%2.58B11/08 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR0P0001.18.875+0.37%2.58B11/08 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR0P0001.20.772+0.37%2.58B11/08 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Opcimmo Opcimmo P0P0000.121.709+0.31%8.13B29/07 
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.122.100-0.90%7.81B10/08 
 Carmignac Patrimoine E EUR Acc0P0000.150.290-0.90%7.81B10/08 
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc0P0000.617.770-0.89%7.81B10/08 
 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis0P0000.104.160-0.89%7.81B10/08 
 Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0000.105.450-0.89%7.81B10/08 
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.92.950-0.21%6.04B10/08 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1,689.930-0.21%6.04B10/08 
 Groupama Trésorerie IC0P0000.39,745.330+0.00%6.11B11/08 
 Groupama Trésorerie M0P0000.1,024.180+0.00%6.11B02:59:59 
 Afer-Sfer0P0000.69.930+0.39%4.91B10/08 
 Lazard Convertible Global R0P0000.488.610+0.56%4.43B10/08 
 Lazard Convertible Global PC H-EUR0P0001.1,858.220+1.37%4.43B10/08 
 Lazard Convertible Global A0P0000.1,767.570+0.57%4.43B10/08 
 Groupama Entreprises IC0P0000.2,245.8700.00%4.4B11/08 
 Groupama Entreprises N0P0000.553.380-0.00%4.4B11/08 
 Groupama Entreprises R0P0001.492.7100%4.4B11/08 
 La Française Trésorerie ISR R0P0000.85,150.820+0.00%3.95B11/08 
 Amundi 12 M I0P0000.105,479+0.04%3.62B10/08 
 Amundi 12 M E0P0000.10,279.120+0.04%3.62B10/08 

Philippines - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Metrofund Starter Fund0P0000.1.7190%97.27B10/08 
 BPI Short Term Fund0P0000.156.9800%81.4B11/08 
 BPI Institutional Fund0P0000.264.930+0.02%55.74B11/08 
 ALFM Money Market Fund0P0000.132.440-0.02%60.86B11/08 
 ALFM Peso Bond Fund0P0000.375.530+0.02%41.91B11/08 
 ABF Philippines Bond Index Fund0P0000.247.970+0.04%13.08B10/08 
 Philippine Stock Index Fund0P0000.759.990+3.21%9.51B11/08 
 BPI Premium Bond Fund0P0000.198.500+0.21%6.01B11/08 
 Metro Equity Fund0P0000.2.169+0.45%5.21B10/08 
 BPI Balanced Fund0P0000.165.520+1.70%4.99B11/08 
 ALFM Growth Fund0P0000.210.160+2.87%4.89B11/08 
 BPI Equity Fund0P0000.146.050+3.07%4.38B11/08 
 UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio0P0000.306.018+0.09%1.77B10/08 
 UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio0P0000.522.056-0.00%724.72M10/08 
 Metrofund Peak Earner Fund0P0000.2.090+0.17%2.1B10/08 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.193+0.40%1.18B10/08 
 Metrofund Elite Fund0P0000.2.1160%1.01B10/08 
 BPI Global Philippine Fund0P0000.312.480+0.01%768.45M11/08 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.139.432+0.06%155.75M10/08 
 Filipino Fund Inc0P0000.4.5000%11/08 

Qatar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.2.174-8.66%319.16M30/06 
 QInvest JOHCM Sharia’a FundLP6825.1,384.350-9.18%30/06 

Quần Đảo Cayman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2.654-6.70%1.42B31/07 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.294.500+2.81%647.42M11/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C HKD0P0001.5.234-1.65%599.88M10/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C0P0001.6.973-1.62%599.88M10/08 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.10.460-46.30%374.92M24/02 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.139.040-46.28%374.92M24/02 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.63.650-0.58%165.51M10/08 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.380.830-41.37%150.06M24/02 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.165.470+1.60%138.34M29/07 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.15.630-0.51%132.24M10/08 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.180.350-0.51%132.24M10/08 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.236.600+0.01%96.55M10/08 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.269.740+0.01%96.55M10/08 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,617.897+6.20%77.36M28/07 
 Arava Fund ALP6810.147.170+1.04%74.16M08/08 
 CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A0P0001.107.417+0.66%21.34M10/08 
 SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla0P0000.11.600+0.35%11.5M10/08 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD0P0001.1,325.029-1.80%11.84M31/07 
 AFC Asia Frontier Fund B USD0P0000.1,325.175-1.80%11.84M31/07 
 AFC Asia Frontier Fund A USD0P0000.1,273.922-1.83%11.84M31/07 

Singapore - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 0P0001.1.296-0.88%45.69B10/08 
 United China A-Shares Innovation Fund - Class JPY 0P0001.23,884.656+1.95%19.16B11/08 
 AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc0P0000.9.490+0.21%16.71B11/08 
 AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc0P0000.40.300+0.22%16.71B11/08 
 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 0P0000.1.765-0.06%225.15M11/08 
 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq0P0000.483.229+1.24%13.82B11/08 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zd0P0001.26.000-0.08%13.81B11/08 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Z0P0001.26.690-0.07%13.81B11/08 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0.890+0.23%82.72M11/08 
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac0P0000.19.650+1.60%8.26B11/08 
 Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD0P0001.1.440-0.21%9.01B11/08 
 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-SGD0P0000.1.323-0.23%1.89M11/08 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD SGD P-0P0000.223.630+1.47%5.49B11/08 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.17.496+1.53%5.03B11/08 
 AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc0P0000.209.770-0.55%6.83B11/08 
 AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc0P0000.185.410+0.20%6.63B28/05 
 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc0P0000.72.900+0.14%6.44B28/05 
 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR0P0000.22.832+0.06%5.77B11/08 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD0P0000.7.410-0.27%5.52B11/08 
 Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged)0P0001.2.641+0.76%5.18B11/08 

Slovenia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 NLB Skladi - Visoka tehnologija0P0000.18.534+1.77%187.89M10/08 
 KD GalileoLP6507.12.872+0.69%103.3M10/08 
 KD Prvi izborLP6507.13.496+0.94%94.1M10/08 
 Infond AlfaLP6827.83.520+0.97%71.9M10/08 
 KD BondLP6507.18.229+0.12%41.43M10/08 
 Infond HrastLP6801.39.740+0.61%35.66M10/08 
 KD BalkanLP6507.3.0800%21M10/08 
 Infond GlobalLP6827.12.450+1.14%19.71M10/08 
 KD Surovine in energijaLP6507.6.659+0.77%19.08M10/08 
 NLB Skladi - Zahodni Balkan0P0000.1.995+0.23%8.41M10/08 
 NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi0P0000.27.245+0.67%4.97M10/08 
 KD Latinska AmerikaLP6513.1.445+1.35%2.57M10/08 
 Infond ConsumerLP6827.1.500+4.17%2.82M10/08 

Tây Ban Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.59.980+0.44%1.4B11/08 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.161.320+0.15%13.98B11/08 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.149.850+0.15%13.98B11/08 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.71.130+2.51%10.92B11/08 
 Quality Inversion Moderada FI172242.12.88+0.17%9.11B08/08 
 Santander Select Decidido S FI113605.143.21-0.38%8.96B09/08 
 Santander Select Decidido A FI113605.140.98-0.38%8.96B09/08 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.10.690%7.88B08/08 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15.720-0.13%6.91B11/08 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.196.600+2.13%7.16B11/08 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.129.40+0.26%5.14B08/08 
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.97.127-0.08%4.75B09/08 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.152.310-1.68%4.43B10/08 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.121.190+0.11%4.14B11/08 
 CABK Equilibrio PP0P0000.8.283+0.15%4.08B03/08 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.104.41-0.17%4.07B09/08 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.102.67-0.17%4.07B09/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.7.778-0.01%4.08B09/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.7.623-0.01%4.08B09/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.7.877-0.01%4.08B09/08 

Thái Lan - Các quỹ