Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Ả Rập Saudi - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AlAhli Saudi Riyal Trade0P0000.2.0190%19.16B01/10 
 SAMBA Al Sunbullah0P0000.124.87+0.23%10.3B26/09 
 AlAhli Div SR Trade Fd0P0000.1.450%7.15B01/10 
 Riyad Equity 30P0000.94.16-1.01%2.72B21/09 
 SAMBA Al Raed0P0000.80.13+0.08%2.28B01/10 
 Riyad Commodity Trading0P0000.2,351.82+0.01%2.25B21/09 
 Riyad Equity 20P0000.15.45-1.15%2.09B21/09 
 SAMBA Al Razeen0P0000.31.14+0.05%2.01B01/10 
 AlAhli Saudi Trd Equity0P0000.17.32+0.07%946.63M01/10 
 SAMBA Al Musahem0P0000.202.82-1.85%520.34M26/09 
 Jadwa Murabaha SR0P0000.127.63+0.03%171.23M28/09 
 Riyad Money0P0000.1,801.76+0.01%453.52M21/09 
 Jadwa Saudi Equity0P0000.852.07+1.94%699.31M28/09 
 Riyad American Stock Fund01004123.386-0.68%367.18M20/09 
 Riyad Equity 10P0000.33.33-0.92%313.79M21/09 
 SAMBA Al Ataa Saudi Equity0P0000.19.67+0.43%256.03M01/10 
 Riyad Gulf0P0000.14.08+0.95%232.41M21/09 
 AlAhli GCC Trd Eqty0P0000.1.950%223.82M01/10 
 Alahli GCC Growth and Income0P0000.2.35+0.22%111.48M01/10 
 Riyad Al Shamekh0P0000.30.54-1.46%93.55M21/09 

Ai-Len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mercer Multi-Asset Credit Fund M-2 JPY Hedged0P0001.10,914.100+0.36%423.69B31/08 
 Mercer Multi-Asset Credit Fund M-1 JPY Hedged0P0001.11,211.750+0.34%423.69B31/08 
 Comgest Growth Japan EUR R Acc0P0001.9.920-1.29%308.22B28/09 
 Comgest Growth Japan EUR H Dis0P0001.13.010-0.91%308.22B28/09 
 Comgest Growth Japan JPY Acc0P0000.1,556.000-0.89%308.22B28/09 
 Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR0P0000.279.240-1.19%371.65B29/09 
 SPARX Japan Inst0P0000.35,503.000-0.89%152.93B29/09 
 Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0P0001.12,156.350+0.34%92.09B31/08 
 PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income0P0001.8.0100.00%101.76B29/09 
 PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income0P0000.8.350-0.12%89B29/09 
 PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) 0P0000.9.460-0.11%89B29/09 
 BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu0P0000.161.503+0.04%65.19B29/09 
 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU0P0001.10.506-1.06%33.83B29/09 
 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU0P0001.12.385-0.41%33.83B29/09 
 PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income0P0001.6.7300.00%60.72B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.12.450-0.08%60.72B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.7.620-0.13%60.72B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.8.5500.00%60.72B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.13.7300%60.72B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.14.730-0.07%65.9B29/09 

Ai-xơ-len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.13,794.7600.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.11,714.8200.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.205.640+1.50%21.54K02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.174.280+1.49%21.54K02/11 

Ấn Độ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth0P0000.245.854-0.14%598.1B29/09 
 SBI Equity Hybrid Fund Regular Growth0P0000.225.265-0.15%598.1B29/09 
 SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout0P0000.47.735-0.15%598.1B29/09 
 SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend0P0000.71.942-0.14%598.1B29/09 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth0P0000.3,650.809+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide0P0000.1,172.858+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth0P0000.3,616.608+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen0P0000.1,140.7390.00%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth0P0000.3,646.984+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di0P0000.1,190.925+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D0P0000.1,186.902+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 0P0000.1,200.134+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend0P0000.1,144.0480%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen0P0000.1,245.588+0.02%670.84B02/10 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide0P0000.1,241.360+0.02%670.84B02/10 
 HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout0P0000.1,027.712+0.04%565.47B02/10 
 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment0P0000.1,019.8200.00%565.47B02/10 
 HDFC Liquid Fund Growth0P0000.4,535.402+0.02%565.47B02/10 
 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme0P0000.1,032.447+0.04%565.47B02/10 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option0P0000.4,578.288+0.02%565.47B02/10 

Andorra - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mora Physical Gold Fund 100 Grams0P0000.5,960.920-0.49%9.29M29/09 
 Mora Physical Gold Fund 1Kg FI0P0000.59,609.240-0.49%9.29M29/09 
 Mak Fund Russian Combined0P0000.129.975-0.99%22/09 
 Olymp Fund Atlant0P0000.444.028-1.01%22/09 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y30P0000.4,407.511+0.94%119.95B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.8.8100.00%52.01B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9.170-0.11%52.01B29/09 
 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F0P0000.9,280.724-0.41%19.33B29/09 
 Fundsmith Equity R Inc0P0000.5.50-0.21%18.18M12:00:00 
 Fundsmith Equity T Acc0P0000.6.1479-0.20%3.88B12:00:00 
 Fundsmith Equity T Inc0P0000.5.60-0.20%255.01M12:00:00 
 Fundsmith Equity I Acc0P0000.6.23-0.20%13.88B12:00:00 
 Fundsmith Equity I Inc0P0000.5.60-0.20%4.36B12:00:00 
 Fundsmith Equity R Acc0P0000.5.76-0.21%538.42M12:00:00 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.104.430+0.81%21.25B29/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.60.060+0.81%21.25B29/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.78.730+0.82%21.25B29/09 
 Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg0P0001.88.362-0.43%19.54B29/09 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income0P0001.115.70+0.22%12.43B29/09 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.156.00+0.22%12.43B29/09 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.115.76+0.22%12.43B29/09 
 Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc0P0000.216.62+0.14%13.73B29/09 
 Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc0P0000.180.23+0.14%13.73B29/09 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Bd0P0001.15.460-0.19%16.03B29/09 

Áo - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.131.330+0.15%5.1B02/10 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.120.880+0.16%5.1B02/10 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.91.010+0.15%5.1B02/10 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.5.590-0.18%1.4B29/09 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.10.560-0.19%1.4B29/09 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.10.150-0.20%1.4B29/09 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT0P0000.199.190-0.20%1.41B02/10 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.147.200-0.01%1.06B02/10 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.85.680-0.01%1.06B02/10 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.131.490-0.01%1.06B02/10 
 Raiffeisenfonds-Ertrag T0P0000.153.990-0.09%1.03B02/10 
 Raiffeisenfonds-Ertrag A0P0000.111.520-0.09%1.03B02/10 
 Raiffeisenfonds-Ertrag VT0P0000.170.670-0.09%1.03B02/10 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A0P0000.191.620-0.08%590.94M29/09 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T0P0000.204.570-0.07%590.94M29/09 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT0P0000.220.070-0.07%590.94M29/09 
 Dachfonds Südtirol (R) VT0P0000.181.010-0.53%629.1M02/10 
 Dachfonds Südtirol (I) T0P0000.196.080-0.53%629.1M02/10 
 Portfolio Management SOLIDE T0P0000.144.510-0.27%670.26M29/09 
 Portfolio Management SOLIDE A0P0000.107.470-0.27%670.26M29/09 

Ba Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PKO Obligacji Dlugoterminowych0P0000.208.940-0.04%4.06B27/09 
 PKO Skarbowy0P0000.2,285.120+0.04%3.79B27/09 
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN0P0000.601.630+0.23%1.21B29/09 
 UniKorona Dochodowy Acc0P0000.237.270-0.14%2.77B28/09 
 Aviva Investors Akcyjny0P0000.2,932.240-0.07%3.13B28/09 
 Pekao Spokojna Inwestycja0P0000.14.440+0.07%4.39B28/09 
 Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc0P0000.33.480-0.06%3.31B28/09 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A0P0000.119.050-0.33%2.76B28/09 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B0P0000.119.080-0.33%2.76B28/09 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I0P0000.138.890-0.33%2.76B28/09 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE0P0000.119.000-0.34%2.76B28/09 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A0P0000.170.880-0.32%2.82B28/09 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B0P0000.170.890-0.31%2.82B28/09 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE0P0000.170.620-0.32%2.82B28/09 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I0P0000.182.110-0.31%2.82B28/09 
 Aviva Investors Dluzny0P0000.1,892.580-0.43%2.38B28/09 
 Pekao Konserwatywny0P0000.228.830+0.01%3.13B28/09 
 PZU FIO Gotowkowy A0P0000.87.320-0.17%2.42B28/09 
 PZU FIO Gotowkowy I0P0000.93.630-0.17%2.42B28/09 
 PZU FIO Gotowkowy IKE0P0000.86.940-0.17%2.42B28/09 

Bahrain - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SICO Khaleej Equity0P0000.602.851-0.33%45.58M14/09 
 Al Mal MENA Equity0P0000.12.019-0.63%35.42M20/09 
 SICO Gulf Equity0P0000.161.600+1.73%25.63M13/09 
 NBK Gulf Equity0P0000.2.342-0.40%23.15M21/09 
 NBK Qatar Equity0P0000.1.830-0.56%17.97M21/09 
 SICO Kingdom Equity0P0000.35.351-2.13%9.38M13/09 

Bermuda - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Orbis Global Equity Fund0P0000.301.880-0.50%5.35B29/09 
 Butterfield US Bond B0P0000.10.362-0.19%124.33M20/09 
 Butterfield USD BondLP6000.10.150-0.19%124.33M20/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.181.410-1.20%95.49M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.154.060-1.20%95.49M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.191.160-1.20%95.49M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.181.400-1.20%95.49M28/09 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.110.550+0.14%92.45M28/09 
 Butterfield Select EquityLP6008.20.900-3.11%76.17M21/09 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.15.803-0.19%85.75M22/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.170.690-1.10%56.74M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.147.980-1.10%56.74M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.168.950-1.11%56.74M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.146.630-1.10%56.74M28/09 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.168.950-1.10%56.74M28/09 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20.230-1.12%36.95M21/09 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.31.4080%18.92M20/09 
 Butterfield Bermuda ALP6000.41.400+1.40%14.65M20/09 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.23.6850%12.17M20/09 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.14.740-1.67%5.02M21/09 

Bỉ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri0P0001.100.920-0.19%8.9B28/09 
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist0P0001.112.580-0.19%8.9B28/09 
 Pricos Cap0P0000.463.530-0.03%5.25B28/09 
 Star Fund - capitalisation0P0000.206.170+0.40%4.24B29/09 
 BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR AccLP6505.192.310+0.64%3.71B29/09 
 BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc0P0000.192.310+0.64%3.71B29/09 
 Horizon - Comfort Dynamic Cap0P0001.1,357.750-0.33%3.69B28/09 
 Horizon - Comfort SRI Dynamic Cap0P0001.1,053.060-0.36%2.86B28/09 
 Candriam Sustainable - Medium C Cap0P0000.7.474-0.15%2.36B27/09 
 Argenta Pensioenspaarfonds0P0000.143.780+0.73%2.46B29/09 
 BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra0P0000.71.900-0.21%1.46B28/09 
 DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap0P0000.300.370+0.12%1.81B29/09 
 Belfius Pension Fund High Equities0P0000.153.480+0.52%1.88B29/09 
 DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap0P0000.377.920+0.73%1.65B29/09 
 Belfius Portfolio Global Allocation 50 P0P0001.1,127.450+0.01%1.79B26/09 
 KBC-Life Comfort SRI Dynamic0P0001.1,059.590+0.10%1.55B27/09 
 Sivek - Global Medium Cap0P0000.411.010-0.33%1.37B28/09 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy B0P0000.170.900-0.18%1.18B28/09 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy ALP6813.151.680-0.17%1.18B28/09 
 AG Life Balanced0P0000.106.490-0.20%1.27B29/09 

Bồ Đào Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi0P0000.12.601+0.39%2.4B28/09 
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.7.226-0.11%1.17B28/09 
 CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 0P0000.20.779+0.01%1.18B29/09 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.4.417-0.30%784.9M29/09 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.8.616-0.30%784.9M29/09 
 BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Inve0P0000.13.720-0.03%728.05M27/09 
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5.259+0.12%572.12M29/09 
 Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo0P0000.8.4340%653.96M28/09 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 0P0001.4.984-0.03%464.88M28/09 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.4.421-0.30%443.16M29/09 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM Fundo de Investimen0P0000.7.047-0.30%443.16M29/09 
 BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim0P0000.12.126-0.15%403.73M27/09 
 Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi0P0000.5.499-0.05%349.48M28/09 
 Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá0P0001.4.325-0.09%308.8M28/09 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5.253-0.05%246.61M28/09 
 Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A0P0001.4.846-0.10%322.66M28/09 
 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili0P0001.5.0540%510.49M29/09 
 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili0P0000.5,549.312+0.01%510.49M29/09 
 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 0P0000.5.740+0.11%234.69M29/09 
 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 0P0001.4.904+0.11%234.69M29/09 

Brazil - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.5.867+0.06%161.35B28/09 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.323.089+0.05%90.02B28/09 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.51.898+0.04%106.93B28/09 
 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.19.272+0.05%72.39B28/09 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 0P0000.3.764+0.06%64.43B28/09 
 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.16.529+0.04%61.45B28/09 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.6.043+0.02%60.62B28/09 
 FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA0P0000.22.203+0.05%44.13B28/09 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.5.962-0.05%48.9B28/09 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.6.0230%44.68B28/09 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.222.613+0.05%47.36B28/09 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 0P0000.9.876+0.04%7.57B28/09 
 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT0P0000.27.073+0.07%54.76B28/09 
 BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN0P0000.26.039+0.05%47.29B28/09 
 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ0P0000.31.307+0.05%54.86B28/09 
 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR0P0000.435.744+0.32%39B27/09 
 ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE0P0001.16.532+0.05%42.87B28/09 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.7.234+0.04%23.04B28/09 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R0P0000.2.476+0.05%26.7B28/09 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA0P0000.597.152+0.02%36.16B28/09 

Canada - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.22.062-0.19%47.05B29/09 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.31.101+0.23%47.05B29/09 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.22.898-0.43%47.05B29/09 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.29.369+0.23%47.05B29/09 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.21.623-0.43%47.05B29/09 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.22.069-0.16%34.65B29/09 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.16.248-0.82%34.65B29/09 
 RBC Bond Sr A0P0000.5.570-0.15%21.08B29/09 
 RBC Bond Sr D0P0000.5.609-0.25%21.08B29/09 
 RBC Bond Sr F0P0000.5.749-0.28%21.08B29/09 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12.285-0.14%23.08B29/09 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.12.285-0.14%23.08B29/09 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12.285-0.14%23.08B29/09 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.12.285-0.14%23.08B29/09 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0000.87.586-1.17%18.7B29/09 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0001.64.484-1.83%18.7B29/09 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0000.90.089-1.24%18.7B29/09 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0001.66.327-1.89%18.7B29/09 
 RBC Canadian Dividend Fund Series I0P0000.88.438-1.31%18.7B29/09 
 TD Canadian Core Plus Bond - F0P0000.9.940+0.10%20.65B29/09 

Chi-lê - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fondo Mutuo BICE Extra G0P0000.1,712.176-0.09%345.3B29/09 
 Fondo Mutuo BICE Extra D0P0000.1,832.508-0.09%345.3B29/09 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI0P0001.1,597.409-0.25%574.33B28/09 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA0P0000.1,941.088-0.25%574.33B28/09 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV0P0000.2,026.308-0.25%574.33B28/09 
 Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I0P0000.1,565.753-0.07%422.83B28/09 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU0P0000.5,275.601-0.20%360.55B28/09 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.5,279.210-0.20%360.55B28/09 
 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B0P0000.4,731.842-0.03%262.26B28/09 
 Fondo Mutuo Utilidades B0P0000.3,487.593-0.04%316.52B28/09 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity LP30P0000.4,153.487-3.17%312.02B29/04 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I0P0000.1,721.142-0.19%254.5B28/09 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F0P0000.1,730.954-0.19%254.5B28/09 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV0P0000.2,474.342-0.19%254.5B28/09 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP0P0000.1,994.198-0.20%243.63B28/09 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV0P0000.2,300.616-0.20%243.63B28/09 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV0P0000.1,748.403-0.20%243.63B28/09 
 Fondo Mutuo Deposito XXI B0P0000.3,157.540-0.19%249.34B28/09 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I0P0000.1,713.013-0.16%235.88B28/09 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A0P0000.2,428.933-0.16%235.88B28/09 

Cộng Hòa Séc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Conseq Invest Equity Fund ALP6509.295.600-0.07%4.07B22/02 
 Conseq Invest Equity Fund BLP6509.320.614-0.07%4.07B22/02 
 Conseq Invest Equity Fund DLP6511.27.188-0.07%4.07B22/02 

Estonia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Swedbank Russian Equity Fund0P0000.13.880-26.52%14.71M25/02 
 Trigon Baltic Fund C0P0000.24.425+0.56%4.95M29/09 
 Trigon Russia Top Picks Fund A0P0000.8.748-26.16%1.33M25/02 
 Trigon Russia Top Picks Fund C0P0000.22.996-26.17%1.33M25/02 
 Trigon Russia Top Picks Fund D0P0000.10.526-26.16%1.33M25/02 
 Baltic Horizon FundNHCBHF.0.340+1.19%02/10 

Gibraltar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.255+0.22%133.18M02/10 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.1.954+0.18%133.18M02/10 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.382-0.21%133.18M02/10 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.431-0.08%26.23M02/10 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.240-0.10%26.23M02/10 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.512-0.49%26.23M02/10 
 Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference PartLP6823.76.190+0.97%6.24M29/10 

Hà Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D0P0001.121.092-0.20%7.1B29/09 
 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D0P0001.145.162-0.28%7.41B29/09 
 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS0P0001.19.878-0.41%5.39B29/09 
 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 0P0001.13.038-0.95%4.37B28/09 
 Werknemers Pensioen Mixfonds0P0001.91.482+0.22%5.03B27/09 
 Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR 0P0000.68.010-0.41%3.26B29/09 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri0P0001.93.440-0.41%1.72B02/10 
 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo0P0001.78.076+0.21%4.43B29/09 
 Robeco Customized Quant Emerging Market0P0001.161.870-0.96%1.24B28/09 
 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D0P0001.94.113+0.15%1.53B29/09 
 ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc0P0000.144.837+0.46%1.52B29/09 
 DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution0P0000.195.960+0.58%842.56M29/09 
 DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation0P0000.277.650+0.58%842.56M29/09 
 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F0P0001.8.529+0.48%362.84M29/09 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe0P0001.24.640+0.45%908.01M02/10 
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.12.630+0.40%1.02B02/10 
 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT0P0001.13.007+0.07%862.98M29/09 
 BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc0P0000.106.860+0.26%944.3M02/10 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.3,573.440-0.33%360.62M29/09 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13.020+0.85%712.82M29/09 

Hàn Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C10P0000.2,085.780-1.26%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce0P0000.2,169.710-1.25%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds I0P0000.2,338.010-1.22%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds A0P0000.2,201.840-1.24%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds CP0P0000.2,193.290-1.24%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C40P0000.2,201.800-1.24%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C20P0000.2,126.400-1.25%2,012.14B27/09 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C30P0000.2,168.100-1.25%2,012.14B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I0P0000.1,149.990+0.28%1,105.4B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C0P0000.1,139.600+0.26%1,105.4B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce0P0000.1,141.310+0.27%1,105.4B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A0P0000.1,141.430+0.27%1,105.4B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W0P0000.1,150.440+0.28%1,105.4B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP0P0000.1,137.480+0.27%1,105.4B27/09 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy0P0000.1,143.830+0.27%1,105.4B27/09 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A20P0000.1,261.070-0.02%973.7B27/09 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B0P0000.1,257.980-0.02%973.7B27/09 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae0P0000.1,255.410-0.02%973.7B27/09 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW0P0000.1,257.530-0.02%973.7B27/09 
 KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala0P0000.1,018.690+0.37%933.67B27/09 

Hi Lạp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALPHA Blue Chips Greek Equity0P0000.13.921+1.18%326.03M29/09 
 Eurobank Global Bond Foreign Bond FundLP6806.4.198+0.16%79.04M29/09 
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.617+0.42%51.5M29/09 
 Piraeus International Balanced Fd of FdsLP6828.4.254+0.17%58M29/09 
 ALPHA Aggressive Strategy Greek Equity0P0000.17.746+1.30%79.18M29/09 
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.278+0.01%31.68M29/09 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14.055+0.03%33.44M29/09 
 Piraeus Dynamic Companies Domestic EqLP6516.1.790+1.24%50.38M29/09 
 3K Domestic Equity Fund Retail ShareLP6805.12.366+0.84%48.26M29/09 
 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.366-0.42%4.06M29/09 
 European Reliance Growth Domestic Equity Fund0P0001.12.685+1.14%23.76M29/09 
 Allianz Aggressive Strategy Domestic Equities MutuLP6516.4.714+1.38%15.32M29/09 
 3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 0P0001.14.759+0.66%20.83M29/09 
 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S0P0001.5.765+0.10%7.16M29/09 
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.5.663+0.86%4.71M29/09 

Hoa Kỳ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX193.98-0.26%580.18B29/09 
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX395.59-0.27%431.59B29/09 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX149.36-0.27%432.52B29/09 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX103.41-0.25%321.23B29/09 
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%256.31B29/09 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%218.3B29/09 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17.18-0.12%173.96B29/09 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX357.90-0.27%147.55B29/09 
 Fidelity ContrafundFCNTX14.90-0.47%128.94B29/09 
 Fidelity Contrafund KFCNKX14.96-0.47%128.94B29/09 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX9.070%126.83B29/09 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX209.67-0.27%136.17B29/09 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX9.070%128.22B29/09 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX59.41-0.27%110.64B29/09 
 Vanguard Institutional Index IVINIX357.91-0.27%107.85B29/09 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX9.180.00%96.53B29/09 
 Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund AVMRXX1.0000%109.69B29/09 
 American Funds American Balanced AABALX29.54-0.30%91.31B29/09 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX68.05-0.25%91.89B29/09 
 VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A0P0000.33.840-0.18%74.55B29/09 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.8.7100.00%516.81B29/09 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7.453+0.94%42.33B29/09 
 Pictet-Global Megatrend Selection P HKD0P0001.2,597.980+1.68%11.33B29/09 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.12.280+0.24%57.27M29/09 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7.485+0.27%1.17B29/09 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.11.570-0.26%6.77B29/09 
 Franklin Technology Fund A acc HKD0P0000.45.590+0.60%433.08M29/09 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.21.840-0.23%6.77B29/09 
 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY0P0000.51,066.000-1.09%55.38B28/09 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P-0P0001.1,447.460-0.81%3.84B28/09 
 Schroder International Selection Fund Emerging Asi0P0000.332.587+1.73%5.16B29/09 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.9.560+0.21%35.42B28/09 
 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD0P0001.288.480-0.50%5.25B29/09 
 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK0P0001.163.890-0.91%5.25B29/09 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.5.014-1.12%36.65B28/09 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.5.236-1.12%36.65B28/09 
 HSBC Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus-Ha0P0000.19.140-1.14%29.28B28/09 
 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-HKD0P0000.9.707+0.54%76.9M29/09 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A AccumulatioLP6809.142.914-0.04%17.86B28/09 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C AccumulatioLP6809.156.131-0.04%17.86B28/09 

Hungary - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Pioneer Funds - Russian Equity C HUF ND0P0000.20,054.330+19.80%17.65B25/02 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.108,320-1.31%5.01B29/09 
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.222,223-0.88%761.05M29/09 
 ESPA Stock Techno VT HUFLP6511.61,158.370+0.55%417.69M29/09 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.113,477+0.17%152.78M29/09 
 ESPA Stock Commodities VT HUFLP6511.69,116.230+0.34%68.86M29/09 
 ESPA Bond International VTLP6007.22.010-0.45%20.4M29/09 
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7.239-1.58%28/09 
 AEGON Atticus Alfa Derivative0P0000.2.982-0.10%28/09 
 AEGON Russia Equity Fund0P0000.3.329-0.75%28/09 
 Citadella Absolute Return Fund0P0000.2.631+0.42%28/09 
 Concorde Equity Fund0P0000.12.235-0.86%28/09 

Indonesia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Dana Prestasi Plus AccLP6350.34,783.300-0.14%6,769.85B29/09 
 Sucorinvest Equity0P0000.2,776.430+0.31%6,370.1B02/10 
 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara0P0001.1,429.250+0.27%3,443.4B02/10 
 Schroder Dana Prestasi Acc0P0000.42,973.230-0.06%2,792.11B29/09 
 Schroder Dana Mantap Plus II AccSDMP22,855.240-0.10%2,780.9B29/09 
 Manulife Dana Tetap Utama0P0001.2,276.280-0.05%1,976.26B02/10 
 Ashmore Dana Progresif Nusantara0P0001.1,729.340-0.19%1,832.47B02/10 
 Schroder Dana Campuran Progresif0P0000.2,241.830+0.25%119.58B30/08 
 Makara Abadi0P0000.5,919.750-0.38%1,489.16B02/10 
 BNP Paribas Pesona0P0000.27,019.040-0.00%1,292.46B29/09 
 Ashmore Dana Obligasi NusantaraADON1,504.740-0.43%1,116.21B02/10 
 Schroder Dana Kombinasi AccLP6350.4,561.360+0.07%680.96B29/09 
 Schroder 90 Plus Equity FundLP6804.2,094.140-0.24%787.03B29/09 
 Mandiri Investa Cerdas Bangsa0P0001.2,497.750-0.03%843.29B29/09 
 Schroder Dana Istimewa AccLP6350.6,878.070-0.12%682.31B29/09 
 Schroder Dana Terpadu II Acc0P0000.4,711.910-0.14%914.28B29/09 
 Mandiri Investa Dana Utama0P0000.2,389.710-0.04%641.74B29/09 
 Batavia Dana Saham Optimal0P0000.3,238.580-0.05%622.18B29/09 
 Pendapatan Tetap Utama0P0000.2,578.840-0.06%383.07B02/10 
 BNP Paribas Solaris0P0000.1,965.460-0.75%348.47B29/09 

Israel - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 More 90/100P0001.127.680+0.28%2.13B01/10 
 More Money Market0P0001.105.530+0.03%3.93B01/10 
 Yelin Lapidot 30/700P0001.143.260-0.01%1.63B28/09 
 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd0P0001.107.4+0.28%1.15B01/10 
 Migdal ILS Money Market Fund0P0000.149.390+0.03%4.53B01/10 
 Meitav 20/800P0001.133.180+0.38%1.35B01/10 
 Barometer Bonds 15/85LP6503.236.620+0.41%1.5B01/10 
 More Israel Equities0P0001.259.190+0.85%1.38B01/10 
 Meitav Bonds + 10%0P0001.121.440+0.27%1.2B01/10 
 KSM KTF S&P 5000P0001.217.660+0.47%2.59B28/09 
 Yelin Lapidot EquityLP6503.399.250+0.12%1.03B28/09 
 Yelin Lapidot 20/80LP6813.163.180+0.38%1.17B01/10 
 Yelin Lapidot 90/10LP6812.142.670+0.30%1.12B01/10 
 I.B.I Government Plus A and Above0P0001.109.800+0.20%1.08B01/10 
 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk!0P0000.199.170-0.02%590.48M28/09 
 Harel Shekel Money Market0P0001.104.970+0.03%2.53B01/10 
 ISP Asset Management 10/900P0001.121.240+0.36%407.45M01/10 
 Yelin Lapidot 25/75LP6824.139.240-0.04%1.06B28/09 
 Altshuler Shaham 90/100P0000.152.050+0.30%759.56M01/10 
 Migdal Portfolio Plus0P0001.136.020+0.39%914.83M01/10 

Latvia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ABLV Emerging Markets USD BondLP6510.17.232-0.08%56.17M28/09 
 INVL Baltic Fund0P0000.52.639+0.26%11.09M29/09 
 ABLV Emerging Markets EUR BondLP6510.15.001-0.23%9.35M28/09 
 INVL Emerging Europe Bond0P0000.38.841-0.33%8.2M29/09 

Liechtenstein - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CAP Japan Equity Fund JPY I0P0000.21,624.000-2.34%7.16B28/09 
 CAP Japan Equity Fund JPY A0P0000.23,643.000-2.35%7.16B28/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,623.510+0.26%706.71M29/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,369.350+0.25%706.71M29/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.4,632.980+0.06%706.71M29/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,361.120+0.06%706.71M29/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3,481.650+0.05%706.71M29/09 
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.20,511.970-0.46%835.48M31/05 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD IM0P0000.1,618.790-1.16%731.34M13/10 
 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc0P0000.2,151.010-1.09%663.25M27/09 
 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc0P0000.1,714.820-1.11%663.25M27/09 
 LGT GIM Balanced (USD) IM0P0000.17,826.280-0.30%699.08M31/05 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1,273.750+0.01%538.09M28/09 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1,629.870+0.00%538.09M28/09 
 LGT Select Bond High Yield (USD) IM0P0000.2,283.000-0.10%404.44M13/10 
 Solitaire Global Bond Fund USD0P0001.146.950-0.25%315.26M28/09 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF IM0P0001.1,261.060-0.31%195.96M31/05 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF I10P0000.1,491.680+0.05%195.96M28/09 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF B0P0000.1,473.620+0.05%195.96M28/09 
 LLB Wandelanleihen H EUR0P0000.120.860+0.13%266.04M29/09 

Lithuania - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Prudentis Global ValueLP6802.240.230+8.29%1.67M27/12 
 ABLV European Corporate EUR Bond0P0000.11.219+0.02%3.25M02/01 
 CBL Eastern European Bond R Acc USD0P0000.23.690+0.13%30.02M29/09 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.158.120-0.55%175.5M29/09 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.154.770-0.37%230.93M29/09 
 Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF0P0000.172.110-0.34%366.12M29/09 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.1,049.640+0.37%2.77B29/09 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.838.090+0.54%247.78K29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD0P0000.19.480-0.51%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR0P0000.8.690-0.80%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY0P0000.1,674.000-0.53%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR0P0000.161.250-0.78%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD0P0000.184.460-0.50%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD0P0000.205.390-0.50%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD0P0000.11.190-0.53%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR0P0000.11.840-0.75%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (0P0001.175.680-0.58%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (0P0001.150.660-0.58%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD0P0000.19.900-0.50%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD0P0000.37.480-0.50%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD0P0000.15.000-0.46%289.42B29/09 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD0P0000.21.730-0.50%289.42B29/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.21.930+0.60%379.59B29/09 

Malaysia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Affin Hwang Aiiman Money Market Fund0P0000.0.5620%16.79B29/09 
 CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund0P0000.0.2110%3.64B29/09 
 Public Ittikal Fund0P0000.0.744-0.42%4.38B29/09 
 Principal Islamic Deposit Fund0P0000.1.0500%3.25B29/09 
 Affin Hwang Select Cash Fund0P0000.1.1020%3.1B29/09 
 Public Asia Ittikal Fund0P0000.0.361+0.39%3.98B27/09 
 CIMB-Principal Global Titans FundLP6150.0.8310%5.72M29/09 
 CIMB Islamic Asia Pacific Equity FundLP6502.0.589-0.17%3.44B29/09 
 RHB Cash Management Fund 10P0000.1.0000%2.85B02/10 
 Public Ittikal Sequel Fund0P0000.0.312-0.19%2.92B29/09 
 RHB-OSK Asian Income Fund0P0000.0.511+0.24%2.52B29/09 
 CIMB-Principal Greater China Equity FundLP6505.0.946+0.68%179.95M29/09 
 Public Global Select Fund0P0000.0.379+0.37%3.08B29/09 
 Eastspring Investments Islamic Income Fund0P0000.0.5410%2.36B02/10 
 Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund0P0000.0.465+0.45%2.85B27/09 
 Public Islamic Equity Fund0P0000.0.313-0.41%1.92B29/09 
 RHB-OSK Islamic Cash Management Fund0P0000.1.0410%1.94B02/10 
 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund0P0000.0.412+0.39%2.22B27/09 
 Affin Hwang Select Income Fund0P0000.0.633+0.22%1.5B29/09 
 CIMB Islamic DALI Equity Growth0P0000.0.9110%1.5B29/09 

Malta - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1.432+0.38%123.15M29/09 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1.294+0.35%108.01M29/09 
 APS Income Fund DistributionLP6827.107.585-0.11%62.27M28/09 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.171.494-0.11%62.27M28/09 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0.4830%59.26M29/09 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0.3910%59.26M29/09 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0.802-0.61%45.68M26/09 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.0.949-0.61%45.68M26/09 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0.499+0.22%39.93M29/09 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1.345-0.99%35.37M26/09 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1.002-0.98%35.37M26/09 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1.337-0.98%35.37M26/09 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.0.998-0.98%35.37M26/09 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0.5890%21.69M29/09 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.133.155-0.41%24.43M28/09 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.126.596-0.41%24.43M28/09 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.93.784+0.15%24.43M28/09 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.142.995+0.03%16.79M27/09 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.132.116+0.03%16.79M27/09 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1.101-2.49%13.42M26/09 

Mauritius - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan India (acc) - USD0P0000.314.260-1.05%653.74M28/09 
 GinsGlobal Global Equity Index Fund Institutional0P0000.19.429-0.10%286.36M29/09 
 Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc0P0001.198.408-1.36%283.3M29/09 
 Indian Entrepreneur Fund Retail BLP6701.4.442-1.02%183.36M28/09 
 Indian Entrepreneur Fund Retail CLP6701.4.869-1.02%183.36M28/09 
 Indian Entrepreneur Fund Retail ALP6701.4.338-1.03%183.36M28/09 
 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD0P0000.30.090-0.56%125.9M28/09 
 Birla Sun Life India AdvantageLP6000.487.280-0.96%113.91M28/09 
 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu0P0001.1.149-0.27%49.48M28/09 
 SBI Resurgent India OppsLP6816.7.140-0.14%52.35M28/09 
 UTI India Fund 1986 SharesLP6812.50.120+0.28%28.48M22/09 
 Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 SharLP6811.21.566+0.85%18.5M29/09 
 India Value Investments Ltd £LP6701.5.850+0.17%15.94M28/09 
 UTI India Pharma Fund A AccLP6501.62.770-1.69%13.31M25/09 
 GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional0P0000.23.023-0.25%8.87M29/09 
 Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc0P0000.961.246-1.10%6.05M28/09 
 Life Fund RetailLP6701.1.490-0.13%45.96K11/08 
 Life Fund Institutional BLP6701.0.000-99.98%45.96K23/06 
 GinsGlobal US Property Index Fund institutional0P0001.35.967+0.25%416.88K29/09 
 Kotak India Equity Fund 10P0000.6.270-0.95%5.61M28/09 

Mexico - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.9310%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3.269+0.03%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3.0730%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.9460%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.3.0960%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.8270%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.9270%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.7840%307.88B29/09 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C0P0000.2.6190%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.8280%307.88B29/09 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A0P0000.2.8860%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.9170%307.88B29/09 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B0P0000.2.7660%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.7460%307.88B29/09 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.9840%307.88B29/09 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB0P0001.14.119+0.03%273.45B29/09 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF0P0001.14.386+0.03%273.45B29/09 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P0P0000.18.594+0.03%273.45B29/09 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV0P0000.19.161+0.03%273.45B29/09 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN0P0000.20.438+0.03%273.45B29/09 

Monaco - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,367.950-0.01%618.28M28/09 
 Monaction Europe0P0001.1,744.060+0.53%17.08M28/09 
 Monaco Convertible Bond Europe0P0001.1,021.070+0.11%18.88M28/09 
 Monaction Emerging Markets0P0001.1,716.230-0.27%12.32M28/09 

Na Uy - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.193.520+0.22%135.88B29/09 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.205.610+0.22%135.88B29/09 
 KLP AksjeGlobal indeks 1 A0P0000.6,074.302-1.05%100B29/09 
 KLP AksjeGlobal Indeks V0P0001.2,477.415-1.05%100B29/09 
 DNB Global Indeks0P0000.543.424-1.02%69.61B29/09 
 DNB Teknologi0P0000.3,428.865-0.30%48.91B29/09 
 Pensjonsprofil 800P0000.306.446+0.03%38.6B28/09 
 SKAGEN Global A0P0000.273.321-0.24%36.92B29/09 
 SKAGEN Global A0P0000.289.378-0.01%36.92B29/09 
 SKAGEN Global A0P0000.3,143.871-0.80%36.92B29/09 
 SKAGEN Global A0P0000.264.725-0.20%36.92B29/09 
 SKAGEN Global C0P0001.273.619+0.59%36.92B17/11 
 SKAGEN Global A0P0000.2,038.152-0.25%36.92B29/09 
 SKAGEN Global A0P0000.3,079.231-0.94%36.92B29/09 
 SKAGEN Global B0P0001.277.668-0.24%36.92B29/09 
 SKAGEN Global B0P0001.240.850-0.08%36.92B29/09 
 SKAGEN Global B0P0001.3,128.212-0.94%36.92B29/09 
 SKAGEN Global C0P0001.277.419+0.05%36.92B17/11 
 SKAGEN Global C0P0001.3,055.538+1.17%36.92B17/11 
 SKAGEN Global C0P0001.243.283+0.28%36.92B17/11 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.140.856-0.11%176.5B29/09 
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.140.915-0.11%176.5B29/09 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.141.303-0.10%176.5B29/09 
 Coronation Balanced Plus Fund D0P0000.134.326+0.02%103.57B29/09 
 Coronation Balanced Plus Fund A0P0000.134.013+0.02%103.57B29/09 
 Coronation Balanced Plus Fund P0P0000.134.375+0.02%103.57B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B30P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B20P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B60P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B80P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B50P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B130P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B10P0000.1.0000%67.79B29/09 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B40P0000.1.0000%67.79B29/09 
 Nedgroup Investments Core Income Funds E0P0000.1.0050%52.22B29/09 
 Investec Opportunity Fund C0P0000.14.971-0.16%71.11B29/09 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.15.152-0.15%71.11B29/09 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.15.243-0.15%71.11B29/09 
 Investec Opportunity Fund B0P0000.15.064-0.15%71.11B29/09 
 Investec Opportunity Fund A0P0000.15.064-0.15%71.11B29/09 

Namibia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.2,420.095-0.05%4.29B29/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.4.868+0.38%2.64B29/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.4.858+0.38%2.64B29/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.4.864+0.38%2.64B29/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.4.875+0.38%2.64B29/09 
 Capricorn High Yield Fund C0P0001.1.0610%3.53B02/10 
 Capricorn High Yield Fund B0P0000.1.0610%3.53B02/10 
 Capricorn High Yield Fund A0P0000.1.060+0.09%3.53B02/10 
 Capricorn Enhanced Cash Fund C0P0000.1.0070%3.37B02/10 
 Capricorn Enhanced Cash Fund A0P0000.1.0080%3.37B02/10 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.11.013+0.20%1.14B29/09 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.11.023+0.20%1.14B29/09 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.11.023+0.20%1.14B29/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0400%812.81M29/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0390%812.81M29/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0390%812.81M29/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0390%812.81M29/09 
 Capricorn Bond Fund C0P0000.1.052+0.26%1.1B02/10 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.11.240+1.03%744.4M29/09 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.11.264+1.03%744.4M29/09 

New Zealand - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ASB KiwiSaver Scheme's Growth0P0000.2.609+0.07%5.36B31/08 
 ANZ KiwiSaver-Growth0P0000.2.533+0.06%4.45B30/09 
 ASB KiwiSaver Scheme's Conservative0P0000.1.985+0.14%3.33B31/08 
 ANZ KiwiSaver-Balanced0P0000.2.2030%3.24B30/09 
 Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund0P0000.2.855-0.13%3.28B28/09 
 Milford Diversified Income0P0000.1.790-0.09%2.68B29/09 
 ASB KiwiSaver Scheme's Balanced0P0000.2.445+0.09%3.12B31/08 
 Westpac KiwiSaver-Growth Fund0P0000.2.3350%2.7B29/09 
 ASB KiwiSaver Scheme's Moderate0P0000.2.183+0.12%2.47B31/08 
 Westpac KiwiSaver-Balanced Fund0P0000.2.1700%1.95B29/09 
 Generate KiwiSaver Focused Growth Fund0P0001.2.276-0.18%2.16B29/09 
 Milford Balanced0P0000.2.950-0.04%1.59B29/09 
 ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced0P0000.2.032-0.01%1.54B30/09 
 Generate KiwiSaver Growth Fund0P0001.2.139-0.07%1.32B29/09 
 Milford KiwiSaver Balanced0P0000.3.022-0.15%1.17B29/09 
 ASB Investment Funds World Shares Fund0P0000.2.4520%592.78M31/08 
 BNZ KiwiSaver Balanced Fund0P0001.1.813-0.09%773.1M27/09 
 BNZ KiwiSaver Moderate Fund0P0001.1.615-0.09%724M27/09 
 Milford Dynamic Fund0P0001.2.944+0.45%652.86M29/09 
 ASB Investment Funds Moderate Fund0P0000.1.845+0.12%637.95M31/08 

Nga - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Sberbank Balanced0P0000.114,362+1.21%25.42B28/09 
 Sberbank Natural Resources0P0000.2,415.660+1.46%17.05B28/09 

Nhật Bản - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Daiwa Nikkei225 Listed0P0000.32,780.000-0.33%4,029.32B02/10 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd0P0001.11,257.000+0.01%2,012.04B02/10 
 MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 5000P0001.22,911.000-0.13%2,608.48B02/10 
 Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month0P0000.2,471.000-0.28%956.26B02/10 
 AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U0P0001.12,935.000+0.48%921.26B02/10 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg0P0000.52,843.000+0.01%830.22B02/10 
 Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged0P0000.2,162.000+0.51%710.83B02/10 
 Fidelity US REIT Fund B UnHedged0P0000.2,950.000+0.37%673.03B02/10 
 GS netWIN Internet Strategy B UnHedged0P0000.25,641.000+0.48%803.42B02/10 
 Rakuten Whole US Equity Index Fund0P0001.23,379.000-0.15%1,092.32B02/10 
 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon0P0000.9,199.000-0.31%381.77B02/10 
 MUKAM eMAXIS Slim All World Equity All Country0P0001.19,832.000+0.10%1,467.71B02/10 
 SBI Vanguard S&P 500 Index Fund0P0001.20,979.000-0.10%1,099.12B02/10 
 AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed0P0001.29,549.000+0.62%577.15B02/10 
 Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select0P0000.11,003.000-0.08%656.15B02/10 
 AMOne Investment Sommelier0P0000.10,240.000+0.01%450.97B02/10 
 Fidelity US High Yield Fund0P0000.3,357.000+0.30%642.96B02/10 
 Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select0P0000.23,895.000-0.62%613.58B02/10 
 AMOne Shinko US-REIT Open0P0000.1,738.000+0.52%428.93B02/10 
 Fidelity Japan Growth Equity Fund0P0000.33,574.000-0.55%495.85B02/10 

Oman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BankMuscat Money Market OMR0P0000.1.320+0.18%60.42M01/10 
 BankMuscat Oryx0P0000.2.863+0.63%54.68M01/10 
 United GCC0P0000.1.4810%30/09 

Pakistan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Golden Arrow Selected Stocks FundLP6501.14.460-0.69%04/02 

Phần Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Evli Euro Liquidity B SEK0P0000.1,099.156+0.05%22.37B29/09 
 Nordea North American Enhanced tillväxt (SEK)0P0001.234.749+0.29%19.08B29/09 
 Nordea North American Enhanced avkastning (SEK)0P0001.206.212+0.29%19.08B29/09 
 Evli Short Corporate Bond B SEK0P0000.1,164.841+0.23%18.66B29/09 
 Ålandsbanken Global Aktie S0P0001.175.370-0.28%16.4B29/09 
 Evli Nordic Corporate Bond B SEK0P0000.1,166.863+0.20%10.79B29/09 
 Evli European High Yield B SEK0P0000.1,605.761+0.26%7.43B29/09 
 Evli European High Yield B NOK0P0001.1,213.158+0.23%7.22B29/09 
 Nordea Norsk Kredittobligasjon I0P0001.1,195.462+0.21%2.76B29/09 
 Nordea Norsk Kredittobligasjon0P0001.1,163.154+0.21%2.76B29/09 
 Nordea Pro Stable Return SEK0P0001.36.121-0.04%3.82B29/09 
 Evli European Investment Grade B SEK0P0000.1,142.377+0.54%5.17B29/09 
 Ålandsbanken Euro Bond SEK0P0001.305.770+0.27%3.12B29/09 
 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR0P0000.106.946+0.61%2.55B29/09 
 Nordea SEK Instituutiokorko T EUR0P0000.99.771+0.61%2.55B29/09 
 Ålandsbanken Premium 50 SEK0P0001.338.360+0.07%2.89B29/09 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR0P0001.18.089+0.57%2.54B29/09 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR0P0001.20.006+0.57%2.54B29/09 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.19.818+0.57%2.54B29/09 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.14.408+0.57%2.54B29/09 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Amundi Euro Liquidity SRI IC C0P0000.236,487.891+0.03%7.87B01/10 
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc0P0000.633.660+0.15%6.7B29/09 
 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis0P0000.105.210+0.15%6.7B29/09 
 Carmignac Patrimoine E EUR Acc0P0000.153.440+0.16%6.7B29/09 
 Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0000.106.130+0.14%6.7B29/09 
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.128.030+0.16%6.7B29/09 
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.93.510+0.29%4.69B29/09 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1,731.130+0.29%4.69B29/09 
 Groupama Trֳ©sorerie R0P0001.506.620+0.03%5.36B01/10 
 Groupama Trésorerie IC0P0000.40,816.510+0.03%5.36B01/10 
 Groupama Trésorerie M0P0000.1,051.780+0.03%5.36B01/10 
 Afer-Sfer0P0000.71.690+0.18%4.83B28/09 
 Groupama Entreprises IC0P0000.2,307.230+0.03%5.57B01/10 
 Groupama Entreprises R0P0001.505.960+0.03%5.57B01/10 
 Groupama Entreprises N0P0000.567.650+0.03%5.57B01/10 
 Lazard Convertible Global R0P0000.466.870-0.20%3.56B29/09 
 Lazard Convertible Global PC H-EUR0P0001.1,798.630-0.03%3.56B29/09 
 Lazard Convertible Global A0P0000.1,701.570-0.20%3.56B29/09 
 Amundi 12 M I0P0000.109,174+0.09%2.85B29/09 
 Amundi 12 M E0P0000.10,615.600+0.09%2.85B29/09 

Philippines - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Metrofund Starter Fund0P0000.1.7960%67.46B29/09 
 BPI Short Term Fund0P0000.163.220+0.02%55.23B02/10 
 ALFM Money Market Fund0P0000.135.730+0.03%29.03B02/10 
 BPI Institutional Fund0P0000.276.070+0.03%32.24B02/10 
 ALFM Peso Bond Fund0P0000.386.650+0.02%37.71B02/10 
 ABF Philippines Bond Index Fund0P0000.255.320+0.08%15.54B29/09 
 Philippine Stock Index Fund0P0000.731.610-0.27%8.2B02/10 
 BPI Premium Bond Fund0P0000.200.870-0.07%4.35B02/10 
 Metro Equity Fund0P0000.2.143-0.91%4.86B29/09 
 BPI Balanced Fund0P0000.163.320-0.14%4.73B02/10 
 ALFM Growth Fund0P0000.204.610-0.26%4.31B02/10 
 BPI Equity Fund0P0000.140.290-0.31%3.9B02/10 
 UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio0P0000.314.542+0.06%1.69B29/09 
 UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio0P0000.519.002-1.11%701.42M29/09 
 Metrofund Peak Earner Fund0P0000.2.127-0.01%1.52B29/09 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.190-0.40%1.08B29/09 
 Metrofund Elite Fund0P0000.2.1620%712.45M29/09 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.141.570-0.52%151.5M29/09 
 BPI Global Philippine Fund0P0000.324.210+0.03%599.14M02/10 
 Filipino Fund Inc0P0000.3.9300.00%02/10 

Qatar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.2.561-0.39%385.92M31/08 
 QInvest JOHCM Sharia’a FundLP6825.1,384.350-9.18%21/07 

Quần Đảo Cayman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2.631-2.40%1.42B31/08 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.261.410-0.73%484.8M28/09 
 China Hong Kong Equity Oppos C HKD0P0001.4.339-2.08%4.18B18/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C0P0001.5.793-2.10%536.16M18/08 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.10.460-46.30%374.92M24/02 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.139.040-46.28%374.92M24/02 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.380.830-41.37%150.06M24/02 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.167.450-0.75%140.32M31/08 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.51.960-0.76%124.62M28/09 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.14.380+1.84%99.65M04/09 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.153.220-0.75%99.65M28/09 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.224.010-0.16%85.72M28/09 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.256.450-0.16%85.72M28/09 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,730.085-2.16%88.32M31/08 
 Arava Fund ALP6810.149.390+0.24%14.44M21/09 
 CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A0P0001.104.230-0.15%20.41M29/09 
 AFC Asia Frontier Fund A USD0P0000.1,408.062+3.21%11.84M31/08 
 AFC Asia Frontier Fund B USD0P0000.1,469.487