Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Ả Rập Saudi - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AlAhli Saudi Riyal Trade0P0000.1.8640.00%19.16B13/03 
 Al Rajhi Commodities Mudaraba0P0000.0.000.00%10.83B30/11 
 SAMBA Al Sunbullah0P0000.113.21+0.00%10.3B13/03 
 AlAhli Div SR Trade Fd0P0000.1.330.00%7.15B13/03 
 Al Jazira Qawafel Commodities Trading0P0000.142.07+0.00%3.31B31/07 
 Riyad Equity 30P0000.0.000.00%2.72B30/11 
 SAMBA Al Raed0P0000.47.300.00%2.28B13/03 
 SF Money Market Saudi Riyal0P0000.26.810%2.26B06/03 
 HSBC Amanah Saudi Equity0P0000.27.63+0.00%2.25B18/03 
 Riyad Commodity Trading0P0000.0.000.00%2.25B30/11 
 Riyad Equity 20P0000.0.000.00%2.09B30/11 
 SAMBA Al Razeen0P0000.28.44+0.00%2.01B13/03 
 HSBC Amanah Saudi Riyal Trading0P0000.16.000.00%1.71B19/03 
 SAMBA Real Estate0P0000.0.000.00%1.7B30/11 
 SF Al Badr Murabaha SR0P0000.15.260%1.54B07/03 
 SAIB Trade Finance0P0000.0.000.00%1.24B30/11 
 AlAhli Saudi Trd Equity0P0000.9.68+0.33%946.63M01/03 
 Falcom Murabaha0P0000.1.18+0.01%859.86M02/08 
 Albilad Asayel Saudi Shares0P0000.0.41-0.84%649.81M09/10 
 ANB Diyar Jeddah Real Estate0P0000.17.87+-100.00%627.4M30/06 

Ai-Len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Comgest Growth Japan JPY Acc0P0000.1,204.000+0.00%174.66B19/03 
 BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e0P0000.1,004.323+0.00%124.88B19/03 
 SPARX Japan Inst0P0000.25,537.000+0.51%117.23B20/03 
 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E0P0000.188.5400.00%80.66B20/03 
 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B0P0000.206.3400.00%80.66B20/03 
 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D0P0000.24,799.390+0.00%80.66B20/03 
 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund A0P0000.188.6000.00%80.66B20/03 
 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G0P0000.172.8800.00%80.66B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.880+0.00%61.37B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.190+0.00%61.37B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.14.840+0.20%61.37B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.14.030+0.00%61.37B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.600+0.00%61.37B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.400+0.00%61.37B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.040+0.00%53.9B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.13.000+0.00%53.9B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.13.760+0.00%53.9B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.680+0.00%53.9B20/03 
 SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc0P0000.24,826.452+0.23%51.22B20/03 
 Russell Investment Company plc - Russell Investmen0P0000.28,587.040+0.04%44.92B20/03 

Ai-xơ-len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.13,794.7600.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.11,714.8200.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.205.640+1.50%21.54K02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.174.280+1.49%21.54K02/11 

Ấn Độ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option0P0000.3,668.887+0.02%780.2B20/03 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay0P0000.1,030.920+0.02%780.2B20/03 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo0P0000.1,031.405+0.02%780.2B20/03 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv0P0000.1,019.820+0.00%780.2B20/03 
 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment0P0000.1,019.820+0.00%722.04B20/03 
 HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout0P0000.1,030.855+0.02%722.04B20/03 
 HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv0P0000.1,225.980+0.00%722.04B20/03 
 HDFC Liquid Fund Growth0P0000.3,651.058+0.02%722.04B20/03 
 HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth0P0000.3,726.164+0.02%722.04B20/03 
 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme0P0000.1,031.400+0.02%722.04B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di0P0000.100.220+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 0P0000.107.145+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year0P0000.108.236+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth0P0000.275.688+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus0P0001.139.446+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div0P0000.100.108+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 0P0000.139.109+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other0P0001.138.760+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou0P0001.103.630+0.00%626.67B20/03 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di0P0000.103.665+0.00%626.67B20/03 

Andorra - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mora Physical Gold Fund 1Kg FI0P0000.41,995.490+0.00%14.47M19/03 
 Mora Physical Gold Fund 100 Grams0P0000.4,199.550+0.00%14.47M19/03 
 Olymp Fund Atlant0P0000.302.872+0.00%22/02 
 Mak Fund Russian Combined0P0000.198.6940.00%22/02 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - GBP0P0000.13.600+0.89%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - GBP0P0000.116.350+0.89%475.42B19/03 
 Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP0P0000.67.090+0.00%189.19B20/03 
 Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP0P0000.73.270+0.00%189.19B20/03 
 PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y30P0000.2,275.738+0.55%116.65B20/03 
 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund F0P0000.221.670+0.00%80.66B20/03 
 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F0P0000.7,658.940-0.06%61.95B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.020+0.00%46.14B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.430+0.00%46.14B20/03 
 Russell Investment Company plc - Russell Investmen0P0000.30.580+0.56%44.92B20/03 
 Russell Investment Company plc - Russell Investmen0P0000.28.220+0.57%44.92B20/03 
 Russell Investment Company plc - Russell Investmen0P0000.25.630+0.55%44.92B20/03 
 Russell Investment Company plc - Russell Investmen0P0000.33.750+0.57%44.92B20/03 
 Lindsell Train Japanese Equity B Sterling Quoted D0P0000.2.602+0.00%43.76B20/03 
 M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc0P0000.19.8310.00%20.89B08/03 
 M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc0P0000.%3.8B 
 HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde0P0000.8.652+0.70%17.06B20/03 
 HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde0P0000.16.320+0.70%17.06B20/03 
 BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind0P0000.16.6970.00%13.82B19/03 
 BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind0P0000.23.1700.00%13.82B19/03 

Áo - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.12.150+0.16%3.31B19/03 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.139.270+0.00%1.23B20/03 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.154.250+0.00%1.23B20/03 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.95.320+0.00%1.23B20/03 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.86.980+0.00%927.37M20/03 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.111.370+0.00%927.37M20/03 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.120.740+0.00%927.37M20/03 
 Value Investment Fonds Klassik A0P0000.103.140-0.05%915.31M20/03 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.161.480-0.05%915.31M20/03 
 Raiffeisenfonds-Ertrag VT0P0000.161.020+0.00%863.43M20/03 
 Raiffeisenfonds-Ertrag A0P0000.114.000+0.00%863.43M20/03 
 Raiffeisenfonds-Ertrag T0P0000.148.120+0.00%863.43M20/03 
 Raiffeisen 304-Euro Corporates T0P0000.161.750+0.00%699.01M20/03 
 Raiffeisen 304-Euro Corporate VWG VT0P0000.193.570+0.00%699.01M20/03 
 Raiffeisen 304-Euro Corporates A0P0000.119.890+0.00%699.01M20/03 
 Raiffeisen-Euro-Rent I A0P0001.149.1500.00%662.61M20/03 
 Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT0P0000.170.1500.00%662.61M20/03 
 Raiffeisen Euro Bonds R0P0000.165.2900.00%662.61M20/03 
 Raiffeisen-Euro-Rent (R) A0P0000.85.1700.00%662.61M20/03 
 Raiffeisen-Euro-Rent (R) T0P0000.140.6200.00%662.61M20/03 

Ba Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Aviva Investors Akcyjny0P0000.2,560.850+0.00%4.23B19/03 
 Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu0P0000.2,568.670+0.00%2.57B15/02 
 Aviva Investors Dluzny0P0000.1,761.9200.00%2.44B19/03 
 Parvest Equity Russia Classic-Distribution0P0001.425.830-0.94%1.47B22/02 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I0P0000.176.280+0.00%1.47B19/03 
 PKO Stabilnego Wzrostu0P0000.162.940+0.00%1.4B19/03 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.394.799-1.13%1.29B20/03 
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO P0P0000.45.870+0.00%1.18B19/03 
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO A0P0000.35.900+0.00%1.18B19/03 
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO I0P0000.41.330+0.00%1.18B19/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0001.55.009-0.15%971.33M31/10 
 PKO Akcji Plus0P0000.92.110+0.00%918.13M19/03 
 Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych I0P0000.658.160+0.00%869.96M19/03 
 Investor Zrównowazony FIO A0P0000.608.330+0.00%869.96M19/03 
 Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych P0P0000.813.840+0.00%869.96M19/03 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.232.670-0.25%857.87M20/03 
 PKO Zrównowazony0P0000.141.000+0.00%829.8M19/03 
 Aviva Investors Polskich Akcji0P0000.465.580+0.00%731.64M19/03 
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN0P0000.537.240-0.43%646.28M20/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.51.995-0.19%623.56M31/10 

Bahrain - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLOM Bond0P0000.7,575.8500.00%329.59M06/03 
 Global GCC Large Cap GIH0P0000.174.989-0.08%146.06M05/03 
 KFIC Al Bashaer GCC Equity0P0000.0.0000.00%72.91M30/11 
 NIC Al MADA Investment0P0000.0.0000.00%49.18M30/11 
 SICO Khaleej Equity0P0000.319.6484.03%45.58M22/03 
 AB Invest Arab Bank MENA0P0000.8.270+-100.00%41.22M31/01 
 Markaz Arabian0P0000.0.0000.00%33.17M30/11 
 NBK Gulf Equity0P0000.1.642+0.00%31.37M14/03 
 Al Mal MENA Equity0P0000.8.9700.00%28.76M13/03 
 NBK Qatar Equity0P0000.1.778+0.00%27.42M14/03 
 SICO Gulf Equity0P0000.109.8702.20%25.63M07:00:00 
 Makaseb Income0P0000.14.777+0.00%23.44M19/03 
 Makaseb Arab Tigers0P0000.12.039+0.00%14.9M19/03 
 Global EPADI GIH0P0000.104.778-0.29%13.52M05/03 
 Global GCC Islamic GIH0P0000.111.230-0.19%10.94M05/03 
 AB Invest IIAB Islamic MENA0P0000.0.0000.00%9.57M30/11 
 SICO Kingdom Equity0P0000.17.6604.43%9.38M07:00:00 
 SICO Fixed Income0P0001.106.250+-0.16%8.51M22/03 
 Almadar US Index0P0000.0.0000.00%5.8M30/11 
 Naeem MENA Growth0P0000.0.0000.00%4.14M30/11 

Bermuda - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Orbis Global Equity Fund0P0000.215.860+0.00%6.17B14/03 
 Butterfield Select EquityLP6008.15.920+1.73%114.68M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.156.180+0.00%113.05M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.177.880+0.00%113.05M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.177.880+0.00%113.05M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.185.420+0.00%113.05M14/03 
 Fidelity Advisor World U.S. High Income Fund I IncLP6000.8.350+0.00%88.99M20/03 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.105.850+0.00%78.99M18/03 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IDLP6830.102.190+0.00%78.99M18/03 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC0P0000.109.000+0.00%78.99M22/02 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CD0P0001.105.910+0.00%78.99M18/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.156.430+0.00%77.6M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.172.970+0.00%77.6M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.173.720+0.00%77.6M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.155.740+0.00%77.6M14/03 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.172.970+0.00%77.6M14/03 
 Butterfield US Bond B0P0000.10.715+0.22%72.33M13/03 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.16.131+0.22%65.81M15/03 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.51.828-0.33%55.65M20/03 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20.550+0.24%54.73M14/03 

Bỉ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Star Fund - capitalisation0P0000.187.470+0.00%4.2B19/03 
 BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc0P0000.194.780+0.00%3.84B19/03 
 BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR AccLP6505.194.780+0.00%3.84B19/03 
 Belfius Pension Fund High Equities0P0000.137.350+0.00%1.56B19/03 
 Argenta Pensioenspaarfonds0P0000.124.760+0.00%1.52B19/03 
 DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation0P0000.204.110+0.00%1.32B19/03 
 DPAM INVEST B Equities Euroland S Distribution0P0000.69.410-0.86%1.32B30/01 
 ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced -0P0000.336.670+0.00%1.21B18/03 
 ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced -0P0000.1,194.610+0.00%1.21B18/03 
 DPAM CAPITAL B Equities US Index B EUR Capitalisat0P0000.132.9100.00%1.12B19/03 
 DPAM CAPITAL B Equities US Index B USD Capitalisat0P0000.151.5100.00%1.12B19/03 
 DPAM CAPITAL B Equities US Index F USD Capitalisat0P0000.828.400+0.66%1.12B21/11 
 DPAM CAPITAL B Equities US Index F EUR Capitalisat0P0000.809.8600.00%1.12B19/03 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy ALP6813.141.070+0.00%1.07B18/03 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy B0P0000.152.580+0.00%1.07B18/03 
 AG Life Stability0P0000.78.570+0.00%933.7M20/03 
 Metropolitan Rentastro Growth Classic0P0000.257.670+0.00%931.06M19/03 
 DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa0P0000.73.250+0.00%597.15M19/03 
 DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi0P0000.61.320+0.00%597.15M19/03 
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.69.330+0.00%589.14M19/03 

Bồ Đào Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento MobiLP6004.4.448+0.02%251.59M18/03 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de ObrigaçLP6004.7.6770%206.49M20/03 
 BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento AbLP6004.7.474+0.00%132.49M19/03 
 NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento MobiliLP6004.7.8470%62.51M20/03 
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.16.140+0.00%47.03M19/03 
 Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento ALP6006.13.377+0.02%33.57M19/03 
 Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de InvestLP6004.12.227+0.09%31.02M18/03 
 Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento LP6004.12.582+0.89%29.07M18/03 
 BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de AçõLP6004.14.553+0.00%25.35M19/03 
 Popular Tesouraria - Fundo de Investimento MobiliáLP6009.6.015+0.00%25.01M20/03 
 IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento AbertoLP6004.14.624-0.47%23.2M20/03 
 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário AbertLP6802.6.629+0.11%16.31M18/03 
 Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento0P0000.12.871-0.03%12.09M19/03 
 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento MobiliLP6004.95.311+0.02%8.92M19/03 
 BPI Metais Preciosos Fundo Especial de InvestimentLP6813.2.4970.00%3.69M14/03 

Brazil - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.13.979+0.02%157B19/03 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.230.962+0.02%125.4B20/03 
 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.4.195+0.03%95.48B19/03 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.4.278+0.04%87.29B20/03 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.4.256+0.04%81.65B20/03 
 BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0001.1.2390%67.37B19/03 
 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO0P0000.1.8840%60.82B20/03 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.4.319+0.05%57.8B19/03 
 BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE0P0000.3.6400%57.04B20/03 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.31.772+0.04%53.08B19/03 
 BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I0P0000.18.942+0.03%50.11B19/03 
 BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA0P0000.3.306+0.04%47.22B19/03 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.158.200+0.02%46.19B20/03 
 BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA0P0000.8.338+0.04%45.87B19/03 
 BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT0P0000.3.038+0.04%43.43B19/03 
 BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0P0000.48.7420.00%42.49B19/03 
 BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.22.089+0.03%37.66B19/03 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 0P0000.4.310+0.04%36.18B20/03 
 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.11.817+0.03%33.39B19/03 
 BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0000.1.956+0.12%32.35B19/03 

Canada - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.21.681+0.00%34.28B20/03 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.28.816-0.09%34.28B20/03 
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.24.0970.00%34.31B20/03 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.27.349-0.09%34.31B20/03 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.20.577+0.00%34.31B20/03 
 RBC Select Balanced Portfolio Series Adv0P0001.20.869+0.00%34.28B20/03 
 RBC Select Balanced Portfolio Series Adv0P0000.27.738-0.09%34.28B20/03 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.16.393+0.00%30.06B20/03 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.21.7880%30.06B20/03 
 RBC Bond Adv0P0000.6.831+0.28%20.93B20/03 
 RBC Bond Sr D0P0000.6.734+0.29%20.85B20/03 
 RBC Bond Sr A0P0000.6.681+0.28%20.85B20/03 
 RBC Bond Sr F0P0000.6.905+0.29%20.85B20/03 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0001.55.5730.00%18.75B20/03 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0000.73.863-0.69%18.75B20/03 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0000.76.045-0.23%18.8B20/03 
 RBC Canadian Dividend Fund Series I0P0000.74.717-0.23%18.8B20/03 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0001.57.2150.00%18.8B20/03 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.14.177+0.17%18.22B20/03 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.14.177+0.17%18.22B20/03 

Chi-lê - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT0P0000.1,403.935+0.00%558.51B19/03 
 Fondo Mutuo BCI de Personas APV0P0000.6,420.880+0.00%558.51B19/03 
 Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV0P0000.1,406.257+0.00%558.51B19/03 
 Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL0P0000.1,338.556+0.00%558.51B19/03 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU0P0000.4,254.129+0.00%532.99B19/03 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.4,199.556+0.00%532.99B19/03 
 Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I0P0000.1,262.910+0.00%523.69B19/03 
 Fondo Mutuo Ahorro B0P0000.15,458.362+0.00%492.2B19/03 
 Fondo Mutuo Security Gold B0P0000.3,441.997+0.00%479.58B19/03 
 Fondo Mutuo Security Gold I-APV0P0000.3,681.587+0.00%479.58B19/03 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA0P0000.1,597.644+0.00%434.15B19/03 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI0P0001.1,288.818+0.00%434.15B19/03 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV0P0000.1,616.445+0.00%434.15B19/03 
 Fondo Mutuo Horizonte B0P0000.42,474.950+0.00%410.84B19/03 
 Fondo Mutuo Horizonte A0P0000.39,502.846+0.00%410.84B19/03 
 Fondo Mutuo Horizonte D0P0000.1,525.902+0.00%410.84B19/03 
 Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C0P0000.1,724.977+0.00%411.08B19/03 
 Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B0P0000.1,739.226+0.00%411.08B19/03 
 Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D0P0000.1,665.842+0.00%411.08B19/03 
 Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E0P0000.1,725.549+0.00%411.08B19/03 

Cộng Hòa Séc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Conseq Invest Equity Fund DLP6511.32.903+0.00%3.49B15/03 
 Conseq Invest Equity Fund BLP6509.266.221+0.00%3.49B15/03 
 Conseq Invest Equity Fund ALP6509.247.873+0.00%3.49B15/03 
 WIOF India Performance Fund B0P0000.121.528+0.00%8.33M20/03 
 WIOF India Performance Fund A0P0000.128.392+0.00%8.33M20/03 

Estonia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Swedbank Fund of Funds 60 E AccLP6808.13.070+0.00%37.89M19/03 
 Swedbank Fund of Funds 30 E AccLP6808.13.280+0.00%15.88M19/03 
 Trigon Russia Top Picks Fund D0P0000.11.145+0.00%7.15M19/03 
 Trigon Russia Top Picks Fund C0P0000.24.035+0.00%7.15M19/03 
 Trigon Russia Top Picks Fund A0P0000.8.876+0.00%7.15M19/03 
 Trigon Baltic Fund BLP6810.5.1650.00%969.2K19/03 
 Trigon Baltic Fund A0P0000.5.6170.00%969.2K19/03 
 Trigon Baltic Fund C0P0000.18.2800.00%969.2K19/03 

Gibraltar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.1.785+0.00%139.82M20/03 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.361+0.00%139.82M20/03 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.080+0.00%139.82M20/03 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.632+0.00%25.65M20/03 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.438+0.00%25.65M20/03 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.234+0.00%25.65M20/03 
 Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference PartLP6823.107.0500.00%22.59M08/03 

Hà Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri0P0001.61.4230.00%2.91B19/03 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri0P0001.66.1850.00%2.91B19/03 
 Werknemers Pensioen Mixfonds0P0001.69.099+0.00%2.12B18/03 
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.12.8700.00%1.99B20/03 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe0P0001.66,994.652+0.00%1.79B19/03 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.35.680+0.00%1.7B20/03 
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.35.230+0.00%1.68B20/03 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.15.5100.00%1.6B19/03 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.2,277.150+0.00%1.47B19/03 
 DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution0P0000.153.320+0.00%1.32B19/03 
 DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation0P0000.196.980+0.00%1.32B19/03 
 Allianz Selectie Fonds0P0000.105.780+0.00%1.15B20/03 
 Robeco Customized Quant Emerging Market0P0001.139.540+0.00%1.13B19/03 
 Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water F0P0000.221.590+0.00%1.13B19/03 
 BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc0P0000.78.690+0.00%1.03B20/03 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific0P0001.107,154.8570.00%868.64M19/03 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.10.390+0.00%708.02M20/03 
 SKAGEN Tellus A0P0000.13.5370.00%672.99M20/03 
 SKAGEN Tellus B0P0001.12.1710.00%656.49M20/03 
 Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR0P0000.203.080+0.00%640.71M19/03 

Hàn Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C0P0000.1,041.940-0.27%2,684.78B20/03 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I0P0000.1,050.3000.00%2,684.78B20/03 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A0P0000.1,043.410-0.27%2,684.78B20/03 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce0P0000.1,042.020-0.27%2,684.78B20/03 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W0P0000.1,050.670-0.27%2,684.78B20/03 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP0P0000.1,039.940-0.27%2,684.78B20/03 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy0P0000.1,045.240-0.27%2,684.78B20/03 
 TongYang High Plus Feeder Bond 1 I0P0000.1,056.490+0.00%2,307B20/03 
 TongYang High Plus Feeder Bond 1 B0P0000.1,062.160+0.00%2,307B20/03 
 MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced0P0000.1,057.2200.00%1,414.46B20/03 
 MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced0P0000.1,052.6200.00%1,414.46B20/03 
 MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced0P0000.1,060.790+0.00%1,414.46B20/03 
 MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced0P0000.1,060.800+0.00%1,414.46B20/03 
 MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced0P0000.1,061.7000.00%1,414.46B20/03 
 MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced0P0000.1,086.800+0.00%1,414.46B20/03 
 KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala0P0000.1,082.520+0.00%1,346.63B20/03 
 KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala0P0000.1,072.690+0.37%1,346.63B20/03 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A20P0000.1,048.230+0.04%1,113.67B20/03 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B0P0000.1,046.430+0.04%1,113.67B20/03 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae0P0000.1,045.860+0.04%1,113.67B20/03 

Hi Lạp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALPHA Blue Chips Greek Equity0P0000.7.9440.00%181.19M19/03 
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.916+0.00%166.18M19/03 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14.0970.00%95.86M19/03 
 Eurobank Global Bond Foreign Bond FundLP6806.4.3550.00%64.78M19/03 
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.2620.00%53M19/03 
 3K Domestic Equity Fund Retail ShareLP6805.6.9800.00%41.79M19/03 
 ALPHA Aggressive Strategy Greek Equity0P0000.9.8000.00%40.98M19/03 
 Piraeus International Balanced Fd of FdsLP6828.3.782+0.00%28.08M19/03 
 European Reliance Growth Domestic Equity Fund0P0001.6.3760.00%22.78M19/03 
 Alpha Trust New Strategy Domestic Equity FundLP6004.4.3890.00%22.21M19/03 
 Piraeus Dynamic Companies Domestic EqLP6516.0.9400.00%13.99M19/03 
 Allianz Aggressive Strategy Domestic Equities MutuLP6516.2.2770.00%7.56M19/03 
 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.1880.00%4.74M19/03 

Hoa Kỳ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX260.51-0.84%230.38B20/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX70.54-0.35%185.1B20/03 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX98.59-0.29%179.24B20/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX132.320.00%152.99B20/03 
 Fidelity ContrafundFCNTX12.55+0.16%128.94B20/03 
 Fidelity Contrafund KFCNKX12.56+0.16%128.94B20/03 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX16.91+0.06%122.48B20/03 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX70.50-0.35%121.27B20/03 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX70.55-0.35%115.12B20/03 
 Vanguard Institutional Index IVINIX257.59-0.29%104.3B20/03 
 Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPlsVTPSX113.15+0.04%101.8B20/03 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%103.67B20/03 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX257.61-0.29%95.71B20/03 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0.0000.00%95.62B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0.0000.00%95.62B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0001.0.0000.00%95.62B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0.0000.00%95.62B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0.0000.00%95.62B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0.0000.00%95.62B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%95.62B30/11 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.300+0.00%481.77B20/03 
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.15.0900.00%132.02B20/03 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.9.2800.00%132.02B20/03 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.11.0700.00%44.82B20/03 
 HSBC Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus-Ha0P0000.28.790+0.00%38.41B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A IncomeLP6809.104.692+0.00%33.89B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C AccumulatioLP6809.164.392+0.00%33.89B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income0P0000.10.385+0.00%33.89B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio0P0000.15.425+0.00%33.89B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C IncomeLP6809.110.718+0.00%33.89B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A AccumulatioLP6809.155.498+0.00%33.89B19/03 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio0P0000.14.584+0.00%33.89B19/03 
 Fidelity Global Investment Fund - Hong Kong Equity0P0000.15.690+0.00%29.18B19/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8.470-0.24%27.39B20/03 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.6.638+0.00%26.83B19/03 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.6.413+0.00%26.83B19/03 
 Franklin Technology Fund A acc HKD0P0000.28.320+0.00%22.59B20/03 
 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY0P0000.35,154.000+0.00%21.57B20/03 
 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq0P0000.457.995-0.52%19B20/03 
 AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc0P0000.63.350+0.25%14.09B20/03 

Hungary - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Pioneer Funds - Russian Equity C HUF ND0P0000.20,052.770+0.00%14.28B20/03 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.92,221.410+0.00%5.13B20/03 
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.153,798.7800.00%232.59M20/03 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.104,350.6300.00%161.98M20/03 
 ESPA Stock Techno VT HUFLP6511.24,619.810+0.00%107.65M20/03 
 ESPA Stock Commodities VT HUFLP6511.37,986.2000.00%40.39M20/03 
 ESPA Bond International VTLP6007.24.7400.00%38.47M20/03 

Indonesia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Dana Prestasi Plus AccLP6350.33,544.140+0.00%15,830B20/03 
 Sucorinvest Equity0P0000.2,144.1550.00%6,370.1B20/03 
 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara0P0001.1,588.8800.00%5,773.79B20/03 
 Mandiri Saham AtraktifLP6813.1,566.110+1.15%5,380.59B06/02 
 Schroder Dana Prestasi Acc0P0000.40,356.440+0.00%4,490B20/03 
 Ashmore Dana Progresif Nusantara0P0001.1,693.4900.00%2,824.89B20/03 
 Schroder 90 Plus Equity FundLP6804.2,162.200+0.00%2,570B20/03 
 Schroder Dana Campuran Progresif0P0000.1,623.580+0.00%2,330B20/03 
 Schroder Dana Terpadu II Acc0P0000.3,841.080+0.00%2,020B20/03 
 Manulife Dana Tetap Utama0P0001.1,909.780+0.00%1,976.26B20/03 
 Schroder Dana Istimewa AccLP6350.7,190.890+0.00%1,669.71B20/03 
 Schroder Dana Kombinasi AccLP6350.3,763.560+0.00%1,544.08B20/03 
 Makara Abadi0P0000.3,437.930+0.00%1,489.16B20/03 
 BNP Paribas Pesona0P0000.28,498.470+0.00%1,075.12B20/03 
 Mandiri Investa Cerdas Bangsa0P0001.2,651.850+0.00%1,016.06B20/03 
 TRAM Consumption Plus0P0000.1,881.490+0.00%917.89B20/03 
 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal0P0000.2,162.310+0.00%810.46B20/03 
 Pendapatan Tetap Abadi 20P0000.2,658.970+0.00%726.33B20/03 
 Mandiri Investa Keluarga0P0000.1,215.960+0.00%587.35B20/03 
 Pendapatan Tetap Utama0P0000.2,457.560+0.00%527.07B20/03 

Israel - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Meitav MMkt for Ascending Interest0P0001.1,007.2300.00%3.77B19/03 
 I.B.I Government Plus A and Above0P0001.107.240+0.00%2.33B19/03 
 More 90/100P0001.113.170+0.00%2.25B19/03 
 More Managed Government Bonds + 10%LP6825.111.520+0.00%1.92B19/03 
 Yelin Lapidot 90/10LP6812.131.190+0.00%1.84B19/03 
 Yelin Lapidot 20/80LP6813.144.050+0.00%1.83B19/03 
 Altshuler Shaham 90/100P0000.143.2800.00%1.77B19/03 
 More Israel Equities0P0001.169.910+0.00%1.57B19/03 
 Migdal Premium Money Market Fund0P0000.116.750+0.00%1.51B19/03 
 Yelin Lapidot 25/75LP6824.120.250+0.00%1.36B18/03 
 MTF S&P 500 Series - 1LP6824.3,891.8300.00%1.35B07/02 
 Meitav Yashir Money Market0P0000.132.2800.00%1.35B19/03 
 Meitav Bonds + 10%0P0001.109.470+0.00%1.29B19/03 
 Migdal Afikim Comprhnsve Bnd Yield0P0000.196.3000.00%1.28B19/03 
 Yelin Lapidot 90\10 Growth !0P0001.114.1700.00%1.26B19/03 
 Meitav Premium Money Market0P0000.113.8800.00%1.24B19/03 
 More Managed Bond Portfolio + 30%LP6825.122.170+0.00%1.23B19/03 
 Harel Pia Pakam Shrt Tm Dep Money Mkt0P0000.109.470+0.00%1.21B19/03 
 Yelin Lapidot EquityLP6503.279.240+0.00%1.19B18/03 
 MORE FlexibleLP6510.234.550+0.00%1.18B19/03 

Latvia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ABLV Emerging Markets USD BondLP6510.17.320+0.00%31.58M19/03 
 INVL Emerging Europe Bond0P0000.40.068+0.00%30.37M19/03 
 ABLV Emerging Markets EUR BondLP6510.16.1130.00%15.23M19/03 
 INVL Baltic Fund0P0000.37.160+0.00%6.47M19/03 

Liechtenstein - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 LGT Select Equity Japan JPY IM0P0000.1,347.000+0.00%35.81B18/03 
 CAP Japan Equity Fund JPY I0P0000.16,438.000+0.72%4.57B15/03 
 CAP Japan Equity Fund JPY A0P0000.18,408.000+0.72%4.57B15/03 
 VP Bank Best Manager Pacific Equities B0P0000.159,177.000+0.00%1.89B15/03 
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.16,478.590+0.00%942.39M18/03 
 LGT GIM Balanced (USD) IM0P0000.14,959.940+0.00%815.36M18/03 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1,700.970+0.00%774.13M18/03 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1,278.760+0.00%774.13M18/03 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD I10P0000.1,163.250+0.00%761.95M18/03 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD B0P0000.4,238.160+0.00%761.95M18/03 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD IM0P0000.1,835.220+0.00%761.95M18/03 
 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc0P0000.1,976.400+0.00%659.7M13/03 
 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc0P0000.1,615.580+0.00%659.7M13/03 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3,282.410+0.00%582.48M15/03 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,112.720+0.00%582.48M15/03 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,655.780+0.00%582.48M15/03 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.1,934.100+0.00%582.48M15/03 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,053.370+0.00%582.48M15/03 
 LGT Select Bond High Yield (USD) B0P0000.2,536.420+0.00%456.33M18/03 
 LGT Select Bond High Yield (USD) I10P0000.1,248.650+0.00%456.33M18/03 

Lithuania - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CBL Eastern European Bond R Acc USD0P0000.24.980+0.00%31.97M19/03 
 ABLV European Corporate EUR Bond0P0000.11.699+0.00%9.52M19/03 
 Prudentis Global ValueLP6802.241.775+0.00%2.17M19/03 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.163.940-0.80%4,665.15B20/03 
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.152.180-0.80%4,155.49B20/03 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.1,129.9600.00%1,872.15B20/03 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.1,186.6000.00%1,667.62B20/03 
 Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF0P0000.146.410-0.10%925.78B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD0P0000.14.160+0.35%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD0P0000.19.120+0.31%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR0P0000.137.060+0.29%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD0P0000.10.960+0.37%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD0P0000.167.900+0.35%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD0P0000.17.780+0.40%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD0P0000.188.970+0.36%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR0P0000.10.430+66.61%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR0P0000.7.940+0.25%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD0P0000.18.900+0.32%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD0P0000.35.460+37.07%475.42B20/03 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY0P0000.1,181.000+45.80%475.42B20/03 
 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 0P0000.14.756+0.00%290.03B20/03 
 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 0P0000.18.547+0.00%290.03B20/03 
 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 0P0000.17.976+0.00%290.03B20/03 

Malaysia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Affin Hwang Aiiman Money Market Fund0P0000.0.5310%9.14B20/03 
 CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund0P0000.0.359-0.36%8.89B20/03 
 Public Ittikal Fund0P0000.0.7990.00%5.74B19/03 
 Affin Hwang Select Income Fund0P0000.0.720-0.81%3.54B20/03 
 CIMB Islamic DALI Equity Growth0P0000.1.0780.00%3.36B20/03 
 Public Ittikal Sequel Fund0P0000.0.2900.00%3.29B19/03 
 RHB Cash Management Fund 10P0000.1.0000.00%2.85B20/03 
 Public Islamic Equity Fund0P0000.0.3210.00%2.59B19/03 
 RHB-OSK Asian Income Fund0P0000.0.6430.00%2.52B19/03 
 Eastspring Investments Islamic Income Fund0P0000.0.5200.00%2.41B20/03 
 Public Islamic Select Enterprises Fund0P0000.0.3650.00%2.11B19/03 
 CIMB-Principal Global Titans FundLP6150.0.642-0.36%2.1B20/03 
 RHB-OSK Islamic Cash Management Fund0P0000.1.0000.00%1.94B20/03 
 Affin Hwang Select Cash Fund0P0000.1.0510%1.85B20/03 
 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund0P0000.0.369+0.00%1.64B19/03 
 Affin Hwang Enhanced Deposit Fund0P0000.1.1730%1.63B20/03 
 Public Far-East Select0P0000.0.3150.00%1.58B19/03 
 Kenanga Growth0P0000.1.0690.00%1.47B20/03 
 CIMB Islamic Asia Pacific Equity FundLP6502.0.775-0.32%1.46B20/03 
 Public Bond Fund0P0000.0.9600.00%1.31B19/03 

Malta - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Hermes Linder Fund A0P0000.5,255.428+0.00%303.39M18/03 
 Hermes Linder Fund B0P0000.1,887.721+0.00%303.39M18/03 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.182.401+0.00%81.48M20/03 
 APS Income Fund DistributionLP6827.127.046+0.00%81.48M20/03 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1.134+0.00%31.35M20/03 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1.377+0.00%31.35M20/03 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1.381+0.00%31.35M20/03 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1.132+0.00%31.35M20/03 
 SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class C0P0001.142.440+0.00%14/03 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.110.5800.00%15/03 
 SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F0P0001.157.936+0.00%14/03 

Mauritius - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan India (acc) - USD0P0000.270.750+0.00%785.75M20/03 
 GinsGlobal Global Equity Index Fund Institutional0P0000.13.897+0.00%340.96M19/03 
 Indian Entrepreneur Fund Retail CLP6701.3.1450.00%116.61M19/03 
 Indian Entrepreneur Fund Retail ALP6701.2.9660.00%116.61M19/03 
 Indian Entrepreneur Fund Institutional ALP6701.2.6080.00%116.61M25/05 
 Indian Entrepreneur Fund Retail BLP6701.3.0030.00%116.61M19/03 
 Indian Entrepreneur Fund Institutional BLP6701.2.9840.00%116.61M19/03 
 Birla Sun Life India AdvantageLP6000.349.050+0.00%113.91M19/03 
 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD0P0000.21.5700.00%78.28M20/03 
 Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 SharLP6811.13.4810.00%56.18M19/03 
 SBI Resurgent India OppsLP6816.3.9800.00%27.17M19/03 
 UTI India Fund 1986 SharesLP6812.31.530+0.77%23.67M19/03 
 India Value Investments Ltd £LP6701.8.440+0.00%15.94M19/03 
 UTI India Pharma Fund A AccLP6501.40.040+0.43%13.53M19/03 
 Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc0P0000.641.4730.00%7.3M19/03 
 GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional0P0000.14.9850.00%5.31M19/03 
 Life Fund Institutional BLP6701.1.8310.00%5.22M19/03 
 Life Fund Institutional ALP6701.1.7740.00%5.22M25/05 
 Life Fund RetailLP6701.1.813+0.00%5.22M19/03 
 GinsGlobal US Property Index Fund institutional0P0001.37.0020.00%841.59K19/03 

Mexico - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C0P0000.2.0420.00%108.86B20/03 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A0P0000.2.1850.00%108.86B20/03 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B0P0000.2.1250.00%108.86B20/03 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. G0P0000.39.990+0.00%56.39B20/03 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. B0P0000.41.068+0.00%56.39B20/03 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. D0P0000.38.669+0.02%55.68B05/12 
 Fondo Santander S14 SA de CV S.I.I.D. B30P0000.2.3610.00%31.8B20/03 
 Fondo Santander S14 SA de CV S.I.I.D. B20P0000.2.3270.00%31.8B20/03 
 Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. TF0P0000.1.7900%30.45B01/03 
 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF30P0000.3.1920%26.01B08/03 
 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR0P0000.3.2400%26.01B08/03 
 Inbumax SA de CV S.I.I.D. B-20P0000.7.907+0.00%19.03B20/03 
 Inbumax SA de CV S.I.I.D. B-30P0000.8.185+0.00%19.03B20/03 
 Inbumax SA de CV S.I.I.D. B-10P0000.7.378+0.00%19.03B20/03 
 Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-30P0000.4.1470.00%16.35B20/03 
 Horizontes Balanceados 3 SA de CV S.I.R.V. B0-EGOLD3B.3.0810.00%14.43B20/03 
 Horizontes Balanceados 3 SA de CV S.I.R.V. B1-C0P0000.2.8270.00%14.43B20/03 
 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC00P0000.1.9590.00%14.04B20/03 
 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD00P0000.2.0310.00%14.04B20/03 
 HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV0P0000.19.840+0.00%13.79B20/03 

Monaco - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,114.050+0.00%639.91M19/03 
 Monaco Convertible Bond Europe0P0001.1,147.720+0.00%32.92M19/03 
 Monaction Europe0P0001.1,470.170+0.00%32.09M19/03 
 Monaction Emerging Markets0P0001.1,481.010+0.00%16M19/03 

Na Uy - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.202.290+0.18%94.36B20/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.211.560+0.18%94.36B20/03 
 KLP AksjeGlobal indeks 1 A0P0000.3,318.3850.00%42.73B19/03 
 DNB Global IV0P0000.363.2020.00%30.01B19/03 
 DNB Global Indeks0P0000.298.5850.00%24.92B19/03 
 DNB Global Credit0P0000.9,419.7110.00%24.8B19/03 
 KLP AksjeGlobal LavBeta I0P0001.1,957.6640.00%24.47B19/03 
 DNB Teknologi0P0000.1,657.4800.00%22.51B19/03 
 Storebrand Global Multifaktor0P0000.2,258.1770.00%20.38B19/03 
 DNB Obligasjon III0P0000.10,199.436+0.00%20.01B19/03 
 DNB High YieldDK-HGY.1,064.903+0.00%11.87B19/03 
 DNB High Yield0P0001.1,150.004+0.00%11.87B19/03 
 Nordea KredittKF-LIK.1,049.244+0.01%11.43B20/03 
 Nordea Stabile Aksjer Global EtiskKF-SAGE3,270.455-0.48%8.72B20/03 
 ODIN Norge D0P0001.145.7300.00%7.15B20/03 
 ODIN Norge B0P0001.145.6700.00%7.15B20/03 
 ODIN Norge A0P0001.146.9600.00%7.15B20/03 
 ODIN Norge C0P0000.3,540.8300.00%7.15B20/03 
 DNB KredittobligasjonDK-KRO.1,058.3380.00%6.87B19/03 
 Schroder International Selection Fund Asian Opport0P0001.163.665-0.10%6.64B19/03 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.107.8210.00%156.11B20/03 
 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.107.7830.00%156.11B20/03 
 Coronation Balanced Plus Fund A0P0000.106.3750.00%91.5B20/03 
 Coronation Balanced Plus Fund P0P0000.106.6610.00%91.5B20/03 
 Allan Gray Stable Fund C0P0001.36.7290.00%51.97B20/03 
 Allan Gray Stable Fund A0P0000.36.7150.00%51.97B20/03 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C100P0000.1.0000.00%46.58B20/03 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C40P0000.1.0000.00%46.58B20/03 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C20P0000.1.0000.00%46.58B20/03 
 Investec Opportunity Fund F0P0000.11.7570.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund E0P0000.11.6810.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.11.6820.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund H0P0000.11.7230.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.11.7590.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund G0P0000.11.6550.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund B0P0000.11.6950.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund I0P0000.11.7330.00%44.83B20/03 
 Investec Opportunity Fund A0P0000.11.6940.00%44.83B20/03 
 Allan Gray Equity Fund A0P0000.400.8000.00%40.87B20/03 
 Allan Gray Equity Fund C0P0001.401.3770.00%40.87B20/03 

Namibia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.1,870.1050.00%4.13B20/03 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.4.2760.00%2.8B20/03 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.4.2850.00%2.8B20/03 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.4.2800.00%2.8B20/03 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.4.2830.00%2.8B20/03 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.11.2590.00%1.45B20/03 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.11.2500.00%1.45B20/03 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.11.2600.00%1.45B20/03 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0350.00%846.67M20/03 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0350.00%846.67M20/03 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0360.00%846.67M20/03 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0350.00%846.67M20/03 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.9.2280.00%685.18M20/03 
 Sanlam Namibia General Equity Fund D0P0001.9.2350.00%685.18M20/03 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.9.2170.00%685.18M20/03 
 Sanlam Namibia General Equity Fund C0P0001.9.2240.00%685.18M20/03 
 Sanlam Namibia Balanced Fund C0P0001.4.4860.00%594.67M20/03 
 Sanlam Namibia Balanced Fund A0P0000.4.4680.00%594.67M20/03 
 Sanlam Namibia Balanced Fund B10P0000.4.4750.00%594.67M20/03 
 Sanlam Namibia Balanced Fund D0P0001.4.5130.00%594.67M20/03 

New Zealand - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ASB KiwiSaver Scheme's Conservative0P0000.1.8230%3.78B28/02 
 ANZ KiwiSaver-Growth0P0000.2.0190.00%2.94B20/03 
 ANZ KiwiSaver-Balanced0P0000.1.9090.00%2.25B20/03 
 ASB KiwiSaver Scheme's Growth0P0000.1.9640%2.26B28/02 
 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund0P0000.1.741+0.12%2.25B19/03 
 Milford Diversified Income0P0000.1.7100.00%2.04B20/03 
 Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund0P0000.2.220+0.23%1.78B18/03 
 ASB KiwiSaver Scheme's Moderate0P0000.1.9060%1.66B28/02 
 ASB KiwiSaver Scheme's Balanced0P0000.1.9500%1.64B28/02 
 Westpac KiwiSaver-Balanced Fund0P0000.1.8780.00%1.48B20/03 
 Westpac KiwiSaver-Growth Fund0P0000.1.9540.00%1.29B20/03 
 ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv (Dflt)0P0000.1.7830.00%1.1B20/03 
 ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced0P0000.1.8280.00%1.08B20/03 
 Mercer KiwiSaver Conservative (Default)0P0000.0.0000.00%1.08B30/11 
 AMP Capital Core Global Shares Fund0P0000.1.579+0.23%982.05M19/03 
 Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt)0P0000.1.804+0.08%670.31M18/03 
 Milford Balanced0P0000.2.2070.00%602.52M20/03 
 Generate KiwiSaver Focused Growth Fund0P0001.1.734+0.00%561.73M20/03 
 OneAnswer KiwiSaver-Balanced0P0000.1.9350.00%551.71M20/03 
 Russell Investments Global Fixed Interest Fund0P0000.1.1720%504.74M18/03 

Nga - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 VTB Treasury0P0000.61.990+0.00%26.49B19/03 
 Gazprombank - Russian Fixed Income Plus0P0001.1,684.260+0.00%24.86B19/03 
 Sberbank High Yield Fixed Income0P0000.3,879.840+0.00%19.42B19/03 
 Raiffeisen Bonds0P0000.24,070.240+0.00%17.89B19/03 
 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund0P0000.33,269.230+0.00%14.61B19/03 
 VTB Balanced0P0000.27.820+0.00%6.16B19/03 
 Sberbank Natural Resources0P0000.1,633.200+0.00%5.79B19/03 
 Sberbank Global Internet0P0000.3,056.080+0.00%4.45B19/03 
 Raiffeisen Treasury0P0000.14,900.3900.00%3.44B19/03 
 VTB Equities0P0000.28.950+0.00%3.4B19/03 
 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity0P0000.10,944.880+0.00%2.89B19/03 
 Raiffeisen USA0P0000.42,359.130+0.00%2.64B19/03 
 Raiffeisen Active Management0P0000.24,659.910+0.00%2.45B19/03 
 Sberbank Balanced0P0000.80,261.800+0.00%2.35B19/03 
 Sberbank Eurobonds0P0000.2,475.500+0.00%2.32B19/03 
 Raiffeisen - Infotech0P0000.15,284.740+0.00%2.34B19/03 
 VTB Eurobonds0P0000.13.4300.00%1.71B19/03 
 Raiffeisen Commodities0P0000.30,802.400+0.00%1.36B19/03 
 Sberbank Consumer Sector0P0000.2,040.1900.00%1.3B19/03 
 VTB Oil & Gas0P0000.22.720+0.00%1.28B19/03 

Nhật Bản - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity US High Yield Fund0P0000.3,357.000+0.00%653.09B20/03 
 Fidelity US REIT Fund B UnHedged0P0000.3,608.0000.00%638.83B20/03 
 Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged0P0000.2,983.0000.00%536.01B20/03 
 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon0P0000.11,429.000+0.00%534.58B20/03 
 Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged0P0000.3,129.0000.00%321.82B20/03 
 SMTAM J-REIT Research Open Dividend 1 Month0P0000.7,937.000+0.00%307.39B20/03 
 GS netWIN Internet Strategy B UnHedged0P0000.15,245.000+0.00%293.43B20/03 
 Nomura Fund Wrap Foreign Bond B0P0000.8,977.0000.00%290.02B20/03 
 Nikko Index Fund 2250P0000.5,948.000+0.00%227.91B20/03 
 DaiwaSB/SMBC Japan Bond0P0000.11,713.000+0.00%210.86B20/03 
 AMOne DIAM World REIT Index Fund Dividend 1 Month0P0000.3,591.000+0.00%199.83B20/03 
 MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Growth DC0P0000.19,919.000+0.00%192.09B20/03 
 Nomura India Bond Fund Dividend 1 Month0P0000.7,738.0000.00%190.83B20/03 
 Nomura Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI DC0P0000.26,328.000+0.00%175.6B20/03 
 MUKAM Global Healthcare & Biotechnology Fund0P0000.10,038.000+0.00%162.8B20/03 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund0P0000.24,290.000+0.00%148.1B20/03 
 SMTAM Domestic Bond SMTB Selection SMA0P0000.10,924.0000.00%147.46B20/03 
 AMOne DIAM Foreign Equity Index Fund DC0P0000.36,216.000+0.00%146.49B20/03 
 Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun0P0000.35,075.000+0.00%129.25B20/03 
 Daiwa DC Foreign Bond Index0P0000.18,418.000+0.00%120.33B20/03 

Oman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BankMuscat Oryx0P0000.1.863-0.53%38.93M10/03 
 Gulf Baader The First Mazoon0P0000.1.128+0.00%19.93M31/01 
 Vision Emerging GCC0P0000.1.078+0.00%14.78M19/03 
 BankMuscat Money Market OMR0P0000.1.1140%11.15M10/03 
 Vision Al Khair GCC0P0000.1.005+0.00%9.16M19/03 
 Vision Real Economy GCC0P0000.1.179+0.00%8.26M19/03 
 BankMuscat Muscat0P0000.0.898+0.00%2.46M17/01 
 Vision Emerging Oman0P0000.0.9200.00%1.88M20/03 
 Ahli Bank Al Hilal MENA0P0001.0.732+0.00%31/01 
 United GCC0P0000.1.0510.00%13/03 
 Majan Capital JIA0P0000.1.161+0.00%30/01 
 NIFCO Al-Kawthar0P0001.0.948+0.00%31/01 
 Fincorp Al Amal0P0000.1.043+0.00%30/01 

Pakistan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Golden Arrow Selected Stocks FundLP6501.10.780-1.01%08/05 

Phần Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK0P0000.145.936-0.00%11.26B20/03 
 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd0P0000.96.132-0.00%11.26B20/03 
 ODIN Norge C0P0000.365.2220.00%7.15B20/03 
 ODIN Norge A0P0001.15.1580.00%7.15B20/03 
 ODIN Norge D0P0001.15.0310.00%7.15B20/03 
 ODIN Norge B0P0001.15.0250.00%7.15B20/03 
 ODIN Europa A0P0001.11.3540.00%5.62B20/03 
 ODIN Europa D0P0001.11.2630.00%5.62B20/03 
 ODIN Europa B0P0001.11.2640.00%5.62B20/03 
 ODIN Global D0P0001.14.954+0.00%4.37B20/03 
 ODIN Global A0P0001.15.0950.00%4.37B20/03 
 ODIN Global B0P0001.14.956+0.00%4.37B20/03 
 Nordea Corporate Bond I Tuotto0P0000.0.9260.00%2.61B20/03 
 Nordea Corporate Bond A Kasvu0P0000.2.2550.00%2.61B20/03 
 Nordea Corporate Bond I Kasvu0P0000.2.3070.00%2.61B20/03 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.14.0860.00%2.36B20/03 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.18.6010.00%2.36B20/03 
 Evli Global B SEK0P0000.2,148.1230.00%2.17B19/03 
 Nordea Maailma Kasvu0P0000.4.0930.00%2.15B20/03 
 Nordea Nordic Small Cap Kasvu0P0000.125.952+0.13%1.76B20/03 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0000.103.390+0.00%13.67B19/03 
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.112.710+0.00%13.67B19/03 
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc0P0000.598.010+0.00%13.67B19/03 
 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis0P0000.101.360+0.00%13.67B19/03 
 Amundi 6 M I0P0000.22,480.200+0.00%11.57B19/03 
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.97.360+0.00%9.79B19/03 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1,706.810+0.00%9.79B19/03 
 H2O Adagio R C0P0000.140.5100.00%7.28B19/03 
 H2O Adagio I C0P0000.73,060.0600.00%7.28B19/03 
 Afer-Sfer0P0000.61.840+0.00%5.15B19/03 
 H2O Multibonds SREUR(C)0P0001.109.8200.00%4.26B19/03 
 H2O Multibonds RC0P0000.433.9300.00%4.26B19/03 
 H2O Multibonds I0P0000.221,624.5600.00%4.26B19/03 
 H2O Multibonds IUSD0P0000.199,159.9700.00%4.26B19/03 
 Amundi 12 M I0P0000.106,750.020+0.00%4.09B19/03 
 Amundi 12 M DP0P0000.102,379.940+0.00%4.09B19/03 
 Amundi 12 M E0P0000.10,475.880+0.00%4.09B19/03 
 Magellan I0P0000.24.3600.00%3.16B19/03 
 Magellan C0P0000.23.5600.00%3.16B19/03 
 Magellan A0P0000.2,294.1900.00%3.16B19/03 

Philippines - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALFM Growth Fund0P0000.263.620+0.00%7.29B20/03 
 BPI Global Philippine Fund0P0000.303.700+0.00%393.1M20/03 
 ALFM Dollar Bond Fund0P0000.452.660+0.00%241.22M20/03 
 BPI Global Equity Fund0P0000.361.330+0.00%104.72M19/03 
 BPI Philippine Dollar Bond Index Fund0P0000.218.990+0.00%35.37M20/03 
 First Metro Save and Learn Equity Fund0P0000.5.478+1.00%19/03 
 Sun Life Prosperity GS Fund A0P0000.1.580+0.28%19/03 
 Philam Dollar Bond Fund0P0000.0.0000.00%30/11 
 Grepalife Dollar Bond0P0000.1.700-0.12%15/03 
 Philam Dollar Bond Fund0P0000.2.226-0.03%18/03 
 Rizal Dollar Bond Fund0P0000.1.6810.00%20/03 
 Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund A0P0000.2.941+0.17%19/03 
 EPCIB US Dollar Fund0P0000.1.8700.00%20/03 

Qatar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.1.507+0.00%197.72M31/01 
 TFI GCC Equity Opportunities Q0P0000.0.0000.00%131M30/11 
 QNB Al Watani0P0000.0.0000.00%128.64M30/11 
 CBQ Al Waseela0P0000.0.0000.00%112.96M30/11 
 CBQ Al Waseela0P0000.17.993-1.20%112.96M15/05 
 Global Al-Beit Al-Mali0P0000.0.0000.00%93.45M30/11 
 QNB Debt0P0000.0.0000.00%88.27M30/11 
 QNB Commodity0P0001.0.0000.00%60.9M30/11 
 Amwal Qatar Gate N0P0000.96.700-8.80%16.4M30/09 
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.1.457+0.00%13.85M31/01 
 Amwal Qatar Gate Q0P0000.102.163-6.78%12.7M30/09 
 QInvest JOHCM Sharia’a FundLP6825.1,349.800+3.99%28/02 
 QInvest Sukuk FundLP6828.1,108.330+1.64%28/02 

Quần Đảo Cayman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.1.8290.00%1.42B28/02 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.294.570+0.00%922.65M20/03 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.15.930+1.27%917.51M14/03 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.207.660+1.28%917.51M14/03 
 Russian Prosperity Fund C0P0000.56.420+1.26%917.51M14/03 
 UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun0P0000.168.5700.00%288.94M19/03 
 UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun0P0000.143.5220.00%288.94M19/03 
 UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun0P0000.147.0080.00%288.94M19/03 
 UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun0P0000.145.9650.00%288.94M19/03 
 UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun0P0000.144.3590.00%288.94M19/03 
 UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun0P0000.145.8020.00%288.94M19/03 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,366.320+0.00%239.64M28/02 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.16.430+0.00%240.9M19/03 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.196.660+0.00%240.9M19/03 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.151.910+0.00%153.57M28/02 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.50.8300.00%129.61M20/03 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.248.990+0.00%111.48M19/03 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.280.280+0.00%111.48M19/03 
 Reliance Emergent India Fund Ltd -Class 1LP6805.209.579-0.56%70.8M20/09 
 Reliance Emergent India Fund Ltd-Class 2LP6805.201.222+0.85%70.8M29/11 

Singapore - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 0P0001.13.1870.00%290.03B20/03 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD0P0000.9.5800.00%22.72B20/03 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD0P0000.10.1500.00%20.24B20/03 
 AB FCP I - Global High Yield Portfolio I IncLP6506.12.810-0.62%19.39B11/05 
 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq0P0000.510.504-0.51%19B20/03 
 HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde0P0000.15.407+0.08%17.06B20/03 
 Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 0P0001.1.0750.00%16.62B20/03 
 AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc0P0000.38.7500.00%14.09B20/03 
 AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc0P0000.10.870-0.09%14.09B20/03 
 Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD0P0001.1.457-0.95%10.98B20/03 
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac0P0000.18.640-0.16%7.38B20/03 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD SGD P-0P0000.253.660+0.00%6.93B20/03 
 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR0P0000.24.1790.00%6.47B20/03 
 Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged)0P0001.2.032-1.22%5.95B20/03 
 Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD0P0001.1.958-1.26%5.95B20/03 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.15.982-0.25%4.29B20/03 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zd0P0001.18.1100.00%4.24B20/03 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Z0P0001.18.4500.00%4.24B20/03 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd0P0001.16.550-0.36%4.17B25/10 
 Capital Group New Perspective Fund LUX B0P0001.16.7200.00%4.17B25/10 

Slovenia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian