Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Ả Rập Saudi - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SAMBA Al Sunbullah0P0000.116.39+0.01%10.3B09/06 
 Al Jazira Qawafel Commodities Trading0P0000.150.490%4.67B14/06 
 HSBC Amanah Saudi Riyal Trading0P0000.16.550%3.22B15/06 
 HSBC Amanah Saudi Equity0P0000.39.65+1.77%2.73B14/06 
 SAMBA Al Raed0P0000.61.09+0.45%2.28B09/06 
 SAMBA Al Razeen0P0000.29.260%2.01B09/06 
 Riyad Japan Stock Fund010061,961.241+0.47%1.49B16/06 
 SAMBA Al Musahem0P0000.161.41+0.27%520.34M09/06 
 Al Jazira Taiyebat Saudi Equities0P0000.612.12+0.26%514.27M14/06 
 Riyad European Growth Fund00100565.244+0.17%424.16M16/06 
 HSBC Amanah Multi Assets Balanced0P0000.21.66+0.63%500.57M14/06 
 HSBC Saudi Freestyle Equity0P0000.32.45+2.23%436.59M14/06 
 Riyad American Stock Fund0100499.947-0.52%367.18M16/06 
 HSBC Saudi Equity Trading0P0000.139.00+1.07%296.49M14/06 
 SAMBA Al Ataa Saudi Equity0P0000.15.40+0.36%256.03M09/06 
 ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity0P0000.13.02+1.69%245.46M13/06 
 Al Jazira Diversified Aggressive0P0000.178.33+0.25%226.88M13/06 
 ANB Al Arabi Saudi Equity0P0000.150.04+0.80%133.9M13/06 
 HSBC Saudi EquitySEF0P0000.255.76+1.04%203.74M14/06 
 HSBC Amanah Multi Assets Growth0P0000.25.19+0.89%162.46M14/06 

Ai-Len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mercer Multi-Asset Credit Fund M-1 JPY Hedged0P0001.11,567.490+1.13%553.53B30/04 
 Mercer Multi-Asset Credit Fund M-2 JPY Hedged0P0001.11,347.030+1.14%553.53B30/04 
 Comgest Growth Japan JPY Acc0P0000.1,804.000+0.73%504.84B15/06 
 Comgest Growth Japan EUR R Acc0P0001.13.650+0.59%504.84B15/06 
 Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR0P0000.180.700+0.07%202.05B16/06 
 SPARX Japan Inst0P0000.31,756.000-0.01%186.41B16/06 
 Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0P0001.12,313.600+0.55%148.53B31/05 
 PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income0P0000.10.220-0.10%93.67B16/06 
 PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income0P0001.9.950-0.20%91.15B16/06 
 Lindsell Train Japanese Equity A Yen0P0000.539.916-0.54%85.12B16/06 
 Lindsell Train Japanese Equity B Yen0P0000.239.417-0.53%85.12B16/06 
 Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc0P0000.196.190-0.53%85.12B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.590-0.17%71.54B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.12.190-0.08%71.54B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.15.730-0.13%71.54B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.140-0.09%71.54B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.16.970-0.12%71.54B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.820-0.18%71.54B16/06 
 BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e0P0000.1,075.791+0.05%67.76B15/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.13.920-0.14%58.51B16/06 

Ai-xơ-len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.13,794.7600.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.11,714.8200.00%3.25M02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.205.640+1.50%21.54K02/11 
 Schroder Special Situations Fund QEP Japanese CoreLP6509.174.280+1.49%21.54K02/11 

Ấn Độ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 HDFC Liquid Fund Growth0P0000.4,043.618+0.00%595.74B16/06 
 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme0P0000.1,031.166+0.00%595.74B16/06 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option0P0000.4,072.487+0.01%510.46B16/06 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo0P0000.1,031.171+0.01%510.46B16/06 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay0P0000.1,027.760+0.01%510.46B16/06 
 HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv0P0000.1,019.8200%510.46B16/06 
 HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout0P0000.1,027.713+0.00%595.74B16/06 
 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment0P0000.1,019.8200%595.74B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen0P0000.1,045.530+0.00%431.84B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth0P0000.3,243.204+0.00%431.84B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di0P0000.1,059.070+0.00%431.84B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D0P0000.1,058.054+0.00%497.43B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 0P0000.1,069.849+0.00%497.43B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend0P0000.1,045.536+0.00%431.84B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen0P0000.1,107.680+0.00%431.84B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide0P0000.1,106.602+0.00%431.84B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth0P0000.3,254.460+0.00%497.43B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide0P0000.1,046.549+0.00%497.43B16/06 
 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth0P0000.3,224.000+0.00%431.84B16/06 
 ICICI Pru Life-Maximiser Fund V0P0000.32.254-0.53%442.81B16/06 

Andorra - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Mora Physical Gold Fund 1Kg FI0P0000.59,799.640+0.22%7.24M16/06 
 Mora Physical Gold Fund 100 Grams0P0000.5,979.960+0.22%7.24M16/06 
 Mak Fund Russian Combined0P0000.236.641+1.32%28/05 
 Olymp Fund Atlant0P0000.451.106+3.46%28/05 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y30P0000.3,162.514-0.71%93.3B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.590-0.09%50.32B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.11.100-0.18%50.32B16/06 
 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F0P0000.10,185.791+0.43%47.63B16/06 
 Fundsmith Equity I Acc0P0000.6.10+0.81%14.65B15/06 
 Fundsmith Equity I Inc0P0000.5.52+0.81%5.66B15/06 
 Fundsmith Equity R Acc0P0000.5.72+0.80%486.05M15/06 
 Fundsmith Equity R Inc0P0000.5.46+0.80%25.16M15/06 
 Fundsmith Equity T Acc0P0000.6.0181-0.30%4.08B17/06 
 Fundsmith Equity T Inc0P0000.5.50-0.30%294.77M17/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity0P0001.107.640-0.57%22.06B16/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.53.850+0.02%21.45B16/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.69.090+0.03%21.45B16/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.93.460+0.02%21.45B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.13.570-0.15%15.53B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.10.290-0.19%15.53B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.13.490-0.22%15.53B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.22.460-0.18%15.53B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.13.990-0.21%15.53B16/06 
 Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg0P0001.107.570-0.14%22.13B16/06 

Áo - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.100.420+0.02%4.14B17/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.130.920+0.03%4.14B17/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.142.150+0.03%4.14B17/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.11.350-0.09%1.64B16/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.11.770-0.08%1.64B16/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.6.350-0.16%1.64B16/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.147.510-0.05%1.39B17/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.164.370-0.05%1.39B17/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.99.320-0.05%1.39B17/06 
 Raiffeisenfonds-Ertrag A0P0000.123.560-0.05%1.09B17/06 
 Raiffeisenfonds-Ertrag T0P0000.165.690-0.05%1.09B17/06 
 Raiffeisenfonds-Ertrag VT0P0000.181.600-0.05%1.09B17/06 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T0P0000.305.750-0.80%832.77M16/06 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A0P0000.293.350-0.80%832.77M16/06 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT0P0000.317.640-0.81%832.77M16/06 
 ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T0P0001.215.610+1.88%810.05M01/04 
 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A0P0000.116.930-0.04%783.82M16/06 
 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T0P0000.189.580-0.04%783.82M16/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT0P0000.210.460+0.06%735.97M17/06 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.185.290-0.16%709.38M16/06 

Ba Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PKO Obligacji Dlugoterminowych0P0000.223.850-0.07%7.24B14/06 
 PKO Skarbowy0P0000.2,203.040-0.01%6.65B14/06 
 UniKorona Dochodowy Acc0P0000.237.540+0.01%6.33B14/06 
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN0P0000.573.190-1.44%1.26B16/06 
 Pekao Spokojna Inwestycja0P0000.12.9700%4.47B15/06 
 Aviva Investors Akcyjny0P0000.3,044.080+0.86%3.72B14/06 
 Pekao Konserwatywny0P0000.203.570+0.01%3.16B15/06 
 Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc0P0000.31.490+0.06%3.1B15/06 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A0P0000.131.550-0.17%2.85B16/06 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B0P0000.131.620-0.17%2.85B16/06 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I0P0000.152.010-0.47%2.85B15/06 
 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE0P0000.131.760-0.17%2.85B16/06 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A0P0000.185.510+0.02%2.81B16/06 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B0P0000.185.580+0.02%2.81B16/06 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE0P0000.185.960+0.02%2.81B16/06 
 PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I0P0000.195.000-0.14%2.81B15/06 
 Aviva Investors Dluzny0P0000.1,943.770-0.07%2.77B14/06 
 PKO Papierów Dluznych Plus0P0000.177.010-0.03%2.75B14/06 
 Investor Plynna Lokata FIO A0P0000.266.890-0.03%2.47B15/06 
 Investor Plynna Lokata FIO I0P0000.274.520-0.03%2.47B15/06 

Bahrain - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLOM Bond0P0000.3,684.906-7.04%329.59M05/02 
 Global GCC Large Cap GIH0P0000.177.928+1.98%142.43M17/12 
 NIC Al MADA Investment0P0000.0.0220.00%49.18M04/02 
 SICO Khaleej Equity0P0000.490.078+2.18%45.58M31/05 
 AB Invest Arab Bank MENA0P0000.8.2700.00%41.22M04/02 
 Markaz Arabian0P0000.0.0220.00%33.17M04/02 
 Al Mal MENA Equity0P0000.10.321+0.74%30.56M09/06 
 SICO Gulf Equity0P0000.131.410+2.35%25.63M31/05 
 Makaseb Income0P0000.16.310+0.20%23.91M02/01 
 NBK Gulf Equity0P0000.2.032+0.28%23.4M10/06 
 NBK Qatar Equity0P0000.1.899-0.19%18.77M10/06 
 Global EPADI GIH0P0000.91.797+0.71%11.59M17/12 
 Global GCC Islamic GIH0P0000.113.858+1.49%10.72M17/12 
 AB Invest IIAB Islamic MENA0P0000.0.0220.00%9.57M04/02 
 SICO Kingdom Equity0P0000.29.628-0.41%9.38M31/05 
 Makaseb Arab Tigers0P0000.12.185-2.18%8.5M12/01 
 SICO Fixed Income0P0001.106.250-0.16%8.51M04/02 
 Almadar US Index0P0000.0.0220.00%5.8M04/02 
 Naeem MENA Growth0P0000.0.0220.00%4.14M04/02 
 Tharawat Sukuk0P0000.0.0220.00%04/02 

Bermuda - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Orbis Global Equity Fund0P0000.322.140+0.08%6.81B10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.209.280+0.68%129.26M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.209.290+0.68%129.26M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.180.020+0.68%129.26M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.219.530+0.68%129.26M10/06 
 Butterfield Select EquityLP6008.22.980+0.92%125.74M10/06 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.112.4300%99.93M15/06 
 Butterfield US Bond B0P0000.11.261+0.16%89.2M09/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.173.550+0.53%81.09M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.195.740+0.53%81.09M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.194.410+0.52%81.09M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.172.270+0.53%81.09M10/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.194.410+0.52%81.09M10/06 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.17.012+0.52%77.01M11/06 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.23.470+0.86%50.53M10/06 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.46.1910%49.43M16/06 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.37.281+0.53%24.47M09/06 
 Butterfield Bermuda ALP6000.39.550-1.30%18.26M09/06 
 Butterfield USD BondLP6000.11.031+0.15%13.03M09/06 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.27.863+0.44%12.12M09/06 

Bỉ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist0P0001.130.490-0.08%6.75B15/06 
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri0P0001.116.740-0.08%6.75B15/06 
 Pricos Cap0P0000.523.180+0.01%5.68B15/06 
 Star Fund - capitalisation0P0000.222.780-0.03%4.76B16/06 
 BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR AccLP6505.223.150-0.08%4.34B15/06 
 BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc0P0000.223.150-0.08%4.34B15/06 
 Argenta Pensioenspaarfonds0P0000.158.270+0.05%2.31B16/06 
 Belfius Pension Fund High Equities0P0000.163.990+0.02%1.93B16/06 
 DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap0P0000.306.460-0.40%1.92B16/06 
 DPAM INVEST B Equities Euroland S Distribution0P0000.69.410-0.86%1.77B04/02 
 DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation0P0000.288.120+0.34%1.77B16/06 
 DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap0P0000.262.120+0.34%1.77B16/06 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap0P0000.251.810-0.11%1.61B16/06 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis0P0000.206.680-0.11%1.61B16/06 
 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap0P0000.267.620-0.11%1.61B16/06 
 Sivek - Global Medium Cap0P0000.438.550-0.11%1.53B15/06 
 DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap0P0000.390.300+0.38%1.5B16/06 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy B0P0000.188.950-0.10%1.45B15/06 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy ALP6813.171.130-0.10%1.45B15/06 
 Belfius Portfolio Global Allocation 50 P0P0001.1,245.550+0.07%1.43B11/06 

Bồ Đào Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi0P0000.12.122+0.31%1.51B15/06 
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.8.146+0.03%1.06B15/06 
 CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 0P0000.18.562+0.01%878.8M16/06 
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5.359-0.00%759.73M15/06 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.5.049+0.08%660.02M15/06 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.9.849+0.08%660.02M15/06 
 Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo0P0000.7.9030%609.81M15/06 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5.3270%536.24M15/06 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.5.055+0.27%454.48M15/06 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen0P0000.8.056+0.08%454.48M15/06 
 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 0P0001.4.994-0.01%293.79M15/06 
 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 0P0000.5.844-0.01%293.79M15/06 
 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili0P0000.5,479.184-0.00%280.52M15/06 
 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili0P0001.4.9910%280.52M15/06 
 IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment0P0001.5.008+0.08%261.54M15/06 
 IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment0P0000.3.644-0.01%261.54M15/06 
 Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi0P0000.6.340+0.06%260.59M15/06 
 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento MobiLP6004.4.489-0.01%230.75M15/06 
 Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A0P0001.5.457+0.02%190.6M15/06 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de ObrigaçLP6004.7.725-0.01%185.72M15/06 

Brazil - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.15.185+0.01%316.11B15/06 
 BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE0P0000.3.7270%106.54B16/06 
 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.4.5590%89.54B15/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.4.756+0.03%58.52B15/06 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.39.740+0.06%75.58B15/06 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.251.150+0.02%70.06B16/06 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.4.732-0.00%59.5B16/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.4.680-0.00%58.35B16/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 0P0000.7.884+0.01%50.94B16/06 
 BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0001.1.339-0.00%38.27B15/06 
 BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE0P0000.4.5120%45.9B16/06 
 BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN0P0000.20.382+0.01%39.97B16/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.2.253-0.00%38.5B16/06 
 BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0000.2.347-0.11%40.9B15/06 
 BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA0P0000.3.550-0.02%34.45B15/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA0P0000.463.186+0.01%33.16B16/06 
 BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA0P0000.8.903-0.02%33.61B15/06 
 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO0P0000.10.0590%33.81B16/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.172.124+0.02%35.81B16/06 
 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ0P0000.24.474+0.01%32.35B16/06 

Canada - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.26.605-0.65%46.99B16/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series Adv0P0000.33.115-0.08%46.99B16/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.26.362-0.08%46.99B16/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.34.469-0.08%46.99B16/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.28.119-0.65%46.99B16/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.32.614-0.08%46.99B16/06 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.24.982-0.11%39.44B16/06 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.20.379-0.69%39.44B16/06 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.14.147-0.21%23.78B16/06 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.14.147-0.21%23.78B16/06 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.14.147-0.21%23.78B16/06 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.14.147-0.21%23.78B16/06 
 RBC Bond Sr F0P0000.7.066-0.28%23.77B16/06 
 RBC Bond Adv0P0000.6.995-0.28%23.77B16/06 
 RBC Bond Sr A0P0000.6.839-0.28%23.77B16/06 
 RBC Bond Sr D0P0000.6.890-0.28%23.77B16/06 
 PIMCO Monthly Income M USD Hedged0P0000.10.176-0.21%19.68B16/06 
 PIMCO Monthly Income O USD Hedged0P0000.10.176-0.21%19.68B16/06 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.10.176-0.21%19.68B16/06 
 PIMCO Monthly Income F USD Hedged0P0000.10.176-0.21%19.68B16/06 

Chi-lê - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA0P0000.1,725.096-0.18%727.94B15/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI0P0001.1,405.441-0.18%727.94B15/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV0P0000.1,772.630-0.18%727.94B15/06 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV0P0000.1,606.559+0.09%698.05B15/06 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP0P0000.1,853.494+0.08%698.05B15/06 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV0P0000.2,104.321+0.09%698.05B15/06 
 Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I0P0000.1,334.837-0.06%597.96B15/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.4,575.056-0.15%544.04B15/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU0P0000.4,603.415-0.15%544.04B15/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV0P0000.2,169.946-0.09%395.47B15/06 
 Fondo Mutuo BICE Extra D0P0000.1,596.386-0.15%381.66B15/06 
 Fondo Mutuo BICE Extra G0P0000.1,474.574-0.15%381.66B15/06 
 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B0P0000.4,532.147+0.36%387.54B15/06 
 Fondo Mutuo Deposito XXI B0P0000.2,768.664-0.15%373.87B15/06 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I0P0000.1,477.951-0.15%356.54B15/06 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A0P0000.2,129.929-0.16%356.54B15/06 
 Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT0P0000.1,490.734-0.14%341.97B15/06 
 Fondo Mutuo BCI de Personas APV0P0000.6,846.947-0.14%341.97B15/06 
 Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV0P0000.1,494.539-0.14%341.97B15/06 
 Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL0P0000.1,405.469-0.14%341.97B15/06 

Cộng Hòa Séc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Conseq Invest Equity Fund ALP6509.284.267-0.16%4.44B15/06 
 Conseq Invest Equity Fund BLP6509.307.437-0.16%4.44B15/06 
 Conseq Invest Equity Fund DLP6511.34.597-0.16%4.44B15/06 
 WIOF India Performance Fund A0P0000.122.478-0.45%6.26M31/12 
 WIOF India Performance Fund B0P0000.114.798-0.45%6.26M31/12 

Estonia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Swedbank Fund of Funds 60 E AccLP6808.16.360+0.25%42.47M16/06 
 Swedbank Russian Equity Fund0P0000.24.300-0.25%17.43M16/06 
 Swedbank Fund of Funds 30 E AccLP6808.15.040+0.20%15.53M16/06 
 Trigon Baltic Fund C0P0000.19.787+0.17%2.28M16/06 
 Trigon Russia Top Picks Fund A0P0000.14.323+0.70%1.34M16/06 
 Trigon Russia Top Picks Fund C0P0000.37.922+0.69%1.34M16/06 
 Trigon Russia Top Picks Fund D0P0000.17.204+0.70%1.34M16/06 
 Baltic Horizon FundNHCBHF.1.169-0.07%16/06 

Gibraltar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.418+0.47%121.19M17/06 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.067-0.13%121.19M17/06 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth0P0000.2.889-1.02%121.19M17/06 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.619+0.45%24.08M17/06 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.384-0.14%24.08M17/06 
 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv0P0000.1.935-1.04%24.08M17/06 
 Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference PartLP6823.74.970-0.54%12.08M04/06 

Hà Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D0P0001.115.109-0.21%5.64B16/06 
 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D0P0001.140.970-0.33%5.29B16/06 
 Werknemers Pensioen Mixfonds0P0001.90.014+0.09%3.98B14/06 
 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS0P0001.18.211-0.10%4.55B16/06 
 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 0P0001.16.447-0.55%3.82B16/06 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.57.890-0.21%3.88B17/06 
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14.3900%1.35B17/06 
 Robeco Customized Quant Emerging Market0P0001.183.430-0.60%1.86B16/06 
 DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution0P0000.203.300+0.34%1.77B16/06 
 DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation0P0000.277.610+0.34%1.77B16/06 
 ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc0P0000.153.600-0.03%1.68B17/06 
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.36.150+0.06%1.43B17/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.15.130+0.07%950.46M17/06 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri0P0001.83.450-0.38%1.4B17/06 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.3,195.040-0.19%1.23B16/06 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe0P0001.25.360-0.04%1.12B17/06 
 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F0P0001.10.662-0.57%1.52B16/06 
 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT0P0001.13.295+0.23%1.26B16/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.16.000+0.06%950.46M16/06 
 BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc0P0000.116.580+0.23%951.29M17/06 

Hàn Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 TongYang High Plus Feeder Bond 1 B0P0000.1,034.580+0.02%1,924.55B16/06 
 TongYang High Plus Feeder Bond 1 I0P0000.1,027.050+0.02%1,924.55B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C40P0000.2,397.630-0.54%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C20P0000.2,339.860-0.54%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C30P0000.2,371.920-0.54%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds C10P0000.2,308.400-0.54%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce0P0000.2,373.140-0.54%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds I0P0000.2,500.040-0.53%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds A0P0000.2,397.680-0.54%1,573.01B16/06 
 AB American Growth Equity-Fund of Funds CP0P0000.2,391.130-0.54%1,573.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I0P0000.1,341.990+0.44%1,420.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C0P0000.1,332.940+0.44%1,420.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce0P0000.1,332.870+0.44%1,420.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A0P0000.1,334.480+0.44%1,420.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W0P0000.1,342.460+0.44%1,420.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP0P0000.1,330.430+0.44%1,420.01B16/06 
 Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy0P0000.1,336.420+0.44%1,420.01B16/06 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A20P0000.1,672.240+0.65%1,275B16/06 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B0P0000.1,668.130+0.64%1,275B16/06 
 KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae0P0000.1,665.050+0.64%1,275B16/06 

Hi Lạp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALPHA Blue Chips Greek Equity0P0000.10.514-0.85%262.37M16/06 
 Eurobank Global Bond Foreign Bond FundLP6806.4.418-0.09%97.24M16/06 
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.8.357+0.04%91.55M16/06 
 ALPHA Aggressive Strategy Greek Equity0P0000.13.187-0.91%73.34M16/06 
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.196-0.00%36.79M16/06 
 Piraeus International Balanced Fd of FdsLP6828.4.310-0.09%51.23M16/06 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14.007-0.00%43.84M16/06 
 Piraeus Dynamic Companies Domestic EqLP6516.1.325-1.56%45.31M16/06 
 3K Domestic Equity Fund Retail ShareLP6805.9.158-1.02%44.06M16/06 
 European Reliance Growth Domestic Equity Fund0P0001.9.420-0.05%29.68M15/06 
 Alpha Trust New Strategy Domestic Equity FundLP6004.5.254-0.50%24.71M16/06 
 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund ALP6004.7.300-0.61%19.55M16/06 
 Allianz Aggressive Strategy Domestic Equities MutuLP6516.3.221-1.01%20.11M16/06 
 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S0P0001.5.815+0.02%6.54M16/06 
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.5.043-0.41%6.53M16/06 
 3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 0P0001.10.963-1.00%12.34M16/06 

Hoa Kỳ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX391.03-0.54%401.69B16/06 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX146.97-0.53%333.29B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX106.90-0.48%307.69B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX200.51-0.49%261.01B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX106.92-0.48%219.5B16/06 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1.0000%203.76B16/06 
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1.0000%198.77B16/06 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX21.49-0.74%194.57B16/06 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX370.06-0.54%157.7B16/06 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX106.85-0.48%144.87B16/06 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX11.10-0.27%142.01B16/06 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX72.98-0.29%135.04B16/06 
 Fidelity ContrafundFCNTX18.22-0.44%128.94B16/06 
 Fidelity Contrafund KFCNKX18.27-0.44%128.94B16/06 
 Vanguard Institutional Index IVINIX370.04-0.54%125.06B16/06 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX11.25-0.27%117.53B16/06 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX207.22-0.54%107.33B16/06 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX11.10-0.27%104.76B16/06 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX83.04-0.46%102.87B16/06 
 American Funds American Balanced AABALX32.51-0.52%98.58B16/06 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.10.420-0.19%555.22B16/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.9.690-0.21%29.84B16/06 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P-0P0001.2,635.800-1.24%14.09B16/06 
 Pictet-Global Megatrend Selection P HKD0P0001.3,217.600-0.12%14.86B16/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.14.610+0.14%109.64M16/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.9.932+0.15%2.37B16/06 
 Franklin Technology Fund A acc HKD0P0000.55.780+0.25%73.57B16/06 
 Schroder International Selection Fund Emerging Asi0P0000.452.735-0.92%6.92B16/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.23.220-0.17%6.51B15/06 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.7.080-0.70%46.29B16/06 
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.13.430-0.67%46.29B16/06 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.8.080-0.88%41.26B16/06 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong0P0000.8.400-0.88%41.26B16/06 
 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD0P0000.9.098+0.03%1.55B16/06 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.11.960-0.17%5.08B16/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13.470-0.52%6.51B15/06 
 Fidelity Global Investment Fund - Hong Kong Equity0P0000.19.640-1.21%36.18B16/06 
 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY0P0000.54,430.000-0.28%36.02B16/06 
 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-HKD0P0000.11.1600%149.7M16/06 
 HSBC Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus-Ha0P0000.29.300-0.71%35.36B16/06 

Hungary - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.107,773.770-0.27%7.25B16/06 
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.239,851.100-0.81%747.93M16/06 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.168,076.180-2.23%377.97M16/06 
 ESPA Stock Techno VT HUFLP6511.50,254.220-0.09%327.67M16/06 
 Pioneer Funds - Russian Equity C HUF ND0P0000.30,956.430+0.63%53.41M16/06 
 ESPA Stock Commodities VT HUFLP6511.50,243.660+0.76%44.39M16/06 
 ESPA Bond International VTLP6007.24.860-0.12%37.58M16/06 
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.6.5330.00%16/06 
 AEGON Atticus Alfa Derivative0P0000.2.9870.00%16/06 
 AEGON Russia Equity Fund0P0000.3.5950.00%16/06 
 Citadella Absolute Return Fund0P0000.2.5520.00%16/06 
 Concorde Equity Fund0P0000.11.6910.00%16/06 

Indonesia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Dana Prestasi Plus AccLP6350.28,586.540-1.04%11,700B16/06 
 Sucorinvest Equity0P0000.2,263.030+0.32%6,370.1B16/06 
 Schroder Dana Prestasi Acc0P0000.36,279.720-0.89%4,716.97B16/06 
 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara0P0001.1,372.980-0.50%3,443.4B16/06 
 Schroder Dana Campuran Progresif0P0000.1,778.260-0.68%1,927.81B16/06 
 Schroder Dana Mantap Plus II AccSDMP22,942.480-0.05%2,170B16/06 
 Manulife Dana Tetap Utama0P0001.2,189.010+0.07%1,976.26B16/06 
 Ashmore Dana Progresif Nusantara0P0001.1,545.720-0.01%1,832.47B16/06 
 Schroder Dana Istimewa AccLP6350.6,890.730-0.27%1,496.75B16/06 
 Makara Abadi0P0000.4,294.560-0.03%1,489.16B16/06 
 Schroder 90 Plus Equity FundLP6804.1,891.770-1.01%1,354.04B16/06 
 BNP Paribas Pesona0P0000.24,732.920-0.69%1,292.46B16/06 
 Mandiri Investa Dana Utama0P0000.2,442.870+0.02%1,289.5B16/06 
 Schroder Dana Terpadu II Acc0P0000.4,104.870-0.49%1,140B16/06 
 Ashmore Dana Obligasi NusantaraADON1,597.980-0.14%1,116.21B16/06 
 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal0P0000.2,218.260-0.03%810.46B16/06 
 Mandiri Investa Cerdas Bangsa0P0001.2,168.260-0.67%806.15B16/06 
 Schroder Dana Kombinasi AccLP6350.4,236.080-0.14%778.82B16/06 
 TRAM Consumption Plus0P0000.1,732.330-0.29%726.18B16/06 
 Dana Ekuitas Andalan0P0000.4,213.596-0.67%593.44B16/06 

Israel - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Altshuler Shaham 90/100P0000.158.330-0.06%3B16/06 
 Diamond Bonds without Stocks0P0001.117.120+0.07%2.67B16/06 
 ISP Asset Management 10/900P0001.126.970+0.02%2.12B16/06 
 More 90/100P0001.124.400-0.06%2.01B16/06 
 I.B.I Government Plus A and Above0P0001.111.830-0.04%1.75B16/06 
 Meitav 20/800P0001.132.890-0.06%1.7B16/06 
 Yelin Lapidot 90/10LP6812.142.340-0.06%1.56B16/06 
 Meitav Bonds + 10%0P0001.121.530-0.04%1.55B16/06 
 Altshuler Shaham Dev Mkts Protctd Forex0P0001.187.490-0.73%1.52B15/06 
 More Israel Equities0P0001.238.000-0.27%1.55B16/06 
 Yelin Lapidot 20/80LP6813.162.240-0.07%1.46B16/06 
 Altshuler Shaham 20/80 TA MID CAPLP6812.176.910-0.10%1.45B16/06 
 More Managed Government Bonds + 10%LP6825.118.830-0.05%1.4B16/06 
 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk!0P0000.206.470+0.01%1.39B15/06 
 Harel Shekel Money Market0P0001.100.6500%1.28B16/06 
 Yelin Lapidot EquityLP6503.419.880-0.01%1.35B15/06 
 KSM KTF S&P 5000P0001.175.650-0.37%1.35B15/06 
 Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd Forex!0P0001.117.1200%1.32B15/06 
 Yelin Lapidot 25/75LP6824.138.930+0.01%1.3B15/06 
 Yelin Lapidot 30/700P0001.141.900+0.04%1.35B15/06 

Latvia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ABLV Emerging Markets USD BondLP6510.19.217-0.13%35.09M16/06 
 INVL Emerging Europe Bond0P0000.44.196-0.01%30.11M16/06 
 ABLV Emerging Markets EUR BondLP6510.17.084-0.05%16.15M16/06 
 INVL Baltic Fund0P0000.44.833-0.09%9.47M16/06 

Liechtenstein - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CAP Japan Equity Fund JPY I0P0000.19,944.000+0.67%7.18B15/06 
 CAP Japan Equity Fund JPY A0P0000.22,070.000+0.67%7.18B15/06 
 VP Bank Best Manager Pacific Equities B0P0000.120,330.000+0.02%1.72B30/03 
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.22,219.490+0.38%1.09B14/06 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3,621.820-0.35%935.28M15/06 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,764.260-0.41%935.28M15/06 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2,823.450-0.34%935.28M15/06 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3,050.700-0.41%935.28M16/06 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.4,630.470-0.36%935.28M16/06 
 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc0P0000.2,009.310+0.19%926.19M09/06 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1,448.440-0.08%914.74M14/06 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1,890.290-0.09%914.74M14/06 
 LGT GIM Balanced (USD) IM0P0000.19,387.070+0.33%907.44M14/06 
 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc0P0000.2,478.600+0.22%852.06M09/06 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD B0P0000.5,983.770+0.20%823.13M15/06 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD IM0P0000.2,657.800+0.22%823.13M15/06 
 LLB QI Equities Global Passive USD0P0001.2,750.960-0.09%783.6M15/06 
 LGT Select Bond High Yield (USD) IM0P0000.2,640.700+0.19%506.02M15/06 
 LGT Select Bond High Yield (USD) B0P0000.2,979.750+0.19%506.02M15/06 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF B0P0000.1,769.400+0.03%439.36M14/06 

Lithuania - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CBL Eastern European Bond R Acc USD0P0000.28.270+0.04%63.33M16/06 
 ABLV European Corporate EUR Bond0P0000.12.135-0.09%9.88M16/06 
 Prudentis Global ValueLP6802.336.236+1.03%2.65M24/05 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.147.680+0.53%1,958.95B16/06 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.155.210+0.42%1,782.89B16/06 
 Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF0P0000.210.790+0.09%1,041.5B16/06 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.985.970-0.06%715.71B16/06 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.881.890-0.18%651.38B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR0P0000.15.160+0.13%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (0P0001.190.210-0.15%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD0P0000.16.710+0.06%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD0P0000.297.460+0.06%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD0P0000.28.070+0.07%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR0P0000.202.760+0.11%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD0P0000.54.990+0.05%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD0P0000.21.980+0.05%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY0P0000.1,807.000-0.17%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR0P0000.11.340+0.18%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (0P0001.160.330-0.14%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD0P0000.29.260+0.03%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD0P0000.30.740+0.07%493.16B16/06 
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD0P0000.265.410+0.06%493.16B16/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base0P0001.17,815.070+0.28%235.36B16/06 

Malaysia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Affin Hwang Aiiman Money Market Fund0P0000.0.5370%17.19B16/06 
 Public Ittikal Fund0P0000.0.811-0.27%5.51B16/06 
 Principal Islamic Deposit Fund0P0000.1.0010%3.62B16/06 
 Public Asia Ittikal Fund0P0000.0.520-0.55%4.29B16/06 
 Eastspring Investments Islamic Income Fund0P0000.0.5190%3.78B17/06 
 CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund0P0000.0.267-0.85%3.48B16/06 
 Public Ittikal Sequel Fund0P0000.0.341-0.55%3.41B16/06 
 CIMB Islamic Asia Pacific Equity FundLP6502.0.733-0.68%3.43B16/06 
 RHB Cash Management Fund 10P0000.1.0000%2.85B16/06 
 Public Islamic Equity Fund0P0000.0.358-0.36%2.52B16/06 
 RHB-OSK Asian Income Fund0P0000.0.655+0.26%2.52B16/06 
 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund0P0000.0.603-0.46%2.42B16/06 
 Affin Hwang Select Income Fund0P0000.0.745-1.06%2.38B16/06 
 CIMB-Principal Greater China Equity FundLP6505.1.340-1.88%2.36B16/06 
 CIMB Islamic DALI Equity Growth0P0000.1.016-0.28%2.19B16/06 
 Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund0P0000.0.566-0.72%2.23B16/06 
 Affin Hwang Select Cash Fund0P0000.1.0550%2.31B16/06 
 CIMB-Principal Global Titans FundLP6150.0.848-0.22%424.17M16/06 
 RHB-OSK Islamic Cash Management Fund0P0000.1.0000%1.94B16/06 
 Public Global Select Fund0P0000.0.416-0.29%1.85B16/06 

Malta - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Hermes Linder Fund B0P0000.1,877.787-0.22%206.37M26/11 
 Hermes Linder Fund A0P0000.5,317.391-0.22%206.37M26/11 
 SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class C0P0001.154.885+0.66%168.87M12/11 
 SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F0P0001.173.103+0.67%168.87M12/11 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.191.540+0.11%90.16M15/06 
 APS Income Fund DistributionLP6827.127.677+0.11%90.16M15/06 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0.533-0.06%60.85M16/06 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0.466-0.06%60.85M16/06 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.1.008+0.43%49.72M09/06 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1.126+0.44%49.72M09/06 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0.571-0.07%40.88M15/06 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1.203+0.64%38.04M09/06 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1.539+0.65%38.04M09/06 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1.532+0.64%38.04M09/06 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1.207+0.64%38.04M09/06 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0.599-0.13%17.07M15/06 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1.184+0.44%6.03M09/06 
 JUPITER Long Short Sub-Fund Class B Investor Share0P0001.86.530-1.71%546.96K11/12 
 JUPITER Long Short Sub-Fund Class C Investor Share0P0001.86.279-2.03%59.15K11/12 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.150.010+0.47%15/06 

Mauritius - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan India (acc) - USD0P0000.307.870-0.59%731.85M16/06 
 GinsGlobal Global Equity Index Fund Institutional0P0000.20.147-0.33%348.36M16/06 
 Indian Entrepreneur Fund Institutional BLP6701.1.014-61.75%133.19M17/07 
 Indian Entrepreneur Fund Retail ALP6701.4.114-0.02%133.19M15/06 
 Indian Entrepreneur Fund Institutional ALP6701.2.6080.00%133.19M04/02 
 Indian Entrepreneur Fund Retail BLP6701.4.189-0.02%133.19M15/06 
 Indian Entrepreneur Fund Retail CLP6701.4.487-0.02%133.19M15/06 
 Birla Sun Life India AdvantageLP6000.456.680-1.01%113.91M16/06 
 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD0P0000.28.790-0.62%84.92M16/06 
 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu0P0001.1.401+0.21%64.99M15/06 
 SBI Resurgent India OppsLP6816.5.470-0.73%34.36M16/06 
 UTI India Fund 1986 SharesLP6812.44.870+0.29%28.93M14/06 
 Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 SharLP6811.18.379-0.49%27.65M14/06 
 UTI India Pharma Fund A AccLP6501.64.220+0.09%16.46M14/06 
 India Value Investments Ltd £LP6701.7.570-0.13%15.94M16/06 
 GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional0P0000.22.971-0.48%10.23M16/06 
 Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc0P0000.844.695+1.79%8.61M09/06 
 Life Fund RetailLP6701.2.495-0.16%2.47M15/06 
 Life Fund Institutional ALP6701.1.7740.00%2.47M04/02 
 Life Fund Institutional BLP6701.2.578-0.15%2.47M15/06 

Mexico - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.3980%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.4500%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.3420%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.3980%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.4330%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.3470%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.4890%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.4620%170.04B16/06 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C0P0000.2.2360%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.7180%169.96B16/06 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A0P0000.2.4290%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.5660%169.96B16/06 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B0P0000.2.3450%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.2.4790%169.96B16/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.2.5650%170.04B16/06 
 SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I.0P0000.11.886-0.04%151.02B16/06 
 SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I.0P0000.11.886-0.04%151.02B16/06 
 SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I.0P0000.11.886-0.04%151.02B16/06 
 Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A10P0000.13.118-0.07%138.74B16/06 
 Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A20P0000.13.118-0.07%138.74B16/06 

Monaco - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,214.010+0.01%704.45M15/06 
 Monaco Convertible Bond Europe0P0001.1,199.250-0.13%29.59M15/06 
 Monaction Europe0P0001.1,666.420+0.11%28.78M15/06 
 Monaction Emerging Markets0P0001.2,023.170-0.09%23.14M15/06 

Na Uy - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.221.830-0.15%124.76B16/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.233.810-0.15%124.76B16/06 
 KLP AksjeGlobal indeks 1 A0P0000.4,850.496+0.16%74.24B16/06 
 KLP Obligasjon Global I0P0000.1,219.729+0.14%42.51B16/06 
 DNB Teknologi0P0000.2,730.310-0.19%41.24B16/06 
 DNB Global Indeks0P0000.435.984+0.30%39.24B16/06 
 DNB Global Credit0P0000.10,158.3800.00%35.54B16/06 
 KLP AksjeGlobal Indeks II0P0000.3,414.672-0.42%34.89B16/06 
 DNB Obligasjon III0P0000.10,455.476+0.04%33.18B16/06 
 DNB Global IV0P0000.532.722+0.29%33.08B16/06 
 Pensjonsprofil 500P0000.232.446-0.12%31.86B16/06 
 SKAGEN Global C0P0001.227.124-0.51%31.39B16/06 
 SKAGEN Global B0P0001.224.410-0.51%31.39B16/06 
 SKAGEN Global B0P0001.261.155-0.33%31.39B16/06 
 SKAGEN Global A0P0000.2,622.627+0.19%31.39B16/06 
 SKAGEN Global A0P0000.1,919.551-0.32%31.39B16/06 
 SKAGEN Global A0P0000.281.202-0.33%31.39B16/06 
 SKAGEN Global A0P0000.221.797-0.50%31.39B16/06 
 SKAGEN Global A0P0000.2,616.948+0.01%31.39B16/06 
 SKAGEN Global A0P0000.258.114-0.33%31.39B16/06 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.117.689-0.44%147.19B15/06 
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.117.781-0.44%147.19B15/06 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.118.022-0.44%147.19B15/06 
 Coronation Balanced Plus Fund A0P0000.123.854-0.35%94.45B15/06 
 Coronation Balanced Plus Fund P0P0000.124.029-0.35%94.45B15/06 
 ABSA Money Market Fund0P0000.1.0000%25.11B15/06 
 Coronation Balanced Plus Fund D0P0000.124.043-0.35%94.45B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Funds E0P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund B0P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C0P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund A10P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C30P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C40P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C20P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C100P0000.0.9980%64.57B15/06 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.13.3730%59.16B15/06 
 Investec Opportunity Fund B0P0000.13.3500%59.16B15/06 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.13.4180%59.16B15/06 
 Investec Opportunity Fund A0P0000.13.351-0.00%59.16B15/06 
 Investec Opportunity Fund E0P0000.13.3720%59.16B15/06 

Namibia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.2,000.298-0.21%3.5B15/06 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.4.595-0.06%3.18B15/06 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.4.578-0.06%3.18B15/06 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.4.606-0.06%3.18B15/06 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.4.589-0.06%3.18B15/06 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0280%1.35B15/06 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0290%1.35B15/06 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0280%1.35B15/06 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0280%1.35B15/06 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.11.184-0.04%1.26B15/06 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.11.182-0.04%1.26B15/06 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.11.174-0.04%1.26B15/06 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.10.208-0.72%777.9M15/06 
 Sanlam Namibia General Equity Fund D0P0001.10.231-0.72%777.9M15/06 
 Sanlam Namibia General Equity Fund C0P0001.10.188-0.72%777.9M15/06 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.10.173-0.72%777.9M15/06 
 Capricorn International Fund C0P0000.3.837+1.48%578.97M17/06 
 Sanlam Namibia Balanced Fund D0P0001.4.936-0.14%435.12M15/06 
 Sanlam Namibia Balanced Fund B10P0000.4.888-0.14%435.12M15/06 
 Sanlam Namibia Balanced Fund C0P0001.4.893-0.14%435.12M15/06 

New Zealand - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ASB KiwiSaver Scheme's Growth0P0000.2.490+0.11%4.15B31/05 
 ANZ KiwiSaver-Growth0P0000.2.686-0.36%4.14B16/06 
 ASB KiwiSaver Scheme's Conservative0P0000.2.037+0.12%4.12B31/05 
 ANZ KiwiSaver-Balanced0P0000.2.365-0.25%3.15B16/06 
 Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund0P0000.3.005+0.60%2.88B15/06 
 Milford Diversified Income0P0000.1.895-0.08%2.67B16/06 
 ASB KiwiSaver Scheme's Balanced0P0000.2.393+0.14%2.53B31/05 
 ASB KiwiSaver Scheme's Moderate0P0000.2.199+0.20%2.29B31/05 
 Westpac KiwiSaver-Growth Fund0P0000.2.506-0.53%2.23B16/06 
 Westpac KiwiSaver-Balanced Fund0P0000.2.322-0.42%2.02B16/06 
 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund0P0000.1.742-0.12%1.91B16/06 
 ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced0P0000.2.182-0.19%1.53B16/06 
 Milford Balanced0P0000.2.869-0.29%1.47B16/06 
 Generate KiwiSaver Focused Growth Fund0P0001.2.352-0.46%1.4B16/06 
 ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv (Dflt)0P0000.2.0560%1.21B16/06 
 Mercer KiwiSaver Conservative (Default)0P0000.0.0220.00%1.19B04/02 
 Generate KiwiSaver Growth Fund0P0001.2.191-0.47%1.05B16/06 
 Milford Dynamic Fund0P0001.2.872-0.22%765.7M16/06 
 Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt)0P0000.2.062+0.17%726.38M15/06 
 AMP Capital NZ Shares Index Fund0P0001.1.387+0.15%707.34M16/06 

Nga - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 VTB Treasury0P0000.73.680+0.03%73.39B16/06 
 Gazprombank - Russian Fixed Income Plus0P0001.1,945.160-0.13%36.5B16/06 
 Sberbank Balanced0P0000.115,721.920-0.20%34.79B15/06 
 VTB Balanced0P0000.39.730-0.05%33.84B16/06 
 Raiffeisen Bonds0P0000.27,209.720+0.04%17.33B15/06 
 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity0P0000.17,155.760-0.40%18.57B15/06 
 Sberbank Natural Resources0P0000.2,380.010+0.54%17.15B15/06 
 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund0P0000.39,662.940-0.04%15.16B15/06 
 VTB Equities0P0000.49.320-0.06%15.72B16/06 
 Sberbank Global Internet0P0000.5,077.770+0.58%11.91B15/06 
 Raiffeisen Treasury0P0000.17,053.520+0.05%13.72B15/06 
 Sberbank High Yield Fixed Income0P0000.4,644.430+0.23%9.29B11/06 
 Raiffeisen - Infotech0P0000.32,135.640+0.48%8.59B15/06 
 Sberbank America0P0000.2,914.350+0.55%6.23B15/06 
 VTB Oil & Gas0P0000.29.910+0.74%4.94B16/06 
 VTB Eurobonds0P0000.17.210+0.17%4.16B16/06 
 Sberbank Consumer Sector0P0000.3,713.010+0.69%4.05B11/06 
 Raiffeisen USA0P0000.64,242.640+0.15%7.97B15/06 
 VTB - Emerging Markets Eurobond Fund0P0000.33.530+0.12%3.18B16/06 
 Sberbank Eurobonds0P0000.3,065.280+0.46%3.13B15/06 

Nhật Bản - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Daiwa Nikkei225 Listed0P0000.30,050.000-0.90%4,008.67B17/06 
 Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month0P0000.2,662.000+0.68%960.92B17/06 
 AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U0P0001.12,257.000-0.50%1,094.35B16/06 
 GS netWIN Internet Strategy B UnHedged0P0000.23,761.000+0.22%694.3B17/06 
 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon0P0000.10,530.000-0.34%625.51B17/06 
 Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged0P0000.2,553.000-1.47%670.29B17/06 
 Fidelity US REIT Fund B UnHedged0P0000.3,397.000-0.29%645.81B17/06 
 AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed0P0001.30,357.000-0.11%744.64B17/06 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd0P0001.12,163.000+0.05%971.3B17/06 
 Nikko Global Prospective Fund0P0001.23,157.000-0.62%915.4B17/06 
 Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select0P0000.11,845.000-0.06%564.41B17/06 
 Fidelity US High Yield Fund0P0000.3,049.000+0.49%512.16B17/06 
 Fidelity Japan Growth Equity Fund0P0000.31,651.000-0.56%478.99B17/06 
 Rheos Hifumi Plus0P0000.50,938.000-0.78%469.37B17/06 
 AMOne Investment Sommelier0P0000.12,375.000-0.15%555.58B17/06 
 AMOne Shinko US-REIT Open0P0000.2,249.000-0.27%495.07B17/06 
 SMTAM J-REIT Research Open Dividend 1 Month0P0000.7,721.000-2.14%425.58B17/06 
 Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select0P0000.19,653.000+0.01%426.26B17/06 
 MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month0P0000.5,032.000-0.30%354.2B17/06 
 Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div0P0000.4,032.000-0.62%362.6B17/06 

Oman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BankMuscat Oryx0P0000.2.2440%41.88M31/05 
 BankMuscat Money Market OMR0P0000.1.1140%34.22M10/03 
 Gulf Baader The First Mazoon0P0000.1.154+4.81%19.93M31/03 
 Vision Emerging GCC0P0000.1.044+2.22%9.11M01/04 
 Vision Al Khair GCC0P0000.1.0990%8.75M01/04 
 Vision Real Economy GCC0P0000.1.173+0.20%7.92M01/04 
 BankMuscat Muscat0P0000.0.898+0.00%2.46M17/01 
 Vision Emerging Oman0P0000.0.963+0.18%1.86M04/04 
 NIFCO Al-Kawthar0P0001.0.980-14.96%27/06 
 Ahli Bank Al Hilal MENA0P0001.0.760+1.06%25/04 
 United GCC0P0000.1.276+0.16%09/06 
 Fincorp Al Amal0P0000.1.160+5.36%31/03 
 Majan Capital JIA0P0000.1.286+4.30%31/03 

Pakistan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Golden Arrow Selected Stocks FundLP6501.9.190-1.82%04/02 

Phần Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Evli Euro Liquidity B SEK0P0000.1,064.096+0.00%18.11B15/06 
 Evli Short Corporate Bond B SEK0P0000.1,190.255+0.00%14.61B16/06 
 Evli Nordic Corporate Bond B SEK0P0000.1,211.629+0.02%11.04B16/06 
 ODIN Norge A0P0001.19.582-0.12%9.75B16/06 
 ODIN Norge B0P0001.19.295-0.12%9.75B16/06 
 ODIN Norge D0P0001.19.317-0.11%9.75B16/06 
 ODIN Norge C0P0000.463.950-0.12%9.75B16/06 
 ODIN Global B0P0001.21.981+0.14%9.67B16/06 
 ODIN Global A0P0001.22.311+0.14%9.67B16/06 
 ODIN Global D0P0001.21.986+0.14%9.67B16/06 
 Evli European High Yield B SEK0P0000.1,684.509-0.06%860.04M16/06 
 Evli European High Yield B NOK0P0001.1,264.199-0.06%8.6B16/06 
 ODIN Europa A0P0001.13.634+0.27%5.59B16/06 
 ODIN Europa D0P0001.13.454+0.28%5.59B16/06 
 ODIN Europa B0P0001.13.450+0.28%5.59B16/06 
 Nordea Pro Stable Return SEK0P0001.30.458+0.58%4.21B16/06 
 Nordea Swedish Ideas Equity0P0001.219.169+0.39%4.23B16/06 
 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR0P0000.120.250-0.43%3.81B16/06 
 Nordea SEK Instituutiokorko T EUR0P0000.113.331-0.43%3.81B16/06 
 Evli European Investment Grade B SEK0P0000.1,318.385+0.03%3.63B16/06 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Amundi Cash Corporate DP C/D0P0000.199,499.557-0.00%51.69B16/06 
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.143.160-0.09%11.49B16/06 
 Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0000.125.290-0.10%11.49B16/06 
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc0P0000.731.690-0.10%11.49B16/06 
 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis0P0000.123.450-0.10%11.49B16/06 
 Carmignac Patrimoine E EUR Acc0P0000.179.040-0.09%11.49B16/06 
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.100.320+0.01%7.64B16/06 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1,808.390+0.01%7.64B16/06 
 Lazard Convertible Global K0P0001.2,249.430+0.02%5.54B16/06 
 Lazard Convertible Global A0P0000.1,910.550+0.02%5.54B16/06 
 Lazard Convertible Global R0P0000.532.120+0.02%5.54B16/06 
 Lazard Convertible Global PC H-EUR0P0001.2,263.220-0.04%5.54B16/06 
 Afer-Sfer0P0000.73.140+0.21%5.48B15/06 
 Groupama Entreprises IC0P0000.2,258.870-0.00%4.22B16/06 
 Groupama Entreprises N0P0000.557.040-0.00%4.22B16/06 
 Amundi 6 M I0P0000.22,203.920-0.00%5.24B16/06 
 Amundi 12 M I0P0000.106,768.790-0.01%4.14B16/06 
 Amundi 12 M E0P0000.10,431.400-0.01%4.14B16/06 
 Carmignac Investissement A EUR Acc0P0000.1,833.990-0.26%4.14B16/06 
 Carmignac Investissement E EUR Acc0P0000.261.200-0.26%4.14B16/06 

Philippines - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BPI Short Term Fund0P0000.156.1100%87.38B17/06 
 Metrofund Starter Fund0P0000.1.7040%83.01B16/06 
 BPI Institutional Fund0P0000.261.990-0.02%57.97B17/06 
 ALFM Money Market Fund0P0000.130.2500%52.37B17/06 
 ALFM Peso Bond Fund0P0000.371.980+0.01%46.36B17/06 
 ABF Philippines Bond Index Fund0P0000.261.970-0.04%13.24B16/06 
 Philippine Stock Index Fund0P0000.778.160-1.22%11.27B17/06 
 BPI Premium Bond Fund0P0000.200.050-0.06%6.81B17/06 
 ALFM Growth Fund0P0000.221.500-1.17%5.48B17/06 
 BPI Balanced Fund0P0000.168.590-0.67%5.15B17/06 
 Metro Equity Fund0P0000.2.289-0.02%5.2B16/06 
 BPI Equity Fund0P0000.149.010-1.16%4.81B17/06 
 UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio0P0000.315.149+0.23%1.23B16/06 
 UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio0P0000.566.328+0.05%773.83M16/06 
 Metrofund Peak Earner Fund0P0000.2.132+0.20%2.61B16/06 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.323-0.00%1.39B16/06 
 Metrofund Elite Fund0P0000.2.126+0.05%1.08B16/06 
 BPI Global Philippine Fund0P0000.312.770-0.01%984.45M17/06 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.146.471+0.04%165.13M16/06 
 Filipino Fund Inc0P0000.7.3000%17/06 

Qatar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.2.056+5.87%271.68M29/04 
 TFI GCC Equity Opportunities Q0P0000.0.0220.00%131M04/02 
 QNB Al Watani0P0000.0.0220.00%128.64M04/02 
 CBQ Al Waseela0P0000.0.0220.00%112.96M04/02 
 CBQ Al Waseela0P0000.17.993-1.20%112.96M04/02 
 QNB Debt0P0000.0.0220.00%88.27M04/02 
 QNB Commodity0P0001.0.0220.00%60.9M04/02 
 Amwal Qatar Gate N0P0000.96.700-8.80%16.4M04/02 
 Amwal Qatar Gate Q0P0000.102.163-6.78%12.7M04/02 
 Masraf Al Rayan GCC0P0000.1.781-0.06%1.66M08/02 
 QInvest Sukuk FundLP6828.1,052.240-4.16%29/01 
 QInvest JOHCM Sharia’a FundLP6825.1,962.560+1.48%31/05 

Quần Đảo Cayman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2.327+3.37%1.42B31/05 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.454.660-0.51%1.31B19:00:00 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.284.910+2.43%959.99M10/06 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.21.560+2.42%959.99M10/06 
 Russian Prosperity Fund C0P0000.65.470+1.38%842.15M05/07 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.286.780-0.87%269.72M16/06 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.24.500-0.85%269.72M16/06 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.96.350-1.70%263.84M16/06 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,388.056+1.96%238.66M31/05 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.676.550+2.37%195.96M03/06 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.175.210+1.73%148.38M31/05 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.314.290-0.09%125.18M16/06 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.276.870-0.09%125.18M16/06 
 Arava Fund ALP6810.146.550+0.15%95.57M14/06 
 Reliance Emergent India Fund Ltd -Class 1LP6805.209.579-0.56%70.8M04/02 
 Reliance Emergent India Fund Ltd-Class 2LP6805.201.222+0.85%70.8M04/02 
 AAA Funds SPC - Active Asset Allocation SP Class A0P0001.122.008+0.19%25.18M02/06 
 SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla0P0000.13.110-0.15%15.65M15/06 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD0P0001.1,486.198+3.02%11.84M31/05 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD0P0001.1,540.520+3.05%11.84M31/05 

Singapore - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 0P0001.16.623+0.62%147.22B16/06 
 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A20P0000.93.410+0.10%57.34B04/02 
 United China A-Shares Innovation Fund - Class JPY 0P0001.25,339.385-3.43%41.03B16/06 
 AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc0P0000.43.440+0.32%25.28B16/06 
 AB FCP I - American Incom