x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Tìm kiếm

Ả Rập Saudi - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AlAhli Saudi Riyal Trade0P0000.1.8100.00%19.16B17/08 
 Al Rajhi Commodities Mudaraba0P0000.0.000.00%10.83B30/11 
 SAMBA Al Sunbullah0P0000.109.81+0.03%10.3B09/08 
 AlAhli Div SR Trade Fd0P0000.1.29+0.00%7.15B17/08 
 ANB Al Mubarak Trade0P0000.20.250.00%3.71B15/08 
 Al Jazira Qawafel Commodities Tradi0P0000.139.58+0.00%3.67B15/08 
 Riyad Equity 30P0000.0.000.00%2.72B30/11 
 SAMBA Al Raed0P0000.42.23+1.64%2.28B09/08 
 Riyad Commodity Trading0P0000.0.000.00%2.25B30/11 
 Riyad Equity 20P0000.0.000.00%2.09B30/11 
 HSBC Amanah Saudi Equity0P0000.22.91-0.36%2.05B16/08 
 SAMBA Al Razeen0P0000.27.59+0.03%2.01B09/08 
 SF Al Badr Murabaha SR0P0000.14.890.00%1.95B10/08 
 SAMBA Real Estate0P0000.0.000.00%1.7B30/11 
 HSBC Amanah Saudi Riyal Trading0P0000.15.480.00%1.57B16/08 
 SAIB Trade Finance0P0000.0.000.00%1.24B30/11 
 SF Money Market Saudi Riyal0P0000.26.130.00%1.22B10/08 
 AlAhli Saudi Trd Equity0P0000.8.19+0.18%946.63M16/08 
 Jadwa Murabaha SR0P0000.113.10+0.00%943.14M16/08 
 Falcom Murabaha0P0000.1.18+0.01%855.62M02/08 

Ai-Len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Tokio Marine Japanese Equity Focus0P0000.184.000+0.75%109.76B17/08 
 BlackRock Active Selection Fund Gl0P0000.1,014.270+0.34%106.09B16/08 
 Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY0P0000.32,025.000+0.58%11.54B17/08 
 Mercer Diversified Growth Fund M20P0000.171.410-0.09%4.25B16/08 
 Mercer Diversified Growth Fund M40P0000.170.400+0.17%4.25B16/08 
 Mercer Diversified Growth Fund M100P0000.128.480+0.05%4.25B16/08 
 Mercer Diversified Growth Fund M120P0000.145.130-0.10%4.25B16/08 
 Mercer Diversified Growth Fund Z10P0000.173.970+0.17%4.25B16/08 
 Russell Invst Comp plc H0P0000.1,264.150+0.88%3.92B16/08 
 GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD0P0001.12.319+0.11%3.54B16/08 
 GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR0P0001.13.086+0.08%3.53B16/08 
 Russell Common Contractual Fund C0P0000.13.540+0.37%3.41B16/08 
 Russell Common Contractual Fund A0P0000.13.770+0.36%3.41B16/08 
 Legg Mason Brandywine Glbl Sov Acc0P0000.138.680-0.26%3.01B17/08 
 Legg Mason Brandywine Glbl Sov PrDs0P0000.117.920-0.26%3.01B17/08 
 Legg Mason Brandywine Glbl Sov PrAc0P0000.147.080-0.26%3.01B17/08 
 Legg Mason Brandywine Glbl Sov Dist0P0001.117.610-0.25%3.01B17/08 
 MFG Global Fund Class 1 USD AccumulLP6823.143.210+0.40%2.3B16/08 
 Mercer Passive Global Equity Z 10P0001.14.770+0.27%2.15B16/08 
 Mercer Passive Global Equity Fund C0P0000.1,339.830+0.12%2.15B16/08 

Ai-xơ-len - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Special Situations Fund CLP6509.170.350+0.33%211.57M17/08 
 Schroder Special Situations Fund IILP6509.12,800.210-0.04%257.19K17/08 
 Schroder Special Situations Fund CCLP6509.10,873.430-0.05%251.46K17/08 
 Schroder Special Situations Fund ILP6509.200.890+0.33%2.95K17/08 

Ấn Độ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 HDFC Prudence Fund Growth0P0000.487.381+0.38%260.92B17/08 
 HDFC Prudence Fund Direct Plan G0P0000.504.928+0.38%260.92B17/08 
 HDFC Prudence Fund Direct Plan D0P0000.37.122+0.38%260.92B17/08 
 HDFC Prudence Fund Dividend0P0000.31.894+0.38%260.92B17/08 
 ICICI Prudential Flexible Income PlLP6250.320.590+0.02%198.6B16/08 
 ICICI Prudential Flex Income Div0P0000.128.874+0.02%198.6B16/08 
 ICICI Prudential Flex Income Ret0P0000.185.225+0.02%198.6B16/08 
 ICICI Prudential Flex Income Gr0P0000.322.020+0.02%198.6B16/08 
 Birla Sun Life Savings Fund Fund Re0P0000.318.143+0.03%198.4B16/08 
 Birla Sun Life Savings Fund Grow0P0000.328.791+0.03%198.4B16/08 
 Birla Sun Life Savings Fund Growt0P0000.330.479+0.03%198.4B16/08 
 Birla Sun Life Savings Fund Disci0P0000.188.164+0.03%198.4B16/08 
 HDFC Equity Fund Direct Plan Gro0P0000.611.309+0.24%193.2B17/08 
 HDFC Equity Fund Direct Plan Div0P0000.57.911+0.24%193.2B17/08 
 Birla Sun Life Short Term Fund Re0P0000.64.392+0.02%180.55B16/08 
 Birla Sun Life Short Term Fund Gr0P0000.64.698+0.02%180.55B16/08 
 Birla Sun Life Short Term Fund Disc0P0000.19.8180.02%180.55B16/08 
 Birla Sun Life Frontline Equity Fu0P0000.28.730-0.03%177.7B17/08 
 Birla Sun Life Frontline EquityGR0P0000.219.270-0.01%177.7B17/08 
 Birla Sun Life Frontline Equity DIV0P0000.48.920+0.00%177.7B17/08 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Premier Monthly Income C AccLP6829.2.599-0.38%238.43M17/08 
 Baillie Gifford Global Bond Fund BLP6822.1.754+0.34%77.27M17/08 

Áo - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Raiffeisenfonds Sicherheit VT0P0000.149.970+0.04%1.21B16/08 
 Raiffeisenfonds Sicherheit T0P0000.135.920-0.51%1.21B16/08 
 Raiffeisenfonds Sicherheit A0P0000.93.980-1.96%1.21B16/08 
 Raiffeisen Europa HighYield I T0P0001.268.280+0.13%887.02M16/08 
 Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V0P0000.190.180-0.18%782.4M16/08 
 Raiffeisen 304 Euro Corporates A0P0000.122.540-0.18%782.4M16/08 
 Value Investment Fonds Klassik A0P0000.106.490+0.20%770.3M17/08 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.158.920+0.20%770.3M17/08 
 Raiffeisen 304 Euro Corporates T0P0000.160.640-0.18%743.22M16/08 
 Raiffeisen Euro Rent I A0P0001.148.820-0.23%720.67M16/08 
 Raiffeisenfonds Ertrag T0P0000.141.460-0.92%688.37M16/08 
 Raiffeisenfonds Ertrag A0P0000.110.790-2.65%679.12M16/08 
 Raiffeisenfonds Ertrag VT0P0000.152.790-0.02%679.12M16/08 
 Raiffeisen Euro Rent R A0P0000.85.710-0.22%567.87M16/08 
 Raiffeisen Euro Rent I VT0P0000.166.590-0.23%567.87M16/08 
 Raiffeisen Euro Rent R T0P0000.138.840-0.22%567.87M16/08 
 Raiffeisen Euro Bonds R0P0000.162.470-0.23%567.87M16/08 
 Pioneer Funds Austria Komfort InveA0P0000.7.650+0.13%547.03M17/08 
 Pioneer Funds Austria Komfort InveT0P0000.13.050+0.08%547.03M17/08 
 Pioneer Funds Austria Komfort Inves0P0000.14.090+0.14%547.03M17/08 

Ba Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Aviva Investors Akcyjny0P0000.2,656.620+0.42%4.73B16/08 
 Aviva Investors Dluzny0P0000.1,653.030+0.02%2.42B16/08 
 PKO Stabilnego Wzrostu0P0000.162.020+0.11%1.27B16/08 
 PKO Zrownowazony0P0000.144.600+0.21%1.1B16/08 
 PKO Akcji Plus0P0000.96.230+0.33%1.02B16/08 
 Investor Zrownowazony Rynkow Wschod0P0000.576.680+0.39%568.63M16/08 
 Investor Zrownowazony FIO A0P0000.538.560+0.39%568.63M16/08 
 Investor Zrownowazony Rynkow WschoP0P0000.688.610+0.40%568.63M16/08 
 Investor Zabezpieczenia EmerytalneA0P0000.32.820+0.18%516.58M16/08 
 Investor Zabezpieczenia Emerytalneg0P0000.37.070+0.19%516.58M16/08 
 Investor Zabezpieczenia EmerytalneP0P0000.40.400+0.22%516.58M16/08 
 QuercusSelektywny0P0000.160.410+0.11%511.23M16/08 
 Arka Prestiz Akcji Polskich SFIOLP6808.1,476.460+0.29%428.08M16/08 
 Aviva Investors Papierow Nieskarbow0P0000.1,509.830+0.02%396.62M16/08 
 Investor Gold Otwarty A0P0000.145.160-0.61%385.98M16/08 
 Investor Gold Otwarty I0P0000.154.730-0.61%385.98M16/08 
 Investor Gold Otwarty P0P0000.176.600-0.60%385.98M16/08 
 PKO Akcji Malych i Srednich Spolek0P0000.267.870+0.56%330.67M16/08 
 Credit Agricole Sub Lukas Stabilneg0P0000.248.180+0.09%302.99M16/08 
 PZU Akcji Spolek Dywidendowych A0P0000.134.070+0.45%270.62M16/08 

Bermuda - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 HSBC Short Duration Fixed Income FuLP6830.102.040-0.03%119.24M15/08 
 HSBC Managed Portfolios World Se2ADLP6008.156.650-0.30%117.73M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World Se2ACLP6831.174.340-0.30%117.73M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World Se2ICLP6831.180.870-0.30%117.73M10/08 
 Butterfield Select EquityLP6008.14.560-1.49%112.46M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World SelACLP6827.169.390-0.18%84.19M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World SelLCLP6827.169.390-0.18%84.19M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World SelIDLP6827.156.010-0.18%84.19M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World SelICLP6827.169.850-0.18%84.19M10/08 
 HSBC Managed Portfolios World SelADLP6827.155.670-0.18%84.19M10/08 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.61.300+0.74%54.2M17/08 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20.330-0.15%53.31M10/08 
 Butterfield Bermuda ALP6000.28.570-0.70%16.4M09/08 
 Butterfield USD BondLP6000.10.559+0.11%12.62M09/08 
 Fidelity Advisor World Asian SpeciaLP6503.24.710-0.80%2.73M17/08 
 Fidelity Advisor World U.S. High InLP6000.8.530-0.12%11.34K17/08 
 Fidelity Advisor World U.S. DollarLP6000.6.930+0.14%1.07K17/08 

Bỉ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Star Fund capitalisation0P0000.186.190+0.42%3.99B16/08 
 BNP Paribas B Pension Balanced Clas0P0000.190.900+0.34%3.79B16/08 
 BNP Paribas B Pension Balanced FintLP6505.190.900+0.34%3.79B16/08 
 Belfius Pension Fund High Equities0P0000.136.680+0.54%1.54B16/08 
 ING B Collect Portfolio ING Core FC0P0000.326.170+0.57%1.34B14/08 
 ING B Collect Portfolio ING Core F0P0000.1,207.000+0.57%1.34B14/08 
 Argenta Pensioenspaarfonds0P0000.122.580+0.46%1.3B16/08 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy ALP6813.137.450+0.46%941.65M16/08 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy B0P0000.146.970+0.46%941.65M16/08 
 BNPP B Control Quam Dynamic Bonds ALP6823.113.490+0.05%926.38M14/08 
 BNPP B Control Quam Dynamic Bonds ILP6823.107.710+0.07%926.38M14/08 
 Metropolitan Rentastro Growth Class0P0000.249.930+0.51%885.98M16/08 
 CF Vega Equity Inc0P0000.173.090+0.61%691.6M16/08 
 CF Vega Equity Acc0P0000.197.900+0.61%691.6M16/08 
 ING B Collect Portfolio WhiteLP6510.1,097.890+0.39%510.15M14/08 
 ING B Collect Portfolio Personal Po0P0000.340.930+0.39%510.15M14/08 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.115.560+0.23%506.9M16/08 
 BNP Paribas B Pension Stability Fin0P0000.152.690+0.17%488.16M16/08 
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1,228.100+0.17%488.16M16/08 
 BNP Paribas B Pension Stability ClaLP6505.152.690+0.17%488.16M16/08 

Bồ Đào Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Caixagest Obrigacoes Fundo de InLP6004.4.4750.00%271.39M16/08 
 Fundo de Investimento Mobiliario AbLP6004.7.7530.00%263.59M16/08 
 BPI Obrigacoes Mundiais Fundo deLP6004.7.759+0.22%110.19M16/08 
 NB Tesouraria Ativa Fundo de InveLP6004.7.7990.00%54.62M17/08 
 Caixagest Obrigacoes Longo PrazoLP6004.12.038-0.22%43.9M16/08 
 Bankinter PPR Obrigacoes Fundo deLP6006.13.5700.00%35.85M16/08 
 Caixagest Accoes Portugal Fundo dLP6004.12.323-0.14%31.84M16/08 
 BPI Portugal Fundo de InvestimentLP6004.13.839-0.18%28.83M16/08 
 IMGA Acoes Portugal Fundo de InveLP6004.14.355-0.11%28.13M16/08 
 Fundo de Investimento Alternativo MLP6802.6.3970.00%20.79M16/08 
 Alves Ribeiro PPR Fundo de InvestLP6009.15.373+0.15%20.76M16/08 
 Popular Tesouraria Fundo de InvesLP6009.6.0320.01%18.2M17/08 
 Optimize Europa Obrigacoes FundoLP6823.12.449+0.29%11.59M16/08 
 Montepio Obrigacoes Fundo de InveLP6004.96.640+0.02%9.18M16/08 
 BPI Metais Preciosos Fundo EspecialLP6813.2.523-0.19%3.72M28/07 

Brazil - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO0P0000.16.414+0.09%42.76B16/08 
 ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE0P0000.2,896.214+0.04%25.31B17/08 
 ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO0P0000.21.393+0.04%25.01B17/08 
 BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN0P0000.1.6700.00%19.42B16/08 
 BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI0P0000.1.6650.00%19.08B16/08 
 FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER0P0000.1.8680.00%9.41B16/08 
 ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM0P0000.27,370.072+0.04%8.89B17/08 
 BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN0P0000.3.752+0.24%8.6B16/08 
 BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL0P0000.8.9360.00%8.18B16/08 
 SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN0P0000.165.888+0.04%7.93B16/08 
 SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN0P0000.6,564.785+0.04%7.03B16/08 
 ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F0P0000.45.464+0.06%5.98B16/08 
 SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME0P0000.173.421+0.04%5.83B16/08 
 SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM0P0000.170.157+0.04%5.83B16/08 
 FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IMA B0P0000.2.4760.00%5.63B16/08 
 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B0P0000.4.382+0.17%5.54B16/08 
 SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.398.325+0.20%5.07B16/08 
 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M0P0000.4.5140.00%5.06B16/08 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO0P0000.201.512+0.04%5.04B17/08 
 SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.166.598+0.04%4.27B16/08 

Canada - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 RBC Sel Bal Port Sr A CDA0P0000.26.298-0.36%25.27B17/08 
 RBC Sel Bal Port Sr T50P0000.23.979-0.36%25.27B17/08 
 RBC Sel Bal Port Sr F CAD0P0000.27.501-0.36%25.27B17/08 
 RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD0P0000.26.655-0.37%25.27B17/08 
 RBC Sel Conservative Port Sr F CAD0P0000.21.346-0.18%25.15B17/08 
 RBC Sel Bal Port Sr F0P0001.21.696-0.74%25.13B17/08 
 RBC Sel Bal Port Sr Adv0P0001.21.028-0.74%25.13B17/08 
 RBC Sel Bal Port Sr A0P0001.20.746-0.74%25.13B17/08 
 RBC Sel Conservative Port Sr F0P0001.16.840-0.56%24.96B17/08 
 RBC Canadian Div Fund Series D0P0001.53.866-0.67%18.14B17/08 
 RBC Canadian Div Fund Series F0P0001.55.445-0.67%18.14B17/08 
 RBC Canadian Div Fund Series F CAD0P0000.70.282-0.29%17.92B17/08 
 RBC Canadian Dividend Fund Series I0P0000.69.044-0.29%17.92B17/08 
 RBC Canadian Div Fund Series D CAD0P0000.68.281-0.29%17.92B17/08 
 RBC Bond Sr A0P0000.6.599+0.10%16.93B17/08 
 RBC Bond Sr F0P0000.6.816+0.11%16.93B17/08 
 RBC Bond Sr D0P0000.6.644+0.10%16.93B17/08 
 RBC Bond Adv0P0000.6.743+0.10%16.93B17/08 
 Investors Dividend U0P0000.11.358-0.26%16.87B17/08 
 Investors Dividend TU0P0000.10.949-0.26%16.87B17/08 

Chi-lê - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Pionero Fondo de InversiónLP6509.6,730.000+0.76%913.48B17/08 
 Santander Renta Largo Plazo UF EJEC0P0000.4,088.405+0.05%608.42B16/08 
 Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.4,016.763+0.05%608.42B16/08 
 BCI de Personas FAMIL0P0000.1,288.532+0.04%601.59B16/08 
 BCI de Personas APV0P0000.6,113.521+0.05%601.59B16/08 
 BCI de Personas BPRIV0P0000.1,342.136+0.04%601.59B16/08 
 BCI de Personas ALPAT0P0000.1,340.773+0.04%601.59B16/08 
 Deposito XXI B0P0000.2,448.387+0.02%549.74B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile I0P0000.1,369.101+0.04%546.09B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile H0P0000.1,393.207+0.04%546.09B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile B0P0000.1,645.641+0.03%546.09B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile E0P0000.1,620.469+0.04%546.09B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile F0P0000.1,605.037+0.04%546.09B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile D0P0000.1,555.027+0.04%546.09B16/08 
 Sura Renta Bonos Chile C0P0000.1,623.331+0.04%546.09B16/08 
 Ahorro B0P0000.14,841.462+0.04%499.35B16/08 
 Santander Renta Mediano Plazo APV0P0000.1,975.747+0.03%464.72B16/08 
 Proteccion BancoEstado I0P0000.1,205.532+0.02%440.5B16/08 
 Horizonte A0P0000.37,372.801+0.07%426.42B16/08 
 Horizonte B0P0000.39,761.594+0.07%426.42B16/08 

Cộng Hòa Séc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Conseq Invest Equity Fund DLP6511.37.921-0.11%2.72B15/08 
 Conseq Invest Equity Fund BLP6509.261.249-0.11%2.72B15/08 
 Conseq Invest Equity Fund ALP6509.244.686-0.12%2.72B15/08 

Estonia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Swedbank Fund of Funds 60 E AccLP6808.12.821-0.04%43.73M17/08 
 Swedbank Fund of Funds 30 E AccLP6808.13.198-0.13%17.41M17/08 
 Avaron Eastern European Fixed IncoBLP6817.14.670+0.04%8.32M16/08 
 Avaron Eastern European Fixed IncoALP6817.14.405+0.04%8.32M16/08 
 Trigon Baltic Fund BLP6810.6.084-0.33%2.63M15/08 

Hà Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.12.380-0.32%2.21B01:00:00 
 NN Euro Obligatie Fonds P0P0000.36.500+0.05%2.2B01:00:00 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.15.272+0.06%1.77B17/08 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.14.770+0.07%1.77B01:00:00 
 ACTIAM Responsible Index Fund EquNA0P0001.50.588-1.76%1.54B17/08 
 ACTIAM Responsible Index Fund EquiB0P0001.53.517-1.75%1.54B17/08 
 Allianz Selectie Fonds0P0000.107.770-0.37%1.53B01:00:00 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Glob0P0000.1,956.933-1.21%1.34B17/08 
 ACTIAM Responsible Index Fund EU0P0001.64,910.520-0.54%1.34B17/08 
 NN First Class Return Fund N0P0000.133.430+0.65%1.09B16/08 
 BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc0P0000.67.760-1.37%1.06B01:00:00 
 Robeco Customized Quant Emerging Ma0P0001.130.130+0.95%967.56M16/08 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.9.250-1.39%811.6M01:00:00 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun0P0000.1,581.504+0.13%771.63M17/08 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.33.180+0.15%771.63M01:00:00 
 AEAM European Credit Fund Inc0P0000.6.557-0.22%754.97M17/08 
 Allianz Europa Obligatie Fonds0P0000.75.520+0.12%669.34M01:00:00 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds P0P0000.31.090-1.36%665.31M01:00:00 
 NN Global Obligatie Fonds P0P0000.15.300-0.07%661.38M01:00:00 
 ACTIAM Responsible Index Fund Equit0P0001.99,659.867+0.16%620.44M17/08 

Hàn Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Shinyoung Value High Div Feed C0P0000.1,144.820+0.64%2,776.95B17/08 
 Shinyoung Value High Div Feed Cy0P0000.1,152.890+0.64%2,776.95B17/08 
 Shinyoung Value High Div Feed I0P0000.1,164.340+0.64%2,776.95B17/08 
 Shinyoung Value High Div Feed CP0P0000.1,142.580+0.64%2,776.95B17/08 
 Shinyoung Value High Div Feed Ce0P0000.1,146.440+0.64%2,776.95B17/08 
 Shinyoung Value High Div Feed W0P0000.1,165.000+0.65%2,776.95B17/08 
 Shinyoung Value High Div Feed A0P0000.1,148.000+0.64%2,776.95B17/08 
 MiraeAsset Global Dynamic Feeder A0P0000.1,033.640+0.06%1,860.01B17/08 
 MiraeAsset Global Dynamic Feeder F0P0000.1,037.950+0.06%1,860.01B17/08 
 MiraeAsset Global Dynamic Feeder C20P0000.1,037.390+0.06%1,860.01B17/08 
 KB Retirement Pension Dividend 40 F0P0000.1,020.510+0.27%1,522.34B17/08 
 MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI0P0000.1,014.290+0.06%1,433.83B17/08 
 MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF0P0000.1,014.750+0.06%1,433.83B17/08 
 MiraeAsset Dividend Prem Feed C0P0000.1,154.040+0.48%1,287.98B17/08 
 MiraeAsset Dividend Prem Feed CI0P0000.1,167.590+0.48%1,287.98B17/08 
 MiraeAsset Dividend Prem Feed A0P0000.1,162.460+0.48%1,287.98B17/08 
 MiraeAsset Dividend Prem Feed CW0P0000.1,167.700+0.48%1,287.98B17/08 
 MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce0P0000.1,161.960+0.48%1,287.98B17/08 
 MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae0P0000.1,165.900+0.48%1,287.98B17/08 
 KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae0P0000.1,127.880+0.62%1,110.15B17/08 

Hi Lạp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ALPHA Money Market Fund0P0000.13.9290.01%269.79M16/08 
 DELOS Eurobond Foreign Bond FundLP6004.7.752-0.08%172.07M16/08 
 ALPHA Blue Chips Greek Equity0P0000.8.910+1.73%172.02M16/08 
 Eurobank Global Bond Foreign Bond FLP6806.4.269+0.14%90.71M16/08 
 Interamerican Foreign Money MarketLP6004.10.1010.04%46.07M16/08 
 3K Domestic Equity Fund Retail SharLP6805.7.009+1.63%43.85M16/08 
 ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ0P0000.10.758+1.86%40.73M16/08 
 Piraeus International Balanced Fd oLP6828.3.676+0.59%36.54M16/08 
 Alpha Trust New Strategy Domestic ELP6004.4.789+1.40%27.04M16/08 
 European Reliance Growth Domestic E0P0001.6.543-0.29%25.17M17/08 
 Piraeus Dynamic Companies DomesticLP6516.1.033+1.71%11.74M16/08 
 DELOS USDBond Foreign Bond Fund ALP6004.7.033+0.70%10.09M16/08 
 Allianz Aggressive Strategy DomestLP6516.2.656-1.25%9.14M17/08 

Hoa Kỳ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX225.00-1.54%205.33B17/08 
 Vanguard Total Stock Market AdmiralVTSAX60.58-1.56%170.07B17/08 
 Vanguard Institutional Index IVINIX222.02-1.54%132.23B17/08 
 Vanguard Total Stock Mkt Index InvVTSMX60.56-1.54%116.12B17/08 
 Vanguard Total Stock Market Ins PlsVSMPX113.63-1.56%107.93B17/08 
 Vanguard Total Intl Stock Index InvVGTSX17.03-0.93%106.25B17/08 
 Vanguard Institutional Idx Instl PlVIIIX222.04-1.54%96.68B17/08 
 Vanguard Total Stock Market Idx IVITSX60.59-1.56%95.46B17/08 
 American Funds Growth Fund Amer AAGTHX47.66-1.45%82.31B17/08 
 Fidelity ContrafundFCNTX117.10-1.60%81.89B17/08 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX70.93-0.89%81.17B17/08 
 Vanguard Total Intl Stock Idx InstlVTPSX113.96-0.90%80.56B17/08 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBIX10.80+0.28%77.99B17/08 
 Vanguard Total Bond Market Index AdVBTLX10.83+0.19%76.97B17/08 
 American Funds Income Fund of Amer AMECX22.62-0.96%76.13B17/08 
 American Funds Capital Income Bldr CAIBX61.60-0.79%71.53B17/08 
 Fidelity 500 Index PremiumFUSVX85.20-1.54%67.58B17/08 
 Dodge & Cox StockDODGX190.84-1.77%66.14B17/08 
 Dodge & Cox International StockDODFX44.54-1.57%61.46B17/08 
 American Funds Invmt Co of Amer AAIVSX38.70-1.45%61.27B17/08 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 JPMorgan Multi Income mth HKD0P0000.11.220-0.27%42.33B17/08 
 Schroder Asian Asset Income C IncLP6809.113.320-0.06%37.15B17/08 
 Schroder Asian Asset Income Fund HCLP6809.155.717-0.06%37.15B17/08 
 Schroder Asian Asset Income A IncLP6809.108.392-0.06%37.15B17/08 
 Schroder Asian Asset Income Fund HALP6809.148.996-0.06%37.15B17/08 
 HSBC Mandatory Provident Fund Supe0P0000.25.810-0.23%32.67B17/08 
 Fidelity Global Investment Fund Hon0P0000.13.830+0.80%24.25B16/08 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun HKB0P0000.5.8980.00%15.2B17/08 
 Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LiA0P0000.5.7170.00%15.2B17/08 
 JPMorgan Asia Equity Dividend mth H0P0000.10.130+0.10%14.02B17/08 
 JPMorgan Asia Equity Dividend acc H0P0000.12.390+0.16%14.02B17/08 
 JPMorgan ASEAN Fund acc HKD0P0000.10.830+0.09%13.54B17/08 
 BOC P HK Equity Provident0P0000.33.835+0.80%12.11B16/08 
 Manulife Global Select MPF Scheme0P0000.15.028+0.09%9.7B16/08 
 BOC P Global Bond Provident0P0000.22.427-0.02%6.28B16/08 
 Schroder Balanced Investment Fund H0P0000.57.110+0.18%5.92B17/08 
 PineBridge US Equity Fund0P0000.26.440-1.60%5.69B17/08 
 JPMorgan Multi Income mth USD0P0000.11.180-0.36%5.44B17/08 
 JPMorgan Multi Income acc USD0P0000.13.710-0.29%5.44B17/08 
 BEA Union Investment Global Bond ALP6501.121.640+0.36%5.31B17/08 

Hungary - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ESPA Stock Techno VT HUFLP6511.19,056.520+0.53%43.67M17/08 
 ESPA Stock Commodities VT HUFLP6511.33,277.391+0.55%39.56M17/08 
 ESPA Bond International VTLP6007.23.720+0.21%39.25M17/08 

Indonesia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Schroder Dana Prestasi Plus AccLP6350.32,023.051+1.19%15,910B16/08 
 Sucorinvest Equity0P0000.1,852.315+0.28%6,370.1B16/08 
 Schroder Dana Prestasi Acc0P0000.37,866.551+1.12%4,280B16/08 
 Mandiri Saham AtraktifLP6813.1,456.100+0.05%4,107.76B31/07 
 Schroder 90 Plus Equity FundLP6804.2,090.290+1.26%2,950B16/08 
 Schroder Dana Istimewa AccLP6350.7,083.860+0.97%2,380B16/08 
 Schroder Dana Campuran Progresif0P0000.1,509.440+0.77%2,330B16/08 
 Schroder Dana Kombinasi AccLP6350.3,403.920+0.04%2,210B16/08 
 Dana Ekuitas Andalan0P0000.4,985.329+0.94%2,053.45B16/08 
 Manulife Dana Tetap Utama0P0001.1,782.790-0.02%1,976.26B16/08 
 Danareksa Mawar Konsumer 100P0000.1,839.953-0.02%1,953.52B31/07 
 Schroder Dana Terpadu II Acc0P0000.3,600.070+0.54%1,750B16/08 
 Makara Abadi0P0000.3,183.050-0.05%1,274.47B31/07 
 BNP Paribas Pesona0P0000.27,674.760+0.98%1,192.18B16/08 
 Pendapatan Tetap Utama0P0000.2,616.920-0.60%756.37B16/08 
 TRAM Consumption Plus0P0000.1,672.250+1.26%499.18B16/08 
 AXA MaestroSaham0P0001.1,340.790+0.68%442.58B14/08 
 Makara Prima0P0000.2,447.920+0.61%363.8B31/07 
 TRIM Dana Tetap 2LP6510.2,162.216-0.02%326.49B16/08 
 Pendapatan Tetap Abadi 20P0000.2,527.320-0.18%310.38B31/07 

Israel - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Yelin Lapidot 90/10LP6812.128.460+0.15%3.16B16/08 
 Ayalim Bonds Portfolio 20LP6503.2,963.490-0.06%2.68B16/08 
 Yelin Lapidot 20/80LP6813.139.810+0.16%2.44B16/08 
 Ayalim Managed ShekelLP6503.462.870+0.11%1.86B16/08 
 MORE FlexibleLP6510.218.630+0.21%1.8B16/08 
 Ayalim Bonds Portfolio 10LP6503.173.330+0.06%1.69B16/08 
 More Managed Bond Portfolio 30LP6825.116.780+0.21%1.61B16/08 
 Analyst 80/20LP6812.138.270+0.09%1.56B15/08 
 Yelin Lapidot 25/75LP6824.115.270+0.09%1.52B15/08 
 Analyst Diversified Portfolio 90/10LP6824.112.470+0.15%1.35B16/08 
 Ayalim Model 15LP6503.228.580-0.07%1.27B16/08 
 Yelin Lapidot EquityLP6503.263.780+0.25%1.23B15/08 
 Edmond de Rothschild Bond 10LP6503.114.470+0.18%1.14B16/08 
 Alumot Managed Portfolio 15LP6510.155.550+0.34%1.13B16/08 
 More Managed Bond Portfolio !LP6824.116.610+0.17%1.13B16/08 
 Ayalim Managed Corporate BondsLP6503.174.470+0.01%1.13B16/08 
 More Managed Government Bonds 10LP6825.108.860+0.13%1.12B16/08 
 MTF Tel Bond ShekelLP6812.139.460+0.24%1.11B16/08 
 Psagot Focused 80/20LP6824.116.620+0.19%1.11B16/08 
 Meitav Managed Portfolio 15LP6503.107.200+0.18%1.06B16/08 

Latvia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 ABLV Emerging Markets USD BondLP6510.16.949+0.08%30.75M16/08 
 ABLV Emerging Markets EUR BondLP6510.15.6800.02%15.81M16/08 

Lithuania - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Prudentis Global ValueLP6802.214.544-1.13%2.65M16/08 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 MFS Investment Funds Global ACCLP6817.326.060-1.21%4.01B17/08 
 MFS Investment Funds Global GBPLP6817.297.150-1.02%4.01B17/08 
 AZ Multi Asset Institutional EuropeLP6824.5.931+0.44%584.68M16/08 
 merging Markets Equity Passive XALP6511.116.610+0.28%496.72M17/08 
 Emerging Markets Equity Passive FALP6510.12,535.660+0.28%496.72M17/08 
 BlackRock Global Investment SeriesLP6005.5.670+0.18%408.4M17/08 
 Global Managers Platform ING AddiLP6825.366.466+0.55%250.88M14/08 
 Hermes Universal Hermes Global FlexLP6809.152.760+0.28%186.92M16/08 
 Fideuram Fund Equity USA AdvantageLP6008.14.965+0.90%173.45M16/08 
 AZ Multi Asset Global Sukuk MasterLP6823.6.374+0.73%120.46M16/08 
 Smart Value Investors PatrimoineLP6811.157.600+0.28%80.45M16/08 
 Multi Style MarsLP6509.143.510+0.31%64.2M17/08 
 Flexifund Equity China A ILP6502.11,268.020+0.31%51.9M17/08 
 Flexifund Equity China A PLP6505.9,923.670+0.31%51.9M17/08 
 Fideuram Fund Equity ItalyLP6000.14.534+1.15%18.81M16/08 
 Diversified Strategic Asset AllocatLP6509.113.210+0.73%17.11M31/07 
 Patriarch Classic Trend 200 ALP6824.12.150+0.41%13.09M17/08 
 Esperia Funds SICAV Duemme CommoditLP6507.119.760+1.51%1.96M17/08 

Malaysia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CIMB Principal Asia Pacific Dynamic0P0000.0.3700.60%1.87B17/08 
 CIMB Islamic DALI EqLP6150.1.228+0.64%1.03B17/08 
 CIMB Islamic Asia Pacific Equity FuLP6502.0.8460.50%497.84M17/08 
 CIMB Principal Global Titans FundLP6150.0.635-0.28%488.9M17/08 
 CIMB Islamic Corporate Deposit FundLP6823.1.0010.00%411.56M17/08 
 CIMB Islamic BalancedLP6005.0.5260.42%386.99M17/08 
 CIMB Principal Greater China EquityLP6505.0.9460.40%330.13M17/08 
 CIMB Islamic Equity Aggressive FundLP6000.0.7810.54%101.88M17/08 
 CIMB Principal Asian Equity FundLP6501.0.8330.57%47.84M17/08 
 CIMB Principal ASEAN Equity FundLP6508.0.6910.12%5.46M17/08 

Malta - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 APS Income Fund DistributionLP6827.124.811+0.05%40.11M17/08 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.172.376+0.05%40.11M17/08 

Mauritius - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Birla Sun Life India AdvantageLP6000.352.470+0.85%113.91M16/08 
 Indian Entrepreneur Fund Retail BLP6701.2.798+1.19%83.23M16/08 
 Indian Entrepreneur Fund Retail CLP6701.2.884+1.19%83.23M16/08 
 Indian Entrepreneur Fund InstitutiALP6701.2.6080.00%83.23M25/05 
 Indian Entrepreneur Fund InstitutiBLP6701.2.725+1.19%83.23M16/08 
 Indian Entrepreneur Fund Retail ALP6701.2.774+1.17%83.23M16/08 
 Reliance Emergent India Fund ClassLP6811.15.284+0.63%72.52M16/08 
 UTI India Fund 1986 SharesLP6812.33.020+1.82%39.64M16/08 
 UTI India Pharma Fund A AccLP6501.41.030+0.89%17.39M16/08 
 India Value Investments Ltd £LP6701.9.760+1.24%15.94M16/08 
 Life Fund RetailLP6701.1.899+1.01%8.32M16/08 
 Life Fund Institutional BLP6701.1.889+1.02%8.32M16/08 
 Life Fund Institutional ALP6701.1.7740.00%8.32M25/05 
 SBI Resurgent India OppsLP6816.3.630+0.83%7.96M16/08 
 Tata Indian Infrastructure FundLP6835.1.7350.25%16/08 

Mexico - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Inversion Horizonte SA B0 B0P0000.1.9130.02%69.63B17/08 
 Inversion Horizonte SA B0 C0P0000.1.8480.02%69.63B17/08 
 Inversion Horizonte SA B0 A0P0000.1.9580.02%69.63B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF0P0000.35.708+0.02%43.68B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B0P0000.37.357+0.02%43.68B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF0P0000.35.778+0.02%43.68B17/08 
 Fondo Santander S14 SA B30P0000.2.1520.01%29.14B17/08 
 Fondo Santander S14 SA B20P0000.2.1250.01%29.14B17/08 
 Actimed SA de CV SIID F 30P0000.0.0000.00%25.47B30/11 
 Inbumax SA de CV SIID B 20P0000.7.1040.00%25.41B17/08 
 Inbumax SA de CV SIID B 30P0000.7.3170.00%25.41B17/08 
 Inbumax SA de CV SIID B 10P0000.6.6940.00%25.41B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquid PV0P0000.37.126+0.02%15.83B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Liqui GPF0P0000.38.979+0.02%15.83B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquid GB0P0000.40.220+0.02%15.83B17/08 
 Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD00P0000.1.8320.02%15.68B17/08 
 Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC00P0000.1.7790.02%15.68B17/08 
 Horizontes Balanceados 3 SA B1 C0P0000.2.7250.00%15.66B17/08 
 Horizontes Balanceados 3 SA de CV SGOLD3B.2.9150.00%15.66B17/08 
 Fondo BBVA Bancomer Empresas EFA0P0000.33.735+0.02%15.61B17/08 

Na Uy - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 KLP AksjeGlobal indeks 1 A0P0000.2,782.123+0.22%37.83B16/08 
 KLP AksjeGlobal LavBeta I0P0001.1,706.274+0.40%24.23B16/08 
 DNB Global Credit0P0000.9,759.526+0.11%22.27B17/08 
 DNB Global IV0P0000.294.886-1.31%22.08B17/08 
 DNB Obligasjon III0P0000.10,429.596+0.04%16.94B17/08 
 Nordea KredittKF-LIK.1,066.2600.00%10.9B17/08 
 Nordea Stabile Aksjer Global EtiskKF-SAGE2,848.550-0.12%9.13B17/08 
 DNB High YieldDK-HGY.1,112.174+0.01%8.82B17/08 
 DNB KredittobligasjonDK-KRO.1,082.177+0.03%7.42B17/08 
 Handelsbanken HoyrenteHF-HOY.111.609+0.02%6.92B17/08 
 Storebrand Global Indeks ISP-GLI.2,260.411-1.17%6.43B17/08 
 KLP StatsobligasjonKL-STO.1,036.735-0.07%6.19B16/08 
 DNB Aktiv 300P0000.146.693-0.35%5.68B17/08 
 DNB Aktiv 800P0000.227.587-0.96%4.2B17/08 
 DNB Aktiv Rente II0P0000.100.7620.00%4.02B17/08 
 DNB Aktiv 500P0000.280.153-0.61%3.5B17/08 
 Nordea Avkastning0P0000.2,116.890-0.99%3.44B17/08 
 Nordea Europeisk KredittobligasjonKF-KRE.1,043.050+0.05%3.15B17/08 
 Danske Invest Norsk Kort Obligasjo0P0000.111.790-0.09%2.75B17/08 
 KLP AksjeVerden Indeks0P0000.2,533.938+0.28%2.55B16/08 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.104.574-0.29%135.75B17/08 
 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.104.551-0.29%135.75B17/08 
 Allan Gray Stable Fund A0P0000.35.038-0.19%44.21B17/08 
 Allan Gray Stable Fund C0P0001.35.046-0.19%44.21B17/08 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.10.9800.00%43.9B17/08 
 Investec Opportunity Fund H0P0000.11.0130.00%43.9B17/08 
 Investec Opportunity Fund G0P0000.10.9590.00%43.9B17/08 
 Investec Opportunity Fund I0P0000.11.0200.00%43.9B17/08 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.11.040+0.05%43.9B17/08 
 Investec Opportunity Fund F0P0000.11.0390.00%43.9B17/08 
 Investec Opportunity Fund E0P0000.10.9800.00%43.9B17/08 
 Allan Gray Equity Fund C0P0001.389.176-0.44%40.43B17/08 
 Allan Gray Equity Fund A0P0000.388.788-0.44%40.43B17/08 
 Prudential Inflation Plus Fund X0P0000.3.778-0.25%37.43B17/08 
 Prudential Inflation Plus Fund A0P0000.3.779-0.25%37.43B17/08 
 Prudential Inflation Plus Fund B0P0000.3.787-0.25%37.43B17/08 
 Coronation Balanced Defensive Fund0P0000.1.8380.00%36.86B17/08 
 Coronation Balanced Defensive FundD0P0000.1.8300.00%36.86B17/08 
 Nedgroup Investments Core Income C10P0000.0.9980.02%29.69B17/08 
 Nedgroup Investments Core Income C40P0000.0.9980.03%29.69B17/08 

Nhật Bản - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity US REIT Fund B UnHedged0P0000.4,056.000-0.34%1,301.2B17/08 
 Fidelity US High Yield Fund0P0000.3,763.000-0.58%979.86B17/08 
 Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month0P0000.3,686.000-2.44%734.11B17/08 
 Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month0P0000.3,961.000-0.33%593.39B17/08 
 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund0P0000.11,636.000+0.04%358.12B17/08 
 Nomura Fund Wrap Foreign Bond B0P0000.9,190.000+0.26%346.81B17/08 
 SMTAM J REIT Research Open Divide1M0P0000.7,715.000-0.06%314.46B17/08 
 MUKAM Global Healthcare Biotechnol0P0000.9,574.000-0.55%246.04B17/08 
 AMOne DIAM World REIT Index Fund Di0P0000.4,195.000-0.10%213.87B17/08 
 Nikko Index Fund 2250P0000.5,371.000-0.15%192.9B17/08 
 AMOne Mizuho US High Yield Open B U0P0000.5,521.000-0.56%175.17B17/08 
 MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro0P0000.19,055.000-0.08%163.19B17/08 
 Nomura India Bond Fund Dividend 1 M0P0000.9,135.000-0.10%155.39B17/08 
 Nomura Fund Wrap Japan Bond0P0000.10,517.000-0.03%154.54B17/08 
 Nomura Foreign Equity Index Fund MS0P0000.23,114.000-0.19%142.25B17/08 
 SMTAM Domestic Bond SMTB Selection0P0000.10,865.000+0.02%139.97B17/08 
 Daiwa Brazil Bond Open Dividend1MonLP6200.6,247.000-0.24%138.4B17/08 
 AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun0P0000.31,788.000-0.20%115.62B17/08 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund0P0000.21,578.000-0.13%110.56B17/08 
 Daiwa DC Foreign Bond Index0P0000.18,102.000-0.40%107.84B17/08 

Phần Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Nordea Corporate Bond A Kasvu0P0000.2.2220.00%3.27B17/08 
 Nordea Corporate Bond I Tuotto0P0000.0.9520.00%3.27B17/08 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.18.056-0.08%2.19B17/08 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.13.946-0.08%2.19B17/08 
 Nordea Maailma Tuotto0P0000.0.2420.00%2.18B17/08 
 Danske Invest YhteisOkorko Acc0P0000.30.2330.00%1.92B17/08 
 Danske Invest YhteisOkorko Inc0P0000.17.8970.00%1.92B17/08 
 Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu0P0000.24.105+0.05%1.91B17/08 
 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto0P0000.10.364+0.05%1.91B17/08 
 Nordea Nordic Small Cap Tuotto0P0000.8.762-0.45%1.74B17/08 
 OP Yrityslaina A0P0000.202.7800.00%1.69B16/08 
 OP Yrityslaina B0P0000.124.8300.00%1.69B16/08 
 Evli Euro Liquidity A0P0000.18.0270.01%1.62B16/08 
 Nordea SaastO 25 Kasvu0P0000.17.684-0.05%1.51B17/08 
 Nordea SaastO 25 Tuotto0P0000.14.396-0.05%1.51B17/08 
 Danske Invest Kompassi 25 Inc0P0000.0.9570.07%1.45B17/08 
 OP Amerikka Indeksi II A0P0000.184.650+0.31%1.15B16/08 
 OP Amerikka Indeksi II B0P0000.100.810+0.31%1.15B16/08 
 OP Varovainen AOPKORK.130.040+0.21%1.05B16/08 
 OP Varovainen BOPKORK.102.010+0.21%1.05B16/08 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Afer Sfer0P0000.62.120+0.76%4.95B16/08 
 Afer Actions Euro I0P0000.124,455.500+1.00%3.47B16/08 
 Afer Actions Euro A0P0000.140.890+0.99%3.47B16/08 
 Renaissance Europe I0P0000.145.290-0.21%2.01B17/08 
 CPR Oblig 12 Mois I0P0000.106,668.930-0.01%2B16/08 
 CPR Oblig 12 Mois P0P0000.230.750-0.01%2B16/08 
 Swiss Life Funds F Bond Cash Equiva0P0000.10,708.200+0.00%1.81B16/08 
 Groupama Avenir Euro N0P0000.1,430.79+0.86%1.58B16/08 
 Vivaccio Actions Vivaccio Actions0P0000.127.460+0.87%1.33B16/08 
 ALM Offensif0P0000.197.020+0.74%973.4M14/08 
 Amundi Resa Oblig Diversifie NC0P0000.149.280-0.03%950.07M16/08 
 ALM Dynamic0P0000.319.680+0.53%939.84M14/08 
 Aviva Investors Valorisation0P0000.793.580+0.40%926.57M16/08 
 Aviva Investors Conviction0P0000.829.480+0.70%910.85M16/08 
 CM CIC Europe Growth C0P0000.5,943.640+0.64%888.99M16/08 
 Euro Valeur M0P0000.1,645.370+1.46%875.29M16/08 
 SG Flexible PC0P0000.1,743.380+0.17%870.92M16/08 
 Impact ES Oblig Euro I0P0000.11,845.187-0.19%867.87M16/08 
 CPR Croissance Defensive I0P0000.127,220.219+0.21%854.53M16/08 
 ALM Classic0P0000.309.440+0.29%811.29M14/08 

Qatar - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 QInvest JOHCM Shariaa FundLP6825.1,272.850+2.13%31/07 
 QInvest Sukuk FundLP6828.1,101.370+0.48%31/07 

Quần Đảo Cayman - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 HSBC Investment Funds Trust HSBCLP6009.10.194+0.13%2.41B17/08 
 Income Partners Renminbi High 2BIncLP6812.104.840+0.04%1.51B16/08 
 Income Partners Renminbi High 2BAccLP6812.158.500+0.04%1.51B16/08 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.236.930-0.84%428.91M17/08 
 Income Partners Renminbi High 1AIncLP6812.126.030-0.11%243M16/08 
 Income Partners Renminbi High Yie2CLP6812.101.840-0.11%243M16/08 
 Income Partners Renminbi High 2AIncLP6812.96.330-0.11%243M16/08 
 Income Partners Renminbi High Yie2ALP6812.152.160-0.11%243M16/08 
 Arava Fund ALP6810.123.690+0.02%144.09M07/08 
 Reliance Emergent India Fund Ltd CLP6805.201.166+0.65%72.52M16/08 
 Reliance Emergent India Fund Ltd ClLP6805.190.529+0.65%72.52M16/08 
 Fullerton China Focus A Share FundLP6821.14.390+0.56%62.42M17/08 
 Emerging Markets Local Income Cl ALP6805.5.600-0.36%22.05M17/08 
 Fullerton China A Share Fund DLP6808.200.480+0.01%17M25/07 
 Fullerton China A Share Fund CLP6801.186.030-0.01%17M31/07 
 Emerging Markets Local Income Cl CLP6805.5.700-0.35%1.01M17/08 
 Emerging Markets Local Income Cl C2LP6805.9.990-0.30%403.57K17/08 
 Emerging Markets Local Income Cl A2LP6805.10.560-0.38%85.81K17/08 
 NN C China A Share Fund II ClasLP6501.110.990+1.24%15/08 

Singapore - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Nikko AM Shenton Singapore Dividend0P0001.1.061-0.72%11.37B17/08 
 Fullerton SGD Income Fund Class A0P0000.1.0970.00%2.03B17/08 
 Fullerton SGD Income Fund Class C0P0000.1.0820.00%2.03B17/08 
 Fullerton SGD Income Fund Class B0P0000.1.0550.00%2.03B17/08 
 First State Global Growth Funds DIV0P0000.1.7860.11%2B16/08 
 First State Global Growth Funds FiB0P0000.1.713+-0.01%1.35B16/08 
 AIA Regional Equity Fund0P0000.0.0000.00%1.13B30/11 
 AIA Acorns of Asia Fund0P0000.0.0000.00%1.11B30/11 
 Schroder Asian Growth Fund USDLP6150.3.588+0.84%850.12M17/08 
 Schroder Asian Growth Fund SGDLP6000.3.527+0.63%850.12M17/08 
 Aberdeen Select Portfolio AberdeenLP6823.1.1190.08%821.56M15/08 
 Schroder Singapore Trust M0P0000.1.553-0.26%777.2M17/08 
 Schroder Singapore Trust I Acc0P0000.2.721-0.29%777.2M17/08 
 Schroder Singapore Trust A AccLP6000.1.574-0.25%774.24M17/08 
 Eastspring Investments Unit TrustA0P0000.1.3020.08%716.38M17/08 
 Fidelity Funds Greater China Fund I0P0000.1.832-0.11%700.94M17/08 
 PruLink Singapore Dynamic Bond Fund0P0000.0.0000.00%568.41M30/11 
 AIA Greater China Equity Fund0P0000.0.0000.00%462M30/11 
 Prulink Singapore Growth Fund0P0000.0.0000.00%428.56M30/11 
 First State Regional China FundLP6000.3.482+0.24%425M16/08 

Slovenia - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Infond HrastLP6801.35.310+0.54%24.66M16/08 
 Infond AlfaLP6827.65.060+0.59%22.92M16/08 
 Infond GlobalLP6827.10.010+0.60%17.24M16/08 
 ALTA WATERLP6506.53.850+0.85%4.27M16/08 
 Infond ConsumerLP6827.1.400+0.72%2.13M16/08 
 KD Surovine in energijaLP6507.4.252+0.55%16/08 
 KD Latinska AmerikaLP6513.1.373+2.18%16/08 
 KD Prvi izborLP6507.8.512+0.90%16/08 
 KD BondLP6507.18.181-0.09%16/08 
 KD GalileoLP6507.11.417+0.35%16/08 
 KD BalkanLP6507.2.933-0.06%16/08 

Tây Ban Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Quality Inversion Conservadora FI172273.10.85-0.16%6.22B13/08 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.15.63+0.04%6.16B15/08 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.16.17+0.05%6.16B15/08 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.16.37+0.05%6.16B15/08 
 Quality Inversion Moderada FI172242.11.84-0.33%5.52B13/08 
 Caixabank Iter Extra FI145458.7.320.00%5.22B16/08 
 Caixabank Iter Platinum FI145458.7.270.00%5.22B16/08 
 Sabadell Prudente Base FI111187.11.05+0.05%4.04B16/08 
 Santander Tandem 0-30 FI155818.14.19+0.26%3.76B15/08 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.107.92-0.12%3.4B11/08 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.106.74-0.12%3.4B11/08 
 Santander Select Moderado A FI107781.116.71-0.28%3.39B11/08 
 Santander Select Moderado S FI107781.117.56-0.28%3.39B11/08 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9.330.00%3.27B16/08 
 Albus Extra FI107678.8.56+0.36%3.02B16/08 
 Albus Platinum FI107678.9.61+0.36%3.02B16/08 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.130.12+0.03%2.76B15/08 
 Caixabank Crecimiento Plus FI164540.13.77+0.08%2.72B15/08 
 Caixabank Crecimiento Estandar FI164540.13.51+0.08%2.72B15/08 
 Santander Rendimiento C FI138534.89.810.00%2.59B16/08 

Thái Lan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 K Fixed Income FundLP6150.12.0560.03%63.59B17/08 
 Bualuang Long Term Equity Fund0P0000.40.397-0.15%51.48B17/08 
 Bualuang Long Term Equity Fund 750P0000.28.492-0.17%32.42B17/08 
 K PLAN 1 Fund0P0000.12.3760.02%21.85B17/08 
 Bualuang Flexible RMF0P0000.61.434-0.15%17.72B17/08 
 B Senior Citizen Mixed Fund0P0000.11.892+0.13%14.69B17/08 
 K China Equity Fund0P0000.11.762+0.97%10.59B16/08 
 TMB Bond Fund0P0000.12.2540.03%10.4B17/08 
 K 20 Select LTFLP6506.16.900-0.02%10.38B17/08 
 Bualuang Equity RMF0P0000.94.997-0.15%10.11B17/08 
 K European Equity Fund0P0000.11.929+2.35%9.02B16/08 
 Good Corporate Governance Long TermLP6150.51.460-0.14%8.68B17/08 
 K Corporate Bond FundLP6150.16.9410.02%8.51B17/08 
 Bualuang Top Ten Fund0P0000.45.991-0.29%7.62B17/08 
 Buakaew Open end Fund0P0000.41.320-0.14%7.59B17/08 
 K Fixed Income RMFLP6150.14.574+0.04%6.05B17/08 
 KA Corporate Bond Fund0P0000.15.6280.02%5.47B17/08 
 KAsset Global Balanced Fund0P0000.11.673+0.05%4.66B11/08 
 1 AM GLOBAL FLEXIBLE FUND0P0000.14.280-0.04%4.65B11/08 
 Thanachart Low Beta Fund0P0000.20.587+0.18%4.47B17/08 

Thụy Sỹ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 CSIF CH Bond JPY Index Blue DA0P0000.111,889.000-0.03%64.71B16/08 
 CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA0P0000.110,475.000-0.03%64.71B16/08 
 UBS CH Institutional Fund JPY Bonds0P0000.10,912,129.000-0.04%50.12B17/08 
 CSIF CH Switzerland Bond Index DA38943521,115.040-0.14%6.81B16/08 
 CSIF CH Switzerland Bond Index BBB0P0000.1,083.690-0.14%6.81B16/08 
 CSIF CH Switzerland Bond Index ZA39003051,110.820-0.14%6.81B16/08 
 UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X0P0000.2,310.930-2.66%6.22B17/08 
 Credit Suisse Institutional Fund IP0P0000.1,056.310+0.52%5.7B16/08 
 Credit Suisse Institutional Fundchf0P0000.993.770+0.52%5.7B16/08 
 Credit Suisse Institutional FundCHI0P0000.1,614.630+0.52%5.7B16/08 
 Credit Suisse Institutional FundBCH0P0000.1,407.970+0.53%5.21B16/08 
 Credit Suisse Institutional FundX0P0000.1,408.340+0.53%5.21B16/08 
 UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX0P0000.1,307.220-2.06%5.14B17/08 
 UBS CH Institutional Fund 2 Equ2PAB0P0000.1,304.280-2.06%5.14B17/08 
 Piguet Fund Actions Japon0P0000.12,277.320-0.11%3.96B16/08 
 Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom0P0000.108.690-0.26%3.86B16/08 
 Swisscanto CH Pension Bond Fund D2128397123.020-0.26%3.86B16/08 
 UBS CH Investment Fund Bonds CHF A20P0000.1,033.320+0.13%3.38B17/08 
 UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB0P0000.1,127.930+0.13%3.38B17/08 
 UBS CH Investment Fund Bonds CHF A10P0000.1,088.530+0.13%3.38B17/08 

Thụy Điển - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 AP7 Aktiefond0P0000.260.590-0.12%348.2B17/08 
 Didner Gerge Aktiefond0P0000.2,702.335-0.71%47.11B17/08 
 Nordea Stratega 300P0000.173.223+0.10%42.21B17/08 
 SEB Varldenfond0P0000.14.6150.00%36.81B17/08 
 AMF Aktiefond Varlden0P0000.346.530-0.37%34.08B17/08 
 Swedbank Robur Kapitalinvest0P0000.108.620+0.01%26.74B17/08 
 Swedbank Robur IP Aktiefond0P0000.54.370+0.44%20.93B17/08 
 SPP Generation 50 tal Inc0P0000.346.036-0.11%20.6B17/08 
 Carnegie Sverigefond0P0000.2,488.660-0.88%20.04B17/08 
 Handelsbanken Nordiska Smabolag0P0000.932.920+0.02%17.25B17/08 
 Handelsbanken Nordiska Smabolag utd0P0000.772.050+0.02%17.25B17/08 
 Nordea Stratega 500P0000.207.332-0.08%16.79B17/08 
 SPP Aktiefond USA0P0000.186.829-0.27%15.43B17/08 
 Didner Gerge Smabolag0P0000.720.298-0.40%15.24B17/08 
 Nordea Generationsfond 60 tal0P0000.119.105-0.24%15.1B17/08 
 Handelsbanken MSCI USA Index utd0P0000.235.250-0.33%15.05B17/08 
 Swedbank Robur Bas Solid0P0000.120.760+0.21%15.02B16/08 
 Nordea Stratega 700P0000.236.171-0.13%14.61B17/08 
 SPP Generation 70 tal Inc0P0000.196.924-0.26%13.59B17/08 
 Handelsbanken MSCI USA IndexLP6812.277.790-0.33%13.5B17/08 

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Emirates Global Sukuk Fund USD InstLP6513.14.7740.00%92.3M17/08 
 Rasmala Investment Funds RasmalaLP6825.102.861+0.06%22.48M09/08 

Trung Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BOC 7 Days Financial Management Bon0P0000.1.000+0.00%12.8B17/08 
 GF 30 days Financial Mgmt Bond Fd B0P0000.1.000+0.00%11.26B17/08 
 E Fund Stable Income Bond Fund A0P0000.1.2970.12%10.59B17/08 
 E Fund Stable Income Bond Fund B0P0000.1.3030.12%10.59B17/08 
 ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund0P0000.1.208+0.50%10.57B17/08 
 China Southern 60 Days Cash Managem0P0000.1.000+0.00%10B17/08 
 DaCheng Yueyueying Short Term Fin A0P0000.1.000+0.00%9.91B17/08 
 DaCheng Yueyueying Short Term Fin B0P0000.1.000+0.00%9.91B17/08 
 E Fund SSE50 Index0P0000.1.2540.05%9.62B17/08 
 Industrial Trend Investment HybridLP6350.1.0650.24%8.36B17/08 
 ICBC Credit Suisse Double Interest0P0000.1.7130.00%8.24B17/08 
 Bosera Theme Industry Stock FdLOFLP6350.1.822+0.00%8.01B17/08 
 GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund0P0000.1.000+0.00%7.5B17/08 
 China Universal Focus Growth Fund0P0000.1.691-0.27%7.48B17/08 
 MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond0P0000.1.000+0.00%7.35B17/08 
 HSBC Jintrust Large Cap Equity Secu0P0000.3.104+0.60%6.98B17/08 
 Changxin Quantified Pioneer Stock F0P0000.1.563+0.77%6.95B17/08 
 Industrial Social Responsibility Se0P0000.3.218-0.43%6.57B17/08 
 E Fund Consumer Sector0P0000.1.903-0.42%6.47B17/08 
 China Universal 7 Days Cash Managem0P0000.1.000+0.00%6.14B17/08 

Úc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 REST Super Core Strategy0P0000.0.0000.00%38.3B30/11 
 Sunsuper Lifecycle Balanced Pool0P0001.0.0000.00%23.72B30/11 
 AMP Capital Enhanced Index Internat0P0000.0.0000.00%10.59B30/11 
 VicSuper FutureSaver Growth0P0001.0.0000.00%9.96B30/11 
 CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se0P0000.0.0000.00%6.82B30/11 
 CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat0P0000.0.0000.00%6.82B30/11 
 CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate0P0000.0.0000.00%6.82B30/11 
 FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M0P0000.0.0000.00%6.82B30/11 
 AustralianSuper Pension Balanced0P0000.0.0000.00%6.05B30/11 
 CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr0P0000.0.0000.00%5.64B30/11 
 CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In0P0000.0.0000.00%5.64B30/11 
 CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I0P0000.0.0000.00%5.64B30/11 
 Fidelity Australian Equities Fund0P0000.30.184+0.19%5.51B17/08 
 AMP Capital Future Directions BalaA0P0000.0.0000.00%5.46B30/11 
 AMP Capital Future Directions Balan0P0000.0.0000.00%5.46B30/11 
 Aberdeen Australian Equities Fund0P0000.1.0440.07%5.38B17/08 
 Bentham Wholesale Syndicated Loan F0P0000.1.0230.00%4.36B16/08 
 Bentham Professional Syndicated Loa0P0000.0.9590.05%4.36B16/08 
 CFS FC W Pen FirstChoice W Growth0P0000.0.0000.00%4.33B30/11 
 CFS FC W PSup FirstChoice W Growth0P0000.0.0000.00%4.33B30/11 

Ý - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Anima Sforzesco F0P0000.13.059+0.16%5.75B16/08 
 Anima Sforzesco A0P0000.13.319+0.10%5.75B16/08 
 Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA0P0000.5.170+0.17%5.38B16/08 
 Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB0P0000.5.098+0.16%5.38B16/08 
 Mediolanum Flessibile ObbligazionarLP6834.10.656+0.36%3.52B16/08 
 Anima Visconteo A0P0000.49.203+0.36%3.17B16/08 
 Anima Visconteo F0P0000.48.040+0.36%3.17B16/08 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8.1090.00%1.26B16/08 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.8.0910.00%1.26B16/08 
 Mediolanum Flessibile Strategico I0P0001.7.269+0.14%1.09B16/08 
 Mediolanum Flessibile Strategico L0P0000.6.759+0.17%1.09B16/08 
 Anima Risparmio AD0P0000.7.4260.00%1.04B16/08 
 Anima Risparmio F0P0000.7.6630.00%1.04B16/08 
 UBI Pramerica Portafoglio Moderato0P0000.7.505+0.19%1.01B16/08 
 Anima Geo Globale Y0P0000.54.477+0.78%934.5M16/08 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.12.416+0.04%850.91M16/08 
 Etica Bilanciato R0P0000.11.888+0.63%848.2M16/08 
 Etica Bilanciato ILP6814.11.973+0.63%848.2M16/08 
 Arca TE Titoli Esteri0P0000.23.609+0.33%747.18M16/08 
 Eurizon Obbligazioni Cedola A0P0000.6.9540.07%611.76M16/08 

Đài Loan - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allianz Global Investors All Season0P0000.12.486+0.08%17.33B16/08 
 Franklin Growth Fd0P0000.87.970-1.57%7.83B17/08 
 Fuh Hwa EM High Yield B0P0000.6.410+0.16%6.45B16/08 
 Fuh Hwa EM High Yield A0P0000.10.090+0.20%6.45B16/08 
 JPMorgan Taiwan Global Emerging MLP6350.13.310+0.99%6.2B16/08 
 JPMorgan Taiwan Asia0P0000.52.260+0.81%5.05B16/08 
 SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund0P0000.17.550-0.51%4.52B16/08 
 FSITC China Century Fund0P0000.10.250+0.89%4.42B16/08 
 Cathay Mandarin0P0000.15.220+0.53%4.15B16/08 
 Franklin Utilities0P0000.19.490-0.66%4.14B17/08 
 HSBC BRICLP6350.13.590+0.97%3.2B16/08 
 Nomura Global Equity Fund TWD0P0000.14.610+0.48%3.14B16/08 
 Prudential Financial Global Resourc0P0000.7.060+0.28%3.08B16/08 
 Fubon China High Yield Bd Fd B USD0P0001.1.5480.07%3.07B16/08 
 Fubon China High Yield Bd Fd A CNY0P0000.13.0120.04%3.07B16/08 
 Fubon China High Yield Bd Fd B CNY0P0000.10.1100.04%3.07B16/08 
 Fubon China High Yield Bd Fd A USD0P0001.1.9340.08%3.07B16/08 
 Fuh Hwa Life Goal Balance FundLP6350.32.044+0.90%3.01B17/08 
 Cathay Cathay Fund0P0000.23.100+1.45%2.93B17/08 
 Allianz Global Investors Taiwan Tec0P0000.35.160+0.92%2.89B17/08 

Đan Mạch - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 LD Aktier Obligationer0P0000.201.500+0.05%37.18B17/08 
 Nordea Invest Portefolje Aktier0P0000.135.220-0.99%23.28B01:00:00 
 Nordea Invest Portefolje Lange obli0P0000.109.170+0.09%13.87B01:00:00 
 Jyske Portefolje Balanceret Akk KL0P0000.154.430-0.53%10.04B01:00:00 
 Jyske Portefolje Stabil Akk KL0P0000.133.840-0.29%9.64B01:00:00 
 Danske Invest Engros Flexinvest Ude0P0000.111.840+0.12%7.9B17/08 
 Nordea Invest Engros Internationale0P0000.249.970-1.22%7.58B01:00:00 
 Nykredit Invest Lange ObligationerL0P0000.105.630-0.02%7.54B01:00:00 
 Nordea Invest Basis 2 Acc0P0000.151.330-0.32%7.31B01:00:00 
 Nordea Invest Stabile Aktier0P0000.128.340-0.91%6.99B01:00:00 
 Nykredit Invest Balance Defensiv0P0000.208.710-0.33%6.7B01:00:00 
 Nordea Invest Virksomhedsobligation0P0000.112.450-0.12%5.33B01:00:00 
 Nykredit Invest Balance Moderat0P0000.211.610-0.68%5.15B01:00:00 
 Danske Invest Nye Markeder Obligati0P0000.129.180+0.12%5.09B01:00:00 
 Maj Invest Value Aktier0P0000.151.270-1.21%5.09B01:00:00 
 Nykredit Invest Lange obligationerNYILOA173.040+0.03%4.73B01:00:00 
 Nordea Invest Basis 3 Acc0P0000.147.480-0.58%4.72B01:00:00 
 Jyske Portefolje Vakst Akk KL0P0000.167.110-1.05%4.33B01:00:00 
 Nordea Invest HojrenteLande Inc0P0000.127.920+0.02%4.27B01:00:00 
 Nykredit Invest Taktisk Allokering0P0000.153.970-0.84%3.95B01:00:00 

Đức - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 SEB High Yield Fund B0P0000.37.576+0.09%1.67B16/08 
 AXA Chance InvestLP6003.72.490+0.08%1.37B17/08 
 UniDeutschland ILP6803.193.230+0.68%1.14B16/08 
 Deka PB Multimanager ausgewogenLP6823.0.0000.00%953.45M14/07 
 Weltzins INVEST PLP6805.26.420+0.42%858.17M17/08 
 BBBank Kontinuitat UnionLP6004.74.300+0.28%837.83M16/08 
 SEB AktienfondsLP6003.0.0000.00%754.99M13/07 
 ZukunftsPlan ILP6514.0.0000.00%736.1M14/07 
 VinaCapital Vietnam Opportunity Fun0P0000.0.0000.00%720.85M30/11 
 Deka Institutionell Renten EuropaLP6007.0.0000.00%711.51M14/07 
 Allianz Strategiefonds Wachstum A20P0001.62.090+0.08%704.19M17/08 
 Allianz Strategiefonds Wachstum A E0P0000.91.130+0.08%704.19M17/08 
 Allianz Strategiefonds Wachstum IT20P0001.1,088.130+0.08%704.19M17/08 
 Allianz Strategiefonds Wachstum I E0P0001.1,050.850+0.08%704.19M17/08 
 DekaTresorLP6003.0.0000.00%563.5M14/07 
 Degussa Bank Universal RentenfondsLP6003.0.0000.00%543.99M13/07 
 Deka CorporateBond NonFinancial S ALP6514.0.0000.00%470.28M14/07 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.117.880-0.02%450.06M17/08 
 Deka BR 35LP6007.0.0000.00%449.12M14/07 
 Deka BR 85LP6007.0.0000.00%445.86M14/07