Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C (3087)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
208.50
+2.10
(+1.02%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
206.40
208.50
Biên độ 52 tuần
175.00
295.00
Khối lượng
1,400
ROI (TTM)
-
Giá Mở Cửa
206.40
Cổ Tức (TTM - Trượt 4 quý gần nhất)
-
Tỷ suất Cổ tức
-
Tổng Tài Sản
-
Lớp Tài Sản
Cổ phiếu
Giá đ.cửa hôm trước
206.4
Biên độ ngày
206.4-208.5
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hồng Kông
Đơn vị phát hành:db X-trackers
Làm cơ sở:Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
Mã ISIN:LU0322252924
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu