Hợp đồng Tương lai Đồng - 9/23 (MCCc1)

MCX
Tiền tệ tính theo INR
Miễn trừ Trách nhiệm
714.50
-4.65
(-0.65%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
713.00
720.00
Biên độ 52 tuần
620.00
802.95
Thay đổi 1 năm
9.53%
Ngày Thanh toán
29/09/2023
Giá đ.cửa hôm trước
719.15
Giá mở cửa
719.65
Biên độ ngày
713-720
Biên độ 52 tuần
620-802.95
Thay đổi 1 năm
9.53%
Tháng
Tháng 9 23
Quy mô HĐ
1 Tấn hệ mét
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Kim loại
Đơn vị:1 Kg

Mọi Người Cũng Xem

477.75
ZC
+0.37%
14,705.8
USTECH
+0.08%
579.50
ZW
+0.61%
1,295.25
ZS
+0.10%
4,320.9
US500
-0.21%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MCCc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc