Hợp đồng Tương Lai Ca Cao Hoa Kỳ - 3/24 (CCH4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
4,276.00
+3.00(+0.07%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
4,231.004,294.00
Biên độ 52 tuần
2,456.004,419.00
Giá đ.cửa hôm trước
4,276
Giá mở cửa
4,260.5
Biên độ ngày
4,231-4,294
Biên độ 52 tuần
2,456-4,419
Thay đổi 1 năm
74.46%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
10 Tấn hệ mét
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp
Đơn vị:1 tấn hệ mét

Mọi Người Cũng Xem

16,324.0
DE30
+0.37%
1,020.28
PA
+0.47%
804.13
LGO
-0.42%
2,199.00
MAL
-0.05%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về CCc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc