Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Công cụ tính Fibonacci

Xu hướng tăng

Tính toán
}
Hồi qui
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
Mở rộng
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%
50%
38.2%
23.6%

Xu hướng giảm

Tính toán
}
Hồi qui
138.2%
100% (a)
76.4%
61.8%
50%
38.2%
23.6%
0% (b)
Mở rộng
23.6%
38.2%
50%
61.8%
100%
138.2%
161.8%
200%
261.8%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email