x
0

Quỹ ETF

Tìm kiếm ETF

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Chỉ Số Động Thái ETF Dẫn Đầu

ETF Chỉ Số Thị Trường Vốn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiK.LượngThời gian
 VFMVN30E1VFVN.11,290-0.27%0.84K8:06:00 
 iShares Russell 2000IWM134.49+0.07%33.51M24/03 
 SPDR S&P 500SPY233.86-0.07%112.50M24/03 

ETF Chỉ Số Thị Trường Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiK.LượngThời gian
 SPDR Gold TrustGLD118.86+0.16%6.88M24/03 
 United States Oil FundUSO10.09+0.80%16.12M24/03 
 VelocityShares 3X Inv. Natural GasDGAZ21.86-1.84%4.54M24/03 

ETF Chỉ Số Thị Trường Tiền Tệ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiK.LượngThời gian
 Rydex CurrencyShares Euro CurrencyFXE104.65+0.11%473.56K24/03 
 PowerShares db USD Index BullishUUP25.74-0.04%2.02M24/03 
 Rydex CurrencyShares JPYFXY86.650-0.18%159.86K24/03 

ETF Chỉ Số Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiK.LượngThời gian
 iShares 20+ Yr TreasuryTLT120.88+0.36%5.82M24/03 
 iShares H/Y Corporate BondHYG86.830+0.35%8.92M24/03 
 iShares Inv G BondLQD117.72+0.10%3.16M24/03 

Quỹ ETF Chính

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiK.LượngThời gian
 SPDR S&P 500SPY233.86-0.07%112.50M24/03 
 iShares MSCI EMEEM39.8100+0.25%68.87M24/03 
 SPDR Gold TrustGLD118.86+0.16%6.88M24/03 
 PowerShares QQQQQQ130.63+0.21%22.97M24/03 
 ProShares UltraShort 20+ Year TreasuryTBT39.090-0.74%1.90M24/03