Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu

Quỹ ETF

Tìm kiếm ETF

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Biểu Đồ Chỉ Số Động Thái ETF Dẫn Đầu

Việt Nam - ETF

ETF Cổ Phiếu

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 VFMVN30E1VFVN.18,250.0-0.87%151.30K01/06 
 iShares Russell 2000IWM175.65+1.08%27.11M02:59:59 
 SPDR S&P 500SPY421.82+0.95%87.40M02:59:59 

ETF Chỉ Số Thị Trường Hàng Hóa

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 SPDR Gold TrustGLD183.76+0.79%7.29M02:59:59 
 United States Oil FundUSO62.55+3.17%3.56M02:59:59 
 VelocityShares 3X Inv. Natural GasDGAZF25.210.00%016/06 

ETF Chỉ Số Thị Trường Tiền Tệ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Invesco CurrencyShares Euro Currency TrustFXE99.29+0.59%120.82K02:59:00 
 Invesco DB US Dollar Index BullishUUP28.27-1.19%5.62M02:59:59 
 Invesco CurrencyShares Japanese Yen TrustFXY67.02+0.31%50.77K02:59:59 

ETF Chỉ Số Trái Phiếu

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 iShares 20+ Yr TreasuryTLT103.12+0.39%20.93M02:59:59 
 iShares H/Y Corporate BondHYG74.20+0.60%42.35M02:59:59 
 iShares Inv G BondLQD107.60-0.02%24.17M02:59:59 

Quỹ ETF Chính

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 SPDR S&P 500SPY421.82+0.95%87.40M02:59:59 
 iShares MSCI EMEEM38.87+1.78%32.81M02:59:59 
 SPDR Gold TrustGLD183.76+0.79%7.29M02:59:59 
 Invesco QQQ TrustQQQ352.01+1.16%49.25M02:59:59 
 ProShares UltraShort 20+ Year TreasuryTBT29.48-0.64%2.01M02:59:59 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email