Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Tin Tức Tiền Điện Tử

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.29%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.29% Theo Investing.com - 22/11/2022 1

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $66.360 vào lúc 20:08 (13:08 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, tăng 10.29% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

Genesis không có kế hoạch công bố phá sản
Genesis không có kế hoạch công bố phá sản Theo Investing.com - 22/11/2022

Theo Khac Hieu Investing.com - Công ty cho vay tiền điện tử Genesis cho biết vào thứ Hai rằng họ không có kế hoạch nộp đơn phá sản trong thời gian tới, vài ngày sau khi sự sụp đổ...

XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10%
XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 21/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.35046 vào lúc 09:12 (02:12 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 2, giảm 10.24% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.25%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.25% Theo Investing.com - 18/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $63.230 vào lúc 04:19 (21:19 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 10.25% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.61%
XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.61% Theo Investing.com - 15/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.37255 vào lúc 03:53 (20:53 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 2, tăng 10.61% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể từ...

XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10%
XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 14/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.32772 vào lúc 09:10 (02:10 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 2, giảm 10.09% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

EOS giao dịch trong sắc xanh, tăng 15.71%
EOS giao dịch trong sắc xanh, tăng 15.71% Theo Investing.com - 11/11/2022

Investing.com - EOS được giao dịch ở mức $0.9414 vào lúc 04:22 (21:22 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 15.71% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể từ...

Bitcoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 11.62%
Bitcoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 11.62% Theo Investing.com - 11/11/2022

Investing.com - Bitcoin được giao dịch ở mức $18,130.7 vào lúc 04:00 (21:00 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 11.62% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.01%
XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.01% Theo Investing.com - 11/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.38165 vào lúc 02:02 (19:02 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 10.01% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.05%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.05% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $60.240 vào lúc 23:26 (16:26 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 10.05% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

Ethereum giao dịch trong sắc xanh, tăng 12.88%
Ethereum giao dịch trong sắc xanh, tăng 12.88% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Ethereum được giao dịch ở mức $1,315.93 vào lúc 22:46 (15:46 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 12.88% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày...

Litecoin chìm trong sắc đỏ, giảm 11%
Litecoin chìm trong sắc đỏ, giảm 11% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $52.890 vào lúc 10:33 (03:33 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, giảm 10.87% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10%
EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - EOS được giao dịch ở mức $0.8619 vào lúc 04:12 (21:12 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 10.07% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Bitcoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 13%
Bitcoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 13% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Bitcoin được giao dịch ở mức $16,799.4 vào lúc 01:22 (18:22 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 13.17% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

Ethereum chìm trong sắc đỏ, giảm 19%
Ethereum chìm trong sắc đỏ, giảm 19% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Ethereum được giao dịch ở mức $1,170.32 vào lúc 01:08 (18:08 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 19.19% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày...

XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11%
XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.38649 vào lúc 12:28 (05:28 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 10.75% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11%
Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $59.170 vào lúc 10:20 (03:20 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 10.78% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10%
EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - EOS được giao dịch ở mức $1.0266 vào lúc 02:20 (19:20 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.08% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Bitcoin chìm trong sắc đỏ, giảm 10%
Bitcoin chìm trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - Bitcoin được giao dịch ở mức $18,607.5 vào lúc 01:21 (18:21 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.12% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

Ethereum giao dịch trong sắc đỏ, giảm 12%
Ethereum giao dịch trong sắc đỏ, giảm 12% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - Ethereum được giao dịch ở mức $1,402.32 vào lúc 01:07 (18:07 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 11.52% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày...

XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10%
XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 08/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.42469 vào lúc 12:27 (05:27 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.32% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10%
Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 08/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $65.110 vào lúc 10:18 (03:18 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.03% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.31%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.31% Theo Investing.com - 04/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $66.740 vào lúc 20:26 (13:26 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 6, tăng 10.31% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.24%
XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.24% Theo Investing.com - 04/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.50314 vào lúc 16:37 (09:37 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 6, tăng 10.24% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.36%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.36% Theo Investing.com - 02/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $61.260 vào lúc 15:56 (08:56 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, tăng 10.36% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email