Lợi Suất Trái Phiếu Trung Quốc 10 Năm

Thượng Hải
Tiền tệ tính theo CNY
Miễn trừ Trách nhiệm
2.706
-0.009
(-0.33%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2.699
2.721
Biên độ 52 tuần
2.533
3.060
Thay đổi 1 năm
-1.46%
Giá đ.cửa hôm trước
2.715
Biên độ ngày
2.699-2.721
Biên độ 52 tuần
2.533-3.06
Giá cả
99.618
Giá Mở Cửa
99.618
Phạm Vi Giá Cả
99.568-99.753
Lãi phiếu
2.67
Ngày Đáo Hạn
25/05/2033
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Trái phiếu
Nhóm:Chính phủ
Thị trường:Trung Quốc
Mã ISIN:CND100005925

Mọi Người Cũng Xem

4.909
US20YT=X
-0.06%
4.477
AU10YT=RR
-0.29%
4.5015
GB10YT=RR
+1.34%
2.8525
DE10YT=RR
+0.51%
4.069
CA10YT=RR
+0.93%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về CN10YT=RR?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc