Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Lớn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX263.36+1.09%230.38B21/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX71.34+1.13%185.1B21/03 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX97.79-1.89%179.24B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX133.82+0.00%152.99B21/03 
 Fidelity ContrafundFCNTX12.41-2.21%128.94B22/03 
 Fidelity Contrafund KFCNKX12.41-2.28%128.94B22/03 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX16.91+0.00%122.48B21/03 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX71.31+1.15%121.27B21/03 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX71.36+1.15%115.12B21/03 
 Vanguard Institutional Index IVINIX260.40+1.09%104.3B21/03 
 Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPlsVTPSX113.17+0.02%101.8B21/03 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%100.09B21/03 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX260.42+1.09%95.71B21/03 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.56+0.00%91.65B21/03 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.60+0.00%88.28B21/03 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX69.27+0.49%80.96B21/03 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX48.08-2.32%86.8B22/03 
 Vanguard Total Intl Stock Index AdmiralVTIAX28.29+0.00%70.23B21/03 
 American Funds Income Fund of Amer AAMECX21.94-0.95%72.9B22/03 
 American Funds Europacific Growth R6RERGX50.23-2.09%68.94B22/03 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX139.55+0.00%63.48B21/03 
 Dodge & Cox StockDODGX194.31+0.57%63B21/03 
 American Funds American Balanced AABALX26.57-1.12%68.52B22/03 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.56+0.00%62.45B21/03 
 American Funds Capital Income Builder ACAIBX60.09-0.83%65.12B22/03 
 Vanguard Interm-Term Tx-Ex AdmVWIUX14.14+0.21%55.59B22/03 
 American Funds Invmt Co of Amer AAIVSX37.17-1.85%60.97B22/03 
 PIMCO Income InstlPIMIX12.01+0.00%54.56B21/03 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.66+0.07%54.31B21/03 
 Vanguard PRIMECAP AdmVPMAX135.52-0.28%52.84B21/03 
 American Funds Washington Mutual AAWSHX44.57-1.63%58.01B22/03 
 PIMCO Total Return InstlPTTRX10.06-0.10%49.96B21/03 
 Dodge & Cox International StockDODFX41.37-0.24%48.11B21/03 
 American Funds Fundamental Investors Class AANCFX57.76-2.12%52.86B22/03 
 American Funds Capital World Gr&Inc ACWGIX47.26-1.91%52.16B22/03 
 Vanguard Total Intl Bd Idx AdmiralVTABX22.20+0.18%46.58B21/03 
 Fidelity Total Market Index Instl PremFSKAX79.43-2.08%43.89B22/03 
 DoubleLine Total Return Bond IDBLTX10.51+0.00%43.21B21/03 
 Vanguard Total Bond Market Index IVBTIX10.60+0.00%40.73B21/03 
 Vanguard Short-Term Investment-Grade AdmVFSUX10.56+0.00%40.03B21/03 
 Metropolitan West Total Return Bd IMWTIX10.57+0.09%40.49B21/03 
 Vanguard Wellesley Income AdmiralVWIAX62.43+0.26%38.66B21/03 
 Franklin Income AFKINX2.32+0.00%38.59B21/03 
 Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar0P0000.18.560+0.49%38.31B21/03 
 Fidelity US Bond Index Instl PremFXNAX11.50+0.44%37.1B22/03 
 American Funds New Perspective AANWPX42.35-2.10%42.29B22/03 
 Strategic Advisers Core IncomeFPCIX10.48+0.10%36.43B21/03 
 Vanguard Health Care AdmiralVGHAX88.58-0.09%35.61B21/03 
 T. Rowe Price Blue Chip GrowthTRBCX112.90+1.10%41.25B21/03 
 Vanguard Mid Cap Index AdmVIMAX200.45+1.57%34.75B21/03 
 Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPlsVITPX62.17+1.14%33.25B21/03 
 Vanguard Target Retirement 2030 InvVTHRX33.89+0.50%32.77B21/03 
 Schwab S&P 500 IndexSWPPX43.83+1.08%37.22B21/03 
 T. Rowe Price Growth StockPRGFX67.00+1.15%36.84B21/03 
 Vanguard Small Cap Index AdmVSMAX74.20+1.41%31.38B21/03 
 Vanguard Total Intl Stock Index IVTSNX113.15+0.02%31.17B21/03 
 Vanguard Target Retirement 2035 InvVTTHX20.85+0.53%31.09B21/03 
 Vanguard Dividend Growth InvVDIGX27.66+0.91%30.95B21/03 
 American Funds Growth Fund of Amer R6RGAGX48.10-2.32%31.9B22/03 
 Vanguard Windsor II AdmiralVWNAX62.51+0.77%30.58B21/03 
 Vanguard Target Retirement 2020 InvVTWNX30.92+0.39%30.27B21/03 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2025 InstlVRIVX23.09+0.00%29.94B21/03 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InstitutionalVTIFX33.32+0.18%29.41B21/03 
 Fidelity Advisor New Insights ZFZANX30.77-2.01%28.47B22/03 
 Fidelity Advisor New Insights IFINSX30.74-2.01%28.47B22/03 
 Fidelity Advisor New Insights AFNIAX30.00-1.99%28.47B22/03 
 Fidelity Advisor New Insights CFNICX25.66-2.02%28.47B22/03 
 Fidelity Advisor New Insights TFNITX28.83-2.01%28.47B22/03 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2030 InstlVTTWX23.35+0.00%27.91B21/03 
 American Funds AMCAP AAMCPX31.03-2.27%31.05B22/03 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InvestorVTIBX11.11+0.27%27.09B21/03 
 Vanguard Interm-Term Investment-Grde AdmVFIDX9.62+0.00%26.97B21/03 
 First Eagle Global ISGIIX56.62+0.37%28.88B21/03 
 DFA Emerging Markets Core Equity IDFCEX21.24+0.38%28.91B21/03 
 Vanguard Growth Index AdmVIGAX81.43+1.42%25.61B21/03 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2035 InstlVITFX23.61+0.00%25.48B21/03 
 Fidelity International Index InstlPrmFSPSX39.76-1.71%25.17B22/03 
 Vanguard Equity-Income AdmVEIRX73.62+0.64%25.09B21/03 
 DFA International Core Equity IDFIEX13.05-0.15%29.16B21/03 
 Fidelity Series Investment Grade BondFSIGX11.16+0.54%24.73B22/03 
 Vanguard Ltd-Term Tx-Ex AdmVMLUX10.96+0.09%24.69B22/03 
 Vanguard International Growth AdmVWILX91.99+0.13%24.57B21/03 
 T. Rowe Price Capital AppreciationPRWCX29.74+0.85%27.52B21/03 
 American Funds American Mutual AAMRMX40.24-1.23%26.77B22/03 
 Strategic Advisers CoreFCSAX17.91+1.07%24.31B21/03 
 PIMCO Income PPONPX12.01+0.00%24.12B21/03 
 Vanguard Balanced Index AdmVBIAX36.19+0.70%23.91B21/03 
 Vanguard Target Retirement 2040 InvVFORX36.08+0.59%23.67B21/03 
 BlackRock Strategic Income Opps InstlBSIIX9.74+0.10%22.97B21/03 
 Fidelity Growth CompanyFDGRX18.88-2.98%23.48B22/03 
 Vanguard 500 Index InvestorVFINX263.37+1.09%23.16B21/03 
 Fidelity Low-Priced StockFLPSX47.35-1.72%23.05B22/03 
 Fidelity Extended Market Index InstlPrmFSMAX60.44-3.03%22.97B22/03 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2020 InstlVITWX22.71+0.00%22.87B21/03 
 DFA US Core Equity 2 IDFQTX21.70+1.17%26.44B21/03 
 Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl SelVSTSX140.42+0.00%22.63B21/03 
 DFA US Large Cap Value IDFLVX36.04+0.92%25.69B21/03 
 American Funds Europacific Growth AAEPGX50.29-2.08%24.97B22/03 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2040 InstlVIRSX23.87+0.00%22.24B21/03 
 American Funds American Balanced R6RLBGX26.58-1.12%22.48B22/03 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email