Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Lớn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX243.57+0.77%230.38B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX65.67+0.78%185.1B17/01 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX91.66+0.77%153.36B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX122.21+0.30%135.64B17/01 
 Fidelity ContrafundFCNTX11.74+0.69%128.94B17/01 
 Fidelity Contrafund KFCNKX11.74+0.69%128.94B17/01 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX15.90+0.32%122.48B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX65.65+0.80%121.27B17/01 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX65.68+0.78%115.12B17/01 
 Vanguard Institutional Index IVINIX239.48+0.77%104.3B17/01 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.0000.00%100.09B17/01 
 Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPlsVTPSX106.39+0.35%95.76B17/01 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX239.49+0.77%95.71B17/01 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX10.40-0.10%91.65B17/01 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.440.00%88.28B17/01 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX65.85+0.46%80.96B17/01 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX45.60+0.66%82.81B17/01 
 American Funds Income Fund of Amer AAMECX21.19+0.52%69.77B17/01 
 Vanguard Total Intl Stock Index AdmiralVTIAX26.60+0.34%66.52B17/01 
 American Funds Europacific Growth R6RERGX47.10+0.75%63.15B17/01 
 Dodge & Cox StockDODGX183.94+0.79%63B17/01 
 American Funds American Balanced AABALX25.60+0.43%64.49B17/01 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.40-0.10%62.45B17/01 
 American Funds Capital Income Builder ACAIBX57.67+0.44%62.23B17/01 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX128.08+0.23%56.53B17/01 
 Vanguard Interm-Term Tx-Ex AdmVWIUX13.96+0.00%55.59B17/01 
 American Funds Invmt Co of Amer AAIVSX35.37+0.71%57.2B17/01 
 PIMCO Income InstlPIMIX11.86-0.08%54.56B17/01 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.330.00%54.31B17/01 
 Vanguard PRIMECAP AdmVPMAX127.85+0.93%52.84B17/01 
 American Funds Washington Mutual AAWSHX42.69+0.68%54.67B17/01 
 PIMCO Total Return InstlPTTRX9.940.00%49.96B17/01 
 Dodge & Cox International StockDODFX39.04+0.18%48.11B17/01 
 American Funds Fundamental Investors Class AANCFX54.97+0.75%49.37B17/01 
 American Funds Capital World Gr&Inc ACWGIX44.71+0.65%48.8B17/01 
 Vanguard Total Intl Bd Idx AdmiralVTABX21.74-0.05%43.97B17/01 
 DoubleLine Total Return Bond IDBLTX10.41-0.10%41.16B17/01 
 Vanguard Total Bond Market Index IVBTIX10.440.00%40.73B17/01 
 Vanguard Short-Term Investment-Grade AdmVFSUX10.450.00%40.03B17/01 
 Metropolitan West Total Return Bd IMWTIX10.400.00%39.2B17/01 
 Fidelity Total Market Index Instl PremFSKAX74.67+0.78%38.7B17/01 
 Vanguard Wellesley Income AdmiralVWIAX60.05+0.32%38.66B17/01 
 Franklin Income AFKINX2.22+0.45%38.59B17/01 
 Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar0P0000.17.580+0.34%38.31B17/01 
 American Funds New Perspective AANWPX39.75+0.81%39.06B17/01 
 Strategic Advisers Core IncomeFPCIX10.300.00%36.43B17/01 
 Vanguard Health Care AdmiralVGHAX84.73+0.89%35.61B17/01 
 T. Rowe Price Blue Chip GrowthTRBCX102.99+0.70%37.28B17/01 
 Vanguard Mid Cap Index AdmVIMAX182.65+0.91%34.75B17/01 
 Fidelity US Bond Index Instl PremFXNAX11.270.00%34.32B17/01 
 Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPlsVITPX57.22+0.79%33.25B17/01 
 Vanguard Target Retirement 2030 InvVTHRX31.97+0.38%32.77B17/01 
 Schwab S&P 500 IndexSWPPX40.31+0.75%33.65B17/01 
 T. Rowe Price Growth StockPRGFX61.30+0.79%34.36B17/01 
 Vanguard Small Cap Index AdmVSMAX68.72+0.91%31.38B17/01 
 Vanguard Target Retirement 2035 InvVTTHX19.59+0.41%31.09B17/01 
 Vanguard Dividend Growth InvVDIGX25.28+0.84%30.95B17/01 
 Vanguard Windsor II AdmiralVWNAX58.14+0.71%30.58B17/01 
 Vanguard Target Retirement 2020 InvVTWNX29.44+0.27%30.27B17/01 
 American Funds Growth Fund of Amer R6RGAGX45.59+0.64%29.4B17/01 
 Vanguard Total Intl Stock Index IVTSNX106.37+0.35%29.2B17/01 
 Fidelity Advisor New Insights CFNICX24.33+0.70%28.47B17/01 
 Fidelity Advisor New Insights IFINSX29.05+0.69%28.47B17/01 
 Fidelity Advisor New Insights TFNITX27.28+0.66%28.47B17/01 
 Fidelity Advisor New Insights AFNIAX28.37+0.67%28.47B17/01 
 Fidelity Advisor New Insights ZFZANX29.08+0.69%28.47B17/01 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InstitutionalVTIFX32.62-0.06%27.62B17/01 
 American Funds AMCAP AAMCPX29.51+0.75%28.93B17/01 
 Vanguard Interm-Term Investment-Grde AdmVFIDX9.40-0.11%26.97B17/01 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2025 InstlVRIVX21.80+0.18%26.71B17/01 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InvestorVTIBX10.87-0.09%26.4B17/01 
 First Eagle Global ISGIIX53.26+0.60%27.19B17/01 
 DFA Emerging Markets Core Equity IDFCEX20.10+0.25%26.93B17/01 
 Vanguard Growth Index AdmVIGAX73.13+0.81%25.61B17/01 
 Vanguard Equity-Income AdmVEIRX69.08+0.85%25.09B17/01 
 DFA International Core Equity IDFIEX12.34+0.33%26.84B17/01 
 Fidelity Series Investment Grade BondFSIGX10.89-0.09%24.73B17/01 
 Vanguard Ltd-Term Tx-Ex AdmVMLUX10.89+0.00%24.69B17/01 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2030 InstlVTTWX21.95+0.18%24.61B17/01 
 Vanguard International Growth AdmVWILX83.48+0.30%24.57B17/01 
 T. Rowe Price Capital AppreciationPRWCX27.63+0.66%25.55B17/01 
 American Funds American Mutual AAMRMX38.78+0.65%25.36B17/01 
 PIMCO Income PPONPX11.86-0.08%24.12B17/01 
 Vanguard Balanced Index AdmVBIAX34.14+0.47%23.91B17/01 
 Vanguard Target Retirement 2040 InvVFORX33.77+0.48%23.67B17/01 
 Strategic Advisers CoreFCSAX16.47+0.00%23.67B17/01 
 BlackRock Strategic Income Opps InstlBSIIX9.630.00%23.53B17/01 
 Fidelity Growth CompanyFDGRX17.40+0.93%23.48B17/01 
 Vanguard 500 Index InvestorVFINX243.56+0.77%23.16B17/01 
 Fidelity Low-Priced StockFLPSX45.93+0.37%23.05B17/01 
 DFA US Core Equity 2 IDFQTX20.23+0.80%24.51B17/01 
 DFA US Large Cap Value IDFLVX34.16+0.74%23.97B17/01 
 American Funds Europacific Growth AAEPGX47.18+0.75%23.36B17/01 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2035 InstlVITFX22.09+0.23%22.3B17/01 
 Fidelity International Index InstlPrmFSPSX37.88+0.26%22.13B17/01 
 Fidelity BalancedFBALX21.55+0.51%21.83B17/01 
 Vanguard Target Retirement 2045 InvVTIVX21.19+0.57%21.64B17/01 
 American Funds Europacific Growth F2AEPFX47.01+0.73%22.81B17/01 
 DFA US Core Equity 1 IDFEOX21.84+0.83%23.06B17/01 
 T. Rowe Price Mid-Cap GrowthRPMGX80.72+0.82%22.15B17/01 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email