x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Quỹ Lớn

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX245.13-2.51%242.27B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX66.16-2.48%193.65B22/03 
 Vanguard Institutional Index IVINIX240.83-2.51%136.74B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX124.10-2.48%132.12B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX66.14-2.48%129.35B22/03 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX18.00-1.91%123.91B22/03 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX66.17-2.49%118.39B22/03 
 Fidelity ContrafundFCNTX125.90-2.79%95.34B22/03 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0001.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0.0000.00%94.21B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0.0000.00%94.21B30/11 
 Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPlsVTPSX120.48-1.86%93.48B22/03 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX240.84-2.51%91.1B22/03 
 Vanguard Total Bond Market II Idx InvVTBIX10.44+0.19%90.72B22/03 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX51.46-2.46%89.36B22/03 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX70.40-1.52%86.63B22/03 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1.000+0.00%85.03B22/03 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX10.48+0.19%82.91B22/03 
 Fidelity 500 Index PremiumFUSVX92.81-2.51%76.93B22/03 
 American Funds Income Fund of Amer AAMECX22.55-1.40%75.29B22/03 
 Dodge & Cox StockDODGX200.55-2.71%71.68B22/03 
 Vanguard Total Intl Stock Index AdmiralVTIAX30.12-1.86%70.55B22/03 
 American Funds Capital Income Builder ACAIBX59.95-1.66%69.44B22/03 
 American Funds Europacific Growth R6RERGX56.49-2.13%69.87B22/03 
 Dodge & Cox International StockDODFX45.34-2.28%66.06B22/03 
 American Funds Invmt Co of Amer AAIVSX39.72-2.84%63.45B22/03 
 American Funds American Balanced AABALX26.61-1.33%63.46B22/03 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX10.44+0.19%60.5B22/03 
 American Funds Capital World Gr&Inc ACWGIX51.04-2.50%57.73B22/03 
 American Funds Washington Mutual AAWSHX44.52-2.48%56.89B22/03 
 Vanguard PRIMECAP AdmVPMAX136.61-2.78%56.84B22/03 
 Dodge & Cox IncomeDODIX13.59+0.00%55.21B22/03 
 PIMCO Total Return InstlPTTRX10.06+0.20%54.14B22/03 
 American Funds Fundamental Investors Class AANCFX61.64-2.34%53.93B22/03 
 Vanguard Interm-Term Tx-Ex AdmVWIUX13.87+0.14%53.37B22/03 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX129.90-2.51%50.98B22/03 
 PIMCO Income InstlPIMIX12.16+0.08%50.52B22/03 
 Metropolitan West Total Return Bd IMWTIX10.41+0.29%47.26B22/03 
 Franklin Income AFKINX2.28-0.87%44.51B22/03 
 DoubleLine Total Return Bond IDBLTX10.48+0.19%42.98B22/03 
 American Funds New Perspective AANWPX44.29-2.34%43.2B22/03 
 Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPlsVITPX58.81-2.49%42.66B22/03 
 Vanguard Short-Term Investment-Grade AdmVFSUX10.490.00%42B22/03 
 Vanguard Wellesley Income AdmiralVWIAX62.87-0.66%40.92B22/03 
 Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar0P0000.18.330-1.35%39.83B22/03 
 Vanguard Total Intl Bd Idx AdmiralVTABX21.80+0.28%39.32B22/03 
 T. Rowe Price Growth StockPRGFX65.78-2.74%39.28B22/03 
 Vanguard Total Bond Market Index IVBTIX10.48+0.19%39.17B22/03 
 Vanguard Mid Cap Index AdmVIMAX191.11-2.35%38B22/03 
 Vanguard Health Care AdmiralVGHAX86.84-1.64%37.11B22/03 
 T. Rowe Price Blue Chip GrowthTRBCX102.90-3.05%36.71B22/03 
 Vanguard Windsor II AdmiralVWNAX64.85-2.35%35.86B22/03 
 Strategic Advisers Core IncomeFPCIX10.38+0.29%35.63B22/03 
 Fidelity 500 Index Fund Institutional Class0P0000.92.810-2.51%34.44B22/03 
 Fidelity Contrafund KFCNKX125.85-2.79%34.29B22/03 
 Vanguard Target Retirement 2030 InvVTHRX33.34-1.54%33.53B22/03 
 Vanguard Small Cap Index AdmVSMAX70.54-2.27%33.44B22/03 
 Vanguard Dividend Growth InvVDIGX26.03-2.22%32.94B22/03 
 Oakmark International InvestorOAKIX27.73-2.60%32.37B22/03 
 Schwab S&P 500 IndexSWPPX40.91-2.50%32.75B22/03 
 Vanguard Target Retirement 2020 InvVTWNX31.11-1.14%32.6B22/03 
 Vanguard Target Retirement 2035 InvVTTHX20.51-1.72%32.27B22/03 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX92.81-2.51%32.19B22/03 
 Vanguard Total Intl Stock Index IVTSNX120.45-1.86%32.04B22/03 
 First Eagle Global ISGIIX58.22-1.49%31.21B22/03 
 American Funds AMCAP AAMCPX32.73-2.76%30.61B22/03 
 Fidelity Low-Priced StockFLPSX53.84-1.88%29.92B22/03 
 DFA Emerging Markets Core Equity IDFCEX23.53-1.79%30.28B22/03 
 American Funds Europacific Growth AAEPGX56.53-2.13%29.66B22/03 
 Vanguard International Growth AdmVWILX98.80-2.85%28.62B22/03 
 Fidelity Series Investment Grade BondFSIGX10.98+0.27%28.51B22/03 
 DFA International Core Equity IDFIEX14.26-1.86%28.31B22/03 
 Vanguard 500 Index InvestorVFINX245.07-2.51%27.8B22/03 
 American Funds Growth Fund of Amer R6RGAGX51.51-2.46%28.16B22/03 
 Fidelity Total Market Index PremiumFSTVX76.04-2.48%27.44B22/03 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InvestorVTIBX10.90+0.28%27.23B22/03 
 Vanguard Growth Index AdmVIGAX73.61-2.57%27.18B22/03 
 Vanguard Interm-Term Investment-Grde AdmVFIDX9.46+0.11%26.91B22/03 
 Fidelity Growth CompanyFDGRX192.03-2.51%26.58B22/03 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InstitutionalVTIFX32.71+0.28%26.37B22/03 
 American Funds American Mutual AAMRMX39.48-2.40%25.69B22/03 
 American Funds Europacific Growth F2AEPFX56.38-2.14%26.23B22/03 
 T. Rowe Price Capital AppreciationPRWCX28.33-1.22%25.68B22/03 
 Vanguard Equity-Income AdmVEIRX74.98-2.28%25.17B22/03 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2025 InstlVRIVX22.66-1.35%25.15B22/03 
 DFA US Large Cap Value IDFLVX38.21-2.65%25.32B22/03 
 T. Rowe Price Equity Index 500PREIX71.19-2.51%25.06B22/03 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email