Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Giấy Chứng Nhận

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ Được Giao Dịch Nhiều Nhất

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Vontobel Financial Products GmbH

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vontobel Call 28.2 EUR UnileverDEVZ7J.1.970-1.99%002:45:00 
 Vontobel Call 24.5 EUR UnileverDEVZ63.2.460-1.60%002:45:00 
 Vontobel Call 25.4 EUR UnileverDEVZ6V.2.340-1.68%002:45:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Fr

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DZ ZT Silber Endlos 31Dec99DEDZ0B.17.240-2.76%0.22K02:34:00 
 DZ ZT Kupfer LME Endlos 31Dec99DEDZ0C.69.030-1.09%000:34:00 
 DZ BANK AG Call EURO STOXX 50DEDZ2S.41.300-1.34%002:34:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Raiffeisen Centrobank AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 RCB Call KTX Index 31Dec99DERCB7.6.850-2.42%017/09 
 RCB Call Ol X2 Tracker BasketDERCE1.4.510+0.00%010/09 
 RCBCall 1 US Corns 31Dec99 Long x3DERC0K.4.4000.00%026/03 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Societe Generale Effekten GMBH

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 CB Call MSCI WORLD INDEX 31Dec99DE5906.26.360-0.83%002:36:00 
 CB Call NASDAQ 100 31Dec99DECK3Q.152.660-1.27%002:39:00 
 CB ZT MSCI Emerging Markets IndexDECM26.10.8600.00%002:46:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Commerzbank AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 CB Call 178.67 DKK Novo Nordisk BDECD7K.3.4500.00%019/02 
 CB Call 216.64 EUR Pinault Print ReDECE76.4.0200.00%004/02 
 CB Call 271.75 CHF Zurich FinancialDECE5S.0.3300.00%014/03 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email