Tin Tức Nóng Hổi
0

Giấy Chứng Nhận

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ Được Giao Dịch Nhiều Nhất

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank, F

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DB Brent Crude Oil 31Dec99DEDB3C.32.140+0.09%0.01K18:21:00 
 DZ ZT Silber Endlos 31Dec99DEDZ0B.11.490+0.70%018:41:00 
 DZ Bank Zentral Brent Crude OilDEDZ0C.50.560-0.12%018:41:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Raiffeisen Centrobank AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 RCBCall 100 x3 ICE US CocoaDERC0K.4.660-1.69%017:19:00 
 RCBCall 0.1 USc Coffee C 31Dec99DERC0G.2.030-2.40%017:22:00 
 RCB Call CENT Energy-Basket 31Dec99DERCB0.15.380+0.85%017:23:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Commerzbank AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 CB Call 204.4 DKK Novo Nordisk BDECE5B.1.780-1.66%017:51:00 
 CB ZT E.ON Long x3 31Dec99DECZ24.2.420+1.26%017:52:00 
 CB Call MSCI WORLD INDEX 31Dec99DE5906.18.570+0.27%017:53:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 HSBC Call 1.88 EUR PNE Wind AGDETD8A.0.490+4.26%018:08:00 
 HSBC Call Gold Future 31Dec99DETB1G.109.150+0.34%018:10:00 
 HSBC Call 114.84 EUR adidas AGDETD6P.0.920-1.08%018:08:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Deutsche Bank AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DB S&P 500 31Dec99DE7093.24.710+0.04%0.01K18:41:00 
 DB Call HSCEI - Hang Seng China EntDE3721.128.690-0.55%018:42:00 
 DB Dow Jones 31Dec99DE7223.224.970-0.02%018:21:00 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email