Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Giấy Chứng Nhận

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ Được Giao Dịch Nhiều Nhất

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của UniCredit Bank AG

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 HVCall DAXplus Family 30 IndexDEHV1D.76.340+0.24%000:30:00 
 HV Call DivMSDAX PerformanceindexDEHV5C.62.2800.00%004/02 
 HV Call ShortTecDAX 31Dec99DEHV5T.7.380+0.27%000:30:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của BNP Paribas Issuance BV

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP ZT DAXplus MV Germany TRDEAA0K.76.360-0.09%000:20:00 
 BNP Call MSCI Colombia 31Dec99DEAA2R.31.260+1.39%000:20:00 
 BNP ZT RBS HUF TR Index 31Dec99DE9186.120.340-0.93%000:20:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Fr

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DZ BANK AG Call EURO STOXX 50DEDZ2S.41.570+0.17%000:34:00 
 DZ Bank Zentral Brent Crude OilDEDZ0C.45.600-1.06%000:34:00 
 DZ Call Aluminium 31Dec99DEDZ2X.45.610-5.43%000:34:00 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của Commerzbank AG

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 CB Call 581.9051 USD Gold 31Dec99DECZ01.34.6400.00%004/02 
 CB Call 107 Volkswagen preferred stDECE5M.6.4400.00%004/02 
 CB Call 115.52 Volkswagen preferredDECE5S.1.0400.00%012/03 

Các Chứng Chỉ Hàng Đầu của ING BANK NV Amsterdam

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 ING Call 4.7633 Infineon TechnologiDENG16.17.800+0.00%027/07 
 ING Call 2131.9348 USD S&P 500DENG15.1.880+0.00%014/03 
 ING Call 8307.6743 EUR DAX INDEXDENG10.2.7100.00%012/03 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email