Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

ETF Bitcoin

Bitcoin tạo tác động sâu sắc đến bối cảnh tài chính bằng cách ra mắt một dạng tiền kỹ thuật số phi tập trung và phi biên giới, thách thức các hệ thống tài chính truyền thống, đồng thời, thúc đẩy các cuộc thảo luận về tương lai của tiền tệ và tài chính. Một phương thức đầu tư Bitcoin mới được phê duyệt là thông qua Quỹ Hoán Đổi Danh Mục (ETF). Quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư một phương thức được quản lý và dễ sử dụng để họ tiếp cận với tiền điện tử. Hãy sử dụng trang này để xác định các ETF bitcoin đã được phê duyệt. Hãy đánh giá hiệu suất dựa trên danh sách các quỹ ETF bitcoin và luôn cập nhật thông tin về các quỹ ETF tiền điện tử mới nhất.
Lần cuối
Cao
Thấp
Thời gian
38.1440.1037.17-2.03-5.05%56.39M
66.8370.3065.23-3.68-5.22%3.48M
36.4538.3335.55-1.98-5.15%3.36M
58.4561.5257.01-3.24-5.25%13.32M
38.8040.7637.86-2.09-5.11%408.01K
59.5062.6358.05-3.29-5.24%19.68M
66.8170.2765.22-3.70-5.25%814.77K
75.6279.5173.79-4.13-5.18%489.15K
18.9719.9218.48-1.02-5.10%937.85K
70.9974.5769.46-3.76-5.03%251.12K
76.6480.1376.35-4.13-5.11%4.67K
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.