CTCP Chứng khoán VIX (VIX)

Ho Chi Minh
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
7,420.0
+100.0
(+1.36%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
7,260.0
7,550.0
Biên độ 52 tuần
4,920.0
22,287.9
Khối lượng
6,385,200
Giá đ.cửa hôm trước
7,330
Giá mở cửa
7,400
Biên độ ngày
7,260-7,550
Biên độ 52 tuần
4,920-22,287.9
Khối lượng
6,385,200
K.Lg T.bình (3 thg)
13,656,347
Thay đổi 1 năm
-60.59%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
582,139,189
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức CTCP Chứng khoán VIX

Phân tích CTCP Chứng khoán VIX

Hồ sơ Công ty CTCP Chứng khoán VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX là một công ty có trụ sở tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư và môi giới. Công ty cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán thông qua nhiều loại hình và giao dịch được thực hiện qua mạng Internet, hệ thống Call Center hoặc qua điện thoại di động. Công ty cũng đồng thời tham gia kinh doanh chứng khoán. Công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ lưu ký chứng khoán và dịch vụ bảo lãnh phát hành. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn quan hệ nhà đầu tư và tư vấn tài chính cho các hoạt động của doanh nghiệp, như tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hoá, niêm yết cố phần, đấu giá cổ phiếu, sát nhập và mua bán, chào bán cổ phẩn và chào bán trái phiếu.