🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50%NHẬN ƯU ĐÃI

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
37,450.0
+100.0(+0.27%)
Đóng cửa
Điểm DPM
Toàn Bộ Phân Tích
Mức tiền mặt đang nắm giữ cao hơn mức nợ trên bảng cân đối kế toán
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Giá Trị Hợp Lý
Biên độ ngày
37,200.037,800.0
Biên độ 52 tuần
28,400.041,800.0
Giá Mua/Bán
37,450.00 / 37,500.00
Giá đ.cửa hôm trước
37,350
Giá mở cửa
37,350
Biên độ ngày
37,200-37,800
Biên độ 52 tuần
28,400-41,800
Khối lượng
2,011,600
KLTB (3 thg)
3,494,254
Thay đổi 1 năm
9.73%
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Tăng Giá Trị Hợp Lý
Mở Khóa
Điểm DPMpro icon
Sức Khỏe Công Ty
pro lockMở Khóa
Giá trị hợp lý
pro lockMở Khóa Giá
Giá Trị Hợp Lýpro lock
Tăng lênpro lock
Giá Mục Tiêu
37,725.0
Tăng lên
+0.7%
Tâm lý Thành viên
Giảm
Tăng
ProTips
Lợi tức cổ đông cao

Mọi Người Cũng Xem

39,800.0
DCM
+1.53%
125,500.0
DGC
-0.55%
27,800.0
HCM
-1.42%
66,300.0
VNM
0.00%
175,500.0
FRT
-1.96%

Hồ sơ Công ty Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần là công ty sản xuất hoá chất nông nghiệp có trụ sở tại Việt Nam. Công ty sản xuất và kinh doanh đa dạng các sản phẩm phân bón, gồm có phân đạm urê, phân NPK, khí Amoniac lỏng, cũng như các loại khí và hoá chất công nghiệp sử dụng trong hoạt động khai thác dầu khí. Công ty cũng tham gia cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất phân bón và hoá dầu.

Nhân viên
1529
Thị trường
Việt Nam
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.