Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
31,000.0
+250.0(+0.76%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
31,000.033,350.0
Biên độ 52 tuần
28,400.042,000.0
Giá Mua/Bán
33,150.00 / 33,200.00
Giá đ.cửa hôm trước
32,950
Giá mở cửa
32,950
Biên độ ngày
32,750-33,350
Biên độ 52 tuần
28,400-42,000
Khối lượng
1,680,700
KLTB (3 thg)
3,351,975
Thay đổi 1 năm
-11.61%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
391,334,260
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

32,000.0
DCM
0.00%
29,500.0
HCM
+0.85%
95,100.0
DGC
+0.63%
31,550.0
KBC
+1.45%
21,800.0
GEX
+1.40%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về DPM?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần là công ty sản xuất hoá chất nông nghiệp có trụ sở tại Việt Nam. Công ty sản xuất và kinh doanh đa dạng các sản phẩm phân bón, gồm có phân đạm urê, phân NPK, khí Amoniac lỏng, cũng như các loại khí và hoá chất công nghiệp sử dụng trong hoạt động khai thác dầu khí. Công ty cũng tham gia cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất phân bón và hoá dầu.

Nhân viên
1529
Thị trường
Việt Nam