CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
141,000
+40,000(+39.60%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
141,000141,000
Biên độ 52 tuần
141,000141,000
Giá đ.cửa hôm trước
101,000
Giá mở cửa
141,000
Biên độ ngày
141,000-141,000
Biên độ 52 tuần
141,000-141,000
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
100
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,599,948
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, với sản phẩm chính là máy móc và thiết bị công nghiệp. Công ty cung cấp đa dạng các mặt hàng cho ngành công nghiệp nặng, bao gồm lò hơi, bộ trao đổi nhiệt, tải tự động, kim loại định dạng, tua bin gió giá đỡ kiểm tra học số. Ngoài sản xuất, Công ty cũng cung cấp nhiều dịch vụ, như kiểm tra chất lượng máy móc, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp và thương mại.

Báo cáo Thu nhập B