CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt (VHH)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
4,500
-500
(-10.00%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
4,500
4,600
Biên độ 52 tuần
3,100
10,300
Khối lượng
4,400
Giá đ.cửa hôm trước
8,200
Giá mở cửa
4,500
Biên độ ngày
4,500-4,600
Biên độ 52 tuần
3,100-10,300
Khối lượng
4,400
KLTB (3 thg)
1,013
Thay đổi 1 năm
-48.86%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
42,908,789
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt

Hồ sơ Công ty CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT là công ty có trụ sở tại Việt Nam, với hoạt động kinh doanh chủ yếu là sản xuất và kinh doanh bê tông và hỗn hợp xi măng. Các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty được chia thành ba bộ phận, bao gồm bộ phận Xây dựng, gồm các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, công nghiệp và nhà ở của Công ty; bộ phận Nghỉ dưỡng, gồm hoạt động kinh doanh khách sạn và nhà hàng của Công ty, và bộ phận Bất động sản, gồm các dịch vụ cho thuê nhà ở và bất động sản thương mại.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam