x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Mientrung Petroleum Construction 400 400 300 +100 +33.33% 95.27K 15/12  
  Thuan Thao Corp 500 500 400 +100 +25.00% 36.59K 15/12  
  Manganese Mineral 600 600 600 +100 +20.00% 0.20K 15/12  
  Transport Engineering Construction 600 600 500 +100 +20.00% 181.65K 15/12  
  Bien Hoa Concrete 2,500 2,500 2,100 +400 +19.05% 11.20K 15/12  
  Cadovimex Seafood Import Export 700 700 600 +100 +16.67% 12.50K 15/12  
  Petrovietnam Oil Nam Dinh 7,300 7,300 7,300 +1000 +15.87% 0.50K 15/12  
  Tan Hoa Water Supply 16,200 16,200 16,200 +2100 +14.89% 0.10K 15/12  
  Ben Thanh Tourist 24,700 24,700 18,300 +3200 +14.88% 2.50K 15/12  
  Bien Hoa Building Materials 34,800 34,800 32,000 +4500 +14.85% 1.00K 15/12  
  Textile Garment Import Export 3,100 3,100 3,100 +400 +14.81% 0.10K 15/12  
  Electro Mechanical 22,900 22,900 22,900 +2900 +14.50% 0.10K 15/12  
  Vinaconex Urban Housing 12,000 12,000 12,000 +1500 +14.29% 0.10K 15/12  
  Construction and Materials 1,600 1,600 1,600 +200 +14.29% 11.40K 15/12  
  Thanh Hoa Petroleum 1,600 1,600 1,600 +200 +14.29% 0.10K 15/12  
  DongDo Marine 800 800 800 +100 +14.29% 3.01K 15/12  
  Vietnam Livestock 19,500 19,500 19,200 +2400 +14.04% 0.20K 15/12  
  Hai Phong Water 10,600 10,600 10,600 +1300 +13.98% 1.00K 15/12  
  Ho Chi Minh City Public 10,800 10,800 10,800 +1300 +13.68% 1.00K 15/12  
  X18 Cement 2,700 2,700 2,700 +300 +12.50% 0.10K 15/12  
  Vietnam Industrial 4,500 4,500 4,500 +500 +12.50% 0.70K 15/12  
  Meca Vneco Investment Electricity 1,000 1,000 1,000 +100 +11.11% 5.02K 15/12  
  Haiphong Port Tugboat 8,000 8,000 8,000 +800 +11.11% 1.10K 15/12  
  Song Da 19 1,000 1,000 800 +100 +11.11% 8.51K 15/12  
  Cao Bang Mineral and Metallurgical 2,100 2,100 2,100 +200 +10.53% 2.10K 15/12  
  TRANGCORP Corporation JSC 6,600 6,600 6,100 +600 +10.00% 15.70K 15/12  
  LILAMA 45.4 JS 2,200 2,200 2,000 +200 +10.00% 17.40K 15/12  
  Hoaphat Textbook Printing JSC 9,900 9,900 9,900 +900 +10.00% 0.27K 15/12  
  Post&Telecommunication Equipment 19,900 19,900 19,900 +1800 +9.94% 0.50K 15/12  
  MIMECO JSC 14,400 14,400 14,400 +1300 +9.92% 1.80K 15/12  
  Danangbook 38,800 38,800 38,800 +3500 +9.92% 0.10K 15/12  
  Central Container 13,400 13,400 12,200 +1200 +9.84% 27.10K 15/12  
  Transportation&Trading Services JSC 6,700 6,700 5,500 +600 +9.84% 5.10K 15/12  
  PECC3 31,400 31,400 31,400 +2800 +9.79% 0.50K 15/12  
  VIGLACERA HALO 53,000 53,000 48,600 +4700 +9.73% 8.21K 15/12  
  KTS 32,900 32,900 30,000 +2900 +9.67% 1.70K 15/12  
  CEMENT.T., JSC 9,100 9,100 9,000 +800 +9.64% 0.90K 15/12  
  Petrovietnam Machinery Tech 11,900 12,400 10,800 +1000 +9.17% 122.50K 15/12  
  Petrovietnam Nghe An Inv 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 65.60K 15/12  
  CTA 1,200 1,200 1,000 +100 +9.09% 20.80K 15/12  
  Bamcorp. 8,400 8,400 7,300 +700 +9.09% 0.40K 15/12  
  HBM.,JSC 1,200 1,200 1,000 +100 +9.09% 524.90K 15/12  
  Da Nhim Ham Thuan Da Mi Hydro 23,900 23,900 23,900 +1900 +8.64% 10.00K 15/12  
  VLA 14,100 14,100 13,000 +1100 +8.46% 0.40K 15/12  
  Tan Bien Rubber 13,000 13,000 13,000 +1000 +8.33% 1.70K 15/12  
  Central Pharmaceutical JSC No3 80,000 81,000 74,200 +6000 +8.11% 14.50K 15/12  
  DLGL INDPS 40,700 40,700 37,700 +3000 +7.96% 15.60K 15/12  
  Viet Nam Salvage 12,400 12,400 10,000 +900 +7.83% 0.90K 15/12  
  Constrexim 9,800 9,800 9,700 +700 +7.69% 0.40K 15/12  
  Sonadezi 17,400 17,900 16,500 +1200 +7.41% 2.90K 15/12  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email