x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  VBC 80,100 84,000 80,100 +47700 +147.22% 3.60K 23/06  
  Mientrung Petroleum Construction 500 500 400 +100 +25.00% 38.80K 23/06  
  Vietnam Construction JSC No 11 1,200 1,200 1,200 +200 +20.00% 0.10K 23/06  
  Cadovimex Seafood Import Export 600 600 500 +100 +20.00% 55.81K 23/06  
  Vinacomin Motor 9,200 9,200 9,200 +1200 +15.00% 12.45K 23/06  
  Song Da No 25 JSC 13,800 13,800 10,200 +1800 +15.00% 36.90K 23/06  
  Phu Tho Cement 2,300 2,600 2,300 +300 +15.00% 0.60K 23/06  
  Dona Transportation 9,200 9,200 9,000 +1200 +15.00% 13.10K 23/06  
  Ha Noi Water No 3 18,100 18,100 18,100 +2300 +14.56% 0.10K 23/06  
  Daklak Power Hydroelectric 15,800 15,800 14,500 +2000 +14.49% 57.50K 23/06  
  Hanoi Entertainment Services 13,500 13,500 13,500 +1700 +14.41% 0.10K 23/06  
  Song Da No 12 800 800 600 +100 +14.29% 1.30K 23/06  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 26,700 26,800 25,000 +3300 +14.10% 6.00K 23/06  
  Yenbai Cement 7,400 7,400 7,400 +900 +13.85% 0.40K 23/06  
  Viet Nam Rubber 3,300 3,300 3,300 +400 +13.79% 0.10K 23/06  
  Inland Waterway No10 10,800 10,800 10,800 +1300 +13.68% 0.10K 23/06  
  Telvina Vietnam 4,200 4,200 4,200 +500 +13.51% 0.10K 23/06  
  Labour and Expert 9,400 9,400 9,400 +1100 +13.25% 0.10K 23/06  
  Viglacera Ba Hien 9,700 9,700 9,700 +1100 +12.79% 0.40K 23/06  
  HUNG LONG MINE 900 900 700 +100 +12.50% 4.00K 23/06  
  Lang Son Cement 2,700 2,700 2,700 +300 +12.50% 1.10K 23/06  
  Vinacomin Viet Bac Mining 8,500 8,500 8,500 +900 +11.84% 0.50K 23/06  
  Thua Thien Hue Construct 9,500 9,500 9,500 +1000 +11.76% 0.10K 23/06  
  Bien Hoa Steel JSC 11,900 12,100 10,600 +1200 +11.21% 11.50K 23/06  
  Manganese Mineral 1,000 1,000 1,000 +100 +11.11% 1.00K 23/06  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 1,000 1,000 1,000 +100 +11.11% 6.80K 23/06  
  Petrolimex Hanoi 27,500 27,500 27,500 +2500 +10.00% 0.11K 23/06  
  Vinacomin Machinery JSC 7,700 7,700 7,700 +700 +10.00% 0.10K 23/06  
  CGT 9,900 9,900 9,900 +900 +10.00% 0.10K 23/06  
  SADICO CAN THO 19,800 19,800 19,800 +1800 +10.00% 0.10K 23/06  
  Transport Engineering Construction 1,100 1,100 1,000 +100 +10.00% 1.75M 23/06  
  Song Da Investment Development JSC 11,000 11,000 10,200 +1000 +10.00% 121.67K 23/06  
  Hung Dao Container 1,100 1,100 1,000 +100 +10.00% 95.64K 23/06  
  OCH.JSC 5,600 5,600 5,500 +500 +9.80% 2.10K 23/06  
  QNCC 4,500 4,500 4,500 +400 +9.76% 0.68K 23/06  
  PVGASCITY 9,000 9,000 9,000 +800 +9.76% 2.68K 23/06  
  PTC 7,900 7,900 7,300 +700 +9.72% 22.60K 23/06  
  Cholon Real Estate JSC 20,400 20,400 20,400 +1800 +9.68% 0.10K 23/06  
  MIMECO JSC 6,800 6,800 6,800 +600 +9.68% 3.10K 23/06  
  La Hien Cement 15,900 15,900 15,900 1400 9.66% 0 23/06  
  VINACONEX ITC 4,600 4,600 4,500 +400 +9.52% 357.93K 23/06  
  SOTRACO 5,800 5,800 5,200 +500 +9.43% 267.70K 23/06  
  Sai Gon Port Stevedoring 9,400 9,400 9,400 +800 +9.30% 0.10K 23/06  
  Long Thanhnstruction and Trading 4,800 4,800 4,300 +400 +9.09% 132.30K 23/06  
  General Materials Biochemistry Fert 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 4.90K 23/06  
  CPC 34,900 34,900 31,000 +2900 +9.06% 1.00K 23/06  
  Song Da Industry Trade JSC 7,400 7,400 7,200 +600 +8.82% 11.00K 23/06  
  Ha Long No. 1 Viglacera JSC 17,300 17,300 14,400 +1400 +8.81% 0.20K 23/06  
  Protrade Garment 34,000 34,000 26,500 +2700 +8.63% 0.50K 23/06  
  Safoco Foodstuff JSC 59,400 59,400 56,000 +4700 +8.59% 0.31K 23/06