Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Ho Chi Minh City Electric Power 7,900 7,900 7,900 +1300 +19.70% 1.08K 11:20:00  
  Mitraco Livestock 8,300 8,300 8,300 +1300 +18.57% 0.20K 14:29:00  
  CENCON Vietnam 61,000 61,000 52,900 +8100 +15.31% 45.60K 14:44:00  
  Hau Giang Materials 20,700 20,700 20,700 +2700 +15.00% 0.10K 09:16:00  
  Vimico Thai Nguyen 57,500 57,500 57,500 +7500 +15.00% 0.10K 10:37:00  
  Bien Hoa Building Materials 36,800 36,800 30,000 +4800 +15.00% 1.80K 13:31:00  
  Nam Can Seaproducts Import Export 10,000 10,000 7,700 +1300 +14.94% 1.20K 09:16:00  
  Electro Mechanical 30,100 30,100 30,100 +3900 +14.89% 1.00K 09:01:00  
  Transimex 5,400 5,400 5,400 +700 +14.89% 11.50K 13:36:00  
  Indochina Petroleum Transportation 6,200 6,200 6,100 +800 +14.81% 4.50K 10:28:00  
  Development Investment 1 10,900 10,900 10,900 +1400 +14.74% 0.20K 09:00:00  
  Ha Dong Environment Public Service 11,000 11,000 10,900 +1400 +14.58% 2.30K 09:29:00  
  Dona Transportation 22,300 22,300 19,500 +2800 +14.36% 167.20K 14:16:00  
  Nghe An Water 12,000 12,000 12,000 +1500 +14.29% 0.10K 14:41:00  
  Song Da 19 800 800 800 +100 +14.29% 0.20K 10:25:00  
  PP Pack Making 13,600 13,600 13,600 +1700 +14.29% 0.10K 10:31:00  
  VINACONEX-PVC 800 800 700 +100 +14.29% 292.80K 14:45:00  
  Baria Rubber 8,100 8,100 8,100 +1000 +14.08% 0.10K 13:00:00  
  PTSC Offshore 11,500 11,500 11,500 +1400 +13.86% 1.70K 11:02:00  
  Song Da 7,400 7,400 7,400 +900 +13.85% 0.10K 13:00:00  
  Quangnam Post Telecoms 8,400 8,400 8,400 +1000 +13.51% 1.05K 10:42:00  
  Ngoc Nghia Industry 7,000 7,000 7,000 +800 +12.90% 0.10K 13:41:00  
  Thanh Tri Garment 7,900 7,900 7,900 +900 +12.86% 0.10K 13:51:00  
  Everest Securities 11,800 11,800 10,200 +1300 +12.38% 338.20K 14:29:00  
  Pacific Petroleum Transport 6,400 6,400 6,400 +700 +12.28% 0.10K 13:51:00  
  Petrolimex Infor Tech 29,000 29,000 29,000 +3000 +11.54% 0.10K 14:23:00  
  Power Investment Trade 4,000 4,000 3,800 +400 +11.11% 1.85K 14:36:00  
  Soc Son Development Invest 1,000 1,000 900 +100 +11.11% 129.48K 14:45:00  
  Viglacera Ha Noi 11,200 11,200 10,900 +1100 +10.89% 4.53K 14:06:00  
  Quang Ngai Urban 41,000 41,000 38,000 +3800 +10.22% 29.40K 14:45:00  
  PECC 2 130,900 130,900 119,000 +11900 +10.00% 45.70K 14:45:00  
  P TAXI SAIGON 4,400 4,400 4,400 +400 +10.00% 1.10K 14:45:00  
  Viet Tien Son Real Estate 13,600 13,600 12,000 +1200 +9.68% 433.80K 14:45:00  
  VNS SECURITY 12,600 12,600 11,600 +1100 +9.57% 3.80K 09:14:00  
  VNECO1 11,500 11,500 9,900 +1000 +9.52% 5.80K 14:45:00  
  Sara Group 2,300 2,300 2,000 +200 +9.52% 43.21K 14:44:00  
  APP 10,400 10,400 8,600 +900 +9.47% 0.60K 09:48:00  
  SONGDA 7.04. 5,800 5,800 4,800 +500 +9.43% 0.20K 09:06:00  
  HABECO TRADING 38,800 38,800 37,000 +3300 +9.30% 1.40K 09:06:00  
  Vegetable Port JSC 20,000 20,000 17,600 +1700 +9.29% 2.30K 14:27:00  
  Viet Nam Trading Construction Devel 6,100 6,100 5,200 +500 +8.93% 1.87M 14:45:00  
  SADICO CAN THO 26,900 26,900 26,900 +2200 +8.91% 0.10K 14:28:00  
  TRANGCORP Corporation JSC 5,000 5,000 4,900 +400 +8.70% 16.30K 13:52:00  
  Low Current - Telecom JSC 3,800 3,800 3,800 +300 +8.57% 0.60K 13:42:00  
  Vietnam Machinery Installation 20,600 20,600 20,600 +1600 +8.42% 0.11K 10:42:00  
  PetroVietnam Nghe An Invest 1,300 1,300 1,200 +100 +8.33% 249.70K 14:11:00  
  Binh Duong PP Pack 13,000 13,000 12,500 +1000 +8.33% 1.20K 14:13:00  
  NHP Production Import Export JSC 1,300 1,300 1,100 +100 +8.33% 29.40K 14:45:00  
  Gypsum And Cement JSC 13,000 13,000 13,000 +1000 +8.33% 0.18K 13:15:00  
  PHARMEDIC JSC 63,900 63,900 59,000 +4900 +8.31% 1.20K 14:08:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email