Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Vinaconex No15 300 300 300 +100 +50.00% 0 22/03  
  Saigon Transport Agency 14,000 14,000 14,000 +4000 +40.00% 0 16/01  
  Tan Hoa Water Supply 11,900 11,900 11,900 +3400 +40.00% 0 27/02  
  Hanoi Construction 8,400 8,400 8,400 +2400 +40.00% 0 05/03  
  Hai Duong Mineral 9,800 9,800 9,800 +2800 +40.00% 0 05/10  
  Hapro Vodka 4,200 4,200 4,200 +1200 +40.00% 0 12/03  
  Post Printing and Telecom 14,000 14,000 14,000 +4000 +40.00% 0 06/03  
  Vinacomin Industry Investment 2,800 2,800 2,800 +800 +40.00% 0 22/03  
  Hanoi School Books 28,000 28,000 28,000 +8000 +40.00% 0 22/01  
  Dong Nai 9,800 9,800 9,800 +2800 +40.00% 0 07/03  
  Yenbai Cement 29,800 29,800 29,800 +8500 +39.91% 0 16/01  
  Viettronics Binh Hoa 26,800 26,800 26,800 +7600 +39.58% 0 05/03  
  Industrial Gas Welding Electrode 17,300 17,300 17,300 +4900 +39.52% 0 27/12  
  Daklak Power Hydroelectric 11,700 11,700 11,700 +3300 +39.29% 0 22/03  
  Vinacomin Viet Bac Mining 3,600 3,600 3,600 +1000 +38.46% 0 04/03  
  X18 Cement 4,400 4,400 4,400 +1200 +37.50% 0 22/03  
  Viet Tri Paper 39,700 39,700 39,700 +10200 +34.58% 0 14/03  
  Thuan Thao Corp 400 500 300 +100 +33.33% 0 15/03  
  Vietnam Construction JSC No 11 400 400 400 +100 +33.33% 0 01/03  
  PTSC Thanh Hoa Port 11,100 11,100 11,100 +2600 +30.59% 0 19/03  
  Design and Construction No 1 9,000 9,000 4,200 +2000 +28.57% 0 22/03  
  Vinacomin Minerals 12,000.00 12,000.00 12,000.00 +2630.00 +28.07% 0 15/03  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 13,400 13,400 10,700 +2700 +25.23% 0 14/03  
  Song Da 8 500 500 400 +100 +25.00% 0 15/03  
  Song Da No 9.06 500 500 500 +100 +25.00% 0 22/03  
  PetroVietnam Nghe An 600 600 500 +100 +20.00% 0 22/03  
  Que Phong Hydropower 21,300 21,300 21,300 +3200 +17.68% 0 20/03  
  Tra Vinh Urban 11,500 11,500 11,500 +1700 +17.35% 0 18/03  
  Soc Son Development Invest 700 700 600 +100 +16.67% 25.80K 22/03  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 700 700 700 +100 +16.67% 0 15/03  
  Power Investment Trade 3,600 3,600 3,600 +500 +16.13% 0 22/03  
  Vinhyen Environment 9,400 9,400 9,400 +1300 +16.05% 0 13/03  
  Hestia 30,000 30,000 30,000 +4000 +15.38% 0 21/03  
  Thanh An 665 Invest 6,100 6,100 6,100 +800 +15.09% 0 15/03  
  28.1 JSC 11,500 11,500 11,500 +1500 +15.00% 0 04/03  
  Saigon Shipping 23,000 23,000 23,000 +3000 +15.00% 0 19/03  
  Dong Nai Material 25,300 25,300 25,300 +3300 +15.00% 0 20/03  
  Thu Duc Steel 13,800 13,800 13,700 +1800 +15.00% 0 22/03  
  Electromechanics Materials 11,500 11,500 11,500 +1500 +15.00% 0 21/03  
  Ho Nai Industrial Zone 16,100 16,100 16,100 +2100 +15.00% 0 13/03  
  Tracimexco Supply Chains 56,800 56,800 56,800 +7400 +14.98% 0 11/03  
  Can Tho Mineral 28,400 28,400 28,400 +3700 +14.98% 0 22/03  
  Saigon Train 14,600 14,600 14,600 +1900 +14.96% 0 21/01  
  Electrical Mechanical Equipment 26,200 26,200 26,200 +3400 +14.91% 0 23/11  
  Vietnam Water 10,800 10,800 10,800 +1400 +14.89% 0 18/03  
  Dong A Packaging 61,000 61,000 61,000 +7900 +14.88% 0 22/03  
  Ha Noi Tourist 22,400 22,400 22,400 +2900 +14.87% 0 21/03  
  Sai Gon Ha Noi Beer 25,500 25,500 25,500 +3300 +14.86% 0 21/03  
  Hanoi Fuel 17,800 17,800 17,800 +2300 +14.84% 0 22/03  
  Agimexpharm Pharma 28,700 28,700 28,700 +3700 +14.80% 0 20/03  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email