x
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  HUD4 Investment 6,000 6,000 4,900 +1500 +33.33% 2.30K 17/02  
  Anvifish JSC 400 400 300 +100 +33.33% 645.14K 17/02  
  Cadovimex Seafood Import Export 500 500 500 +100 +25.00% 3.10K 17/02  
  Huu Lien Asia Corp 500 500 300 +100 +25.00% 85.16K 17/02  
  Rubber Real Estate Construction 30,000 31,000 25,000 +4000 +15.38% 11.63K 17/02  
  Binh Tay Steel Wire Netting 22,300 22,300 22,300 +2900 +14.95% 0.11K 17/02  
  Thu Duc Steel 17,000 17,000 14,800 +2200 +14.86% 29.09K 17/02  
  Saigon Plant Protection JSC 19,600 19,600 19,600 +2500 +14.62% 0.10K 17/02  
  Thu Dau Mot Water 26,700 26,700 26,700 +3400 +14.59% 0.11K 17/02  
  Pacific Petroleum Transport 8,000 8,000 8,000 +1000 +14.29% 0.10K 17/02  
  Power Engineering 6,400 6,400 6,400 +800 +14.29% 5.67K 17/02  
  Song Da No 9.06 800 800 800 +100 +14.29% 10.00K 17/02  
  Hanoi Railway Transport 6,300 6,300 6,300 +700 +12.50% 0.10K 17/02  
  Song Da 8 900 900 900 +100 +12.50% 0.10K 17/02  
  SongHong 2,700 2,700 2,700 +300 +12.50% 5.60K 17/02  
  Dong Nai Water 12,600 12,600 9,800 +1300 +11.50% 0.60K 17/02  
  Railway Construction 17,700 17,900 15,100 +1700 +10.63% 65.04K 17/02  
  Saigon Shipping 11,600 11,600 11,600 +1100 +10.48% 0.10K 17/02  
  Khanh Hoa Power Centrifugal 19,400 19,400 17,600 +1800 +10.23% 1.10K 17/02  
  Thua Thien Hue Construct 7,700 7,700 7,700 +700 +10.00% 0.10K 17/02  
  WMT Sana Joint 2,200 2,200 2,100 +200 +10.00% 405.40K 17/02  
  Saigon Hotel JSC 16,500 16,500 15,100 +1500 +10.00% 1.50K 17/02  
  Hai Duong Pump Manufacturing JSC 29,700 29,700 29,700 +2700 +10.00% 0.40K 17/02  
  Song Da Thanh Hoa JSC 8,800 8,800 8,800 +800 +10.00% 3.40K 17/02  
  CMC JSC 51,100 51,100 46,400 +4600 +9.89% 925.20K 17/02  
  Dak Doa Hydropower JSC 14,500 14,500 14,400 +1300 +9.85% 0.50K 17/02  
  Sai Gon Ground 192,000 194,000 192,000 +17000 +9.71% 1.92K 17/02  
  Ha Noi Kinh Bac Agriculture Food 3,400 3,400 3,200 +300 +9.68% 4.88M 17/02  
  Bao Thu Industrial Develop Invest 3,400 3,400 3,200 +300 +9.68% 1.27M 17/02  
  PTRAMESCO 26,100 26,100 25,000 +2300 +9.66% 367.05K 17/02  
  Tan Mai General Wood 13,700 13,700 13,700 +1200 +9.60% 0.10K 17/02  
  MY XUAN BRICK 27,500 27,500 27,500 +2400 +9.56% 0.10K 17/02  
  Gia Dinh Water Supply 19,700 19,700 19,700 +1700 +9.44% 0.10K 17/02  
  Hai Phong Securities JSC 3,500 3,500 3,200 +300 +9.38% 196.67K 17/02  
  SONGDA CAO CUO 3,600 3,600 3,300 +300 +9.09% 9.66K 17/02  
  VINACONEX-PVC 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 60.80K 17/02  
  Song Da 207 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 2.30K 17/02  
  Sai Gon Vegetable Oil JSC 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 940.60K 17/02  
  Amvibiotech 8,500 8,500 7,100 +700 +8.97% 11.20K 17/02  
  Soc Son Development Invest 2,500 2,500 2,300 +200 +8.70% 983.64K 17/02  
  Nha Be Steel JSC 7,600 7,600 7,600 +600 +8.57% 0.40K 17/02  
  Ha Noi Water No 3 19,300 19,300 19,300 +1500 +8.43% 0.10K 17/02  
  Dai Chau JSC 2,600 2,600 2,400 +200 +8.33% 2.36M 17/02  
  FBA International Group Corp 1,300 1,300 1,300 +100 +8.33% 0.40K 17/02  
  SPILIT STONE 2,700 2,700 2,700 +200 +8.00% 319.10K 17/02  
  LILAMA 69-2 CO 6,800 6,800 6,800 +500 +7.94% 0.52K 17/02  
  Apec Investmen 14,300 14,300 13,100 +1000 +7.52% 83.80K 17/02  
  MT Gas JSC 2,900 2,900 2,900 +200 +7.41% 0.11K 17/02  
  Viettronics Tan Binh JSC 15,300 15,300 13,300 +1000 +6.99% 9.42K 17/02  
  HUD1 Investment and Construction 6,140 6,140 5,600 +400 +6.97% 31.74K 17/02