x
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Ha Noi Water No 3 24,100 24,100 24,100 +4900 +25.52% 0.10K 3:08:00  
  Song Da No 25 JSC 11,600 11,600 9,400 +1900 +19.59% 35.40K 8:37:00  
  Tourism Trade and Investment JSC 19,800 19,800 19,800 +2800 +16.47% 0.10K 3:31:00  
  Tan Bien Rubber 15,400 15,400 15,400 +2000 +14.93% 0.10K 3:57:00  
  Armephaco 10,800 10,800 10,800 +1400 +14.89% 0.10K 3:11:00  
  Hanoi Seaproducts Import Export 14,200 14,200 14,200 +1800 +14.52% 0.10K 7:52:00  
  Tranimexco Transportation Import 4,000 4,000 4,000 +500 +14.29% 0.10K 4:00:00  
  Thang Long Metal Wares 16,100 16,100 16,100 +1800 +12.59% 2.50K 7:18:00  
  Cao Bang Mineral and Metallurgical 2,900 2,900 2,600 +300 +11.54% 5.00K 7:42:00  
  Tan Tien Plastic 69,000 69,000 69,000 +7000 +11.29% 0.10K 8:16:00  
  Manganese Mineral 1,000 1,000 1,000 +100 +11.11% 4.30K 7:33:00  
  HONGHA VIETNAM 12,500 12,500 11,300 +1200 +10.62% 33.10K 8:41:00  
  Petrolimex Hanoi 23,100 23,100 23,000 +2100 +10.00% 0.60K 7:59:00  
  Tien Thanh Service 9,000 9,000 8,300 +800 +9.76% 487.89K 8:21:00  
  Engineering Construction JSC No492 12,600 12,600 12,600 +1100 +9.57% 0.10K 4:27:00  
  Vegetable Port JSC 28,800 28,800 25,000 +2500 +9.51% 38.80K 8:44:00  
  Song Da Investment Development JSC 7,000 7,000 6,500 +600 +9.38% 393.11K 8:44:00  
  VDSC 8,600 8,600 8,000 +700 +8.86% 93.80K 8:44:00  
  Petrolimex Infor Tech 27,200 27,200 26,000 +2200 +8.80% 12.60K 7:26:00  
  Tan Binh Culture Co. 14,100 14,100 14,100 +1100 +8.46% 0.10K 8:44:00  
  SONG DA IC 2,600 2,600 2,300 +200 +8.33% 23.50K 8:44:00  
  VINACONEX NO 5 1,300 1,300 1,300 +100 +8.33% 3.80K 7:36:00  
  VINACONEX-PVC 1,300 1,300 1,200 +100 +8.33% 3.20K 8:44:00  
  Vietnam Maritime Development JSC 13,000 13,000 13,000 +1000 +8.33% 0.50K 4:54:00  
  SARA., JSC 7,900 7,900 6,600 +600 +8.22% 16.10K 8:22:00  
  DIC No 2 6,600 6,600 6,600 +500 +8.20% 0.10K 3:21:00  
  SONG DA 4 11,900 11,900 11,900 +900 +8.18% 0.10K 3:43:00  
  Viet Nam Seaproducts 22,000 23,600 18,100 +1600 +7.84% 211.12K 8:31:00  
  Viglacera Thang Long JSC 18,000 18,000 17,000 +1300 +7.78% 29.20K 8:22:00  
  Petrovietnam Nghe An Inv 1,400 1,400 1,300 +100 +7.69% 256.60K 8:24:00  
  Phu Thinh - Nha Be Garment JSC 11,200 11,200 11,200 +800 +7.69% 0.10K 8:25:00  
  Book And Educational Equipment JSC 28,000 28,000 23,500 +2000 +7.69% 4.30K 8:29:00  
  Song Da 505 JSC 39,800 40,700 37,000 +2800 +7.57% 78.10K 8:44:00  
  HAD 37,400 37,400 34,800 +2600 +7.47% 0.61K 7:06:00  
  Dong Anh Licogi 14,600 14,600 14,600 +1000 +7.35% 0.90K 5:11:00  
  Hai Phong Securities JSC 4,400 4,500 4,100 +300 +7.32% 60.13K 7:49:00  
  Vietinbanksc 8,900 9,000 8,400 +600 +7.23% 925.70K 8:44:00  
  VICS 1,500 1,500 1,400 +100 +7.14% 45.50K 7:41:00  
  SHB 6,100 6,200 5,700 +400 +7.02% 14.50M 8:44:00  
  PTRAMESCO 16,800 17,200 15,700 +1100 +7.01% 39.62K 8:44:00  
  HUD1 Investment and Construction 6,900 6,900 6,400 +450 +6.98% 38.45K 7:20:00  
  AnPhat Securities 6,290 6,290 6,000 +410 +6.97% 597.78K 8:46:00  
  Truong Thanh Furniture Corp 8,590 8,590 8,590 +560 +6.97% 983.66K 8:47:00  
  Urban Development and Construction 3,530 3,530 3,480 +230 +6.97% 105.44K 8:47:00  
  Hoang Huy Investment Services 4,160 4,160 3,900 +270 +6.94% 3.85M 8:46:00  
  Masan Resources 17,100 17,500 16,100 +1100 +6.88% 559.61K 8:45:00  
  Quoc Cuong Gia Lai JSC 5,620 5,620 5,300 +360 +6.84% 877.96K 8:47:00  
  Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC 12,550 12,550 11,300 +800 +6.81% 3.28M 8:48:00  
  Binh Dinh Pharma 37,700 38,900 37,000 +2400 +6.80% 27.20K 7:55:00  
  APP PRINT JSC 61,900 62,800 59,000 +3900 +6.72% 7.40K 8:15:00