x
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Sai Gon Petroleum Construct 400 400 300 +100 +33.33% 214.91K 28/04  
  Song Da No 12 800 800 600 +200 +33.33% 2.80K 28/04  
  Mientrung Petroleum Construction 400 400 300 +100 +33.33% 5.00K 28/04  
  GiaiPhong Motor 600 600 500 +100 +20.00% 15.90K 28/04  
  Sonadezi Services 24,000 24,000 24,000 +3500 +17.07% 0 20/03  
  PetroVietnam Nghe An 700 700 600 +100 +16.67% 21.82K 28/04  
  Sai Gon Plastic JSC 10,200 10,200 10,200 +1300 +14.61% 0.10K 28/04  
  FBA International Group Corp 800 800 800 +100 +14.29% 0.30K 28/04  
  Bac Viet Steel 1,600 1,600 1,400 +200 +14.29% 69.31K 28/04  
  Const and Infra Dev 8,100 8,100 8,100 +1000 +14.08% 0.10K 28/04  
  YenBinh Cement 4,200 4,200 4,200 +500 +13.51% 0.10K 28/04  
  Power Investment Trade 7,100 7,100 7,100 +800 +12.70% 0.10K 28/04  
  HUNG LONG MINE 900 900 800 +100 +12.50% 28.90K 28/04  
  Long Khanh Water Supply 20,000 20,000 20,000 +2200 +12.36% 0.10K 28/04  
  Thongnhat Flat 1,900 1,900 1,500 +200 +11.76% 0.60K 28/04  
  Seaproducts Mechanical 2,900 2,900 2,300 +300 +11.54% 2.69K 28/04  
  DAP VINACHEM JSC 7,000 7,000 7,000 +700 +11.11% 0.10K 28/04  
  Development Investment 1 15,000 15,000 13,200 +1500 +11.11% 7.80K 28/04  
  Dong Nai Material 11,100 11,100 11,000 +1100 +11.00% 1.30K 28/04  
  Viet Nam Vegetable Oils 30,800 31,000 28,000 +2800 +10.00% 247.36K 28/04  
  P TAXI SAIGON 3,300 3,300 3,300 +300 +10.00% 0.58K 28/04  
  General Materials Biochemistry Fert 1,100 1,100 1,100 +100 +10.00% 3.10K 28/04  
  SAPLASTIC. JSC 26,400 26,400 22,500 +2400 +10.00% 52.80K 28/04  
  MIEN TRUNG PID 27,700 27,700 27,700 +2500 +9.92% 1.40K 28/04  
  Airimex JSC 38,000 38,000 38,000 +3400 +9.83% 15.50K 28/04  
  Viglacera Dong Trieu JSC 11,200 11,200 10,000 +1000 +9.80% 26.60K 28/04  
  MIMECO JSC 3,400 3,400 3,400 +300 +9.68% 20.00K 28/04  
  SMT 22,900 22,900 20,800 +2000 +9.57% 6.10K 28/04  
  Vinacomin Machinery JSC 8,100 8,100 8,000 +700 +9.46% 1.50K 28/04  
  POST TELECOMMU 28,000 28,000 27,900 +2400 +9.38% 2.20K 28/04  
  MB Securities 7,000 7,000 6,500 +600 +9.38% 799.98K 28/04  
  Phu Nhuan Trading 16,500 16,500 16,500 +1400 +9.27% 2.00K 28/04  
  ONE CORP 6,000 6,000 5,700 +500 +9.09% 33.60K 28/04  
  VINACONEX NO 5 1,200 1,200 1,200 +100 +9.09% 0.70K 28/04  
  Hanoi Railway Transport 5,000 5,000 4,100 +400 +8.70% 3.20K 28/04  
  Danang Port 23,800 23,800 21,900 +1900 +8.68% 7.70K 28/04  
  North Electrictiy No2 16,400 16,400 16,400 +1300 +8.61% 0.10K 28/04  
  QNCC 3,800 3,800 3,800 +300 +8.57% 0.13K 28/04  
  TRANGCORP Corporation JSC 7,800 7,800 7,200 +600 +8.33% 13.10K 28/04  
  Gypsum And Cement JSC 10,500 10,500 10,500 +800 +8.25% 0.15K 28/04  
  Danang Airport Services JSC 100,000 101,900 92,800 +7200 +7.76% 31.90K 28/04  
  Sai Gon Vegetable Oil JSC 1,400 1,400 1,200 +100 +7.69% 601.40K 28/04  
  Dinh Vu Petroleum Service Port JSC 7,100 7,100 7,100 +500 +7.58% 0.10K 28/04  
  Mechanical Engineering Metallurgy 29,000 29,000 28,000 +2000 +7.41% 5.60K 28/04  
  LILAMA 5.JSC 3,000 3,000 3,000 +200 +7.14% 3.20K 28/04  
  Dam Phu My Packaging JSC 17,000 17,000 17,000 +1100 +6.92% 0.10K 28/04  
  Khanh Hoa Mineral Water 12,400 12,400 10,500 +800 +6.90% 0.60K 28/04  
  Nam Dinh Export Foodstuff Agri Prod 3,100 3,100 2,900 +200 +6.90% 87.90K 28/04  
  Agriculture Bank Insurance 31,000 32,400 25,000 +2000 +6.90% 37.80K 28/04  
  Nhi Hiep Brick-Tile JSC 39,400 39,400 33,300 +2500 +6.78% 4.10K 28/04