x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  GiaiPhong Motor 600 600 600 +100 +20.00% 1.07K 14:01:00  
  Saigon Industrial Foodstuffs 11,000 11,000 11,000 +1600 +17.02% 0.10K 9:16:00  
  Hanoi Foodstuff 19,700 19,700 19,700 +2700 +15.88% 0.10K 9:00:00  
  Rubber Real Estate Construction 23,000 23,000 23,000 +3000 +15.00% 0.20K 10:23:00  
  Duc Giang 59,400 59,400 59,400 +7700 +14.89% 0.10K 9:00:00  
  Phu Nhuan Tech 9,300 9,300 9,300 +1200 +14.81% 0.20K 10:43:00  
  Dong Anh Licogi 14,900 14,900 14,900 +1900 +14.62% 0.10K 10:52:00  
  Railway Construction 18,100 18,100 15,900 +2300 +14.56% 210.65K 14:44:00  
  Tranimexco Transportation Import 4,000 4,000 4,000 +500 +14.29% 5.01K 13:19:00  
  Quy Nhon New Port 8,000 8,000 8,000 +1000 +14.29% 0 13:35:00  
  Cafico Viet Nam 9,000 9,000 9,000 +1100 +13.92% 0.10K 9:00:00  
  Viet Nam Land Invest 7,500 7,500 7,500 +900 +13.64% 0.10K 11:15:00  
  Ha Noi Thai Binh Beer 10,000 10,000 10,000 +1200 +13.64% 0.10K 13:04:00  
  Saigon Nghetinh Beer 15,200 15,200 15,200 +1800 +13.43% 0.70K 14:00:00  
  Hai Duong Pharma 32,800 32,800 28,600 +3800 +13.10% 24.60K 13:57:00  
  Danang Pharmaceutical Medical Equip 14,000 14,000 14,000 +1500 +12.00% 0.10K 14:06:00  
  Hong Ha Stationery JSC 115,100 115,100 115,100 +11600 +11.21% 0.10K 13:07:00  
  Hapro Vodka 7,000 7,000 7,000 +700 +11.11% 5.00K 14:18:00  
  Kosy 21,100 21,500 19,000 +2000 +10.47% 43.40K 13:40:00  
  Sai Gon Port Stevedoring 18,400 18,400 18,400 +1700 +10.18% 0.10K 14:34:00  
  Hanoi Electromechanical 16,500 16,500 13,200 +1500 +10.00% 0.20K 13:38:00  
  VXB 13,400 13,400 13,400 +1200 +9.84% 0.10K 13:30:00  
  Thanh Dat Investment 3,400 3,400 3,400 +300 +9.68% 1.40K 10:56:00  
  Bac Ha Hydropower 13,000 13,000 13,000 +1100 +9.24% 1.00K 13:23:00  
  X20 21,400 21,400 21,400 +1800 +9.18% 1.60K 11:02:00  
  Petrovietnam Nghe An Inv 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 11.30K 10:51:00  
  Central Container 14,400 14,400 13,000 +1200 +9.09% 0.20K 14:45:00  
  Sai Son Cement JSC 3,600 3,600 3,300 +300 +9.09% 27.33K 14:45:00  
  Sai Gon Vegetable Oil JSC 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 1.32M 14:45:00  
  Viet Nam Technology 6,000 6,000 6,000 +500 +9.09% 5.00K 9:55:00  
  Bisathico 12,000 12,000 12,000 +1000 +9.09% 0.20K 13:00:00  
  SAPLASTIC. JSC 7,400 7,400 6,300 +600 +8.82% 2.37M 13:41:00  
  IDICO 31,000 31,000 31,000 +2500 +8.77% 0.50K 9:21:00  
  Vietnam Enterprise Investment Dev 2,600 2,600 2,200 +200 +8.33% 42.00K 14:45:00  
  1369 Construction 5,300 5,300 5,000 +400 +8.16% 65.60K 14:45:00  
  Song Da Industry Trade JSC 5,300 5,300 5,000 +400 +8.16% 0.70K 13:57:00  
  Saigon Port 12,000 12,000 11,100 +900 +8.11% 34.80K 13:41:00  
  Song Da Investment Development JSC 13,900 14,100 13,000 +1000 +7.75% 119.17K 14:45:00  
  Song Da 207 1,400 1,400 1,400 +100 +7.69% 0.10K 13:38:00  
  VINACONEX-PVC 1,400 1,400 1,400 +100 +7.69% 286.20K 14:45:00  
  FIDITOUR JSC 43,000 43,000 43,000 +3000 +7.50% 0 13:07:00  
  Binh Tay Steel Wire Netting 21,500 21,500 21,500 +1500 +7.50% 0.40K 9:03:00  
  Vinh Hoan Corp 61,400 61,400 54,000 +4000 +6.97% 572.98K 14:46:00  
  Ninh Van Bay Travel Real Estate 7,070 7,070 6,610 +460 +6.96% 2.27M 14:30:00  
  Vegetable Oil Packing JSC 5,880 5,880 5,700 +380 +6.91% 0.21K 13:27:00  
  Hoi An Tourist 28,650 28,650 28,650 +1850 +6.90% 0.03K 9:49:00  
  Tan Dai Hung Plastic JSC 10,400 10,400 9,800 +670 +6.89% 0.04K 14:17:00  
  HUD3 Investment and Construction 14,150 14,150 13,250 +900 +6.79% 197.97K 14:46:00  
  Foreign Trade Development Invest 21,250 21,250 18,550 1350 6.78% 42.71K 14:46:00  
  City Auto 23,900 23,900 20,900 +1500 +6.70% 51.04K 14:46:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email