Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Vietnam Water Sanitation 13,300 13,300 13,300 +3800 +40.00% 0.10K 23/05  
  Vinafco JSC 11,400 11,400 11,400 +1900 +20.00% 0.20K 23/05  
  Quangnam Post Telecoms 9,500 9,500 9,000 +1500 +18.75% 5.50K 23/05  
  Song Da 6,500 6,500 6,500 +1000 +18.18% 0.10K 23/05  
  Song Da 19 700 700 700 +100 +16.67% 1.59K 23/05  
  Invest Industrial Develop 25,500 25,500 25,500 +3500 +15.91% 0.10K 23/05  
  Bac Ha Hydropower 18,400 18,400 18,400 +2400 +15.00% 0.10K 23/05  
  Duc Giang 36,800 36,800 36,800 +4800 +15.00% 2.10K 23/05  
  Electro Mechanical 60,800 60,800 55,100 +7900 +14.93% 25.70K 23/05  
  Ha Noi Transport Station 17,800 17,800 17,800 +2300 +14.84% 0.10K 23/05  
  Hanoi Water Supply 2 31,000 31,000 31,000 +4000 +14.81% 0.10K 23/05  
  Vietnam Cotton JSC 10,900 10,900 10,900 +1400 +14.74% 0.20K 23/05  
  Gia Dinh Water Supply 16,400 16,400 16,400 +2100 +14.69% 4.10K 23/05  
  MT Gas JSC 5,500 5,500 4,500 +700 +14.58% 9.30K 23/05  
  Saigon Port 12,600 12,600 12,600 +1600 +14.55% 0.90K 23/05  
  Lilama 69-3 7,100 7,100 7,100 +900 +14.52% 3.40K 23/05  
  A Cuong Mineral Group JSC 800 800 700 +100 +14.29% 158.40K 23/05  
  Rubber Real Estate Construction 21,800 21,800 21,800 +2700 +14.14% 0.20K 23/05  
  Investment Construction 4 10,500 10,500 7,900 +1300 +14.13% 4.50K 23/05  
  Vung Ang Petroleum JSC 10,600 10,600 10,600 +1300 +13.98% 0.10K 23/05  
  Ipa Investments 14,800 14,800 14,800 +1800 +13.85% 0.10K 23/05  
  Labour and Expert 11,900 11,900 11,900 +1400 +13.33% 0.10K 23/05  
  Que Phong Hydropower 19,000 19,000 19,000 +2200 +13.10% 11.10K 23/05  
  Thanh Dat Investment 7,100 7,100 7,100 +800 +12.70% 0.10K 23/05  
  Sara Group 900 900 900 +100 +12.50% 0.10K 23/05  
  Interfood Shareholding 10,000 10,000 10,000 +1000 +11.11% 0.40K 23/05  
  Power Investment Trade 3,100 3,100 2,900 +300 +10.71% 8.00K 23/05  
  An Giang Centrifugal Concrete JSC 26,800 26,800 26,800 +2500 +10.29% 0.10K 23/05  
  Development Investment 1 10,900 10,900 10,900 +1000 +10.10% 0.10K 23/05  
  PECC3 52,800 52,800 52,000 +4800 +10.00% 1.91K 23/05  
  SHS 16,500 16,500 14,400 +1500 +10.00% 1.72M 23/05  
  Song Da Industry Trade JSC 7,700 7,700 7,700 +700 +10.00% 1.20K 23/05  
  HUD6 City and Housing 8,800 8,800 8,800 +800 +10.00% 0.10K 23/05  
  VINACONEX MEC 17,600 17,600 17,600 +1600 +10.00% 0.10K 23/05  
  VAN CARGOES 30,000 30,000 30,000 +2700 +9.89% 3.30K 23/05  
  Song Da 909 JSC 5,600 5,600 5,000 +500 +9.80% 178.30K 23/05  
  Transportation&Trading Services JSC 6,800 6,800 6,100 +600 +9.68% 95.50K 23/05  
  An Giang Power 20,500 20,500 20,500 +1800 +9.63% 0.50K 23/05  
  Khanh Hoa Mineral Water 19,900 19,900 19,900 +1700 +9.34% 1.10K 23/05  
  CPC 40,400 40,400 40,400 +3400 +9.19% 0.10K 23/05  
  KTT 7,200 7,200 7,200 +600 +9.09% 0.10K 23/05  
  Viet Nam Technology 6,000 6,000 6,000 +500 +9.09% 2.00K 23/05  
  VINACONEX 21 13,400 13,400 13,400 +1100 +8.94% 0.10K 23/05  
  VDNC 4,900 4,900 4,500 +400 +8.89% 0.45K 23/05  
  Soc Son Development Invest 1,300 1,300 1,100 +100 +8.33% 115.71K 23/05  
  Vien Lien Joint - Stock Co. 7,800 7,800 7,200 +600 +8.33% 5.50K 23/05  
  Long Thanhnstruction and Trading 2,700 2,700 2,500 +200 +8.00% 155.30K 23/05  
  Hochiminh Museum 34,500 34,500 31,300 +2500 +7.81% 0.40K 23/05  
  NHP Production Import Export JSC 1,400 1,400 1,300 +100 +7.69% 112.40K 23/05  
  CGT 8,600 8,600 8,600 +600 +7.50% 0.10K 23/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email