Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  PetroVietnam Nghe An 500 500 300 +100 +25.00% 115.63K 20/07  
  Mineral Ferrous Metallergy JSC 600 600 500 +100 +20.00% 286.70K 20/07  
  PetroVietnam Nghe An Invest 700 700 500 +100 +16.67% 2.50K 20/07  
  Vinh Long Cereal and Food Corp 700 700 700 +100 +16.67% 0.10K 20/07  
  MT Gas JSC 4,600 4,600 4,400 +600 +15.00% 1.50K 20/07  
  National of General Construction 6,900 6,900 6,900 +900 +15.00% 29.70K 20/07  
  Hoa Binh Clear Water 50,000 50,000 50,000 +6500 +14.94% 0.70K 20/07  
  CENCON Vietnam 80,300 80,300 80,300 +10400 +14.88% 1.80K 20/07  
  Posts and Telecom Material 9,400 9,400 9,400 +1200 +14.63% 0.40K 20/07  
  Hanoi Foodstuff 34,600 34,600 34,600 +4400 +14.57% 0.10K 20/07  
  Aviation Printing 11,800 11,800 9,500 +1500 +14.56% 0.20K 20/07  
  Artex Securities 11,900 11,900 9,600 +1500 +14.42% 1.82M 20/07  
  Transport Service No 8 JSC 14,300 14,300 14,300 +1800 +14.40% 0.10K 20/07  
  Sai Gon Vegetable Oil JSC 800 800 700 +100 +14.29% 47.70K 20/07  
  VIP Greenport 24,800 24,800 24,800 +3100 +14.29% 0.10K 20/07  
  Saigon Passenger Transport JSC 8,000 8,000 8,000 +1000 +14.29% 0 20/07  
  TRT 5,700 5,700 5,000 +700 +14.00% 2.70K 20/07  
  Development Investment 1 10,600 10,600 10,600 +1300 +13.98% 0.10K 20/07  
  Viglacera Ha Noi 12,400 12,400 12,400 +1500 +13.76% 0.10K 20/07  
  HPT Vietnam 8,300 8,300 8,300 +1000 +13.70% 0.10K 20/07  
  Vietnam Industrial 5,000 5,000 5,000 +600 +13.64% 0.10K 20/07  
  Power Engineering 10,000 10,000 10,000 +1200 +13.64% 1.00K 20/07  
  Dinh Vu Petroleum Service Port JSC 6,000 6,000 6,000 +700 +13.21% 0.10K 20/07  
  Vinacap Telecom 2,600 2,600 2,600 +300 +13.04% 0.50K 20/07  
  Telvina Vietnam 5,200 5,200 5,200 +600 +13.04% 0.10K 20/07  
  Invest Industrial Develop 16,900 17,000 16,000 +1900 +12.67% 4.80K 20/07  
  Ho Chi Minh City Public 9,000 9,000 9,000 +1000 +12.50% 0.10K 20/07  
  Phu Khanh Railway 9,000 9,000 9,000 +1000 +12.50% 1.70K 20/07  
  Bao Thu Industrial Develop Invest 900 900 800 +100 +12.50% 184.62K 20/07  
  Mitraco Livestock 13,900 13,900 13,900 +1500 +12.10% 0.10K 20/07  
  Tourism Trade and Investment JSC 22,000 22,000 22,000 +2300 +11.68% 1.80K 20/07  
  Viet Nam Rubber 4,800 4,800 4,800 +500 +11.63% 0.10K 20/07  
  Ca Mau Water 13,900 13,900 10,300 +1400 +11.20% 1.30K 20/07  
  A Cuong Mineral Group JSC 1,000 1,000 800 +100 +11.11% 1.76M 20/07  
  Sai Gon Plastic JSC 11,200 11,200 11,200 +1100 +10.89% 0.10K 20/07  
  Vietnam Rubber 8,700 8,700 7,900 +800 +10.13% 114.40K 20/07  
  NGOPREXCO 7,700 7,700 7,700 +700 +10.00% 0.20K 20/07  
  SouthEast Petrovietnam Fertil Chem 9,900 9,900 8,100 +900 +10.00% 1.20K 20/07  
  Dai Chau JSC 1,100 1,100 1,000 +100 +10.00% 238.60K 20/07  
  DNY 5,500 5,500 5,400 +500 +10.00% 6.50K 20/07  
  Central Pharmaceutical JSC No3 88,000 88,000 82,000 +8000 +10.00% 126.10K 20/07  
  Top One Allot 1,100 1,100 1,000 +100 +10.00% 54.31K 20/07  
  Navetco National Veterinary 55,000 55,000 54,700 +5000 +10.00% 1.10K 20/07  
  PECC3 48,500 48,500 48,500 +4400 +9.98% 11.00K 20/07  
  Dong Nai Paint Corporation 38,700 38,700 38,700 +3500 +9.94% 0.10K 20/07  
  Ducgiang Lao Cai Chemicals JSC 34,500 34,500 31,000 +3100 +9.87% 44.55K 20/07  
  Amvibiotech 16,800 16,800 15,300 +1500 +9.80% 28.50K 20/07  
  Bisathico 19,100 19,100 19,100 +1700 +9.77% 0.10K 20/07  
  Industrial Construction 46,000 46,000 46,000 +4000 +9.52% 0.10K 20/07  
  KASATI 18,600 18,600 18,600 +1600 +9.41% 0.10K 20/07  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email