Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  28.1 JSC 9,500 9,500 8,400 +3600 +61.02% 0 16/01  
  Hung Long Mineral 300 300 300 +100 +50.00% 0 04/01  
  Transport Service No 8 JSC 23,800 23,800 23,800 +6800 +40.00% 0 10/01  
  Saigon Transport Agency 14,000 14,000 14,000 +4000 +40.00% 0 16/01  
  Hai Duong Mineral 9,800 9,800 9,800 +2800 +40.00% 0 05/10  
  Yenbai Cement 29,800 29,800 29,800 +8500 +39.91% 0 16/01  
  Vinafco JSC 29,200 29,200 29,200 +8300 +39.71% 0 14/01  
  Industrial Gas Welding Electrode 17,300 17,300 17,300 +4900 +39.52% 0 27/12  
  Nhon Trach Water Supply JSC 28,800 28,800 28,800 +8100 +39.13% 0 19/12  
  Thua Thien Hue Construct 12,200 12,200 12,200 +3400 +38.64% 0 25/12  
  NTACO 400 400 300 +100 +33.33% 0 11/01  
  Song Da 8 400 400 400 +100 +33.33% 0 04/01  
  Hai Duong Water 12,200 12,200 12,000 +2800 +29.79% 0 07/12  
  Construction and Industry 10,000 10,000 10,000 +2200 +28.21% 0 11/01  
  Vietnam Ceramic Glass 3,900 3,900 3,900 +800 +25.81% 0 11/12  
  Dongthap Trading 500 500 400 +100 +25.00% 0 11/01  
  Hapro Vodka 2,800 2,800 2,800 +500 +21.74% 0 12/12  
  Soc Son Development Invest 600 600 500 +100 +20.00% 0 18/01  
  Hanoi Plastics 37,000 37,000 37,000 +6000 +19.35% 0 17/01  
  Ben Thanh Material 10,000 10,000 10,000 +1500 +17.65% 0 26/12  
  Pacific Petroleum Transport 6,100 6,100 6,100 +800 +15.09% 0 17/01  
  Sai Gon Packaging 6,900 6,900 6,900 +900 +15.00% 0 21/11  
  Cailanport Invest 2,300 2,300 2,300 +300 +15.00% 0 04/01  
  Quang Nam Da Nang 6,900 6,900 6,900 +900 +15.00% 0 14/01  
  Tracimexco Supply Chains 57,500 57,500 57,500 +7500 +15.00% 0 15/01  
  Textile Garment Import Export 6,900 6,900 6,900 +900 +15.00% 0 16/11  
  Viettronics Binh Hoa 19,200 19,200 19,200 +2500 +14.97% 0 01/11  
  VN Post Express 43,800 43,800 43,800 +5700 +14.96% 0 17/01  
  Becamex Mineral JSC 12,300 12,300 12,300 +1600 +14.95% 0 11/01  
  Beer Alcohol Beverage 40,300 40,300 40,300 +5231 +14.92% 0 08/05  
  HuuNghi Food JSC 114,800 114,800 114,800 +14900 +14.91% 0 16/01  
  Electrical Mechanical Equipment 26,200 26,200 26,200 +3400 +14.91% 0 23/11  
  HFT Securities 10,800 10,800 10,800 +1400 +14.89% 0 17/01  
  Tan Cang Song 27,800 27,800 27,800 +3600 +14.88% 0 07/01  
  Duc Giang 60,400 60,400 60,400 +7800 +14.83% 0 11/01  
  Tourism Trade and Investment JSC 46,500 46,500 46,500 +6000 +14.81% 0 16/01  
  Sai Gon Transport 41,100 41,100 41,100 +5300 +14.80% 0 15/01  
  Ninh Thuan Water 13,200 13,200 13,200 +1700 +14.78% 0 19/11  
  Hoa Binh Clear Water 84,980 84,980 84,980 +10933 +14.76% 0 07/08  
  Railway Transport 7,000 7,000 7,000 +900 +14.75% 0 14/12  
  Medipharco Tenamyd Central Pharmace 10,900 10,900 10,900 +1400 +14.74% 0 08/01  
  Ba Ria Vung Tau 7,800 7,800 7,800 +1000 +14.71% 0 26/10  
  Special Aquatic 8,600 8,600 8,600 +1100 +14.67% 0 10/01  
  Trung An Water Supply 22,700 22,700 22,700 +2900 +14.65% 0 21/11  
  Hanoi Seaproducts Import Export 13,434 13,434 13,434 +1713 +14.61% 0 26/12  
  Hud101 Construction 5,500 5,500 5,500 +700 +14.58% 0 23/11  
  Mitraco Livestock 18,100 18,100 18,100 +2300 +14.56% 0 28/12  
  Nghe An Water 15,800 15,800 15,800 +2000 +14.49% 0 27/09  
  Tipharco Pharma 18,200 18,200 18,200 +2300 +14.47% 0 17/01  
  Binh Duong Agriculture 10,300 10,300 10,300 +1300 +14.44% 0 08/10  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email