Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 16:42:30

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.994 Trung Tính
STOCH(9,6) 53.969 Trung Tính
STOCHRSI(14) 58.114 Mua
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 26.969 Bán
Williams %R -38.096 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 102.9112 Mua
ATR(14) 0.0006 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 54.112 Mua
ROC -0.028 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0001 Bán
Mua:4 Bán:4 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Trung Tính

GBP/USDThời gian : 16:42:29

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 46.080 Trung Tính
STOCH(9,6) 46.709 Trung Tính
STOCHRSI(14) 55.709 Mua
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 34.768 Bán
Williams %R -58.493 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -65.7807 Bán
ATR(14) 0.0008 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 49.753 Trung Tính
ROC -0.050 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0005 Mua
Mua:2 Bán:5 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Bán

USD/JPYThời gian : 16:42:31

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.977 Mua
STOCH(9,6) 63.667 Mua
STOCHRSI(14) 39.202 Bán
MACD(12,26) 0.120 Mua
ADX(14) 37.129 Mua
Williams %R -35.675 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 22.6185 Trung Tính
ATR(14) 0.1864 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 51.363 Mua
ROC 0.348 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0220 Mua
Mua:8 Bán:1 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 16:42:33

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.470 Mua
STOCH(9,6) 46.401 Trung Tính
STOCHRSI(14) 85.998 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 24.924 Bán
Williams %R -25.001 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 19.7904 Trung Tính
ATR(14) 0.0006 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Mua
Ultimate Oscillator 50.716 Trung Tính
ROC 0.017 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0010 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 16:42:36

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.789 Bán
STOCH(9,6) 31.174 Bán
STOCHRSI(14) 51.294 Trung Tính
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 50.336 Bán
Williams %R -69.231 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -79.8741 Bán
ATR(14) 0.0007 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0004 Bán
Ultimate Oscillator 49.565 Trung Tính
ROC -0.281 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0019 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 16:42:36

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 53.841 Trung Tính
STOCH(9,6) 48.623 Trung Tính
STOCHRSI(14) 60.144 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 36.976 Mua
Williams %R -45.818 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 220.0217 Mua quá mức
ATR(14) 0.0005 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 52.060 Mua
ROC 0.009 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0016 Mua
Mua:6 Bán:0 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CADThời gian : 16:42:27

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.389 Mua
STOCH(9,6) 59.865 Mua
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 47.552 Mua
Williams %R -51.110 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -7.7090 Trung Tính
ATR(14) 0.0007 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 53.156 Mua
ROC 0.073 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0003 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 16:42:29

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.999 Bán
STOCH(9,6) 32.727 Bán
STOCHRSI(14) 94.540 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 50.279 Bán
Williams %R -65.625 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -46.9420 Trung Tính
ATR(14) 0.0007 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0001 Bán
Ultimate Oscillator 49.506 Trung Tính
ROC -0.321 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0002 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email