x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 17:56:27 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.450 Trung Tính
STOCH(9,6) 47.355 Trung Tính
STOCHRSI(14) 37.223 Bán
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 47.988 Mua
Williams %R -44.898 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 9.0502 Trung Tính
ATR(14) 0.0014 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 43.792 Bán
ROC 0.203 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0002 Bán
Mua:4 Bán:3 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:MUA

GBP/USDThời gian : 17:56:27 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 40.896 Bán
STOCH(9,6) 43.651 Bán
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 33.362 Bán
Williams %R -80.952 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -197.2840 Bán
ATR(14) 0.0014 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0010 Bán
Ultimate Oscillator 38.306 Bán
ROC -0.028 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0038 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 17:56:27 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 42.276 Bán
STOCH(9,6) 49.463 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.210 Bán
ADX(14) 36.831 Trung Tính
Williams %R -56.579 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -0.1762 Trung Tính
ATR(14) 0.2264 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 55.338 Mua
ROC -0.285 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.1240 Bán
Mua:1 Bán:5 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Bán

USD/CHFThời gian : 17:56:00 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.198 Trung Tính
STOCH(9,6) 56.441 Mua
STOCHRSI(14) 97.266 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 33.874 Bán
Williams %R -40.385 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 69.6340 Mua
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0004 Mua
Ultimate Oscillator 59.265 Mua
ROC -0.179 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0013 Mua
Mua:6 Bán:3 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 17:56:22 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.887 Trung Tính
STOCH(9,6) 57.670 Mua
STOCHRSI(14) 75.053 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 28.484 Trung Tính
Williams %R -35.714 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 44.5765 Trung Tính
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 46.344 Bán
ROC 0.286 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0007 Mua
Mua:4 Bán:2 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:MUA

EUR/GBPThời gian : 17:56:22 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 63.221 Mua
STOCH(9,6) 61.174 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 48.262 Mua
Williams %R -12.903 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 180.2076 Mua
ATR(14) 0.0008 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0009 Mua
Ultimate Oscillator 65.077 Mua
ROC 0.264 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0018 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CADThời gian : 17:56:23 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.675 Trung Tính
STOCH(9,6) 46.405 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 19.559 Trung Tính
Williams %R -27.273 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 92.5424 Mua
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0004 Mua
Ultimate Oscillator 57.493 Mua
ROC -0.085 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0021 Mua
Mua:5 Bán:2 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:MUA

NZD/USDThời gian : 17:56:22 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 61.540 Mua
STOCH(9,6) 63.846 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 42.987 Mua
Williams %R -9.091 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 166.2918 Mua
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0012 Mua
Ultimate Oscillator 53.581 Mua
ROC 0.486 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0018 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email