x
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 13:36:00 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 77.719 Mua quá mức
STOCH(9,6) 56.089 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 59.569 Mua
Williams %R -6.897 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 196.9634 Mua
ATR(14) 0.0012 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0029 Mua
Ultimate Oscillator 61.841 Mua
ROC 0.406 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0051 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

GBP/USDThời gian : 13:36:03 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 80.054 Mua quá mức
STOCH(9,6) 72.011 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 73.922 Mua quá mức
Williams %R -8.654 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 145.3788 Mua
ATR(14) 0.0016 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0047 Mua
Ultimate Oscillator 61.831 Mua
ROC 0.703 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0083 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 13:35:41 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.784 Bán
STOCH(9,6) 35.575 Bán
STOCHRSI(14) 43.858 Bán
MACD(12,26) -0.200 Bán
ADX(14) 55.126 Bán
Williams %R -89.474 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -155.1567 Bán
ATR(14) 0.1671 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0607 Bán
Ultimate Oscillator 42.497 Bán
ROC -0.353 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.3940 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 13:35:30 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 21.278 Bán quá mức
STOCH(9,6) 39.413 Bán
STOCHRSI(14) 3.482 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 68.404 Bán
Williams %R -94.030 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -148.0307 Bán
ATR(14) 0.0013 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0034 Bán
Ultimate Oscillator 41.633 Bán
ROC -0.567 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0052 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

AUD/USDThời gian : 13:36:04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 51.388 Trung Tính
STOCH(9,6) 51.660 Trung Tính
STOCHRSI(14) 54.560 Trung Tính
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 12.697 Trung Tính
Williams %R -52.941 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 90.7631 Mua
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 44.488 Bán
ROC 0.026 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0013 Mua
Mua:4 Bán:1 Trung Tính:6 Tổng kết Chỉ báo:MUA

EUR/GBPThời gian : 13:36:02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 45.337 Trung Tính
STOCH(9,6) 33.680 Bán
STOCHRSI(14) 29.502 Bán
MACD(12,26) 0.000 Trung Tính
ADX(14) 41.988 Bán
Williams %R -62.222 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -94.5382 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0005 Bán
Ultimate Oscillator 50.099 Trung Tính
ROC -0.300 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0024 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 13:36:03 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 53.455 Trung Tính
STOCH(9,6) 47.222 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 28.015 Trung Tính
Williams %R -8.333 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 182.7893 Mua
ATR(14) 0.0015 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0012 Mua
Ultimate Oscillator 59.467 Mua
ROC 0.150 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0015 Mua
Mua:5 Bán:1 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:MUA

NZD/USDThời gian : 13:36:03 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 62.412 Mua
STOCH(9,6) 62.738 Mua
STOCHRSI(14) 39.058 Bán
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 57.553 Mua
Williams %R -22.857 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 176.3471 Mua
ATR(14) 0.0009 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0005 Mua
Ultimate Oscillator 56.428 Mua
ROC 0.298 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0026 Mua
Mua:10 Bán:1 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.