Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 01:57:35

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 33.492 Bán
STOCH(9,6) 34.720 Bán
STOCHRSI(14) 7.037 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 30.141 Bán
Williams %R -90.000 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -177.6814 Bán
ATR(14) 0.0021 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0024 Bán
Ultimate Oscillator 35.211 Bán
ROC -0.544 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0049 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 01:57:40

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.770 Bán
STOCH(9,6) 35.924 Bán
STOCHRSI(14) 2.126 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 26.599 Bán
Williams %R -91.216 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -208.4268 Bán quá mức
ATR(14) 0.0023 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0025 Bán
Ultimate Oscillator 33.269 Bán
ROC -0.427 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0045 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 01:57:35

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.923 Mua
STOCH(9,6) 69.495 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.070 Mua
ADX(14) 26.741 Trung Tính
Williams %R -9.697 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 153.8148 Mua
ATR(14) 0.3032 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.1093 Mua
Ultimate Oscillator 58.036 Mua
ROC 0.102 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.2400 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 01:57:35

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 58.019 Mua
STOCH(9,6) 59.846 Mua
STOCHRSI(14) 74.810 Mua
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 32.606 Mua
Williams %R -22.449 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 147.6893 Mua
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0009 Mua
Ultimate Oscillator 56.055 Mua
ROC 0.384 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0027 Mua
Mua:11 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 01:57:35

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 33.370 Bán
STOCH(9,6) 29.741 Bán
STOCHRSI(14) 91.198 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 60.431 Bán
Williams %R -73.809 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -92.2243 Bán
ATR(14) 0.0014 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0005 Bán
Ultimate Oscillator 37.884 Bán
ROC -0.410 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0029 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 01:56:40

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 44.941 Bán
STOCH(9,6) 21.972 Bán
STOCHRSI(14) 40.811 Bán
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 26.084 Bán
Williams %R -75.511 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -58.4453 Bán
ATR(14) 0.0009 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 42.512 Bán
ROC -0.118 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0000 Trung Tính
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 01:57:34

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 58.428 Mua
STOCH(9,6) 63.663 Mua
STOCHRSI(14) 32.952 Bán
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 41.356 Mua
Williams %R -34.881 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 65.9265 Mua
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0001 Mua
Ultimate Oscillator 55.737 Mua
ROC 0.144 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0010 Mua
Mua:10 Bán:1 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 01:57:25

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 39.610 Bán
STOCH(9,6) 27.774 Bán
STOCHRSI(14) 60.047 Mua
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 30.954 Bán
Williams %R -76.713 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -102.3888 Bán
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0003 Bán
Ultimate Oscillator 40.969 Bán
ROC -0.284 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0012 Bán
Mua:1 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email