Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 03:59:56

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 68.397 Mua
STOCH(9,6) 78.324 Mua
STOCHRSI(14) 86.248 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 41.097 Mua
Williams %R -16.982 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 77.3937 Mua
ATR(14) 0.0019 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0021 Mua
Ultimate Oscillator 50.903 Trung Tính
ROC 0.566 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0047 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

GBP/USDThời gian : 03:59:58

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 72.784 Mua
STOCH(9,6) 89.440 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 91.611 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.003 Mua
ADX(14) 55.169 Mua
Williams %R -7.043 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 89.8104 Mua
ATR(14) 0.0021 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0040 Mua
Ultimate Oscillator 63.468 Mua
ROC 0.837 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0067 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 03:59:58

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 21.510 Bán quá mức
STOCH(9,6) 17.905 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.290 Bán
ADX(14) 46.328 Bán
Williams %R -92.793 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -103.3568 Bán
ATR(14) 0.1721 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.3857 Bán
Ultimate Oscillator 46.705 Bán
ROC -0.783 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.7060 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 03:59:58

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 27.828 Bán
STOCH(9,6) 21.877 Bán
STOCHRSI(14) 10.253 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 51.212 Bán
Williams %R -89.156 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -103.1203 Bán
ATR(14) 0.0014 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0024 Bán
Ultimate Oscillator 43.780 Bán
ROC -0.651 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0052 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

AUD/USDThời gian : 03:59:53

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 62.811 Mua
STOCH(9,6) 81.940 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 72.188 Mua
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 40.230 Mua
Williams %R -15.584 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 81.4250 Mua
ATR(14) 0.0015 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0014 Mua
Ultimate Oscillator 52.814 Mua
ROC 0.679 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0046 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

EUR/GBPThời gian : 03:59:58

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 38.310 Bán
STOCH(9,6) 15.316 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 32.889 Bán
Williams %R -94.594 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -115.3464 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0010 Bán
Ultimate Oscillator 33.712 Bán
ROC -0.313 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0010 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 03:59:56

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 36.608 Bán
STOCH(9,6) 19.794 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 46.382 Trung Tính
MACD(12,26) -0.003 Bán
ADX(14) 36.814 Bán
Williams %R -80.132 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -64.0029 Bán
ATR(14) 0.0025 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0023 Bán
Ultimate Oscillator 49.031 Trung Tính
ROC -0.830 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0071 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

NZD/USDThời gian : 03:59:56

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 68.987 Mua
STOCH(9,6) 86.645 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 74.379 Mua
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 43.905 Mua
Williams %R -11.268 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 85.7220 Mua
ATR(14) 0.0012 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0016 Mua
Ultimate Oscillator 63.665 Mua
ROC 0.784 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0044 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email