x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 38.576 Bán
STOCH(9,6) 31.867 Bán
STOCHRSI(14) 38.687 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 53.668 Bán
Williams %R -75.000 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -117.7670 Bán
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0010 Bán
Ultimate Oscillator 38.737 Bán
ROC -0.305 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0041 Bán
Mua:0 Bán:11 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 60.345 Mua
STOCH(9,6) 81.553 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 97.835 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 37.016 Mua
Williams %R -6.195 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 91.2337 Mua
ATR(14) 0.0023 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0021 Mua
Ultimate Oscillator 50.970 Trung Tính
ROC 0.687 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0046 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 66.442 Mua
STOCH(9,6) 78.000 Mua
STOCHRSI(14) 50.240 Trung Tính
MACD(12,26) 0.150 Mua
ADX(14) 47.671 Mua
Williams %R -8.000 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 128.1046 Mua
ATR(14) 0.1700 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.1043 Mua
Ultimate Oscillator 62.990 Mua
ROC 0.292 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.3340 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 68.592 Mua
STOCH(9,6) 80.217 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 88.744 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 38.841 Mua
Williams %R -1.852 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 150.7122 Mua
ATR(14) 0.0018 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0015 Mua
Ultimate Oscillator 68.373 Mua
ROC 0.377 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0030 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 36.324 Bán
STOCH(9,6) 21.277 Bán
STOCHRSI(14) 36.914 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 35.421 Bán
Williams %R -80.851 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -97.6655 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0011 Bán
Ultimate Oscillator 35.131 Bán
ROC -0.331 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0022 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 26.453 Bán
STOCH(9,6) 15.121 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 5.166 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 57.434 Bán
Williams %R -94.898 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -107.1406 Bán
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0028 Bán
Ultimate Oscillator 34.850 Bán
ROC -0.976 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0039 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 75.562 Mua quá mức
STOCH(9,6) 91.724 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 91.204 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.004 Mua
ADX(14) 38.714 Mua
Williams %R -3.448 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 101.6927 Mua
ATR(14) 0.0021 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0057 Mua
Ultimate Oscillator 78.407 Mua quá mức
ROC 0.847 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0093 Mua
Mua:6 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 20/10 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.596 Bán
STOCH(9,6) 21.181 Bán
STOCHRSI(14) 49.858 Trung Tính
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 39.617 Bán
Williams %R -75.000 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -90.1587 Bán
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0005 Bán
Ultimate Oscillator 34.135 Bán
ROC -0.286 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0027 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email