Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 19:01:03

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.983 Trung Tính
STOCH(9,6) 39.854 Bán
STOCHRSI(14) 12.567 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 34.580 Bán
Williams %R -78.260 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -79.1378 Bán
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 44.779 Bán
ROC 0.035 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0025 Bán
Mua:2 Bán:6 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 19:01:07

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.934 Trung Tính
STOCH(9,6) 51.326 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 46.325 Mua
Williams %R -25.001 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 140.8708 Mua
ATR(14) 0.0022 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0012 Mua
Ultimate Oscillator 41.000 Bán
ROC 0.329 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0027 Mua
Mua:6 Bán:2 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 19:00:47

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 43.150 Bán
STOCH(9,6) 27.557 Bán
STOCHRSI(14) 31.768 Bán
MACD(12,26) -0.070 Bán
ADX(14) 30.115 Bán
Williams %R -79.071 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -90.9609 Bán
ATR(14) 0.1114 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0357 Bán
Ultimate Oscillator 53.044 Mua
ROC -0.299 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.1560 Bán
Mua:1 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 19:01:09

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 56.526 Mua
STOCH(9,6) 51.269 Trung Tính
STOCHRSI(14) 87.538 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 17.786 Trung Tính
Williams %R -25.001 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 208.6524 Mua quá mức
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0004 Mua
Ultimate Oscillator 58.118 Mua
ROC 0.099 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0022 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 19:00:54

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 43.259 Bán
STOCH(9,6) 38.426 Bán
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 27.461 Bán
Williams %R -86.843 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -176.0673 Bán
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0011 Bán
Ultimate Oscillator 39.659 Bán
ROC -0.302 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0030 Bán
Mua:1 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 19:00:50

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.610 Trung Tính
STOCH(9,6) 55.319 Mua
STOCHRSI(14) 2.124 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 18.183 Trung Tính
Williams %R -78.724 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -277.6641 Bán quá mức
ATR(14) 0.0012 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0014 Bán
Ultimate Oscillator 54.761 Mua
ROC -0.316 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0036 Bán
Mua:3 Bán:4 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán

USD/CADThời gian : 19:00:58

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 41.612 Bán
STOCH(9,6) 53.760 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 36.614 Mua
Williams %R -37.500 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 57.2713 Mua
ATR(14) 0.0009 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 48.841 Bán
ROC -0.061 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0004 Mua
Mua:4 Bán:4 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Trung Tính

NZD/USDThời gian : 19:00:47

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 41.207 Bán
STOCH(9,6) 31.352 Bán
STOCHRSI(14) 2.847 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 32.370 Bán
Williams %R -88.372 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -173.5414 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0015 Bán
Ultimate Oscillator 29.361 Bán quá mức
ROC -0.366 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0034 Bán
Mua:1 Bán:7 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email