Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 14:06:45

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 48.313 Trung Tính
STOCH(9,6) 44.871 Bán
STOCHRSI(14) 36.327 Bán
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 21.493 Bán
Williams %R -62.902 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -14.3181 Trung Tính
ATR(14) 0.0009 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 43.021 Bán
ROC -0.040 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0004 Mua
Mua:1 Bán:7 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 14:06:43

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 46.746 Trung Tính
STOCH(9,6) 67.107 Mua
STOCHRSI(14) 70.745 Mua
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 27.362 Bán
Williams %R -39.998 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 22.0458 Trung Tính
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 55.779 Mua
ROC -0.101 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0000 Trung Tính
Mua:4 Bán:3 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:MUA

USD/JPYThời gian : 14:06:43

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.657 Mua
STOCH(9,6) 84.146 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.010 Mua
ADX(14) 45.001 Mua
Williams %R -1.870 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 134.0966 Mua
ATR(14) 0.1364 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.1804 Mua
Ultimate Oscillator 78.446 Mua quá mức
ROC 0.381 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.1880 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 14:06:36

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 52.313 Trung Tính
STOCH(9,6) 49.597 Trung Tính
STOCHRSI(14) 63.201 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 20.104 Mua
Williams %R -40.624 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 59.8694 Mua
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 48.235 Bán
ROC 0.152 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0014 Mua
Mua:7 Bán:1 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 14:06:39

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 45.537 Trung Tính
STOCH(9,6) 51.643 Trung Tính
STOCHRSI(14) 93.600 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 42.382 Bán
Williams %R -50.001 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 6.5589 Trung Tính
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 57.983 Mua
ROC -0.175 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0001 Bán
Mua:1 Bán:4 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:Bán

EUR/GBPThời gian : 14:06:40

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 53.275 Trung Tính
STOCH(9,6) 24.616 Bán
STOCHRSI(14) 13.123 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 28.811 Mua
Williams %R -61.541 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -66.9664 Bán
ATR(14) 0.0006 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0000 Bán
Ultimate Oscillator 35.725 Bán
ROC 0.070 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0002 Bán
Mua:3 Bán:6 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 14:06:42

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.672 Trung Tính
STOCH(9,6) 35.526 Bán
STOCHRSI(14) 9.680 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 29.617 Trung Tính
Williams %R -83.334 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -187.1867 Bán
ATR(14) 0.0018 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0011 Bán
Ultimate Oscillator 40.404 Bán
ROC -0.129 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0012 Bán
Mua:1 Bán:6 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

NZD/USDThời gian : 14:06:45

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 43.997 Bán
STOCH(9,6) 55.920 Mua
STOCHRSI(14) 69.749 Mua
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 30.636 Bán
Williams %R -59.017 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -13.7211 Trung Tính
ATR(14) 0.0009 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 60.157 Mua
ROC -0.190 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0008 Bán
Mua:3 Bán:6 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email