x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 71.893 Mua
STOCH(9,6) 76.596 Mua
STOCHRSI(14) 84.719 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 51.394 Mua
Williams %R -21.277 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 88.9749 Mua
ATR(14) 0.0011 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0009 Mua
Ultimate Oscillator 61.468 Mua
ROC 0.314 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0016 Mua
Mua:10 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

GBP/USDThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 57.271 Mua
STOCH(9,6) 52.116 Trung Tính
STOCHRSI(14) 6.230 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 29.240 Mua
Williams %R -48.837 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -44.7025 Trung Tính
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 53.837 Mua
ROC 0.134 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0003 Mua
Mua:6 Bán:0 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 46.342 Trung Tính
STOCH(9,6) 62.768 Mua
STOCHRSI(14) 21.111 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.010 Mua
ADX(14) 26.520 Bán
Williams %R -57.895 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -44.1948 Trung Tính
ATR(14) 0.0936 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 54.450 Mua
ROC -0.054 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0360 Bán
Mua:3 Bán:4 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán

USD/CHFThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 34.154 Bán
STOCH(9,6) 32.955 Bán
STOCHRSI(14) 25.783 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 49.896 Bán
Williams %R -70.455 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -85.9982 Bán
ATR(14) 0.0011 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0005 Bán
Ultimate Oscillator 43.328 Bán
ROC -0.185 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0020 Bán
Mua:0 Bán:11 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

AUD/USDThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.072 Mua
STOCH(9,6) 65.753 Mua
STOCHRSI(14) 14.579 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 46.611 Trung Tính
Williams %R -39.286 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 46.3768 Trung Tính
ATR(14) 0.0008 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 60.845 Mua
ROC 0.198 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0005 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

EUR/GBPThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 56.619 Mua
STOCH(9,6) 88.492 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 93.657 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 29.929 Bán
Williams %R -4.762 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 94.3820 Mua
ATR(14) 0.0011 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0009 Mua
Ultimate Oscillator 61.498 Mua
ROC 0.182 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0024 Mua
Mua:7 Bán:1 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CADThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.586 Trung Tính
STOCH(9,6) 48.625 Trung Tính
STOCHRSI(14) 64.012 Mua
MACD(12,26) 0.000 Trung Tính
ADX(14) 17.666 Trung Tính
Williams %R -48.454 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 50.0190 Mua
ATR(14) 0.0020 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0003 Mua
Ultimate Oscillator 34.389 Bán
ROC 0.363 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0022 Mua
Mua:5 Bán:1 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:MUA

NZD/USDThời gian : 23/06 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 60.311 Mua
STOCH(9,6) 66.522 Mua
STOCHRSI(14) 19.818 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 36.342 Mua
Williams %R -34.783 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 85.7241 Mua
ATR(14) 0.0009 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 59.568 Mua
ROC 0.179 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0018 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.