x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.097 Bán
STOCH(9,6) 16.975 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 22.944 Bán
Williams %R -100.000 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -120.8633 Bán
ATR(14) 0.0015 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0023 Bán
Ultimate Oscillator 33.863 Bán
ROC -0.373 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0035 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 28.148 Bán
STOCH(9,6) 17.074 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 28.273 Bán
MACD(12,26) -0.003 Bán
ADX(14) 43.228 Bán
Williams %R -85.816 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -60.2982 Bán
ATR(14) 0.0023 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0023 Bán
Ultimate Oscillator 43.772 Bán
ROC -0.856 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0049 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 58.130 Mua
STOCH(9,6) 84.262 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 73.838 Mua
MACD(12,26) 0.050 Mua
ADX(14) 31.445 Bán
Williams %R -20.833 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 63.3155 Mua
ATR(14) 0.1207 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.1243 Mua
Ultimate Oscillator 60.967 Mua
ROC 0.401 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.1800 Mua
Mua:9 Bán:1 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 57.509 Mua
STOCH(9,6) 55.662 Mua
STOCHRSI(14) 47.583 Trung Tính
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 29.099 Bán
Williams %R -45.000 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 28.3222 Trung Tính
ATR(14) 0.0014 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0001 Mua
Ultimate Oscillator 51.442 Mua
ROC 0.273 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0002 Mua
Mua:8 Bán:1 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 38.688 Bán
STOCH(9,6) 16.328 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 14.610 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 40.771 Bán
Williams %R -89.286 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -93.1553 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0013 Bán
Ultimate Oscillator 34.417 Bán
ROC -0.585 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0011 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 56.143 Mua
STOCH(9,6) 48.512 Trung Tính
STOCHRSI(14) 38.496 Bán
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 30.017 Bán
Williams %R -40.426 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 17.9329 Trung Tính
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 44.163 Bán
ROC 0.513 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0002 Mua
Mua:5 Bán:3 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:MUA

USD/CADThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 66.509 Mua
STOCH(9,6) 80.746 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 86.381 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 40.858 Mua
Williams %R -16.774 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 106.8755 Mua
ATR(14) 0.0024 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0046 Mua
Ultimate Oscillator 65.586 Mua
ROC 0.949 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0080 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 16/12 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 39.678 Bán
STOCH(9,6) 14.369 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.814 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 43.805 Bán
Williams %R -100.000 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -118.7179 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0017 Bán
Ultimate Oscillator 30.912 Bán
ROC -0.498 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0016 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email