Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 03:59:56

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 27.522 Bán
STOCH(9,6) 6.667 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 5.144 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 35.422 Bán
Williams %R -100.000 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -90.8809 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0025 Bán
Ultimate Oscillator 28.635 Bán quá mức
ROC -0.412 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0025 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 03:59:57

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 28.342 Bán
STOCH(9,6) 17.986 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 30.953 Bán
Williams %R -90.588 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -105.9061 Bán
ATR(14) 0.0019 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0025 Bán
Ultimate Oscillator 29.392 Bán quá mức
ROC -0.435 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0047 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 03:59:56

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 62.534 Mua
STOCH(9,6) 40.670 Bán
STOCHRSI(14) 26.665 Bán
MACD(12,26) 0.090 Mua
ADX(14) 35.368 Mua
Williams %R -39.216 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 19.2111 Trung Tính
ATR(14) 0.0814 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 56.481 Mua
ROC 0.091 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0290 Mua
Mua:7 Bán:2 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 03:59:51

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 80.669 Mua quá mức
STOCH(9,6) 88.791 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 93.963 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 52.688 Mua
Williams %R -4.379 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 99.5688 Mua
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0023 Mua
Ultimate Oscillator 70.262 Mua quá mức
ROC 0.604 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0028 Mua
Mua:6 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 03:59:54

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 32.243 Bán
STOCH(9,6) 15.298 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.456 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 25.096 Bán
Williams %R -96.638 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -99.7840 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0021 Bán
Ultimate Oscillator 37.692 Bán
ROC -0.616 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0025 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 03:59:54

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 52.084 Trung Tính
STOCH(9,6) 42.024 Bán
STOCHRSI(14) 35.694 Bán
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 18.437 Trung Tính
Williams %R -58.622 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -1.6562 Trung Tính
ATR(14) 0.0010 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 57.150 Mua
ROC 0.035 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0008 Bán
Mua:3 Bán:4 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Bán

USD/CADThời gian : 03:59:58

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 73.616 Mua
STOCH(9,6) 81.360 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 97.017 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.003 Mua
ADX(14) 33.625 Mua
Williams %R -3.676 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 105.5553 Mua
ATR(14) 0.0024 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0056 Mua
Ultimate Oscillator 67.841 Mua
ROC 0.857 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0081 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 03:59:56

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 33.339 Bán
STOCH(9,6) 24.432 Bán
STOCHRSI(14) 28.601 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 23.889 Bán
Williams %R -80.487 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -83.4065 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0012 Bán
Ultimate Oscillator 42.329 Bán
ROC -0.593 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0023 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email