x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 15:26:43 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 52.792 Trung Tính
STOCH(9,6) 40.566 Bán
STOCHRSI(14) 69.790 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 30.422 Mua
Williams %R -56.604 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 87.5000 Mua
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 46.170 Bán
ROC 0.136 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0007 Mua
Mua:6 Bán:3 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

GBP/USDThời gian : 15:26:40 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 51.936 Trung Tính
STOCH(9,6) 38.964 Bán
STOCHRSI(14) 33.819 Bán
MACD(12,26) 0.000 Trung Tính
ADX(14) 36.642 Mua
Williams %R -53.846 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 17.4283 Trung Tính
ATR(14) 0.0015 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 51.773 Mua
ROC 0.187 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0007 Bán
Mua:3 Bán:3 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:Trung Tính

USD/JPYThời gian : 15:26:43 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 22.543 Bán quá mức
STOCH(9,6) 41.696 Bán
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.260 Bán
ADX(14) 63.498 Bán
Williams %R -93.617 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -184.4598 Bán
ATR(14) 0.1721 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.4514 Bán
Ultimate Oscillator 33.701 Bán
ROC -0.622 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.7080 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 15:26:43 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 33.140 Bán
STOCH(9,6) 51.136 Trung Tính
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 36.545 Bán
Williams %R -75.000 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -215.4910 Bán quá mức
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0012 Bán
Ultimate Oscillator 45.190 Bán
ROC -0.229 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0021 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

AUD/USDThời gian : 15:26:45 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.159 Mua
STOCH(9,6) 67.296 Mua
STOCHRSI(14) 61.796 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 24.824 Mua
Williams %R -35.849 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 57.5717 Mua
ATR(14) 0.0011 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0004 Mua
Ultimate Oscillator 45.909 Bán
ROC 0.380 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0015 Mua
Mua:10 Bán:1 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

EUR/GBPThời gian : 15:26:40 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 52.646 Trung Tính
STOCH(9,6) 69.444 Mua
STOCHRSI(14) 85.485 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 28.317 Mua
Williams %R -30.000 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 73.8249 Mua
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 47.541 Bán
ROC 0.011 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0006 Mua
Mua:7 Bán:1 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CADThời gian : 15:26:45 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 34.007 Bán
STOCH(9,6) 48.167 Trung Tính
STOCHRSI(14) 21.536 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 23.603 Bán
Williams %R -77.000 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -195.2537 Bán
ATR(14) 0.0018 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0039 Bán
Ultimate Oscillator 41.094 Bán
ROC -0.592 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0070 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

NZD/USDThời gian : 15:26:32 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 60.430 Mua
STOCH(9,6) 74.585 Mua
STOCHRSI(14) 69.673 Mua
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 38.668 Mua
Williams %R -29.412 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 59.0881 Mua
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0006 Mua
Ultimate Oscillator 51.435 Mua
ROC 0.439 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0019 Mua
Mua:11 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email