Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 32.800 Bán
STOCH(9,6) 31.683 Bán
STOCHRSI(14) 38.995 Bán
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 28.439 Bán
Williams %R -80.891 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -86.8604 Bán
ATR(14) 0.0019 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0015 Bán
Ultimate Oscillator 47.336 Bán
ROC -0.235 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0033 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 28.249 Bán
STOCH(9,6) 19.850 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 13.549 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.004 Bán
ADX(14) 51.281 Bán
Williams %R -88.235 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -97.9059 Bán
ATR(14) 0.0026 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0029 Bán
Ultimate Oscillator 40.502 Bán
ROC -0.397 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0074 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.990 Trung Tính
STOCH(9,6) 35.759 Bán
STOCHRSI(14) 64.091 Mua
MACD(12,26) -0.040 Bán
ADX(14) 18.476 Trung Tính
Williams %R -48.148 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 37.6434 Trung Tính
ATR(14) 0.1443 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 46.213 Bán
ROC 0.145 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0030 Bán
Mua:2 Bán:4 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:Bán

USD/CHFThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 73.223 Mua
STOCH(9,6) 66.748 Mua
STOCHRSI(14) 65.062 Mua
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 39.512 Mua
Williams %R -13.433 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 120.2993 Mua
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0017 Mua
Ultimate Oscillator 58.801 Mua
ROC 0.446 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0042 Mua
Mua:10 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 27.895 Bán
STOCH(9,6) 25.737 Bán
STOCHRSI(14) 31.704 Bán
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 44.552 Bán
Williams %R -96.621 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -106.9600 Bán
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0024 Bán
Ultimate Oscillator 39.852 Bán
ROC -0.618 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0049 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 60.060 Mua
STOCH(9,6) 74.379 Mua
STOCHRSI(14) 45.195 Trung Tính
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 49.670 Mua
Williams %R -34.327 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 95.6183 Mua
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 55.256 Mua
ROC 0.128 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0029 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CADThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 73.710 Mua
STOCH(9,6) 68.132 Mua
STOCHRSI(14) 79.444 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.003 Mua
ADX(14) 34.381 Mua
Williams %R -12.157 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 118.7278 Mua
ATR(14) 0.0028 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0046 Mua
Ultimate Oscillator 63.141 Mua
ROC 0.678 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0071 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 19/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 30.360 Bán
STOCH(9,6) 23.427 Bán
STOCHRSI(14) 42.996 Bán
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 33.400 Bán
Williams %R -83.871 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -84.4291 Bán
ATR(14) 0.0016 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0016 Bán
Ultimate Oscillator 45.064 Bán
ROC -0.531 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0032 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email