Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 03:22:24

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.821 Bán
STOCH(9,6) 21.232 Bán
STOCHRSI(14) 21.253 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 31.661 Trung Tính
Williams %R -80.672 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -81.1775 Bán
ATR(14) 0.0014 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0014 Bán
Ultimate Oscillator 38.646 Bán
ROC -0.268 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0026 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 03:22:23

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 24.845 Bán quá mức
STOCH(9,6) 20.889 Bán
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 56.069 Bán
Williams %R -99.577 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -152.7281 Bán
ATR(14) 0.0022 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0045 Bán
Ultimate Oscillator 27.281 Bán quá mức
ROC -0.859 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0085 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 03:22:23

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 67.056 Mua
STOCH(9,6) 77.728 Mua
STOCHRSI(14) 61.710 Mua
MACD(12,26) 0.170 Mua
ADX(14) 43.785 Mua
Williams %R -22.727 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 106.4821 Mua
ATR(14) 0.1489 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.1246 Mua
Ultimate Oscillator 71.106 Mua quá mức
ROC 0.352 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.2820 Mua
Mua:10 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 03:22:27

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 68.604 Mua
STOCH(9,6) 82.624 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 80.814 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 27.165 Trung Tính
Williams %R -8.928 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 105.6073 Mua
ATR(14) 0.0009 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0007 Mua
Ultimate Oscillator 65.804 Mua
ROC 0.186 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0009 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 03:22:21

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 38.800 Bán
STOCH(9,6) 13.652 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 21.079 Bán
Williams %R -97.872 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -141.9574 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0010 Bán
Ultimate Oscillator 32.094 Bán
ROC -0.375 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0024 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 03:22:31

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 66.870 Mua
STOCH(9,6) 64.835 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 41.758 Mua
Williams %R -2.655 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 208.3140 Mua quá mức
ATR(14) 0.0014 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0015 Mua
Ultimate Oscillator 58.956 Mua
ROC 0.609 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0047 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CADThời gian : 03:22:20

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.570 Trung Tính
STOCH(9,6) 64.430 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 40.829 Bán
Williams %R -3.296 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 153.4038 Mua
ATR(14) 0.0019 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0007 Mua
Ultimate Oscillator 61.529 Mua
ROC 0.064 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0024 Mua
Mua:6 Bán:2 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 03:22:12

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 38.991 Bán
STOCH(9,6) 18.666 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 27.443 Bán
Williams %R -97.334 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -128.2404 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0011 Bán
Ultimate Oscillator 34.356 Bán
ROC -0.369 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0030 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email