Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 23:40:22

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 39.930 Bán
STOCH(9,6) 31.454 Bán
STOCHRSI(14) 41.938 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 64.336 Bán
Williams %R -75.693 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -83.3341 Bán
ATR(14) 0.0018 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0010 Bán
Ultimate Oscillator 43.829 Bán
ROC -0.434 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0040 Bán
Mua:0 Bán:11 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 23:40:26

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 52.368 Trung Tính
STOCH(9,6) 53.279 Trung Tính
STOCHRSI(14) 80.648 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 23.256 Mua
Williams %R -31.646 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 60.7095 Mua
ATR(14) 0.0024 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 54.274 Mua
ROC 0.080 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0024 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 23:40:28

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 60.479 Mua
STOCH(9,6) 61.692 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.010 Mua
ADX(14) 26.756 Mua
Williams %R -10.448 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 198.3256 Mua
ATR(14) 0.2164 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.1879 Mua
Ultimate Oscillator 62.770 Mua
ROC 0.299 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.4720 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 23:40:27

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.853 Trung Tính
STOCH(9,6) 58.784 Mua
STOCHRSI(14) 50.757 Trung Tính
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 23.876 Trung Tính
Williams %R -37.837 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 63.9099 Mua
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 54.937 Mua
ROC 0.052 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0003 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 23:40:26

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 40.996 Bán
STOCH(9,6) 30.197 Bán
STOCHRSI(14) 25.195 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 31.612 Bán
Williams %R -72.289 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -69.9612 Bán
ATR(14) 0.0019 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0012 Bán
Ultimate Oscillator 43.905 Bán
ROC -0.598 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0014 Bán
Mua:0 Bán:11 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 23:40:23

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 36.562 Bán
STOCH(9,6) 37.317 Bán
STOCHRSI(14) 19.500 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 53.396 Bán
Williams %R -82.456 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -166.1399 Bán
ATR(14) 0.0014 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0016 Bán
Ultimate Oscillator 34.039 Bán
ROC -0.515 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0041 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 23:40:22

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.697 Mua
STOCH(9,6) 49.285 Trung Tính
STOCHRSI(14) 38.925 Bán
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 41.576 Mua
Williams %R -52.000 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 35.9823 Trung Tính
ATR(14) 0.0021 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 52.868 Mua
ROC 0.156 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0005 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 23:40:29

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 47.038 Trung Tính
STOCH(9,6) 24.779 Bán
STOCHRSI(14) 13.284 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 27.201 Trung Tính
Williams %R -78.065 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -62.1686 Bán
ATR(14) 0.0018 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0012 Bán
Ultimate Oscillator 45.191 Bán
ROC -0.616 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0005 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email