Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 04:00:04

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 43.882 Bán
STOCH(9,6) 57.674 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 28.618 Mua
Williams %R -65.665 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 58.6213 Mua
ATR(14) 0.0023 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0001 Mua
Ultimate Oscillator 56.630 Mua
ROC -0.641 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0009 Mua
Mua:6 Bán:4 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

GBP/USDThời gian : 04:02:14

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 62.124 Mua
STOCH(9,6) 82.025 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 84.387 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 29.676 Mua
Williams %R -5.244 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 94.1802 Mua
ATR(14) 0.0034 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0024 Mua
Ultimate Oscillator 56.886 Mua
ROC 0.555 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0052 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 04:00:00

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 31.367 Bán
STOCH(9,6) 25.949 Bán
STOCHRSI(14) 45.245 Trung Tính
MACD(12,26) -0.190 Bán
ADX(14) 38.428 Bán
Williams %R -83.178 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -81.3362 Bán
ATR(14) 0.1732 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.2086 Bán
Ultimate Oscillator 30.021 Bán
ROC -0.785 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.3750 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 03:59:59

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.164 Trung Tính
STOCH(9,6) 38.786 Bán
STOCHRSI(14) 23.772 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 29.012 Bán
Williams %R -58.929 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -60.2299 Bán
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 45.602 Bán
ROC 0.101 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0002 Bán
Mua:2 Bán:6 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

AUD/USDThời gian : 04:15:02

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 42.032 Bán
STOCH(9,6) 23.672 Bán
STOCHRSI(14) 76.213 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 16.921 Trung Tính
Williams %R -71.795 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -53.1171 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 49.697 Trung Tính
ROC -0.366 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0007 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 04:02:14

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 33.901 Bán
STOCH(9,6) 31.708 Bán
STOCHRSI(14) 81.982 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.003 Bán
ADX(14) 50.725 Bán
Williams %R -78.731 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -57.7325 Bán
ATR(14) 0.0022 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0007 Bán
Ultimate Oscillator 44.919 Bán
ROC -1.206 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0037 Bán
Mua:0 Bán:10 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 04:36:46

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 62.734 Mua
STOCH(9,6) 70.352 Mua
STOCHRSI(14) 30.191 Bán
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 41.740 Mua
Williams %R -24.023 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 103.5508 Mua
ATR(14) 0.0024 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0002 Mua
Ultimate Oscillator 48.610 Bán
ROC 0.468 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0038 Mua
Mua:9 Bán:2 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 04:02:21

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 47.568 Trung Tính
STOCH(9,6) 34.303 Bán
STOCHRSI(14) 62.461 Mua
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 24.757 Bán
Williams %R -61.906 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -3.8721 Trung Tính
ATR(14) 0.0012 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 50.344 Trung Tính
ROC -0.261 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0005 Bán
Mua:1 Bán:6 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email