Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 01:37:55

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 39.139 Bán
STOCH(9,6) 26.762 Bán
STOCHRSI(14) 72.034 Mua
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 40.302 Bán
Williams %R -69.565 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -80.1597 Bán
ATR(14) 0.0025 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 41.354 Bán
ROC -0.527 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0034 Bán
Mua:1 Bán:9 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 01:38:02

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 41.499 Bán
STOCH(9,6) 41.838 Bán
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 49.270 Bán
Williams %R -58.559 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -46.1441 Trung Tính
ATR(14) 0.0026 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 46.980 Bán
ROC -0.477 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0021 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 01:38:02

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 43.055 Bán
STOCH(9,6) 68.662 Mua
STOCHRSI(14) 82.152 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.170 Bán
ADX(14) 46.886 Trung Tính
Williams %R -45.361 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 32.0302 Trung Tính
ATR(14) 0.2336 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 51.391 Mua
ROC -0.362 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0980 Mua
Mua:3 Bán:3 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Trung Tính

USD/CHFThời gian : 01:38:07

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.055 Mua
STOCH(9,6) 68.952 Mua
STOCHRSI(14) 73.922 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 37.210 Mua
Williams %R -23.810 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 135.8822 Mua
ATR(14) 0.0018 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0022 Mua
Ultimate Oscillator 65.414 Mua
ROC 0.332 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0050 Mua
Mua:11 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 01:38:07

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.249 Trung Tính
STOCH(9,6) 45.718 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 30.579 Mua
Williams %R -14.285 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 208.2893 Mua quá mức
ATR(14) 0.0015 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0013 Mua
Ultimate Oscillator 53.632 Mua
ROC 0.119 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0019 Mua
Mua:5 Bán:1 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:MUA

EUR/GBPThời gian : 01:37:44

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 47.037 Trung Tính
STOCH(9,6) 37.329 Bán
STOCHRSI(14) 40.966 Bán
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 28.619 Trung Tính
Williams %R -54.386 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -81.7273 Bán
ATR(14) 0.0016 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 39.053 Bán
ROC -0.046 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0011 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 01:38:07

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 48.340 Trung Tính
STOCH(9,6) 46.760 Trung Tính
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 39.606 Trung Tính
Williams %R -87.500 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -129.4254 Bán
ATR(14) 0.0025 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0016 Bán
Ultimate Oscillator 44.031 Bán
ROC 0.023 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0012 Bán
Mua:2 Bán:4 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán

NZD/USDThời gian : 01:38:01

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 51.939 Trung Tính
STOCH(9,6) 50.000 Trung Tính
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 27.363 Mua
Williams %R -16.216 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 160.0968 Mua
ATR(14) 0.0013 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0008 Mua
Ultimate Oscillator 53.418 Mua
ROC 0.072 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0016 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email