x
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.336 Trung Tính
STOCH(9,6) 22.635 Bán
STOCHRSI(14) 7.837 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 17.095 Trung Tính
Williams %R -77.273 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -46.2432 Trung Tính
ATR(14) 0.0018 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0002 Bán
Ultimate Oscillator 45.190 Bán
ROC 0.147 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0009 Bán
Mua:2 Bán:5 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán

GBP/USDThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 61.641 Mua
STOCH(9,6) 76.885 Mua
STOCHRSI(14) 60.651 Mua
MACD(12,26) 0.002 Mua
ADX(14) 27.664 Mua
Williams %R -18.056 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 94.6358 Mua
ATR(14) 0.0025 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0002 Mua
Ultimate Oscillator 64.647 Mua
ROC 0.450 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0021 Mua
Mua:10 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/JPYThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.965 Mua
STOCH(9,6) 36.259 Bán
STOCHRSI(14) 76.190 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.050 Mua
ADX(14) 30.252 Mua
Williams %R -38.000 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 77.0715 Mua
ATR(14) 0.1629 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0164 Mua
Ultimate Oscillator 49.081 Trung Tính
ROC 0.252 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0820 Mua
Mua:8 Bán:1 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

USD/CHFThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 57.603 Mua
STOCH(9,6) 75.526 Mua
STOCHRSI(14) 93.361 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 16.570 Trung Tính
Williams %R -13.636 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 99.5653 Mua
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0011 Mua
Ultimate Oscillator 61.503 Mua
ROC 0.111 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0020 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 60.699 Mua
STOCH(9,6) 84.127 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 22.320 Mua
Williams %R -2.381 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 133.1632 Mua
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0008 Mua
Ultimate Oscillator 64.570 Mua
ROC 0.214 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0017 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

EUR/GBPThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 41.958 Bán
STOCH(9,6) 16.713 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 25.226 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 28.783 Bán
Williams %R -83.929 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -79.0960 Bán
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0006 Bán
Ultimate Oscillator 37.778 Bán
ROC -0.273 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0013 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.319 Trung Tính
STOCH(9,6) 40.360 Bán
STOCHRSI(14) 14.993 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 26.792 Bán
Williams %R -62.687 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -41.5270 Trung Tính
ATR(14) 0.0020 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 42.453 Bán
ROC -0.051 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0004 Bán
Mua:1 Bán:6 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

NZD/USDThời gian : 28/04 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 47.450 Trung Tính
STOCH(9,6) 65.217 Mua
STOCHRSI(14) 84.488 Mua quá mức
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 29.131 Bán
Williams %R -26.087 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -14.8148 Trung Tính
ATR(14) 0.0010 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 59.195 Mua
ROC -0.087 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0011 Bán
Mua:3 Bán:4 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.