Tin Tức Nóng Hổi
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 13:58:48

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 50.281 Trung Tính
STOCH(9,6) 49.203 Trung Tính
STOCHRSI(14) 78.006 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 26.880 Bán
Williams %R -63.160 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -79.4233 Bán
ATR(14) 0.0007 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 44.332 Bán
ROC -0.068 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0005 Mua
Mua:2 Bán:5 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán

GBP/USDThời gian : 13:57:54

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 58.958 Mua
STOCH(9,6) 48.993 Trung Tính
STOCHRSI(14) 29.818 Bán
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 37.401 Bán
Williams %R -51.514 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -60.3870 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 48.568 Bán
ROC 0.061 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0001 Mua
Mua:4 Bán:4 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Trung Tính

USD/JPYThời gian : 13:58:49

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 43.557 Bán
STOCH(9,6) 54.762 Trung Tính
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.030 Mua
ADX(14) 32.149 Bán
Williams %R -71.428 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -318.2734 Bán quá mức
ATR(14) 0.0629 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0771 Bán
Ultimate Oscillator 42.234 Bán
ROC -0.080 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.1620 Bán
Mua:1 Bán:7 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 13:58:48

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 53.038 Trung Tính
STOCH(9,6) 43.412 Bán
STOCHRSI(14) 47.113 Trung Tính
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 29.959 Trung Tính
Williams %R -46.430 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 11.5212 Trung Tính
ATR(14) 0.0007 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 58.852 Mua
ROC 0.114 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0004 Bán
Mua:3 Bán:2 Trung Tính:6 Tổng kết Chỉ báo:MUA

AUD/USDThời gian : 13:58:48

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.792 Trung Tính
STOCH(9,6) 66.953 Mua
STOCHRSI(14) 48.035 Trung Tính
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 33.756 Bán
Williams %R -48.780 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 39.1189 Trung Tính
ATR(14) 0.0008 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0001 Mua
Ultimate Oscillator 54.056 Mua
ROC 0.179 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0006 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

EUR/GBPThời gian : 13:58:48

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 40.254 Bán
STOCH(9,6) 44.852 Bán
STOCHRSI(14) 74.725 Mua
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 25.745 Trung Tính
Williams %R -65.001 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 33.1829 Trung Tính
ATR(14) 0.0006 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 45.587 Bán
ROC -0.134 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0002 Mua
Mua:2 Bán:6 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CADThời gian : 13:56:47

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.167 Trung Tính
STOCH(9,6) 32.408 Bán
STOCHRSI(14) 56.076 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 32.719 Mua
Williams %R -38.887 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 99.1341 Mua
ATR(14) 0.0006 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Mua
Ultimate Oscillator 46.339 Bán
ROC 0.077 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0012 Mua
Mua:8 Bán:2 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

NZD/USDThời gian : 13:58:48

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 55.608 Mua
STOCH(9,6) 75.511 Mua
STOCHRSI(14) 52.587 Trung Tính
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 24.848 Bán
Williams %R -40.816 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 47.4807 Trung Tính
ATR(14) 0.0009 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0002 Mua
Ultimate Oscillator 56.291 Mua
ROC 0.211 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0009 Mua
Mua:8 Bán:1 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email