x
0

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 36.240 Bán
STOCH(9,6) 9.563 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 32.151 Bán
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 54.303 Bán
Williams %R -85.246 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -94.9318 Bán
ATR(14) 0.0014 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0011 Bán
Ultimate Oscillator 27.676 Bán quá mức
ROC -0.375 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0037 Bán
Mua:0 Bán:8 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

GBP/USDThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.329 Bán
STOCH(9,6) 34.330 Bán
STOCHRSI(14) 50.297 Trung Tính
MACD(12,26) -0.002 Bán
ADX(14) 28.033 Bán
Williams %R -80.180 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -96.0581 Bán
ATR(14) 0.0024 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.0006 Bán
Ultimate Oscillator 41.151 Bán
ROC -0.617 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0030 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/JPYThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 35.226 Bán
STOCH(9,6) 61.406 Mua
STOCHRSI(14) 64.861 Mua
MACD(12,26) -0.160 Bán
ADX(14) 30.939 Bán
Williams %R -73.171 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -54.2636 Bán
ATR(14) 0.1929 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 53.244 Mua
ROC -0.520 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.1500 Bán
Mua:3 Bán:7 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 64.801 Mua
STOCH(9,6) 87.346 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 80.004 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 63.257 Mua
Williams %R -12.963 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 95.5522 Mua
ATR(14) 0.0013 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0014 Mua
Ultimate Oscillator 71.294 Mua quá mức
ROC 0.390 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0034 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 41.495 Bán
STOCH(9,6) 24.405 Bán
STOCHRSI(14) 74.206 Mua
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 27.079 Bán
Williams %R -82.927 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -50.7742 Bán
ATR(14) 0.0012 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 31.277 Bán
ROC -0.429 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0006 Bán
Mua:1 Bán:8 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

EUR/GBPThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 57.526 Mua
STOCH(9,6) 28.523 Bán
STOCHRSI(14) 46.924 Trung Tính
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 28.843 Trung Tính
Williams %R -45.833 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 0.4222 Trung Tính
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 45.782 Bán
ROC 0.305 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0003 Mua
Mua:4 Bán:2 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:MUA

USD/CADThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.192 Trung Tính
STOCH(9,6) 60.723 Mua
STOCHRSI(14) 11.783 Bán quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 38.504 Bán
Williams %R -57.895 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 5.0915 Trung Tính
ATR(14) 0.0015 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 58.949 Mua
ROC 0.153 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0010 Bán
Mua:4 Bán:3 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:MUA

NZD/USDThời gian : 17/02 GMT

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 38.980 Bán
STOCH(9,6) 16.947 Bán quá mức
STOCHRSI(14) 46.370 Trung Tính
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 45.224 Trung Tính
Williams %R -96.000 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -111.8568 Bán
ATR(14) 0.0010 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0003 Bán
Ultimate Oscillator 38.813 Bán
ROC -0.097 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0012 Bán
Mua:0 Bán:7 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.