Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Chỉ báo Kỹ thuật Forex

Khung thời gian

EUR/USDThời gian : 18:34:43

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 48.795 Trung Tính
STOCH(9,6) 63.794 Mua
STOCHRSI(14) 68.999 Mua
MACD(12,26) -0.000 Bán
ADX(14) 25.009 Mua
Williams %R -35.593 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 58.7784 Mua
ATR(14) 0.0023 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 53.828 Mua
ROC 0.319 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0006 Bán
Mua:7 Bán:2 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

GBP/USDThời gian : 18:34:40

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 48.735 Trung Tính
STOCH(9,6) 49.281 Trung Tính
STOCHRSI(14) 68.696 Mua
MACD(12,26) -0.001 Bán
ADX(14) 24.450 Mua
Williams %R -47.599 Trung Tính
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 39.2165 Trung Tính
ATR(14) 0.0032 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 54.430 Mua
ROC 0.418 Mua
Bull/Bear Power(13) -0.0016 Bán
Mua:4 Bán:2 Trung Tính:5 Tổng kết Chỉ báo:MUA

USD/JPYThời gian : 18:34:39

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 37.485 Bán
STOCH(9,6) 23.431 Bán
STOCHRSI(14) 16.531 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.180 Bán
ADX(14) 54.715 Bán
Williams %R -86.395 Bán quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -142.4033 Bán
ATR(14) 0.3507 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) -0.2736 Bán
Ultimate Oscillator 41.875 Bán
ROC -0.619 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.6880 Bán
Mua:0 Bán:9 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

USD/CHFThời gian : 18:34:36

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 57.038 Mua
STOCH(9,6) 52.231 Trung Tính
STOCHRSI(14) 54.052 Trung Tính
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 33.741 Mua
Williams %R -37.796 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 62.8858 Mua
ATR(14) 0.0019 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0004 Mua
Ultimate Oscillator 57.182 Mua
ROC 0.116 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0005 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:2 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

AUD/USDThời gian : 18:34:39

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 63.525 Mua
STOCH(9,6) 76.715 Mua
STOCHRSI(14) 87.957 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 38.927 Mua
Williams %R -8.796 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 112.4959 Mua
ATR(14) 0.0020 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0035 Mua
Ultimate Oscillator 60.063 Mua
ROC 1.308 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0052 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

EUR/GBPThời gian : 18:34:34

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 51.259 Trung Tính
STOCH(9,6) 62.357 Mua
STOCHRSI(14) 59.511 Mua
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 29.371 Bán
Williams %R -32.292 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 22.1622 Trung Tính
ATR(14) 0.0015 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 50.515 Trung Tính
ROC -0.075 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0009 Mua
Mua:5 Bán:2 Trung Tính:4 Tổng kết Chỉ báo:MUA

USD/CADThời gian : 18:34:39

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 49.475 Trung Tính
STOCH(9,6) 42.121 Bán
STOCHRSI(14) 35.872 Bán
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 32.076 Bán
Williams %R -62.222 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -24.9196 Trung Tính
ATR(14) 0.0019 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -0.0001 Bán
Ultimate Oscillator 49.701 Trung Tính
ROC -0.393 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0002 Mua
Mua:2 Bán:6 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

NZD/USDThời gian : 18:34:42

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 63.754 Mua
STOCH(9,6) 75.610 Mua
STOCHRSI(14) 90.987 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.001 Mua
ADX(14) 42.868 Mua
Williams %R -11.290 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 117.0934 Mua
ATR(14) 0.0017 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0031 Mua
Ultimate Oscillator 63.629 Mua
ROC 1.282 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0044 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email