x
0

Trung bình Động

Khung thời gian
Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0788
Bán
1.0799
Bán
1.0808
Bán
1.0842
Bán
1.0823
Bán
1.0799
Bán
GBP/USD 1.2431
Mua
1.2420
Mua
1.2432
Mua
1.2512
Bán
1.2510
Bán
1.2466
Bán
USD/JPY 111.02
Bán
111.11
Bán
111.09
Bán
110.76
Mua
110.84
Mua
111.52
Bán
USD/CHF 0.9936
Mua
0.9930
Mua
0.9923
Mua
0.9880
Mua
0.9897
Mua
0.9925
Mua
AUD/USD 0.7657
Bán
0.7650
Mua
0.7645
Mua
0.7630
Mua
0.7628
Mua
0.7663
Bán
EUR/GBP 0.8678
Bán
0.8696
Bán
0.8694
Bán
0.8666
Mua
0.8652
Mua
0.8663
Mua
USD/CAD 1.3362
Bán
1.3374
Bán
1.3377
Bán
1.3379
Bán
1.3365
Bán
1.3354
Mua
NZD/USD 0.7023
Mua
0.7015
Mua
0.7014
Mua
0.7029
Bán
0.7031
Bán
0.7034
Bán
 
Thông Tin Số Trung Bình Động

Số "Trung Bình Động" là một chỉ báo loại bỏ "nhiễu" khỏi biểu đồ bằng cách làm mịn dao động giá. Nó khiến cho việc quan sát một mô hình hình thành qua thời gian dễ dàng hơn và giúp dự đoán giá cả trong tương lai. Có một vài dạng chỉ số "Trung Bình Động", loại này mịn hơn loại kia. Đường trung bình động càng mượt thì chi tiết hình ảnh được hình thành càng ít và phản ứng lại biến động giá càng chậm hơn. "Chỉ Số Trung Bình Động Đơn Giản" lại không quan tâm đến các xung nhọn trong biến động giá, vì vậy mà độ chính xác mà nó mang lại sẽ không bằng với hình ảnh mà "Trung Bình Động Lũy Thừa" đưa ra.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.