x
0

Trung bình Động

Khung thời gian
Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1176
Mua
1.1176
Mua
1.1191
Bán
1.1208
Bán
1.1208
Bán
1.1178
Bán
GBP/USD 1.2809
Mua
1.2803
Mua
1.2834
Bán
1.2906
Bán
1.2940
Bán
1.2957
Bán
USD/JPY 111.27
Bán
111.27
Bán
111.25
Mua
111.54
Bán
111.55
Bán
111.55
Bán
USD/CHF 0.9747
Mua
0.9747
Mua
0.9736
Mua
0.9730
Mua
0.9737
Mua
0.9762
Bán
AUD/USD 0.7445
Bán
0.7445
Bán
0.7442
Bán
0.7461
Bán
0.7470
Bán
0.7453
Bán
EUR/GBP 0.8724
Bán
0.8729
Bán
0.8720
Mua
0.8684
Mua
0.8662
Mua
0.8627
Mua
USD/CAD 1.3451
Bán
1.3454
Bán
1.3462
Bán
1.3450
Mua
1.3472
Bán
1.3526
Bán
NZD/USD 0.7063
Bán
0.7060
Bán
0.7050
Mua
0.7040
Mua
0.7029
Mua
0.6973
Mua
 
Thông Tin Số Trung Bình Động

Số "Trung Bình Động" là một chỉ báo loại bỏ "nhiễu" khỏi biểu đồ bằng cách làm mịn dao động giá. Nó khiến cho việc quan sát một mô hình hình thành qua thời gian dễ dàng hơn và giúp dự đoán giá cả trong tương lai. Có một vài dạng chỉ số "Trung Bình Động", loại này mịn hơn loại kia. Đường trung bình động càng mượt thì chi tiết hình ảnh được hình thành càng ít và phản ứng lại biến động giá càng chậm hơn. "Chỉ Số Trung Bình Động Đơn Giản" lại không quan tâm đến các xung nhọn trong biến động giá, vì vậy mà độ chính xác mà nó mang lại sẽ không bằng với hình ảnh mà "Trung Bình Động Lũy Thừa" đưa ra.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.