x
0

Trung bình Động

Khung thời gian
Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0562
Mua
1.0566
Mua
1.0579
Bán
1.0573
Bán
1.0561
Mua
1.0589
Bán
GBP/USD 1.2432
Bán
1.2451
Bán
1.2494
Bán
1.2501
Bán
1.2480
Bán
1.2469
Bán
USD/JPY 112.15
Bán
112.14
Bán
112.29
Bán
112.68
Bán
113.06
Bán
113.32
Bán
USD/CHF 1.0078
Bán
1.0072
Bán
1.0063
Mua
1.0075
Bán
1.0083
Bán
1.0056
Mua
AUD/USD 0.7674
Mua
0.7676
Mua
0.7685
Bán
0.7697
Bán
0.7689
Bán
0.7686
Bán
EUR/GBP 0.8498
Mua
0.8487
Mua
0.8467
Mua
0.8458
Mua
0.8463
Mua
0.8492
Mua
USD/CAD 1.3105
Bán
1.3103
Mua
1.3099
Mua
1.3114
Bán
1.3131
Bán
1.3105
Bán
NZD/USD 0.7194
Mua
0.7196
Bán
0.7207
Bán
0.7213
Bán
0.7188
Mua
0.7191
Mua
 
Thông Tin Số Trung Bình Động

Số "Trung Bình Động" là một chỉ báo loại bỏ "nhiễu" khỏi biểu đồ bằng cách làm mịn dao động giá. Nó khiến cho việc quan sát một mô hình hình thành qua thời gian dễ dàng hơn và giúp dự đoán giá cả trong tương lai. Có một vài dạng chỉ số "Trung Bình Động", loại này mịn hơn loại kia. Đường trung bình động càng mượt thì chi tiết hình ảnh được hình thành càng ít và phản ứng lại biến động giá càng chậm hơn. "Chỉ Số Trung Bình Động Đơn Giản" lại không quan tâm đến các xung nhọn trong biến động giá, vì vậy mà độ chính xác mà nó mang lại sẽ không bằng với hình ảnh mà "Trung Bình Động Lũy Thừa" đưa ra.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.