Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Lịch Kinh tế

vn.investing.com/economic-calendar/

Lịch Kinh tế
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại múi giờ và cài đặt bộ lọc.
Sửa Cảnh Báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quốc gia:

Chọn Tất Cả
Xóa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thời gian:

Thể loại:

Chọn Tất Cả
Xóa

Tầm quan trọng:

 Thời Gian Hiện Tại: 00:32     
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -9:00) Alaska
 • (GMT -8:00) Baja California
 • (GMT -8:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Central America
 • (GMT -6:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -6:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -5:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -4:00) Caracas
 • (GMT -4:00) Cuiaba
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -3:30) Newfoundland
 • (GMT -3:00) Asuncion
 • (GMT -3:00) Brasilia
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Greenland
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -3:00) Santiago
 • (GMT -1:00) Azores
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +1:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +1:00) Casablanca
 • (GMT +1:00) Lagos
 • (GMT +1:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +2:00) Amman
 • (GMT +2:00) Beirut
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Damascus
 • (GMT +2:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +2:00) Jerusalem
 • (GMT +02:00) Johannesburg
 • (GMT +2:00) Windhoek
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +3:30) Tehran
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Dubai, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Karachi
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Colombo
 • (GMT +5:45) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +08:00) Manila
 • (GMT +8:00) Singapore
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Vladivostok
 • (GMT +10:30) Adelaide
 • (GMT +11:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +11:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +13:00) Auckland, Wellington
Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/12/2023
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Phần Lan - Ngày Độc Lập
00:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3) 0.2% 0.3% 0.4%
00:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3) 2.1% 1.7% 2.1%
00:30   AUD Chi Phí Vốn GDP (Quý 3) 1.1%   2.4%
00:30   AUD Chỉ Số Giá Dây Chuyền GDP (Quý 3) 0.6%   -2.2%
00:30   AUD Tiêu Dùng Cuối Cùng GDP (Quý 3) 0.4%   0.2%
00:30   AUD RBA Công Bố Tập Hợp Biểu Đồ        
07:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 10)   0.2% 0.2%
07:00   NOK Tài Khoản Vãng Lai (Quý 3)     171.3B
08:30   EUR Chỉ Số PMI Ngành Xây Dựng tại Ý từ IHS S&P Global (Tháng trên tháng) (Tháng 11)     51.8
08:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS S&P Global (Tháng 11)     38.3
08:30   EUR Chỉ Số PMI Ngành Xây Dựng tại Pháp từ IHS S&P Global (Tháng trên tháng) (Tháng 11)     41.0
08:30   EUR Chỉ Số PMI Ngành Xây Dựng từ IHS S&P Global (Tháng trên tháng) (Tháng 11)     42.7
09:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 11)   46.7 45.6
10:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3)     1.30%
10:00   EUR GDP Hy Lạp (Năm trên năm) (Quý 3)     2.7%
10:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 10)   -0.9% -2.9%
10:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 10)   0.2% -0.3%
10:30   GBP Báo Cáo Ổn Định Tài Chính BoE        
10:30   GBP Biên Bản Họp của FPC BoE        
11:00   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE        
11:00   CAD Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng trên tháng) (Tháng 11)     -0.01%
11:00   EUR Thất Nghiệp ở Ai Len     4.8%
11:30   BRL Tỷ Lệ Nợ Ròng so với GDP (Tháng 10)     60.0%
11:30   BRL Số Dư Ngân Sách (Tháng 10)   -41.750B -99.785B
11:30   BRL Thặng Dư Ngân Sách (Tháng 10)     -18.071B
11:30   BRL Tỷ Lệ Nợ so với GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 10)   74.5% 74.4%
12:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     7.37%
12:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA (Tuần trên tuần)     0.3%
12:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     144.9
12:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     176.1
12:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     327.8
12:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-DI (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Sẵn Có Nội Địa) (Tháng trên tháng) (Tháng 11)     0.51%
12:45   EUR Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức        
13:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 11)   129K 113K
13:30   USD Hàng Hóa Xuất Khẩu     261.10B
13:30   USD Hàng Hóa Nhập Khẩu     322.70B
13:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý trên quý) (Quý 3)   4.7% 3.5%
13:30   USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   -64.10B -61.50B
13:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý trên quý) (Quý 3)   -0.8% 2.2%
13:30   CAD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 10)     67.03B
13:30   CAD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 10)     64.99B
13:30   CAD Năng Suất Lao Động (Quý trên quý) (Quý 3)   0.2% -0.6%
13:30   CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   1.80B 2.04B
13:35   EUR Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức        
14:00   USD Đấu Giá Sữa     3,268.0
15:00   CAD Bản Công Bố Lãi Suất của BoC        
15:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)     51.9
15:00   CAD Quyết Định Lãi Suất   5.00% 5.00%
15:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 11)   54.2 53.4
15:00   EUR Bài Phát Biểu của Nagel, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức        
15:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -2.900M 1.609M
15:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA (Tuần trên tuần)     0.518M
15:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     -0.665M
15:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     1.854M
15:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     0.060M
15:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA   1.526M 5.217M
15:30   USD Sản Xuất Xăng     -0.035M
15:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     0.003M
15:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA (Tuần trên tuần)     2.8%
15:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu   1.027M 1.764M
16:30   USD Atlanta Fed GDPNow (Quý 4)     1.2% 1.2%
17:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     -2.924B
23:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     -84.5B
23:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     4.2B
23:50   JPY Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 11)     1,238.0B
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu
Bản báo cáo
Mức Biến Động Mong Đợi Thấp
Mức Biến Động Mong Đợi Trung Bình
Mức Biến Động Mong Đợi Cao
Thêm vào trang web của bạn

TIn Chỉ báo Kinh tế

Úc: Lạm phát tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 10
Úc: Lạm phát tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 10 Theo Investing.com - 29/11/2023

Investing.com - Lạm phát tiêu dùng của Úc giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 10 trong bối cảnh chi tiêu bán lẻ giảm và thị trường lao động hạ nhiệt, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với...

Hiển thị thêm 
Miễn trừ Trách nhiệm: Do tính chất luôn biến động của thị trường tài chính, lịch trình các sự kiện kinh tế và các chỉ báo thay đổi liên tục. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ lịch kinh tế với bạn, nhưng cũng xin nhắc nhở bạn rằng, do các tác nhân bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Investing.com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch hay những thua lỗ nào khác xảy ra khi sử dụng lịch kinh tế.
© 2007-2023 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email