Tin Tức Nóng Hổi
0

Lịch Kinh tế

vn.investing.com/economic-calendar/

Lịch Kinh tế
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại múi giờ và cài đặt bộ lọc.
Sửa Cảnh Báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quốc gia:

Chọn Tất Cả
Xóa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thời gian:

Thể loại:

Chọn Tất Cả
Xóa

Tầm quan trọng:

 Thời Gian Hiện Tại: 19:28   (GMT +7:00)  
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -8:00) Alaska
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Baja California
 • (GMT -7:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -7:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -6:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Central America
 • (GMT -5:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -4:00) Caracas
 • (GMT -4:00) Cuiaba
 • (GMT -4:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -4:00) Guyana
 • (GMT -4:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) La Paz
 • (GMT -4:00) Manaus
 • (GMT -4:00) Puerto Rico
 • (GMT -3:00) Asuncion
 • (GMT -3:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -3:00) Brasilia
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Fortaleza
 • (GMT -3:00) Greenland
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -3:00) Santiago
 • (GMT -2:30) Newfoundland
 • (GMT -1:00) Azores
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Casablanca
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +1:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +1:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +2:00) Amman
 • (GMT +2:00) Athens
 • (GMT +2:00) Beirut
 • (GMT +2:00) Bucharest
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Damascus
 • (GMT +2:00) Harare
 • (GMT +2:00) Harare, Pretoria
 • (GMT +2:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +2:00) Jerusalem
 • (GMT +2:00) Pretoria
 • (GMT +2:00) Windhoek
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +3:30) Tehran
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:00) Port Louis
 • (GMT +4:00) Tbilisi
 • (GMT +4:00) Yerevan
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Islamabad, Karachi
 • (GMT +5:00) Tashkent
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Sri Jayawardenepura
 • (GMT +5:45) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Almaty
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +7:00) Jakarta
 • (GMT +7:00) Krasnoyarsk
 • (GMT +7:00) Novosibirsk
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +8:00) Irkutsk
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur, Singapore
 • (GMT +8:00) Perth
 • (GMT +8:00) Singapore
 • (GMT +8:00) Taipei
 • (GMT +8:00) Ulaanbaatar
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +9:00) Yakutsk
 • (GMT +9:30) Darwin
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Guam
 • (GMT +10:00) Guam, Port Moresby
 • (GMT +10:00) Magadan, Vladivostok
 • (GMT +10:00) Port Moresby
 • (GMT +10:30) Adelaide
 • (GMT +11:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +11:00) Hobart
 • (GMT +11:00) New Caledonia
 • (GMT +11:00) Solomon Is.
 • (GMT +11:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +11:00) Yuzhno-Sakhalinsk
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +12:00) Fiji
 • (GMT +13:00) Auckland, Wellington
 • (GMT +13:00) Nuku'alofa
Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
21/3/2019
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Ngày Xuân Phân
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Ấn Độ - Thánh Lễ Holi
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nam Phi - Ngày Nhân Quyền
01:00   USD Dự Báo Kinh Tế của FOMC        
01:00   USD Bản Tuyên Bố của FOMC        
01:00   USD Quyết Định Lãi Suất 2.50% 2.50% 2.50%
01:30   USD Cuộc Họp Báo FOMC        
04:00   BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil 6.50% 6.50% 6.50%
04:45   NZD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4) 0.6% 0.6% 0.3%
04:45   NZD GDP Hàng Năm (Năm trên năm) (Quý 4) 2.3% 2.5% 2.6%
04:45   NZD GDP Trung Bình Hàng Năm (Quý 4) 2.8% 2.8% 3.1%
04:45   NZD Chi Phí GDP (Quý trên quý) (Quý 4) 0.5% 0.6% 0.4%
07:30   AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 2) 4.6K 14.8K 39.1K
07:30   AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 2) -7.3K   65.4K
07:30   AUD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 2) 65.6% 65.7% 65.7%
07:30   AUD Tuần Báo của Ngân Hàng Dự Trữ Australia        
07:30   AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2) 4.9% 5.0% 5.0%
09:00   NZD Chi Tiêu Thẻ Tín Dụng (Năm trên năm) 6.4%   6.9%
15:30   CHF Quyết Định Lãi Suất -0.75% -0.75% -0.75%
15:30   CHF Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB        
15:30   HKD CPI Hồng Kông (Năm trên năm) (Tháng 2) 2.10%   2.40%
16:00   CHF Cuộc Họp Báo SNB        
16:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Tây Ban Nha -4.48B   -3.25B
16:00   NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy 1.00% 1.00% 0.75%
16:00   EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB        
16:30   GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2) 3.8% 3.3% 4.0%
16:30   GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2) 0.2% -0.4% 1.1%
16:30   GBP Số Tiền Vay Ròng Khu Vực Công (Tháng 2) -0.66B -0.30B -14.15B
16:30   GBP Yêu Cầu Giá Trị Thực Tiền Mặt Khu Vực Công Không Tính (Tháng 2) 0.638B   -25.429B
16:30   GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2) 4.0% 3.3% 4.1%
16:30   GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 2) 0.4% -0.4% 0.9%
16:30   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Hi Lạp (Năm trên năm) (Tháng 1) -1.183B   -1.514B
17:00   EUR Đấu Giá BTAN 3 Năm của Pháp -0.38%   -0.34%
17:00   EUR Đấu Giá BTAN 5 Năm của Pháp -0.17%   -0.09%
Ướm thử   EUR Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nhà Lãnh Đạo EU        
17:30   EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha 1.100%   1.222%
17:30   EUR Đấu Giá Bonos 3 Năm của Tây Ban Nha -0.182%   -0.124%
19:00   GBP Cắt giảm theo số phiếu của MPC (Tháng 3) 0 0 0
19:00   GBP Gia tăng theo số phiếu của MPC (Tháng 3) 0 0 0
19:00   GBP Không thay đổi theo số phiếu của MPC (Tháng 3) 9 9 9
19:00   GBP Tổng số tiền Nới Lỏng Định Lượng (QE) của Ngân Hàng Anh (Tháng 3) 435B 435B 435B
19:00   GBP Quyết Định Lãi Suất (Tháng 3) 0.75% 0.75% 0.75%
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   1,772K 1,776K
19:30   USD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)   -124.3B -124.8B
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   226K 229K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     223.75K
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 3)   4.6 -4.1
19:30   USD Tình Hình Kinh Doanh của Fed Philly (Tháng 3)     31.3
19:30   USD Chỉ Số CAPEX của Fed Philly (Tháng 3)     31.70
19:30   USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 3)     14.5
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Mới của Fed Philly (Tháng 3)     -2.4
19:30   USD Giá Thanh Toán Fed Philly (Tháng 3)     21.80
19:30   CAD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP     35.4K
19:30   CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)   0.5% 0.3%
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên   -48B -204B
22:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 3)     -7.1 -7.4
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     2.420%
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     2.400%
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu
Bản báo cáo
Mức Biến Động Mong Đợi Thấp
Mức Biến Động Mong Đợi Trung Bình
Mức Biến Động Mong Đợi Cao
Thêm vào trang web của bạn

TIn Chỉ báo Kinh tế

CPI tháng 2 tăng 0.8% so tháng trước
CPI tháng 2 tăng 0.8% so tháng trước Theo Vietstock - 28/02/2019

Vietstock - CPI tháng 2 tăng 0.8% so tháng trước Tổng Cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 tăng 0.8% so với tháng trước, trong đó, CPI của 9/11 nhóm...

GDP của Anh tăng vào quý 2
GDP của Anh tăng vào quý 2 Theo Investing.com - 10/08/2018

Investing.com - Kinh tế Anh đã tăng trưởng trở lại trong quý 2, các dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho biết. Phòng Thống kê quốc...

Hiển thị thêm 
Miễn trừ Trách nhiệm: Do tính chất luôn biến động của thị trường tài chính, lịch trình các sự kiện kinh tế và các chỉ báo thay đổi liên tục. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ lịch kinh tế với bạn, nhưng cũng xin nhắc nhở bạn rằng, do các tác nhân bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Investing.com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch hay những thua lỗ nào khác xảy ra khi sử dụng lịch kinh tế.
© 2007-2019 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
%USERNAMETAG% %USERNAMETAG%
%USERNAME% đã viết:

%TEXT%

%USERNAME% đã viết:

%TEXT%

Chat Trực Tiếp trong Lịch Kinh Tế
Đăng nhập / Đăng ký ngay để tham gia trò chuyện
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email