x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Lịch Kinh tế

vn.investing.com/economic-calendar/

Lịch Kinh tế
Đăng nhập / Đăng ký ngay bây giờ để lưu lại múi giờ và cài đặt bộ lọc.
Sửa Cảnh Báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quốc gia:

Chọn Tất Cả
Xóa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thời gian:

Thể loại:

Chọn Tất Cả
Xóa

Tầm quan trọng:

 Thời Gian Hiện Tại: 15:38   (GMT +1:00)  
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -8:00) Alaska
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Baja California
 • (GMT -7:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -6:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Central America
 • (GMT -5:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -5:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -4:00) Asuncion
 • (GMT -4:00) Caracas
 • (GMT -4:00) Cuiaba
 • (GMT -4:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -4:00) Guyana
 • (GMT -4:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) La Paz
 • (GMT -4:00) Manaus
 • (GMT -4:00) Puerto Rico
 • (GMT -3:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -3:00) Brasilia
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Fortaleza
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -3:00) Santiago
 • (GMT -2:30) Newfoundland
 • (GMT -2:00) Greenland
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Azores
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Casablanca
 • (GMT +1:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +2:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +2:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +2:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Harare
 • (GMT +2:00) Harare, Pretoria
 • (GMT +2:00) Pretoria
 • (GMT +2:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +2:00) Windhoek
 • (GMT +3:00) Amman
 • (GMT +3:00) Athens
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Beirut
 • (GMT +3:00) Bucharest
 • (GMT +3:00) Damascus
 • (GMT +3:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Jerusalem
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +3:30) Tehran
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:00) Port Louis
 • (GMT +4:00) Tbilisi
 • (GMT +4:00) Yerevan
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Islamabad, Karachi
 • (GMT +5:00) Tashkent
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Sri Jayawardenepura
 • (GMT +5:45) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Almaty
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +7:00) Jakarta
 • (GMT +7:00) Krasnoyarsk
 • (GMT +7:00) Novosibirsk
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +8:00) Irkutsk
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur, Singapore
 • (GMT +8:00) Perth
 • (GMT +8:00) Singapore
 • (GMT +8:00) Taipei
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +9:00) Ulaanbaatar
 • (GMT +9:00) Yakutsk
 • (GMT +9:30) Adelaide
 • (GMT +9:30) Darwin
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +10:00) Guam
 • (GMT +10:00) Guam, Port Moresby
 • (GMT +10:00) Hobart
 • (GMT +10:00) Magadan, Vladivostok
 • (GMT +10:00) Port Moresby
 • (GMT +11:00) New Caledonia
 • (GMT +11:00) Solomon Is.
 • (GMT +11:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +11:00) Yuzhno-Sakhalinsk
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +12:00) Fiji
 • (GMT +13:00) Auckland, Wellington
 • (GMT +13:00) Nuku'alofa
Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
26/9/2017
00:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Dịch Vụ Công Ty (CSPI) (Năm trên năm) 0.8% 0.7% 0.6%
00:50   JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ        
02:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 9) 0.0   18.3
02:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 9) 29.6%   38.2%
06:00   SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Năm trên năm) (Tháng 8) 19.1% 14.2% 21.2%
06:00   SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Tháng trên tháng) (Tháng 8) 0.6% -0.4% 0.9%
07:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 8) 0.0% 0.1% -0.4%
07:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Năm trên năm) (Tháng 8) 2.1% 2.1% 1.9%
07:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Phần Lan (Tháng 8) 8.6%   8.7%
07:45   EUR Khảo Sát Kinh Doanh của Pháp (Tháng 9) 110   111
08:30   SEK Swedish PPI (Năm trên năm) (Tháng 8) 3.8%   5.7%
08:30   SEK PPI Thụy Điển (Tháng trên tháng) (Tháng 8) -0.8%   0.6%
09:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy với các quốc gia không thuộc Châu Âu (Tháng 8) 2.53B   4.53B
09:30   GBP Chấp Thuận Cho Vay Thế Chấp của BBA 41.8K 41.7K 41.6K
09:30   HKD Hàng Hóa Xuất Khẩu Hồng Kông (Tháng trên tháng) (Tháng 8) 7.4%   7.3%
09:30   HKD Hàng Hóa Nhập Khẩu Hồng Kông (Tháng trên tháng) (Tháng 8) 7.7%   5.5%
09:30   HKD Cán Cân Mậu Dịch Hồng Kông -35.5B   -29.6B
10:30   EUR Đấu Giá CTZ 2 Năm của Italy -0.220%   -0.140%
10:35   EUR Đấu Giá Schatz 2 Năm của Đức -0.720%   -0.740%
13:00   EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB        
13:55   USD Chỉ Số Redbook (Năm trên năm) 4.0%   3.6%
13:55   USD Chỉ Số Redbook (Tháng trên tháng) 0.0%   0.1%
14:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS điều chỉnh theo thời vụ (Tháng trên tháng) (Tháng 7) 0.3% 0.2% 0.1%
14:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng trên tháng) (Tháng 7) 0.7% 0.7% 0.7%
14:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 7) 5.8% 5.8% 5.6%
14:30   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC        
14:30   BRL Tài Khoản Vãng Lai (USD) (Tháng 8) -0.30B -0.19B -3.40B
14:30   BRL Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (USD) (Tháng 8) 5.10B 6.55B 4.10B
15:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 9) 119.8 120.0 120.4
15:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 8) -3.4% 3.3% -5.5%
15:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 8) 560K 588K 580K
15:00   USD Chỉ Số Sản Xuất của Richmond (Tháng 9) 19 13 14
15:00   USD Chuyên Chở Hàng Sản Xuất của Richmond (Tháng 9) 22   8
15:00   USD Chỉ Số Dịch Vụ của Richmond (Tháng 9) 22   22
15:30   USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 9) 15.9   14.2
15:30   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC        
15:30   USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 9) 12.4   15.1
16:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     0.960%
17:30   USD FOMC Member Bostic Speaks        
17:45   USD Bài Phát Biểu của Yellen, Chủ Tịch Fed        
18:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 2 Năm     1.345%
Ướm thử   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     1.443M
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu
Bản báo cáo
Mức Biến Động Mong Đợi Thấp
Mức Biến Động Mong Đợi Trung Bình
Mức Biến Động Mong Đợi Cao
Thêm vào trang web của bạn
Miễn trừ Trách nhiệm: Do tính chất luôn biến động của thị trường tài chính, lịch trình các sự kiện kinh tế và các chỉ báo thay đổi liên tục. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ lịch kinh tế với bạn, nhưng cũng xin nhắc nhở bạn rằng, do các tác nhân bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Investing.com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch hay những thua lỗ nào khác xảy ra khi sử dụng lịch kinh tế.
© 2007-2017 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email