x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Lịch Kinh tế

vn.investing.com/economic-calendar/

Lịch Kinh tế
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại múi giờ và cài đặt bộ lọc.
Sửa Cảnh Báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quốc gia:

Chọn Tất Cả
Xóa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thời gian:

Thể loại:

Chọn Tất Cả
Xóa

Tầm quan trọng:

 Thời Gian Hiện Tại: 06:07   (GMT +7:00)  
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -9:00) Alaska
 • (GMT -8:00) Baja California
 • (GMT -8:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Central America
 • (GMT -6:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -5:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -4:00) Caracas
 • (GMT -4:00) Cuiaba
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -4:00) Guyana
 • (GMT -4:00) La Paz
 • (GMT -4:00) Manaus
 • (GMT -4:00) Puerto Rico
 • (GMT -3:30) Newfoundland
 • (GMT -3:00) Asuncion
 • (GMT -3:00) Brasilia
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Fortaleza
 • (GMT -3:00) Greenland
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -3:00) Santiago
 • (GMT -1:00) Azores
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Casablanca
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +1:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +1:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +2:00) Amman
 • (GMT +2:00) Athens
 • (GMT +2:00) Beirut
 • (GMT +2:00) Bucharest
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Damascus
 • (GMT +2:00) Harare
 • (GMT +2:00) Harare, Pretoria
 • (GMT +2:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +2:00) Jerusalem
 • (GMT +2:00) Pretoria
 • (GMT +2:00) Windhoek
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +3:30) Tehran
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:00) Port Louis
 • (GMT +4:00) Tbilisi
 • (GMT +4:00) Yerevan
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Islamabad, Karachi
 • (GMT +5:00) Tashkent
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Sri Jayawardenepura
 • (GMT +5:45) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Almaty
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +7:00) Jakarta
 • (GMT +7:00) Krasnoyarsk
 • (GMT +7:00) Novosibirsk
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +8:00) Irkutsk
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur, Singapore
 • (GMT +8:00) Perth
 • (GMT +8:00) Singapore
 • (GMT +8:00) Taipei
 • (GMT +8:00) Ulaanbaatar
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +9:00) Yakutsk
 • (GMT +9:30) Darwin
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Guam
 • (GMT +10:00) Guam, Port Moresby
 • (GMT +10:00) Magadan, Vladivostok
 • (GMT +10:00) Port Moresby
 • (GMT +10:30) Adelaide
 • (GMT +11:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +11:00) Hobart
 • (GMT +11:00) New Caledonia
 • (GMT +11:00) Solomon Is.
 • (GMT +11:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +11:00) Yuzhno-Sakhalinsk
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +12:00) Fiji
 • (GMT +13:00) Auckland, Wellington
 • (GMT +13:00) Nuku'alofa
Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
21/2/2018
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Trung Quốc - Tết Nguyên Đán
01:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 2 Năm 2.255%   2.066%
04:00   KRW PPI Hàn Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 1) 0.4%   0.1%
04:00   KRW PPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 1) 1.2%   2.2%
06:30   AUD Chỉ Số Hàng Đầu của MI (Tháng trên tháng)     0.3%
07:30   AUD Công Trình Xây Dựng Hoàn Thành (Quý trên quý) (Quý 4)   -10.1% 15.7%
07:30   AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương (Quý trên quý) (Quý 4)   0.5% 0.5%
07:30   AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương (Năm trên năm) (Quý 4)   2.2% 2.0%
07:30   JPY Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2)     55.2 54.8
08:10   JPY Bài Phát Biểu của Funo, Thành Viên Hội Đồng BOJ        
11:30   JPY Chỉ Số Hoạt Động Tất Cả Các Ngành (Tháng trên tháng)   0.5% 1.0%
14:00   NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Na Uy (Tháng 12)   4.0% 4.1%
15:00   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 2)     58.0 58.4
15:00   EUR Chỉ Số Hỗn Hợp của Markit Pháp Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Tháng 2)     59.4 59.6
15:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 2)     59.0 59.2
15:00   ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)   0.3% 0.3%
15:00   ZAR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 1)   4.2% 4.2%
15:00   ZAR South African CPI (Năm trên năm) (Tháng 1)   4.5% 4.7%
15:00   ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)   0.3% 0.5%
15:30   EUR PMI Hỗn Hợp của Đức (Tháng 2)     58.5 59.0
15:30   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 2)     60.6 61.1
15:30   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 2)     57.0 57.3
16:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2)     59.3 59.6
16:00   EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)     58.5 58.8
16:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)     57.6 58.0
16:30   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình không tính Tiền Thưởng (Tháng 12)   2.4% 2.4%
16:30   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 12)   2.5% 2.5%
16:30   GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 1)   4.1K 8.6K
16:30   GBP Số Tiền Vay Ròng Khu Vực Công (Tháng 1)   -11.10B 0.98B
16:30   GBP Yêu Cầu Giá Trị Thực Tiền Mặt Khu Vực Công Không Tính (Tháng 1)     25.130B
16:30   GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 12)   4.3% 4.3%
18:00   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Bồ Đào Nha (Tháng 12)     1.140B
19:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     4.57%
19:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA (Tuần trên tuần)     -4.1%
19:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     240.4
19:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     399.4
19:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     1,274.0
20:55   USD Chỉ Số Redbook (Năm trên năm)     2.8%
20:55   USD Chỉ Số Redbook (Tháng trên tháng)     -1.1%
21:00   USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC        
21:15   GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh        
21:15   GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE        
21:15   GBP Bài Phát Biểu của Tenreyro, Thành Viên MPC        
21:15   GBP Báo Cáo Lạm Phát        
21:15   GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC        
21:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2)     55.4 55.5
21:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit       53.8
21:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)     54.0 53.3
22:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 1)   5.60M 5.57M
22:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 1)   0.9% -3.6%
22:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     2.25B
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu
Bản báo cáo
Mức Biến Động Mong Đợi Thấp
Mức Biến Động Mong Đợi Trung Bình
Mức Biến Động Mong Đợi Cao
Thêm vào trang web của bạn
Miễn trừ Trách nhiệm: Do tính chất luôn biến động của thị trường tài chính, lịch trình các sự kiện kinh tế và các chỉ báo thay đổi liên tục. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ lịch kinh tế với bạn, nhưng cũng xin nhắc nhở bạn rằng, do các tác nhân bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Investing.com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch hay những thua lỗ nào khác xảy ra khi sử dụng lịch kinh tế.
© 2007-2018 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
%USERNAMETAG% %USERNAMETAG%
%USERNAME% đã viết:

%TEXT%

%USERNAME% đã viết:

%TEXT%

Chat Trực Tiếp trong Lịch Kinh Tế
Đăng nhập / Đăng ký ngay để tham gia trò chuyện
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email