Tin Tức Nóng Hổi
0

Lịch Kinh tế

vn.investing.com/economic-calendar/

Lịch Kinh tế
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại múi giờ và cài đặt bộ lọc.
Sửa Cảnh Báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quốc gia:

Chọn Tất Cả
Xóa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thời gian:

Thể loại:

Chọn Tất Cả
Xóa

Tầm quan trọng:

 Thời Gian Hiện Tại: 19:03   (GMT +7:00)  
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -9:00) Alaska
 • (GMT -8:00) Baja California
 • (GMT -8:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Central America
 • (GMT -6:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -5:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -4:00) Caracas
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -4:00) Guyana
 • (GMT -4:00) La Paz
 • (GMT -4:00) Manaus
 • (GMT -4:00) Puerto Rico
 • (GMT -3:30) Newfoundland
 • (GMT -3:00) Asuncion
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Cuiaba
 • (GMT -3:00) Fortaleza
 • (GMT -3:00) Greenland
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -3:00) Santiago
 • (GMT -2:00) Brasilia
 • (GMT -1:00) Azores
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Casablanca
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +1:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +1:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +2:00) Amman
 • (GMT +2:00) Athens
 • (GMT +2:00) Beirut
 • (GMT +2:00) Bucharest
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Damascus
 • (GMT +2:00) Harare
 • (GMT +2:00) Harare, Pretoria
 • (GMT +2:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +2:00) Jerusalem
 • (GMT +2:00) Pretoria
 • (GMT +2:00) Windhoek
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +3:30) Tehran
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:00) Port Louis
 • (GMT +4:00) Tbilisi
 • (GMT +4:00) Yerevan
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Islamabad, Karachi
 • (GMT +5:00) Tashkent
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Sri Jayawardenepura
 • (GMT +5:45) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Almaty
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +7:00) Jakarta
 • (GMT +7:00) Krasnoyarsk
 • (GMT +7:00) Novosibirsk
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +8:00) Irkutsk
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur, Singapore
 • (GMT +8:00) Perth
 • (GMT +8:00) Singapore
 • (GMT +8:00) Taipei
 • (GMT +8:00) Ulaanbaatar
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +9:00) Yakutsk
 • (GMT +9:30) Darwin
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Guam
 • (GMT +10:00) Guam, Port Moresby
 • (GMT +10:00) Magadan, Vladivostok
 • (GMT +10:00) Port Moresby
 • (GMT +10:30) Adelaide
 • (GMT +11:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +11:00) Hobart
 • (GMT +11:00) New Caledonia
 • (GMT +11:00) Solomon Is.
 • (GMT +11:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +11:00) Yuzhno-Sakhalinsk
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +13:00) Auckland, Wellington
 • (GMT +13:00) Fiji
 • (GMT +13:00) Nuku'alofa
Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
14/11/2018
02:00   USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 10) -100.0B -100.0B 119.0B
02:00   USD Khảo Sát Cán Bộ Tín Dụng        
02:20   USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC        
05:00   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC        
06:00   KRW Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 10) 3.9%   4.0%
06:30   AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 11) 2.8%   1.0%
06:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3)   -1.2% -1.0% 3.0%
06:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3)   -0.3% -0.3% 0.8%
06:50   JPY Chi Phí Vốn GDP (Quý trên quý) (Quý 3)   -0.2% 0.6% 3.1%
06:50   JPY Nhu Cầu Bên Ngoài GDP (Quý trên quý) (Quý 3)   -0.1% -0.1% -0.1%
06:50   JPY Chỉ Số Giá GDP (Năm trên năm)   -0.3% -0.1% 0.1%
06:50   JPY Tiêu Dùng Tư Nhân GDP (Quý trên quý) (Quý 3)   -0.1% -0.2% 0.7%
07:30   AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương (Quý trên quý) (Quý 3) 0.6% 0.6% 0.5%
07:30   AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương (Năm trên năm) (Quý 3) 2.3% 2.3% 2.1%
09:00   CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) 5.7% 5.5% 5.4%
09:00   CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) 5.9% 5.8% 5.8%
09:00   CNY Doanh Số Bán Lẻ Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) 8.6% 9.2% 9.2%
09:00   CNY Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Trung Quốc 4.9%   4.9%
11:30   JPY Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 9) -1.5%   2.4%
11:30   JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 9) -0.4% -1.1% -1.1%
11:30   JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng) -1.1% -0.4% 0.4%
13:30   INR WPI Thực Phẩm của Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) -1.49%   -0.21%
13:30   INR WPI Nhiên Liệu của Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) 18.44%   16.65%
13:30   INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) 5.28% 5.00% 5.13%
13:30   INR Lạm Phát Sản Xuất WPI của Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) 4.49%   4.22%
14:00   EUR GDP Đức (Năm trên năm) (Quý 3)   1.1% 1.3% 2.3%
14:00   EUR GDP Đức (Quý trên quý) (Quý 3)   -0.2% -0.3% 0.5%
14:00   EUR CPI Phần Lan (Năm trên năm) (Tháng 10) 1.5%   1.3%
14:00   EUR Finnish GDP (Năm trên năm) (Tháng 9)   3.2%   2.6%
14:45   EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.1% 0.1% 0.1%
14:45   EUR CPI Của Pháp (Năm trên năm) 2.2% 2.2% 2.2%
14:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.5% 2.5% 2.5%
14:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.1% 0.1% 0.1%
15:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.9% 0.9% 0.2%
15:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.3% 2.3% 2.3%
15:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.7% 0.7% 0.6%
15:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.3% 2.3% 2.3%
15:30   SEK Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất (Quý trên quý) (Quý 3) 0.2%   0.5%
15:30   SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.3% 2.4% 2.3%
15:30   SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) -0.1% 0.3% 0.5%
15:30   SEK CPI tại mức lãi suất bất biến (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.4% 2.6% 2.5%
15:30   SEK CPI tại mức lãi suất bất biến (Tháng trên tháng) (Tháng 10) -0.1% 0.4% 0.5%
16:00   USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA        
16:30   GBP CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 10) 1.9% 1.9% 1.9%
16:30   GBP Đầu Ra PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.3% 0.2% 0.1%
16:30   GBP Đầu Ra PPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.4% 2.4% 2.4%
16:30   GBP RPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.1%   0.9%
16:30   GBP RPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 10) 3.2%   3.3%
16:30   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 10) 2.4% 2.5% 2.4%
16:30   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.1% 0.2% 0.1%
16:30   GBP CPIH (Năm trên năm) 2.3% 2.3% 2.2%
16:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà (Năm trên năm) 3.5% 3.3% 3.1%
16:30   GBP Đầu Vào PPI (Năm trên năm) (Tháng 10) 10.0% 9.6% 10.5%
16:30   GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.8% 0.6% 1.4%
16:30   GBP Đầu Ra PPI (Năm trên năm) (Tháng 10) 3.3% 3.1% 3.1%
16:30   GBP Đầu Ra PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.3% 0.2% 0.4%
16:30   GBP Chỉ Số Giá Bán Lẻ RPI (Năm trên năm) (Tháng 10) 3.3% 3.4% 3.3%
16:30   GBP Chỉ Số Giá Bán Lẻ RPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) 0.1% 0.2% 0.9%
16:30   EUR GDP Bồ Đào Nha (Quý trên quý) (Quý 3)   0.3%   0.3%
16:30   EUR GDP Bồ Đào Nha (Năm trên năm) (Quý 3)   2.1%   2.1%
17:00   EUR Thay Đổi Việc Làm (Quý trên quý) (Quý 3)   0.2% 0.3% 0.4%
17:00   EUR Thay Đổi Việc Làm (Năm trên năm) (Quý 3)   1.3% 1.4% 1.5%
Ướm thử   EUR Cuộc Họp Bộ Trưởng Bộ Tài Chính EU      
17:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3)   0.2% 0.2% 0.2%
17:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3)   1.7% 1.7% 1.7%
17:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm) (Tháng 9) 0.9% 0.3% 0.9%
17:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 9) -0.3% -0.4% 1.0%
17:40   EUR Đấu Giá Bund 30 Năm của Đức 1.040%   1.040%
18:00   ZAR Doanh Số Bán Lẻ của Nam Phi (Năm trên năm) (Tháng 9) 0.7% 2.2% 2.5%
19:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     5.15%
19:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA (Tuần trên tuần) -3.2%   -4.0%
19:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     213.6
19:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     316.2
19:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     861.8
20:30   USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 10)   0.2% 0.1%
20:30   USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 10)   2.2% 2.2%
20:30   USD Chỉ Số CPI Lõi (Tháng 10)     258.44
20:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Tháng 10)   2.5% 2.3%
20:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 10)   0.3% 0.1%
20:30   USD Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 10)   252.80 252.44
20:30   USD Thu Nhập Thực Tế (Tháng trên tháng) (Tháng 10)   0.2% 0.2%
21:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     -0.930B
22:00   USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC        
23:00   USD CPI của Cleveland (Tháng trên tháng) (Tháng 10)     0.2%
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu
Bản báo cáo
Mức Biến Động Mong Đợi Thấp
Mức Biến Động Mong Đợi Trung Bình
Mức Biến Động Mong Đợi Cao
Thêm vào trang web của bạn

TIn Chỉ báo Kinh tế

GDP của Anh tăng vào quý 2
GDP của Anh tăng vào quý 2 Theo Investing.com - 10/08/2018

Investing.com - Kinh tế Anh đã tăng trưởng trở lại trong quý 2, các dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho biết. Phòng Thống kê quốc...

Hiển thị thêm 
Miễn trừ Trách nhiệm: Do tính chất luôn biến động của thị trường tài chính, lịch trình các sự kiện kinh tế và các chỉ báo thay đổi liên tục. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ lịch kinh tế với bạn, nhưng cũng xin nhắc nhở bạn rằng, do các tác nhân bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Investing.com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch hay những thua lỗ nào khác xảy ra khi sử dụng lịch kinh tế.
© 2007-2018 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
%USERNAMETAG% %USERNAMETAG%
%USERNAME% đã viết:

%TEXT%

%USERNAME% đã viết:

%TEXT%

Chat Trực Tiếp trong Lịch Kinh Tế
Đăng nhập / Đăng ký ngay để tham gia trò chuyện
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email