x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Bảng Tỷ giá Hối đoái Forex

Ký hiệu     USD     EUR     GBP     JPY     CHF     CAD     AUD
    USD 1 0.8593 0.7693 111.53 0.9495 1.2553 1.2625
    EUR 1.1638 1 0.8953 129.80 1.1050 1.4609 1.4693
    GBP 1.2999 1.1170 1 144.99 1.2342 1.6317 1.6410
    JPY 0.0090 0.0077 0.0069 1 0.0085 0.0113 0.0113
    CHF 1.0532 0.9050 0.8102 117.47 1 1.3221 1.3295
    CAD 0.7966 0.6845 0.6128 88.84 0.7563 1 1.0057
    AUD 0.7921 0.6806 0.6094 88.34 0.7521 0.9944 1
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email