x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh sách Đen Nhà môi giới

Bảng bên dưới là danh sách đen các nhà môi giới đã gọi điện cho người dùng Investing.com và thể hiện một cách gian lận rằng họ là nhân viên hoặc đối tác của Investing.com, cho dù thực tế họ tuyệt đối không hề có mối liên hệ nào với Investing.com. Nếu bạn muốn báo cáo tình trạng lạm dụng từ các nhà môi giới tương tự hoặc từ những đơn vị khác, hãy dùng biểu mẫu hỗ trợ Liên Lạc với Chúng Tôi.

Hãy cảnh giác. Đây là cách tránh gian lận:

Investing.com không bao giờ liên lạc với người dùng qua điện thoại

  • Investing.com không liên lạc qua điện thoại với người dùng dù là đã đăng ký hay chưa đăng ký.
  • Không được tin tưởng bất kỳ ai gọi điện và xưng là nhân viên của Investing.com.

Các dịch vụ của Investing.com đều được cung cấp miễn phí trên trang web của chúng tôi

  • Nếu bạn bị yêu cầu phải thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào có vẻ là do Investing.com cung cấp, xin hãy nhận biết ngay lập tức đó là hành động lừa đảo.
  • Không trả tiền cho bất kỳ ai đề nghị hoặc yêu cầu tiền bồi thường vì sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được đưa ra trên trang web của Investing.com.

Investing.com không bao giờ hứa hẹn kết quả đầu tư và cũng không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư

  • Tất cả dữ liệu và thông tin Investing.com được đưa ra miễn phí trên trang web và với mục đích sử dụng công cộng chung.
  • Investing.com và các nhân viên của công ty không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư. Nếu bạn được chào mời về một khoản đầu tư có thu nhập lời lãi cao, hoặc bị hối thúc tham gia vào bất cứ hình thức kế hoạch đầu tư nào của Investing.com, thì bạn KHÔNG ĐƯỢC chấp nhận lời mời chào đó và xin hãy liên hệ chúng tôi ngay lập tức.
Tên Nhà môi giới
Tên Liên Lạc
Email / Skype
Điện thoại
Ngôn ngữ
alldayoption.com
  Павел Абрамов (Pavel Abramov) skype: abramtrade, abramtrade33@gmail.com 420228882874 Tiếng Nga
Armax Trade
  Armax Trade - +7 (499)648-08-75 Tiếng Nga
bancdelux.com
  Алексей Фомин (Alexey Fomin) - - Tiếng Nga
bnb-markets.com
  Diana Ziskin - +44 1617681066 Tiếng Anh
BrokerCapital
  Евгения (Evgeniya) - - Tiếng Nga
Cac400.com
  Daniele Ricci - - Tiếng Ý
CaesarTrade.com
  Martin Cooper martin.mentor.cooper@gmail.com +442081233263 Tiếng Anh
  Benjamin Henderson benjaminhenderso026@gmail.com 0777298522 Tiếng Anh
  Adam Grande adam.grande05@gmail.com +442081233263 Tiếng Anh
  Chris Bonson Chrisbonson1@gmail.com - Tiếng Anh
Campbell International
  Unknown - +4420732960627 Tiếng Anh
Chancellor Options
  Gio Morgan g.morgan@chancellor-options.com - Tiếng Anh
EveryOption
  Sergio Demin skype: sergio.main.office - Tiếng Nga
  Илья Фролов (Ilya Frolov) skype: florovtrade 420228882874 Tiếng Nga
  Артем Бондаренко (Artyom Bondarenko) - 79269987425 Tiếng Nga
  Павел Абрамов (Pavel Abramov) abramtrade33@gmail.com, skype: abramtrade - Tiếng Nga
ForenX
  Илья Фролов (Ilya Frolov) skype: florovtrade 79251020245 Tiếng Nga
  Антон Стефанцов (Anton Stefantsov) tradersteam@academy-investing.com 35722232487 Tiếng Nga
  Вадим Прохоров (Vadim Prokhorov) skype: v.o.trade 79268001384 Tiếng Nga
  Кирилл Абрамов (Kirill Abramov) venessa.evans@academy-investing.com 3228081139 Tiếng Nga
  Alexander Skype nik.hattuf +79253060706 Tiếng Nga
  Дмитрий Перекоптев (Dmytry Perekoptev) dimatrade2 +79516486741 Tiếng Nga
  Константин Шаров (Konstantin Sharov) konstantin-investing@bk.ru 79268261545 Tiếng Nga
  Александр Буров (Alexander Burov) skype: brokertop100 74957851188 Tiếng Nga
  Алексей Смирнов (Alexey Smirnov) skype: ALEX SMIRNOV 74953804519 Tiếng Nga
  Руслан Филатов (Ruslan Filatov) vladimir.markov@academy-investing.com +78124888600 Tiếng Nga
  Александр Краснов (Alexander Krasnov) - - Tiếng Nga
Forex Corporate
  Julio Diaz j.diaz@forexcorporate.com - Tiếng Anh
  Julio Diaz backoffice@forexcorporate.com - Tiếng Ả Rập
  Julio Diaz support@forexcorporate.com - Tiếng Nga
FX-Boutique
  Paola Gómez paola@broker-investing.com - Tiếng Tây Ban Nha
GoProFinance.com
  Sylvain Leroy Leroy@gorpofinance.com 0141104829 Tiếng Pháp
italimarket.com
  italimarket.com dainesinvesting@gmail.com - Tiếng Ý
MxTrade
  Davide Leali davideleali1@gmail.com 694800504 Tiếng Ý
  https://www.mxtrade.com/ru/ - - Tiếng Nga
NA
  Андрей Богданов (Andrey Bogdanov) - +74997034177 Tiếng Nga
  Кристина Соколовская (Cristina Sokholovskaya) - +74997034177 Tiếng Nga
  NA - +44952175846 Tiếng Nga
  NA - +44993018030 Tiếng Nga
  NA - +44998801020 Tiếng Nga
  NA - +74953693372 Tiếng Nga
PlusFN
  Данил Морозов (Danil Morozov) - - Tiếng Nga
  Максим Павлов maxim.vladimirovich6 - Tiếng Nga
  Артем (Artyom) - - Tiếng Nga
  Илья Фролов (Ilya Frolov) skype: florovtrade - Tiếng Nga
  Сергей (Sergey) - - Tiếng Nga
  Алексей Калинин (Alexey Kalinin) - - Tiếng Nga
  Виталий (Vitaly) - - Tiếng Nga
  Оксана Михайленко (Oksana Mikhailenko) skype: oksanatc11 79516486741 Tiếng Nga
  Юрий Богров (Yury Bogrov) - 74957851188 Tiếng Nga
  Александр Волков (Alexander Volkov) - 74997533468 Tiếng Nga
  Юрий Орлов (Yury Orlov) - 74953804517 Tiếng Nga
  Александр Котов (Alexander Kotov) - 74952042749 Tiếng Nga
  Кирилл Абрамов (Kirill Abramov) - 35722232487 Tiếng Nga
  Антон Савельев (Anton Saveliev) skype: v.o.trade 79535214209 Tiếng Nga
  Игорь Калинин (Igor Kalinin) skype: ikalinin6 74997533432 Tiếng Nga
  Александр Буров (Alexander Burov) skype: brokertop100 74991032686 Tiếng Nga
  Алексей Смирнов (Alexey Smirnov) skype: ALEX SMIRNOV 74997533471 Tiếng Nga
  Вениамин Семенов (Viniamin Semenov) Вениамин Семенов - Tiếng Nga
  Семён Стопов (Semen Stopov) Семён Стопов - Tiếng Nga
  Борис Лавров (Boris Lavrov) Борис Лавров - Tiếng Nga
  Виталий Кузнецов (Vitaly Kuznetsov) Виталий Кузнецов - Tiếng Nga
  Daniel Hidalgo Daniel Hidalgo - Tiếng Nga
Privilege Trading
  Privilege Trading - - Tiếng Pháp
ProTrade
  Руслан (Ruslan) - 74997533432 Tiếng Nga
  Дмитрий (Dmitry) - 74953804517 Tiếng Nga
SBI Social-b-investing
  SBI Social-b-investing info@socialbinvesting.com - Tiếng Pháp
SkyFX
  Константин Шаров (Konstantin Sharov) konstantin-investing@bk.ru 79251020245 Tiếng Nga
  Илья Фролов (Ilya Frolov) skype: florovtrade 79268001384 Tiếng Nga
  Антон Стефанцов (Anton Stefantsov) venessa.evans@academy-investing.com 35722232487 Tiếng Nga
  Павел Абрамов (Pavel Abramov) skype: abramtrade, abramtrade33@gmail.com 420228882874 Tiếng Nga
  Вадим Прохоров (Vadim Prokhorov) skype: v.o.trade 3228081139, 3228081139 Tiếng Nga
  Кирилл Абрамов (Kirill Abramov) tradersteam@academy-investing.com 74953804519, 74957851188 Tiếng Nga
UBroker
  Роман Алексеенко (Roman Alekseyenko) investing.roman@gmail.com - Tiếng Nga
  Илья Фролов (Ilya Frolov) - 74952042749 Tiếng Nga
  Артем Бондаренко (Artyom Bondarenko) - 3228081139 Tiếng Nga
  Виталий (Vitaly) - - Tiếng Nga
Uftbroker
  Александр (Alexander) - 79672124045, 79260878128 Tiếng Nga
ukmarkets.net
  Екатерина - 74996772196, 79651665208 Tiếng Nga
updown.club.ru
  Юлианна и Виктор Давыдов (Yulianna and Viktor Davydov) - 8-812-337182 Tiếng Nga
vip-broker.org
  Максим (Maxim) - +74997546029 Tiếng Nga
  Дмитрий (Dimitry) - +74997546029 Tiếng Nga
  vip-broker.org - +74997546020 Tiếng Nga
vipbroker.com
  Михаил (Michail) - + 74957851188 Tiếng Nga
  Вероника (Veronika) - 74997533462 Tiếng Nga
www.byrix.com
  Максим Волков (Maxim Volkov) - 74997533432, 74953804517 Tiếng Nga
  Вениамин Семенов (Viniamin Semenov) Вениамин Семенов - Tiếng Nga
  Семён Стопов (Semen Stopov) Семён Стопов - Tiếng Nga
  Борис Лавров (Boris Lavrov) Борис Лавров - Tiếng Nga
  Виталий Кузнецов (Vitaly Kuznetsov) Виталий Кузнецов - Tiếng Nga
  Daniel Hidalgo Daniel Hidalgo - Tiếng Nga
www.optioncm.com
  NA - 31 044 2031501541 Tiếng Ý
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email